1801_10_kozerog

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.09 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Page 1 (2)
******** k ************ kk ***************kÔ ' ***Ô************ÔXÔ 'w' ***ÔXÔ************Ô*kk' '******Ô**********Ô*****bX' b***Ô*k**********ÔXÔ***b¢bkk b¢b*ÔXÔ**k*********Ô***bb¢bb bb¢bb*Ôk*ktkk*Ô***kk*k*b¢¢b¢¢b b¢¢b¢¢b*t'ttttÔXÔkk'tktkÔbb¢bb ' bb¢bbÔt'w'tÔttÔtt'w'ttÔXÔb¢bkk' 'w'kkb¢bÔXÔt'kÔXÔtttkk'tkttÔkkbk*'w' ' k*'bkkÔ'kk*kÔ*kkk**kk*ktt'tk*kt' k'w'*k'w'**************k'w'tktb k k *'kÔ*k'*****************'*ktb¢bk kkkÔk*ÔXÔ******************** *bb¢bb ÔXÔkkÔkÔ******************ÔXb¢¢b¢¢b Ô'k**ÔXÔ* ***~***~*** ****Ôkbb¢bbkk 'w'Ô**ÔSSSS~~~~~~~~~SSSS**kÔ'b¢bkk ' k'ÔXÔ*~~~~~S~~~~~~~S~~~~~kÔXÔ'b' 'w'kbkÔ*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*Ôk*'w' 'kb¢b**~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**kk ' bb¢bb*~SSSS~~~~~~~~~~SSSSS~***'k k b¢¢b¢¢bS_S.SSS~~~~~~~S_S.SSS *'w'kkk bb¢bb S_SSS_S~~~~~~~S_SSS_S **' k b¢b* SSSSSSS~~~~~~~~SSSSSS **Ô k bkk ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *ÔXÔ ' **k ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *bÔ* 'w' **kk ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *b¢b* ' ***k ~¢¢¢~~~~~~~~~~¢¢¢~~ bb¢bb **k'* ¢¢¢~~$$$$$$$~¢¢¢~ b¢¢b¢¢b **'w'* ¢¢~~$.....$~¢¢¢ *'bb¢bbk *kÔ'kkÔ ~~~~$$$$$~~~~ *'w'b¢bk *ÔXÔkÔXÔ ~~~~$$$~~~~ ***'*kbk* **Ô**kÔ** ~~~~~~~ *****kkÔ**k ÒÒÒÒÒÒ ***bkk'*** ~~~ ****Ôkk*ÔXÔk*k Ò ÒÒÒÒÒ **b¢b'w'** ~ ~ ***ÔXÔk'*Ôk'* Ò ÒÒ *bb¢bb'*** ~~~~~ ****Ô*'w'*'w' Ò ÒÒÒÒ b¢¢b¢¢b __ ~~~~~ __ ****'*k*' Ò ÒÒÒÒ *bb¢bb _-_~~~~~~~_-_ ****Ô*k* ÒÒ Ò k'b¢b ~_-_~~~~~~~_-_~ **ÔXÔ** ÒÒ ÒÒÒÒ 'w'b ~~_-_~~~~~~~_-_~~ **Ô*** ÒÒ ÒÒÒÒ *'k* ~~_._~~~~~~~_-_~~~ **** ÒÒ ÒÒ k* ~~~_.-_~~~~~_--_~~~~ *** ÒÒ ÒÒ k** ~~~_.-_~~~~~_--_~~~~~ ** ÒÒÒÒ 'k* ~~_-.--_~~~_-._š_~~~~~ * AAA AAAAA 'w'* ~~_-..--_~_-.._š_ ~~~~~ AXXXAXXXXA '** ~~_š-.--š_..._šš_* ~~~~~ AAAAXAAAAÀÀÀÀÀ ** ~~_šš--š_-.-_ššš_** ~~~~ ÀwwwwAwÀÀÀwwwwwÀÀ ** ~~~_ššš_--- _**** ~~~~ ÀwwwwAwwwwwwwwwwwÀ * ~~~_šš_--- ~~~~ **AAA~~~~ AwwwwAAwwwwwÀÀÀÀÀÀÀÀ ~~~~ š_---š ~~~AAXXA~~~~ AAAAAXAwwwwÀwwwwwwwwÀ ~~~~ _---š ~~~~~~AXXXXA~~~ ÀAXXAXAwwwwÀwwÀÀÀÀÀÀÀwÀ ~~~ *_---_ ~~~AXXXXA~~ ÀÀAXXXAAwwwwwwwÀwwwwwÀwwwÀ AAA~ _š--_š ~~~~~~AXXXAA * ÀÀwwAXXAwwwwwwwwwwwwwwÀwwwwwÀ AXXAA_šš_šš ~~~~AAA***** ÀwwÀAXAwwwwwwwwwwwwwÀÀwwwwwwwÀ AXXXA___šššš ~~~~ *******b ÀwwAAwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwÀ AXXXA_šš_____ _*******b¢b ÀÀwwwwwwwSSSSwwwwwwwwwwwwwwwwÀ AAXXA_-šššššššššš_******bb¢bb ÀwwwwwwS.S_Swwwwwwwwwwwwwwww ~~~AA_-ššššššššš-šš_****b¢¢b¢¢b ÀwwwwwwwSS_Swwwwwwwwwwwwwwww ~~~~~~~_-ššššššššš-šš_**'**bb¢bb ÀwwwwwwwwSSwwwwwwwwwwwwwwww ~~~~ ~~~_-ššššššššš-šš_*'w'*kb¢b Àwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ~~~ ~~_.-šššš-šššš-ššš_*'kk*'b* Àwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ~~~ ~ ~~_.-š-šš--ššš.-šš_***k'w'* ÀwwwwwwwwwwwwwwwwwwwÀwwwwwww ~~ ~~ ~~_.-š-šš---šš_.-š_**k*k'Ô** ÀwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwÀwwwwwww ~~ ~ ~ _.-š--š_.--šš_.-š_***Ô*ÔXÔ*À ÀwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwÀwwwwwwwww ~~ ~~_.-š--š_.---š_.-šš_*ÔXÔkÔ**wÀÀÀÀ À***wwwwwwwwwwwwwwwwÀÀwwwwwwwwwww ~~ _.-š--š_.---š_.-šš_**Ô*k***wwwwwÀÀ *ùùù*wwwwwwwwwwwwÀÀÀ Àwwwwwwwwwwwww _š.-š--š_..--š_..-š_**'k****wwwwwwwÀÀ *ùùù*wwwwwwwwwwÀÀ Àww*wwwwww*wwww_šš-š---_š..--šš_.-šš_'w'***ww*wwwwww*À À***wwwwwwwwwÀÀ À**wwwwww**www__ššš--š_š...-šš_--šš_*'***ww**wwwwww**ÀÀ ÀwÀwwwwwwwwwÀ *Ò*wwwwww*Ò*ww*___šššš______šš_šš__******w*Ò*wwwwww*Ò*À ÀwÀwwwwwwÀÀ *Ò*ÀÀÀÀÀÀ*Ò*ww***'_____~~ ~~_____********w*Ò*ÀÀÀÀÀÀ*Ò*w ÀwÀwwwÀÀ *ÀÀ######ÀÀ*ww**'w' ~~~~~ ~~~~~ ********ww*ÀÀ######ÀÀ*w ÀÀÀÀÀ À##########Àww***'* ~~~~~ ~~~~~ ********wwÀ##########Àw ÀÀÀÀÀÀ##########ÀÀÀÀÀÀ** ~~~~~ ~~~~~ *****ÀÀÀÀÀÀ##########ÀÀ À###À############À###Àb* ~~~~~ ~~~~~ *****À###À############À À##À############À##À¢bb ~~~~~ ~~~~~ ******À##À############À ÀÀÀ############ÀÀÀ¢b¢¢b ~~~~ ~~~~ ********ÀÀÀ############À À#S_######S_#Àkbb¢bb* ~~~~ ~~~~ *****Ô****À#S_######S_#À À_S######_SÀwÔkb¢b**AAAAAAAAAAA****ÔXÔ****À_S######_SÀw À##########ÀÔXÔkb'**AXXXXAXXXXA*****Ô*****À##########Àw ÀwÀ########ÀwkÔkX'X'*AAAAAAAAAAA*Ô****'*****À########Àww ÀwÀ###¢¢###ÀwkpXbX'**AAXAXAXAXAAÔXÔ**'w'**Ô*À###¢¢###Àww ÀwwÀ##ùù##ÀwkkpkXkk**AXAXAAAXAXA*Ô****'**ÔXÔ*À##ùù##Àwww ÀÀwwwÀ####Àwwkp'kpk***AAXAXAXAXAAp*Ô*******Ô***À####Àttww ÀÀÀÀwwÀwwÀÀÀÀÀÀÀkk'X'p****AXAXAAAXAXApÔXÔ**'********ÀÀÀÀÀÀttw ÀÀÀwwwwwwwÀÀ##AAA##Àpp'pp***kAAXAXAXAXAApkÔk*'w'***Ô*À#######Àtt ÀÀÀwwwwwwwwwwÀ##AXXXA##ÀkppX**kkAXXXAAAXXXApkkkk*'***ÔXÀ###XXX###Àt ÀÀXwwwwwwwwwwwÀÀ##AXXXA##ÀkpX'XkktAAXAXAXAXAAkkXkkkt*X**ÔÀ###XXX###Àt ÀwXbXwwwwwwwÀÀkÀ###AAAAA###ÀppXkktpAXAXAAAXAXAkX'XkktX'XkÀ###########À ÀwwwXpwwktwÀpXkkÀ#######À###ÀppkktppkAXAXAXAXAkkpXkkttpXkkÀ#######À###À ÀwwwppwkkttpX'XpÀ##À###À####ÀpXkttpkkpAkAAAppkkppkkktpkkkpÀ##À###À####À ÀwwpppkkttppkXppÀ#ÀÀ#ÀÀ####ÀÀXbXpppkppkktkppkkppkkkttpkkptÀ#ÀÀ#ÀÀ####ÀÀ kttXwpppkkktppkkppkÀ#ÀÀ#ÀÀ###ÀpkkXkppkkpkktkppkkpppkkttpkkpptÀ#ÀÀ#ÀÀ###Àtt kttX'XpppkktppkkppXkÀ#ÀÀ#ÀÀ##ÀpkkttppkkppkttppkkpppkkkttpkppttÀ#ÀÀ#ÀÀ##Àptt kkttpXpppkktppkkppXbXpÀpÀÀppÀÀppkktkpkkpptkttpkkpppkkkttpkkptttpÀÀkÀÀkÀÀpttk kkttppppppkktpkkkpkpXppppppppkpppkttppkpptkktkpkkppkkkttppkppttppkkppkkpppkkk ktpppppppkkpppkppppppppppppkkppkttkpkkpttktkppppppkktttpkkpttppkkppkkppkkkkk pppppkkppppppppXpppppppkkpppktkppkppttktkppppppptttppkpptppkkppkkppkkkppp ppkkppppppppX'Xpppppkkkpppktppkkpttkkkpppppppttpppkpppppkkppkkkpkpppppk pppXppppkkkkppppppppppppppppppppppttppkkpppppkkppkkppppppkkkk
10 20 30 40 50 60 70
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 2
À*ÀÀ Ò*À Ò*w À*w #Àw #ÀÀ ##À ##À ##À _#À SÀw #Àw Àww Àww www tww ttw Àtt #Àt #Àt ##À ##À ##À #ÀÀ Àtt ptt ttk kkk kkk ppp ppk kkk
ÀÀÀÀÀÀÀÀ wwwwwwwwÀ ÀwwwwwwwÀ ÀwwwwwwÀ wÀwwwwÀ ÀÀÀÀÀÀ ###À ##À ÀÀÀ wwÀ wwwÀ wwwÀ wwwÀ wwwÀ wwwÀ wwwÀ wwwÀ wwÔ tÔXÔ tkÔt' tkt'w't ttkt'ttkt tttkttkktp ttktptkttptk tktppkktppkktt kkXpkktppkkptktt kX'Xkkppkkptkktkt kpXkkpppppkkktkktt ppkkkppppkkktkkttkk pkkkppppkkktkktkkkt kkkpppkkkktkkkkk kkpppkkk
80 90
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 3
Fabric:Aida 14, White
96w X 102h Stitches
Size: 14 Count, 17.42w X 18.51h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color ' 2 DMC 209 Lavender-DK * 2 DMC 301 Mahogany-MD S 2 DMC 310 Black ù 2 DMC 351 Coral A 2 DMC 740 Tangerine - 2 DMC 827 Blue-VY LT À 2 DMC 841 Beige Brown-LT Ô 2 DMC 894 Carnation-VY LT p 2 DMC 906 Parrot Green-MD k 2 DMC 907 Parrot Green-LT 2 DMC 918 Red Copper-DK ~ 2 DMC 945 Tawny w 2 DMC 951 Tawny-LT b 2 DMC 956 Geranium X 2 DMC 973 Canary-BRT š 2 DMC 996 Electric Blue-MD $ 2 DMC 3705 Melon-DK # 2 DMC 3770 Tawny-VY LT t 2 DMC 3819 Moss Green-LT ¢ 2 DMC 3824 Apricot-LT Ò 2 DMC 3827 Golden Brown-Pale _ 2 DMC 3843 Electric Blue . 2 DMC 5200 White
X