• Название:

    Normal physiology


  • Размер: 0.12 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

------ Материалы взяты с сайта KrokTest.org.ua-----------

Все материалы для подготовки к экзаменам КРОК-1, КРОК-2, КРОК-3 и КРОК-М

У больного с расстройством мозгового кровотока нарушен акт глотания, он может

поперхнуться при приеме жидкой пищи. Укажите, какой отдел мозга поражен?

A* Продолговатый мозг

23

Під час обертання на каруселі у жінки 25 років з’явилася нудота, блювання,

посилення потовиделення. Активація яких рецепторів зумовила рефлекторний

розвиток цих симптомів?

A*Вестибулярних півколових каналів

26

У пацієнта віком 60 років виявлено погіршення сприйняття звуків високої частоти.

Порушення стану яких структур слухового аналізатора зумовлює ці зміни?

A*Основної мембрани завитки біля овального віконця

27

В эксперименте исследовали порог силы раздражения клеток различных тканей. Где

он оказался наименьшим?

A* В мотонейронах спинного мозга

32

Експериментатору необхідно якнайшвидше виробити умовний рефлекс у собаки. На

базі якого безумовного рефлекса доцільно виробляти умовний?

A*Захисного

33

Студент старанно конспектує лекцію. Якість конспектування значно погіршилась,

коли сусіди стали розмовляти. Який вид гальмування умовних рефлексів є причиною

цього?

A*Зовнішнє

34

При патологоанатомічному дослідженні спинного мозку чоловіка 70 років виявлені

деструкція та зменшення кількості клітин ядер передніх рогів у шийному і грудному

відділах. Які функції були порушені при житті?

A* Моторні функції верхніх кінцівок

35

Під час складання іспиту у студентів "пересихає в роті". Механізмом, що зумовлює

розвиток цього стану, є посилена реалізація таких рефлексів:

A *Умовних симпатичних

42

При стрессе у пожилого человека повысилось артериальное давление. Причиной

является активация:

A*Симпато-адреналовой системы

48

У людини внаслідок тривалого

50

При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено

порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього

може бути зменшення швидкості проведення збудження:

A*Через центральні синапси

52

Під час фізичного навантаження людина менш чутлива до болю. Причиною цього є

активація:

A*Антиноцицептивної системи

53

При переведенні погляду на близько розташований об'єкт, заломна сила оптичних

серед ока збільшилась на 10 діоптрій. Це є наслідком змін:

A*Кришталика

54

У хворого високий артеріальний тиск внаслідок збільшеного тонусу судин. Дл я

зниження тиску доцільно призначити блокатори:

A*альфа-адренорецепторів

56

Під час операції на головного мозку відмічено, що подразнення певних зони кори

великих півкуль викликало у хворого і тактильні і температурні відчуття. На яку саме

зону діяли подразники?

A*Постцентральна звивина

87

У людини, яка обертається на каруселі виникло посилене частоти серцевих

скорочень, потовиділення, нудота. З подразненням яких рецепторів, перш за все, це

пов'язано?

A*вестибулярних

123

У тварини в експерименті перерізали задні корінці спинного мозку. Які зміні

відбуватимуться в зоні інервації?

A*Втрата чутливості

124

У тварини в експерименті перерізали передні корінці спинного мозку. Які зміні

відбуватимуться в зоні інервації перерізаними корінцями?

A*Втрата рухових функцій

126

Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила

орієнтувальні рефлекси у відповідь на сильні світлові подразники. Які структури було

зруйновано?

A*Передні горбки чотиригорбкового тіла

131

При виконуванні вправ на колоді гімнастка втратила рівновагу і впала. Із збудження

яких рецепторів перш за все розпочнуться рефлекси, що забезпечать відновлення

порушеної пози?

A*Отолітові вестибулорецептори

134

Психологічне дослідження встановило: у людини добра здатність швидко

пристосовуватися до нового оточення, добра пам’ять, емоціна стійкість, висока

працездатність. Найвірогідніше, ця людина є:

A*Сангвінік

138

У студента при складанні іспиту абсолютний поріг больової чутливості більший, ніж у

стані спокою. Яктивація якої системи організму є причиною цього?

A*Антиноцицептивна

139

У пацієнта за даними аудіометрії виявлено порушення сприйняття звуків середньої

частоти. Причиною цього може бути пошкодження:

A*Середньої частини завитка .

140

У хворого з порушенням мозкового кровотоку порушений акт ковтання. Вкажіть, який

відділ мозку постраждав?

A*Стовбур мозку

141

В експерименті тварині проводили електростимуляцію нейронів головного мозку,

внаслідок чого у тварини виникла гіпофагія (відмова від прийому їжі). В яку ділянку

головного мозку було введено електроди?

A* У вентромедіальні ядра гіпоталамуса

142

В експерименті на собаці вводилася речовина, яка призвела до ушкодження

ниркового фільтру. Які з нижченаведених речовин можна виявити у сечі тварини

внаслідок цього?

A*Білків

154

Людина після травми головного мозку втратила зір. Пошкодження яких зон кори

головного мозку може бути причиною цього?

A*Потилична

155

У людини крововилив у задню центральну звивину, що призвело до порушення з

протилежного боку такої чутливості:

A*Шкірної та пропріоцептивної

157

Внаслідок ураження патологічним процесом провідних шляхів спинного мозку у

людини порушена больова чутливість шкіри та м’язів. Які шляхи уражені?

A*Спіноталамічні

166

При обстежені пацієнта встановили сильний, врівноважений, інертний тип вищої

нервової діяльності за Павловим. Якому темпераменту за Гіппократом відповідає

пацієнт?

A*Флегматичному

168

У людини звужені зіниці. Це зумовлено:

A*Зростанням тонусу парасимпатичних центрів

171

У хворого крововилив у задню центральну звивину. До порушення якого виду

чутливості з протилежного боку це призведе?

A*Шкірна та пропріоцептивна

179

Після пологів у породіллі спостерігається недостатнє утворення молока. Гіпофункцію

якої залози внутрішньої секреції можна запідозрити?

A* Аденогіпофізу

183

Серед школярів, які не займалися спортом, під час епідемії грипу захворіло 40\\%

чоловік, а серед учнів, які регулярно виконували фізичні вправи, цей показник досяг

лише 20\\%. Які адаптаційні механізми забезпечили таку низьку захворюваність у

школярів-спортсменів?

A*Перехресна адаптація

188

Внаслідок короткочасного фізичного навантаження у людини рефлекторно зросли

частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Активація яких

рецепторів найбільшою мірою зумовила реалізацію пресорного рефлекса?

A*Пропріорецептори працюючих м’язів

190

Під час хірургічного втручання на тонкій кишці у людини виникла раптова зупинка

серця. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зупинку серця?

A*Безумовні парасимпатичні рефлекси

197

Під час бійки у мужчини виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню

ділянку передньої черевної стінки. Який з зазначених механізмів спричинив зупинку

серця?

A*Парасимпатичні безумовні рефлекси

215

Людина отруїлася грибами. Вони містять мускарин, який стимулює

М-холінорецептори. За яким симптомом можна запідозрити отруєння неїстівними

грибами:

A* Звуження зіниць

216

У людини збільшена частота серцевих скорочень, розширені зіниці, сухість у роті. Це

є наслідком активації в організмі такої системи регуляції функцій:

A* Симпатичної

217

У піддослідної тварини під час експерименту подразнюють периферичний відрізок

блукаючого нерва. Які з наведених змін будуть спостерігатися при цьому?

A* Зменшення частоти серцевих скорочень

223

До відділення нейрохірургії було доставлено чоловіка з втратою слуху внаслідок

травми голови. Порушення якої частки кори головного мозку може бути причиною

цього?

A*скронева

230

Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що він втратив здатність розрізняти смаки

на корені язика. Лікар встановив, що це пов'язано з ураженням нерва. Якого?

A* Язикоглоткового

238

В эксперименте у животного перерезали таламокортикальные пути. Какой вид

сенсорных ощущений у подопытного животного сохранился?

A* Обонятельный

BСлуховой

CЭкстерорецептивный

DЗрительный

EНоцицептивный