• Название:

    VDS Lection 2


  • Размер: 3.19 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: VDS - Lection 2

Предпросмотр документа

Лекція 2:
Операційні
системи
Вступ до спеціальності

План
● Операційна система;
● Призначення операційної системи (ОС);
● Види операційних систем;
● Компоненти операційної системи;
● Опис і порівняння ОС з урахуванням їх
призначення, обмежень і сумісності.
● Визначення ОС на основі потреб комп'ютера.

Операційна система
Операційна система — це базовий комплекс
програмного забезпечення, що виконує управління
апаратним забезпеченням комп'ютера або віртуальної
машини; забезпечує керування обчислювальним
процесом і організує взаємодію з користувачем.

Призначення Операційної Системи
Операційна система (ОС) керує практично всіма
функціями комп'ютера.
● Вивчемо більше про компоненти, функції
та термінологію реалізовану
в ОС Windows 2000,
Windows XP та Windows 7.

Cisco
Public

Задачі Операційної Системи
● Всі комп'ютери використовують ОС для забезпечення
інтерфейсу для взаємодії між користувачами,
додатками і апаратними засобами.
● ОС завантажує комп'ютер і керує файловою системою.
● Практично всі сучасні операційні системи підтримують
роботу більше ніж з одним користувачем, задачею
або процесором.
● Операційна система має чотири основні задачі:
Керувати доступом до апаратного забезпечення
Керувати файлами та папками
Забезпечити інтерфейс з користувачем
Керувати програмними додатками

Характеристики Операційних Систем
● Управління доступом до апаратного забезпечення
ОС автоматично виявляє та налаштовує PnP (Plug-andPlay) апаратне забезпечення

● Керування файлами та папками
● Інтерфейс користувача
Інтерфейс командного рядка (CLI)
Графічний інтерфейс
користувача

(GUI)

● Керування
програмними

додатками

Open Graphics Library (OpenGL)
DirectX
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco
Public

Характеристики Операційних Систем
Програмний інтерфейс програми (API) - це набір правил,
що використовуються програмістами для того, щоб
переконатися в тому, що додаток, який вони розробляють,
сумісний з операційною
системою.
Нижче наведено два
приклади API:
● OpenGL (відкрита графічна бібліотека) - стандартна
міжплатформна специфікація для мультимедійної
графіки;
● DirectX - набір API, що відносяться до мультимедійних
завдань Microsoft Windows.

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco
Public

Типи Операційних Систем
Відносно способу встановлення:
● вбудовані (такі, що зберігаються в енергонезалежній пам'яті
обчислювальної машини або пристрою без можливості заміни в
процесі експлуатації обладнання);
● невбудовані(такі, що інсталюються на один з пристроїв
зберігання інформації обчислювальної машини з можливістю
подальшої заміни в процесі експлуатації).

За будовою:

● мікроядерні;
● монолітні;

Типи Операційних Систем
● Інтерфейс командного
рядка (CLI): Користувачі
вводять команди в рядки

● Графічний інтерфейс
користувача (GUI): користувач
взаємодії з ОС за допомогою
меню та іконок

Більшість операційних систем включає обидва
режима: GUI та CLI.

Компоненти Операційних Систем
● Загрузчик;
● ядро;
● командний процесор (інтерпритатор);
● БІОС;
● Драйвери пристроїв;
● Інтерфейс.

Порівняння Операційних Систем
Терміни, що часто використовуються при порівнянні ОС
● Multi-user (Підтримка багатокористувацькості ) – Два або
більше користувачів можуть працювати з програмами або
розподілювати периферійні пристрої, такі як принтери, в
той же самий момент часу.
● Multi-tasking (Багатозадачність) – Комп'ютер може
працювати з декількома додатками одночасно.
● Multi-processing (Багатопроцесорна обробка) – Комп'ютер
може мати два або більше центральних процесорних
блоки (CPUs), що розподіляються між програмами.
● Multi-threading (Багатопоточність) – Програма може бути
розбита на невеликі частини, що можуть бути завантаженні
при необхідності операційною системою. Багатопоточність
дозволяє унікальним програмам бути багатозадачними.
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco
Public

Режим роботи операційної системи
● реальний режим;
● захищений режим;
● віртуально-реальний режим;
● сумісний режим.

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco
Public

Режим реального часу
● Виконується тільки одна програма один момент
часу
● Адресувати тільки 1 MB системної пам'яті в один
момент часу
● Безпосереднє звернення до пам'яті та апаратного
забезпечення
● Реагувати на збої
● Доступний для всіх сучасних процесорів
● Використовується
тільки DOS та DOS-програмами
Програмний
код безпосередньо
керує апаратним
забезпеченням ПК.

Працездатність апаратного
забезпечення ПК може бути
порушена поганим кодом.

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco
Public

Захищений режим
● Має доступ до всієї пам'яті
● Може керувати багатьма програмами одночасно
● Дозволяє системі використовувати віртуальну пам'ять.
● Забезпечує 32-бітний доступ до пам'яті, драйверів та
операцій введення/виведення
● Кожній програмі виділяється місце в пам'яті
● Комп'ютер захищений від програмних помилок
Програмний
код безпосередн
ьо керує
апаратним
забезпеченням
ПК.

Програма
звертаєтьс
я до HAL

Hardware
Abstraction
Layer
(HAL)

HAL контролює
апаратне
забезпечення і
зупиняє помилки.

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Працездатність
апаратного
забезпечення
ПК не може
бути порушена
поганим кодом
Cisco
Public

Режим віртуального реального часу
● Дозволяє програмам режиму реального часу запускатись
без захищеного режиму операційної системи
● Створює віртуальні машини для кожної програми запущеної
в режимі реального часу
● Кожна віртуальна машина отримує 1 MB пам'яті та доступ
до апаратного забезпечення
● При програмній помилці, постраждає тільки віртуальна
машина

Віртуальна машина забезпечує для хоста безпечний режим
роботи

Програма керується в
віртуальній машині
Програмний код

Апаратне
забезпечення ПК
контролюється
віртуальною
машиною;

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco
Public

Порівняння Операційних Систем
Настольні
операційні системи

Мережеві
операційні системи

● Підтримка одного
користувача

● Підтримка декількох
користувачів

● Запуск програм під
одного користувача

● Запуск програм під
декількох користувачів

● Розподілення файлів та
папок

● Надійність та
надлишковість

● Розподілення
периферійних пристроїв

● Забезпечення
підвищеної безпеки

● Використовуються в
малих мережах

● Використовуються в
мережах

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco
Public

Порівняння Операційних Систем
● Настольні операційні системи:
Microsoft Windows: Windows XP
Macintosh: Mac OS X
Linux: Fedora, Ubuntu та
інші UNIX

● Настольні ОС мають наступні
характеристики:
Підтримка одного користувача
Запуск однокористувацьких
програм
Розподілення файлів та папок в
малих мережах з обмеженими
можливостями по безпеці
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco
Public

Мережеві операційні системи (OS)
● Мережеві ОС включають:
Novell Netware
Microsoft Windows Server
Linux
UNIX

● Мережеві ОС мають наступні
характеристики:
Підтримка декількох користувачів
Запуск багатокористувацьких програм
Надійність та надлишковість
Забезпечують підвищену безпеку в
порівнянні з настольними ОС
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco
Public

Визначення необхідної ОС
Для визначення необхідної ОС необхідно:
● Створити точний профайл вашого клієнта на
основі аналізу його добової, тижневої та місячної
комп'ютерної активності
● Вибрати належне програмне та апаратне
забезпечення для
визначення
необхідних
системних ресурсів

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco
Public

Що вимагає Ваш клієнт?
● Офісні пакети
текстовий редактор, таблиці,
програмне забезпечення для
розробки презентацій

● Графічні пакети
Photoshop або Illustrator

● Анімаційні програми
Flash, After Effect, Toon Boom

● Програми для бізнесу
бухгалтерський облік,
управління контактами,
відстеження продажів, бази
даних
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco
Public

Визначення мінімальних системних
вимог
● Користувачу може знадобитись оновлення чи
заміна додаткового апаратного забезпечення для
можливості запуску нової ОС
● Аналіз вартості впровадження відобразить чи
краще встановити нову ОС чи закупити нове
обладнання.
● Загальні комплектуючі
на

оновлення:

RAM ємність
Розмір HDD
Швидкість процесора
Об'єм та швидкість відеокарти

Список сумісного обладнання Hardware Compatibility List (HCL)
● більшість ОС мають HCL.
● HCLs можна знайти на сайтах виробниках ОС.
● HCL включає список апаратного забезпечення, що
100% підтримує роботу з ОС.

Питання

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco
Public

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco
Public