Krolik_tsv (1)

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.4 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

КроликИсрафилова Елена
Страница 1
ggggÊÊÊ00ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ00-----ss----00
ggggÊÊ0000000ÊÊÊÊÊÊÊ00ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ0ÊÊÊÊÊÊÊÊ000000ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊUU-ssssssss---0
ggggÊÊÊÊ0000000000000000000Ê0ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ0ÊÊÊU0000000000000000ÊÊÊÊÊ0U---ssssssss--0
ggggÊÊÊÊ000000000000000000000ÊÊÊÊUU000000UUU0UUU0000000000000000ÊÊÊ00UU---sssssssss--
gggÊÊÊ000000000000000000000000UUUUU00000UUUUUU00000UUU00000000000000UU0--sssssssss---
gggÊÊÊ00000000000000000000000U0UUUUUUUUUUUUUUU00UUUUUUUUUUUUUUUUU00UUU---sssssssssss-
ggÊÊÊ000000000000000000000000UU0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU0UUU0---ssssssssssss
ggÊÊÊ00000000000000000000000UUUUUUUUUUUUUUUUUU00000-----UUUUUUUUUUUUU----ssssssssssss
ggÊÊÊ00000000000000000000000UUUUUUUUU00ssss---ss----ssss----0UUUUUUUU----ssssssssss-s
gÊÊÊÊ0000000000000000000000UUUUUUUUU0ss---------UUU--sssssss--UUUUU00---sssssssssssss
gÊÊÊ00000000000000000000000UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU---ssssssss--------ssssssssssssss
gÊÊÊ00000000000000000000000UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU------ssssssss--sssssssssssssss
gÊÊÊ000000000000000000000000UUUUU000U---ssssssUUUUUUU--UUU----sssssssssssssssssssssss
gÊÊÊ00000000000000000000000U0UUUUUUU0-------ssssssssss----UUU----UU--ssssssssssssssss
gÊÊÊ00000000000000000000000UUUUUUUUUUUU------ssss-sssssss-------------sssssssssssssss
gÊÊÊ0UU000000000000000000000UUUUUUUUUUUUUUU----ssssssssssssssss--------ssssssssssssss
gÊÊÊ00UU00000000000000000000UUUUUUUUUUUUUUUUU-------s-ssssssssssss---U-ssssssssssssss
gÊÊÊ000UU00000000000000000000UUUUUUUUUUUUUUUUU-------s--ssssssssssss-----ssssssssssss
gÊÊ00000UU0000000000000000000UUUUUUUUUUUU0UUUUU-------s-sssssssssssss--U---ssssssssss
gÊÊ0000000U0000000000000000000UUUUUUUUUUUU0UUU00UU-----ss-sssssssssssss-UUUUsssssssss
gÊÊ0000000U00000000000000000000UUUUUUUUUUUUUUUUUUU-----ss-sssssssssssss-sUUUkkkk3kk33
gÊÊ0000000-U00000000000000000000UUUUUUUUUUU00UUUUU------s-ssssssssssssssskkkk3k3Qkkk3
gÊÊ0000000-U00000000000000000000000U0UUUUUUUUUUUUU-----s-sssssssssssss3kkk2kkkQkQkQkk
gÊÊ0000000--00000000000000000000000UU0UUUUUUUUUUUU----ss-sssssssssss33k222k2QQjQQQQ3k
gÊÊ00000UU00--0000000000000000000000UUUUUUUUUUUUU----s-sssssssssss33kk22kkkQ5555jjQQQ
gÊÊ000UUUU000----0000000000000000000000000Us-Uss----s-sssssssssss3QQkkkkQQQjQk5k55jQQ
gÊÊ000U--UUUU0000-UU00000000000000000111111sss---sss-sssssssssss3QQk2kQQQQQQjQkQ5k5jj
gÊÊ000UUUU-UUUU0000-UU000000000000006¹¹¹¹TT¿¿¿%sssss-ssssssssss3Qkk2kQQQQQQjQQjQQ5k55
gÊÊ000UUUUU---UUUU000UUUU000000000066¹UTUTTTT¿¿%%sssssssssssss3QQkkkkQQQ55555jjQQkk5k
gÊÊ000UU-UUUUUUUUUU0-00-UUU00000NNN6¹UssTsTT6Tl¿¿%%sssffsfsfjs#Q3kkQQ,,Q5j5j555jjQkkk
gÊÊ000UU--UUUUUUUUUU-00000-U0003NNN6¹UUscTTT6666l¿¿%%ffj3jj3f#j#33k,,,,,QQQkk555QjQQQ
gÊÊ000UU--UUU-UU-UUU---0000-U0l33NN6¹UUsssTTc666lll¿¿¿f3232jfjjj##,DD,,,,,QkQ5k55QjQQ
gÊÊ000UU-UUUUUU---UU---0000000lll33%¹¹UUsss6c66616ll¿f##323ffj55f###DDD,QQQQQk5k55QQQ
gÊÊ00UU-UUUUUUUU--UU---0000000l%ll33%¹UUUsss6T61116ll6f##5fjff55jffj#99D,kkkQQkQk5kQQ
gÊÊ00UU--UU-UUUUUUU--U--0000000%%%lll%¹UUUUsssT1116ll6fm#j5jffj5jfjjj##DDQkQ5QQQk5kQx
gÊÊ00UU--UU-UUU-------U-0000000¿%%Z gÊÊ00UU-U-UUUUU------(sU-0000000¿%Z gÊÊ00UUUUUUUUUU------((U--0000000¿ZZZZ<<<¿¹1tUUssTll666mm#j5jfjjffjjjkk2Q7QQ5QQkxx73j
gÊÊ00UUU-UUUUUUU------(sU-00000000¿ZZZ<<<<¿¿1tUUsccU66f#mjj5ffjjffffQQkk27]777777735)
gÊ00UUUU-UUUU-UU------(ss--00000000¿ZZ<<<< gÊ00UUU--UUU-----------(ss--00000000¿%<<< <
a¿1Utt¹t6f#j5jfff5jfj5jQQkkk2]]Z]733QQjj
gÊ00UUU-UUUU------------(ss--U0000000¿¿< gÊ0UUUU-UUU--------------(ssU-000000000¿%%aaaaaOOOOO%++j5jf3jjjfjjjj5QQkk2k]Z]33QQQj)
gÊ0UUUUUUUU---------------(ss--0000000000%aaaa gÊ0UUU-UU-UU---------------(ss--00000000000a<< gÊUUUUU-U-UU----------------(s--U0U00000000<< gÊUUUUU-UUUU-----------------(ss-UUU0000000<<< gÊUUUUU-U-UU-----------------s(s--UUUUUU--0<<< gÊ0UU-UUUUUU----------s-------((ss-----U--U<< gÊ0-U-U-U--U----------ssss--s---(sssssssUUs<< gÊ0UU-U-U-U------------sssssss-s-((((((sss-<< gÊ0UU-U-U-U--------U0------ssssssssssssssssZZ< gÊ0UU--UUUU---------UUU--U-----ssssssssssssl gÊ0U-UUU-------------0UUUUU--sss---s-------lZZZl#Zz477 aa/aaaa27fff\fffjfjjjQjm]Z<í:Z:Zí
gÊ0UUUUUU-------------0UUUU--U-------U-----7lZZlZZz43aaaaaa1#\ff\f\ffjfffQm#Z:<:í:í:í
gÊ00UUUUU--UU----------0UUUUUU--UUUUUUUUUU--7ZZlZzz43aaaaaa#11\\f\7fffjf#mmZZ:::í::í:
gÊ00-UUUU--UU----------0-0UUUU-UUUUUUUUUUUU-7lZlZzz43aaaaaa#213f\37fffj#mmZZ:::í::í::
gÊ000-UU-U-U-------------000-00-UU-UUUUUUUU-(7ZlZZb47aaaaaa1221337A7fff##ZZ:::í::::::
40 30 20 10
70 6050 40 3020 10 10

Страница 2
gÊ0U-UUU-------------0UUUUU--sss---s-------lZZZl#Zz477aa/aaaa27fff\fffjfjjjQjm]Z<í:Z:Zí
gÊ0UUUUUU-------------0UUUU--U-------U-----7lZZlZZz43aaaaaa1#\ff\f\ffjfffQm#Z:<:í:í:í
gÊ00UUUUU--UU----------0UUUUUU--UUUUUUUUUU--7ZZlZzz43aaaaaa#11\\f\7fffjf#mmZZ:::í::í:
gÊ00-UUUU--UU----------0-0UUUU-UUUUUUUUUUUU-7lZlZzz43aaaaaa#213f\37fffj#mmZZ:::í::í::
gÊ000-UU-U-U-------------000-00-UU-UUUUUUUU-(7ZlZZb47aaaaaa1221337A7fff##ZZ:::í::::::
gÊ000-UU-UUU------------------0--00UUU0000U((7lZlZZ4732aaa1282__27]AA7f##ZZZ::::::::::
gÊ0000UU-UUU-------------------00-0000---((ssszzZlZbZ73288888227]A7AAf#ZZ<:::::::::íí
gÊ0000U-UUU---------------------------(((sssssszzZlZ4m732211237SA7A77A]ZZ::::::::::í:
gÊ0000U--UU--------------------------((ssssssssszzZZbmm731777]S]7A7AA]ZZZ::::::::íOíO
gÊ0000UU-UU-----------------------(((sssssssssssszZZZbbmmmmZZSSA]7]A]ZZ<:::::::í:OííO
gÊÊ000UU-UU---------------------((((oosssssssssssszzbbbbb< gÊÊ000UU-UU--------------------(s-ooo(osssssssssssszZbbb< gÊÊÊ00UU-UU------------------((s--**osoo(ssssssssssssbb gÊÊÊ00UU-UUUU---------------ss00****ossss(sssssssssssss gÊÊÊ00U-U-UUU-------------sss0--**-**-ssss((ssssssssssss gÊÊÊ00U-U----------------ss-000*****-s-ss**o(ssssssssssss<::ZZZ< gÊÊ00UUU-------------(ssss000000***----**s-**osssssssssssssssssssssssssZ:íí:::OO gÊÊ00UUU-----(((((((sss000000000-------*--*-*oo(sssssssssssssssssssssssZZ:íííO: gÊÊ00UU----(ssssssss00000U000-0---U------*-**ooo(ssssssssssssss(ssssssssZ<::ííOGGOOvv
gÊÊ00----((ss---0-UU-00000000UU---U-------***osooossssssssssss(sssssssssZZ:í ggÊ00((((Us---0UU00000000U000U0---UU--U-****oooosossssssssssss(ssssssssssZ<í<íOGOOvOv
ggÊ00-s-----0UU0UUUUU0U00000U0UUU--------***--oosoossssssssss(sssssssssssZZ<<í ggÊ00-0-U00U00UUUU00U0U0UU0U0UUUU-UU-U-U-------ooooossssssssssssssssssssssZZ< gÊÊ00U0U00UUUUUUUUU0000000U0UUUUUUU----U---------oooosssssss(ssssssssssssssZZ<íGGOOOO
gÊÊ0UU000U0UUU---UUU0U0000UUUUUUUUUU--UU-----------ss(sssss(sssssssssssssssZZ<<< gÊÊUUU00UU0U-U-UU--UUU0UUUU0UUUUUUUUU----U-U-------sss((ss(sssssssssssssssssZZZ< gÊU00UUUUUU--UUUUU---UUU0U0UUUUUUUUUUUUU-U---------s--ss((sssssssssssoossssss gÊ000000UUU-UUUUUUU--UUUU0UUUUUUUUU-U--U-U------------ss((sssssss***ooosssssssZZZZZ gÊÊ0UUU0UUU-UUUUUUUU-UUUUUUUUUUUUUU-U--UU---UU-------s-ss((ssssss****ossssss--sZZZZZZ
gÊÊ00UUU0UU-UUUUUUUU-UUUUUUUUUUUUU-U-UU-U--U-----------sss((ssss*****ssssss--ss(ssZZZ
gÊÊ0U00UUU-UUUUUUUUU--UUUUUUUUUUUU-UUU----U------------ssss(ssss*****ssss-ssss(sU-ss(
gÊÊÊ0U0UUU-UUUUUUUUU--UUUUUUUUUUUUU--U-UU----U---------s-sss(sss****ssss--ss((UU--s((
gÊÊÊÊ0UU0U-UUUUUUUUU--UUUUUUUUUUUUU-U---U-UUU-----------ssss(ssss***osss--s(sUU---s((
gÊÊÊÊ0U0U0-UUUUUUUUU---UUUUUUUUUUU-UU--U---U---U--------ssss(ssssssoosss-ss(UUU-ssss(
ggÊÊÊ00UUUUUUUUUUUUU----UUUUUUUUU-UU---U-U--UU-U--------ssss(ssssssssss-ss((UU--ssss(
ggÊÊÊ0000UUUUUUUUUUUU---UUUUUUUUU-UU-U-U-U-UU-U--U------s-ss(sssssssss-sss(UU---ssss(
ggÊÊÊÊ00U0UUUUUUUUUUU---UUUUUU-UU----U--U-UU------------s-ss(ssssssss--ss((U--s-sss((
ggÊÊÊÊ00UU0UUUUUUUUUU---UUUUUU-U-U----U-UUUUUUU---------s-ss(ssssssss-ss((UU--s-ss((s
ggÊÊÊÊ00U0UUUUUUUUUUU---UUUUUUU---UU-U-UUUUUU------------sss(sssssss--ss(sUU-s-ss(sss
gggÊÊÊÊ00UUUUUUUUUUUU----UUUU-U---U-UU-UUUUUUUU-UU------sss(ssssssss-ss((sU---ss(sss-
gggÊÊÊÊÊ00UUUUUUUUUUU----UUU-UU-U-U-UUUUUUUUUU-U--U------ss(ssssssss-ss(sUU--sssssss-
gggÊÊÊÊÊÊU0UUUUUUUUUU-----U-----U--UUUUUUUUUUUUU---------ss(sssssssssss(sUU--sssssss0
ggÊgÊÊÊÊÊUU000UUUUUUUU-----UUUUUU-UUUUUUUUUUUUU--U-------ss(sssssss-sss(UUUsssssssss0
ggggÊÊÊÊÊ00U000UUUUUUU--U---U-U-UU--UUUUUUUUUUU-----------s(sssssss-sss(UUU-ssssssss0
ggggggÊÊÊÊ000000UUUUUU--UUU--UU--UUUUUUUUUUUUUUU--U------ss(sssssss-ss((UU-sssssssss0
ggggggÊÊÊÊÊÊU0000UUUUUU---UUU-U-UUUUUUUUUUUUUUU--U-------sssssssssssss(sUUs-sssssss--
ggggggÊÊÊÊÊÊÊÊ00U00UUUUU--UUUUU-UU-UUUUUUUUUUUUU---U------ss(sssssssss(ssUsssssssss--
gggggggÊÊÊÊÊÊÊÊ0UU00UUUU-UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU-U--------ss(sssssssss(sUUssssssssss-
10 20 30 40 50
70 6050 40 3020 10 10

КроликИсрафилова Елена
Страница 1
ggggÊÊÊ00ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ00-----ss----00
ggggÊÊ0000000ÊÊÊÊÊÊÊ00ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ0ÊÊÊÊÊÊÊÊ000000ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊUU-ssssssss---0
ggggÊÊÊÊ0000000000000000000Ê0ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ0ÊÊÊU0000000000000000ÊÊÊÊÊ0U---ssssssss--0
ggggÊÊÊÊ000000000000000000000ÊÊÊÊUU000000UUU0UUU0000000000000000ÊÊÊ00UU---sssssssss--
gggÊÊÊ000000000000000000000000UUUUU00000UUUUUU00000UUU00000000000000UU0--sssssssss---
gggÊÊÊ00000000000000000000000U0UUUUUUUUUUUUUUU00UUUUUUUUUUUUUUUUU00UUU---sssssssssss-
ggÊÊÊ000000000000000000000000UU0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU0UUU0---ssssssssssss
ggÊÊÊ00000000000000000000000UUUUUUUUUUUUUUUUUU00000-----UUUUUUUUUUUUU----ssssssssssss
ggÊÊÊ00000000000000000000000UUUUUUUUU00ssss---ss----ssss----0UUUUUUUU----ssssssssss-s
gÊÊÊÊ0000000000000000000000UUUUUUUUU0ss---------UUU--sssssss--UUUUU00---sssssssssssss
gÊÊÊ00000000000000000000000UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU---ssssssss--------ssssssssssssss
gÊÊÊ00000000000000000000000UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU------ssssssss--sssssssssssssss
gÊÊÊ000000000000000000000000UUUUU000U---ssssssUUUUUUU--UUU----sssssssssssssssssssssss
gÊÊÊ00000000000000000000000U0UUUUUUU0-------ssssssssss----UUU----UU--ssssssssssssssss
gÊÊÊ00000000000000000000000UUUUUUUUUUUU------ssss-sssssss-------------sssssssssssssss
gÊÊÊ0UU000000000000000000000UUUUUUUUUUUUUUU----ssssssssssssssss--------ssssssssssssss
gÊÊÊ00UU00000000000000000000UUUUUUUUUUUUUUUUU-------s-ssssssssssss---U-ssssssssssssss
gÊÊÊ000UU00000000000000000000UUUUUUUUUUUUUUUUU-------s--ssssssssssss-----ssssssssssss
gÊÊ00000UU0000000000000000000UUUUUUUUUUUU0UUUUU-------s-sssssssssssss--U---ssssssssss
gÊÊ0000000U0000000000000000000UUUUUUUUUUUU0UUU00UU-----ss-sssssssssssss-UUUUsssssssss
gÊÊ0000000U00000000000000000000UUUUUUUUUUUUUUUUUUU-----ss-sssssssssssss-sUUUkkkk3kk33
gÊÊ0000000-U00000000000000000000UUUUUUUUUUU00UUUUU------s-ssssssssssssssskkkk3k3Qkkk3
gÊÊ0000000-U00000000000000000000000U0UUUUUUUUUUUUU-----s-sssssssssssss3kkk2kkkQkQkQkk
gÊÊ0000000--00000000000000000000000UU0UUUUUUUUUUUU----ss-sssssssssss33k222k2QQjQQQQ3k
gÊÊ00000UU00--0000000000000000000000UUUUUUUUUUUUU----s-sssssssssss33kk22kkkQ5555jjQQQ
gÊÊ000UUUU000----0000000000000000000000000Us-Uss----s-sssssssssss3QQkkkkQQQjQk5k55jQQ
gÊÊ000U--UUUU0000-UU00000000000000000111111sss---sss-sssssssssss3QQk2kQQQQQQjQkQ5k5jj
gÊÊ000UUUU-UUUU0000-UU000000000000006¹¹¹¹TT¿¿¿%sssss-ssssssssss3Qkk2kQQQQQQjQQjQQ5k55
gÊÊ000UUUUU---UUUU000UUUU000000000066¹UTUTTTT¿¿%%sssssssssssss3QQkkkkQQQ55555jjQQkk5k
gÊÊ000UU-UUUUUUUUUU0-00-UUU00000NNN6¹UssTsTT6Tl¿¿%%sssffsfsfjs#Q3kkQQ,,Q5j5j555jjQkkk
gÊÊ000UU--UUUUUUUUUU-00000-U0003NNN6¹UUscTTT6666l¿¿%%ffj3jj3f#j#33k,,,,,QQQkk555QjQQQ
gÊÊ000UU--UUU-UU-UUU---0000-U0l33NN6¹UUsssTTc666lll¿¿¿f3232jfjjj##,DD,,,,,QkQ5k55QjQQ
gÊÊ000UU-UUUUUU---UU---0000000lll33%¹¹UUsss6c66616ll¿f##323ffj55f###DDD,QQQQQk5k55QQQ
gÊÊ00UU-UUUUUUUU--UU---0000000l%ll33%¹UUUsss6T61116ll6f##5fjff55jffj#99D,kkkQQkQk5kQQ
gÊÊ00UU--UU-UUUUUUU--U--0000000%%%lll%¹UUUUsssT1116ll6fm#j5jffj5jfjjj##DDQkQ5QQQk5kQx
gÊÊ00UU--UU-UUU-------U-0000000¿%%Z gÊÊ00UU-U-UUUUU------(sU-0000000¿%Z gÊÊ00UUUUUUUUUU------((U--0000000¿ZZZZ<<<¿¹1tUUssTll666mm#j5jfjjffjjjkk2Q7QQ5QQkxx73j
gÊÊ00UUU-UUUUUUU------(sU-00000000¿ZZZ<<<<¿¿1tUUsccU66f#mjj5ffjjffffQQkk27]777777735)
gÊ00UUUU-UUUU-UU------(ss--00000000¿ZZ<<<< gÊ00UUU--UUU-----------(ss--00000000¿%<<< <
a¿1Utt¹t6f#j5jfff5jfj5jQQkkk2]]Z]733QQjj
gÊ00UUU-UUUU------------(ss--U0000000¿¿< gÊ0UUUU-UUU--------------(ssU-000000000¿%%aaaaaOOOOO%++j5jf3jjjfjjjj5QQkk2k]Z]33QQQj)
gÊ0UUUUUUUU---------------(ss--0000000000%aaaa gÊ0UUU-UU-UU---------------(ss--00000000000a<< gÊUUUUU-U-UU----------------(s--U0U00000000<< gÊUUUUU-UUUU-----------------(ss-UUU0000000<<< gÊUUUUU-U-UU-----------------s(s--UUUUUU--0<<< gÊ0UU-UUUUUU----------s-------((ss-----U--U<< gÊ0-U-U-U--U----------ssss--s---(sssssssUUs<< gÊ0UU-U-U-U------------sssssss-s-((((((sss-<< gÊ0UU-U-U-U--------U0------ssssssssssssssssZZ< gÊ0UU--UUUU---------UUU--U-----ssssssssssssl gÊ0U-UUU-------------0UUUUU--sss---s-------lZZZl#Zz477 aa/aaaa27fff\fffjfjjjQjm]Z<í:Z:Zí
gÊ0UUUUUU-------------0UUUU--U-------U-----7lZZlZZz43aaaaaa1#\ff\f\ffjfffQm#Z:<:í:í:í
gÊ00UUUUU--UU----------0UUUUUU--UUUUUUUUUU--7ZZlZzz43aaaaaa#11\\f\7fffjf#mmZZ:::í::í:
gÊ00-UUUU--UU----------0-0UUUU-UUUUUUUUUUUU-7lZlZzz43aaaaaa#213f\37fffj#mmZZ:::í::í::
gÊ000-UU-U-U-------------000-00-UU-UUUUUUUU-(7ZlZZb47aaaaaa1221337A7fff##ZZ:::í::::::
40 30 20 10
70 6050 40 3020 10 10

Страница 2
gÊ0U-UUU-------------0UUUUU--sss---s-------lZZZl#Zz477aa/aaaa27fff\fffjfjjjQjm]Z<í:Z:Zí
gÊ0UUUUUU-------------0UUUU--U-------U-----7lZZlZZz43aaaaaa1#\ff\f\ffjfffQm#Z:<:í:í:í
gÊ00UUUUU--UU----------0UUUUUU--UUUUUUUUUU--7ZZlZzz43aaaaaa#11\\f\7fffjf#mmZZ:::í::í:
gÊ00-UUUU--UU----------0-0UUUU-UUUUUUUUUUUU-7lZlZzz43aaaaaa#213f\37fffj#mmZZ:::í::í::
gÊ000-UU-U-U-------------000-00-UU-UUUUUUUU-(7ZlZZb47aaaaaa1221337A7fff##ZZ:::í::::::
gÊ000-UU-UUU------------------0--00UUU0000U((7lZlZZ4732aaa1282__27]AA7f##ZZZ::::::::::
gÊ0000UU-UUU-------------------00-0000---((ssszzZlZbZ73288888227]A7AAf#ZZ<:::::::::íí
gÊ0000U-UUU---------------------------(((sssssszzZlZ4m732211237SA7A77A]ZZ::::::::::í:
gÊ0000U--UU--------------------------((ssssssssszzZZbmm731777]S]7A7AA]ZZZ::::::::íOíO
gÊ0000UU-UU-----------------------(((sssssssssssszZZZbbmmmmZZSSA]7]A]ZZ<:::::::í:OííO
gÊÊ000UU-UU---------------------((((oosssssssssssszzbbbbb< gÊÊ000UU-UU--------------------(s-ooo(osssssssssssszZbbb< gÊÊÊ00UU-UU------------------((s--**osoo(ssssssssssssbb gÊÊÊ00UU-UUUU---------------ss00****ossss(sssssssssssss gÊÊÊ00U-U-UUU-------------sss0--**-**-ssss((ssssssssssss gÊÊÊ00U-U----------------ss-000*****-s-ss**o(ssssssssssss<::ZZZ< gÊÊ00UUU-------------(ssss000000***----**s-**osssssssssssssssssssssssssZ:íí:::OO gÊÊ00UUU-----(((((((sss000000000-------*--*-*oo(sssssssssssssssssssssssZZ:íííO: gÊÊ00UU----(ssssssss00000U000-0---U------*-**ooo(ssssssssssssss(ssssssssZ<::ííOGGOOvv
gÊÊ00----((ss---0-UU-00000000UU---U-------***osooossssssssssss(sssssssssZZ:í ggÊ00((((Us---0UU00000000U000U0---UU--U-****oooosossssssssssss(ssssssssssZ<í<íOGOOvOv
ggÊ00-s-----0UU0UUUUU0U00000U0UUU--------***--oosoossssssssss(sssssssssssZZ<<í ggÊ00-0-U00U00UUUU00U0U0UU0U0UUUU-UU-U-U-------ooooossssssssssssssssssssssZZ< gÊÊ00U0U00UUUUUUUUU0000000U0UUUUUUU----U---------oooosssssss(ssssssssssssssZZ<íGGOOOO
gÊÊ0UU000U0UUU---UUU0U0000UUUUUUUUUU--UU-----------ss(sssss(sssssssssssssssZZ<<< gÊÊUUU00UU0U-U-UU--UUU0UUUU0UUUUUUUUU----U-U-------sss((ss(sssssssssssssssssZZZ< gÊU00UUUUUU--UUUUU---UUU0U0UUUUUUUUUUUUU-U---------s--ss((sssssssssssoossssss gÊ000000UUU-UUUUUUU--UUUU0UUUUUUUUU-U--U-U------------ss((sssssss***ooosssssssZZZZZ gÊÊ0UUU0UUU-UUUUUUUU-UUUUUUUUUUUUUU-U--UU---UU-------s-ss((ssssss****ossssss--sZZZZZZ
gÊÊ00UUU0UU-UUUUUUUU-UUUUUUUUUUUUU-U-UU-U--U-----------sss((ssss*****ssssss--ss(ssZZZ
gÊÊ0U00UUU-UUUUUUUUU--UUUUUUUUUUUU-UUU----U------------ssss(ssss*****ssss-ssss(sU-ss(
gÊÊÊ0U0UUU-UUUUUUUUU--UUUUUUUUUUUUU--U-UU----U---------s-sss(sss****ssss--ss((UU--s((
gÊÊÊÊ0UU0U-UUUUUUUUU--UUUUUUUUUUUUU-U---U-UUU-----------ssss(ssss***osss--s(sUU---s((
gÊÊÊÊ0U0U0-UUUUUUUUU---UUUUUUUUUUU-UU--U---U---U--------ssss(ssssssoosss-ss(UUU-ssss(
ggÊÊÊ00UUUUUUUUUUUUU----UUUUUUUUU-UU---U-U--UU-U--------ssss(ssssssssss-ss((UU--ssss(
ggÊÊÊ0000UUUUUUUUUUUU---UUUUUUUUU-UU-U-U-U-UU-U--U------s-ss(sssssssss-sss(UU---ssss(
ggÊÊÊÊ00U0UUUUUUUUUUU---UUUUUU-UU----U--U-UU------------s-ss(ssssssss--ss((U--s-sss((
ggÊÊÊÊ00UU0UUUUUUUUUU---UUUUUU-U-U----U-UUUUUUU---------s-ss(ssssssss-ss((UU--s-ss((s
ggÊÊÊÊ00U0UUUUUUUUUUU---UUUUUUU---UU-U-UUUUUU------------sss(sssssss--ss(sUU-s-ss(sss
gggÊÊÊÊ00UUUUUUUUUUUU----UUUU-U---U-UU-UUUUUUUU-UU------sss(ssssssss-ss((sU---ss(sss-
gggÊÊÊÊÊ00UUUUUUUUUUU----UUU-UU-U-U-UUUUUUUUUU-U--U------ss(ssssssss-ss(sUU--sssssss-
gggÊÊÊÊÊÊU0UUUUUUUUUU-----U-----U--UUUUUUUUUUUUU---------ss(sssssssssss(sUU--sssssss0
ggÊgÊÊÊÊÊUU000UUUUUUUU-----UUUUUU-UUUUUUUUUUUUU--U-------ss(sssssss-sss(UUUsssssssss0
ggggÊÊÊÊÊ00U000UUUUUUU--U---U-U-UU--UUUUUUUUUUU-----------s(sssssss-sss(UUU-ssssssss0
ggggggÊÊÊÊ000000UUUUUU--UUU--UU--UUUUUUUUUUUUUUU--U------ss(sssssss-ss((UU-sssssssss0
ggggggÊÊÊÊÊÊU0000UUUUUU---UUU-U-UUUUUUUUUUUUUUU--U-------sssssssssssss(sUUs-sssssss--
ggggggÊÊÊÊÊÊÊÊ00U00UUUUU--UUUUU-UU-UUUUUUUUUUUUU---U------ss(sssssssss(ssUsssssssss--
gggggggÊÊÊÊÊÊÊÊ0UU00UUUU-UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU-U--------ss(sssssssss(sUUssssssssss-
10 20 30 40 50
70 6050 40 3020 10 10

Страница 3
---00s--U000000000000ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ00--00ÊÊÊggggggggggggggg
s---00s-UU00000U-0000000ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ000000--00ÊÊÊgggoggggggggg
ss--00s--UU0000U--000000000ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ00000UUUUUU000ÊÊÊggooooogggg
sss---0-sUUU000UU--000000000ÊÊÊÊÊÊ000000-UUUUUUU000ÊÊÊgggo0ggggg
ss------s-UU000UUU--00---000000000000UUUUUUU-U-UU00****ooo0ggggg
ssss-----sUUU000U----00-----0000000UUUUUUUU--U-UUU**0**ooÊoggggg
sssss---s--UU0000U---00------00000UUUUU-UUU--UUUUU*UU**oggÊogggg
sssss-----ssUU000U---00-------0000UUUU-UU-----UU-UU*****ÊÊÊÊgggg
sss-ss-s---s-U00UUU------------00UUUUU-UU-----UUUU*****UÊÊgÊgggg
sssssss--U----UUUUU---U--------0-UUUU---------UUUUUUUUUU0ÊÊÊgggg
ssssss--sUU-s-UUUUU---U--------0UUUU----------UU-UUUUUUUU0ÊÊÊggg
ssssss---UU-ss-UUUU------------0U-UU-----------U---UUUUUU00ÊÊÊgg
ssssssss--UU-s-UUUUU---U--------UUUUU-------------UUUUUUUU0ÊÊÊgg
ssssssss---U-s--UUUU------$$$---UUUU-----------------UUUUU00ÊÊÊg
ssssssss---UUss-UUUU----U-$$$$o--UU-------------------UUUUU0ÊÊÊg
ssssssss---UUU-s-UUUU-----$$$$o-(UU--------------------UUUUU0ÊÊÊ
ssssssss--U-UU-s-UUUUU---(($$$o-(U----------------------UUUU0ÊÊg
ssssssss-----UU--UUUUU-U--U(-oo-(U----------------------UUUU00Êg
ssssssss------UUUUUUU-----U((o--(U-----------------U-----UUU00Êg
sssssssss-s------UUU--U----U(oo-(U---------------U-U-----UUU00Êg
3kk333x33ss----------------U(-o-(U------------------U-----UU00Êg
Qkkk3333k33s--------------UUB(o-(U------------U-UUU-------UU0UÊg
QkQkkkxx3kk33----U-------G QQQ3kkk3x33kk3----------GGGGB(-(B----------U--UUU-U-------UU00Êg
jjQQQkQk3x3k3x3--------KZZGGHB(BB------o-----00U----------UU00Êg
55jQQQk3k3xkkkx7U-U--K 5k5jjQQQk333kkk7]U--ZKlKZGGGHHHHH-----U-oUUU00U--U-U------UU-0Êg
Q5k55jQQ3k333kkk]9]]l3KKZZGGHH= Qkk5kQQ33kk3kkkk7Z9l3l]]GZ jQkkkQQQk3xx7kkk3]Z9]]7]KGZG]===Z****oooU0000UUUUUUUUUU----U-0Êg
QjQQQkQxx3kkQ7kkk7]Z]7]ZKG 5QjQQQ7xkkQkQQkk7]ZZZ]K 55QQQ7x3QQ,,,7337]]Z<< k5kQQx7k,,]]7]]]]ZZ333QQQ7Q7Dv9=Z---000000000UUU--------oo-UUUÊÊ
k5kQx]]]]]733kkkkkkkkkQQQQ7)D9=ZZ-000000000000UUU--U----o--UUUÊÊ
Qkx7]73QQQkkkkkkkkkkkQQQQ7)D9vZ=Z--UU00UUUUU000---------oo-UUUÊÊ
kkx77,QwQQQ,Q,Q))kQQQQQ)))D99==ZZ--UUUUUUUUUUU00U-U----****U-UÊÊ
xx73jj,,w,,,,wwwDw)kQQ))DDD9==ZZH----UU00000UUUUU-U---*****U-UÊÊ
7735)),,,wwwDDDDD))QQ)DD9v9= 735j55),,,,,wDww))QQ)DD999=ZZZ 3QQjj),,))wwDDw))))QD9999=ZZZ Q3jQj5),,,)wDDDDw)DwD999=ZZBMMMM((ssssUUUUUUUU---------***-UoUÊÊ
QQQj))),,)wwD)ww))D999Z=Z:-BMMMH(sssUUUUUUUUUUUU-U------**-oUUÊÊ
Q5Q5))))),wDwwQ))Dw9Z==í:-BMMMMHss-UUUUUUUUUUUUUUUU-----**-UUUÊÊ
5)5)j5),,,wwQk)k)D9=<<í:ZBMMMMHHH-UUUUUUUUUU--UUUUU---UU---UUUÊÊ
Q5))5),j,www)7k)DD= )))5),7xQQ)7w7))w9 57x))57x777Q77]]w9<::ííSHHBBBHB((---UUUUUUUUUUUUUUUUU-UU---UUUÊÊ
7777x7x]777]]]7]9ZZ::ííSSBBHBBB(-----UUUU----UUUUUUU--U----UUUÊÊ
]]]]]]Z]]Z]7]7]]ZZ:::::ZHHHHHHH(-----00---UUUU---UUU-UU----UUUÊÊ
ZZS]]ZSZS]]Z]]7ZZíS::kkkk222HHB((----U000000UUUUUUU00U-----UUUÊÊ
ZZíS]SíSZS]ZZZZZíS7xxkkkkkk222HB(---0-00-0000---U0000U----UUUUÊÊ
íZZíZ]SíSZZZZí:íSSxxkkkkkkkkk22B(UUU00U0UU-000-00-U0U-----UUUUÊÊ
:Z:ZííZZíZZZí:íS77xkk2kkkkk223kB((UUU-0U0UUU00000-00U----UUUU-ÊÊ
í:í:ííZíííZ::íSSxxk2kkkkkkkkkk33((-UU0U000U**000000-U----UUU-0ÊÊ
í::í:í::::::íSS7xkk2k2kkkkkk3333((--U00000***UU0-000U----UU-U00Ê
::í:::::íí:íSSxxkk2222kkkx3xx333(---UU000U***U000000U---UUUUU00Ê
::::::í::ííSS7xkk222kkkkxxxQxxx3----U0U000***U000000U---UUUU-00Ê
40 30 20 10
10 20 3040 50 6070

Страница 4
:Z:ZííZZíZZZí:íS77xkk2kkkkk223kB((UUU-0U0UUU00000-00U----UUUU-ÊÊ
í:í:ííZíííZ::íSSxxk2kkkkkkkkkk33((-UU0U000U**000000-U----UUU-0ÊÊ
í::í:í::::::íSS7xkk2k2kkkkkk3333((--U00000***UU0-000U----UU-U00Ê
::í:::::íí:íSSxxkk2222kkkx3xx333(---UU000U***U000000U---UUUUU00Ê
::::::í::ííSS7xkk222kkkkxxxQxxx3----U0U000***U000000U---UUUU-00Ê
:::::O:O:OOSS7kkk222kkk3QxQQQQxx-U-0UUUU000**o00000U----UUUU00ÊÊ
:::íííííOíSS7kkk222kk3kkQjjjQQjj-UUU0U00U000**o0000U---UUU-U00ÊÊ
:::í:OíO :íOíO:O :OííOíO Oíí íííOOOOZS4w,)QQQk3k33xxxx3QQjff---UU-Ê000000000000U----UUUUU0ÊÊg
í íííOOOZZ999wW,,QQ3k33x77773QffZ-U-UUssÊ000000000UU-----UUUUU00Êg
OOOOOOZ49WWWww)QQ3k3xx77xxQfffZ-UUU--sÊ00000000UUU-----UUUU000Êg
OOvOvOZZ49W9WWWffffx7Qxx333Q]Z-sU0UUUUsÊÊU0000UU------UUUUU00ÊÊg
GOOvvvOG4999WWmmffxx7xQ333xx]Z-sU0UUUUs-Ê000000U------UUUUU00ÊÊg
GvOOOvvZG999vÀmmmx]]]7QQQx77]Z-sÊ00UUUssÊ000000U------UUUU000ÊÊg
OOvOvvvOG449vÀm]m]]]]]Q777]]ZMUsUÊ0UUUUs0Ê00000UU-----UUUU00ÊÊÊg
OOOvOOOvOG4vv%À%ÀÀ]]]]]]]]ZZMMUs-Ê0UUUUssÊÊ00000U-----U-UU00ÊÊÊg
OOOvOvOvvOOOv444%À%À]À%KZZZZMM-UsÊoUUUU-s-Ê00000U-----UU-U00ÊÊÊg
GOOOOOvOOvOOZGvK4%4À%%KZZZZMMM-Uso00UUUUUsÊ00000U------U-U00ÊÊÊÊ
Z ZZZ ZZZZZZGGGGGGZGGZGKGZZZZ:<< ssZZZZZZZZZZGZGZGZZZZ:::: U-ss((ZZZZZZZZZZZZG::::< --s(((((s----(((S::::<< --s((((000-s-ss(SS::< ssss((000--sss((]SS: ssss((000---ss((7]SS]]]]HHHHB.0Ê00U--s-00000UUUUUU--**U0-0ÊÊgggg
ssss((00----ss(((7]]7]]HHBBB.(ÊÊ00U---s000000UUUUU--**U000ÊÊgggg
sss((00------s--(777BBBBBBB..(Ê000U-U-ss00000UU-UU-**o-0-ÊÊggggg
ss((s00--------ssss..BBBBB...(Ê000U-UU-ss-000UUUUU-*oooo0-Êggggg
s(sss00---ssssssssss.BBB.....0Ê00UUUUUU-s-0000UUU--UU0o0000ggggg
(sss-0----ssssssssss......(..ÊÊ00UU-UUUU--s-00UU--UUUo00ÊÊ0ggggg
ssss-0----sssssssss((...(.(.-Ê00UUUUUUU-U----0U--UUU0000ÊÊgggggg
ssss00---ssssssssss(((((((..ÊÊ00UUUUUUUUUU----UUUUUU000ÊÊÊgggggg
ssss0---ssssssssss((((((((.0Ê00UUU--UUUUUUU----UUUU-000ÊÊÊgggggg
ssss0--sssssssss((((((((((.000UUUUUUUUUUUUUUU-UUUUU0-0ÊÊÊggggggg
ssss0--ssssssssss(((ss(s(.-000UUU-UUUUUUUUUUUUU-UU00-00ÊÊggggggg
sss-----sssssssssss(sss((s-00UUU-UUUU-UUU----U-UU00000-ÊÊggggggg
sss-----sssssssss((ss(s(((00UUUUUU---UUUU----UUU-000ÊÊ0Êgggggggg
ssss---------ssss----sss((--UUU-------------UUU-0000ÊÊÊggggggggg
10 20 30 40 50
10 20 3040 50 6070

Название дизайна: «Кролик».
Автор дизайна: Исрафилова Елена. Канва
: белого цвета.
Размер в крестиках
: 101х144.
Палитра
: DMC.
Крест. Выполняется в две нити:
Символы Номер
Символы Номер # 167 $ 316 + 420 5 422 = 433 9 434 D 435 , 436 o 503 % 610 N 644 8 712 * 778 O 801 Z 839 ] 840 7 841 4 869 B 926 ( 927 - 928 < 938 6 3032 2 3033 f 3045 0 3072 : 3371 M 3768 3 3782 1 3864 g 3865 / B5200 \ 3064+407 m 869+420 ) 436+422 j 3045+422 b 434+433 W 434+435 w 435+436 À 840+610 K 801+610 l 642+640 c 927+648 _ 3033+746 v 434+801 z 300+829 S 839+840 A 840+841 H 3768+926 T 3864+927 . 926+927 s 927+928 U 3072+928 G 801+938 t 644+3072 í 839+3371 x 841+3782 Q 422+3782 k 3033+3782 ¿ 434+3828 ¹ 3033+3864 Ê 3072+3865 a 310
Backstitch.
Обозначение Номер
Кол-во нитей
310 1
X