• Название:

    Tvorche Zavdannya Z Menedzhmentu


  • Размер: 0.07 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

1 частина роботи- теоретична

2 частина роботи- аналітика з обраного питання на прикладі підприємства

Обсяг 5-10 сторінок

Питання до творчого завдання з менеджменту

1.Менеджмент: наука та мистецтво управління.

2.Два аспекти наукового розгляду менеджменту.

3.Функції, принципи та методи менеджменту.

4.Управлінська праця: предмет та вимоги.

5.Основні види розподілу управлінської праці: сутність та зміст.

6.Теорія та практика управління: основні підходи до розвитку.

7.Еволюція менеджменту: школа наукового управління (основні підходи і представники). Адміністративна школа та її вклад у розвиток теорії і практики менеджменту.

8.Школа людських стосунків. Школа поведінкових наук. Їх представники та основний вклад у розвиток менеджменту.

9.Школа науки управління в розвитку теорії та практики управління.

10.Ситуаційний підхід до управління.

11.Класифікація управлінських ролей за Мінцбергом.

12.Рівні менеджменту. Менеджерська та підприємницька діяльність: спільне та відмінне.

13.Місія організації: сутність та зміст.

14.Цілі, обмеження і завдання в системі сучасного менеджменту.

15.Цілі: основні характеристики та критерії класифікації.

16.Поняття організації. Формальна та неформальна організації. Розподіл праці в організації.

17.Вимоги та закони діяльності організації. Життєвий цикл організації.

18.Зовнішнє та внутрішнє середовище організації.

19.Організаційна структура організації: фактори та особливості структур.

20.Лінійна структура організації: основний зміст та специфіка.

21.Функціональна структура організації: специфіка та основні переваги.

22.Лінійно-функціональна структура: основні характеристики.

23.Особливості дивізіональної структури організації.

24.Специфіка лінійно-штабної структури організації.

25.Лінійна та функціональна структура організації: основні характеристики та відмінності.

26.Матрична структура організації: особливості функціонування.

27. Лінійно-функціональна та дивізійна структура організації: основні властивості та відмінності.

28.Методи розробки та об’єкти прогнозів на рівні підприємства.

29.Планування як функція менеджменту та його завдання.

30.Планування: принципи та етапи.

31.Класифікація планів: види планів та основні критерії їх виділення. Ієрархія планів в організації.

32.Контроль як функція менеджменту. Природа та основні завдання контролю в організації.

33.Сфери та етапи контролю в організації. Основні види контролю в організації.

34.Фінансовий контроль в організації: сутність та заходи. Ефективний контроль та опір контролю в організації.

35.Мотивація як функція менеджменту.

36.Методи і моделі мотивації в організації.

37.Основні характеристики процесуальних моделей мотивації.

38.Змістовні моделі мотивації: різновиди та основний зміст.

39.Делегування повноважень: сутність, фактори, етапи.

40.Причини використання делегування повноважень: за і проти.

41.Делегування: основні види повноважень.

42.Конфлікти в організації: основні причини та методи управління конфліктами.

43.Влада та особистий вплив.

44.Лідерство: основні підходи.

45.Особливості прийняття управлінських рішень.