• Название документа

    Cкачать RTF 102 СД ОПРОС 2 1 бесплатно


  • Размер: 0.1 Мб | Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Скачать через: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

1 Програмний комплекс АВК-5 (2.9.0 ) - 1 - 102_СД_ОПРОС_2-1

Будова: Ангар Загальновиробничі витрати до обєкту 2-1Ангар Номер

локаль-

ного

кошторису

Найменування локального

кошторису Норматив-

но-розра-

хункова

кошторисна

трудоміст-

кість робіт,

що перед-

бачені в

прямих вит-

ратах, Трудоміст-

кість в за-

гальнови-

робничих

витратах, I блок.

Заробiтна

плата в

загально-

виробничих

витратах, Заробiтна

плата в

прямих

витратах,II блок.

Відрахуван-

ня на соці-

альні заходи

згідно із

законодав-

ством,III блок.

Кошти на

покриття

решти

статей

загально-

виробничих

витрат,Кошти на

оплату

перших п'яти

днiв непра-

цездатностi

внаслiдок

захворю-

вання або

травми,Всього

загально-

виробничих

витрат, люд-годлюд-годгрн.грн.грн.грн.грн.грн.123456789102-1-1внутрішні санітарно-технічні

роботи29767240110102106646000580012-1-2внутрішні електро-монтажні

роботи7411580252526537000144492-1-3монтаж технологічного

устаткування29601236010060106191000577122-1-4технологічне устаткування000000002-1-5загально-будівельні роботи7490888194341012694705820295125488041 Разом:7426962294212134064347058202951254218203

Склав __Іванов І.І._____

Перевiрив _Чичуліна К.В._________

X