• Название:

    Pit DEK IZL Sh KZL z f


  • Размер: 0.09 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Питання до державного екзамену

з історії зарубіжної літератури для студентів заочної ф.н. та НКП

(5 р.н., 3 р.н.) на 2012-2013 р.н.

1.Поняття про античність та її значення у розвитку європейської культури.

2.Література стародавньої Греції, її основні жанри та найвідоміші представники.

3.Ж.Б.Мольєр - великий комедіограф класицизму. Шлях до високої комедії («Міщанин-шляхтич», «Скупий», «Дон Жуан»).

4.Д.Дефо «Робінзон Крузо» - уславлення енергії і заповзятливості людини в умовах екзотичного середовища.

5.Давньогрецький театр: особливості будівлі та організація сценічних вистав.

6.Романтизм, його світоглядні та художні засади: генезис терміну, етапи розвитку, основні течії і представники.

7.Есхіл, Софокл, Евріпід - корифеї давньогрецького театру. Їхній внесок у подальший розвиток сценічної ідеї та жанрів драматургії.

8.«Крихітка Цахес» Е.Т. А.Гофмана - шедевр романтичної казки-новели. Світ філістерів та ентузіастів у творі.

9.Філософсько-моральні проблеми трагедії В.Шекспіра «Гамлет». Трагічний конфлікт принца Гамлета з дійсністю.

10.Французький роман XIX століття, його характерні ознаки (за одним із творів «Червоне і чорне» Ф.Стендаля, «Пані Боварі» Г.Флобера).

11.Гі де Мопассан - майстер психологічної новели. Тема франко-пруської війни у творчості митця ( «Пампушка», «Мадмуазель Фіфі» та ін.)

12.Середньовіччя як історична і культурна доба, її хронологічні межі й жанрово-тематичне розмаїття.

13.Основні філософські ідеї та нове художнє бачення духовного життя людини у творчості письменників-модерністів XX століття (на матеріалі прози Д.Джойса і А.Камю).

14.Лицарський роман доби Середньовіччя: основні теми, герої, твори цього жанру.

15.Своєрідність світобачення Ф.Кафки і його художнє вираження у новелі «Перевтілення».

16.Своєрідність новелістики О’Генрі, тематичні цикли (на матеріалі новел «Дари волхвів», «З любові до мистецтва», «Останній листок»).

17.Історія задуму і створення «Людської комедії» Оноре де Бальзака, своєрідність її побудови, ключові твори.

18.Культура і література доби Відродження, визначні митці та їхні твори.

19.Влада золота й уособлення її філософії в образі лихваря Гобсека (за однойменною повістю Оноре де Бальзака).

20.Поема Дайте «Божественна комедія». Своєрідність бачення світу автором, алегоричний зміст твору.

21.Зображення жіночої долі на сторінках творів художньої літератури XIX ст. (за романом «Пані Боварі» Г.Флобера та драмою «Ляльковий дім» Г.Ібсена).

22.Сонет у творчості Данте, Ф.Петрарки, В.Шекспіра, характерні ознаки цього жанру.

23.«Старий і море» Е.Хемінгуея - повість-притча про людину.

24. Дж.Г.Байрон - видатний англійський поет-романтик. Байронічний герой у віршах та поемах митця.

25.Творчі пошуки і новаторські відкриття у драмі кінця XIX - початку XX століття (на матеріалі творчості Г.Ібсена і Б.Шоу).

26. Основні види і жанри лірики Еллади; найвідоміші давньогрецькі поети.

27.«Епічний» театр» Б.Брехта. Втілення його рис у драмах-пересторогах «Матінка Кураж та її діти», «Життя Галілея».

28.Місце героїчного народного епосу в літературі доби Середньовіччя; найвизначніші пам'ятки цього жанру та його характерні ознаки.

29.О.Уайльд - письменник англійського раннього модернізму. Філософсько-естетичні та моральні проблеми роману «Портрет Доріана Грея».

30.Байка у світовій літературі (Езоп, Федр, Лафонтен).

31.Гуманістичний зміст і висока людяність творчості Ч.Діккенса (на матеріалі повісті «Різдвяна пісня у прозі»).

32.Протест проти війни у творчості письменників XX століття (на матеріалі прози Е.М.Ремарка, Г.Белля, Е.Хемінгуея).

33.Е.По - засновник детективного жанру. Особливості інтелектуальних новел «Вбивство на вулиці Морг», «Золотий жук», «Викрадений лист».

34.В.Шекспір - геніальний англійський драматург доби Відродження. Багатогранність шекспірівських характерів.

35.Трагедія «Фауст» - вершина творчості И.В.Гете. Образ Фауста, пошуки ним сенсу буття і призначення людини.

36.«Собор Паризької Богоматері» В.Гюго - романтичний історичний роман.

37.Вальтер Скотт як засновник жанру історичного роману. Панорама життя Середньовічної Англії в романі «Айвенго».

38.Філософська казка-притча «Маленький принц» Антуана Сент-Екзюпері.

39.Проспер Меріме - майстер французької новели XIX століття (на матеріалі новел «Кармен», «Матео Фальконе»).

40.Кнут Гамсун - «співець кохання» (на матеріалі роману «Пан»).

Питання до державного екзамену

з методики викладання зарубіжної літератури

1.Урок світової літератури. Вимоги до його організації та проведення.

2.Особливості драми як роду літератури, специфіка її вивчення на уроках світової літератури.

3.Шляхи аналізу літературного твору на уроках світової літератури.

4.Вивчення біографії та творчого шляху письменника на уроках світової літератури.

5.Нестандартний урок світової літератури. Методика його проведення.

6.Інтерактивні форми викладання світової літератури в школі.

7.Особливості лірики як роду літератури і специфіка її вивчення на уроках світової літератури.

8.Аналіз образу-персонажа як шлях вивчення епічних творів світової літератури.

9.Вивчення художніх творів у їх родовій специфіці на уроках світової літератури.

10.Роль оглядових тем у курсі світової літератури і методика їх вивчення.

11. Форми, засоби контролю і оцінки знань, умінь учнів на уроках світової літератури.

12. Наочність як засіб активізації розумової діяльності та естетичного виховання

учнів на уроці світової літератури.

13. Етапи вивчення художнього твору на уроках світової літератури, їхній зв'язок з

процесом пізнання.

14. Вчитель-словесник, складники його педагогічної майстерності.

15. Методи і прийоми викладання світової літератури в школі.

16. ТЗН, їх місце, роль і форми використання на уроках світової літератури.

17. Зміст і принципи побудови сучасних програм із світової літератури.

18. Типи уроків світової літератури, їх структура.

19. План-конспект уроку світової літератури.

20. Наукова організація праці вчителя світової літератури.