• Название:

    кол ЕП 3


  • Размер: 0.04 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Питання до колоквіуму №3

1.Природні ресурси загальнодержавного значення: сутність, приклади.

2.Природні ресурси місцевого значення: сутність, приклади.

3.Форми справляння плати за землю в Україні.

4.Яким чином пов’язані такі поняття: «земельний податок», ставка земельного податку», грошова оцінка земельної ділянки»?

5.Що є об’єктом плати за землю?

6.Які існують види платежів за землю?

7.Яким чином розраховують плату за землю в населених пунктах?

8.Яким чином розраховують плату за використання земель сільськогосподарського призначення?

9.Яким чином розраховують плату за вилучення угідь під непрофільне використання?

10. Загальне та спеціальне використання водних ресурсів сутність, приклади.

11. Види зборів за використання водних ресурсів в Україні. Об’єкти оподаткування для кожного виду.

12. Яким чином розраховують плату за використання поверхневих та підземних вод в порядку спеціального використання?

13.Які особливості є при розрахунку зборів за використання водних ресурсів для потреб гідроенергетики та водного транспорту?

14. Що враховують при розрахунку плати за користування надрами для видобування корисних копалин?

15. Які фактори враховують при встановленні базових нормативів для розрахунку плати за користування надрами?

16. Загальне та спеціальне використання лісових ресурсів: сутність, порядок здійснення, розрахунок зборів.

17. Розподіл зборів за використання природних ресурсів.

18. Які фактори покладені в основу визначення плати за забруднення довкілля?

19.Основні законодавчі документи для визначення плати за забруднення довкілля.

20.Яким чином розраховують плату за викиди стаціонарними джерелами забруднення: формула; які нормативи використовують; які фактори впливають на рівень платежу за викиди стаціонарними джерелами забруднення?

21. У якому випадку за викиди забруднювальних речовин слід застосовувати нормативи збору залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу?

22.Яким чином розраховують суму збору за скиди забруднюючих речовин: формула; які нормативи використовують; які фактори впливають на рівень платежу за скиди?

23. У якому випадку застосовують нормативи збору за скиди забруднювальних речовин з коефіцієнтом 10? У якому разі нормативи збору за скиди збільшуються у 1,5 рази?

24.Яким чином розраховують суму збору за розміщення відходів: формула; які нормативи використовують; які фактори впливають на рівень платежу?

25.Як визначається сума збору за викиди пересувними джерелами забруднення?

26.Назвіть інструменти, що використовують в країнах центральної і східної Європи, для контролю: за забрудненням повітря; в області управління відходами; за раціональним використанням водних ресурсів; для контролю за раціональним використанням ґрунтів, земель.

27.Що є екологічний БОН? Як розподіляються кошти екологічного БОНу у випадках дотримання і порушення екологічних правил і норм природокористування?

28.Що таке квоти на забруднення? Наведіть приклади торгівлі квотами.

29.Що таке квоти на добування природних ресурсів? З якою метою вони встановлюються?

30.Що таке екологічний облік, екологічне ціноутворення; екологічне оподаткування; ?

31.Історія введення в Україні плати за забруднення довкілля?

32.Розкрийте сутність понять: екологічна застава; екоінверсія.

33.Що є кінцевими стратегічними цілями методів непрямого регулювання цін?