• Название документа

    Cкачать RTF Лилия Хмит кызы Гатиатуллина бесплатно


  • Размер: 0.1 Мб | Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Скачать через: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Мин – авыл укытучысы

Лилия Х'3fмит кызы ГАТИАТУЛЛИНА,

Питр'3fчт'3fге 1 нче урта м'3fкт'3fбене'3f татар теле '3f'3fм '3fд'3fбияты укытучысы

Я'3fа заман авыл укытучысы ул – замана бел'3fн берг'3f атлап баручы. Барлык я'3fа м'3fгъл'3fматлардан х?б'3fрдар кеше булырга тиеш.

Укытучы замана балалары бел'3fн берг'3f атларга, аларга юл к'3fрс'3fтеп барырга тиеш. Х'3fзер бит интернет заманы, алгарыш дибез. Укучыларга караганда укытучыга бар м'3fгъл'3fматны алдан белеп торырга кир'3fк.

Б'3fгенге м'3fгариф '3fлк'3fсенд'3fге инновацион технологиял'3fр, заман тал'3fпл'3fре бел'3fн укытучы берг'3f атлый. Шулай булганда гына укытучы – я'3fа заман укытучысы була. Х'3fзер электрон журналлар, электрон к'3fнд'3fлекл'3fр гам'3fлг'3f керде. Ата-аналар баласыны'3f билгесен к'3fне, с'3fгате бел'3fн белеп тора. Укытучылар '3fчен д?, ата-аналар '3fчен д'3f '3fйб'3fт. Ата-аналар балаларын ныклы контрольд'3f тота ала. '3fыелышка к'3fп кен'3f ата-аналар й'3fрми иде, х'3fзер бу интернет челт'3fре барысын да у'3fайлы итте. Чыннан да, к'3fп кен'3f ата-аналар д'3fнья артыннан куя, мал '3fыя, акча эшли, вакытлары юк. Бу барыбыз '3fчен д'3f '3fйб'3fт у'3fайлы система.

Х'3fзерге вакытта м'3fгариф '3fлк'3fсен БДИдан башка к'3fз алдына китереп булмый. Мин '3fзем БДИга каршы. Укучы '3fз белемен комиссия алдында '3f'3fм вузда к'3fрс'3fтерг'3f тиеш. БДИда балалар д'3fрес '3fавапка тамга куялар. Шу'3fа к'3fр'3f х'3fзер балалар '3fзара аралаша белмил'3fр, '3fз фикерл'3fрен а'3fлата алмыйлар. Аларны'3f с'3fйл'3fм к'3fнекм'3fл'3fре юк. Яки балаларга сайлап алу хокукы бирелерг'3f тиеш. Ике т'3fрле имтихан да булсын.

Быелгы уку елыннан м'3fкт'3fпл'3fрд'3f Сингапур системасы бел'3fн укыта башладылар. Ми'3fа бу системаны '3fйр'3fнг'3fнд'3f, А.Яхин программасы бел'3fн эшл'3f'3f иск'3f т'3fш'3f. Аны'3f д'3fресл'3fре д'3f шулай '3fт'3f иде. Логик фикерл'3f'3f, фикере'3f д'3fресме, д'3fрес т'3fгелме '3fйт'3fсе'3f, б'3fх'3fсл'3fш'3f процессы бара. '3f'3fр кеше '3fз фикерен '3fйтерг'3f тиеш, т'3fркемн'3fрд'3f эшл'3f'3f отышлы.

'3fз д'3fресл'3fремд? Д'3fрес-экскурсия, Д'3fрес-с'3fях'3fт, Д'3fрес-уен формалары кулланам. Бу д'3fрес формаларында укучылар актив катнашып, д'3fресне'3f т'3fрле алымнарына т'3fшен'3fл?р, туган телне кызыксынып '3fйр'3fн'3fл'3fр. Д'3fресл'3fрд'3f, чараларда '3fземне'3f методик темамны яктыртам. Укучыларым бел'3fн сыйныфтан тыш чаралар еш '3fтк'3fр'3fбез. Алар бел'3fн татар халкыны'3f гореф-гад'3fтл'3fрен, йолаларын, б'3fйр'3fмн'3fрен, '3fырларын '3fйр'3fн'3fбез.

Ачык чаралар, д'3fресл'3fрне'3f н'3fти'3f'3fсе буларак укучыларым олимпиадаларда да сынатмыйлар. Бернич? ел р'3fтт'3fн призлы урыннар алдылар, т'3fрле б'3fйгел'3fрд'3f актив катнашып кил'3fл'3fр.

Укучылар бел'3fн музей, театрларга да еш й'3fрибез. Казанны'3f ист'3fлекле урыннарында экскурсияд'3f булабыз. К'3fрг'3fн м'3fгъл'3fматны укучылар д'3fрест'3f файдаланалар, с'3fйлил'3fр, алган т'3fэсирл'3fре бел'3fн уртаклашалар.

Х'3fзер '3fд'3fби '3fс'3fрне укып кына балаларны ты'3fлатып, авызга каратып булмый. Т'3fрле кызыксындыру чаралары булырга тиеш. Д'3fрест'3f татарча мультфильмнар, спектакльл'3fрд'3fн '3fзекл'3fр карыйбыз. Алар укучыларны'3f логик фикерл'3fвен, с'3fйл'3fм к'3fнекм'3fл'3fрен камилл'3fштер'3f. Х'3fзер авыл укытучылары ?чен д'3f сыйныф б'3fлм'3fл'3fре заманча ?и'3fазландырылган. '3f'3fр сыйныфта д'3fреск'3f кир'3fкле техник чаралар: проектор, интерактив такта бар. Д'3fрест'3f аларны кулланып, укучыларны'3f белемн'3fрен камилл?штерерг'3f м'3fмкин.

Мин бик оптимист кеше. Кылган изге гам'3fлл'3fрем'3f с'3fен'3fм, тормышымнан, гаил'3fмн'3fн, туган-тумачаларымнан кан'3fгать. Нинди ген'3f эшк'3f тотынсам да, '3fирен'3f '3fиткереп, п'3fхт'3f итеп, кешел'3fр кан'3fгать булырлык итеп эшл'3fрг'3f тырышам. '3fзем'3f тормышта эшч'3fн, тырыш, кешел'3fрне эчкерсез ярата бел'3f торганнар ошый. '3fебеп торган, ялкау, кан'3fгатьсез кешел'3fрне '3fз ит'3f алмыйм.

Мин – авыл укытучысы. Авыл укытучысы – гореф-гад'3fтл'3fрне саклаучы, яклаучы, '3fйр'3fт'3fче, милли т'3fрбия бир'3fче, мохит-тир'3fлекне саклаучы, язучылар бел'3fн арадашчы, язучыларны'3f фикерл'3fрен '3fиткер'3fче кеше. Авыл халкына, укучыларга, ата-аналарга милли рух таратучы.

'3f я'3fа заман авыл укытучысы нинди булырга тиеш? Минем фикеремч'3f, ул белемле, тал'3fпч'3fн, эшч'3fн, х'3fзерге заман тал'3fпл'3fре бел'3fн эшли бел'3f торган, '3f'3fр адымын '3fлч'3fп атлый, эшене'3f н'3fти'3f'3fсен к'3fр'3f бел'3f торган булырга тиеш.

X