• Название:

    П №1 06.10.16 р. ПРОЕКТ


  • Размер: 0.05 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

3

ПРОЕКТ

ПРОТОКОЛ № 1

засідання наукового гуртка «Цивільно-правових дисциплін»

кафедри цивільно-правових та господарсько-правових дисциплін факультету №2 НАВС

06 жовтня 2016 року м. Київ

Голови – Залізняк В.А., Середа Ю.М.

Секретар – Петрова А.А.

Присутні:

Порядок денний:

1.Ознайомлення із Наказом Національної академії внутрішніх справ №510 від 12.04.2016р. «Про затвердження Положення про наукові товариства курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, адюнктів, докторантів та молодих вчених НАВС».

2.Ознайомлення із Положенням про організацію науково-дослідної роботи курсантів, слухачів і студентів Національної академії внутрішніх справ (додаток №1 до наказу НАВС №117 від 25.02.2011).

3.Ознайомлення із Положенням про наукові гуртки курсантів, слухачів і студентів Національної академії внутрішніх справ (додаток №3 до наказу НАВС №117 від 25.02.2011).

4.Ознайомлення із організаційно-правовими документами гуртка: Графік засідань кафедрального наукового гуртка на 2016/2017н.р.; План роботи кафедрального наукового гуртка на 2016/2017н.р.; Теми наукових досліджень кафедрального наукового гуртка на поточний навчальний рік.

5.Про обрання старости наукового гурта.

І. СЛУХАЛИ:

Інформацію керівника наукового гуртка Залізняка В.А., щодо Наказу Національної академії внутрішніх справ №510 від 12.04.2016р. «Про затвердження Положення про наукові товариства курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, адюнктів, докторантів та молодих вчених НАВС».

ВИСТУПИЛИ:

Залізняк В.А., Середа Ю.М..

УХВАЛИЛИ:

Інформація керівника наукового гуртка була донесена до всіх членів гуртка.

ІІ. СЛУХАЛИ:

Інформацію керівників наукового гуртка Залізняка В.А., щодо Положення про організацію науково-дослідної роботи курсантів, слухачів і студентів Національної академії внутрішніх справ (додаток №1 до наказу НАВС №117 від 25.02.2011).

ВИСТУПИЛИ:

Залізняк В.А, Середа Ю.М..

УХВАЛИЛИ:

Інформація керівника наукового гуртка була донесена до всіх членів гуртка.

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Інформацію керівників наукового гуртка Середи Ю.М., щодо Положенням про наукові гуртки курсантів, слухачів і студентів Національної академії внутрішніх справ (додаток №3 до наказу НАВС №117 від 25.02.2011).

ВИСТУПИЛИ:

Залізняк В.А, Середа Ю.М..

УХВАЛИЛИ:

Інформація керівника наукового гуртка була донесена до всіх членів гуртка.

IV. СЛУХАЛИ:

Інформацію керівників наукового гуртка Середи Ю.М., щодо організаційно-правових документів гуртка: Графік засідань кафедрального наукового гуртка на 2016/2017н.р.; План роботи кафедрального наукового гуртка на 2016/2017н.р.; Теми наукових досліджень кафедрального наукового гуртка на поточний навчальний рік.

ВИСТУПИЛИ:

Залізняк В.А, Середа Ю.М..

УХВАЛИЛИ:

Інформація керівника наукового гуртка була донесена до всіх членів гуртка.

V. СЛУХАЛИ:

Інформацію щодо обговорення та обрання посади старости наукового гуртка «Цивільно-правових дисциплін»

ВИСТУПИЛИ:

Залізняк В.А, Середа Ю.М., Петрова А.А., Карнаух Ю.О..

УХВАЛИЛИ:

Призначити старостою наукового гуртка – Петрову Анну Артемівну.

Керівники наукового гуртка_______________В.А. Залізняк

_______________Ю.М. Середа

Секретар _______________А.А. Петрова