administrativne_shapoval

Формат документа: rtf
Размер документа: 0.48 Мб

Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

1

Завдання для модульного контролю №2 І- рівень


Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» виданий з метою:

-встановлення черговості опублікування нормативно-правових актів;

-запобігання перекрученням змісту нормативно-правових актів;

-встановлення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів;

-забезпечення конституційності і законності актів;

-забезпечення доцільності і обґрунтованості актів.


Визначте, які нормативно-правові акти не подаються на державну реєстрацію:

-зачіпають законні інтереси громадян;

-оперативно-розпорядчого характеру;

-міжвідомчого характеру; -зачіпають права громадян;

-зачіпають свободи громадян.


Державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств здійснює:

-керівник державного органу, який прийняв акт;

-секретар канцелярії відповідного органу;

-Міністерство юстиції України;

-Секретаріат Кабінету Міністрів України;

-юридичний відділ обласної державної адміністрації.


Неопубліковані акти Президента України набирають чинності з:

-поміщення їх у збірнику нормативних актів;

-розміщення у засобах масової інформації;

-після присвоєння грифа секретності;

-моменту одержання їх державними органами, якщо не встановлено інший строк набрання чинності;

-моменту оприлюднення.


Державну реєстрацію нормативно-правових актів територіальних органів центральних органів виконавчої влади здійснюють:

-керівник державного органу, який прийняв акт;

-голова обласної державної адміністрації;

-головні управління юстиції в областях;

-Держкомстандарт;

-Реєстраційна палата.


Згідно Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» офіційними друкованими виданнями є :

-Збірник постанов і розпоряджень Уряду;

-Газета «Урядовий кур’єр»;

-Офіційний бюлетень Президента;

-Юридична практика

-Бюлетень Верховної Ради України.


Акти Президента України підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих виданнях:

-не пізніше як через тиждень після їх прийняття у встановленому порядку;

-не пізніше як у п’ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку і підписання;

-не пізніше як у п’ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку ;

-не раніше як у п’ятнадцятиденний строк після їх підписання у встановленому порядку;

-не пізніше як у десятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку і підписання.


Акти Кабінету Міністрів України, які визначають права і обов’язки громадян, набирають чинності:

-не раніше десяти днів після їх прийняття;

-не раніше їх підписання Уповноваженим ВРУ з прав людини;

-не раніше дня їх оприлюднення по телебаченню;

-не раніше дня їх державної реєстрації в органах виконавчої влади;

-не раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях.


Нормативно-правові акти, опубліковані в неофіційних друкованих виданнях, мають:

-офіційних характер;

-загальнообов’язковий характер;

-інформаційний характер;

-є нечинними;

-бути скасовані.


Згідно Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» офіційними друкованими виданнями є:

-Збірник постанов і розпоряджень Уряду;

-Газета «Урядовий кур’єр»;

-Президентський вісник;

-Президентський бюлетень;

-Урядовий вісник.


Неопубліковані акти Президента України набирають чинності з моменту:

-підписання уповноваженою особою;

-реєстрації у відповідних відділах;

-одержання їх державними органами або органами місцевого самоврядування;

-оголошення по телебаченню;

-державної реєстрації.


Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, що:

-зачіпають інтерес держави;

-зачіпають права громадян;

-мають галузевий характер;

-мають індивідуальний характер;

-мають опративно-розпорядчий характер.


Державну реєстрацію нормативно-правових актів районних державних адміністрацій здійснюють:

-керівник органу, в якому прийнято акт;

-органи статистики; -державні нотаріуси;

-районні управління юстиції;

-юридичні служби органу, в якому прийнято акт.


На державну реєстрацію не подаються акти, які:

-мають міжвідомчий характер;

-зачіпають соціально-економічні права громадян;

-зачіпають політичні права громадян;

-мають персональний характер;

-зачіпають проголошені й гарантовані Конституцією та законами України свободи громадян.


Державну реєстрацію нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади здійснює:

-Секретаріат Президента України;

-Секретаріат Кабінету Міністрів України;

-Міністерство юстиції України;

-Міністерство фінансів;

-Секретаріат Верховної Ради України.


У відповіді під котрим номером правильно вказано законодавче визначення адміністративної послуги?

-результат здійснення управлінських функцій суб’єктом владних повноважень;

-результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи відповідно до закону;

-діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага;

-результат безпосередньої взаємодії між Виконавцем та Замовником;

-діяльність суб’єктів спрямована на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи відповідно до закону;


Вставте пропущене словосполучення у наведене законодавче положення: «Суб'єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону, затверджуються ________, а у разі якщо суб'єктом надання є посадова особа,- органом, якому вона підпорядковується»

-стандарти адміністративної послуги;

-інформаційна і технологічна картки;

-переліки адміністративних послуг;

-плата за надання адміністративних послуг;

-порядок надання адміністративних послуг;


Вставте пропущене словосполучення у наведене законодавче положення: «Суб'єкт надання адміністративної послуги отримує відповідні документи або інформацію _____________, у тому числі шляхом прямого доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб'єктів надання адміністративних послуг».

-за участі суб’єкта звернення;

-без участі суб'єкта звернення;

-за довіреністю від суб’єкта звернення;

-лише за дозволу суб’єкта звернення;

-за необхідності;


Вставте пропущене словосполучення у наведене законодавче положення: «Суб'єкт надання адміністративних послуг забезпечує можливість _____________ одержання суб'єктами звернення у достатній кількості бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги»

-безоплатного;

-оплатного;

-обмеженого;

-необмеженого;

-оплатного за рішенням цього суб’єкта»


У відповіді під котрим номером правильно вказано суб’єктів надання адміністративних послуг, згідно з Законом України «Про адміністративні послуги» ?

-органи виконавчої влади, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги;

-суб’єкти владних повноважень, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги;

-органи влади Автономної Республіки Крим, уповноважені приймати регуляторні акти;

-розпорядники, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги державні адміністратори;


У відповіді під котрим номером правильно вказано права суб’єктів звернення стосовно інформації про адміністративні послуги?

-право на інформацію про адміністративні послуги забезпечується шляхом надання безоплатного доступу до Реєстру адміністративних послуг;

-право на інформацію про адміністративні послуги забезпечується шляхом необмеженого доступу до інформаційних ресурсів;

-суб'єкти звернення мають право на оплатне отримання інформації про порядок надання адміністративних послуг;

-інформування суб'єктів звернення не може здійснюватися через засоби масової інформації -суб'єкти звернення мають право на оплатне отримання інформації про адміністративні послуги;


У відповіді під котрим номером правильно вказано обов’язки суб’єктів надання адміністративних послуг стосовно інформаційного забезпечення надання адміністративних послуг?

-розміщення на веб-сайтах повної інформації про керівників суб’єктів надання адміністрвтиних послуг;

-створення та функціонування веб-сайтів, на яких розміщується інформація про порядок надання відповідних адміністративних послуг;

-здійснення прийому заяв від суб'єктів звернень не більше ніж чотири години не день;

-надання інформації про адміністративні послуги згідно з графіком;

-проведення фокус-груп та опитувань про якість адміністративних послуг;


У відповіді під котрим номером правильно вказано законодавчі вимоги щодо якості надання адміністративних послуг?

-суб'єкт надання адміністративних послуг не може видавати організаційно-розпорядчі акти про встановлення власних вимог щодо якості надання адміністративних послуг;

-суб'єкт надання адміністративних послуг може видавати організаційно-розпорядчі акти щодо інших параметрів оцінювання якості надання адміністративних послуг;

-організаційно-розпорядчі акти із зазначених питань можуть погіршувати умови надання адміністративних послуг, визначені законом;

-параметри оцінювання якості надання адміністративних послуг не визначаються законодавчими актами; -вимоги щодо якості адміністративних послуг встановлюються виключно субєктом надання адміністративних послуг;


У відповіді під котрим номером правильно вказано відомості, які містить інформаційна картка адміністративної послуги?

-суб'єкт надання адміністративної послуги;

-права та обов’язки суб’єктів надання адміністративних послуг;

-строки для звернення за адміністративною послугою;

-адміністративні процедури надання адміністративної послуги;

-етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги


У відповіді під котрим номером правильно вказано відомості, які зазначаються у технологічній картці адміністративної послуги:

-етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги;

-платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу;

-строк надання адміністративної послуги;

-результат надання адміністративної послуги;

-строки для звернення за адміністративною послугою;


У відповіді під котрим номером правильно вказано положення, які розкривають порядок надання адміністративних послуг?

-за загальним правилом, фізична особа має право на отримання адміністративної послуги незалежно від реєстрації її місця проживання;

-заява на отримання адміністративної послуги подається лише у письмовій формі;

-копії всіх без винятку документів, що додаються до заяви посвідчуються нотаріально.

-перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначаються суб’єктом надання адміністративної послуги;

-суб’єкт надання адміністративних послуг може вимагати додаткові документи, не передбачені законом.


Для отримання адміністративної послуги суб'єкт звернення у випадках, передбачених законом, подає документи (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги), зокрема:

-документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

-відомості з державних інформаційних баз;

-нормативно-правові документи;

-витяги з державних реєстрів;

-патенти та свідоцтва;


У відповіді під котрим номером правильно вказано положення, які розкривають порядок надання адміністративних послуг?

-суб'єкт надання адміністративних послуг забезпечує можливість безоплатного одержання суб'єктами звернення у достатній кількості необхідних бланків заяв;

-суб'єкт надання адміністративних послуг забезпечує можливість оплатного одержання суб'єктами звернення необхідних бланків заяв та інших документів,

-доступ до приміщень суб’єкта надання адміністративних послуг є обмеженим та забезпечується охороною;

-суб'єкт надання адміністративних послуг не зобов’язаний забезпечувати доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями;

-суб'єкт надання адміністративної послуги отримує відповідні документи або інформацію лише за участі суб'єкта звернення;


У відповіді під котрим номером правильно вказано положення щодо строків надання адміністративних послуг?

-граничний строк надання адміністративної послуги визначається суб’єктом надання адміністративної послуги; 6

-у разі якщо законом не визначено граничний строк, цей строк не може перевищувати 30 календарних днів;

-у разі якщо законом не визначено граничний строк, цей строк не може перевищувати 25 календарних днів;

-адміністративна послуга вважається наданою після прийняття адміністративного акта;

-адміністративна послуга вважається наданою з моменту прийняття відповідного адміністративного акта;


У відповіді під котрим номером правильно вказано положення щодо плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору)?

-всі адміністративні послуги надаються безоплатно;

-надання адміністративних послуг у сфері соціального забезпечення громадян здійснюється на безоплатній основі;

-розмір адміністративного збору визначається суб’єктом надання послуги самостійно;

-розмір адміністративного збору і порядок його справляння визначаються законом з урахуванням собівартості адміністративної послуги;

-адміністративний збір зараховується на банківські рахунки суб’єкта надання адміністративної послуги;


У відповіді під котрим номером правильно вказано органи публічної влади при яких відповідно до закону можуть створюватися центри надання адміністративних послуг?

-міські ради;

-центральні органи виконавчої влади;

-міністерства;

-сільські, селищні ради;

-центральні органи виконавчої влади з спеціальним статусом.


У відповіді під котрим номером правильно вказано положення стосовно організації роботи центру надання адміністративних послуг?

-центр надання адміністративних послуг не може утворювати територіальні підрозділи;

-перелік адміністративних послуг, визначається Кабінетом Міністрів України;

-керівник центру надання адміністративних послуг самостійно визначає перелік адміністративних послуг, які надаються центром;

-за рішенням органу, який утворив центр надання адміністративних послуг, у такому центрі також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій, скарг;

-положення про центр надання адміністративних послуг затверджуються Кабінетом Міністрів України.


У відповіді під котрим номером правильно вказано положення стосовно організації часу роботи центру надання адміністративних послуг?

-час прийому суб'єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг становить не більше чотири години;

-перерва на обід у не може перевищувати дві години;

-центр надання адміністративних послуг не менше двох днів на тиждень здійснює прийом суб'єктів звернень до двадцятої години;

-центр надання адміністративних послуг визначає час роботи з документами, під час якого не приймає заяв від суб’єктів звернення;

-передбачений законом час прийому суб'єктів звернень не може бути розширено.


У відповіді під котрим номером правильно вказано положення стосовно правового статусу адміністратора центру надання адміністративних послуг?

-адміністратор призначається на посаду Кабінетом Міністрів України;

-кількість адміністраторів визначається органом, який прийняв рішення про утворення відповідного центру надання адміністративних послуг; 7

-кількість адміністраторів визначається керівником ЦНАП;

-адміністратор не є державним службовцем;

-адміністратор - посадова особа, яка організовує видачу суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру;


У відповіді під котрим номером правильно вказано види відповідальності, яку несуть посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг?

-дисциплінарну;

-політичну;

-конституційну;

-фінансову;

-лише адміністративну;


Вставте пропущене словосполучення у наведене законодавче положення: «Суб'єкт надання адміністративних послуг забезпечує __________ до своїх приміщень, в яких здійснюється прийом суб'єктів звернень, у тому числі належні умови для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями»

-вільний доступ;

-обмежений доступ;

-доступ лише за попереднім своїм рішенням;

-належний доступ;

-необмежений доступ.


У відповіді під котрим номером правильно вказано законодавче визначення центру надання адміністративних послуг?

-постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ виконавчого органу міської, селищної ради, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг;

-робочий орган відповідної міської ради, в якому представники місцевих дозвільних органів видачі документів забезпечують видачу документів дозвільного характеру;

-орган, створений з метою зосередити в одному приміщенні всі адміністративні послуги;

-постійно діючий робочий орган, який має на меті забезпечувати якісне надання адміністративних послуг;

-орган виконавчої влади або місцевого самоврядування, який за заявою за заявою фізичної або юридичної особи, ухвалює адміністративні акти спрямовані на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи;


У відповіді під котрим номером правильно вказано законодавче визначення адміністратора?

-посадова особа органу, що утворив центр надання адміністративних послуг, яка організовує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг;

-посадова особа, яка організовує видачу суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих і регіональних дозвільних органів;

-службова особа, яка забезпечує функціонування ЦНАП;

-посадова особа органу виконавчої влади, яка організовує взаємодію між з суб'єктами надання адміністративних послуг;

-посадова особа міської ради, яка забезпечує ефективне надання адміністративних послугВставте пропущене словосполучення у наведене законодавче положення: «Надання адміністративних послуг в електронній формі та доступ суб'єктів звернення до інформації про адміністративні послуги з використанням мережі Інтернет забезпечуються через_____________________, який є офіційним джерелом інформації про надання адміністративних послуг в Україні».

-Єдиний реєстр адміністративних послуг

-Єдиний державний портал адміністративних послуг; -

центр надання адміністративних послуг;

-офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України; -

офіційний сайт органів виконавчої влади;


У відповіді під котрим номером правильно вказано за рахунок чого здійснюється фінансове та інше забезпечення діяльності системи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з надання адміністративних послуг

-за рахунок Державного бюджету України, відповідних місцевих бюджетів;

-за кошти фізичних, юридичних осіб, які звертаються за адміністративними послугами;

-за кошти недержавних цільових фондів;

-лише за кошти Державного бюджету України;

-з надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів.


У відповіді під котрим номером правильно вказано ким формується і ведеться Реєстр адміністративних послуг?

-центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку;

-Кабінетом Міністрів України;

-центральними органами виконавчої влади;

-органами місцевого самоврядування;

-центрами надання адміністративних послуг;


У відповіді під котрим номером правильно вказано з якою метою формується і ведеться Реєстр адміністративних послуг?

-ведення обліку адміністративних послуг та забезпечення відкритого і безоплатного доступу до інформації про адміністративні послуги;

-доступність для завантаження і заповнення в електронній формі заяв;

-можливість подання суб'єктами звернення заяви за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку;

-можливість здійснення суб'єктами звернення оплати за надання адміністративної послуги;

-можливість отримання суб'єктами звернення інформації про хід розгляду їхніх заяв.


У якій відповіді правильно вказано дозвільні органи, відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»? -органи виконавчої влади, уповноважені видати сертифікати, посвідчення, інші документів, реєстрації;

-органи виконавчої влади, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру; -посадові особи, уповноважені відповідно до закону здійснювати державну реєстрацію фізичних та юридичних осіб; -лише органи місцевого самоврядування, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру; -лише органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування; 9Виберіть відповідь, у якій правильно вказано дозвільні органи відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»?

-органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, уповноважені відповідно до закону проводити реєстрацію юридичних осіб;

-лише посадові особи центрального органу виконавчої влади з питань дозвільної системи;

-органи місцевого самоврядування, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру;

-центральний орган виконавчої влади з питань видачі документів дозвільного характеру;

-лише органи місцевого самоврядування, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру;


У якій відповіді правильно вказано дозвільні органи у відповідності до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»?

-лише органи виконавчої влади, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру;

-посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру;

-органи місцевого самоврядування в межах виконання делегованих повноважень;

-центральний орган виконавчої влади з питань видачі документів дозвільного характеру;

-Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;


Виберіть відповідь, у яких правильно вказано, у відповідності із Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», документ дозвільного характеру?

-дозвіл, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому відповідного права та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати такі дії;

-документ державного зразка, який засвідчує права ліцензіата;

-рішення, прийняте адміністративним органом за результатами розгляду адміністративної справи;

-перелік документів, які необхідні для здійснення певних дій та операцій у відповідності до визначених нормативно-правових актів України;

-свідоцтво, яке дозвільний орган має право видати суб'єкту господарювання;


У якій відповіді правильно вказано, у відповідності із Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», документ дозвільного характеру?

-документ, що видається органами виконавчої влади для посвідчення окремих прав особи; -висновок, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому відповідного права та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати такі дії;

-документ державного зразка, який засвідчує права ліцензіата;

-інший документ, який дозвільний орган має право видати суб'єкту господарювання;

-охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід.


У якій відповіді правильно визначено поняття дозвільної (погоджувальної) процедури, у відповідності до положень Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»?

-це діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, регуляторних актів;

-це діяльність, що здійснюється лише державними адміністраторами під час проведення погодження (розгляду) документа дозвільного характеру;

-це сукупність дій, що здійснюються суб'єктами господарювання, державними адміністраторами та дозвільними органами під час проведення погодження (розгляду), оформлення, надання висновків тощо, які передують отриманню документа дозвільного характеру; 10

-це сукупність дій, які передують виданню дозвільного акта;

-це сукупність послідовно здійснюваних адміністративним органом процедурних дій, що завершується прийняттям адміністративного акта і його виконанням.


У якій відповіді правильно вказано поняття дозвільного центру, у відповідності до положень Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»?

-орган виконавчої влади, який уповноважений розглядати та вирішувати відповідно адміністративні справи;

-виконавчий орган міської ради, в якому державний адміністратор забезпечує видачу документів дозвільного характеру;

-робочий орган відповідної міської ради, районної та районної у місті державних адміністрацій, в якому представники місцевих дозвільних органів та державний адміністратор діють за принципом організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру;

-територіальні органи центральних органів виконавчої влади;

-центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва.


Виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються:

-відповідальність посадових осіб за порушення вимог щодо видачі документів дозвільного характеру;

-дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;

-фінансове забезпечення діяльності дозвільних центрів з видачі документів дозвільного характеру;

-вичерпний перелік документів, які необхідно подати адміністратору для отримання документа дозвільного характеру;

-строки протягом яких суб’єкт підприємницької діяльності має право звернутись для переоформлення документа дозвільного характеру.


Виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються:

-порядок видачі документів дозвільного характеру;

-фінансове забезпечення діяльності дозвільних центрів з видачі документів дозвільного характеру;

-вичерпний перелік документів, які необхідно подати адміністратору для отримання документа дозвільного характеру;

-вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформленні, видачі дубліката, анулюванні документа дозвільного характеру;

-строки протягом яких суб’єкт підприємницької діяльності має право звернутись для переоформлення документа дозвільного характеру.


У якій відповіді правильно вказано законодавче визначення поняття державного адміністратора? -посадова особа центрального органу виконавчої влади,;

-службовець місцевого органу виконавчої влади;

-посадова особа міської ради міст обласного значення, районних державних адміністрацій, яка організовує видачу суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих і регіональних дозвільних органів;

-посадова особа центральних органів виконавчої влади;

-посадові особи державних спеціалізованих установ та організацій, якщо вони відповідно до своїх повноважень видають документи дозвільного характеру; 11


У якій відповіді правильно вказано законодавче визначення регуляторного акту?

-документ, що видається органами виконавчої влади для посвідчення окремих прав особи;

- висновок, без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати господарські дії;

-прийнятий уповноваженим регуляторним органом індивідуальний акт;

-документ державного зразка, який засвідчує права ліцензіата;

-прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який спрямований на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання.


У якій відповіді правильно вказано законодавче визначення регуляторного акту? -прийнятий регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який спрямований на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання; -документ, що видається органами виконавчої влади для посвідчення окремих прав особи; -висновок без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати господарькі дії; -прийнятий регуляторним органом індивідуальний акт; -прийнятий адміністративним органом письмовий офіційний документ;


Із запропонованого переліку виберіть відповідь, у якій неправильно вказано регуляторний орган, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»? -Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, -Верховна Рада Автономної Республіки Крим, -Рада міністрів Автономної Республіки Крим, -Генеральна прокуратура України; -Львівська міська рада;Із запропонованого переліку виберіть відповідь, у якій неправильно вказано регуляторний орган, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»? -Кабінет Міністрів України; -Державна податкова служба України; -Рахункова палата України; -Національний банк України; -Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.


Із запропонованого переліку виберіть відповідь, у якій неправильно вказано регуляторний орган, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»? -Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, -Центральна виборча комісіїя; -Верховна Рада Автономної Республіки Крим, -Рада міністрів Автономної Республіки Крим, -Львівська міська рада;Із запропонованого переліку виберіть відповідь, у якій неправильно вказано регуляторний орган, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»? 12

-Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення; -Державна фармакопея України; -Виконавчий комітет Львівської міської ради; -Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України; -Кабінет Міністрів України;


У якій відповіді правильно вказано слово (словосполучення), пропущене у законодавчому положенні: «Кабінет Міністрів видає на основі і на виконання Конституції та законів України у межах своєї компетенції, обов'язкові для виконання»? -накази; -накази і розпорядження; -постанови і розпорядження; -постанови і рекомендації; -укази.


У якій відповіді правильно вказано орган, який здійснює організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів? -спеціально уповноважений дорадчий орган з питань організаційного та експертно-аналітичного забезпечення діяльності Кабінету Міністрів -Секретаріат Кабінету Міністрів; -Міністр Кабінету Міністрів; -урядові комітети; -постійна слідча комісія;


Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом ______ з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням: -шести місяців; -дванадцяти місяців; -одного року; -вох років; -трьох років


Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше ______ з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням: -п’ятнадцяти днів; -одного місяця; -двох місяців; -шести місяців; -дванадцяти місяців


Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше ______ від дня їх надходження: -п’ятнадцяти днів; -одного місяця; -двох місяців; -шести місяців; -дванадцяти місяців 13


Звернення, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються і вирішуються невідкладно, але не пізніше ______ від дня їх отримання: -п’яти днів; -десяти днів; -п’ятнадцяти днів; -одного місяця; -двох місяців


Загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати: -тридцяти днів; -сорока п'яти днів; -двох місяців; -шести місяців; -дванадцяти місяців


У відповіді під котрим номером правильно вказано права громадянина при розгляді заяви чи скарги відповідно до Закону України «Про звернення громадян»? -особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; -об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги; -у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову; -на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу; -відміняти або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством;


У відповіді під котрим номером правильно вказано права громадянина при розгляді заяви чи скарги відповідно до Закону України «Про звернення громадян»? -користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку; -забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень; -письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення; -у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення; -громадянин не має права вимагати відшкодування збитків.


У відповіді під котрим номером правильно вказано обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг відповідно до Закону України «Про звернення громадян»? - користуватися послугами адвоката; -на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу; -оскаржувати рішення у випадках, передбачених законодавством -одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги; -висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги; 14У відповіді під котрим номером правильно вказано обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг відповідно до Закону України «Про звернення громадян»? -забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень; -оскаржувати рішення органів державної влади, місцевого самоврядування,; -знайомитися з матеріалами перевірки; -подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу; -користуватися послугами адвоката;


Виберіть варіант відповіді в якому правильно вказано вид адміністративних послуг:

-видача кредитів;

-видача дозволів;

-видача грамот;

-видача рецептів;

-видача касового чека;


Виберіть варіант відповіді в якому правильно вказано вид адміністративних послуг:

-видача роз’яснень;

-видача свідоцтв;

-прийняття судом постанови в адміністративній справі;

-прийняття судом ухвали в адміністративній справі;

-винесення прокурором протесту;


Виберіть варіант відповіді в якому неправильно вказано вид адміністративних послуг:

-реєстрація фактів;

-реєстрація суб'єктів;

-реєстрація прав;

-реєстрація обов’язків;

-реєстрація об'єктів;


Виберіть варіант відповіді в якому неправильно вказано вид адміністративних послуг:

-легалізація суб'єктів;

-легалізація наркотичних речовин;

-нострифікація;

-легалізація актів (документів);

-верифікація;


Виберіть варіант відповіді в якому правильно вказано вид адміністративних послуг:

-реєстрація обов’язків;

-освітні послуги;

-реєстрація прав;

-медичні послуги;

-господарські послуги;


У відповіді під котрим номером правильно вказано, на кого покладається обов'язок доведення правомірності рішення контролюючого органу під час процедури адміністративного оскарження за Податковим кодексом України:

-на суб‘єкта, що подав скаргу; 15

-на платника податків;

-на адміністративний суд;

-на контролюючий орган;

-на господарський суд


У відповіді під котрим номером правильно вказано строк на подання скарги до контролюючого органу вищого рівня за Податковим кодексом:

-7 календарних днів

-7 робочих днів

-10 календарних днів

-10 робочих днів

-30 календарних днів


У відповіді під котрим номером правильно вказано юридичні наслідки ненадіслання вмотивованого рішення за скаргою платника податків протягом 20-денного строку:

-платник податків зобов‘язаний повторно подати скаргу

-платник податків зобов‘язаний подати позов до адміністративного суду

-скарга вважається відхиленою

+скарга вважається повністю задоволеною

-юридичні наслідки не визначені законом


У відповіді під котрим номером правильно вказано, на який максимальний період керівник контролюючого органу може продовжити строк розгляду скарги платника податків:

-10 календарних днів

-20 календарних днів

-30 календарних днів

-45 календарних днів

-60 календарних днів


У відповіді під котрим номером правильно вказано юридичні наслідки подання скарги на податкове повідомлення-рішення в порядку адміністративного оскарження:

-подання скарги не впливає на чинність податкового повідомлення рішення -подання скарги скасовує податкове повідомлення-рішення через

-- календарних днів

-подання скарги зупиняє виконання платником податків грошових зобов‘язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні

-подання скарги є обов‘язковою передумовою подання позову до адміністративного суду

-подання скарги зумовлює притягнення до адміністративної відповідальності винної посадової особи контролюючого органу


У відповіді під котрим номером правильно вказано, чи підлягає адміністративному оскарженню за нормами Податкового кодексу рішення, оскаржене в судовому порядку:

-підлягає

-підлягає, якщо адміністративний суд відмовить у задоволенні позову

-підлягає, якщо адміністративний суд залишить позовну заяву без руху -

не підлягає -не підлягає, за винятком випадків, визначених законом


У відповіді під котрим номером правильно вказано, протягом якого строку після завершення процедури адміністративного оскарження платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення- рішення:

-протягом 7 днів

-протягом 10 днів

-протягом 20 днів 16

-протягом місяця

-протягом року


У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке рішення повинно прийматись контролюючим органом, який розглядає скаргу платника податків у разі суперечності норм різних законів:

-контролюючий орган зобов‘язаний звернутись до Конституційного Суду з проханням про офіційне тлумачення положень таких законів

-контролюючий орган зобов‘язаний прийняти рішення на користь платника податків

-контролюючий орган відкладає розгляд справи до законодавчого врегулювання колізій

-контролюючий орган рекомендує платнику податків звернутись до адміністративного суду -контролюючий орган зупиняє розгляд справи


ІІ рівень

Актами Кабінету Міністрів України є: -рішення; -постанови; -декрети; -розпорядження; -інструкції; -накази; -закони.


Які з перелічених правових актів є індивідуальними актами:

-протокол про вчинення адміністративного проступку;

-положення про Міністерство юстиції;

-Указ Президента України про призначення голови обласної державної адміністрації;

-договір Львівської обласної державної адміністрації про делегування окремих повноважень Львівській обласній раді;

-постанова адміністративної комісії;

-Наказ Головного управління державної служби про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців;

-Наказ про призначення громадянина на посаду державної служби першої категорії.


Визначте, які акти належать до нормативно-правових актів органів виконавчої влади:

-укази Президента України;

-розпорядження Кабінету Міністрів України;

-накази міністерства; -постанова адміністративної комісії виконавчого комітету про накладення адміністратвиного штрафу;

-процесуальна ухвала адміністративного суду;

-рішення виконавчих комітетів ради; -наказ начальника обласного управління внутрішніх справ.

Президент України у межах своїх повноважень видає наступні правові акти: -рішення; -розпорядження; -постанови; -укази; 17

-накази; -звернення; -декрети.


Продовжіть речення: «Громадяни під час здійснення своїх прав і обов’язків повинні застосовувати акти Президента України .........?»

-оприлюднені через телебачення і радіомовлення;

-внесені до Президентського вісника;

-опубліковані в офіційних друкованих виданнях;

-підписані Головою Верховної Ради України;

-підписані Прем’єр-міністром України;

-одержані у встановленому порядку від органу, який їх видав;

-погоджені з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.


Продовжіть речення: «Підприємства, установи, організації під час здійснення своїх прав і обов’язків повинні застосовувати акти Президента України .........?»

-оприлюднені через телебачення і радіомовлення;

-внесені до Президентського вісника;

-опубліковані в офіційних друкованих виданнях;

-підписані Головою Верховної Ради України;

-підписані Прем’єр-міністром України;

-одержані у встановленому порядку від органу, який їх видав;

-погоджені з профспілковим органом.


Продовжіть речення: «Державні органи під час здійснення своїх прав і обов’язків повинні застосовувати акти Президента України .........?»

-оприлюднені через телебачення і радіомовлення;

-опубліковані в офіційних друкованих виданнях;

-внесені до Президентського вісника;

-погоджені з керівником даного органу;

-підписані Прем’єр-міністром України;

-одержані у встановленому порядку від органу, який їх видав;

-погоджені з відповідним міністром.


Продовжіть речення: «Розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх ....»?

-проголошення;

-прийняття;

-узгодження;

-через десять днів з дня офіційного оприлюднення;

-якщо цими роєпорядженнями не встановлено пізніший термін набрання ними чинності;

-у строк, визначений Секретаріатом Кабінету Міністрів України;

-схвалення.


У відповіді під котрим номером правильно вказано суб’єктів надання адміністративних послуг ?

-органи виконавчої влади, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги; -

суб’єкти владних повноважень, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги;

-органи влади Автономної Республіки Крим, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги;

-розпорядники, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги 18

-орган місцевого самоврядування, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги;

-адміністратори, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги;

-посадові особи органів виконавчої влади, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.


У відповіді під котрим номером правильно вказано положення, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг та встановлюються виключно законами:

-підстави для одержання адміністративної послуги;

-необхідність одержання адміністративних послуг та їх види;

-суб'єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги;

-перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

-права та обов’язки суб’єктів надання адміністративних послуг;

-платність або безоплатність надання адміністративної послуги;

-адміністративні процедури надання адміністративних послуг.


У відповіді під котрим номером правильно вказано положення, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг та встановлюються виключно законами:

-необхідність одержання адміністративних послуг та їх види;

-граничний надання адміністративної послуги;

-граничний строк для звернення за адміністративною послугою;

-повноваження суб’єкта надання адміністративної послуги щодо надання адміністративної послуги;

-перелік підстав для надання адміністративної послуги;

-перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги;

-права та обов’язки суб’єктів надання адміністративних послуг;


У відповіді під котрим номером правильно вказано права суб’єктів звернення стосовно інформації про адміністративні послуги?

-суб'єкти звернення мають право на безоплатне отримання інформації про адміністративні послуги;

-суб'єкти звернення мають право на оплатне отримання інформації про адміністративні послуги;

-суб'єкти звернення мають право на безоплатне отримання інформації про порядок надання адміністративних послуг;

-право на інформацію про адміністративні послуги забезпечується шляхом надання безоплатного доступу до Реєстру адміністративних послуг;

-право на інформацію про адміністративні послуги забезпечується шляхом необмеженого доступу до інформаційних ресурсів;

-суб'єкти звернення мають право на оплатне отримання інформації про порядок надання адміністративних послуг;

-інформування суб'єктів звернення не може здійснюватися через засоби масової інформації.


У відповіді під котрим номером правильно вказано обов’язки суб’єктів надання адміністративних послуг стосовно інформаційного забезпечення надання адміністративних послуг?

-облаштування у місцях прийому суб'єктів звернень інформаційних стендів із зразками відповідних документів;

-розміщення на веб-сайтах повної інформації про керівників суб’єктів надання адміністрвтиних послуг; 19

-створення та функціонування веб-сайтів, на яких розміщується інформація про порядок надання відповідних адміністративних послуг;

-здійснення посадовими особами прийому суб'єктів звернень згідно з графіком;

-надання інформації про адміністративні послуги згідно з графіком;

-облаштування скриньки для висловлення суб'єктами звернень зауважень і пропозицій;

-проведення фокус-груп та опитувань про якість адміністративних послуг;


У відповіді під котрим номером правильно вказано вимоги щодо якості надання адміністративних послуг?

-суб'єкт надання адміністративних послуг може видавати організаційно-розпорядчі акти про визначення максимального часу очікування у черзі;

-суб'єкт надання адміністративних послуг не може видавати організаційно-розпорядчі акти про встановлення власних вимог щодо якості надання адміністративних послуг;

-суб'єкт надання адміністративних послуг може видавати організаційно-розпорядчі акти про визначення кількості годин прийому,

-суб'єкт надання адміністративних послуг може видавати організаційно-розпорядчі акти щодо інших параметрів оцінювання якості надання адміністративних послуг;

-організаційно-розпорядчі акти із зазначених питань не можуть погіршувати умови надання адміністративних послуг, визначені законом;

-організаційно-розпорядчі акти із зазначених питань можуть погіршувати умови надання адміністративних послуг, визначені законом;

-параметри оцінювання якості надання адміністративних послуг не визначаються законодавчими актами;


У відповіді під котрим номером правильно вказано відомості, які містить інформаційна картка адміністративної послуги?

-суб'єкт надання адміністративної послуги;

-права та обов’язки суб’єктів надання адміністративних послуг;

-перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

-строки для звернення за адміністративною послугою;

-платність або безоплатність адміністративної послуги;

-строк надання адміністративної послуги;

-етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги


У відповіді під котрим номером правильно вказано відомості, які містить інформаційна картка адміністративної послуги?

-етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги;

-відповідальна посадова особа;

-структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення);

-строки виконання етапів (дії, рішення).

-результат надання адміністративної послуги;

-можливі способи отримання відповіді (результату);

-акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.


У відповіді під котрим номером правильно вказано відомості, які зазначаються у технологічній картці адміністративної послуги:

-етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги;

-відповідальна посадова особа;

-платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу;

-строк надання адміністративної послуги;

-результат надання адміністративної послуги;

-структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення);

-строки виконання етапів (дії, рішення).Вставте пропущене словосполучення у наведене законодавче положення: «Адміністративні послуги надаються суб'єктами надання адміністративних послуг ______, через ____________та/або через___________».

-безпосередньо;

-опосередковано;

-посередників;

-центри надання адміністративних послуг;

-дозвільні центри;

-Єдиний державний портал адміністративних послуг;

-реєстр адміністративних послуг.


У відповіді під котрим номером правильно вказано положення, які розкривають порядок надання адміністративних послуг?

-за загальним правилом, фізична особа має право на отримання адміністративної послуги незалежно від реєстрації її місця проживання;

-заява на отримання адміністративної послуги подається в письмовій чи усній формі;

-заява на отримання адміністративної послуги подається лише у письмовій формі;

-перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначаються законом.

-перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначаються суб’єктом надання адміністративної послуги;

-забороняється вимагати від суб'єкта звернення документи або інформацію для надання адміністративної послуги, не передбачені законом.

-суб’єкт надання адміністративних послуг може вимагати додаткові документи, не передбачені законом.


Для отримання адміністративної послуги суб'єкт звернення у випадках, передбачених законом, подає документи (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги), зокрема:

-документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

-відомості з державних інформаційних баз;

-документи, що посвідчують особу іноземця або особу без громадянства;

-нормативно-правові документи;

-документи військового обліку;

-витяги з державних реєстрів;

-свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану;


У відповіді під котрим номером правильно вказано обов’язки суб'єктів надання адміністративної послуги, які володіють документами або інформацією, необхідними для надання адміністративної послуги? \

-забезпечити безоплатне надання таких документів або інформації не пізніше трьох робочих днів з дня отримання запиту від суб'єкта надання адміністративної послуги, якщо інше не передбачено законом;

-створити умови прямого доступу до інформаційних систем для всіх зацікавлених суб’єктів;

-вживати заходів щодо розбудови системи міжвідомчої електронної взаємодії;

-створити обмежені можливості доступу до інформаційних систем та баз даних;

-відповідно до закону забезпечити зберігання та захист інформації, отриманої в результаті надання адміністративної послуги;

-забезпечити оплатне надання відповідних документів або інформації; 21


У відповіді під котрим номером правильно вказано положення, які розкривають порядок надання адміністративних послуг?

-суб'єкт надання адміністративних послуг забезпечує можливість безоплатного одержання суб'єктами звернення у достатній кількості необхідних бланків заяв;

-суб'єкт надання адміністративних послуг забезпечує можливість оплатного одержання суб'єктами звернення необхідних бланків заяв та інших документів,

-суб'єкт надання адміністративних послуг забезпечує вільний доступ до своїх приміщень, в яких здійснюється прийом суб'єктів звернень;

-доступ до приміщень суб’єкта надання адміністративних послуг є обмеженим та забезпечується охороною;

-суб'єкт надання адміністративних послуг забезпечує належні умови для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями;

-суб'єкт надання адміністративної послуги отримує відповідні документи або інформацію без участі суб'єкта звернення у тому числі шляхом прямого доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб'єктів надання адміністративних послуг;

-суб'єкт надання адміністративної послуги отримує відповідні документи або інформацію лише за участі суб'єкта звернення;


У відповіді під котрим номером правильно вказано положення щодо строків надання адміністративних послуг?

-граничний строк надання адміністративної послуги визначається законом;

-граничний строк надання адміністративної послуги визначається суб’єктом надання адміністративної послуги;

-у разі якщо законом не визначено граничний строк, цей строк не може перевищувати 30 календарних днів;

-у разі якщо законом не визначено граничний строк, цей строк не може перевищувати 25 календарних днів;

-вказаний строк обчислюється з дня подання суб'єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги;

-адміністративна послуга вважається наданою з моменту отримання її суб'єктом звернення особисто або направлення поштою листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги;

-адміністративна послуга вважається наданою з моменту прийняття відповідного адміністративного акта;У відповіді під котрим номером правильно вказано положення щодо плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору)?

-при наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом, справляється плата (адміністративний збір);

-всі адміністративні послуги надаються безоплатно;

-надання адміністративних послуг у сфері соціального забезпечення громадян здійснюється на безоплатній основі;

-розмір адміністративного збору і порядок його справляння визначаються законом з урахуванням її соціального та економічного значення;

-розмір адміністративного збору і порядок його справляння визначаються законом з урахуванням собівартості адміністративної послуги;

-адміністративний збір зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету; -адміністративний збір зараховується на банківські рахунки суб’єкта надання адміністративної послуги;


У відповіді під котрим номером правильно вказано положення щодо плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору)? 22

-адміністративний збір зараховується на банківські рахунки суб’єкта надання адміністративної послуги;

-адміністративний збір вноситься суб'єктом звернення одноразово за весь комплекс дій та рішень суб'єкта надання адміністративних послуг;

-суб’єкт звернення оплачує окремо дії, пов’язані з наданням адміністративних послуг;

-стягнення за надання адміністративних послуг будь-яких додаткових не передбачених законом платежів забороняється.

-суб'єкт надання адміністративних послуг не може надавати інші платні послуги, не передбачені законом;

-суб'єкт надання адміністративних послуг надає інші супутні платні послуги (ксерокопіювання, ламінування, тощо);

-внесення відомостей до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, здійснюється безкоштовно.


У відповіді під котрим номером правильно вказано органи публічної влади при яких відповідно до закону можуть створюватися центри надання адміністративних послуг?

-міські ради;

-центральні органи виконавчої влади;

-виконавчі органи міських рад;

-міністерства;

-міські, районні державні адміністрації;

-сільські, селищні ради;

-районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації.


У відповіді під котрим номером правильно вказано положення стосовно організації роботи центру надання адміністративних послуг?

-з метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг можуть утворюватися територіальні підрозділи центру надання адміністративних послуг;

-центр надання адміністративних послуг не може утворювати територіальні підрозділи;

-перелік адміністративних послуг, визначається органом, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг;

-керівник центру надання адміністративних послуг самостійно визначає перелік адміністративних послуг, які надаються центром;

-за рішенням органу, який утворив центр надання адміністративних послуг, у такому центрі також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій, скарг;

-положення про центр надання адміністративних послуг затверджуються органом, який прийняв рішення про утворення центру;

-положення про центр надання адміністративних послуг затверджуються Кабінетом Міністрів України.


У відповіді під котрим номером правильно вказано положення стосовно організації часу роботи центру надання адміністративних послуг?

-час прийому суб'єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг становить не менше шести днів на тиждень та семи годин на день і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг;

-прийом суб'єктів звернень здійснюється без перерви на обід;

-перерва на обід у не може перевищувати дві години;

-центр надання адміністративних послуг не менше двох днів на тиждень здійснює прийом суб'єктів звернень до двадцятої години;

-центр надання адміністративних послуг визначає час роботи з документами, під час якого не приймає заяв від суб’єктів звернення;

-за рішенням органу, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг, час прийому суб'єктів звернень може бути розширено; 23

-передбачений законом час прийому суб'єктів звернень не може бути розширено.


У відповіді під котрим номером правильно вказано положення стосовно правового статусу адміністратора центру надання адміністративних послуг?

-адміністратор призначається на посаду керівником органу, що прийняв рішення про утворення відповідного центру надання адміністративних послуг;

-адміністратор призначається на посаду Кабінетом Міністрів України;

-кількість адміністраторів визначається органом, який прийняв рішення про утворення відповідного центру надання адміністративних послуг;

-кількість адміністраторів визначається керівником ЦНАП;

-адміністратор має іменну печатку (штамп);

-адміністратор - посадова особи органу, що утворив ЦНАП, яка організовує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг;

-адміністратор - посадова особа, яка організовує видачу суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру;


У відповіді під котрим номером правильно вказано завдання адміністратора відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги»?

-надання суб'єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

-прийняття від суб'єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг;

-видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв'язку суб'єктам звернень результатів надання адміністративних послуг;

-організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб'єктами надання адміністративних послуг;

-безоплатно одержувати від суб'єктів надання адміністративних послуг документи та інформацію, пов'язані з наданням адміністративних послуг;

-погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

-посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів;


У відповіді під котрим номером правильно вказано права адміністратора відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги»?

-безоплатно одержувати від суб'єктів надання адміністративних послуг документи та інформацію, пов'язані з наданням адміністративних послуг;

-погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

-посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів;

-надання суб'єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

-прийняття від суб'єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг;

-видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв'язку суб'єктам звернень результатів надання адміністративних послуг;

-організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб'єктами надання адміністративних послуг;


У відповіді під котрим номером правильно вказано положення стосовно надання супутніх послуг у центрі надання адміністративних послуг?

-у приміщеннях ЦНАП можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, тощо). 24

-у приміщенні ЦНАП не можуть надаватись жодні інші послуги окрім адміністративних;

-добір суб’єктів господарювання, які надають супутні послуги здійснюється на конкурсній основі;

-суб’єкти господарювання, які надають супутні послуги обираються керівником ЦНАП;

-типовий порядок проведення конкурсу для надання супутніх послуг затверджується Кабінетом Міністрів України;

-у випадках, передбачених законом, центр надання адміністративних послуг може самостійно надавати платні супутні послуги;

-надання платних супутніх послуг суб'єктом надання адміністративних послуг, центром надання адміністративних послуг забороняється.


У відповіді під котрим номером правильно вказано можливості, які забезпечує Єдиний державний портал адміністративних послуг?

-доступ суб'єктів звернення до інформації про адміністративні послуги та про суб'єктів надання адміністративних послуг;

-доступність для завантаження і заповнення в електронній формі заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративних послуг;

-доступ до інформації про діяльність органів виконавчої влади;

-можливість подання суб'єктами звернення заяви за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку;

-можливість отримання суб'єктами звернення інформації про хід розгляду їхніх заяв;

-можливість подання суб'єктами звернення пропозицій та скарг;

-забезпечення взаємодії між суб’єктами надання адміністративних послуг;


. У відповіді під котрим номером правильно вказано види відповідальності, яку несуть посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг?

-дисциплінарну;

-політичну;

-цивільну;

-конституційну;

-адміністративну;

-фінансову;

-кримінальну;


У відповіді під котрим номером правильно вказано положення про відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг?

-дії або бездіяльність адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом;

-дії або бездіяльність адміністраторів можуть не бути оскаржені до суду;

-адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом;

-адміністратори несуть лише дисциплінарну та адміністративну відповідальність, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг;

-шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам адміністраторами внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку;

-держава, АР Крим, територіальні громади, не мають право зворотної вимоги до винної особи;

-держава, АР Крим, територіальні громади, мають право зворотної вимоги до винної особи згідно із законом. 25


У яких відповідях правильно вказано дозвільні органи у відповідності до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

-органи публічної влади, уповноважені відповідно до закону проводити реєстрацію юридичних осіб;

-дозвільний центр;

-органи місцевого самоврядування, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру;

-центральний орган виконавчої влади з питань видачі документів дозвільного характеру;

-Державна реєстраційна служба України;

-органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру;

-посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру;


Вкажіть, у яких відповідях правильно, вказано у відповідності із Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», документ дозвільного характеру?

-висновок, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому відповідного права та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати такі дії;

-документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності;

-інший документ, який дозвільний орган має право видати суб'єкту господарювання;

-охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід;

-інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання відповідного права та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати такі дії;

-документ, що видається органами виконавчої влади для посвідчення окремих прав особи; -погодження, яке дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому відповідного права та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати такі дії;


Вкажіть, у яких відповідях правильно вказано, у відповідності із Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», документ дозвільного характеру?

-дозвіл, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому відповідного права та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати такі дії; -документ державного зразка;

-висновок, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому відповідного права на та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати такі дії;

-охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід.

-рішення, яке дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати такі дії; -нормативно-правовий акт;

-документ, що видається органами виконавчої влади для посвідчення окремих прав особи;


Вкажіть, у яких відповідях правильно вказано, у відповідності із Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», документ дозвільного характеру?

-нормативно-правовий акт;

-документ, що видається органами виконавчої влади для посвідчення окремих прав особи; -погодження, яке дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому відповідного права та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не 26

може проваджувати такі дії;

-свідоцтво, яке дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому відповідного права та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати такі дії;

-акт, який містить дані про результати відстеження результативності акта;

-інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому відповідного права та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати такі дії; -документ, що посвідчує права особи;


Із запропонованих варіантів, виберіть відповіді у яких правильно вказано основні принципи державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

-принцип прозорості процедури видачі документів дозвільного характеру;

-принцип додержання рівності прав суб'єктів господарювання під час видачі документів дозвільного характеру;

-принцип відповідності форм та рівня державного регулювання ринковим вимогам;

-зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності;

-установлення єдиних вимог до порядку видачі документів дозвільного характеру.

-принцип доцільності - обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин;

-принцип ефективності ;


Із запропонованих варіантів, виберіть відповіді у яких правильно вказано основні принципи державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

-принцип збалансованості ;

-принцип передбачуваності ;

-принцип відповідальності посадових осіб дозвільних органів, державних адміністраторів та суб'єктів господарювання за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;

-розвиток конкуренції;

-принцип доцільності ;

-відповідність форм та рівня державного регулювання ринковим вимогам;

-установлення єдиних вимог до порядку видачі документів дозвільного характеру


. У яких відповідях правильно вказані законодавчі положення, які стосуються підстав для відмови у видачі документа дозвільного характеру:

-підставою відмови є подання суб’єктом неповного пакета документів, згідно із встановленим вичерпним переліком;

-виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей не є підставою відмови у видачі документа дозвільного характеру;

-підстави відмови не визначені законом;

-законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру;

-дозвільний орган може самостійно встановлювати нові підстави для відмови у видачі дозволів;

-відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, не передбаченими законами, не допускається.

-відмова у видачі документа дозвільного характеру не допускається.У яких відповідях правильно вказані законодавчі положення, які стосуються підстав для відмови у видачі документа дозвільного характеру є: 27

-підставою відмови є виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

-підставою відмови є негативний висновок за результатами проведених експертиз, необхідних для видачі документа дозвільного характеру;

-виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей не є підставою відмови у видачі дозволу;

-дозвільний орган може самостійно встановлювати нові підстави для відмови у видачі дозволів -законом не визначені підстави відмови у видачі дозволів;

-законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру.

-відмова у видачі документа дозвільного характеру не допускається.


У яких відповідях правильно вказані законодавчі положення, які стосуються анулювання дозволу? -підставою для анулювання дозволу є звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;

-підставою для анулювання дозволу є припинення юридичної особи;

-підставою для анулювання дозволу є негативний висновок за результатами проведених експертиз;

-припинення юридичної особи не є підставою для анулювання дозволу;

-підставою для анулювання документа дозвільного характеру не може бути встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

-законом не визначені підстави для анулювання дозволів;

-рішення дозвільного органу про анулювання документа дозвільного характеру може бути оскаржено в суді.


У яких відповідях правильно вказані законодавчі положення, які стосуються анулювання дозволу?

+підставою для анулювання дозволу є припинення юридичної особи;

-підставою для анулювання дозволу є негативний висновок за результатами проведених експертиз;

-припинення юридичної особи не є підставою для анулювання дозволу;

-підставою для анулювання дозволу є припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

-підставою для анулювання документа дозвільного характеру не може бути встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

-за загальним правилом, рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання не пізніше 5 робочих днів з дня його прийняття;

-дія дозволу припиняється через 10 робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання такого документа, за загальним правилом.


У яких відповідях правильно вказані законодавчі положення, які стосуються підстав для переоформлення документа дозвільного характеру?

-підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи;

-підстави переоформлення дозволу не передбачені законом;

-підставою для переоформлення дозволу є зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання;

-підставою для переоформлення дозволу є встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації

-підставою для переоформлення дозволу припинення юридичної особи;

-строк дії переоформленого документа дозвільного характеру не може перевищувати строк дії, зазначений у документі дозвільного характеру, що переоформлявся.

-не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним.


У яких відповідях правильно вказані законодавчі положення, які стосуються підстав для переоформлення документа дозвільного характеру?

-за переоформлення дозволу у випадках, передбачених законом, справляється плата.

-за переоформлення документа дозвільного характеру плата не справляється;

-підставою для переоформлення дозволу є злиття, приєднання, поділ, перетворення юридичної особи;

-підставою для переоформлення дозволу є зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця;

-підставою для переоформлення дозволу є припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

-законом можуть бути встановлені інші підстави для переоформлення документів дозвільного характеру;


У яких відповідях правильно вказані законодавчі положення, які стосуються підстав видачі дубліката дозволу?

-підстави переоформлення дозволу не передбачені законом;

-підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата;

-підставою видачі дубліката дозволу є зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання;

-підставою видачі дубліката дозволу є встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

-підставою для видачі дубліката дозволу є його пошкодження;

-підставою видачі дубліката дозволу є злиття, приєднання, поділ, перетворення юридичної особи;

-у разі втрати дозволу суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання такої підстави подати заяву про видачу дубліката документа дозвільного характеру.


У яких відповідях правильно вказані законодавчі положення, які розкривають правовий статус державного адміністратора?

-посадова особа міської ради, районних державних адміністрацій, яка організовує видачу суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів;

-державні адміністратори призначаються на посаду Міністром економічного розвитку і торгівлі України;

-державний адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою, головою районної державної адміністрації, за погодженням з уповноваженим органом;

-кількість державних адміністраторів визначається рішенням відповідної міської ради, районної державної адміністрації;

-кількість державних адміністраторів визначається Постановами Кабінету Міністрів України;

-перелік основних завдань адміністратора визначається рішенням відповідної міської ради, районної державної адміністрації;

-державний адміністратор є посадовою особою дозвільного органу.


У яких відповідях вказані основні завдання державного адміністратора, які визначені у Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»?

-безоплатно одержувати від дозвільних органів інформацію, пов'язану з видачею документів дозвільного характеру;

-надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку 29

одержання документа дозвільного характеру;

-порушувати клопотання до міського голови відповідної міської ради щодо вжиття заходів у частині забезпечення роботи дозвільних центрів;

-прийняття від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру;

-сприяти суб’єкту господарювання у отриманні ним документа дозвільного характеру; -забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу;

-видача суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру;


У яких відповідях правильно вказані основні завдання державного адміністратора, які визначені у Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»? -формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру;

-безоплатно одержувати від дозвільних органів інформацію, пов'язану з видачею документів дозвільного характеру;

-контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;

-порушувати клопотання до міського голови відповідної міської ради щодо вжиття заходів у частині забезпечення роботи дозвільних центрів;

-ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру;

-сприяти суб’єкту господарювання у отриманні ним документа дозвільного характеру; -інформування посадової особи, якій він підпорядковується про порушення вимог законодавства;


У яких відповідях правильно вказані права державного адміністратора, які визначені у Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»?

-безоплатно одержувати від дозвільних органів інформацію, пов'язану з видачею документів дозвільного характеру;

-контролювати за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;

-порушувати клопотання до міського голови відповідної міської ради щодо вжиття заходів у частині забезпечення роботи дозвільних центрів;

-вести в мережі Інтернет веб-сторінку, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру;

-відмовити у прийнятті заяви на одержання дозволу у разі подання суб'єктом господарювання документів, не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді;

-формувати та вести реєстру документів дозвільного характеру;

-інформувати посадову особу, якій він підпорядковується про порушення вимог законодавства.


У яких відповідях правильно вказані основні завдання державного адміністратора, які визначені у Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»? -формувати та ведення реєстру документів дозвільного характеру;

-контролювати за додержанням строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;

-порушувати клопотання до міського голови відповідної міської ради щодо вжиття заходів у частині забезпечення роботи дозвільних центрів;;

-вести в мережі Інтернет веб-сторінку, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру;

-відмовляти у прийнятті заяви на одержання документа дозвільного характеру;

-відмовляти у прийнятті заяви на одержання документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, у разі подання суб'єктом господарювання документів не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді; 30

-безоплатно одержувати від дозвільних органів інформацію, пов'язану з видачею документів дозвільного характеру.


У яких відповідях правильно вказано законодавчі положення, що розкривають порядок видачі місцевими дозвільними органами документів дозвільного характеру?

-видача дозволів здійснюється в дозвільному центрі за принципом організаційної єдності.

-суб'єкт господарювання подає державному адміністратору лише заяву, форма якої затверджується Кабінетом Міністрів України;

-суб’єкт господарювання разом з заявою подає документи, необхідні для видачі дозволу.

-заява та документи подаються лише особисто суб'єктом господарювання;

-заява та документи можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення;

-заява та документи підлягають реєстрації у відповідному електронному журналі;

-адміністратор має право вимагати від заявника документи, не передбачені законодавством.


У яких відповідях правильно вказано законодавчі положення, що розкривають порядок видачі місцевими дозвільними органами документів дозвільного характеру?

-видача дозволів здійснюється за місцем розташування місцевих дозвільних органів;

-видача дозволів здійснюється в дозвільному центрі за принципом організаційної єдності.

-заява та документи, що додаються до неї, подаються лише особисто суб'єктом господарювання;

-заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.

-адміністратор має право вимагати подання документів, не передбачених законом;

-забороняється вимагати від заявника для одержання документа дозвільного характеру документи, не передбачені законодавством.

-у письмовому повідомленні про відмову у видачі документа дозвільного характеру зазначаються передбачені законом підстави для такої відмови.


У яких відповідях правильно вказано законодавчі положення, що розкривають процедуру видачі місцевими дозвільними органами документів дозвільного характеру? -державний адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу.

-дозвільний орган самостійно визначає строк видачі дозволу, з огляду на складність справи.

-місцеві дозвільні органи протягом не більше ніж -- робочих днів з дня одержання заяви та документів, оформлюють відповідний документ дозвільного характеру;

-місцеві дозвільні органи протягом не більше ніж -- робочих днів надають відмову у видачі дозволу;

-у письмовому повідомленні про відмову у видачі дозволу зазначаються передбачені законом підстави для такої відмови;

-письмове повідомлення не зазначаються причини такої відмови;

-документ дозвільного характеру надсилається суб’єкту господарювання поштою;


У якій відповіді правильно вказано законодавче визначення регуляторної діяльності?

-діяльність, спрямована на перегляд регуляторних актів, яка здійснюється регуляторними органами;

-діяльність спрямована на контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов;

-діяльність, спрямована на підготовку регуляторних актів, яка здійснюється регуляторними органами;

-сукупність дій, що здійснюються під час проведення погодження, оформлення, надання висновків тощо, які передують отриманню документа дозвільного характеру;

-діяльність спрямована на видачу документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності;

-діяльність, спрямована на прийняття регуляторних актів, яка здійснюється регуляторними органами;

-діяльність, спрямована на відстеження результативності регуляторних актів, яка здійснюється регуляторними органами;


До регуляторних органів, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» також належать:

-територіальні органи центральних органів виконавчої влади, якщо вони уповноважені приймати адміністративні акти;

-Міністерство економічного розвитку та торгівлі України;

-територіальні органи центральних органів виконавчої влади, якщо відповідно до своїх повноважень вони приймають регуляторні акти;

-державні спеціалізовані установи та організації, якщо відповідно до своїх повноважень вони приймають регуляторні акти;

-Міністр економічного розвитку та торгівлі України;

-некомерційні самоврядні організації;

-некомерційні самоврядні організації, якщо відповідно до своїх повноважень вони приймають регуляторні акти.

Із запропонованого переліку виберіть відповіді, у яких неправильно вказано регуляторний орган, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»?

-Верховна Рада України;

-Президент України;

-Генеральна прокуратура України;

-Кабінет Міністрів України;

-Рахункова палата України;

-Національний банк України;

-Національної служби посередництва і примирення


Із запропонованого переліку, виберіть акти, на які не поширюються вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо процедури прийняття регуляторних актів:

-акти Рахункової палати;

-Постанова Кабінету Міністрів України;

-акти Центральної виборчої комісії;

-рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

-акти Національної служби посередництва і примирення;

-наказ Державної податкової служби України "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи страховика"

-постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати

працездатності.


Із запропонованого переліку, виберіть акти, на які не поширюються вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо процедури прийняття регуляторних актів:

-Постанова Кабінету Міністрів України;

-акти про затвердження стандартів, технічних умов;

-наказ Міністерства охорони здоров'я України;

-акти, що містять державну таємницю України;

-наказ Державної податкової служби України

-постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 32

-наказ Міністерства юстиції України «Про видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;


Із запропонованого переліку, виберіть акти, на які не поширюються вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо процедури прийняття регуляторних актів:

-міжнародні договори України;

-наказ Фонду державного майна України;

-наказ Державної митної служби України;

-указ Президента України «Про введення надзвичайного стану в населених пунктах Автономної Республіки Крим» ;

-наказ Державної податкової служби України;

-акти про затвердження державних норм і правил у сфері містобудування.


У яких відповідях правильно вказано види відстежень результативності регуляторного акта?

-регулярне відстеження результативності регуляторного акта;

-базове відстеження результативності регуляторного акта;

-перше відстеження результативності регуляторного акта;

-повторне відстеження результативності регуляторного акта;

-систематичне відстеження результативності регуляторного акта;

-планове відстеження результативності регуляторного акта;

-періодичне відстеження результативності регуляторного акта.


У яких відповідях правильно вказані законодавчі вимоги щодо офіційного оприлюднення регуляторних актів?

-регуляторні акти, прийняті Верховною Радою України, офіційно оприлюднюються відповідно до Конституції України та інших законодавчих актів;

-регуляторні акти, прийняті Президентом України, офіційно оприлюднюються в «Урядовому кур’єрі».

-регуляторні акти, оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації, визначених Кабінетом Міністрів України;

-регуляторні акти, прийняті Національним банком України, офіційно оприлюднюються в "Офіційному віснику" та у газеті "Урядовий кур'єр";

-регуляторні акти, прийняті державними органами, центральними органами виконавчої влади, оприлюднюються відповідно до Конституції України;

-регуляторні акти, прийняті, місцевими органами виконавчої влади, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації, визначених Кабінетом Міністрів України;

-регуляторні акти, прийняті місцевими органами виконавчої влади, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації, у порядку передбаченому законами України.


У яких відповідях правильно вказані законодавчі вимоги щодо офіційного оприлюднення регуляторних актів?

-регуляторні акти, прийняті Верховною Радою України, офіційно оприлюднюються в «Юридичному віснику України»;

-регуляторні акти, прийняті Президентом України, офіційно оприлюднюються відповідно до Конституції України та інших законодавчих актів.

-регуляторні акти, які видані державними спеціалізованими установами та організаціями, офіційно оприлюднюються в "Офіційному віснику" та у газеті "Урядовий кур'єр";

-регуляторні акти, прийняті державними органами, оприлюднюються відповідно до Конституції України; 33

-регуляторні акти, прийняті органами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації відповідних рад;

-регуляторні акти, прийняті, місцевими органами виконавчої влади, офіційно оприлюднюються в друкованих ЗМІ, визначених законами України;

-регуляторні акти, прийняті Радою міністрів АРК, офіційно оприлюднюються в друкованих ЗМІ, визначених Кабінетом Міністрів України,;


У яких відповідях правильно вказані принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності?

-пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності;

-принцип прозорості процедури;

-підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду (контролю) відповідним органам державної влади;

-відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам;

-об'єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду (контролю);

-зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності;


У яких відповідях правильно вказані принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності?

-обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

-наявності підстав, визначених законом, для здійснення державного нагляду (контролю);

-відповідності форм та рівня державного регулювання ринковим вимогам;

-відповідальності органу державного нагляду (контролю) за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства;

-зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності;

-невтручання органу державного нагляду (контролю) у статутну діяльність суб'єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону;

-відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам;


У яких відповідях правильно вказані загальні законодавчі вимоги щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності?

-державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання;

-планові та позапланові заходи здійснюються у робочий час органу державного нагляду (контролю);

-планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку;

-орган державного нагляду (контролю) може здійснювати державний нагляд (контроль), якщо закон прямо не забороняє здійснення такого державного нагляду (контролю);

-орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль), якщо закон прямо не уповноважує його на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності;

-зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, можливе лише за рішенням суду;

-зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, допускається за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника. 34


У яких відповідях правильно вказані загальні законодавчі вимоги щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності?

-посадовій особі органу державного нагляду (контролю) забороняється здійснювати державний нагляд (контроль) щодо суб'єктів господарювання, з якими посадова особа перебуває в родинних стосунках;

-якщо норма закону припускає неоднозначне тлумачення прав і обов'язків суб'єкта господарювання у таких випадках справа передається до суду для прийняття рішення;

-якщо норма закону припускає неоднозначне тлумачення прав і обов'язків суб'єкта господарювання або органу державного нагляду, рішення приймається на користь суб'єкта господарювання;

-невиконання приписів органу державного нагляду (контролю) тягне за собою кримінальну відповідальність;

-суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.

-невиконання приписів органу державного нагляду (контролю) тягне за собою застосування штрафних санкцій до суб'єкта господарювання згідно із законом.

-інформація, яка отримується органом державного нагляду (контролю) підлягає оприлюдненню;


У яких відповідях правильно вказані загальні законодавчі вимоги щодо здійснення державного нагляду (контролю)?

-плановий захід повинен здійснюватися у присутності працівників суб’єкта господарювання; -плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб'єкта господарювання;

-закон не передбачає обмежень щодо здійснення позапланових заходів. -перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис до відповідного журналу суб'єкта господарювання.

-планові заходи здійснюють незалежно від присутності керівника суб’єкта господарювання.

-посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані зберігати комерційну таємницю суб'єкта господарювання.

-на органи державного нагляду (контролю) не покладається обов’язок зберігати комерційну таємницю.


Відповідно до Закону України «Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» виключно законами України встановлюються:

-органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;

-процедури здійснення заходів державного нагляду (контролю) суб’єкти;

-види господарської діяльності, провадження яких можливе лише після отримання відповідних документів дозвільного характеру;

-види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю);

-сферу компетенції органів державного нагляду (контролю);

-повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг;

-вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності;


Відповідно до Закону України «Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» виключно законами України 35

встановлюються:

-види заходів державного нагляду (контролю);

-види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю);

-сферу компетенції органів державного нагляду (контролю);

-спосіб здійснення державного нагляду (контролю);

-санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа;

-строки здійснення планових заходів державного нагляду (контролю);

-інформацію, що становить комерційну ну таємницю та не підлягає розголошенню органами державного нагляду (контролю);


У яких відповідях правильно вказані законодавчі положення, що встановлють вимоги щодо здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)?

-планові заходи здійснюються відповідно до піврічних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю);

-планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю);

-орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності; -критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України;

-суб'єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю) за ступенем ризику відносяться до одного з трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним;

-періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) визначається залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю);

-критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності затверджуються органом державного нагляду (контролю).


У яких відповідях правильно вказані законодавчі положення, що встановлюють вимоги щодо здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю)?

-підставою для здійснення позапланових заходів є подання суб'єктом господарювання відповідної письмової заяви;

-підставою для здійснення позапланових заходів є неподання документів обов'язкової звітності з поважних причин;

-орган державного нагляду (контролю) оприлюднює звіт про виконання річного плану державного нагляду (контролю) в мережі Інтернет;

-підставою для здійснення позапланових заходів є звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства;

-суб'єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного документа;

-строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів;

-за необхідності,строк здійснення позапланового заходу може бути продовжено, але не більше ніж на п’ять робочих днів;


У яких відповідях правильно вказані підстави для здійснення позапланових заходів, згідно із Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»:

-звернення органу державного нагляду (контролю);

-подання суб'єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

-виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;

-волевиявлення органів нагляду, контролю;

-неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин;

-річний або квартальний план, затверджений органом державного нагляду (контролю); -настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.


У яких відповідях правильно вказані підстави для здійснення позапланових заходів, згідно із Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»:

-звернення органів державного нагляду (контролю);

-перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів;

-звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства;

-суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу державного нагляду (контролю) до здійснення позапланового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення цього заходу;

-неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин.

-настання аварії на виробництві;

-настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.


У яких відповідях правильно вказані права органів державного нагляду (контролю), під час здійснення державного нагляду (контролю)?

-повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) у межах повноважень, передбачених законом;

-дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання -вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства;

-вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);

-забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході здійснення державного нагляду (контролю);

-відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати відомості з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до закону;

-надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення державного нагляду (контролю).


У яких відповідях правильно вказані права органів державного нагляду (контролю), під час здійснення державного нагляду (контролю)?

-надавати суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків

-повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) у межах повноважень, передбачених законом;

-дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання;

-вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);

-забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході здійснення державного нагляду (контролю);

-накладати штрафні санкції та вживати заходи, передбачені законом; 37

-надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення державного нагляду (контролю).


У яких відповідях правильно вказані обов’язки органів державного нагляду (контролю), під час здійснення державного нагляду (контролю)?

-повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) у межах повноважень, передбачених законом;

-вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства;

-дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання;

-відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до закону;

-не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

-вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);

-надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків;


У яких відповідях правильно вказані обов’язки органів державного нагляду (контролю), під час здійснення державного нагляду (контролю)?

-вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);

-відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до закону;

-забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході здійснення державного нагляду (контролю);

-надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків;

-накладати штрафні санкції та вживати заходи, передбачені законом.

-ознайомити керівника суб'єкта господарювання або його заступника, або уповноважену ним особу з результатами державного нагляду (контролю) в строки, передбачені законом;

-надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення державного нагляду (контролю).


У яких відповідях правильно вказані права суб'єкта господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю)?

-допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю);

-вимагати від посадових осіб органу державного нагляду (контролю) додержання вимог законодавства;

-перевіряти наявність у посадових осіб органу державного нагляду (контролю) службового посвідчення;

-одержувати примірник припису за результатами проведеного планового чи позапланового заходу;

-не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо він здійснюється з порушенням вимог закону;

-виконувати вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

-бути присутнім під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);


У яких відповідях правильно вказані права суб'єкта господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю)?

-вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;

-допускати посадових осіб органу державного нагляду до здійснення заходів державного нагляду за умови дотримання ними закону,

-одержувати та знайомитися з актами державного нагляду (контролю);

-надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта органу державного нагляду (контролю);

-одержувати примірник припису за результатами проведеного планового чи позапланового заходу;

-оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб.

-виконувати вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;


У яких відповідях правильно вказані обов’язки суб'єкта господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю)?

-допускати посадових осіб органу державного нагляду до здійснення цих заходів за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю);

-одержувати та знайомитися з актами державного нагляду (контролю);

-оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб.

-виконувати вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

-надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта органу державного нагляду (контролю);

-надавати документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до закону;

-одержувати примірник припису або акта органу державного нагляду (контролю) за результатами проведеного планового чи позапланового заходу.


Виберіть варіанти відповідей в яких неправильно вказано види адміністративних послуг:

-видача ліцензій;

-видача кредитів;

-видача дозволів;

-видача грамот;

-видача сертифікатів;

-видача рецептів;

-видача касового чека;


Виберіть варіанти відповідей в яких неправильно вказано види адміністративних послуг:

-видача роз’яснень;

-видача свідоцтв;

-прийняття судом постанови в адміністративній справі;

-видача атестатів;

-прийняття судом ухвали в адміністративній справі;

-винесення прокурором протесту;

-видача посвідчень;


Виберіть варіанти відповідей в яких неправильно вказано види адміністративних послуг:

-реєстрація фактів;

-реєстрація пактів;

-реєстрація суб'єктів;

-реєстрація прав;

-реєстрація обов’язків;

-реєстрація договорів;

-реєстрація об'єктів;


Виберіть варіанти відповідей в яких правильно вказано види адміністративних послуг: -легалізація суб'єктів;

-легалізація наркотичних речовин;

-нострифікація;

-кодифікація;

-легалізація актів (документів);

-верифікація;

-інкорпорація;


Виберіть варіанти відповідей в яких неправильно вказано види адміністративних послуг:

-контрольна діяльність;

-видача свідоцтв;

-освітні послуги;

-реєстрація прав;

-медичні послуги;

-господарські послуги;

-легалізація суб’єктів;


До рішень, дій (бездіяльності) у сфері управлінської діяльності які можуть бути оскаржені, належать такі, внаслідок яких:

-порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);

-створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;

-порушено майнові права громадян;

-незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки; -порушено трудові права громадян;

-громадянина незаконно притягнуто до відповідальності;

-громадянина незаконно притягнуто до кримінальної відповідальності


У зверненні має бути зазначено:

-прізвище, ім'я, по батькові;

-місце проживання громадянина;

-місце праці громадянина;

-назву звернення;

-час і дату написання;

-ідентифікаційний номер громадянина;

-громадянство


Не підлягає розгляду письмове звернення:

-без зазначення місця проживання;

-психічно хворих осіб;

-не підписане автором (авторами);

-з якого неможливо встановити авторство;

-осіб, визнаних судом недієздатними; 40

-без зазначення місця праці;

-без паспортних даних


Дія Закону "Про звернення громадян" не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений:

-фінансовим законодавством;

-кримінально-процесуальним законодавством;

-цивільно-процесуальним законодавством;

-адміністративно-процесуальним законодавством;

-трудовим законодавством;

-законодавством про захист економічної конкуренції;

-конституційним законодавством


Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом ______ з моменту його прийняття, але не пізніше ______ з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням:

-одного місяця;

-двох місяців;

-шести місяців;

-дванадцяти місяців;

-одного року;

-двох років;

-трьох років


У відповіді під котрим номером правильно вказано права громадянина при розгляді заяви чи скарги відповідно до Закону України «Про звернення громадян»?

-особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

-об'єктивно, всебічно і вчасно подавати заяви чи скарги;

-у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову;

-на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

-знайомитися з матеріалами перевірки;

-подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

-бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;


У відповіді під котрим номером правильно вказано права громадянина при розгляді заяви чи скарги відповідно до Закону України «Про звернення громадян»?

-користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

-одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

-висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

-забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;

-письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення; 41

-у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

-вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

У відповіді під котрим номером правильно вказано обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг відповідно до Закону України «Про звернення громадян»?

-об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;

-у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

-у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову;

-на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

-відміняти або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством

-одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

-висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

У відповіді під котрим номером правильно вказано обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг відповідно до Закону України «Про звернення громадян»? -забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень; -письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення; -у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення; -не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам; -знайомитися з матеріалами перевірки; -подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу; -бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;