• Название документа

    Cкачать RTF 6.030401 17 sem 4 (1) бесплатно


  • Размер: 0.04 Мб | Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Скачать через: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ВИТЯГ З РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Напрям підготовки: 6.030401 Правознавство

Профнапрям (або спеціалізація):

Форма навчання: ДЕННА Рік прийому: 2013 Cеместр: 4

'3f з/п Назва дисциплін Форми контролю ЛК ЛБ ПЗ

1 Українська мова (за професійним спрямуванням) залік; 0 0 14

2 Іноземна мова екзамен; 0 0 28

3 Адміністративне право та адміністративне судочинство екзамен; 2 8 0 14

4 Цивільне право екзамен/ курсова робота; 42 0 28

5 Кримінальне право залік; 14 0 7

6 Трудове право залік; к.пр.; 14 0 14

7 Державне будівництво та самоврядування в Україні екзамен; 28 0 14

8 Право соціального забезпечення екзамен; 14 0 14

9 Соціологія залік; 14 0 14

10 Історія світових цивілізацій залік; 14 0 14

X