• Название:

    Strategiya


  • Размер: 0.09 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Patriae decori civibus educandis.

Стратегія Студентської Платформи

1. Що таке Платформа?

Студентська платформа - це молодіжна громадська організація, що функціонує, як незалежна студентська профспілка (далі НП Студентська платформа або НП СП) у Львівському національному університеті імені Івана Франка, не проти офіційних органів самоврядування та офіційної профспілки, але за їхню максимальну, відкритість, прозорість та нерозривність з рештою студентської громади.

2. Принципи студентської платформи.

- Свобода. Егалітаризм - голосувати та приймати участь в опитуваннях, що відіграють важливу роль у прийнятті рішень мають право усі члени профспілки та інші студенти, що підтримують її діяльність. Таким чином забезпечується свобода у прийнятті рішень кожного її представника.

- Рівність. Кожен член має рівні права у спільноті. Незалежно від суспільного чи матеріального статусу, заслуг, статі, віку (до завершення навчання в університеті), національності, раси та будь-яких інших особливостей.

- Студентська солідарність. У студентів немає особистих проблем в університеті, але є проблеми спільні .

- Відкритість. Уся діяльність платформи є прозорою, коли НП СП буде офіційно зареєстровано як громадянська організація, то усі фінансові та матеріальні питання будуть відкриті для студентської громади. Усі інші питання можна надіслати нам на e-mail student.platforma@gmail.com чи на офіційну сторінку на vk.com - vk.com/stud_plat . (Згодом буде створено аккаунти на ask.fm та Facebook).

3. Цілі.

1.) Нести засадничі принципи платформи в університетське та суспільне середовище.

2.) Внутрішньоуніверситетський діалог: між викладачами та студентами; між адміністрацією та студентами.

3.) Боротьба з корупцією. Інформуйте про факти через особисте звернення до таких учасників нашої спільноти: Уляна Кирчів, Родіон Багаєв, Юлія Саврук, Устина Друль або надсилайте листом на електронну пошту з конкретними фактами для перевірки, яка матиме свої наслідки.

4.) Соціальна солідарність із усіма, хто відчуває утиски у правах та умовах життя, навчання чи праці в інших університетах та освітніх закладах, з боку держави чи підприємця.

5.) Реформи.

- Боротьба за перетворення студентського самоврядування та профкому у справжні незалежні студентські органи. Для цього наші колеги готують зміни до статуту студентського самоврядування у якому будуть закладені норми демократичного обрання та функціонування студентського представництва, звітність та відкритість, партисипативні принципи формування бюджету.

- Пропорційне представництво студентів на вчених радах (деталі будуть прописані згодом).

- Виборність дисциплін. Незалежно від того, наскільки ця система "дорого коштує", вона повинна бути втілена не лише на папері, а й на практиці. Адже, у протилежному разі наш університет не зможе втілити свій потенціал, а студенти не отримуватимуть бажані та необхідні знання та навички, що суттєво впливатиме на їхню вмотивованість до навчання та саморозвитку, а у перспективі і на їхнє бажання стати «окрасою Батьківщини» -з служити суспільству.

- Підтримка та ініціювання питань спрямованих на розширення автономії університету, у таких вимірах:

а) Більша незалежність кафедрам для можливості затверджувати власні міжнародні зв’язки, мати власний кошторис та самостійно регулювати усі інші нюанси своєї роботи.

б) Незалежність викладача семінарських та практичних робіт: викладач повинен мати право самостійно вносити корективи у питання оцінювання та планування заняття, враховуючи точку зору студентів з метою залагодження протиріч у питаннях, до яких може не бути достатньої кількості доступної літератури, попередивши, про внесені зміни своїх колег по кафедрі та старосту групи.

в) Вільне відвідування лекцій та часткова лібералізація у питаннях присутності на семінарах та практичних - введення певної кількості допустимих пропусків. Наприклад, 2-3 пропуски за відсутності довідки, крім, тих на які припадають модулі, колоквіуми, заліки. (Не поширюється на ті факультети, де практичні заняття передбачають лабораторну роботу з використанням приладів високої складності, хімічних реактивів і т. д.).

- Обов’язкова фінансова звітність відкрито викладена у Мережі на сайті університету.

Але, впровадження цих змін необхідно затвердити законодавчо і втілити їх на практиці:

- НП СП частково підтримує проект закону про освіту за ред. Згуровського М. З, але наполягає на врахуванні точки зору студентської та загальноуніверситетської громади через пряме листування з міністерством; новообране студентське самоврядування, Студентську Координаційну Раду та проект Університетський майдан.

- Внутрішньоуніверситетський діалог, що повинен послужити сприятливим фактором для виконання наших вимог буде забезпечуватись через збір ініціативних груп для діалогів з викладачами та деканами чи їх заступниками.

- Ініціювання внесення змін до статуту університету з ціллю реалізації вказаних пунктів.

- Акції прямої дії: у разі, якщо ці методи не працюватимуть, то ми застосуємо єдину нашу зброю - солідарність.

4. Перспективи, розвиток, самовираження.

Перспектива отримати низовий та незалежний студентський орган, який сприятиме реформуванню та розвитку університету, згуртуванню студентського активу навколо наших ідей.

Розвиток: наш рух - антиелітарний за характером і за змістом, отже, претендує на масовість, з моменту офіційної реєстрації. Нашою основною метою стане залучення до НП СП якомога більшої студентської аудиторії.

У плані самовираження ми пропонуємо вільний простір для усіх ідей мистецького характеру від допомоги у створенні інсталяції до панк-мюзиклу.

У перспективі ми також плануємо створити сквот для наших організаційних і мистецьких потреб.

5. Найближчі завдання.

- Робота над статутом та реєстрація. На тижні з’явиться перший варіант, який ми широко обговоримо перед поданням для реєстрації.

- Боротьба за прозорість, чесність та незалежність студентських представництв через скликання повторної звітно-виборної конференції студентського самоврядування та досягнення звітності у голів профбюро факультетів у векторі фінансів та захисту прав студентів.

Товариство НП СП

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Приєднуйся до нас!