• Название документа

    Cкачать RTF індивідуалка процес. dox бесплатно


  • Размер: 0.16 Мб | Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Скачать через: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

22

Міністерство освіти та науки України

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра цивільного процесу

Узагальнення судової практики

на тему: Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи

Виконала:

студентка 3 курсу, 2 факультету,1групи

Нейчева І. В.

Перевірив:

Тертишніков В.І.

професор

Харків -2014 рік

Вступ

За юридичною природою цивільна дієздатність, як і цивільна правоздатність фізичної особи, є специфічним суб'єктивним цивільним правом. З огляду на зміст цивільної дієздатності законодавець справедливо вказує, що її має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними. Тобто фізична особа повинна бути здатною адекватно відображати у своїй свідомості значення своїх дій та передбачати їх наслідки. Вольовий аспект дієздатності виявляється в тому, що фізична особа при здійсненні своєї цивільної дієздатності в змозі керувати своїми діями, тобто за допомогою своєї волі робити свої дії відповідними до своїх обов'язків. Розуміти значення своїх дій люди можуть лише з досягненням певного віку і за відсутності хвороб, які позбавляють їх можливості діяти розсудливо. Внаслідок цього закон встановлює ще одну властивість фізичної особи, яка називається дієздатністю. Мати дієздатність означає мати здатність особисто здійснювати різноманітні юридичні дії: укладати договори, заповідати, видавати довіреності тощо, а також відповідати за заподіяну майнову шкоду (пошкодження або знищення чужого майна, ушкодження здоров’я), за невиконання договірних та інших обов’язків. Традиційно вважається, що дієздатність включає в себе правоздатність, тобто здатність вчиняти правочини.

За заявою опікуна або органу опіки та піклування суд поновлює цивільну дієздатність фізичної особи, яка була визнана недієздатною, і припиняє опіку, якщо буде встановлено, що внаслідок видужання або значного поліпшення її психічного стану у неї поновилася здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Порядок поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною, встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України(Глава 2).

Згідно ч. 4 ст. 241 ЦПК заяву щодо скасування рішення суду про визнання фізичної особи недієздатною та поновлення її цивільної дієздатності можуть подати опікун та орган опіки та піклування. Сама недієздатна особа такого права позбавлена. Суд приймає відповідне рішення на підставі висновку судово-психіатричної експертизи, з якого має випливати видужання особи або значне поліпшення її психічного стану, внаслідок чого у особи поновилася здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Обов’язковою при розгляді справи є участь представника органів опіки та піклування (абзац четвертий пункту 7 постанови Пленуму ВСУ Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним).

Прийняте судом рішення надсилається органам опіки та піклування і є підставою для зняття опіки (ч. 5 ст. 241 ЦПК). Із змісту коментованої статті, що підтверджується і наведеними нормами ЦПК, суд поновлює цивільну дієздатність особи в повному обсязі, тобто вона стає повністю дієздатною. Водночас не виключені такі випадки, коли судово-психіатричною експертизою буде встановлено, що психічний стан особи хоча і покращився, проте не такою мірою, що особа повністю здатна усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Іншими словами, можливе часткове одужання недієздатної особи, але при цьому психічний розлад у неї все ж спостерігатиметься, що за нормою ст. 36 ЦК є підставою для обмеження дієздатності. Оскільки ж і ЦК, і ЦПК передбачають лише повне поновлення дієздатності, заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана винятково після набрання законної сили рішенням суду про поновлення дієздатності.

Справа № 757/27268/13-ц Категорія 4

Р І Ш Е Н Н Я

І М ЕН Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2013 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - Литвинової І. В.,

народних засідателів - Напольських А.А., Полякової О.Ю.

при секретарі - Майоренко Я. М.,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу за заявою ОСОБА_2, заінтересована особа ОСОБА_3, Орган опіки та піклування Печерської районної в м. Києві державної адміністрації про скасування рішення суду про обмеження цивільної дієздатності та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи,-

На підставі ч.3 ст.209 ЦПК України суд проголошує вступну та резолютивну частину рішення.

Керуючись ст. 209 ЦПК України, суд

ВИ Р І Ш И В :

Заяву ОСОБА_2 про скасування рішення суду про обмеження цивільної дієздатності та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи - задовольнити.

Скасувати рішення Печерського районного народного суду м. Києва від 10 березня 1983р. про визнання ОСОБА_2 обмежено дієздатним в частині отримання та розпорядження заробітною платою та поновити цивільну дієздатність ОСОБА_2.

Апеляційна скарга на рішення подається протягом десяти днів з дня її проголошення.

Суддя: І. В. Литвинова

Народні засідателі: О. Ю. Полякова

www.reyestr.court.gov.ua/Review/36234821

В цій справі суд вирішив правильно і поновив особі її цивільну дієздатність згідно ст.209 ЦПК «Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал, їх форма».

Справа № 2-о-207-2011

Р І Ш Е Н Н Я

І м е н е м У к р а ї н и

12 жовтня 2011 року Слов' янський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого - судді Кузнєцова Р.В.

народних засідателів - Ляшова О.А., Жмаченко С.А.

при секретарі - Копійко Г.С.

розглянув у відкритому судовому засіданні у місті Слов’янську Донецької області цивільну справу за заявою Слов’янського психоневрологічного інтернату, за участі заінтересованої особи: Органу опіки і піклування Виконавчого комітету Слов’янської міської ради, про поновлення особи у дієздатності, суд ,

В С Т А Н О В И В:

15.06.2011 року представник заявника звернувся до Слов’янського міськрайонного суду з заявою про поновлення у дієздатності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, посилаючись на те, що в даний час у ОСОБА_1 відмічається стабільний, компенсований психічний стан, психотичні і поведінкові розлади не виявляє, може розуміти значення своїх дій і керувати ними.

Тому, просить суд ухвалити рішення, яким поновити ОСОБА_1 у дієздатності.

В судове засідання представник заявника не з’явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, проте надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, на заявлених вимогах наполягала, просила їх задовольнити.

Представник заінтересованої особи Ромадинова І.В. в судове засідання не заявилась, про дату, час та місце розгляду повідомлялась належним чином, проте надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності, а рішення по справі ухвалити у відповідності із вимогами закону та висновком судово-психіатричної експертизи.

Суд, вивчивши матеріали справи, прийшов до наступного.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 234 ЦПК України, суд розглядає в порядку окремого провадження справи про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

Згідно копії Рішення Новоазовського районного суду Донецької області від 27 вересня 2002 року, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 визнано недієздатною, у звязку із тим, що ОСОБА_1 страждала на помірну розумову відсталість та внаслідок захворювань психічного характеру вчиняє неадекватні дії, проявляла агресивність, здатна до вчинення правопорушень.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 ЦК України суд може визнати фізичну особу недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу нездатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

Як вбачається з акту амбулаторної судово-психіатричної експертизи № 122 (гр) від 01.09.2011 року, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, страждає на помірну розумову відсталість. У зв’язку зі стабільним компенсованим психічним станом може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

На підставі викладеного, у суду є всі підстави для поновлення у дієздатності ОСОБА_1, 1984 року народження.

Згідно ч. 1 ст. 42 ЦК України, за заявою опікуна або органу опіки та піклування суд поновлює цивільну дієздатність фізичної особи, яка була визнана недієздатною, і припиняє опіку, якщо буде встановлено, що внаслідок видужання або значного поліпшення її психічного стану у неї оновилася здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

У відповідності до ч. 4 ст. 241 ЦПК України, скасування рішення суду про визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною, в разі її видужання або значного поліпшення її психічного стану здійснюється за рішенням суду на підставі відповідного висновку судово-психіатричної експертизи за заявою опікуна, органу опіки та піклування.

Керуючись ст. 39, 42 ЦК України, ст.ст. 10, 131, 213, 215, 221, 240, 241 ЦПК України, суд,-

В И Р І Ш И В:

Заяву Слов’янського психоневрологічного інтернату, за участі заінтересованої особи: Органу опіки і піклування Виконавчого комітету Слов’янської міської ради, про поновлення особи у дієздатності задовольнити.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку м. Білозерське Донецької області, поновити у дієздатності.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційного суду Донецької області через суд першої інстанції шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги.

Суддя Словянськогоміськрайонного суду Донецької області Р.В. Кузнєцов

Народні засідателі О.А. Ляшова ,С.А. Жмаченко

www.reyestr.court.gov.ua/Review/19361541

Суд задовольнив вимоги позивача згідно акту амбулаторної судово-психіатричної експертизи № 122 в якій викладено,що особа вважається одужанною і може усвідомлювати свої дії.

Справа №2-0-166/2007 рік

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2007 року Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

у складі: головуючого судді - Скородєлової В.В.

при секретарі Бутковій В.М. за участю народних засідателів Мельниченко О.В., Орлова О.М. ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Куп'янську, Харківської області цивільну справу за заявою ОСОБА_1, зацікавлені особи: Опікунська рада Просянської сільської Ради Куп'янського району, Харківської області, ОСОБА_2про скасування рішення суду про обмеження цивільної дієздатності та поновлення цивільної дієздатності, -

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Куп'янського міськрайонного суду Харківської області від 20.06.2005 року за заявою ОСОБА_2, заявник ОСОБА_1 був визнаний обмежено дієздатним, із призначенням його піклувальником ОСОБА_2 ОСОБА_2отримувала щомісячно пенсію заявника.

На цей час заявник повністю припинив вживати спиртні напої, у зв'язку з чим, у березні 2007 року був знятий з наркологічного обліку, як особа, що видужала від хронічного алкоголізму, створив сім'ю та проживає у дружини в с. Гусинка, Куп'янського району, Харківської області, за місцем проживання заявник характеризується позитивно.

Оскільки ОСОБА_2 надає заявнику тільки часткову пенсію, то він фактично змушений знаходитися на її утримані, тому заявник вважає, що вищезазначене дає підстави для звернення із заявою до суду про скасування рішення Куп'янського міськрайонного суду Харківської області від 20.06.2005 року про обмеження його цивільної дієздатності, а також можливо поновити йому цивільну дієздатність.

У судовому засіданні заявник вимоги заяви підтримав у повному обсязі, яку просить суд задовольнити.

Зацікавлена особа: ОСОБА_2в судове засідання не з'явилась, надавши до суду заяву про розгляд справи без її участі, заперечень щодо заявлених вимог ОСОБА_1 не має.

Представник зацікавленої особи - Опікунської ради Просянської сільської Ради Куп'янського району, Харківської області в судове засідання не з' явився, надавши до суду заяву про розгляд справи без його участі, проти скасування рішення Куп'янського міськрайонного суду Харківської області від 20.06.2005 року про обмеження цивільної дієздатності ОСОБА_1 та поновлення йому цивільної дієздатності заперечень не має, з рішенням суду згодні.

Суд, заслухавши пояснення заявника, перевіривши матеріали справи, прийшов до наступного. Так судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

Рішенням Куп'янського міськрайонного суду Харківської області від 20 червня 2005 року за заявою ОСОБА_2 заявник ОСОБА_1 був визнаний обмежено дієздатним, із призначенням його піклувальником ОСОБА_2 (а. с. 4).

Згідно довідки Куп'янської центральної міської лікарні від 12.09.2007 року (а. с. 5) ОСОБА_1 знаходився на обліку в наркологічному кабінеті Куп'янської поліклініки з хронічним алкоголізмом, але у березні 2007 року з обліку був знятий у зв'язку з одужанням.

Довідка - характеристика на ОСОБА_1, надана Виконавчим комітетом Просянської сільської ради Харківської області від 12.09.2007 року (а. с. 9) свідчить, що заявник за місцем реєстрації у своєї доньки ОСОБА_2 в с Просянка, Куп'янського району, Харківської області на теперішній час не мешкає, а проживає зі своєю співмешканкою в с. Гусинка, Куп'янського району, Харківської області.

Відповідно до ч. 3 ст. 241 ЦПК України скасування рішення суду про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена, здійснюється за рішенням суду за заявою самої фізичної особи, її піклувальника, членів сім'ї або органу опіки та піклування.

Згідно ч. 4 ст. 77 ЦК України піклування припиняється у разі поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена.

За таких обставин, суд вважає, що заява підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 11, 15, 57, 212, 214, 215, 234-236, 240, 241 ЦПК України, ст. 77 ЦК України, суд -

ВИРІШИВ:

Заяву ОСОБА_1 - задовольнити.

Скасувати рішення Куп'янського міськрайонного суду Харківської області від 20.06.2005 року про обмеження цивільної дієздатності ОСОБА_1.

Поновити цивільну дієздатність ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1народження, уродженця с.Гусинка, Куп'янського району, Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та який проживає за адресою: АДРЕСА_2

Припинити піклування ОСОБА_2над ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1народження, звільнивши її від обов'язків піклувальника.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційного суду Харківської області через Куп'янський міськрайонний суд Харківської області шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рішення заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч.4 ст. 295 ЦПК України.

Суддя:

www.reyestr.court.gov.ua/Review/3579896

Рішення суду є правильним згідно ч.3 ст. 241. « Скасування рішення суду про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена, здійснюється за рішенням суду за заявою самої фізичної особи, її піклувальника, членів сім'ї або органу опіки та піклування.»

Справа №2-о-24-2007

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2007 року Лозівський міськрайонний суд Харківської області у складі:

головуючого - судді Помазан В.А.,

народних засідателів - ОСОБА_4., ОСОБА_5.,

при секретарі - Фальковій І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Лозова Харківської області цивільну справу за заявою ОСОБА_1до зацікавлених осіб: ОСОБА_2, Лозівської міської ради, як органу опіки та піклування про скасування рішення суду про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи,-

ВСТАНОВИВ:

Заявниця звернулася до суду із заявою до зацікавлених осіб про визнання особи дієздатною, в якій зазначає, що рішенням місцевого Лозівського міського суду Харківської області від 11.02.2003 року заявниця була визнана обмежено дієздатною внаслідок зловживання спиртними напоями.

25.03.2003 року на підставі рішення виконавчого комітету Лозівської міської ради опікуном її неповнолітньої доньки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1року народження була призначена мати заявниці - ОСОБА_2. і місце проживання визнано разом з опікуном за адресою: АДРЕСА_1.

За час визнання заявниці обмежено дієздатною і встановлення над її донькою опіки, вона зробила належні висновки, поведінка змінилася на кращу, перестала зловживати спиртні напої (пройшла анонімне лікування), мешкає в квартирі разом з матір'ю і донькою, займається вихованням дівчинки.

Вважає, що в неї є всі підстави звернутися до суду з проханням зняти з неї обмеження в її правах і відновити дієздатність.

Заявниця в судове засідання з'явилася, вимоги, викладені в заяві підтримала просила поновити їй цивільну дієздатність, в зв'язку з тим, що вона змінила свій спосіб життя і бажає виховувати свою доньку сама.

Зацікавлена особа - ОСОБА_2. заяву визнала, не заперечувала проти поновлення цивільної дієздатності ОСОБА_1.

Представник зацікавленої особи - Лозівської міської ради, як органу опіки та піклування проти задоволення заяви не заперечувала, вважає, що доцільним визнати ОСОБА_1. дієздатною, скасувати рішення суду щодо визнання її обмежено дієздатною внаслідок зловживання спиртними напоями, так як ці обставини перестали існувати та в інтересах дитини їй краще проживати з матір'ю, крім того вже біля двох років дівчинка постійно проживає з матір'ю, вона здійснює за нею догляд, утримує її, має добрі та ввічливі стосунки.

Вислухавши пояснення заявниці, зацікавлених осіб, перевіривши матеріали справи, суд вважає заяву такою, що підлягає задоволенню, так як у судовому засіданні встановлено, що заявниця народилася ІНФОРМАЦІЯ_2року, що підтверджується копією паспорту (а .с. 4-6).

ОСОБА_1. має неповнолітню доньку - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, що підтверджується свідоцтвом про народження серії НОМЕР_1, виданого міськвідділом РАГС м. Лозова Харківської області, 12 лютого 1992 року, актовий запис № 90 (а. с. 7).

Згідно рішення місцевого Лозівського міського суду Харківської області від 11 лютого 2003 року заявниця була визнана обмежено дієздатною внаслідок зловживання спиртними напоями (а. с. 9).

25 березня 2003 року на підставі рішення виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області опікуном над неповнолітньою донькою ОСОБА_1. - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1року народження, була призначена мати заявниці - ОСОБА_2. і місце проживання визнано разом з опікуном за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 11).

Згідно актів обстеження житлово- побутових умов сім'ї ОСОБА_1 від 03 липня 2006 року та 27 березня 2007 року встановлено, що санітарний стан приміщення задовільний; взаємовідносини в сім'ї доброзичливі; у дитини є окрема кімната, є місце для сну, відпочинку, підготовки уроків; мати цікавиться успіхами в навчанні дитини, відвідує батьківські збори; має постійне місце роботи, а саме: працює оператором в радіотаксі «Лотос» (а. с. 12,40).

Як вбачається із довідки Лозівської ЦРЛ від 31 травня 2006 року ОСОБА_1. у врача нарколога на обліку не знаходиться (а .с. 15).

Відповідно до висновку опікунської ради виконавчого комітету Лозівської міської ради за № 97 від 11 квітня 2007 року, опікунська рада вважає доцільним визнати ОСОБА_1. дієздатною, скасувати рішення суду щодо визнання її обмежено дієздатною внаслідок зловживання спиртними напоями, так як ці обставини перестали існувати (а.с. 42).

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне скасувати рішення місцевого Лозівського міського суду Харківської області від 11 лютого 2003 року щодо визнання ОСОБА_1. обмежено дієздатною внаслідок зловживання спиртними напоями, так як ці обставини перестали існувати та поновити їй цивільну дієздатність.

Керуючись ст.ст. 10, 57, 60, 212, 213, 215, 241 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Заяву ОСОБА_1- задовольнити.

Скасувати рішення місцевого Лозівського міського суду Харківської області від 11 лютого 2003 року щодо визнання ОСОБА_1обмежено дієздатною внаслідок зловживання спиртними напоями та поновити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2року народження цивільну дієздатність.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Харківської області через Лозівський міськрайонний суд Харківської області шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рішення заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч. 4 ст. 295 ЦПК України.

Суддя:

www.reyestr.court.gov.ua/Review/1703224

На прикладі цієї справи вбачається,що позивачка виправилася і на даний час: працює,не вживає алкоголю та виховує доньку. Тому суд виніс правильне рішення і задовольнив вимоги заявника.

Справа№1806/2-о-19/12

Провадження №2-о/1806/71/12

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2012 року м. Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми в складі:

головуючого судді - Литовченка О.В.

народних засідателів: Анісімова В.І., Геращенка Ю.І.

при секретарі - Лесняк В.О.

за участі заявниці - ОСОБА_1, прокурора - Кулініч І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Суми цивільну справу за заявою ОСОБА_1, заінтересована особа - Ковпаківська районна в м. Суми адміністрація в особі Відділу опіки та піклування Ковпаківської районної в м. Суми адміністрації про скасування рішення суду про визнання недієздатним ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, поновлення цивільної дієздатності, звільнення від опікунства,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернулася до суду з заявою про скасування рішення суду про визнання недієздатним ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, поновлення цивільної дієздатності, звільнення від опікунства.

В обґрунтування заяви зазначає, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 являється її сином.

Рішенням Лебединського районного суду Сумської області від 20.01.2006 року № 2-о-2/06 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 визнаний недієздатним.

Рішенням Ковпаківського районного суду м. Суми від 11 вересня 2006 року його опікуном було призначено ОСОБА_3, а рішенням Ковпаківського районного суду м. Суми від 12 березня 2007 року ОСОБА_3 було звільнено від опікунства над її сином, ОСОБА_2, та призначено його опікуном заявницю.

Враховуючи вказані обставини ОСОБА_1 просила про поновлення цивільної дієздатності ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та звільнення її від повноважень опікуна цієї особи.В судовому засіданні заявниця вимоги підтримала, просила їх задовольнити.Заслухавши пояснення заявниці, дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що заява є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що рішенням Лебединського районного суду Сумської області від 20.01.2006 року № 2-о-2/06 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 визнаний недієздатним.(а. с. 4).

Рішенням Ковпаківського районного суду м. Суми від 12 березня 2007 року ОСОБА_3 було звільнено від опікунства над її сином, ОСОБА_2, та призначено його опікуном заявницю (а. с. 5).

Разом з тим, з матеріалів справи вбачається, що на час розгляду стан здоров'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 значно покращився. Відповідно до акту амбулаторної судово-психіатричної експертизи № 121 від 15 березня 2012 року ОСОБА_2 виявляє ознаки розладу особистості та поведінки внаслідок органічного ураження головного мозку з помірно вираженим зниженням пам'яті та інтелекту. За своїм психічним станом ОСОБА_2 може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. За своїм психічним станом ОСОБА_2 опіки не потребує (а.с. 19-22).

Відповідно до ч.ч.1, 3, 4 ст.38 ЦК України в разі видужання фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена, або такого поліпшення її психічного стану, який відновив у повному обсязі її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, суд поновлює її цивільну дієздатність. Опіка, встановлене над фізичною особою, припиняється на підставі рішення суду про поновлення цивільної дієздатності.

Порядок поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена, встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України.

Згідно ч. 4 ст.241 ЦПК України, скасування рішення суду про визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною, в разі її видужання або значного поліпшення її психічного стану здійснюється за рішенням суду на підставі відповідного висновку судово-психіатричної експертизи за заявою опікуна, органу опіки та піклування.

Тому, враховуючи обставини справи, суд знаходить підстави для поновлення цивільної дієздатності ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, припинення опіки та звільнення ОСОБА_1, від повноважень опікуна ОСОБА_2.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 209, 212, 213, 214, 215, 236-241 ЦПК України, суд,

В И Р І Ш И В:

Заяву ОСОБА_1, заінтересована особа - Ковпаківська районна в м. Суми адміністрація в особі Відділу опіки та піклування Ковпаківської районної в м. Суми адміністрації про скасування рішення суду про визнання недієздатним ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, поновлення цивільної дієздатності, звільнення від опікунства задовольнити.

Скасувати рішення Лебединського районного суду Сумської області від 20.01.2006 року № 2-о-2/06 яким ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Суми визнано недієздатним та поновити цивільну дієздатність ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Суми.

Припинити опікунство над ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем м. Суми призначене рішенням Ковпаківського районного суду міста Суми від 12.03.2007 року № 2-о-51/2007р.

Звільнити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженку с. Антонівка Іванівського району Херсонської області від повноважень опікуна ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Суми

Рішення суду може бути оскаржене до Апеляційного суду Сумської області через Ковпаківський районний суд м. Суми шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його проголошення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційної скарги подано не було

Суддя: О.В. Литовченко www.reyestr.court.gov.ua/Review/23973126

Висновок

Не випадково у рішенні суду не вказується, на який час фізична особа визнається недієздатною, бо згодом, під впливом певних обставин (лікування тощо) стан психічного здоров'я такої особи може покращитися. Якщо буде встановлено, що внаслідок видужання або значного поліпшення її психічного стану у фізичної особи поновилася здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, суд поновлює цивільну дієздатність фізичної особи, яка була визнана недієздатною, і припиняє опіку. Це можливо за позовом опікуна або органу опіки та піклування.

Підстава для позбавлення фізичної особи цивільної дієздатності – хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок якого особа позбавляється здатності усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними – в будь-який момент може припинитися. Відтак, відпадає необхідність продовження встановлених раніше обмежень і заборон щодо фізичної особи. З цих причин закон закріплює існування інституту поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

З наведеного видно, що для поновлення дієздатності у недієздатної особи потрібно її «видужання або значне поліпшення психічного стану». Для поновлення ж обмеженої цивільної дієздатності потрібно «видужання особи або такого поліпшення її психічного стану, який відновив би у повному обсязі її здатність».

.

X