• Название:

    Criminology exam questions


  • Размер: 0.04 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ

«КРИМІНОЛОГІЯ»

1.Предмет і функції кримінології.

2.Кримінологія в системі наук.

3.Відносно самостійні розділи кримінології.

4.Система кримінології.

5.Історія розвитку кримінологічної науки в Україні (до 1991 року).

6.Сучасна українська кримінологія: стан, проблеми і завдання.

7.Поняття злочинності.

8.Кількісні ознаки злочинності.

9.Якісні ознаки злочинності.

10.Латентна злочинність.

11.Глобальна картина насильницької злочинності в світі.

12.Глобальна картина майнової злочинності в світі.

13.Глобальна картина призонізації населення в світі.

14.Рівень, структура і динаміка злочинності в Україні.

15.Географія злочинності в Україні.

16.Сучасний стан злочинності неповнолітніх в Україні.

17.Географія злочинності неповнолітніх в Україні.

18.Причини злочинності неповнолітніх в Україні.

19.Сучасний стан насильницької злочинності.

20.Географія насильницької злочинності.

21.Причини насильницької злочинності в Україні.

22.Сучасний стан корисливої злочинності в Україні.

23.Географія корисливої злочинності в Україні.

24.Причини корисливої злочинності в Україні.

25.Сучасний стан необережної злочинності в Україні.

26.Географія необережної злочинності в Україні.

27.Причини необережної злочинності.

28.Сучасний стан організованої злочинності в Україні.

29.Географія організованої злочинності в Україні.

30.Причини організованої злочинності в Україні.

31.Сучасний стан економічної злочинності в Україні.

32.Географія економічної злочинності в Україні.

33.Причини економічної злочинності в Україні.

34.Сучасний стан наркозлочинності в Україні.

35.Географія наркозлочинності в Україні.

36.Причини наркозлочинності в Україні.

37.Сучасний стан рецидивної злочинності в Україні.

38.Географія рецидивної злочинності в Україні.

39.Причини рецидивної злочинності в Україні.

40.Сучасний стан екологічної злочинності в Україні.

41.Географія екологічної злочинності в Україні.

42.Причини екологічної злочинності в Україні.

43.Причинність злочинності як центральна проблема кримінології.

44.Причини злочинності в Україні та світі.

45.Економічні відносини і злочинність.

46.Соціальні відносини і злочинність.

47.Політичні інтереси і злочинність.

48.Соціально-психологічні проблеми і злочинність.

49.Організаційно-управлінські причини і злочинність.

50.Самодетермінація злочинності.

51.Особистість злочинця як центральна проблема кримінології

52.Структура особистості злочинця

53.Соціально-демографічна характеристика

54.Соціально-психологічна характеристика

55.Співвідношення соціального і біологічного в особистості злочинця і злочинній поведінці

56.Умовна класифікація і типологія злочинців

57.Поняття механізму злочинної поведінки.

58.Мотивація злочину в механізмі злочинної поведінки.

59.Роль конкретної ситуації в механізмі злочинної поведінки.

60.Планування злочину в механізмі злочинної поведінки.

61.Вчинення злочину в механізмі злочинної поведінки.

62.Кримінологічна інформація: поняття і види.

63.Джерела кримінологічної інформації: поняття і види.

64.Кримінологічний аналіз: поняття і мета.

65.Сутність програми кримінологічного дослідження.

66.Статистичні методи кримінологічних досліджень.

67.Вибірковий метод в кримінології.

68.Соціологічні методи кримінологічних досліджень.

69.Інші (крім статистичних, соціологічних та вибіркового) методи кримінологічних досліджень.

70.Соціальні наслідки злочинності: поняття та види.

71.Жертви злочинів: поняття та види.

72.Характеристика складових «ціни» злочинності.

73.Українські реалії «ціни» злочинності.

74.Поняття та види кримінологічного прогнозування.

75.Прогнозування злочинності та його методи.

76.Прогнозування індивідуальної поведінки та його методи.

77.Прогнозування суспільно-небезпечної поведінки і криміналізація діянь.

78.Поняття протидії злочинності.

79.Заходи протидії злочинності.

80.Президент України як суб’єкт протидії злочинності.

81.Органи місцевого самоврядування як суб’єкт протидії злочинності.

82.Судові органи як суб’єкт протидії злочинності.

83.Органи прокуратури як суб’єкт протидії злочинності.

84.Служба безпеки України як суб’єкт протидії злочинності.

85.Органи юстиції як суб’єкт протидії злочинності.

86.Органи і установи виконання покарань як суб’єкт протидії злочинності.

87.Органи внутрішніх справ як суб’єкт протидії злочинності.

88.Кримінологічна експертиза: розвиток концептуальних ідей та методологічних засад, сутність, предмет, загальне поняття.

89.Методологія та методика кримінологічної експертизи.

90.Правове регулювання кримінологічної експертизи проектів нормативно-правових актів.

91.Організація запровадження та проведення кримінологічної експертизи проектів нормативно-правових актів.