• Название:

    R 201101 ДЦ ДЦ


  • Размер: 0.16 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

1 Програмний комплекс АВК-5 ( 5-2.8.0 ) - 2 - 201101_ДЦ_ ДЦ

Замовник . (назва організації)

Підрядник . (назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА на будівництво курсова робота, що здійснюється у 20012 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000

Складена в поточних цінах станом на 13 сiчня 2002 р.№

п/пОбгрунтуванняНайменування витратВартість , тис. грн.всьогоу тому числі:гірничих

робітбудівельних

робітмонтажних

робітінших

витрат123456781 Прямi витрати

у т. ч.696,889008,77000662,7070025,41200 - Розрахунок N1Заробiтна плата154,511 - 154,511 - - Розрахунок N2Вартiсть матерi альних ресурсiв520,429008,77000486,2470025,41200 - Розрахунок N3Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв21,94900 - 21,94900 - - 2Розрахунок N4Загальновиробничi витрати67,500 - 67,500 - - 3Розрахунок N5Витрати на зведення ( пристосування) та розбирання титульних

тимчасових будiвель i споруд - - - - - в т.ч. зворотнi суми - - - - - 4Розрахунок N6Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельно-монтажних

робiт у зимовий перiод (на обсяги робiт, що плануються до

виконання у зимовий перiод)8,9430,1038,5430,297 - 5Розрахунок N7Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельно-монтажних

робiт у лiтнiй перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у

лiтнiй перiод) - - - - - 6Розрахунок N8Iншi супутнi витрати23,160 - - - 23,160Разом796,492008,87300738,7500025,7090023,160007Прибуток39,187 - 39,187 - - 123456788Розрахунок N9Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних

організацій17,221 - - - 17,2219Розрахунок N10Кошти на покриття ризику19,1160,21317,7300,6170,556Разом (пп. 1-9)872,016009,08600795,6670026,3260040,9370010Розрахунок N11Податки, збори, обов' язковi платежi, встановленi чинним

законодавством i не врахованi складовими вартостi будiвництва (крiм

ПДВ)104,829 - - - 104,829Разом договiрна цi на крiм ПДВ976,845009,08600795,6670026,32600145,7660011Податок на додану вартiсть (20 %)195,36900 - - - 195,36900Всього договiрна цiна1172,214009,08600795,6670026,32600341,13500в т.ч. зворотнi суми:-вiд розбирання тимчасових будiвель i споруд крiм ПДВ - - - - - -податок на додану вартiсть (ПДВ) (20 %) - - - - - -вiд розбирання тимчасових будiвель i споруд з ПДВ - - - - - Керівник підприємства

(організації) замовника Керівник генеральної

підрядної організації

________________

_ ________________

_