• Название:

    50 nakaz pro pruom na roboty (P 1) jobs ua


  • Размер: 0.09 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

____________________________________________________________

Підприємство, організаціяТипова форма № П-1

Затверджена наказом Мінстату України

від 09.10.95 р. N 253

Ідентифікаційний код ЄДРПОУКод за УКУД

НАКАЗ № .

(РОЗПОРЯДЖЕННЯ) ПРО ПРИЙОМ НА РОБОТУ

Номер наказу Дата складання

___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Прийняти на роботу з____________________________________Датана конкурсній основі Кодза умовами контрактуКодзі строком випробування и без нього ___________________

строк випробуванняКодСтрок трудового договору Безстроковий Кодна визначений строк до .Кодна час виконання певної роботиКодРобота .

Основна, за сумісництвомКод

Цех, відділДільницяКатегорія персоналуПрофесія, посадаТарифний розряд (клас), розрядТабельний номер123456

Форма і система оплати праці .КодУмови праці ______________________________________

Нормальні, шкідливі, небезпечніКод

Надбавка та доплати до заробітної плати ____ _____________________________________видРозмір

Тривалість робочого дня (робочого тижня) при роботі з неповним робочим часом ________________

.

Підпис керівника

.

Підпис працюючого

Зворотна сторона форми № П-1

Направляється для ознайомлення з умовами роботи

_________________________________________________________________________________________ цех (відділ), дільниця

______________________ посада __________________підпис"___" ____________ 20__ р.

Згоден прийняти на роботуза професієюна посаду_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

за тарифним розрядомзі строком випробуванняз окладом

Начальник (майстер)цеху (відділу)________________підписдільниці"___" ____________ 20__ р.

З умовами роботи згоден (згодна)___________________підпис

"___" ____________ 20__ р.

Висновок медичного огляду ___________________________________________________________

.

посада підпис

Відмітки про проходження інструктажу з техніки безпеки, протипожежного мінімуму та інше

Вид інструктажуДатаПосада і підпис особи, яка проводила інструктаж