Vykroyka_zhenskoy_rubashki_34-46_evrop

Формат документа: pdf
Размер документа: 1.4 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

TIP Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroonde
len.
blad 2 van 6
Artikel KM1508-01
Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 46.
Kijk voor de uitleg bij ‘Hoe meet je de maten?’ op www.knipmode.nl/
nieuws/naaitips.
Van dit model is de achterlengte ± 72.5 cm.
Dit heb je nodig
34363840424446
Stof van 1.40 m breed
1.70 m 1.70 m1.70 m1.80 m1.80 m1.90 m1.90 m
Je hebt verder nodig: lichte kwaliteit versteviging (G 785)
• 8 knopen.
Zo maak je het papieren patroon
Knip de volgende patroondelen uit:
1
voorpand met voormouw
2 achterpand met achtermouw
4 halsboord-buiten en binnen
Let op: kijk voor de uitleg bij ‘Aansluitlijnen’ op www.knipmode.nl/nieuws/
naaitips. De patroondelen 1 en 2 staan in twee delen op het patronenblad.
Plak deze delen op de tekens 1
en 2 aan elkaar. Kijk voor de
uitleg bij ‘Doorknippen/afknippen’ op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips.
Knip het voorpand met voormouw 1 volgens de aangegeven lijn door,
zodat er een voorpas en beleg voorpas 1 ontstaan. Kijk voor de uitleg
bij ‘Spiegelen’ op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Maak van het
patroondeel 4 een heel patroondeel.
Teken de volgende patroondelen zelf
34 363840424446
7 manchet (2x knippen)
8x24.5
cm 8x25 cm
8x26 cm8x26.5
cm8x27 cm
8x27.5
cm8x28 cm
8 mouwsplitreep (2x schuin van draad knippen)
3x20 cm 3x20 cm3x20 cm3x20 cm3x20 cm3x20 cm3x20 cm
9 mouwlip (2x knippen)
20x4 cm 20x4 cm20x4 cm20x4 cm20x4 cm20x4 cm20x4 cm
Zo knip je de patroondelen uit de stof
Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de
uitleg bij ‘Naden en zomen aantekenen’ op www.knipmode.nl/nieuws/
naaitips. Let op dat je linker- en rechterdelen knipt.
Voor je begint
Kijk voor de uitleg bij ‘Verstevigen’ op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips.
Verstevig de volgende delen: een strook van 4 cm breed aan de verkeerde
kant op de voorrand D van het beleg voorpas 1
• de halsboord-buiten 4

• de manchetten 7
tot de helft.
Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.
Alle patronen zijn zonder naden en zomen!
BLOUSE
1 2
2 14
4
78
9 1
1
1
1
8
7
9
15K08-01
stofbreedte 140 cm
zelfkant stof enkel
zelfkant goede kant stof boven C C
C
C
A
C
F
A
B C
E
F
B
C
E
FC
E
F
D
E
F
D E
F
D
ED
E
E
G
K
M
O
G
K
M
O
G
J
K
M
O
G
H
J
M
O
G
HJ
L
MO
P
Q
R
G
L
M
O
P
Q
R N
O
P
QR
N O P
Q
R
K
K
K
K
K
XX
X
X

1
9
19
5
13
23
3
11
21
7
17
15
25
2
10
20
6
14
24
4
12
22
8
18
16
26
27
28
29
28
Copyright New Skool Media - KnipMode - Niets uit dit document of patroon mag gehe
el of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever.

blad 3 van 6
Mouwsplitten
13. Kijk voor de uitleg bij ‘Mouwsplit met splitbies’ op www.knipmode.nl/
nieuws/naaitips, editie 08-2015. Knip de splitlijn M van het achterpand
met mouw in. Leg de goede kant van de mouwsplitreep 8 op de
verkeerde kant van het achterpand met mouw. Let op: in het midden
van het split moet het stiksel vlak langs de rand van het ingeknipte spl
it
lopen om plooien te voorkomen.
14. Naai op de mouw. Naai één lange rand M van de splitreep 0.5 cm
vanaf de kant vast, stik tot het midden van het split. Zet de naald in d
e
stof en zet het voetje omhoog. Leg de ontstane plooien naar achteren,
zet het voetje weer naar beneden. Naai de splitreep verder 0.5 cm
vanaf de kant vast.
15. Vouw de splitreep dubbel met de verkeerde kant op elkaar. Rijg de
andere rand M van de splitreep net over het stiksel, aan de goede kant,
smal op de kant op de naad M vast.
16. Vouw de mouw in de lengte van het split dubbel met de goede kant op
elkaar. Naai de splitreep aan de bovenkant met een schuin hoekje op
elkaar.
17. Vouw de splitreep langs de splitrand aan het breedste deel van de
mouw naar de verkeerde kant.
18. Geef met een rijgdraad de plooilijnen N aan de onderrand O van de
mouw aan. Vouw de stof op de plooilijn X met de verkeerde kant van
de stof op elkaar. Vouw de plooilijn X in de richting van de pijl op de
andere plooilijn. Speld en rijg de plooi langs de onderrand O van de
mouw vast. Vouw op dezelfde manier de andere plooien op elkaar.
Manchetten
19. Naai de ondermouwnaad en aansluitend de zijnaden P op elkaar.
20. Kijk voor de uitleg bij ‘Manchetten’ op www.knipmode.nl/nieuws/
naaitips, editie 08-2015. De naden Q van de manchet 7 steken bij het
split uit. Naai de naden O van de manchet en de aangeknipte mouw
op elkaar.
21. Strijk de andere naad O van de manchet naar de verkeerde kant en rijg
hem vast. Vouw de manchet dubbel met de goede kant op elkaar. Naai
de naden Q op elkaar. Keer de manchet.
22. Zoom de naad O van de manchet aan de verkeerde kant met de hand
op het stiksel van de naad O vast. Stik de naad O op de manchet door.
Afwerking
23. Kijk voor de uitleg bij ‘Zichtbare zoom’ op www.knipmode.nl/nieuws/
naaitips. Naai een zoom van 1 cm breed in de onderrand R van de
blouse.
24. Kijk voor de uitleg bij ‘Knoopsgat maken’ en ‘Knoop aanzetten m
et de
hand’ op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Maak de knoopsgaten
in de rechter voorpas en bij het brede gedeelte van de mouw in de
manchet. Zet de knopen aan.
Zo zet je het model in elkaar
Kijk voor de uitleg bij ‘Naden naaien, afwerken en strijken’ op ww
w.
knipmode.nl/nieuws/naaitips. Kijk voor de uitleg bij ‘Doorstikken’
op www.
knipmode.nl/nieuws/naaitips. Stik de naden smal op de kant door, tenzij
anders beschreven.
Panden
1. Naai de middenvoornaden A van de voorpanden met mouw 1 op
elkaar. Naai de middenachternaden B van de achterpanden met mouw
2 op elkaar.
Voorpassen
2. Leg de voorpas en het beleg voorpas 1 met de goede kant op elkaar.
Naai de halsnaden C vanaf de middenvoorlijn en naai aansluitend
de voornaden D op elkaar. Knip de halsnaad C op de middenvoorlijn
schuin tot het stiksel in. Keer de voorpas.
3. Kijk voor de uitleg bij ‘Platstikken’ op www.knipmode.nl/nieuws/
naaitips. Leg de naden D onder het beleg voorpas. Stik de naad D
zo ver mogelijk op het beleg voorpas door. Rijg de halsnaden C, de
schoudernaden E, de pasnaden F en G op elkaar.
4. Leg de voorpassen met de goede kant boven. Leg de rechter voorpas
op de linker voorpas. Speld de middenvoorlijnen H op elkaar en rijg de
naden G op elkaar.
5. Naai tot het hoekje van het voorpand. Naai de pasnaden F van de
voorpas en het voorpand op elkaar. Knip de pasnaad F bij het hoekje
van het voorpand schuin tot het stiksel in. Naai vanaf het stiksel bij
het hoekje de naden G van de voorpas en de dwarsnaad G van het
voorpand op elkaar. Stik de naden F en G met een enkel stiksel op de
voorpas door.
Schouder- en aansluitend de bovenmouwnaden
6. Naai de schouder- en aansluitend de bovenmouwnaden E van het
voorpand met voorpas en het achterpand op elkaar.
Mouwlippen
7. Vouw de mouwlip 9 met de goede kant op elkaar dubbel. Naai de
lange randen J en een uiteinde K op elkaar. Keer de mouwlip.
8. Kijk voor de uitleg bij ‘Knoopsgat maken’ op www.knipmode.nl/
nieuws/naaitips. Maak 1 cm vóór het dichte uiteinde K een knoopsga
t
in de mouwlip.
9. Leg de mouwlip aan de verkeerde kant op de bovenmouwnaad E, het
dichte uiteinde K wijst naar de halsnaad C. Naai het open uiteinde K
van de mouwlip volgens de aangegeven lijn K op de boven-mouwnaad
E vast. Vouw de mouwlip naar beneden. Stik de naad K van de
mouwlip met een vierkant- en kruisstiksel door.
Halsboord
10. Naai de naden L van de halsboord-buiten en binnen 4 op elkaar. Keer
de halsboord.
11. Naai de halsnaden C van de halsboord-buiten en de panden op elkaar.
Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad C.
12. Zoom de halsnaad C van de halsboord-binnen met een inslag op het
stiksel vast. Stik de halsnaad C smal op de kant op de halsboord-buiten
door.
Artikel KM1508-01
BLOUSE

1
9
19
5
13
23
3
11
21
7
17
15
25
2
10
20
6
14
24
4
12
22
8
18
16
26
27
28
29
28
Copyright New Skool Media - KnipMode - Niets uit dit document of patroon mag gehe
el of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever.

blad 4 van 6
Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 46.
Kijk voor de uitleg bij ‘Hoe meet je de maten?’ op www.knipmode.nl/
nieuws/naaitips.
Van dit model is de achterlengte ± 60 cm.
Dit heb je nodig
34363840424446
Stof van 1.40 m breed
1.60 m 1.60 m1.60 m1.70 m1.70 m1.80 m1.80 m
Je hebt verder nodig: lichte kwaliteit versteviging (G 785)
• 4 knopen.
Zo maak je het papieren patroon
Knip de volgende patroondelen uit:
1
voorpand met voormouw
2 achterpas met achtermouw-buiten en binnen
3 achterpand-onder met achtermouw
3a zoombeleg achterpand
5 staander-buiten en binnen
6 kraag-boven en onder
Let op: kijk voor de uitleg bij ‘Aansluitlijnen’ op www.knipmode.nl/nieuws/
naaitips. Patroondeel 1 staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze
delen op de tekens
aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij ‘Doorknippen/
afknippen’ op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Knip het voorpand
met voormouw 1 volgens de aangegeven lijn door, zodat er een voorpas
en beleg voorpas 1 ontstaan. Knip de achterpas met achtermouw-buiten
en binnen 2 op de aangegeven lijn af. Knip deel 1 op de aangegeven
lengtelijn af. Neem het zoombeleg achterpand 3a volgens de aangegeven
lijn van het patroondeel 3 apart over. Kijk voor de uitleg bij ‘Spiegelen’ op
www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Maak van het patroondeel 6 een heel
patroondeel.
Teken het volgende patroondeel zelf
34 363840424446
10 strikband (2x knippen)
70x5 cm 70x5 cm70x5 cm75x5 cm75x5 cm75x5 cm75x5 cm
Zo knip je de patroondelen uit de stof
Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de
uitleg bij ‘Naden en zomen aantekenen’ op www.knipmode.nl/nieuws/
naaitips.
Voor je begint
Kijk voor de uitleg bij ‘Verstevigen’ op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips.
Verstevig de volgende delen: een strook van 4 cm breed aan de verkeerde
kant op de voorrand B van het beleg voorpas 1
• de staander-buiten 5

• de kraag-onder 6
.
3
2
1
6
1
1
2
3a
5 5
10
15K08-02
zelfkant
1/2 stofbr. 70 cm
stofvouw
A
A
A
A
C A
C
A
B CB
C C
F
F
D F
D
E D
E E
K
H K
H
J
G H
J
G
L
M
N
P R
N
P R
N O
P
Q
R
A A
Artikel KM1508-02
BLOUSE
TIP Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroonde
len.
Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.
Alle patronen zijn zonder naden en zomen!

1
9
19
5
13
23
3
11
21
7
17
15
25
2
10
20
6
14
24
4
12
22
8
18
16
26
27
28
29
28
Copyright New Skool Media - KnipMode - Niets uit dit document of patroon mag gehe
el of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever.

blad 5 van 6
Artikel KM1508-02
BLOUSE
Panden
12. Leg het linker achterpand-onder met de verkeerde kant op de goede
kant van het rechter achterpand-onder. Leg de middenachtertekens O op
elkaar.
Rijg de naden F van het achterpand-onder op elkaar vast.
13. Leg de goede kant van de achterpas-binnen met achtermouw 2 op
de verkeerde kant van het achterpand-onder met achtermouw 3 . Leg
de achterpas-buiten met achtermouw 2 en het achterpand-onder met
achtermouw met de goede kanten op elkaar. Er liggen nu 3 lagen op
elkaar.
14. Naai de naden F van de achterpas en het achterpand-onder op elkaar.
Vouw de achterpas-buiten en binnen naar boven met de verkeerde kant
op elkaar.
15. Naai de schouder- en aansluitend de bovenmouwnaden C van de
achterpas-buiten en het voorpand op elkaar.
16. Zoom met de hand de schouder- en bovenmouwnaad C van de
achterpas-binnen met een inslag op het stiksel van de schouder- en
boven- mouwnaad C van het voorpand vast.
17. Laat de zoom H aan de onderrand van het voorpand bij de zijnaad N
uitsteken. Naai de ondermouwnaad en aansluitend de zijnaden N op
elkaar. Je heb nu de strikband vastgenaaid.
Kraag en staander
18. Kijk voor de uitleg bij ‘Kraag met staander’ www.knipmode/nieuws/
naaitips, editie 08-2015. Naai de naden P van de staander-buiten 5 en
de kraag-onder 6 op elkaar. Naai de naden P van de staander-binnen
5 en de kraag-boven 6 op elkaar. Geef tot
2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad P.
19. Naai de naden Q van de kraag-boven en onder op elkaar. Keer de
kraag met staander.
20. Naai de naden A van de kraag-onder met staander-buiten en de
panden op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad
A.
21. Zoom de halsnaad A van de kraag-binnen en staander-onder met
een inslag op het stiksel van de halsnaad A vast. Stik de halsnaad A
smal op de kant op de kraag-onder met staander-buiten door. Stik de
buitenrand van de kraag door.
Afwerking
22. Kijk voor de uitleg bij ‘Zichtbare zoom’ op www.knipmode.nl/nieuws/
naaitips. Naai een zoom van 1 cm breed in de onderrand H van de
blouse en de onderrand R van de mouwen.
23. Kijk voor de uitleg bij ‘Knoopsgat maken’ en ‘Knoop aanzetten m
et de
hand’ op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Maak de knoopsgaten in
de rechter voorpas. Zet de knopen aan.
Zo zet je het model in elkaar
Kijk voor de uitleg bij ‘Naden naaien, afwerken en strijken’ op ww
w.
knipmode.nl/nieuws/naaitips. Kijk voor de uitleg bij ‘Doorstikken’
op www.
knipmode.nl/nieuws/naaitips. Stik de naden smal op de kant door, tenzij
anders beschreven.
Voorpassen
1. Leg de voorpas en het beleg voorpas 1 met de goede kant op elkaar.
Naai de halsnaden A vanaf de middenvoorlijn en naai aansluitend
de voornaden B op elkaar. Knip de halsnaad A op de middenvoorlijn
schuin tot het stiksel in. Keer de voorpas.
2. Kijk voor de uitleg bij ‘Platstikken’ op www.knipmode.nl/nieuws/
naaitips. Leg de naden B onder de beleg voorpas. Stik de naad B
zo ver mogelijk op het beleg voorpas door. Rijg de halsnaden A, de
schoudernaden C, de pasnaden D en E op elkaar.
3. Leg de voorpassen met de goede kant boven. Leg de rechter voorpas
op de linker voorpas. Speld de middenvoorlijnen op elkaar en rijg de
naden E op elkaar.
4. Naai tot het hoekje van het voorpand. Naai de pasnaden D van de
voorpas en het voorpand op elkaar. Knip de naad D bij het hoekje
van het voorpand schuin tot het stiksel in. Naai vanaf het stiksel bij
het hoekje de naden E van de voorpas en de dwarsnaad E van het
voorpand op elkaar. Stik de pasnaden D en E met een enkel stiksel op
de voorpas door.
Achterpanden
5. Zet de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de
steekgrootte iets groter. Laat aan het begin en het einde een stuk
draad loshangen. Rimpel de naad F van het achterpand-onder met
achtermouw 2 vanaf het teken in als volgt. Naai een rimpeldraad 3 mm
boven en onder de patroonlijn van de naad F van het achterpand-onder
met achtermouw.
6. Schuif de stof op over de draden tot 20–21–22–23–24–25–
26 cm.
Verdeel de rimpels gelijkmatig.
7. Vouw het aangeknipte beleg aan de achterrand G van het achterpand-
onder 3 naar de verkeerde kant en rijg het vast.
Zoombeleg van de achterpanden
8. Vouw het aangeknipte beleg aan de achterrand G van het zoombeleg
achterpand 3a naar de verkeerde kant en rijg het vast. Naai de naden
H van het zoombeleg en het achterpand-onder op elkaar.
9. Kijk voor de uitleg bij ‘Platstikken’ op www.knipmode.nl/nieuws/
naaitips. Leg de naden H onder het zoombeleg. Stik de naad H op het
zoombeleg door. Vouw het zoom-beleg naar de verkeerde kant. Naai
het zoombeleg volgens de aangegeven lijn J vast. Je hebt nu een tunnel.
Strikbanden
10. Vouw de strikband 10 met de goede kant op elkaar dubbel. Naai
de naden K en een uiteinde L van de strikband op elkaar. Keer de
strikband.
11. Rijg de strikband door de tunnel van het achterpand-onder. Zet het open
uiteinde M van de strikband op de zijnaad N van het achterpand-onder
vast.

1
9
19
5
13
23
3
11
21
7
17
15
25
2
10
20
6
14
24
4
12
22
8
18
16
26
27
28
29
28
Copyright New Skool Media - KnipMode - Niets uit dit document of patroon mag gehe
el of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever.

Belangrijk!
Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!
Voordat u begint met het printen van alle
pagina’s, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.
Als u deze pagina heeft geprint, controleert u
met behulp van een liniaal of het onderstaande
vierkant exact 10 bij 10 cm is.
Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze
pagina, waarbij u controleert of u print op ware
grootte (100%) en op het juiste papierformaat;
A4 (210 x 297 mm).Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het
vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met
DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op
A4 papier) de resterende pagina’s.
Op één van de pagina’s in het patroon is voor
een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant
geplaatst.
Voordat u begint met het knippen en plakken
van het patroon, controleert u ook nog of dit
vierkant de juiste afmetingen heeft.
Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan
is het patroon juist geprint en kunt u beginnen
met het knippen en plakken van het patroon.
Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat
de kans dat het patroon qua maatvoering niet
klopt.
CONTROLE VLAK
10 cm
10 cm
blad 1 van 6

1
9
19
5
13
23
3
11
21
7
17
15
25
2
10
20
6
14
24
4
12
22
8
18
16
26
27
28
29
28
Copyright New Skool Media - KnipMode - Niets uit dit document of patroon mag gehe
el of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever.
Artikel KM1508-01-02
2 BLOUSES

CONTROLE VLAK
10 cm
10 cm
blad 6 van 6

1
9
19
5
13
23
3
11
21
7
17
15
25
2
10
20
6
14
24
4
12
22
8
18
16
26
27
28
29
28
Copyright © New Skool Media - KnipMode - Niets uit dit document of patroon mag gehe
el of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever.
Artikel KM1508-01-02
2 BLOUSES

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK
10 cm
10 cmCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen
X