• Название:

    M 14 1 екз


  • Размер: 0.1 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Зразок 1-ої сторінки форми

Типова форма N М-14

Затверджена наказом Мінстату України

21.06.1996 р. N 193

___________________________

(підприємство, організація)

Склад (кладова)

____________________________________

Ідентифікаційний код ЄДРПОУКод за УКУД

ВІДОМІСТЬ

ОБЛІКУ ЗАЛИШКІВ МАТЕРІАЛІВ НА СКЛАДІ

ЗА 201___ Р.

Матеріально відповідальна особа___________________________________

посада, прізвище, ім'я, по батькові

2-а сторінка форми N М-14

Номер за порядкомМатеріалиОдиниця виміруЦінаНорма запасуЗалишок на________Залишок на________Залишок на________Наймену-ванняНоменк-латурний номерНаймену-ваннякодКіль-кістьсумакіль-кістьсумакіль-кістьсума12345678910111213

і т.д. до кінця

Підпис матеріально відповідальної особи Перевірив бухгалтер

_______________________________________________________________________________________

За зразками 2-ої та 3-ої сторінок друкувати вкладні аркуші.

Формат 2а4

Вкладний аркуш до форми N М-14

Залишок на _______Залишок на ________Залишок на ________Залишок на ________кількістьсумакількістьсумакількістьсумакількістьсума1819202114151617

і т.д. до кінця

Друкувати із зворотом