• Название:

    Lab Work 2


  • Размер: 0.06 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Лабораторна робота № 2.

Створення Технічного завдання на розробку Веб-ресурсу.

Метою даної лабораторної роботи є практичне закріплення навичок студентів та їх вміння створювати план розробки Веб-проекту, формулювання вимог до наповнення Веб-сторінок, графічного дизайну, контенту та принципів роботи користувачів Веб-проекту, як кінцевого продукту.

Створення будь-якого сучасного програмно-технічного проекту або інженерно-технічної споруди неможливе без технічної документації, де описані всі його компоненти, елементна база і взаємозв'язки між ними. Реальна сукупність елементних зв'язків, структурно організована в точній відповідності з технічною документацією, вже має право позначатися терміном "кінцевий продукт". При цьому кінцевий продукт зможе виправдати покладені на нього очікування лише за умови, якщо технічна документація, на підставі якої створювався проект, спирається на детально опрацьований Замовником і Виконавцем документ – технічне завдання (ТЗ).

В процесі розробки технічного завдання сторони визначають і домовляються, як буде функціонувати і якими можливостями володіти Web-проект. У стадії постановки завдання майбутній проект описується загальними термінами і поняттями. На етапі проектування ТЗ ці терміни і поняття підлягають конкретизації, щоб в описі структури і змісту сторінок майбутнього сайту не було різночитань. Фактично ТЗ є фінальним документом технічного обгрунтування проекту, на основі якого замовник може вибрати собі розробника для остаточної реалізації проекту. Відповідно, розробник, спираючись на ТЗ, отримає повне уявлення про майбутні обсяги робіт і може аргументовано вказати терміни виконання і вартість послуг. В процесі розробки технічного завдання впорядковується наповнення і структура майбутнього Web-проекту. Тобто паралельно відбувається структуризація Web-ресурсу.

Розробка технічного завдання

Технічне завдання дає розробнику повне уявлення про майбутні обсяги робіт над створенням Веб-проекту. Технічне завдання на створення Веб-проекту повинне містити наступні розділи:

I.Загальні відомості

II.Мета створення Веб-ресурсу, його тип

III.Структурна схема Веб–ресурсу (мапа сайту)

1)Система меню

2)Структура головної сторінки

IV.Вимоги до наповнення Веб-ресурсу

1)Загальні вимоги до Веб-ресурсу

2)Дизайн та графічне оформлення Веб–ресурсу

3)Програмна частина Веб-ресурсу

4)Інтерактивні модулі та функції

5)Інтеграція Веб-ресурсу з іншими проектами

6)Безпека та захист інформації

V.Список матеріалів замовника, призначених для публікації

VI.Кількість мовних версій Веб–ресурсу

VII.Технічна підтримка Веб-ресурсу

VIII.Реклама та супроводження Веб-ресурсу

Порядок проведення та захисту лабораторної роботи

1.Відповідно до завдання до лабораторної роботи формулюється мета створення Веб-проекту.

2.Визначається структура технічного завдання та попередній зміст його розділів.

3.Ознайомлення с типовими Веб-проектами за тематикою лабораторної работи за допомогою пошукових систем.

4.Відповідно до структури технічного завдання формулюються вимоги до майбутнього Веб-проекту. Обґрунтовується концепція Веб-проекту, графічні та динамічні елементи, матеріали, які будуть використані в проекті.

5.Ґрунтуючись на матеріалах отриманих на попередніх кроках оформлюється технічне завдання на створення Веб-проекту.

6.Захист технічного завдання.

Вимоги до підготовки та захисту лабораторної роботи

1. До виконання та захисту лабораторної роботи допускаються студенти, які чітко сформулювали мету створення Веб-ресурсу та мають основні навички роботи з ПК, офісними додатками, браузерами Інтернет.

2. До практичної частини виконання лабораторної роботи висуваються такі вимоги:

·уміння і навички роботи з мережею Інтернет та MS Word;

·вся інформація, яку cтудент наводить в технічному завданні повинна відповідати структурі та змісту етапів створення Веб-проекту;

·розроблене технічне завдання обов’язково повинно містити не тільки вимоги до текстового та графічного наповнення ресурсу, а також й концептуальні та конструкторські вимоги, які визначають порядок роботи користувача з майбутнім Веб-ресурсом.

3. Для захисту звіту з лабораторної роботи необхідно підготувати:

·титульну сторінку стандартної форми;

·структуру технічного завдання;

·розкриття елементів структури технічного завдання відповідно до його структури.

4.Захист лабораторної роботи складається з двох етапів:

·обґрунтування мети створення Веб-ресурсу;

·захисту технічного завдання відповідно до його етапів.

5.На доповіді студент визначає мету створення Веб-проекту; цільову аудиторію, для якої призначений Веб-проект; коло осіб, яким потрібно ознайомитись та затвердити Технічне завдання (відповідно до мети Технічного завдання Веб-проекту).

6.Матеріали, що містять структурну схему Веб-проекту, розрахунки термінів виконання, обґрунтування дизайну та контенту Веб-проекту, його зв’язок з базами даних та іншими проектами, мають бути прокоментовані. Студенту також потрібно буде обґрунтувати новизну його Веб-проекту порівняно з іншими аналогічними проектами, що існують в мережі Інтернет.