tsv(1)

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.41 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Page 1 (2)
(3) (4)
? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ??? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ???? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ???? ? ? ? ?? ??? ???? ? ? ? ?? ?? ? ?? ??? ?? ???? ?? ? ? ? ????? ? ? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ? ? ?? ???? ????? ?? ? ? ????
KK KK KKK KKKK KKKKK KKKKK OOOOO KKKK KKKKKK KKKKKK OO$$$$$OO KK KKK KK KK KK ;;;;;;;;$$OO KK KK KK KKK KK ;<<<<<<;;;;$$OO KK K KK KK KK <<<<<<<<<;;;;$$O KK KK KK KK <<<<<<<"""<<<;;;$OO KK KKK KK KK AA <<"""""""""""<<<;;$$O KK KKK KK KK AA <"""""bb"""""""<<;;;;; KK KKK KK KKK £<<""""b$"b"""bb""<;;9;;; ZZZZZZZZZ KKK KKK KK KK KK <<"""""b$$b""b$"b"";99;9; :::::::::Z KKKK KKKKKKKK KKKKKK <;;<<<<"bb"""b$$b"";99;9; Z99999ZZZ: KKK KKKKKKKK KKKK <<<<<<;;;;<<<<<<"bb""";99;9; :::::99ZZ ;;<<<<<<""";;;;;;<<<<<;;99;9; :ZZZZZ:999 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ <<<;;;;<<<<<""<<<<;;;;;;;9AA9; :ZZZ""Z:9Z AA<<<<<<<<;;;<<<<<<<<<<;;;;££AA;;; :"""""":9Z A££A<<"""""<<<;;;;;;;<<;;;;;;;;;;;;; :"""""":9Z A££A<<<<<""""<<<<<<;;;;;;;;;;;;;;;;; :""""""":9Z < £ =====OO$$$O$$$===OO$= OO$£$###$$ OO$$$44#ZZ$""""$Z44# H
HH
HH
HH

££
££
££
£ ==OO$$$$$============OO$£$$#$£$==OO$$44#5ZZ$$$$$Z44# H
HH
HH
H@
@@
@H
HH
HH
H@
@@

££
££
££
£ = O$$$$== ========OO$£$$£$=======44#5ZZ$$$$$Z44# H
HH
HH
HH
H@
@@
@H
H@
@H
HH
HH
HH
H@
@@
@@
@@
@@

££
££
££
£ = == ==OO$$££$=======OOO555ZZ$$?"Z44# H
HH
H@
@H
H@
@@
@@
@@
@@
@{
{@
@@
@@
@@
@@
@@

£@

££
££
££
££
££
££
££
£ ====OO$$$=====OOOO=O555ZZZ""ZZOO5 H
HH
HH
HH
H@
@@
@@

£H
HH
HH
HH
HH
H{
{{

£@
@@

££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
£ ==============$$5:ZZZZOOO55 H
HH
HH
HH
HH
H@
@H

£@
@@
@@
@H
H@
@{
{{

££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
£ = ===== ====$O$$:::::::5$ H
HH
HH
H@
@H
HH
HH
H@
@@
@@
@@

£{
{{
{{
{{

££
££
££
££
££
£{

££
££
££
££
££
££
££
£{

£{
{{

£{

££
££
££
££
££
£ =====$O$$===$$$==$ H
H@
@H
H@
@@
@H
H@
@H
HH
H@
@@
@@

££
££
££
£{

££
££
££
£{
{{
{{
{{
{{
{{

£{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{

££
££
££
££
££
££
££
££
££
£ === ===$$=========$ @
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

££
££
££
££
£{

£{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
44
44
44
44
44
4{
{{
{{
{{

££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
£ = ============$ £
££
££
££
££
£@
@@
@@

£@
@@

£@

££
££
££
£{

£{
{{
{{
{4
4{
{4
44
44
44
4{
{@
@@
@@
@@
@{
{4
44
44
4{
{{
{{

££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
£ === ==== £
££
££
££
££
££
££
£@

££
££
££
££
£{

£{
{{
{{
{{
{4
44
44
4{
{@
@@
@H
HH
HH
H@
@@
@@
@@
@@
@{
{{
{{
{{
{{

£{

£{

££
£{

££
££
££
££
££
££
££
££
£ = = £
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
£{

£{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
44
4{
{@
@H
HH
HH
HH
H@
@4
44
44
4{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{

£{

££
££
££
££
££
££
££
££
£ £
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
£{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
44
4{
{@
@4
44
44
44
44
44
4{
{4
4{
{{
{4
4{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{

£{
{{
{{
{{

££
£@
@H

££
££
£ £
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
£{
{{
{{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4{
{{
{4
4{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{

££
£@
@H
H@
@@
@H
H@
@ £
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
£{
{{
{{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4{
{{

££
£@

£@
@H
HH
H@

£ £
££
££
££
££
££
££
££
££
££
£{
{{
{{
{4
44
44
44
4{
{4
44
4{
{4
4{
{4
44
44
44
44

£H
HH

£4
44
44
44
44
4{
{{

££
£{

££
£@
@H
HH
H@
@@
@ £
££
££
££
££
££
££
££
£{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
44
44
4{

£H
HH
HH
HH
HH
HH

££
£4
44
4{
{{
{{
{{
{{

££
££
£H
H@

£H
H@
@@
@ £
££
££
££
££
£{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
44
44
4{

£H
HH
HH
HH

££
££
£4
44
44
4{
{4
4{
{{
{{

££
££
££
£@
@H
HH
H@
@ £
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
£{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
44
44
4{

££
££
£4
44
44
44
44
44
44
4{
{{
{{

££
££
££
££
£@
@H
H@
@ £
££
££
££
££
££
££
££
££
££
£{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4{
{{
{{

££
£{

£@
@H
HH
H@
@ £
££
££
££
££
££
££
££
£{
{{
{{
{{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4{
{{
{{
{{
{{

££
£@
@H
H@
@ £
££
££
££
££
££
££
£{
{{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4{
{{
{{
{{
{{

££
£H
HH
H@
@ 66 66 666 £
££
££
£@

£{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4{
{{
{{
{{
{{
{{
{@
@@
@H
H@
@@
@ 6666 6666 66666 @
@@

££
£{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4{
{{
{{
{{

££
£H
HH
HH
H@
@ 6666 6666 666666 @
@@

££
£{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4{
{{
{{
{{

££
£H
HH
H@
@ 66 66 66 66 @

££
£{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4{
{{
{{
{{

££
£H
HH
H@
@@@ 66 66 666 66 H
H@
@@

£{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44

££
££
£{
{{
{{
{{
{{

£@
@@
@H
H@
@@@ 66 66 66 66 @
@@
@@

£{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44
4@
@H
H@
@4
4{
{{
{{

££
££
£H
HH
HH
H@@ 66 66 66 66 @
@H
H@
@@

£{
{4
44
44
44
44
44
44
44
4H
HH
H@
@{
{4
4{
{{
{{

£@
@@
@H
HH
H@@ 66 66 66 66 @
@@
@H

££
£{
{{
{4
44
44
44
44
44
4{
{H
HH

£4
4{
{{
{{

££
££
£H
HH
HH
H@@ 66 66 66 66 @
@@
@@

££
£{
{4
44
44
44
44
44
44
4H
HH
H@
@{
{4
4{
{{
{{

££
££
£@
@H
HH
H@@ 66 66 66 666 @
@H
HH

££
£{
{{
{4
44
44
44
44

£H
H@

£4
4{
{{
{{
{{

£@
@H
HH
HH
H@
@ 666 666 66 66 @
@H
HH

££
£{
{4
44
44
44
44

£H
H@

£4
44
44
4{
{{
{{

£@
@@
@H
HH
H@
@ 6666 6666 666666 @
@H
HH

££
££
£{
{4
44
44
44
44

£@

£{
{4
44
4{
{{
{{

££
£@
@@
@H
HH
H@
@ 666 666 6666 @
@H
H@
@@

££
£{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
4{
{4
44
44
4{
{{
{{

££
££
£H
HH
H@
@ @
@@
@H
H@

££
££
£{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4{
{{
{{

££
£@
@H
HH
H@
@ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 555555555555H
HH
HH
H@

££
£{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4{
{{
{{

££
££
£@
@H
H@
@ KKKKKKKKKKKKK55555555{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4{
{4
4{
{{

££
£@
@H
HH
H@
@ KKKKWWWWWWééééééééKKKKK5555554
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4{
{{

££
££
£@
@H
H@
@ KKKWWWWéééééé$$$$$$$$éééééKKK5554
44
44
44
44
44
44
44
44
4{
{{
{{

££
£@
@H
H@

£ KWWWééééWWWWWééééééééé$$$$$ééééKKK5554
44
44
44
44
4{
{{

££
£@
@@
@@

£ WWWWééééWéWW8888W88WKWKKKKKKKWWWWWéééé$$$éKK5554
4{
{{

££
££
£@
@@

£ WWéééé8888é88W888W888WWKKKKKK5KKKKKKWWéKééé$$éKKK{
{{
{{

££
££
££
££
£ WWWéé8Wé88888é88W878W888W5KKKKK5K555555KWW5KWWWW$$$$K5£
£{

££
££
£ WWééé888Wé8888W88W8788W888W5KKKKK5555"5555KW55KKKKWWéé$5{

££
££
£ Wéé8W888Wé88788W88W878W887é5KKKKKKK5555""555KW5KK5KKKKWé5{
{{

£
£ 10 20 30 40 50 60 70
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Page 2
(4)
ZZZ ::Z ZZ: 9ZZ 999 :9Z :9Z :9Z :9Z :9Z :9Z :9Z :9Z ":Z ":Z ":Z :9Z 9Z# Z## Z## 44# 44# 44# 44# 44# 44# OO5 O55 :5$ ==$ ==$ ==$ ====
@@@@@
@HH@
@HH@
@HH@
@@@HH@
@@@HHH
H@@HHH
H@@HHH
H@@HHH
H@@HH@
@HH@
@HH@
@@@@@
ZZZ::ZZZZZ::Z :9:Z :9:Z :9:Z :9:Z :9:Z :9:Z :9:Z ::ZZ ZZZZ ZZZZ Z99Z: ZZ99Z: ZZZ9Z: OZZZZZ: O555ZZZ: O5555ZZ: 555555Z: 555$$5Z: 55$$$5: 5$OO$$ $OAOO$ $O£AO $O£AO==== $OAAO=== $$OO=== = $$$===== ===
80 90
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Page 3 (4)
(5) (6)
ZWéééWéééWéééééWéWWWWÌWWWWWWWéWKK5555555555KK555£é55WW""""£Aéé5 £A£ W//WWéWWWZWWWWWWéWWWÌÌÌWWWWWWéKKKKK555<555555KKKK5555KKKK"""Aé5 ££ /ZZ/W///ZBZWééééééééWWWéééééWéWKKK5K5<<<55555555555555555KKKKW5 A /ZBBZ//ZZBZééWWWWWéWÌÌ<ÌÌÌWWWéWWWWÌKKK5<555555555555555555555555 # /ZBZB/ZZBBBéWWWWWWéÌ<Ì<<ÌÌÌWWéWWÌ< $$$$$$$$$OéWWéO$éééééééWWKKKKK5555éééWW$$$$$$$$KWWééé55 ?? ?? {
{$$éOé$$$O
$$$$$OéOWééO$$$$éééééWWWKKKKK5555éééé$$$$KWWéé5555KK ?? ?? {
{$$$é$$$$O
$OéBOWéO$$$O$$$éééééWWWKKKKK55555""""""55555KKWé ?? ??
$$$$$$O####

$OéBBWéO$$$O$$

éééWWWWWKKKK555555555KKKWWé ?? ?? {
{
$$$$O#######$OéWWWéO$$$O


ééééééééWWWWéééé ?? ?? 4
4
########
###


$OéWWéO$$$$O4
4 $$$$$$$$O ??? ?? {
{
4
4
4
4#


$OéWéO$$$$O4
4 $$$$$$$$O ???? ??? {
{4
44
44
4


4
4$OOéO$$$$$O
##$$$$$$O ??? ?? {
{4
44
4$OO$$$$$O$#########
#

#######$$$OO 4
4
4
4
$$$$$$$O$#############


############4
44
4{
{ ?????????? {
{4
4

4
4

$$$$OO$########
4
4{
{{
{ {
{#####

#


4
4{
{ {
{4
44
44
44
4{
{ {
{4
4


4
4
4
4
4
44
44
4{
{{
{{
{4
44
4
4
44
44
4 {
{4
44
44
4


4
44
44
4

4
4{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{
4
44
4
4
44
44
4{
{{
{ {
{4
44
44
44
4

4
44
44
44
44
44
4

4
4{
{{
{{

££
£{
{4
4

4
44
44
44
44
4{
{{
{4
44
4{
{ {
{{
{4
44
4
4
44
4{
{4
44
44
44
4
4
44
44
4{

££
££
£4
44
44
44
4

4
44
44
44
4
4
44
44
44
44
4{
{{
{{
{4
44
4{
{ {
{4
44
44
44
4{
{{
{{
{4
44
44
44
44
4{
{4
4
4
44
4
4
4{
{{
{
4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4{
{{
{{
{{
{{
{4
4
{
{ {
{4
44
4{
{{
{{
{{
{4
44
4{
{4
44
44
44
44
44
44
44
4


4
44
44
44
44
4{
{{
{4
44
44
4{
{4
44
4{
{{
{{
{4
44
4{
{{
{{
{{
{{
{4
44
44
4 {
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
4{
{{
{4
4{
{4
4{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
4{
{{
{4
4{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{

££
£{
{{
{{
{4
4
4
4 {
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
44
44
44
44
4{
{4
44
4{
{{
{{
{{
{{
{{

££
££
£{

£{
{{
{{

££
££
£{
{{
{{
{4
44
44
4{{ {
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
4{
{4
4{
{{
{{
{4
4{

£{
{{
{{

££
££
££
££
££
££
£{

££
££
££
££
££
£{
{4
44
4{
{44 {
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{

££
££
£{
{{

££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
£{
{{
{{
{{
{44 {
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{

££
££
££
£{

££
££
£@
@@
@@

££
££
££
££
£@
@@

££
££
£{
{{
{{
{{{ {
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ£
££
££
££
££
££
££
£@

££
£@

£@
@@
@@
@@

£@

££
£{
{{
{44 {
{{
{{
{{
{{
{{
{É$$$$$$$$$ÉÉÉÉ£
££
££
£@
@@
@@
@@
@@
@@
@H
HH
HH
HH
H@
@@
@@

££
£{
{{{ {
{{
{{
{{
{É$kkkÑÑÑÑÑÑ$$$ÉÉ£
££
£@
@@
@@
@H
HH
HH
HH
HH
HH
HH
H@
@@
@@

££
£{
{O {
{{
{{
{{
{ÉkÑÑÑÑRRRRRÑÑÑ$$É£
££
£@
@@
@@
@H
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
H@

££
£{
{44 {
{{
{{
{É££££££££££RRRÑÑ$Éb£
£@
@@
@@
@H
HH
HH
HH
HH
HH
HH
H@

£{
{{
{{{ {
{{
{É£""""""""""RRRRRÑ$$b£
££
£@
@@
@H
HH
HH
HH
HH
HH
H@

£{
{{
{{{ ÑÑÑÑÑÉA£"""""""""""££££RÑk$bb£
£@
@H
HH
HH
HH
HH
HH
H@

££
£{
{{{ Ñ {
{É£""""""""""""""""ARÑk$bb£
££
£H
HH
HH
HH
H@
@@

££
£{
{{{ kÑkk ÉA£""""""""""""""""£AÑkÉbÉbbbbbbb@

££
££
£££ kÑkk É£""""""""""""""""""£AkÉbOÉÉ@
@H
HH
HH
HÑkÑ£
££
£££ bbÑbk É£"""""""""""""""""""£AbOAkÉÉH
HH
HÑRkÑÑ£
£££ bÑbbk b£""""WWW"""""""""""""£AbAAkOOÉbÑRkRÑ@
@££ bÑbbk b£"""W$$"W""""WWW"""""£AbAAkAOÉbÑRkRÑ£
£££ bÑbk bÑÑ"""W$$$W"""W$$"W""""£AbAAkAAÉbÑÑkRÑOO bÑbb bÑÑÑÑ"KK$$W"""K$$$W""""£AbAAkAAÉbÑkRÑÑ@
@££ bÑbb bkkkkÑRRKK""""KK$$W""""£AbAAkAAÉbÑkÑÑÑ@
@££ ÑÑ bbbbbbkÑÑRR"""""KKW""RÑkkAbAAkAAÉbÑkÑÑÑ@
@££ kkb$$$$$$$kkÑÑR"""""RRRRRRÑkAbAAkOAÉbÑkÑÑÑ£
£{{ kkkk kb$$ÉbbbbbÉ$$ÉÉbbbRRRRRRÑÑÑkbbbAAkOOÉbÑkÑÑÑ@
@{{ kkÉÉkbkbk b$$ÉbbbRRRÑÑbb$$ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉkbbbbbOkOkkkkÑÑ£
££
£ÉÉ kÉ""ÉbÉbkkkk b$$ÉÉÉbbbbbÑÑbbÉ$ÉÉÉkkkkRRÉk6bKKbbbÉÉÉÉbÑÉÉkk kA££AbÉbkÉ$$kb$$$$$ÉÉÉÉÉÉbbbÉ$$kkÉÉÉkkRRR66bKKKbbÉÉÉbÉkkÉÉ ÑkAAbkÉbkÉ$$$$bbbb$$$$$$$ÉÉÉ$$$ÑÉ$$$ÉkbkkRRRKKKKbbÉÉkÉÉÉÉ{{ ÑkkkÉbkkÉÉ$ÉkÉÉÉÉbbbbbbb$$$$bÉÑkÉ$$ÉkbbkkkkRRRKKbb$kÉÉÉ{
{44 $$ÉbbkkkbbbkkkkkÉÉÉÉÉÉÉbbbbÉÉÑkkÉ$ÉkbbbbbbkkkRRbb$ÉkÉ{
{4
4k ZZ ZZZ ÉÉbkkkkkkkkÑÑÑÑkkkkkkkkÉÉÉÉÉkÉÑkkÉÉkÉÉbÉÉÉbbbkkR$$bÉk4
4k44 ZZZZ ZZZZZ bkÑkkkkÑkÑÑÑRÑÑÑÑÑkkkkkkkkkkÉÉÑÑÑkÉÉÉÉÉÂÂÉÉbbbkRRbbbÉÉ44 ZZZZZZ ZZZZZZ bkÑÑÑkbkÑkÑRÑRRRRRÑÑÑRÑÑÑÑÑkkÉÉÉÉ$$ÉÉÉÂÉÂÂÉÉÉKbKRÉbbÉ4
444 ZZ ZZZ ZZ ZZ bÑÑÑkbÉbkÑÑRRÑÑRRRRRRÑÑÑkkÑÑkbÉ$$ÉÉÉÉÂÂÂÂÂÂÉÉWKRKKÉÂÉÂb Z ZZ ZZZ ZZ kÑkkbbÉbkkÑÑÑÑkkkRRRRRÑkÉÉbkkkbbbbbbbÉÂÂÂÂÂÉÉWWWWK6ÂÂ6b Z ZZ ZZ ZZ bkkbbÉÉÉbkkkkkkÉÉÉkkkRRRÑkÉbbkkbkbbbb6Â666Â6ÉWWWWWb6ÂÂ66 ZZ ZZZ ZZ ZZ bkkbbÉbÉÉbkÉÉÉÉ£££ÉÉÉkkkkkkÉbkkkkkbk666kk66ÂWWWWWWb6Âb66 ZZZZZZ ZZ ZZ ÉbkkbbbbbÉÉ£"$"""£££$££A$ÉÑÑÉkÑÑÑk666kb$$$É66KKKWK6Âb666 ZZ ZZ ZZ ZZ Ébkkbbbkbb£""$""""""$""£$ÉÑÑbkkÑÑkk66bb$$$$É6KKKKK6ÂbÉ66 ZZ ZZ ZZZ Ébkkkbbkbb""$$""""""$$$$ÉÑÑkbkkÑkk666b$$$$$É6K£KKK6ÂÉÉ66 Z ZZ ZZ ZZ ÉkbkkbkkbbÉ$$$"""""$$$$$ÉÑÑkbkkÑkk66kb$$$$$É6£££KK6ÂbÉ66 ZZZZZ ZZZZZZ ÉbÉbbbkkbbÉ$$$$""""$$$$$ÑÑkÑkkkkk66Â6$$$$$$ÉK££K£K6ÂÂb6É ZZZ ZZZZ ÉÉÉÉÉbbkbkbbÉ$$$$$$$$$$$$$ÑÑkÑkkkkkk6Â6OO$$$$ÉK££££K6ÂÂbÂÉ ÉbbbÉÉÉbbbkkbÉÑ$$$$$$$$$$??Ñkkkkkkkb6b6ÂAAOO$$ÉKK££KK6ÂÂÂÂÉ ================ ÉÉbbbÉÉÉÉbbkbÉÑ$$$$$$$$$??Ñkk6kkkkbbbbbÂOOAOO$ÉK£KK£KÂÂÂÂÉb ÂÉÉbbbkkÉÉÉbÉÉÉÑ$$$$$????Ñkkb6kbbbÉÉÉÉÂÂ$$OAOOÉKKKKKKÂÂÂÂÉ6 ÂÉÉÉbbbkkÉÉÉÉÉÉÑ$AA£"""£kk6ÂkbbÉÉkkkÑÑÑ$$$OAOÉÂÂÂKKKÂÂbÂÂ6 AOÂÉÉÉbkbkkkÉÉÉÉÉÑÑAA££kkkk6ÂÂÉÉÉkkÑÑÑÑ6OO$$OAO$ÂÂÂÂÂbbÂÉ66 AOOÂÂbbbbbkkkÉ$$ÉÉÉÑÑkkkÉÉ6ÂÂÉkkk6k6ÑÑÑ6bbO$OAO$$$$$$66Â6Â6 AOO$$$ÂÂÂbbbbkkÉÉ$$$ÉÉÉÉÉ$$ÉÉÉkbbb66Â6666$bb$OOAO$$$$$$$$$$O OO$$$$$$$$ÂÂÂbkbkbbb$$$$$kkkbbb6ÂÂÂÂ$ÉÉÉbb$bOOOAO$ $$O$$$OAA OOO$$$$$$$$$$ÂÂbbbÂbbbbbbbbbbbÂÂÂ$$$$bÉ$bbÉÉOOOAO O$$$OAA OO$$$$$$$$$$$$$ÂÂÂbbbbbbbbbÂÂÂ$$$$$$$bÉÉÉ$ÉbOOAOO O$$$$OA OO$$$$$$$$$$$O$$4
44
44
4bbbbbbbb4
44
44
4OO$$$O$$bÉÉÉbOOAAOO O$$$$OO OO$$$$$$$$$$$O$4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4OO$$$OO$$bbb$OA£AO O$$$$O 4
4O$$$$$$$$$$O$$4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4O$$$OOO$$$$OOA£OO O$$$$$ 4
44
4O$$$$$$$$OO$$$4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4O$$$$OAOOOOAA£AO #####O$$$$ 4
44
44
44
4O$$$$$OO$$$$#####4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4O$$$OOAAAA££AO ### ####### 4
44
44
44
44
44
4OO$$$$$$$$##########4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4O$$$OOAAAAAO # 4
44
44
44
44
44
44
44
44
4O$$$$$######4
44
4###4
44
44
44
44
44
4######OO$$OOOOOO### 4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4#######4
4{
{4
44
44
4#4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4#####O$$$$O###### 444444444444444444444444444444444444{{{{{{4444444444444444444444444444#444444444444###### #
10 20 30 40 50 60 70
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

Page 4
(6)
??? ??? ????????????????
???
{{44
4
4444
4{{44{
{44{{{
{44{{{
{{{{{{
{44££{
{{{££{
{O ££{
{44{{{
{{{{{{
{{{££{
{{{££{
{{{£££
££££££
£££ Ñ£
£££ Ñ@
@££ Ñ£
£££ ÑOO Ñ@
@££ Ñ@
@££ Ñ@
@££ Ñ£
£{{ Ñ@
@{{££ÉÉ Ékk kÉÉ ÉÉ{{ É{
{44{{4
4k 44k44 ÉÉ44 É4
444 ÉÂb Â6b Â66 b66 666 É66 É66 É66 b6É bÂÉ ÂÂÉ ÂÉb ÂÉ6 ÂÂ6 É66 6Â6 $$O OAA OAA $OA $OO $$O $$$ $$$ ###
?? ??? ??? ????? ??? ?????? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?????? ?? ????
?????????????
bbb bkkkbb k kkb k kb {{ b 44 A 44AA A A4
4 AAA 444

£ O4
4{
{ 44OO {{{
{4
4OOOO {{{
{4

£ OO ££{
{4

£ O {{{
{4
4{
{ O ££4
44
4{
{ O {{4
44
44
4 O {{4
4
{
{ O {{4
44
4{
{ O O4
4
4
4OO O {{OOO k {{4
4
{
{ É 444
44
4{
{kkk 444
44
4kÉÉ 44ÉkÉkk kÉÉk É4
4k {{k£
£ 44k@
@ k{
{@
@ 44{
{{{@
@{{££
bbbbb 66ÂÂbb 6666ÂÉ 666Â6 6bb6 ÉÉbbb Éb$$$ bb$$$$ bOOA$$ bOOOA$$ OOkOA$$ OkkOA$$ OkRkOO$ OÑRkOO$ OÑÑkOO$ OOÑÑOO$ OOÑOOO$ AOOOAO AOOAOO OAOOO $OOO# $$$##### ###### #####
80 90
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

Page 5 (6)
(7) (8)
4
44
44
44
44
44
44
44
44
4O$$$$$######4
44
4###4
44
44
44
44
44
4######OO$$OOOOOO### 4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4#######4
4{
{4
44
44
4#4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4#####O$$$$O###### 444444444444444444444444444444444444{{{{{{4444444444444444444444444444#444444444444###### # 4
44
44
4{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

££
£{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4 # 4
44
4{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

££
££
£{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4 4
4{
{4
4{
{4
4{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4{

££
££
£4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4 4
4{
{4
4{
{4
4{
{4
44
44
44
44
4{
{4
44
44
44
44
44
44

££
£@
@{
{4
44
44
44
44
44
4{
{{
{4
4{
{4
4{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4 4
4{
{{
{4
4{
{{
{{
{{
{{
{4
44
4{
{4
4{
{4
44
44
44
44

££
£@

£4
44
4{
{4
4{
{4
44
4{
{4
4{
{4
4{
{4
4{
{4
4{
{4
44
44
44
44
44
4 4
4{
{4
4{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
44
44
44
4{
{4
4{
{@
@@
@@
@4
4{
{4
4{
{4
4{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
4{
{4
4{
{{
{4
4{
{4
44
44
44
44
4 4
4{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
4{
{@
@H

£{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
4{
{{
{{
{{
{4
4{
{4
44
44
44
44
44
4 {
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{

£@
@{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
4{
{{
{4
44
44
4 {
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
4{
{4
44
44
44
44
4 {
{{
{{
{{
{{
{{
{{

£{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{

£{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
44
44
44
4 {
{{
{{
{{
{{
{{

££
£{
{{

£{

£{
{{

£{

£{

£{
{{

£{
{{
{{
{{
{{
{{
{{

£{
{{
{{
{{
{{
{{

£{
{{
{{
{{
{4
44
44
44
4 {
{{
{{
{{
{{

££
££
£{

£{

£{
{{

£{
{{

££
£{

££
££
£{
{{
{{

££
££
£{

£{
{{
{{
{{
{{

£{

£{
{{
{{
{4
44
44
44
4 {
{{
{{
{{
{{

£{

££
£{

£{

££
£{

££
££
££
£{

££
£{

£{
{{

££
£{
{{

£{
{{

£{
{{

£{

£{
{{
{{
{{
{4
44
44
4 {
{{
{{
{{

££
££
££
££
£{

££
££
££
££
££
££
£@

££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
£{

££
££
£{

££
££
££
£{
{{
{{
{{
{{
{4
44
44
4 {
{{
{{
{{

£{

££
££
££
££
££
££
££
£@

££
£@
@@
@@

££
££
££
££
£{

££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
£{

£{
{{
{{
{4
4 {
{{
{{

££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
£@

££
£@
@@
@@

££
£@

££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
££
£{

££
£{
{{
{4
44
4 {
{{

££
££
££
££
£@

£@

££
££
£@
@@

££
££
£@
@@
@@

£@

££
££
££
£@

££
££
£@
@@
@@

££
££
££
££
££
££
£{

£{
{{
{4
4 {
{{

£@

££
£@
@@
@@
@@

£@

£@

££
£@

£@
@@
@H
H@
@@
@@

££
£@

££
£@
@@
@@
@@
@@
@@

£@

£@

££
£{

£{
{4
4 {
{{

££
£@
@@
@@
@H
HH
HH
HH
H@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@H
HH
HH
HH
H@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@H
H@
@H
H@
@@
@@
@@
@@

££
£{
{{
{4
4 {
{{

£@
@@
@H
H@
@H
HH
H@
@H
HH
H@
@@
@@
@H
H@
@H
H@
@H
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
H@
@@

££
£{
{{
{4
4 {
{{

£@
@H
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
H@
@88888888888888@
@H
H@

££
£{
{{
{4
4 {

££
£@
@H
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ888888{
{4
4 {
{{
{{

£@
@@
@H
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
H@
@@
@9999Z99ZZZZ!!!!!!!!!ZZZZZZ8888 {
{{

££
£@
@H
H@
@H
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
H@

£9:::999!!!!!999ZZZZZZ!!!!!!ZZZZ88 K {
{{
{{

£@
@@
@@
@H
H@
@H
HH
HH
HH
HH
HH
H@
@@
@::"4499!99999ZZZ88ZZZ8ZZZZZZ!!!!ZZZ8 KK {
{{
{{

£@
@@
@@
@H
HH
HH
H@
@H
HH
HH
H@

£:""4449!99Z9ZZZZZZ88888888ZZZZZZZ!!!98 KK {
{{

££
££
£@
@@
@H
H@
@H
H@
@@
@H
H@

£:4"4"49!9Z9ZZZZZ8888888888888888ZZZZZZ99 KK {
{{
{{

££
£@
@@
@@
@@
@H
HH
H@
@@

£:4"""449!99ZZ!!!!!!88888888888888888888ZZ9 KK {
{{

££
££
£@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

£944"""449!9Z!!######!!!!888!!!!!!!!!88888ZZ9 KK {
{{
{{

£@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@944"""4449!!!4"""""""""""!!!#########!!!!88ZZ9 K {
{{
{{

££
£@
@@
@@
@@
@@
@@
@944""""449!!44""""""WWW"""""""""""""""####!!!Z9 KK {
{{
{{

££
£@
@@

££
£@
@8944"9ZZ:49!#44"""""K$$$W"""""""WWW""""""""""4!!9 KKK {
{{
{{
{{

££
££
£888Z$$$""999::!#44"""""K$"$W""""""K$$$W""""""""""44! KKK {
{{
{{

££
£888ZZZ99$$$$$OO:!##44"""""K$W"""""""K$"$W""""""""""""4Z88 KK {
{{
{{
{888ZZZZ9ZZ99::$$O999ZZZZZ888888888888""K$W"""""""""""""49Z8 K {
{{
{8ZZZZZZ9ZZZZZ99::9ZZZ9999ZZZZZZZ88ZZZZZZZZZ777777777777"4:: {
{8Z999999Z99ZZZZZZZZZZZ999999Z9999ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ98888777 ÌÌÌ 8Z999999:99999999Z9Z88ZZ999999ZZ999ZZZZ9999:::9999999999ZZ977777888777 Z9:9999::9999999Z999Z88Z9999999ZZZ999Z9::::ZZ88888888888888887777ZZ888777 9$$:99:9:9999999Z9999Z8Z9999999Z"""Z99:ZZZZZZZZZZZZZ88888888888888Z9ZZ888" 9$$$:9!:9999999Z999999ZZ9999999"###"Z9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ88888888888Z9ZZZ"#4 9$$$:9!::999999Z999$$$9ZZ999999"#44#""9ZZZ888Z8ZZ88ZZZZZZZ8ZZZZ88ZZZ9ZZZ"## $$#$$:!::999999999$$$$$:9Z999999"#44##""ZZZ8888888888888ZÌÌZ88ZZZ8ZZ8Z""#4# $#$$$::!9:99999999$$$$$$:9999999944"444"ZZZZ888888888888888888Z888888"44444 $$$O$::!9::9999:99$$#OOO:99999999""44""99999ZZZZZZZZZZ8888888ZZZZZZZZ""""44 $$O#4::!9::9999:99$#O$$$OÌÌ9999999"""99ZZZZZ999ZZZZZZZZZZZZZZ88ZZZZZZZZZZ"" $$#$$::!9::9999:99#$$$$$$!ÌÌ9999999ZZZZZZ8888888888888888888ZZZZZZZZZZZZZZ" $O$$$$:!9::9999:99#$$$$$$!:::99999Z88888888887777777777778888888888888888ZZ $4$#$$:!9::99:9:9#$$4#O4$!::9::9:99ZZZ888ZZZZ888ZZZZ8887777777""""88ZZZ8888 $$#O#$:!9::99:9::#$4$##$4$!:::9:9::99ZZZZ9999999::!!99ZZ87777777889::99ZZZZ $4#$#$:::99999:!:$$4$4#$$4!::::::::::9999:::::::::!$:::9ZZ877788Z9!!::999ZZ $4#$#$:99ZZZ999!:$$4$$4#$4!!::::::::::::::::9:999::9$$$:999999999$$!!::9999 $#$O#$99Z999ZZZ!:$4$$$$4$##!!!:::::::::::::::9ZZ99::999$$$$$$$$$$8:::9::999 $#4$$::::9999999:$#$444#4$$$!!:::::::::::::::99ZZ99:::99998888ZZ9999999999: $$#$4::::::::::9:$#4O##$#44$!!!!::::::::::::9:999Z999::99999999999999999::: $$#$$$$$$${
{{
{{
{{
{::$44$$O$444#O$!!!!:::::::::::999:99999:::999::99999999::::: $$$$$$$$$${
{{
{{
{{
{{
{{
{$#4$$$#4$$##$$!!:!:!:::::::::::9::::::9:::::9999999::9:::: $$$$$$$$$####{
{{
{$$#4$$44$$$#$$$!!!!:!::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $$$$$$$######{
{$$#4$$#O$$$#$$$$!!!!!!!!!!::::::::::::::::::::::::::::::99 4
4####4
4##4
44
44
44
4$$O#$$#O$$#4$$$$$$!!!!!!!!!!!!:::::::::::::::::::::::::${
{{{ 4
44
44
44
44
4#4
44
44
44
44
44
4$$$O44$#$#4$$$$$$$${
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{!!!!!!!!!!!::::$$$$$$$$$$$${
{{{ 4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4$$$$O#4##4$$$$$$$$${
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{

££
££
£$$$$$$$$$$$$${
{{
{{{ 4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4$$$$$#44$$$$$$$$${
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{

££
£####$$$$$$$$$$###{{ 4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4$$$$$$$$$$$$$$${
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{###################4
4{
{{{ 4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4$$$$$$$$$$$$$####{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
4{
{4
4{
{{
{4
4{
{{
{4
4#4
4{
{4
4#########4
4{
{4
44
4{
{4
44
4{
{4
444 4
44
44
44
44
44
44
44
4###$$$$$$$$$$########4
4{
{4
44
4{
{4
4{
{{
{4
4{
{4
4{
{4
4{
{4
4{
{4
44
44
4{
{4
44
4{
{4
44
4{
{4
44
4{
{4
4{
{4
44
4{
{44 4
44
44
44
44
44
44
44
44
4#############4
4#4
44
44
4{
{4
44
4{
{4
4{
{{
{4
4{
{4
4{
{4
4{
{4
4{
{4
44
4{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
4{
{4
44
44
4{
{4
44
444 4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4#4
44
4{
{4
4{
{4
4{
{4
4{
{4
44
4{
{4
4{
{4
4{
{4
4{
{4
44
4{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
4{
{4
44
44
44
44
44
44
444 4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4{
{4
4{
{{
{{
{{
{{
{4
4{
{{
{4
44
44
4{
{4
4{
{4
44
44
44
44
44
44
4{
{4
44
44
44
44
44
44
44
4{{ {
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4{
{4
44
44
4{
{££ {
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
4{
{{
{{
{{
{{
{4
4{
{{
{4
4{
{{{ {
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{{ {
{{
{{
{{
{{
{{

£{

££
££
££
££
££
£{
{{
{{
{{{ {
{{
{{

££
££
££
££
££
££
££
££
£{

£{{ {
{{

££
££
£@
@@

££
££
££
£££ {
{{

££
££
£@

££
££
£££ >>> >>> {

££
££
£@
@@

£££ >>>>>>> >>>>> {

££
££
££
£@
@££ >>>>>>>> >>>>>> {

££
££
£@
@@@ > >>> >> >> ??????????? {

££
££
£@@ >>> >>> >> ????$$$$$$$$$BB???? {

££
£@@ >>> >> >> ????$$$$DD???????$BBBB??? {

£££ >>>>>> >> >> ???$$$$DD????######??$B??::??? BBB >>> >> >> ??$$$DDD??#####444444#??$?::9:?:CD??BBBB >> >> >> ??$$DD????##44444""""""4#?$?:99:?::CDD???? >> >> >>> ?$$D???##4444""""""""""""4#??:999:?::CCDDDD >> >> >> ?$DD?#4"""""""""":::9"""""4#?:9:999:?::BB$$B >> >>>>>> ?DD##4""":::9""""::$$:9""""4#?::99999:??B$ÌÌ$ >> >>>> $#4"""""::$$:9""":$$"$9"""""4?::999::??B$ÌÌÌÌ $#4"""""":$$"$9""":$$$$9"""""4?:::::???BB$ÌÌÌÌ ///////////////// $4""""""":$$$$9"""":$$9"?????4??????BBBB?ÌÌÌÌÌ $4""""""""":$$9?????????????BB????BBBBB??BÌÌÌÌÌ $4""""""????????BBB?B????99B?BBBBBBBBB????ÌÌÌÌÌ $ÌÌÌÌÌÌÌÌÌ?ÌÌÌÌÌÌBBBB?????99BB$$BBBBBB?$Ì??ÌÌÌÌÌ ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌBBBBBB?????????9BB$$$$BBBBB?$ÌÌÌÌÌÌÌÌ ??????????????????BBBB????????????????B$$$$$$$?B?B?$ÌÌ$ÌÌÌ>$ ?????BBBBBBBBBBBBBBBBBB????????#4ÌÌD?????BB$$$$$$$??B??$ÌÌÌ$ÌÌ>$ ????BBBBBBBB????B??BB??????Ì4ÌÌ#4ÌÌÌD????B?B$$$$$$$C???D$ÌÌÌ$>Ì>Ì ????BBBBBBBB????????B???????ÌÌÌÌ##4ÌÌD??????B?$$$$$$$C?DD$ÌÌÌ$>Ì>?> ????BBBBBBB?????????????????4""4##4ÌÌD??????BB?OO$$$$$CDD$ÌÌÌÌ>>>>?> ?Ì44??B?BBB????????????????BD""DDDDDDD??????BB??$$OOO$$CDD$ÌÌ$Ì>>$$?? ?ÌÌ##"?BB??????????????????BBDDD???BB??B???BBB?D$$$$$$O$CD$ÌÌ$DÌ>>$$?? ?Ì##4?B???????????????BBBBBBDDDCDDD??BB??BB????C$$$$$$$OCC$Ì$DÌÌÌ>$$?? $?BB??CCDDD??BBBBBBBBBDDDDDDDCCC$$C????????????DCDDCC$$$$OO$DDDÌ$C???C? $$????DCCCCDDDDDDDDDDDDDDCCCCC$$$D??B???????????DC?DDDCD$$$ODDDD$DC???CC $$???DCDC$CCCCCCCCCCCCCCC#######$?BBBB????????DDCC?????CC$$$OCDDDDDCCCC$ $$???DCDDC$$#44##########444444#DBBBBB???D??DDDDCC?D$$??CD$$OCDDDDCCCC$O
10 20 30 40 50 60 70
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320

Page 6
(8)
KKKKKKKKKKKKKK KKK KKKKKK
ÌÌÌ
78""#4 "## #4# 444 "44 Z"" ZZ" 8ZZ 888 ZZZ 9ZZ 999 999 99: ::: ::: ::: ::: :99 ${
{{{ ${
{{{{{{
{{{ ##{{44{
{{{{{4
44444{
{44444
444444
444444
4{{44{
{££44{
{{{{{{
{{{{{{
{{{{{£
£{{£££
££££££
£££@@£
£££££@
@££££@
@@@£££
£@@£££
£@@{{£
£££ BBB BBB ??? DDD $$B ÌÌ$ ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ Ì>$ Ì>$ Ì>Ì >?> >?> $?? $?? $?? ?C? ?CC CC$ C$O
KKK KKK KKKK KKKKK KKKK KKKKKK K KK KK KK KK KKK KK KKK KK KK KKK KK KK KKK KK KK KK KK KK KK KK KKK KKK KK KK KKK KKKKKK KK KKKK
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
444#44 444 "4" ""Z9 ZZZ9 ZZZ9 9Z99 Z999 9999 99:9 9:: ::9 :9:9{
{{
{ 9{
{{
{{
{{
{{
{{
{ {{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{ {{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{ {{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{ {{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{ {{{
{{
{{

££
££
££
£{

£{
{{
{{
{ 44{
{{
{{
{{
{{

££
£{

£{

££
£ {{{
{4
4{
{{
{{
{{

££
££
££
££
££
£ 444
44
4{
{{
{{
{{
{{
{{

££
££
££
£ 444
4{
{{
{{
{{
{{
{{
{{

££
££
££
£ 444
44
4{
{4
4{
{{
{{

££
££
££
££
£ 44{

£4
4{
{{
{4
4{
{{

££
££
££
£ @@H
H@
@@
@{
{{
{{
{{
{{

££
££
££
£ ££@
@@
@@
@@
@{
{{
{{
{{
{{

£{

£ {{{
{@
@H
H@
@@

£4
4{
{{
{{

££
£ {{{
{{

£@
@@
@@

£{
{{
{{

££
£ {{{
{{
{{

£@

££
£{
{{
{{
{{

£ ££{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{

£ £££
£{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{ £££
£{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{ @@£
££
££
£{
{{

£{
{{
{{
{{
{{
{{
{ @@@

££
££
££
££
££
£{
{{
{{
{{
{{
{ @@@

£@
@@

££
££
££
£{

£{
{{
{ @@@
@@
@@
@@

££
££
££
££
£{
{{
{{
{ BBBB@
@@

££
££
££
££
£{
{{
{ BBBB??@

£@

££
££
£{
{ B????D£
££
££
££
££
££
£{
{ ?DDDDD@
@@
@@

££
££
£H
H DDDDDDD@

££
££
££
££
£ $ÌÌ>>DD£
£@

££
££
££
£ $Ì>>>>D@

£@

££
££
£ $Ì>>>>D£
££
££
££
££
££
£ ÌÌÌÌ>>>£
£@

££
££
££
£ ÌÌÌÌÌÌ>@

££
££
££
££
£ ÌÌÌÌ$$>£
££
££
££
££
££
£ ÌÌÌÌ$$>£
££
££
££
££
££
£ ÌÌÌÌ$$$£
££
££
£{
{{

£ ÌÌÌÌ$$$£
££
££
££
££
££
£ >ÌÌ$$$$£
££
££
££
££
£{
{ Ì>Ì$$$$£
££
££
££
££
££
£ >>$O$$$£
££
££
££
£{

£ >>$$O$$£
££
££
£{

££
£ >$Ì$$O{

££
£{

££
££
£ $$Ì$$O£
£{

££
££
££
£{
{ $ÌC$$${

£{

££
£{
{{
{ ?ÌC$$${
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{ ?C$C$${
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{ CC$CC${
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{ $$$CC${
{{

£@
@@
@@
@{
{ O$CCC${{££@@@@££{{{{
80 90
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320

Page 7 (8)
$$????DCCCCDDDDDDDDDDDDDDCCCCC$$$D??B???????????DC?DDDCD$$$ODDDD$DC???CC $$???DCDC$CCCCCCCCCCCCCCC#######$?BBBB????????DDCC?????CC$$$OCDDDDDCCCC$ $$???DCDDC$$#44##########444444#DBBBBB???D??DDDDCC?D$$??CD$$OCDDDDCCCC$O $$??DCD?DC$$#4"44444444444"444DD?BBBBB??D?DDDDDCCC??$$??CC$$OOCDDDDC$$$O $$?DDCD??DC$$#4"""""""""""4"DD?BBB?BB???DDDDDDCCC$?DDD???CD$$OCDCCCC$$O$ $$D?DC?BB??C$#44""""""""""DDD?BBB?B????DDDDDDCCCC$$DD$????D$$$CCDCCC$$$$ $$DD?D?BBB?DCC#44"""""""DCCD?BB???????DDDDDDCDCC?$$$?D?$$?D$$$CCCCC$$$$$ $$DD??D?BB??DD????????CCCDD?BB?D???DDDDDDDDCCCCC??$??D?$$?D$$$CC$$$$$$$$ $$$DDD????????CCCCCCCCDD?????DDDDDDDDDDDDDCDCCCC?D$$??????D$$$4
44
4$$$$$$$$ $$DDDDDDD???????????????DDDDDDDDDDDDDDDCCCCCCC???DDD$$??CD$$$4
44
44
4$$$$$$$ $$DDDDDDDDDD???????DDDDD?DDDDDDDDDDDCCCDCCCCCC???$??$$?CD$$$4
44
44
44
4$$$$$$$ $$DDCDCCCCDDDDDDDD?DDDDDDDDDDDDCCCCCCCCCCCC$$???$????CDD$$$4
44
4###$$$$$$ $$CDCCCCCCCCCCCCDDDDDCCCCCCCCCCCCCC$$$$$$$4$C??????CDD$$$$4
4###4
4###### $$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC4
44
44
44
44
44
4$$$$$$4$$CC??CCDD$$$$4
44
44
44
4{
{#4
44
44
44
44
444 $$CCCCCCCCCCCCCCC
4
4
4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4$$$$$$$4$$$CCDD$$$$$4
44
4{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
44
44
44
444 {
{{
{{
{{
{$$$$$$$$$$#########4
44
44
4
4
44
4
4
44
44
44
44
44
4
4
4$$$$$$$44$$$$$$$$$4
4{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
44
44
44
44
444 £
£{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
44
44
44
44
4################4
44
44
4

4
4
4
44
44
44
44
44
44
4$$$$$$$$44444$$$##########4
44
44
44
444 £
£{
{{
{{
{{
{{
{4
4{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
4#####4
4#4
44
44
44
44
44
44
44
44
4
4
4
4
4
4
44
4


####$$$$$$$$$$$$$$######4
4#4
44
44
44
44
44
44
444 @

£{
{{
{{
{{
{4
44
44
4{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4#4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4
4
4
4
44
44
4
###
#####$$$$$$$$$##########4
44
44
44
44
44
44
44
444 £
££
£{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4
4
4


4
4
4
4###############4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
444 @

££
££
£{

£{
{{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
4

4
44
4A
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
A4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
444 @

££
££
££
££
££
££
£{
{{
{4
4{
{4
44
44
44
44
44
44
44
4
4
44
44
4

4
44
44
44
4
4
4
4
44
4
4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
444 H
HH
H@
@@
@@
@@
@@

££
££
£{

£{
{{
{{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4
4
4
4
4
4
44
4
4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
444 H
HH
HH
HH
H@
@@
@@
@@

££
££
££
£{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
44
44
44
44
4


4
4
4
4

4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
444 H
HH
HH
HH
H@
@@
@@
@@
@@

££
££
££
£{

££
££
££
££
£{
{{
{{
{{
{{
{4
44
44
44
44
44
4
4
44
44
44
44
44
44
4
4
4
4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
444 H
H H
HH
H@
@@
@@
@@

££
££
££
££
£@

££
£{
{{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
444 H
HH
H H
HH
H@
@@
@@
@@

£@

££
££
££
£{
{{

£{
{{
{{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
444 H
H H
HH
H@
@@
@@
@@

£@

££
££
££
££
£{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
4{
{4
44
44
4{
{{
{4
4{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4 H
HH
HH
H@
@@
@@

£@
@@

£@

££
££
£{

£{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
4{
{{
{4
4{
{4
44
4{
{4
44
4{
{4
4{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4 H
H H
HH
H@
@@
@@
@@
@@
@@

££
££
££
££
££
£{

£{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
4{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4 H
HH
HH
HH
HH
H@
@@
@@
@@

££
££
££
££
£{

£{

£{

£{
{{

£{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
44
4{
{{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44
44
4 H
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
H@
@@
@@

££
£@

££
££
££
££
££
££
£{

£{
{{
{{
{{
{{
{4
4{
{4
44
4{
{4
4{
{4
44
44
44
44
44
44
4 H
H H
HH
HH
HH
HH
HH
H@
@@
@@
@@
@@

££
££
££
££
£{

£{

£{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
4{
{4
4{
{{
{4
44
44
44
44
44
4 H
H H
HH
H@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

££
££
££
££
££
£{

£{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44
4 H
H@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

££
££
££
£{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{4
44
44
44
44
44
44
44
4
10 20 30 40 50 60 70
330
340
350

Page 8
?CC CC$ C$O $$O $O$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ ### 444
444444
444444
444444
444444
444444
444444
444444
444444
444444
444444
444444
444444
444444
444
CC$CC${
{{
{{
{{
{{
{{
{{
{ $$$CC${
{{

£@
@@
@@
@{
{ O$CCC${{££@@@@££{{{{ $$CDC${
{@

££
£4
4{
{4
4 $$CCD${

£{
{4
44
44
44
4 $$CDD$4
4{
{4
44
44
44
44
4 $$$D$$4
44
44
4
4
44
44
4 $$$D$$4
44
4
4
44
44
44
4 $$$$$4
44
4
4
44
44
44
44
4 $$$$$4
44
44
44
44
4
4
44
4 $$$$4
44
44
44
44
4
4
44
44
4 $$$4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4 ###4
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4 444
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4 444
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4 444
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4 444
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4 444
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4 444
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4 444
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4 444
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4 444
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
4 444
44
44
44
44
44
44
44
44
4 444
44
44
44
44
44
44
4 444
44
44
44
4 444
44
4
80 90
330
340
350

Page 9
Fabric:Aida 14, White
90w X 350h Stitches
Size: 14 Count, 16.33w X 63.50h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color $ 2 DMC 310 Black 6 2 DMC 341 Blue Violet-LT O 2 DMC 535 Ash Gray-VY LT ? 2 DMC 606 Bright Orange-Red B 2 DMC 608 Bright Orange # 2 DMC 646 Beaver Gray-DK A 2 DMC 647 Beaver Gray-MD 4 2 DMC 648 Beaver Gray-LT D 2 DMC 666 Christmas Red-BRT < 2 DMC 727 Topaz-VY LT > 2 DMC 740 Tangerine ; 2 DMC 743 Yellow-MD 7 2 DMC 775 Baby Blue-VY LT Z 2 DMC 813 Blue-LT C 2 DMC 817 Coral Red-VY DK ! 2 DMC 823 Navy Blue-DK : 2 DMC 825 Blue-DK 9 2 DMC 826 Blue-MD = 2 DMC 907 Parrot Green-LT é 2 DMC 910 Emerald Green-DK W 2 DMC 911 Emerald Green-MD K 2 DMC 913 Nile Green-MD É 2 DMC 920 Copper-MD b 2 DMC 922 Copper-LT 5 2 DMC 955 Nile Green-LT Ì 2 DMC 973 Canary-BRT / 2 DMC 996 Electric Blue-MD £ 2 DMC 3072 Beaver Gray-VY LT Â 2 DMC 3746 Blue Violet-DK 8 2 DMC 3841 Baby Blue-Pale k 2 DMC 3853 Autumn Gold-DK Ñ 2 DMC 3854 Autumn Gold-MD R 2 DMC 3855 Autumn Gold-LT " 2 DMC White White
Floss Used for Half Stitches:
Symbol Strands Type Number Color A 2 DMC 647 Beaver Gray-MD 4 2 DMC 648 Beaver Gray-LT £ 2 DMC 3072 Beaver Gray-VY LT H 2 DMC Ecru Ecru
@ 1 1 DMC
DMC ecru
3072 Ecru
Beaver Gray-VY LT
{ 1 1DMC
DMC 3072
648 Beaver Gray-VY LT
Beaver Gray-LT
1 1DMC
DMC 648
647 Beaver Gray-LT
Beaver Gray-MD
Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1 DMC 606 Bright Orange-Red
1 DMC 646 Beaver Gray-DK
1 DMC 647 Beaver Gray-MD
1 DMC 3855 Autumn Gold-LT

Page 10
X