• Название:

    Вопросы к госэкзаменам


  • Размер: 0.03 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Питання

до державного іспиту для студентів магістратури за спеціальністю «Державна

служба» на 2011-2012 навчальний рік

I.Державна служба як публічно-правовий інститут.

2. Державна служба як комплексний правовий інститут.

3.Державна служба як інститут служіння народу, суспільству, державі.

4.Право на державну службу та механізм його реалізації.

_ 5. Поняття, ознаки та види державної служби, їх характеристика. . 6.Поняття та види функцій державної служби, їх характеристика. . 7.Принципи державної служби.

8. Особливості державної служби в органі законодавчої, виконавчої, судової влади.

9.Поняття та особливості державно-службових відносин.

10.Види державних службовців та їхня характеристика.

II.Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця: правові засади, механізмреалізації.

12. Основні напрямки реформування законодавства про державну службу. 13.Загальна характеристика основних прав та обов'язків державних службовців. 14. Службове розслідування: поняття, підстави, механізм.

15.Поняття і сутність проходження державної служби,

16.Присяга державного службовця та її значення.

17.Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу.18. Обмеження, пов'язані з проходженням державної служби.

19.Адміністративна відповідальність державного службовця,

20.Дисциплінарна відповідальність державного службовця.

21.Особова справа державного службовця.

22.Поняття, функції, принципи та стадії атестації.

23.Підстави припинення державної служби.

24.Відставка державного службовця.

25.Поняття корупції та корупційного діяння. Основні прояви корупції в державній службі.

26.Загальні правила поведінки державного службовця.

27.Службовий обов'язок і особиста відповідальність державного службовця.

28.Управління державною службою.

29.Режим державної служби: поняття, складові.

30.Професійна підготовка кадрів для державної служби.

31.Поняття і тенденції розвитку адміністративного права на сучасному етапі адміністративноїреформи.

32.Основні напрями реформи адміністративного права.

33.Поняття і зміст предмету адміністративного права.

34.Метод адміністративного права та його розвиток у контексті реформування адміністративногоправа.

35.Систематизація адміністративного законодавства. Підвищення якості законодавства і пріоритетнеположення закону в адміністративно-правовому регулюванні суспільних відносин.

36.Поняття, особливості, склад і види адміністративних правовідносин.

37.Суб'єкти адміністративного права: поняття, види, загальна характеристика. Обставини, щовпливають на коло суб'єктів адміністративного права.

38.Поняття, зміст і особливості державного управління.

39.Суб'єкти державного управління та їхні повноваження.

40.Співвідношення державного управління, державної виконавчої влади і місцевого самоврядування.

41.Форми державного управління та їхня характеристика.

42.Методи державного управління та їхня характеристика.

43.Функції державного управління: поняття, види і характеристика.

44.Державне управління в особливих умовах.

45.Основні напрямки реформування державного управління.

46.Способи забезпечення законності та дисципліни у державному управлінні.

47.Адміністративна відповідальність: поняття, проблеми та шляхи вирішення.