• Название:

    Новый документ в формате RTF (3)


  • Размер: 0.04 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Харківська державна академія культури

Факультет соціальних комунікацій

Кафедра бібліотекознавства та соціальних комунікацій

ДИПЛОМНА РОБОТА

бакалавр

на тему:

«Електронна доставка документів в системі бібліотечно- інформаційного сервісу»

Виконав: студентка 4 курсу

денного відділення

напряму підготовки

6.020102 Книгознавство,

бібліотекознавство і бібліографія

Вергун Яна

Керівник: доктор наук із соціальних

комунікацій, професор

Давидова Ірина Олександрівна

_______________

Рецензент:

________________

Харків-2015