• Название:

    Zapitannya do modulya IZL


  • Размер: 0.06 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Запитання до модуля №2, ІЗЛ:

1.ХVII століття як особлива історична та культурна доба. Домінуючі напрями в національних літературах.

2.Характеристика французької літератури ХVIIIст., боротьба напрямів. Сатира на державний лад Франції в романі Монтеск’є "Перські листи".

3.Художній метод С.Бранта. Поетика твору «Корабель дурнів». Інтертекст, алегоричність, гротескність тексту.

4.Утопія в ренесансній літературі: ґенеза, формування, жанрово-стильові особливості, характерні твори.

5.Філософські та суспільно-політичні погляди Д.Дідро. Дідро і "Енциклопедія". Просвітницький реалізм письменника.

6.Тема, ідейний зміст, естетична своєрідність, персоносфера, композиція філософської повісті Вольтера "Кандід".

7.Тема, ідея, персоносфера, філософська проблематика, сюжет, фабула і композиція трагедії Гете "Фауст".

8.Тема, ідея, проблематика, композиція, жанрова специфіка комедії Ж.Б.Мольєра "Тартюф".

9.Тема, ідея, проблематика, композиція, персоносфера трагедії Расіна "Андромаха».

10.Тема, ідея, проблематика, персоносфера, композиція драми Корнеля "Горацій".

11.Творчість Ж.Ж.Руссо. Соціально-політичні та естетичні погляди письменника. Проблема "руссоїзму" та "природної людини".

12.Творчість Лопе де Вега, естетичні погляди, драматургічна система. "Собака на сіні".

13.Творчість Педро Кальдерона. Ідейна спрямованість, тема, ідея, композиція драми "Життя – це сон".

14.Проблема ілюзії та дійсності в романі «Дон Кіхот».

15.Проблема мудрості та безумства Дон Кіхота. Ідейний зміст союзу Дон Кіхота та Санчо Панси.

16.Просвітництво, ідейна та художня своєрідність, представники, основні літературні напрями та літературні жанри.

17.Реабілітація матеріально-тілесного начала в романі Ф.Рабле.

18.Сатира на державний лад Франції в романі Монтеск’є "Перські листи".

19.Сатиричне зображення англійської дійсності в романі Дж. Свіфта "Мандри Гулівера".

20.Поетика, історія написання, жанрова специфіка комедії Ж.Мольєра "Тартюф". Тартюф як універсальний тип святенника.

21.Охарактеризуйте прочитані новели Сервантеса Сааведри.

22.Загальна характеристика розвитку французької літератури ХVIIст. Філософська та естетична основа, основні риси класицизму.

23.Ідейна спрямованість ранньої драматургії Ф.Шіллера. Загальна характеристика п'єси "Розбійники".

24.Ідейний задум, проблематика, хронотоп, персоносфера поеми Мільтона "Втрачений рай".

25.Ідейний зміст антицерковного памфлету Дж. Свіфта "Казка про бочку".

26.Іспанська література ХVII століття. Умови виникнення і художні особливості літератури бароко.

27.Історія створення роману "Робінзон Крузо" Д.Дефо. Тема, ідея, проблематика, персоносфера, композиція твору.

28.Мистецька модель хаотичного світу в літературі бароко. Її ідейні орієнтири та художня мова. Культеранізм та консептизм як прояви барокової естетичної свідомості.

29.Модифікації класицистичної парадигми в драматургії П.Корнеля та Ж.Расіна.

30.Особливості англійського Просвітництва, представники, напрями.

31.Особливості творчості Лопе де Вега. Тема, ідея, проблематика, персоносфера, конфлікт героїчної драми "Фуете Овехуна".

32.«Комедії плаща та шпаги» Лопе де Вега.

33.Антиклерикальні новели збірки "Декамерон" Дж.Бокаччо.

34.Вирішення основного класицистичного конфлікту в трагедії Корнеля "Сід".

35.Відображення гуманістичних поглядів у романі Ф.Рабле "Гаргантюа та Пантагрюель". Історія створення роману.

36.Жанрова специфіка трагедій Жана Расіна.

37.Життєвий та творчий шлях Г.Філдінга. Поетика роману "Історія Тома Джонса". Охарактеризуйте образ Тома.

38.Життєвий та творчий шлях Й.В.Гете. Тема, ідея, проблематика, персоносфера прочитаних текстів.