• Название:

    Новый документ в формате RTF (3)


  • Размер: 0.06 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Перелік питань для модульного контролю з ''Охорони праці в галузі"

1. Відповідно до Статті 43 Конституції України кожна людина має право на

______________________ умови праці?

2. Охорона праці - це система ___________________, спрямованих на

збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової

діяльності?

3. Органом державного управління охороною праці в Україні є:

4. Скільки є центрів управління охороною праці:

5. Основні завдання управління охороною праці:

6. Планування роботи з охорони праці поділяється на_____________?

7. Служба охорони праці створюється на підприємствах, у виробничих і науково-

виробничих об'єднаннях, корпоративних, колективних та інших організаціях

виробничої сфери з числом працюючих ___________?

8. Служба охорони праці формується із спеціалістів, які мають___________

9. Спеціалісти служби охорони праці мають право:

10. Комісія з питань охорони праці підприємства може створюватися у

відповідності з Законом України «Про охорону праці» на підприємствах, в

організаціях, господарствах з кількістю працюючих ___________________?

11. Комплексне управління охороною праці на державному рівні здійснює?

12. До охорони праці як інституту трудового права входять :

13. Для неповнолітніх у віці від 15 до 16 років встановлений

скорочений__________?

14. Коли був прийнятий Кодекс законів про працю України?

15.Повторний інструктаж проводиться з працівниками на роботах з підвищеною

небезпекою не рідше________________

16. Травма, яка спричинена дією електричного струму чи електричної дуги це:

17. Залежно від умов виникнення електричний опік поділяється на:

18. Яка дія струму на живу тканину проявляється небезпечним збудженням клітин

та тканин організму. що супроводжуються мимовільним скороченням м’язів?

19. Розшарування різноманітних тканин організму внаслідок електродинамічного

удару призводить до:

20. Психофізіологічним фактором що впливає на функціональний стан

користувачів комп’ютерів є:

21. За зовнішньою формою вираження локальні нормативні акти з охорони праці

можна поділити на:

22. На кого не поширюється дія Закону України "Про охорону праці"?

23. Визначення поняття «охорона праці» записано в_____________________?

24. Основні управління охороною праці:

25. Служба охорони праці створюється на підприємствах коли

_________________працюючих?

26. Служба охорони праці підприємства підпорядковується______________?15

27. Працівники служби охорони праці мають право видавати керівникам установ,

підприємств, організацій та їх структурних підрозділів ______ щодо усунення

наявних недоліків?

28. Спеціалісти служби охорони праці мають право:

29. Рішення про доцільність створення комісії, її кількісний та персональний

склад, строк повноважень приймається __________________________?

30. Служба охорони праці формується із спеціалістів, які мають __________?

31. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

32. Миттєву зупинку серця викликає струм:

33. Для неповнолітніх у віці від 16 до 18 років встановлений

скорочений__________?

34. До охорони праці як інституту трудового права входять :

35. Одним із найважливіших актів законодавства про охорону праці в Україні

є______________________?

36. Види дії електричного струму:

37. Електротравми поділяються на:

38. Залежно від умов винекнення електричні опіки бувають ____ видів:

39. Струм буває:

40. До психофізіологічного фактору що впливає на функціональний стан

користувачів комп’ютерів відносять:

41. Коли була прийнята Конституція України?

42. Стаття 3 Конституції України говорить, що людина, її життя і здоров'я, честь і

гідність, недоторканість і безпека, визнаються в Україні найвищою

___________________________?

43. На кого не поширюється дія Закону України "Про охорону праці"?

44. Біологічна дія електричного струму полягає у:

45. Служба охорони праці створюється на підприємствах коли не менше

_________________працюючих?

46. Служба охорони праці підприємства підпорядковується______________?

47. Для механічної дії електричного струму характерно усе, крім:

48. Спеціалісти служби охорони праці мають право:

49. Одним із основних завданнь комісіїз питань охорони праці підприємства є?

50. Найбільш частий прояв місцевої електротравми:

51. До охорони праці як інституту трудового права входять :?

52. На скільки ступенів поділяють наслідки ураження електричним струмом

(електротравму):

53. Що таке металізація при ураженні струмом?

54. Органом державного управління охороною праці в Україні є:

55. До місцевих електротравм належить:

56. Збудження живих тканин організму електричним струмом, що супроводиться

судомним скороченням м’язів це –

57. Ушкодження різноманітних тканин організму внаслідок електродинамічного

удару проявляє_________ дія струму:

58. Які фактори впливають на функціональний стан користувачів комп’ютерів:

59. Залежно від наслідків електричні удари умовно поділяють на ___ ступеня16

60. Ступені вираження відчуття електричного струму є:

61. Коли був прийнятий Кодекс законів про працю України?

62. До підзаконних нормативних актів відносяться?

63. Для відчутного ступеня вираження відчуття електричного струму характерно

усе, КРІМ:

64. Система управління охороною праці (СУОП) — це ________________?

65.Зупинку серця може викликати:

66. Служба охорони праці створюється на підприємствах коли не менше

_________________працюючих?

67. До особливо небезпечних приміщень з точки зору електробезпеки не

належать/

68. Спеціалісти служби охорони праці мають право:

69. Вкажіть величину відносної вологості повітря для особливо сирих приміщень:

70. Зі скількох глав складається Закон України ”Про охорону праці”?

71. Вкажіть види нагляду і контролю:

72. Первинний інструктаж з працівником проводиться ______?

73. Спеціалісти служби охорони праці мають право:

74. Виберіть найбільш безпечну послідовність дій при включенні електроприладу

у домашніх умовах:

75. Комплексне управління охороною праці на державному рівні здійснює?

76. До охорони праці як інституту трудового права входять :

77. Признаками електрознаку є :

78. Проникнення у верхні шари шкіри найдрібніших частинок металу, що

розплавляються внаслідок дії електричної дуги це –

79. Проходячи через організм людини електричний струм справляє на нього

___________ дію.

80. До фізичного фактору що впливає на функціональний стан людини відносять:

81. Медичні огляди персоналу, який працює з електроустаткуванням, проводять:

82. З усіх видів підлог найбільшу небезпеку для ураження струмом складає

(вибрати вірну відповідь):

83. Вкажіть максимально допустиму вологість повітря для сухих приміщень:

84. Електрохімічна дія струму полягає у:

85. До дії електроструму найбільш чутливі усі перераховані тканини, крім:

86. За відсутності самостійного дихання і серцевих скорочень ефект від

реанімаційних заходів найбільш імовірно можна очікувати тоді, коли вони

розпочаті:

87.При механічній дії струму найбільш небезпечним є:

88..До роботи з електроустаткуванням допускаються особи, вік яких повинен бути

не менший, ніж:

89. Від яких факторів залежить електропровідність шкіри людини?:

90.Із перерахованих приміщень визначте найбільш електронебезпечні:

91. Для стану клінічної смерті при ураженні електрострумом характерно усе, крім:17

92. . Вивих - це:

93. При артеріальній кровотечі на кінцівках джгут накладають:

94. Виберіть найбільш точне визначення “перелом кістки”:

95. Яка з відповідей не є основною причиною виникнення ДТП?

96. Капілярну кровотечу можна легко зупинити:

97. При правильно накладеному джгуті (артеріальна кровотеча) шкіра:

98. Ознаки порушення прохідності дихальних шляхів:

99. Дітям віком до 10-12 років непрямий масаж серця проводять:

100 Основні ознаки струсу мозку:

101. Перша долікарська допомога – це:.

102.До принципів надання першої долікарської допомоги не належить:

103.Людина, яка надає першу допомогу, повинна вміти:

104.Фельдшерський пункт повинен бути передбачений на підприємстві де

кількість працівників становить

105.Лікарський медичний пункт повинен бути передбачений на підприємстві де

кількість працівників становить:

106.Керівник лікувально-профілактичного закладу, який обслуговує

підприємство, повинен організувати:

107.Внаслідок різного виду травм, сильного болю, втрати крові, нестачі кисню в

організмі, при замерзанні та перегріві тощо можливе ураження центру свідомості,

а саме:

108.Причиною шокового стану є:

109.Ознаками памороків є:

110.Задуха, викликана кисневим голодуванням та надлишком вуглекислого газу в

крові та тканинах, настає через припинення надходження повітря в легені

протягом 2-3 хвилин - це:

111.Стан організму, за якого відсутні видимі ознаки життя (серцева діяльність та

дихання), згасають функції центральної нервової системи, але зберігаються

обмінні процеси у тканинах – це:

112.Серцебиття визначається:

113.Зовнішній масаж серця здійснюється:

114.пошкодження цілості кровоносних судин внаслідок механічного або

патологічного порушення – це:

115.Кровотечі бувають:

116.Тривалість використання джгута у зимовий період обмежується ___ годиною

(ами).

117.Перша допомога у випадку пошкодження м'яких тканин за умови відсутності

в цьому місці перелому чи вивиху:

118.Стійке зміщення суглобних кінців костей за межі їх нормальної рухомості,

інколи з розривом суглобної сумки і зв'язок і виходом однієї з кісток з сумки.

119.Порушення цілісності кістки – це:

120.Контакт окремих ділянок тіла з гарячими або холодними речами та

предметами викликає травмування цих ділянок, яке зветься:18

121.Залежно від тяжкості розрізняють ___ ступені відмороження тканин.

122.Розрізняють ____ ступені перегрівання.

123.Вкажіть ознаку легкого ступеню перегрівання.

124/Залежно від тяжкості розрізняють ____ ступені опіку.

125.Почервоніння шкіри і її набряк – це:

126.При потраплянні хімічної речовини у дихальні шляхи необхідно:

127.Група захворювань, викликаних впливом на організм отрути різного

походження – це:

128.Пошкодження організму, спричинені протіканням через нього електричного

струму, електричною дугою або блискавкою, називаються:

129.Електричні травми умовно поділяються на _____ види (ів).

130.До місцевих електротравм не відноситься:

131.Загальні електричні травми (електричні удари) залежно від наслідків

ураження організму людини поділяють на _____ ступені.

132.До загальних електричних травм не належить:

133.Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо:

134.Служба охорони праці формується із спеціалістів, які мають вищу освіту та

стаж роботи за профілем виробництва не менше ___ років.

135.Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі:

136.Комісія з питань охорони праці підприємства може створюватися у

відповідності до положень:

137.Рішення про доцільність створення комісії, її кількісний та персональний

склад, строк повноважень приймається:

138.Положення про комісію з питань охорони праці підприємства, яке

розробляється за участю сторін на основі Типового положення затверджує (ють):

139.Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників, населення

України з питань охорони праці – це:

140.Основним нормативним актом, що встановлює порядок та види навчання, а

також форми перевірки знань з охорони праці є:

141.За характером та часом проведення інструктажі з питань охорони праці

поділяються на:

142.Вступний інструктаж проводиться:

143.Первинний інструктаж проводиться:

144.Цільовий інструктаж проводиться:

145.Повторний інструктаж проводиться:

146.Послідовність надання допомоги:

147. При штучному диханні кількість вдохів, що треба здійснити потерпілому на

хвилину:

148. Клінічна смерть триває:

149. При непрямому масажі серця, якщо надає допомогу одна людина вона

здійснює:

150. При артеріальній кровотечі жгут накладають вище рани влітку на:

151. При опіках вапном рану обробляють:

152. При опіках сірчаною кіслотою рану обробляють:

153. Перша допомога при укусх скаженими тваринами:19

154. Допомога при отруєння чадним газом:

155. Який порядок допомоги потерпілому при відкритому переломі?

156. В якому випадку недоречно проводити штучне дихання і непрямий

масаж серця потерпілому, якщо у нього:

157. Назвати ознаки внутрішньої кровотечі у потерпілого..

158. На роботах із підвищеною небезпекою робітники проходять навчання i

перевірку знань з охорони праці:

159. Вступний інструктаж з працівниками, новонайманими на роботу, проводить:

160. Інструктаж учнів,студентів з безпеки під час проведення лабораторних робіт

проводить:

161. Який документ складається в установах між власником i профспілкою з

питань умов i охорони праці?

162. Основні обов’язки служби охорони праці на підприємстві:

163. Яку відповідальність можуть нести посадові особи за порушення правил

охорони праці?

164. Методи аналізу виробничого травматизму:

165. Які з перерахованих нещасних випадків вважаються пов'язаними з

виробництвом?

166. Стан організму людини внаслідок перегріву тіла називається:

167. Роботи по тяжкості (затрачуваної енергії) поділяються на:

168. Способи захисту від теплового випромінювання:

169. Як називається здатність організму людини підтримувати постійну

температуру тіла при зміні метеорологічних умов та виконанні різних за тяжку

роботу:

170. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці задекларовані

у Законі України:

171.«На основі розробок професора Г. Г. Гогіташвілі можна зробити

висновок, що у сучасних умовах виникає ____ центри (ів) управління

охороною праці.

172.Сукупність органів управління підприємством, які на підставі комплексу

нормативної документації проводять цілеспрямовану діяльність щодо здійснення

завдань і функцій управління з метою забезпечення безпечних умов праці, а також

додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці –

це:

173.До основних функцій управління охороною праці не належать:

174.Планування роботи з охорони праці поділяється на:.

175.З метою координації діяльності органів державного управління охороною

праці створюється:

176.Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення очолює:

177.Місце зараження і перебування хворого, оточуючі його люди і тварини, а

також територія, в межах якої можливе зараження людей збудниками інфекційних

хвороб, називається:

178.Система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних,

санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів,

спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі20

трудової діяльності – це:

179.Стаття 3 Конституції України говорить, що людина, її життя і здоров'я, честь і

гідність, недоторканість і безпека, визнаються в Україні ..:

180.Кодекс законів про працю в Україні вперше було прийнято у _______:

181.До положень про охорону праці, які закріплені у главі XI «Охорона праці»

КЗпП України, належать:

182.Закон України «Про охорону праці» був прийнятий у:

183.Закон, який визначає основні положення щодо реалізації конституційного

права громадян на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності,

регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником

підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом і

працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і

встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні ?

184.Дисципліна «Основи охорони праці» складається з ___ розділів.

185.Пошкодження, яке спричинене впливом електричного струму – це:

186.Електричні травми поділяються на два види, а саме:

187.Чітко окреслені плями сірого або блідо-жовтого кольору на поверхні шкіри

людини, яка потрапила під дію струму – це:

188.Найбільш поширена електротравма, яка виникає внаслідок виділення тепла

під час проходження електричного струму на різних частинах тіла – це:

189.Залежно від наслідків ураження, електричні удари можна поділити на ____

ступенів.

190.Електричне з'єднання металевих неструмоведучих частин електрообладнання,

які можуть опинитися під напругою, зі заземлюючим пристроєм – це:

191.Рівень освітлення при роботі за комп'ютером повинен становити не менш ніж

____ лк.

192.Робота, при якій напруження м'язів розвивається без зміни їх довжини і без

активного переміщення в просторі рухових ланок, називається:

193.Робота, при якій напруження м'язів супроводжується зміною їх довжини і

переміщення в просторі тіла або якоїсь ланки рухового апарату, називається:

194.Джерелом небезпеки для життя при роботі з комп'ютерами є напруга

живлення ___ В.

195.При роботі за комп’ютером вимагається (рекомендується), щоб екран

комп'ютера знаходився на відстані _____ см від очей