• Название:

    ЭКЗАМ БИЛЕТЫ СТОМ 2015


  • Размер: 0.18 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

1.Організація стоматологічної допомоги населенню України у місті та

сільській місцевості. Основні нормативні документи, накази: №33, №302, №110, №507, №566,№955, №121

2.Основні показники діяльності лікарів-стоматологів. Основні нормативні документи, облікові та звітні статистичні форми у стоматології.

3.Організація ортодонтичної допомоги дітям, підліткам і дорослим. Дис-

пансерізація в ортодонтії.

4. Карієс зубів у дітей. Етіологія, перебіг, особливості діагностики і лікування в різні вікові періоди у дітей.

5.Помилки та ускладнення в діагностиці та лікуванні карієсу тимчасових і постійних зубів у дітей, їх запобігання та усунення.

6.Особливості препарування і пломбування каріозних порожнини 1-5 класів. Контактний пункт. Його призначення і відновлення.

7.Класифікація, клініка, диференційна діагностика різних форм пульпіту тимчасових зубів. Особливості перебігу та принцип лікування пульпіту тимчасових зубів.

8.Сучасний погляд на етіологію та патогенез карієсу. Класифікація. Клініка, диференційна діагностика.

9.Класифікація, клініка, диференційна діагностика різних форм пульпіту постійних зубів у дітей. Особливості перебігу та принцип лікування пульпіту постійних зубів у дітей з урахуванням ступеню сформованості кореня.

10.Профілактика карієсу. Сучасні засоби та методи профілактики. Застосування ремінералізуючої терапії.

11.Класифікація клініка, диференційна діагностика періодонтитів тимчасових зубів. Особливості перебігу та принципу лікування періодонтитів тимчасових зубів.

12. Діагностика, диференційна діагностика та лікування гострого і хронічного карієсу. Лікувальні та ізолюючі прокладки.

13.Класифікація клініка, диференційна діагностика періодонтиту постійних зубів у дітей. Особливості перебігу та принципу лікування періодонтиту постійних зубів у дітей з урахуванням ступеню сформованості кореня.

14.Гострі пульпіти. Клініка, діагностика. Диференційна діагностика. Методи лікування у дорослих.

15.Помилки та ускладнення в діагностиці та лікуванні пульпитів та періодонтитів у дітей. Їх запобігання та лікування.

16.Хронічні пульпіти. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, методи лікування у дорослих.

17.Ураження зубів, які виникають у період фолікулярного розвитку тканин до прорізування. Особливості перебігу та принципи лікування у дітей.

18.Односеансний метод лікування пульпіту. Показання. Техніка проведення.

19.Некаріозні ураження зубів, які виникають після їх прорізування.

Особливості перебігу та принципи лікування у дітей.

20.Показання до консервативного (біологічного) методу лікування пульпіту. Методика проведення.

21.Періодонтити. Класифікація. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, особливості лікування гострих періодонтитів.

22.Хронічні періодонтити у дітей . Методи лікування.

23.Хронічні періодонтити. Періодонтити у стадії загострення. Клініка, діагностика, диференційна діагностика сучасні методи лікування.

24.Особливості лікування періодонтитів з важкопрохідними кореневими каналами. Сучасні засоби, ендодонтичні інструменти, методи проведення: (step-down, step-back, гибридная техніка та інш.).

25.Стандарти, класифікація та характеристика ендодонтичних інструментів. Методи обтурації кореневих каналів.

26.Кандідомікози слизової оболонки рота у дітей. Етіологія, клініка, диференційна діагностика. Особливості перебігу та принцип лікування.

27.Особливості клініки та діагностики захворювань пародонту у дітей.

28.Пломбувальні матеріали для постійних пломб. Класифікація. Загальна характеристика композитів, склоіономерних цементів.

29.Методи і засоби гігієни порожнини рота у дітей.

30.Матеріали для тимчасових пломб, лікувальних та ізолюючих прокладок, пломбування кореневих каналів. Їх властивості і методика застосування.

31.Сучасні уявлення про етіологію та патогенез захворювань пародонту та значення факторів ризику розвитку захворювань пародонту у дітей.

32.Методи ендогенної профілактики карієсу зубів у дітей.

33.Запальні захворювання тканин пародонту. Катаральний, виразково-некротичний гінгівіти. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, сучасні методи лікування.

34.Усунення зон ризику в зубах методом герметізації фісур.

35.Пародонтит, пародонтоз. Ідіопатичні захворювання пародонту. Клініка, рентгенологічна та диференційна діагностика.

36.Грибкові ураження слизової оболонки порожнини рота. Клініка, діагностика, лабораторна діагностика, принципи лікування.

37.Анатомо-фізіологічні особливості СОПР, елементи ураження СОПР. Захворювання слизової оболонки порожнини рота. Класифікація.

38.Місцеве протизапальне лікування хвороб пародонту. Методи видалення зубних відкладень. Лікувальні пов’язки.

39.Червоний плаский лишай, червоний вовчак. Клініка, діагностика, терапія.

40.Загальні методи лікування хвороб пародонту. Фізіотерапія при лікуванні хвороб пародонту.

41.Травматичні ураження слизової оболонки порожнини рота. Лейкоплакія: клініка, діагностика, терапія. Лейкоплакія курців.

42.Вірусні ураження слизової оболонки порожнини рота. Гострий герпетичний стоматит, оперізуючий лишай, ящур та інші. Клініка, діагностика, терапія.

43.Алергійні ураження слизової оболонки порожнини рота. Багатоформна ексудативна еритема, ХРАС, синдром Бехчета.

44.Запальні захворювання пародонту. Гінгівіти: гіпертрофічний, десквамативний, атрофічний. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, сучасні методи лікування.

45.Сучасні принципи комплексного лікування захворювань пародонту у дітей та підлітків.

46.Методи екзогенної профілактики карієсу у дітей, залежно від віку.

47.Місцеве знеболювання в хірургічній стоматології. Класифікація анестетиків.

48.Ускладнення при місцевому знеболенні.

49.Клінічні прояви і невідкладна допомога при непритомності, колапсі.

50.Боротьба з асфіксією при травмі та запальних процесах щелепно-лицевої ділянки.

51.Місцеве знеболення при втручаннях на верхній щелепі. Способи проведення.

52.Місцеві анестетики, види, вибір в залежності від об’єму втручання, віку та супутньої патології у пацієнта.

53.Знеболення при втручаннях на нижній щелепі. Способи проведення.

54.Центральна анестезія (крилопіднебінна анестезія). Способи проведення.

55.Загальні ускладнення під час і після операції видалення зубів. Їх профілактика і лікування.

56.Етапи операції типового видалення зубів і коренів.

57.Ускладнене прорізування зубів мудрощі. Можливі ускладнення,

58.Травматичні ураження слизової оболонки рота у дітей. Етіологія, клініка, диференційна діагностика. Особливості перебігу та принцип лікування. Невідкладна допомога.

59.Гострий одонтогенний остеомієліт щелеп. Клініка, діагностика, лікування.

60.Періостити щелеп. Клініка, діагностика, лікування.

61.Хронічний одонтогений гайморит. Клініка, діагностика, лікування.

62.Перфорація гайморової порожнини. Перфоративний гайморит. Методи діагностики і лікування.

63.Запальні захворювання слинних залоз. Клініка, діагностика, лікування.

64.Лімфаденіти. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування.

65.Показання та методика усунення короткої вуздечки верхньої губи і язика.

66.Диференційна діагностика запальних, дістрофічних захворювань та функціональних порушень скронево-нижньощелепного суглоба. Принципи, лікування.

67.Хірургічні методи в комплексному лікуванні хвороб пародонту: кюретаж, відкритий кюретаж (гінгівотомія), клаптева операція та інші. Показання, техніка проведення.

68.Клініка, діагностика, принципи лікування невриту та невралгії трийчастого нерву.

69.Доброякісні пухлини і пухлиноподібні утворення щелеп. Клініка, діагностика, лікування.

70.Доброякісні пухлини м'яких тканин щелепно-лицевої області. Клініка, діагностика, лікування.

71.Злоякісні пухлини м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки. Діагностика. Принципи лікування.

72.Хірургічні методи лікування предракових захворювань щелепно-лицевої ділянки.

73.Специфічні та неспецифічні запальні процеси щелепно-лицевої ділянки. Клініка, діагностика, лікування.

74.Злоякісні пухлини щелеп. Діагностика. Принципи лікування.

75.Принципи хірургічного лікування запальних процесів м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки.

76.Передраки облігатні і факультативні. Діагностика. Принципи лікування. Диспансеризація.

77.Хірургічне лікування запальних процесів м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки.

78.Поняття артикуляція та оклюзія. Види оклюзії. Визначення центрального співвідношення щелеп та центральної оклюзії.

79.Співвідношення елементів зубощелепної системи при різноманітних видах окклюзії. П’ятірка Ганау, закони артикуляції Бонвіля їх значення для протезування.

80.Методи діагностики в ортодонтії (клінічний метод, біометрія діагностичних моделей щелеп, рентгенологічні методи, фото-, анотропометрія, функціональні методи).

81.Класифікації зубощелепних аномалій. Прикус. Види прикусу за Енглем. Характеристика ортогнатичного прикусу.

82.Морфологічна і функціональна характеристика фізіологічного та патологічного прикусів в різні вікові періоди.

83.Класифікація ортодонтичних апаратів, їх характеристика. Шість ключів Ендрюса.

84.Етіологія. Клініка. Методи діагностики і лікування аномалій зубів і зубних рядів.

85.Етіологія. Клініка. Методи діагностики і лікування аномалій прикусу в сагітальній площині.

86.Терміни прорізування зубів у дітей. Аномалії прорізування

87.Визначення центрального співвідношення щелеп при I, II, III групах дефектів зубних рядів за кількістю та розташуванням зубів-антагоністів, та при повній відсутності зубів.

88.Вплив аномалій розвитку м'яких тканин порожнини рота (глибина присінку, вуздечки губ, язика) на формування прикусу у дітей. Терміни та варіанти корекції.

89.Уроджені вади розвитку лиця та щелеп. Ортодонтичні методи лікування.

90.Профілактика зубощелепних аномалій в різні вікові періоди.

91.Щелепно-лицьові протези, шини та апарати, методика виготовлення знімних шин. Особливості щелепно-лицьового протезування.

92.Анатомія та функція жувальних м’язів. Групи жувальних м’язів, їх значення для раціонального протезування.

93. Особливості протезування хворих на генералізований пародонтит, незнімними, бюгельними та частковими пластинковими протезами.

94. Анатомо-фізіологічні особливості та функції скронево-нижньощелепного суглобу, їх значення для раціонального протезування.

95. Методи обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології. Документація, особливості її ведення.

96.Ортопедичні методи в комплексному лікуванні захворювань пародонту.

97. Ортопедичне лікування хворих з частковими дефектами твердих тканинкоронок зубів вкладками та вінірами. Класифікація та методи виготовлення, клінічні стани.

98.Ортопедичне лікування хворих з дефектами твердих тканин зубів за допомогою штифтових та куксових конструкцій, клінічні етапи.

99. Ортопедичне лікування хворих з дефектами твердих тканин зубів штучними коронками. Показання, та клінічні етапи виготовлення основних видів штучних коронок.

100.Ортопедичне лікування при часткових дефектах зубних рядів бюгельними протезами. Показання, характеристика бюгельних протезів, етапи виготовлення.

101.Ортопедичне лікування при часткових дефектах зубних рядів мостоподібними протезами. Показання, класифікація, етапи виготовлення.

102.Клінічні етапи протезування при повній відсутності зубів.

103.Клінічні етапи лікування при часткових дефектах зубних рядівчастковими пластинковими протезами.

104.Будова слизової оболонки порожнини рота. Значення податливості слизової оболонки при протезуванні. Обґрунтування вибору відбиткового матеріалу для функціональних відбитків.

105.Помилки і ускладнення при незнімному протезуванні, їх профілактика і лікування.

106.Сучасні уявлення про етіологію та патогенез захворювань пародонту. Анатомо-фізіологічні особливості, зміни за віком. Класифікація. Методи обстеження.

107.Підготовка порожнини рота до протезування.

108.Методи фіксації знімних протезів в порожнині рота.

109. Статистичні методи визначення жувальної ефективності (метод Агапова, Курляндського та інші). Їх значення для вибору конструкції протезу.

110. Переломи щелеп. Тимчасова (транспортна) іммобілізація.

111.Патологічне стирання твердих тканин зубів. Клініка, діагностика, ортопедичне лікування.

112. Класифікація зубних протезів при знімному протезуванні. Функціональна характеристика і показання до застосування знімних протезів.

113.Особливості препарування зубів при виготовленні коронок різнихвидів та інших опорноутримуючих елементів при виготовленні мостоподібних протезів.

114.Особливості фіксації знімних зубних протезів у порожнині рота, правила користування ними і адаптація хворого до протеза.

115.Класифікація зубних протезів при незнімному протезуванні. Сучасні естетичні стоматологічні матеріали для виготовлення ортопедичних конструкцій.

116.Показання до тимчасового шинування під час лікування генералізованого пародонтиту. Види тимчасових шин, вимоги до них, методи виготовлення.

117.Постійне шинування під час лікування генералізованого пародонтиту. Види постійних шин, вимоги до них, методи виготовлення.

118.Особливості зубного протезування у дітей, підлітків.

119. Клінічні етапи протезування хворих за допомогою імплантації.

120.Помилки і ускладнення при знімному протезуванні, їх профілактика і лікування.