• Название документа

    Cкачать RTF Космосыда зене, яшвене, дньяны эрет бесплатно


  • Размер: 0.07 Мб | Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Скачать через: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

МАРСЕЛЬ Х'3fЕРТДИНОВ

КОСМОСЫ'3fДА '3fЗЕ'3fНЕ, ЯШ'3fВЕ'3fНЕ, Д'3fНЬЯ'3fНЫ ЭРЕТ'3f 11.05.14.

1.

Космосымны тоям.

Космосымда я'3fа '3fземне коям.

Космосымда эредем.

Гал'3fми '3fлч'3fнешк'3f кердем.

Космик а'3fга иямен.

Космосымны'3f Кояшына тиямен.

2.

Уянучы интеллектымны эшк'3f кушам.

К'3fп'3fлч'3fнешле ?зем'3f ашам.

Кояш та, Кояшы'3fны'3f Яктылыгы да, Космосы'3f Арасы да ик'3fне'3fне а'3fлыйсы'3f.

Нечк'3f, алтынчы хисл'3fре'3fд'3f нечк'3f, эчке чынбарлыгы'3fны ты'3fлыйсы'3f.

Космосы'3fда син эрисе'3f.

Эрег'3fн хал'3fтт'3f бу д'3fньяда й'3fрисе'3f.

3.

Космосы'3fда '3f'3fр н'3fрс'3f, '3f'3fркем эри.

Космосында '3fзене'3f '3f'3fр б'3fнд'3f й'3fри.

Аерылган, чикл'3fнг'3fн булып к'3fрен'3fбез ген'3f.

Хакыйкый чынбарлыгыбызны тоябыз гына.

Космосы'3fа к'3fченеп бет'3fсе'3f.

Хакыйкый чынбарлыгы'3fа кер'3fсе'3f.

4.

Бу айны'3f алтысында к'3fченеп беттем.

'3fз космосыма '3f'3fм кисеш'3fче башка космосларга '3fттем.

Бу хакта рухи очрашуда '3fидесенд'3f с'3fйл'3fп карадым.

Шушы х'3fлиткеч а'3fга ясалды башлангыч адым.

Рухы'3f '3f'3fм Рухи Энергия'3f сине космослы ит'3f.

Чистарган, Элгерг'3fн хал'3fте'3fд'3f Рух си'3fа '3fт'3f.

5.

'3fйберл'3fрг'3f '3f'3fм б'3fнд'3fл'3fрг'3f башкача карыйсы'3f.

Син аларны '3f'3fръяклап космосы'3f бел'3fн урыйсы'3f.

Аларны да син космос итеп к'3fр'3fсе'3f.

Бер-берегезне азат ит'3fче т'3fртипт'3f '3f'3fр н'3fрс'3fг'3f '3f'3fм ?'3fркемг'3f кер'3fсе'3f.

Космосы'3fда асрала алмый торган '3fйберл'3fрне, б'3fнд'3fл'3fрне аерасы'3f.

Космосы'3fны'3f сафлыгы, куркынычсызлыгы сагында торасы'3f.

6.

Беркемне д'3f Асылында инкарь итмисе'3f.

'3fмма беркемне'3f д'3f '3fзлекле Юлына '3fтмисе'3f.

Фикере'3fне туры '3fйт'3fсе'3f.

Уртак югары хакыйкатк'3f барып '3fит'3fсе'3f.

Уртак вазгыятне '3fебен'3f кад'3fр с'3fт'3fсе'3f.

Тормыш агымын туктатучы буа хакында '3fйт'3fсе'3f.

7.

Ике якны'3f да х'3fлен ян'3fш'3f куясы'3f.

Кил'3fч'3fкк'3f чыгарырга м'3fмкин булган башлангыч баскычны А'3fда коясы'3f.

Уртак вазгыятне кисеш'3fче космосларыгызга керт'3fсе'3f.

Икегезне'3f д'3f космосында эрег?н чынбарлыкны анык к'3fрс'3fт'3fсе'3f.

Син якыны'3fны '3fзе'3fн'3fн '3f'3fм икегезне'3f д'3f космосларыгыздан аермыйсы'3f.

'3fтк'3fн-Х'3fзер-Кил'3fч'3fкне берг'3f сыйдыручы к'3fл'3fмле яш'3f'3fд'3fн инде читт'3f тормыйсы'3f.

8.

'3fченче '3fлч'3fнешт'3f аерыла алмаганны аерабыз.

Шу'3fа к'3fр'3f Б'3fтенлекне'3f аерым ягында торабыз.

Кич'3f-б'3fген-ирт'3fг'3f - юк.

Без бит бертуктаусыз Алла'3fта '3f'3fм Хак '3fзебезд'3f очучы Ук.

Хыялларым, проектларым туа '3f?м А'3fымда, Космосымда эри.

Космосымда минем т'3fрле Идеял'3fр '3f'3fм Б'3fнд'3fл'3fр бер '3fк вакытта й'3fри.

9.

Ниндидер аерым эш сине'3f космосы'3fа кереп урнаша.

Космосыма кир'3fк булганда, ул эш тормышыма тиешле вакытта '3f'3fм тиешле т'3fртипт'3f аша.

Тулы космосы'3f бел'3fн яшисе'3f.

Космосы'3fда '3fзе'3fне'3f Юлы'3fны т'3fшисе'3f.

'3f'3fр н'3fрс'3f '3f'3fм '3f'3fркем космосы'3fда эри.

Рухи К'3fзем '3f'3fрн'3fрс?не'3f '3f'3fм '3f'3fркемне'3f Асылына туры карый.

10.

Зарур '3fйберл'3fр '3f'3fм б'3fнд'3fл'3f р ген'3f космосы'3fа кер'3f.

Космосы'3fдагы '3f'3fр аерым ноктаны '3fченче К'3fзе'3f сине? к'3fр'3f.

'3fченче '3fлч'3fнеш акыл-мантыйгы инде эшл'3fми.

Ила'3fи Б'3fтенлекне беркем д'3f инкарь ит'3fрг'3f инде тел'3fми.

Яктылык '3f'3fм М'3fх'3fбб'3fт Кануны эшли башлады.

Мин-минн'3fрен к'3fпл'3fр ч'3fплекк'3f ташлады.

11.

Минустан плюска чыгу заруриятен ассызыкладым.

Тормышны туктатучы, б'3fкел'3f'3fче золымны эрет'3fг'3f ясадым адым.

Золымны читл'3f теп кен'3f узасы'3f.

Син Язмышы'3fны - Алла'3f Чигенд'3f - '3fзе'3f язасы'3f.

Беркемг'3f бармак та тидермисе'3f.

Син бары тик ят ихтыярга иярмисе'3f.

12.

Космосы'3fда сине'3f – Яктылык '3f'3fм М'3fх'3fбб'3fт.

Космосы'3fда яратала бары тик зарур нигъм'3fт.

Яш'3fрг'3f ашыкмыйсы'3f.

Беркемне'3f д'3f тормышына тыкшынмыйсы'3f.

Алтысында киеренке т'3fенне Космосымда эреттем.

Ул к'3fнне мин Космосыма '3f'3fм Яктылык-М'3fх'3fбб'3fтем'3f ныклап '3fттем.

13.

'3fченче '3fлч'3fнеш акыл-мантыйгыннан ваз кичтем.

А'3fлы Алла'3f Б'3fнд'3fсе яссылыгына к'3fчтем.

К'3fзаллавымны минем якыным да хуш к'3fрде.

Шушы к'3fнне ул да '3fз космосына к'3fпмедер д'3fр'3f'3f'3fд'3f керде.

А'3fлата алдым мик'3fн?

Без инде космос б'3fнд'3fл'3fре ик'3fн!

X