Apteekkialan_Asiakaspalveluopas_A4

Формат документа: pdf
Размер документа: 4.22 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Apteekkialan
asiakaspalveluopas suomi-venäjä -suomi
Финско-русско- финск ий
разговорник
для общения в аптеке

Sisällysluettelo
FIRU Ääntäminen FI
01Esipuhe Предисловие Predislovie4.
02 Ihmisen osat Части тела
человека
Ts
asti tela
tsilaveka 5.
03 Pää Голова
Galava7.
3.1 Oireet ja sairaudet Симптомы и болезни
Simptomy i balezni8.
3.2 Hoito ja lääkkeet Уход и препараты
Uhod i priparaty9.
04 Käsi РSI Ruka11.
4.1 Oireet ja sairaudet Симптомы и болезни
Simptomy i balezni12.
4.3 Hoito ja lääkkeet Уход и препараты
Uhod i priparaty13.
05 Jalka Нога Naga15.
5.1 Oireet ja sairaudet Симптомы и болезни
Simptomy i balezni16.
5.2 Hoito ja lääkkeet Уход и препараты
Uhod i priparaty17.
06 Ruuansulatuselimistö Пищеварительная
система
Pishevaritelnaja
sistema19.
6.1 Oireet ja sairaudet Симптомы и болезни
Simptomy i balezni20.
6.2 Hoito ja lääkkeet Уход и препараты
Uhod i priparaty20.
07 Hermosto Нервная система Nervnaja sistema21.
7.1 Oireet ja sairaudet Симптомы и болезни
Simptomy i balezni22.
7.2 Hoito ja lääkkeet Уход и препараты
Uhod i priparaty22.
08 Verenkiertoelimistö Сердечно-
сосудистая система
Serdetsno-
sosudistaja sist
ema23.
8.1 Oireet ja sairaudet Симптомы и болезни
Simptomy i balezni24.
8.2 Hoito ja lääkkeet Уход и препараты
Uhod i priparaty24.
9 Lapsi Ребёнок
Ribjonak25.
9.1 Oireet ja sairaudet Симптомы и болезни
Simptomy i balezni26.
9.2 Hoito ja lääkkeet Уход и препараты
Uhod i priparaty26.
FIRU Ääntäminen FI
10Nainen Женщина Zhenschina27.
10.1 Oireet ja sairaudet Симптомы и болезни
Simptomy i balezni28.
10.2 Hoito ja lääkkeet Уход и препараты
Uhod i priparaty28.
11 Mies МO`QVI Muschina29.
11.1 Oireet ja sairaudet Симптомы и болезни
Simptomy i balezni29.
11.2 Hoito ja lääkkeet Уход и препараты
Uhod i priparaty29.
12 Eläimet Животные
Zhivotnye31.
12.1 Hoito ja lääkkeet Препараты и лечение
Uhod i priparaty31.
13 Kosmetiikka Косметика
Kosmetika33.
13.1 Hoito ja valmisteet Уход и препараты
Uhod i priparaty34.
14 Vitamiinit ja

hivenaineet Витамины и
микроэлементы
Vitaminy i
mikrailim
enty 35.
15 Lääkkeet Лекарства
Likarstva37.
15.1 Annostus Дозировка и приём
Dazirofka i prij om38.
15.2 Lääkkeiden
toimittaminen Приобретение
лекарств
Priobretenie lik
arstv40.
16 Lääkäri Врач
Vrats 41.
17 Tervehtiminen Приветствование
Privetstvovanie43.
18 Kiittäminen Благодарность
Blagodarnost43.
19 Kielen osaaminen Владение языком
Vladenie jizikom43.
20 Maksaminen ja tax free Оплата и такс фри
Aplata I taks fri44.
21 Numerot Номера
Namera45.
22 Viikonpäivät Дни недели
Dni nideli45.
23 Kuukaudet Месяцы
Mesjatzy45.
24 Lähimmät apteekit

ja sairaala Ближайшие аптеки и
больница
Blizhajshije

aptjeki i baln itsа46.
2

Kymenlaakson
ammattikorkeakoulu,
Kouvola

Polina Racheeva, IB11MA,
Bachelor of Business Administration
(venäjänkielinen materiaali)

Soili Lehto-Kylmänen,
Lehtori
Antti Halonen,
Opettaja
Jukka Hannula , Vi11G
Degree Programme in Media
(Kuvitus & taitto)
Virolahden
apteekki


Eija Nurkka,
Apteekkari
Cursor Oy

Kalle Kallionpää ,
Projektipäällikkö
Teksti © Cursor Oy
Kuvat © Jukka Hannula
Painotyö ja sidonta:

Kopijyvä Oy, Kouvola 2014 ISBN 978-952-99951-7-2 (rengaskirja)
ISBN 978-952-99951-8-9 (PDF)
3

На здоровье! Terveydeksi !
N a zdar o
vje!
1.
Esipuhe
Предисловие
[Predisl o
vie]
Kalle Kallionpää, projektipäällikkö, Cursor Oy
Kotkassa 1.2.2014
Venäläisten turistien määrä on kasvanut Suomessa val
-
tavasti viime vuosien aikana. Venäläiset asiakkaat luot -
tavat suomalaisiin ja siten myös Suomessa toimiviin
apteekkeihin ja siellä myytäviin tuotteisiin. Venäläiset
osaavat koko ajan paremmin englantia, mutta niin suo -
malaisille kuin venäläisillekin on miellyttävämpää kes -
kustella omaan ja läheisten terveyteen liittyvistä asioista
omalla äidinkielellään.

Näistä tosiasioista syntyi niin Virolahden apteekissa kuin
Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorissakin
idea apteekkisanaston laatimisesta. Kun vielä mukaan
saatiin opiskelijat ja opettajat Kymenlaakson ammattikor -
keakoulusta, venäjää hallitseva farmaseutti Kuusankosken
ykkösapteekista ja venäjän kielen virallinen kääntäjä, niin
lopputulokseksi syntyi käsissänne oleva teos Apteekkialan
asiakaspalveluopas suomi-venäjä-suomi.

Opas pyrkii auttamaan apteekkia asiakkaan tarpeen tun -
nistamisessa sekä ensiapua tarjoavan lääkkeen valitsemi -
sessa. Opas ei korvaa lääkäriä, vaan pikemminkin se aut -
taa apteekkia lääkäriin ohjaamisessa. Kirjan sisältö etenee ihmisen osista oireiden ja sairauk
-
sien kautta hoitoon ja lääkkeisiin ja lopussa oleviin yleisiin
kielen käytön tilanteisiin. Kaikessa tärkeimpänä on ollut
asiakaspalvelu ja sen asettamat haasteet niin apteekille
kuin asiakkaillekin. Venäjänkieliset osat on translitteroitu
suomeksi ja sanojen painot on korostettu lausunnan hel -
pottamiseksi. Translitteroinnissa ei ole noudatettu orjalli -
sesti siitä annettuja ohjeita ja sääntöjä, vaan tärkeimpänä
on ollut käyttökelpoisuus ja lausunnan helpottaminen. Allekirjoittanut kiittää kaikkia sanaston laatimisessa
mukana olleita, joihin kuuluvat mm.

• Virolahden apteekki ja erityisesti apteekkari
Eija Nurkka : pohjatyö ja lopputuloksen viilaaminen
• Kyamk:n opiskelija Polina Racheevaa : kirjan venäjän-
kielisen sisällön tuottaminen ja sisällön tarkentaminen
• Kyamk:n opiskelija Jukka Hannula :
sanaston taittaminen kirjalliseen muotoon
• Kyamk:n opettaja Antti Halonen :
taittotyön ohjaaminen
• Kyamk:n lehtori Soile Lehto-Kylmänen :
työn käyntiin saattaminen
• Kuusankosken ykkösapteekin farmaseutti
Lotta Salokorpi : sisällön kommentointi ja
• virallinen suomi-venäjä kielenkääntäjä Igor Lapsinov:
venäjän kielen tarkistaminen ja kommentointi
Sanaston laatimista on tukenut Cursorin hallinnoima ja
EAKR-rahoitusta saava Contract -hanke.
4

Ihmisen osat
Части тела человека
[ Ts a
sti t e la tsilav e ka] 2.
FI RU Ääntäminen FI
genitaalialueобласть половых
органов oblast palavyh
organov
genitaalialue гениталии
ginitalii
hartia плечо
plitso
ihmisen osat части тела
человека
tsasti tela

tsilaveka
iho кожа
kozha
jalka нога
nogi
kasvot лицо
litso
kaula шея
sheja
keuhko лёгкое
ljohkaje
kylki ребро
rebro
käsi рSI
ruka
käsivarsi предплечье
predpletsje
lanne поясница
pajasnitsa
lantio таз
taz
lonkka бедро
bidro
luuranko скелет
skilet
maha живот
zhivot
pakara ягодица
jagaditsa
pää голова
galava
rinta грудь
grut
rintakehä грудная клетка
grudnaja kletka
selkä спина
spina
selkäranka позвоночник
pazvanotsnik
sukupuolielimet половые органы
palavye organy
sydän сердце
serdse
takapuoli ягодица
jagaditsa
vartalo туловище
tulovische
vatsa желудок
zhiludak
vatsa живот
zhivot
5

6

3.
Pää
Го л о в а
[Galav a
]
FI RU Ääntäminen FI
pään osatчасти головы tsasti galavy
hammas зуб
zup
hengityselimistö дыхательная
система
dyhatilnaja

sistema
hengitystiet дыхательные пути
dyhatilnyje puti
henkitorvi (trakea) трахея
traheja
hiukset волосы
volasy
huuli гJI
guba
ien десна
disna
kaula шея
sheja
keuhko лёгкое
ljohkaje
keuhkopussi плевра
plevra
keuhkoputki бронхи
bronhi
keuhkorakkula альвеола
alviola
kieli язык
jizyk
korva ухо
uho
kurkku горло
gorla
kurkunpää гортань
gartan
leuka челюсть
tseljust
nenä нос
nos
nenäontelo полость носа
polast nosa
nielu глотка
glotka
niska затылок
zatylak
otsa лоб
lop
pallea диафрагма
diafragma
poski щека
schika
poskiontelo синус
sinus
sierain ноздря
nazdrja
silmä глаз
glaz
silmäluomi веко
veka
suu рот
rot
yläsivu
7

Oireet ja sairaudet
Симптомы и болезни
[Simpt o
my i bale zni] 3 .1
FI RU Ääntäminen FI
alkoholi алкоголь alkagol
allergia аллергия
alirgija
allerginen nuha аллергический

насморк
alirgitsiskij
nasmark
angina ангина
angina
astma астма
astma
bakteeri бактерия
bakterija
flunssa грипп
grip
glaukooma глаSWUI
glaukoma
hammassärky зJVIhJWTe
zybnaja bol
hilse перхоть
perhat
hilse шелaNVQN
shilushelije
huimaus головокрONVQN
galavakruzhenije
huuliherpes герпес на гJN
gerpes na gube
huume наркотики
narkotiki
ientulehdus воспаление дёсен
vaspalenije dj osen
ihottuma сыпь
syp
ihottuma экзема
egzema
infektio инфекция
infektsija
karies кариес
karijes
keratiitti кератит
kiratit
kipu боль
bol
korvakipu aVIhJWTe
ushnaja bol
korvatulehdus воспаление ^I
vospalenije uha
korvatulehdus отит
atit
kuiva limakalvo nenässä с^WZ[eZTQPQZ[WR
оболочки носа
suhast slizistai
abal
otski nosa
FI RU Ääntäminen FI
kuiva silmä с^WRLTIP suhoj glas
kuivat huulet с^QNLбы
suhije guby
kurkkukipu боль в горле
bol v gorle
kutina зM
zut
kuume жар
zhar
lihassärky мышечная боль
myshetsnaja bol
lima слизь
sliz
loinen паразит
parazit
migreeni мигрень
migren
nenäverenvuoto носовое кровотечение
nasavoe kravatitsenije
niskasärky боль в шее
bol v sheje
nuha насморк
nasmark
näärännäppy ячмень
jitsmen
plakki зJVWRVITk[
zubnoi naljot
poskiontelontulehdus синусит
sinusit
poskiontelontulehdus гайморит
gaimarit
päänsärky головная боль
galavnaja bol
rakkula huulessa волдырь на гJN
voldyr na gube
rohtuminen обветривание
obvetrivanie
rähmivä silmä гноящийся глаз
gnajaschijsia glas
sidekalvontulehdus конъюнктивит
kanjuktivit
silmätulehdus воспаление глаза
vaspalenije gl aza
silmätulehdus офтальмия
aftalmija
särky боль
bol
tukkoinen nenä заложенный нос
zalozhinyj nos
tulehdus воспаление
vaspalenije
tupakointi кYNVQN
kurenie
verenvuoto кровотечение
kravatetsenie
vilustuminen простуда
prastuda
virus вирус
virus
vuotava nenä насморк
nasmark
välikorvatulehdus средний отит
srednij atit
yskä кашель
kashil
8

Hoito ja lääkkeet
Уход и препараты
[ U
hod i pripar a ty] 3. 2
FI RU Ääntäminen FI
desifiointi дезинфекция dezinfektsija
hammasharja зJVIhbN[SI
zubnaja schotka
hammaslanka зJVIhVQ[e
zubnaja nit
hammasproteesi зJVWRXYW[NP
zubnoi protez
hammastahna зJVIhXIZ[I
zubnaja pasta
hammastikku зJW`QZ[SI
zubotsistka
hilseshampoo шампVeW[
перхоти
shampun at
perhoti
hunaja мёд
mjot
inhalaattori ингалятор
ingaljatar
kipulääke обезболивающее
средство
abezb
olivajuschije
sretstvo
korvatipat aVdNSIXTQ
ushnyje kapli
korvatulpat берaQ
berushi
kuuma vesi горячая вода
garjatsaja vada
kuumelääke жаропонижающее
средство
zharapanizhajuscheje
sretstva
kuumemittari градусник
gradusnik
kuumemittari термометр
tirmomitr
kylmä vesi холодная вода
halodnaja vada
limaa irrottava lääke отхаркивающее
средство
atkharkivajuscheje

sretstva
lämmin juoma тёплый напиток
tioplyj napitak
FI RU Ääntäminen FI
mustaherukkamehu морс из чёрной
смородины mors is tsornaj
smarodiny
nenäsuihke назальный спрей
nazalnyj sprei
nenäsuihke cпрей для носа
sprei dlja nosa
nuhalääke средство от
насморка
sretstvo ot
nasmarka
puhdistus чистка
tsistka
silmätippa глазные капли
glaznyje kapli
suun hoito гигиена рта
gigiena rta
silmähuuhde жидкость для
промывания глаз
zhidkost dlja
promyvania gl
az
silmävoide глазная мазь
glaznaja m az
suuvesi жидкость для
полоскания рта
zhitkast dlj
a
palask anija rta
särkylääke средство от боли
sretstva at boli
yskänlääke лекарство от кашля
likarstva at kashlia
yskää hillitsevä lääke средство для
сдерживания кашля
sretstva dlj
a
zd erzhivanija k ashlia
FI RU Ääntäminen FI
Pyydämme ottamaan
yhteyttä lääkäriin! Пожалуйста,

обратитесь к врачу! Pazh alusta,
abrat ites k vrats u!
9

10

4.
Käsi
Рука
[Ruka]
FIRU Ääntäminen FI
hartia плечо plitso
hermo нерв
nerv
kainalo подмышка
padmyshka
kynsi ноготь
nokat
kyynärpää локоть
lokat
kyynärtaive локтевой сгиб
laktivoj sgip
kyynärvarsi предплечье
pritpletsje
kämmen ладонь
ladon
käsi рSI
ruka
lihas мускул
muskul
lihas мышца
myshtsa
luu кость
kost
nivel сустав
sustaf
olkapää плечо
plitso
olkavarsi плечо
plitso
ranne запястье
zapjastje
sormi палец
palits
11

Oireet ja sairaudet
Симптомы и болезни
[Simpt o
my i bale zni] 4 .1
FI RU Ääntäminen FI
allerginen ihottuma экзема egzema
auringon polttama солнечный ожог
solnitsnyj azhok
aurinko солнце
solntse
aurinkoihottuma солнечный дерматит
solnitsnyj dermatit
bakteeri бактерия
bakterija
haava рана
rana
hankauma ссадина
ssadina
hiertymä царапина
tsarapina
hyönteisenpurema S\ZdVIZNSWUd^
ukusy nasikomyh
ihon palaminen ожег кожи
ozhog kozhi
ihottuma сыпь
syp
ihottuma экзема
egzema
infektio инфекция
infektsija
kipu боль
bol
kuivuus с^WZ[e
suhast
kutina зM
zud
kutiseva ihottuma сыпь с зудом
syp zzudam
kuumotus жжение
zhzhenije
kynsien pureminen обкусывание ногтей
apkusyvanije naktej
kynsisieni грибок ногтей
gribok naktej
känsä мозоль
mazol
käärmeenpurema S\ZPUNQ
ukus zmii
lihassärky мышечная боль
myshetsnaja bol
loinen паразит
parazit
murtuma перелом
pirilom
mustelma синяк
sinjak
naarmu царапина
tsarapina
FIRU Ääntäminen FI
naarmu ссадина ssadina
paleltuma обморожение
abmarazhenije
palovamma ожог
azhok
pisto укол
ukol
punastuminen покраснение
pakrasnenije
purema S\ZOQKW[Vd^
ukus zhivotnykh
rakkula волдырь
valdyr
rohtuma экзема
egzema
rohtuminen обветривание
obvetrivanie
syylä бородавка
baradavka
särky боль
bol
tulehdus воспаление
vaspalenije
tulehdus рана
rana
turvotus оп^IVQN
apuhanie
venähdys растяжение
rastizhenije
verenvuoto кровотечение
kravatetsenie
virus вирус
virus
12

Hoito ja lääkkeet
Уход и препараты
[ U
hod i pripar a ty] 4. 2
FI RU Ääntäminen FI
desifiointiдезинфекция dezinfektsija
desifiointiaine дезинфицирgbNN
средство
dizinfitsyrujuschije
sretstva
elastinen side эластичный бинт
elastitsnyj bint
haavojen
puhdistamiseen очищение
ран и ссадин
atsischenije
ran i ssadin
ihottumalääke препарат против сыпи
priparat protif sypi
kipsi гипс
gips
kipugeeli iholle нарOVdR
обезболивающий гель
naruzhnyj
abezb
olivajuschij gel
kipulääke средство от боли
sretstva at boli
kylmä vesi холодная вода
halodnaja vada
kyypakkaus средство от
S\ZWKPUNR
sretstvo ot
ukusov zmej
FI
RUÄäntäminen FI
Pyydämme ottamaan
yhteyttä lääkäriin! Пожалуйста,

обратитесь к врачу! Pazh alusta,
abrat ites k vrats u!
FI RU Ääntäminen FI
laastariпластырь plastyr
lepo отдых
oddyh
puhdistus чистка
tsistka
sideharso марля
marlja
tukiside бинт
bint
tulehduskipulääke противовоспалительное
средство
protivavaspal
itilnaje
sretstva
13

14

5.
Jalka
Нога
[Naga]
FIRU Ääntäminen FI
hermo нерв nerv
jalka нога
naga
jalkaterä стопа
stapa
kantapää пятка
pjatka
kynsi ноготь
nokat
lihas мускул
muskul
lihas мышца
myshtsa
luu кость
kost
nilkka лодыжка
ladyzhka
nilkka щиколотка
schikolotka
nivel сустав
sustaf
pakara ягодица
jagaditsa
pohje икра
ikra
polvi колено
kalena
reisi бедро
bidro
sääri голень
golin
varvas палец ноги
palits nagi
15

Oireet ja sairaudet
Симптомы и болезни
[Simpt o
my i bale zni] 5 .1
FI RU Ääntäminen FI
allerginen ihottuma экзема egzema
auringon polttama солнечный ожог
solnitsnyj azhok
aurinko солнце
solntse
aurinkoihottuma солнечный дерматит
solnitsnyj dermatit
bakteeri бактерия
bakterija
haava рана
rana
hankauma ссадина
ssadina
hiertymä царапина
tsarapina
hyönteisenpurema S\ZdVIZNSWUd^
ukusy nasikomyh
ihon palaminen ожег кожи
ozhog kozhi
ihottuma сыпь
syp
ihottuma экзема
egzema
infektio инфекция
infektsija
jalkasieni грибок стопы
gribok stapy
kipu боль
bol
kuivuus с^WZ[e
suhast
kutina зM
zud
kutiseva ihottuma сыпь с зудом
syp zzudam
kuumotus жжение
zhzhenije
känsä мозоль
mazol
käärmeenpurema S\ZPUNQ
ukus zmii
lihaskramppi мышечные
судороги
myshetsnyje
sudorogi
lihassärky мышечная боль
myshetsnaja bol
FIRU Ääntäminen FI
loinenпаразит parazit
murtuma перелом
pirilom
mustelma синяк
sinjak
naarmu ссадина
ssadina
naarmu царапина
tsarapina
nyrjähdys растяжение
rastizhenije
paleltuma обморожение
abmarazhenije
palovamma ожог
azhok
pisto укол
ukol
punastuminen покраснение
pakrasnenije
purema S\ZOQKW[Vd^
ukus zhivotnykh
rakkula волдырь
valdyr
rohtuma экзема
egzema
rohtuminen обветривание
obvetrivanie
suonenveto судорога
sudoroga
suonikohju варикоз
varikoz
syylä бородавка
baradavka
särky боль
bol
tulehdus воспаление
vaspalenije
tulehdus рана
rana
turvotus оп^IVQN
apuhanie
venähdys растяжение
rastizhenije
verenvuoto кровотечение
kravatetsenie
virus вирус
virus
16

Hoito ja lääkkeet
Уход и препараты
[ U
hod i pripar a ty] 5. 2
FI RU Ääntäminen FI
desifiointiдезинфекция dezinfektsija
desifiointiaine дезинфицирgbNN
средство
dizinfitsyrujuschije
sretstva
haavojen
puhdistaminen очищение
ран и ссадин
atsischenije
ran i ss
adin
ihottumalääke препарат против сыпи
priparat protif sypi
jalkahoito педикюр
pedikjur
jalkakylpy ванна для ног
vanna dlja nog
jalkaraspi педикюрный рашпиль
pedikjurnyi rashpil
kipsi гипс
gips
kipugeeli iholle нарOVdR
обезболивающий гель
naruzhnyj
abezb
olivajuschij gel
kipulääke средство от боли
sretstva at boli
kylmä vesi холодная вода
halodnaja vada
kyypakkaus средство от
S\ZWKPUNR
sretstvo ot
ukusov zmej
FI
RU Ääntäminen FI
Pyydämme ottamaan
yhteyttä lääkäriin! Пожалуйста,

обратитесь к врачу! Pazh alusta,
abrat ites k vrats u!
FI RU Ääntäminen FI
laastariпластырь plastyr
lepo отдых
oddyh
puhdistus чистка
tsistka
rasva жир
zhir
sideharso марля
marlia
tukiside бинт
bint
tulehduskipulääke противовоспалительное
средство
protivavaspal
itilnaje
sretstva
vanu вата
vata
voide мазь
maz
17

18

6.
Ruuansulatuselimistö
Пищеварительная система
[Pishevari
telnaja siste ma]
FI RU Ääntäminen FI
haimaподжелудочная железа padzhiludatsnaja zhiliza
mahalaukku желудок
zhiludak
maksa печень
petsin
nielu гортань
gartan
ohutsuoli тонкая кишка
tonkaja kishka
paksusuoli толстая кишка
tolstaja kishka
peräaukko анальное отверстие
analnaje atverstije
pohjukaissuoli двенадцатиперстная

кишка
dvenatsatipersnaja
kishka
ruokatorvi пищевод
pischivot
ruuansulatuselimistö пищеварительная
система
pischivaritelnaja

sistema
sappirakko желчный пузырь
zheltsnyj puzyr
suoli кишка
kishka
suolisto кишечник
kishetsnik
suu рот
rot
sylkirauhanen слюнная железа
sljunnaja zhiliza
umpisuoli слепая кишка
slipaya kishka
umpisuoli аппендикс
appendiks
virtsarakko мочевой пузырь
matsivoj puzyr
FI RU Ääntäminen FI
Pyydämme ottamaan
yhteyttä lääkäriin! Пожалуйста,

обратитесь к врачу! Pazh alusta,
abrat ites k vrats u!
19

Oireet ja sairaudet
Симптомы и болезни
[Simpt o
my i bale zni] 6 .1
FI RU Ääntäminen FI
alkoholi алкоголь alkagol
alkoholimyrkytys алкогольное отравление
alkagolnaje atravlenije
allergia аллергия
alergija
bakteeri бактерия
bakterija
diabetes диабет
diabet
erityisruokavalio специальная диета
spetsialnaja dieta
gluteiini клейковина
kleikovina
hiivasieni дрожжевой грибок
drazhzhivoj gribok
hiivatulehdus молочница
malotsnitsa
ilmavaiva метеоризм
mitiorizm
ilmavaiva газообразование
gazaabrazavanije
infektio инфекция
infektsija
kipu боль
bol
kohonnut kolesteroli повышенный холестерин
pavyshinyj halistir in
kolesteroli холестерин
halistirin
kuiva suu с^WZ[eKWY[\
suhast va rtu
kuivuus (limakalvo) с^WZ[eZTQPQZ[WR
оболочки
suhast slizistai

abal otski
laktoosi лактоза
laktoza
laktoosi-intoleranssi непереносимость
лактозы
nepirinasimast
laktozy
liikahappoisuus повышенная кислотность
pavyshinaja kisl otnast
loinen паразит
parazit
mahahaava язва желудка
jazva zhilutka
matkapahoinvointi морская болезнь
marskaja balezn
myrkytys отравление
atravlenije
nestehukka обезвоживание
abezvozhivanie
FI RU Ääntäminen FI
närästys изжога izzhoga
oksennus рвота
rvota
oksentelu тошнота
tashnata
pahoinvointi мутит
mutit
peräpukama геморрой
gimaroj
rintakipu боль в груди
bol v grudi
ripuli понос
panos
ruokavalio диета
dieta
röyhtäily отрыжка atryzhka
sappikivet желчные камни
zheltsnyje kamni
sokeritauti диабет
diabet
ummetus запор
zapor
vatsakipu боль в животе
bol v zhivate
vatsasyöpä рак желудка
rak zhilutka
virtsatietulehdus воспаление мочевых путей
vaspalenije matsevyh put ej
virus вирус
virus
Hoito ja lääkkeet
Уход и препараты
[ U
hod i pripar a ty] 6.2
FI RU Ääntäminen FI
ilmavaivalääke препарат против
газообразования priparat protif
gazaabrazavanija
kolesterolilääke препарат от холестерина
priparat at halistirina
maitohappobakteeri молочнокислая бактерия
malotsnakislyje bakt erii
närästyslääke средство от изжоги
sretstva ot izzhogi
ripulilääke средство от поноса
sretstva ot panosa
suoliston hyvinvointi здоровье кишечника
zdarovje kishetsnika
ulostuslääke слабительное средство
slabitelnoje sretstva
ummetuslääke слабительное средство
slabitelnoje sretstva
vatsalääke лекарство для желудка
likarstva dlja zhilutka
20

7.
Hermosto
Нервная система
[Nervnaja sistema ]
FIRU Ääntäminen FI
aivotмозг mozk
hermosto нервная система
nervnaja sistema
keskushermosto центральная нервная
система
tsintr
alnaja n ervnaja
sistema
selkäydin спинной мозг
spinnoj mozk
ääreishermosto периферическая
нервная система
pirifiritsiskaja

nervnaja sist ema
FI RU Ääntäminen FI
Pyydämme ottamaan
yhteyttä lääkäriin! Пожалуйста,

обратитесь к врачу! Pazh alusta,
abrat ites k vrats u!
yläsivu
21

Oireet ja sairaudet
Симптомы и болезни
[Simpt o
my i bale zni] 7. 1
FI RU Ääntäminen FI
aisti чKZ[KW tsustvo
Alzheimerin tauti болезнь альцгеймера
bolezn altsgeimera
dementia деменция
dementsija
epilepsia эпилепсия
epilepsija
hajuaisti обоняние
abanjanije
halvaus паралич
paralits
hermosärky невралгия
nevralgija
huimaus головокрONVQN
galavakruzhenije
kuulo сл^
sluh
kuulon heikkeneminen ослабление сл^I
aslablenije sl uha
makuaisti вкус
fkus
masennus депрессия
dipresija
muisti память
pamjat
näkö зрение
zrenije
näön heikkeneminen ослабление зрения
aslablenije zrenija
puutuminen онемение
anemenije
päänsärky головная боль
galavnaja bol
suonenveto судорога
sudoroga
tasapaino равновесие
ravnavesije
unettomuus бессонница
bissonnitsa
vapina дрожание
drazhanije
Hoito ja lääkkeet
Уход и препараты
[ U
hod i prip a raty] 7. 2
FI RU Ääntäminen FI
kuulolaiteсл^WKWRIXXIYI[ sluhavoj aparat
lepo отдых
oddyh
magnesiumtabletti таблетки магнезии
tabletki magnezii
piilolinssit контактные линзы
kantaktnyje linzy
rauhoittava
lääke успокоительное
средство
uspakaitelnoje

sretstva
silmälasit очки
atski
särkylääke средство от боли
sretstva at boli
unilääke снотворное
snatvornaje
22

8.
Verenkiertoelimistö
Сердечно-сосудистая система
[Serd e
tsno-sos u distaja sist e ma]
FI RU Ääntäminen FI
keuhkovaltimoлёгочная артерия ljogatsnaja arterija
laskimo вена
vena
pulssi пульс
puls
punasolu эритроцит
eritratsit
solu клетка
kletka
sydän сердце
sertse
valkosolu лейкоцит
lijkatsit
valtimo артерия
arterija
verenkierto кровообращение
krovaabraschenije
verenkiertoelimistö сердечно-сосудистая
система
sirdetsna-sasudistaja

sistema
verenpaine кровяное давление
kravinoje davlenije
veri кровь
krof
veriarvo анализ крови
analis krovi
verihiutale тромбоцит
trombotsit
veriplasma плазма крови
plazma krovi
veriryhmä грXXISYWKQ
gruppa krovi
verisolu клетка крови
kletka krovi
verisuoni кровеносный сосуд
krovenosnyj sosud
verisuonisto кровеносная система
kravinosnaja sistema
23

Oireet ja sairaudet
Симптомы и болезни
[Simpt o
my i bale zni] 8 .1
FI RU Ääntäminen FI
anemiaанемия animija
bakteeri бактерия
bakterija
infektio инфекция
infektsija
kipu боль
bol
korkea verenpaine высокое кровяное
давление
vys
okaje kravinoje
davlenije
loinen паразит
parazit
matala verenpaine низкое кровяное
давление
niskaje kravinoje
davlenije
mustelma синяк
sinjak
raudan puute малокровие
malakrovije
rintakipu боль в груди
bol v grudi
suonikohju варикоз
varikoz
sydänkohtaus инфаркт миокарда
infarkt miakarda
tulehdus воспаление
vaspalenije
turvotus оп^IVQN
apuhanie
vastustuskyky иммVQ[N[
immunitet
verenkiertohäiriö нарaNVQN
кровообращения
narush
enije
kravabraschenija
virus вирус
virus
Hoito ja lääkkeet
Уход и препараты
[ U
hod i pripar a ty] 8. 2
FI RU Ääntäminen FI
rautatablettiтаблетки,
содержащие железо tabletki,
sadirzhaschije zhil
eza
sydämentahdistin кардиостимулятор
kardiastimuliatar
sydänlääke сердечное лекарство
sirdetsnaje likarstva
verenkiertolääke препараты для
кровообращения
priparaty dlja
kravaabraschenija
verenpaineen mittaus измерение

артериального давления
izmerenije
arterialnava davlenija
verenpainelääke препарат, нормализgbQR
кровяное давление
preparat normalizujuschij
krovinoje davlenie
verenpainemittari тонометр
tanomitr
verenpainemittari измеритель кровяного
давления
izmeritel kravinava
davlenija
FI
RU Ääntäminen FI
Pyydämme ottamaan
yhteyttä lääkäriin! Пожалуйста,

обратитесь к врачу! Pazh alusta,
abrat ites k vrats u!
24

Lapsi
Ребёнок
[ Ribjo
nak ]
FI RUÄäntäminen FI
Kuinka monta kuukautta? Сколько месяцев? Skolko mesjatsev?
Kuinka monta vuotta? Сколько лет?
Skolko liet?
lapsi ребёнок
ribjonak
lapsi on kolme
vuotta vanha ребёнкLWMI
ribjonky tr
i goda
lapsi on seitsemän
kuukautta vanha ребёнкUNZh_NK
ribjonky siem
mesjatsev
lapsi painaa
5 kiloa ребёнок весит
5 килограмм
ribjonak viesit
pjat kilogram
paino вес
vies
Paljonko lapsi painaa? Сколько ребенок весит?
Skolko ribjonok vesit?
Paljonko lapsi painaa? Какой вес ребенка?
Kakoi vies ribjonka?
teini-ikäinen подросток
padrostok
vauva младенец
mladenets
9.
25

Oireet ja sairaudet
Симптомы и болезни
[ Simpt o
my i bale zni]
FI RU Ääntäminen FI
allergia аллергия alergija
bakteeri бактерия
bakterija
ihottuma сыпь
syp
ilmavaiva метеоризм
mitiarizm
ilmavaiva газообразование
gazaabrazavanije
koliikki колика
kolika
kuume жар
zhar
maitoallergia аллергия на
молочный белок
alergija na

molotsnyj bel ok
nenäverenvuoto кровь из носа
krof iz nosa
pahoinvointi мутит
mutit
puhdistuspyyhe очистительные
салфетки
otsistitelnyje

salfetki
päänsärky головная боль
galavnaja bol
ripuli понос
panos
taiveihottuma почес^I
patšisuha
uloste кал
kal
ummetus запор
zapor
vaippaihottuma опрелость
aprelast
vatsakipu боль в животе
bol v zhivate
verenvuoto кровотечение
kravatetsenie
virtsa моча
matsa
virtsaaminen мочеиспускание
matsiispuskanije
virus вирус
virus
Hoito ja lääkkeet
Уход и препараты
[ U
hod i pripar a ty]
FI RU Ääntäminen FI
desifiointiдезинфекция dezinfektsija
desifiointiaine дезинфицирgbNN
средство
dizinfitsyrujuschije
sretstva
laastari пластырь
plastyr
maitohappo-
bakteeri молочнокислая
бактерия
mal
otsnakislyje
bakterii
sideharso марля
marlia
talkki тальк
talk
tutti пустышка
pustyshka
tutti соска
soska
tuttipullo бутылка с соской
butylka s soskoj
vaippa пеленка
piljonka
vaippa памперс
pampers
vanu вата
vata
yskänlääke средство от кашля
sretstva at kashlja
äidinmaidon
vastike заменитель
грудного молока
zaminitel
grudn
ova malak a
äidinmaito грудное молоко
grudnoje malak o
FI RU Ääntäminen FI
Pyydämme ottamaan
yhteyttä lääkäriin! Пожалуйста,

обратитесь к врачу! Pazh alusta,
abrat ites k vrats u!
9 .1 9. 2
26

Nainen
Жен щ и на
[Zh e
nschina ]
FI RU Ääntäminen FI
emätin вагина vagina
imettävä äiti кормящая мать
karmjaschaja mat
imetys кормление
kormlenije
kohtu матка
matka
kuukautiset месячные
mesjatsnyje
lasta odottava nainen беременная

женщина
beremennaja
zhenschina
munasarja яичник
jiitsnik
nainen женщина
zhenschina
nänni сосок
sasok
nänni молочная железа
malotsnaja zhiliz a
raskaana oleva nainen беременная

женщина
beremennaja
zhenschina
rinta грудь
grut
FIRU Ääntäminen FI
Pyydämme ottamaan
yhteyttä lääkäriin! Пожалуйста,

обратитесь к врачу! Pazh alusta,
abrat ites k vrats u!
10 .
27

Oireet ja sairaudet
Симптомы и болезни
[Simpt o
my i bale zni]
FI RU Ääntäminen FI
emätintulehdus кольпит kalpit
emätintulehdus вагинит
vaginit
hiivatulehdus молочница
malotsnitsa
kirvely жжение
zhzhenije
kuivuus с^WZ[e
suhast
kutina зM
zud
kuukautiskipu боль при
месячных
bol pri
mesjatsnyh
kuumotus жжение
zhzhenije
punoitus покраснение
pakrasnenije
raskaus беременность
biremennost
rintakipu боль в груди
bol v grudi
rintatulehdus мастит
mastit
sukupuolitauti венерическое
заболевание
viniritsiskoje

zaboliv anije
tulehdus воспаление
vaspalenije
vaihdevuodet менопауза
menapauza
virtsatulehdus воспаление
мочевых путей
vaspal
enije
matsevyh putej
Hoito ja lääkkeet
Уход и препараты
[ U
hod i pripar a ty]
FI RU Ääntäminen FI
desifiointiдезинфекция dezinfektsija
ehkäisy контрацепция
kantratseptsija
ehkäisypilleri противозачаточная

таблетка
protivazatsatatsnaja
tabletka
emätinpuikko пессарий
pessarij
emätinpuikko вагинальная свеча
vaginalnaja svitsa
emätinvoide вагинальный крем
vaginalvyj krem
kierukka спираль
spiral
raskaustesti тест беременности
test bireminasti
1 0 .110.2
28

Mies
Мужчина
[Muschina ]
FI RU Ääntäminen FI
eturauhanenпредстательная железа pritstatilnaja zhililiza
kivekset яички
jaitski
kivekset семенники
siminniki
kivespussi мошонка
mashonka
mies мO`QVI
muzhtsina
siitin пенис
penis
virtsaaminen мочеиспускание
matsiispuskanije
virtsaputki мочеиспускательный канал
matsiispuskatilnyj kanal
virtsaputki YN[YI
uretra
Oireet ja sairaudet
Симптомы и болезни
[Simptomy i balezni]
FI RU Ääntäminen FI
desifiointiдезинфекция dezinfektsija
ehkäisy контрацепция
kantratseptsija
kondomi презерватив
prizirvatif
FIRU Ääntäminen FI
eturauhasen liikakasvu аденома простаты adenoma prastaty
eturauhassyöpä рак простаты
rak prastaty
sukupuolitauti венерическое
заболевание
viniritsiskaje
zabaliv
anije
suurentunut eturauhanen аденома простаты
adenoma prastaty
tihentynyt virtsaamistarve `IbNVQNXWPdKWK
к мочеиспусканию
utsasch
enije pozyvov
k motsiispuskaniju
virtsatulehdus воспаление
мочеиспускательного
канала
vaspal
enije
matšeispuskatilnava
kan ala
virtsavaiva проблемы
мочеиспускания
prablemy
motsiispuskanija
Hoito ja lääkkeet
Уход и препараты

[Uhod i priparaty]
FI RU Ääntäminen FI
Pyydämme ottamaan
yhteyttä lääkäriin! Пожалуйста,

обратитесь к врачу! Pazh alusta,
abrat ites k vrats u!
11 . 1
11 . 2 11 .
29

30

12 .
Eläimet
Животные
[Zhiv o
tnye]
FI RUÄäntäminen FI
ampiainen оса asa
eläin животное
zhivotnaje
hyttynen комар
kamar
kimalainen шмель
shmel
kissa кошка
koshka
koira собака
sabaka
käärme змея
zmeja
myyräkuume кротовый жар
krotovyi zhar
mehiläinen пчела
ptsela
punkki клещ
klesch
Hoito ja lääkkeet
Уход и препараты
[Uhod i priparaty]
12 .1
FIRU Ääntäminen FI
desifiointi дезинфекция dezinfektsija
eläinlääkäri ветеринар
vitirinar
hyttyskarkote репеллент
ripilent
hyttyssuihke спрей от комаров
sprei at kamarov
koiran iholle,
ei turkkiin для кожи собак,
не наносить на шерсть
dlja k
ozhi sabak,
ni nanasit na sherst
matolääke средство от глистов
sretstva at glistof
matolääke kissalle средство от
глистов для кошек
sretstva at

glistof dlja k oshek
matolääke koiralle средство от
глистов для собак
sretstva at

glistof dlja sab ak
punkkikarkote средство от клещей
sretstva at klischej
punkkipihdit щипцы
schiptsy
pureman jälkeen после S\ZI
posle ukusa
turkki (kissa, koira) шкYI

(собачья, кошачья)
shkura
valeluliuos punkin
karkotukseen раствор для
удаления клеща
rastvor dlja
udalenija klisch
a
FI RUÄäntäminen FI
Pyydämme ottamaan
yhteyttä lääkäriin! Пожалуйста,

обратитесь к врачу! Pazh alusta,
abrat ites k vrats u!
yläsivu
31

32

13 .
Kosmetiikka
Ко с м ет и ка
[ Kosm e
tika]
FI RU Ääntäminen FI
akne LYNKIhZdXe ugrivaja syp
akne акне
akne
erittäin kuiva iho очень с^IhSWOI
otsen suhaja kozha
finni прыщ
prysch
herkkä iho чKZ[KQ[NTeVIhSWOI
tsustvitilnaja kozha
iho кожа
kozha
ikääntyvä iho стареющая кожа
starejuschaja kozha
kuiva iho с^IhSWOI
suhaja kozha
normaali iho нормальная кожа
narmalnaja kozha
rasvainen iho жирная кожа
zhirnaja kozha
sekaiho комбинированная кожа
kombiniravannaja kozha
tumma iho смLTIhSWOI
smuglaja kozha
vaalea iho светлая кожа
svetlaja k ozha
FI RU Ääntäminen FI
Pyydämme ottamaan
yhteyttä lääkäriin! Пожалуйста,

обратитесь к врачу! Pazh alusta,
abrat ites k vrats u!
33

Hoito ja valmisteet
Уход и препараты
[ U
hod i pripar a ty] 13 .1
FI RU Ääntäminen FI
aurinkorasvaмасло от солнца masla at sontsa
aurinkospray спрей от солнца
sprej at sontsa
aurinkovoide солнцезащитный крем
sontsyzaschitnyj krem
aurinkovoide
suojakerroin 30 солнцезащитный крем с
фактором защиты 30
sontsyzaschitnyj krem
s faktaram zaschity tritsat
emulsiovoide эмульсия
emulsija
ensiapupakkaus набор первой
медицинской помощи
nabor pervoi
meditsinskoi pomoschi
eri sävy дрLWRW[[NVWS
drugoj attenak
fysikaalinen
aurinkosuoja физическое
солнцезащитное средство
fizitsiskaje
sontsyzaschitnaje sretstva
geelivoide гель для UdKIVQh
gel dlja umyvanija
huulirasva мазь для гJ
maz dlja gup
kasvovesi тоник для UdKIVQh
tonik dlja umyvanija
kasvovesi
akne iholle тоник против
LYNKWRZdXQ
tonik protif
ugrivoj sypi
kasvovoide крем для лица
krem dlja litsa
kemiallinen
aurinkosuoja химическое
солнцезащитное средство
himitskaje
sontsyzaschitnaje sretstva
kosteuttava voide KTIOVhgbQRSYNU
uvlazhnjajuschij krem
kuorintavoide крем пилинг
krem piling
käsivoide крем для рS
krem dlja ruk
lakanpoistoaine жидкость для снятия лака
zhidkost dlja snjatia laka
meikkivoide основа для макияжа
asnova dlja makijazha
mineraalinen
aurinkosuoja минеральное
солнцезащитное средство
miniralnaje
sontsyzaschitnaje sretstva
nenäliina салфетка
salfetka
pesuneste жидкость для UdKIVQh
zhitkast dlja umyvanija
FI RU Ääntäminen FI
puhdistusчистка tsistka
puhdistusaine очищаюший гель
atsischajushij gel
puhdistusaine
akneiholle гель против
LYNKWRZdXQ
gel protif
ugrivoj sypi
puuteri пудра
pudra
päivävoide дневной крем
dnivnoj krem
rasva крем
krem
saippua мыло
mylo
shampoo шампVe
shampun
silmänympärysvoide крем для области
вокрLLTIP
krem dlja
oblasti
vakruk glaz
suojaa ihoa защищает кожу
zaschischjajet kozhu
suojaa UVA- ja
UVB - säteiltä защищает от ближнего
и дальнего ультрафиолета
zaschischjajet at bl
izhneva
i dalneva ultrafial eta
suojakerroin солнцезащитный фактор
sontsyzaschitnyj faktar
syväpuhdistus глJWSWNW`QbNVQN
glubokaje atsischenie
talkki тальк
talk
vedenkestävä водостойкий
vadastojkij
vesi вода
vada
vesipesu чистка водой
tsistka vadoi
voide мазь
maz
voide
rasvaiselle iholle крем для
жирной кожи
krem dlja

zhirnaj kozhy
voide yli 30 vuotiaille крем для лиц

старше 30 лет
krem dlja ljud ej
starshi tritsati let
voide yli 40 vuotiaille крем для лиц

старше 40 лет
krem dlja l its
starshi saraka let
voide yli 50 vuotiaille крем для людей
старше 50 лет
krem dlja l
its
starshi pitidisiti l et
voide yli 60 vuotiaille крем для людей
старше 60 лет
krem dlja l
its
starshi shistidisiti l et
yövoide ночной крем
natsnoj krem
34

14 .
Vitamiinit ja hivenaineet
Витамины и микроэлементы
[Vitam i
ny i mi krailim e nt y]
FI RU Ääntäminen FI
A-vitamiini витамин A vitamin a
B-vitamiini витамин B
vitamin be
C-vitamiini витамин C
vitamin tse
D-vitamiini витамин D
vitamin de
D-Vitamiini+
maitohappobakteerit витамин D и

молочнокислые
бактерии
vitam in de i
mal otsnakislyje
bakterii
E-vitamiini витамин е
vitamin je
fluori фтор
ftor
foolihappo фолиевая кислота
folivaja kislata
glukosamiini глюкозамин
gljukozamin
hivenaine микроэлемент
mikrailiment
inkivääri имбирь
imbir
kalanmaksaöljy рыбий жир из
печени трески
rybij zhir is
petsini triski
kalaöljy рыбий жир
rybij zhir
kalium калий
kalij
kalsium кальций
kaltsij
magnesium магнезия
magnezija
omega 3 омега 3
аmega tri
sinkki цинк
tsynk
vitamiini витамин
vitamin
W
FI RU Ääntäminen FI
Pyydämme ottamaan
yhteyttä lääkäriin! Пожалуйста,

обратитесь к врачу! Pazh alusta,
abrat ites k vrats u!
35

36

15 .
Lääkkeet
Лекарства
[Lik a
rstva]
FI RU Ääntäminen FI
aerosoliаэрозоль aerazol
annosjauhe порционный порошок
partsionyj parashok
emätinpuikko пессарий
pessarij
emätinpuikko вагинальная свеча
vaginalnaja svitsa
geeli гель
gel
inhalaatioaerosoli спрей - ингалятор
sprej-inagljatar
inhalaatiojauhe порошок - ингалятор
parashok-inagljatar
jauhe порошок
parashok
kapseli капсула
kapsula
liuos раствор
rastvor
lääke лекарство
likarstva
nestemäinen lääke жидкое лекарство
zhitkaje likarstva
peräpuikko сXXWPQ[WYQR
supazitorij
peräpuikko свеча
svitsa
poretabletti растворяющаяся
таблетка
rastvarjajusch
ajasja
tabletka
puikko свеча
svitsa
pureskeltava tabletti жевательная таблетка
zhivatilnaja tabletka
ruisku шприц
shprits
suihke спрей
sprej
suuvesi жидкость для
полоскания рта
zhitkast dlj
a
palask anija rta
tabletti таблетка
tabletka
tippa капли
kapli
voide мазь
maz
37

FIRUÄäntäminen FI
1 kapseli 1 капсула adna kapsula
1 tabletti 3 kertaa päivässä 1 таблетка 3

раза в день
adna tabletka tri
raza v den
1 tabletti 3 kertaa
vuorokaudessa 1 таблетка 3

раза в сутки
adna tabletka tri
raza v s utki
1 tabletti päivässä 1 таблетка в день
adna tabletka v den
1 tabletti vuorokaudessa 1 таблетка

в сутки
adna tabletka
v sutki
2 kapselia 2 капсулы
dve kapsuly
2 tablettia päivässä 2 таблетки в день
dve tabletki v den
3 kertaa päivässä 3 раза в день
tri raza v den
5 tippaa päivässä 5 капель в день
pjat kapel v den
aamulla утром
utram
aamulla ja illalla утром и вечером
utram i vetsiram
aamupäivällä до полудня
da paludnja
aikuinen взрослый
vzroslyj
ampulli ампула
ampula
annetaan
liueta kielen alla растворять
под языком
rastvarjat
pad jizik
om
annetaan
liueta suussa растворять
во рту
rastvarjat
va rt
u
annosohjeen mukaan согласно дозировке
soglasna dazirofki
annostus дозировка
dazirofka
annostus aikuiselle взрослая доза
vzroslaja doza
annostus lapselle детская доза
detskaja doza
FI RUÄäntäminen FI
annostusohje режим дозировки rizhim dazirofki
aterian jälkeen после еды
posli jidy
aterian yhteydessä за едой
za jedoi
ei imettäville не для
кормящих матерей
ni dlja
karmjaschih matirej
ei lapsille не для детей
ni dlja ditej
ei raskaana oleville не для беременных
ni dlja bireminnyh
ei saa niellä не глотать
ni glatat
ei samanaikaista käyttöä:
maito, rauta не совместимы:
молоко, железо
ni savmistimy :
malak
o i zhil eza
eilen вчера
ftsira
enintään 5 päivän ajan до 5 дней
da piti dnej
ennen ateriaa перед едой
perid jidoj
huomenna завтра
zaftra
huono maku неприятный вкус
niprijatnyj fkus
hyvä maku приятный вкус
prijatnyj fkus
illalla вечером
vetsiram
imeskellään рассасывать
rassasyvat
jauhe
liuotetaan veteen порошок
растворять в воде
parashok
rastvarjat v vade
kasvoille на лицо
na litso
kertakäyttöön одноразовый
adnarazavyj
keskipäivällä в полдень
v poldien
korkeintaan
4 kertaa päivässä максимU
4 раза в день
maximum tsitire
raza v den
Annostus

Дозировка и приём
[Dazir o
fka i prij o m] 15 .1
38

Annostus
Дозировка и приём
[Dazir o
fka i prij o m] 15 .1
FI RUÄäntäminen FI
korvaan в ^W v uha
kuumaan veteen в горячей воде
v garjatsei vade
lapsille vain lääkärin
määräyksestä детям только по
назначению врача
detjam tolka pa

naznatseniju vratsa
lääkeallergia аллергия на
лекарственные
препараты
alergija na

lekarstvennyje
preparaty
lääke käytetään loppuun использовать
лекарство до конца
ispolzavat
likarstva da kantsa
lääke maistuu pahalta препарат имеет
неприятный вкус
priparat imejet
niprijatnyj fkus
lääke otetaan
tyhjään mahaan принимать на тощак
prinimat na toschak
lääkärin määräyksen
mukaan по предписанию
врача
pa pritpisaniju
vratsa
maistuu banaanille со вкусом банана
sa fkusam banana
maistuu hyvältä приятный вкус
prijatnyj fkus
maistuu mansikalle со вкусом клJVQSQ
sa fkusam klubniki
maistuu mustaherukalle со вкусом черной
смородины
sa fkusam tsernaj
smarodiny
maistuu piparmintulle со вкусом мяты
sa fkusam mjaty
maistuu sitruunalle со вкусом лимона
sa fkusam limona
miehelle для мO`QV
dlja muzhtsin
naiselle для женщин
dlja zhenschin
nenään в нос
v nos
niellään проглатывать
praglatyvat
nieltävä kokonaisena проглатывать целиком
praglatyvat tsilik om
oikeaan в правg
v pravuju
paha maku неприятный вкус
niprijatnyj fkus
FIRUÄäntäminen FI
pureskeltava жевательный zhivatilnyj
purskutellaan полоскать
palaskat
päivällä днем
dnjom
päänahkaan в кожLWTWKd
v kozhu galavy
raskauden aikana во время беременности
va vremja bireminasti
ravistettava взбалтывать
vzbaltyvat
sieraimeen в ноздрю
v nazdrju
silmään в глаз
v glas
suihke kumpaankin
sieraimeen впрыскивать
в обе ноздри
fpr
yskivat
v obe nazdri
suuhun в рот
v rot
suun kautta через рот
tsheriz rot
syljetään pois сплюнуть
spljunut
säilytettävä
huoneenlämmössä хранить при
комнатной температYN
hranit pri
komnatnai timpiraturi
säilytettävä jääkaapissa хранить в

холодильнике
hranit v
haladilnike
säilytettävä viileässä хранить в

прохладном месте
hranit v
prahladnam mesti
tarvittaessa при необходимости
pri niaphadimasti
tänään сегодня
sivodnja
ulkoisesti нарOVW
naruzhna
vasempaan в левg
v levuju
veden kanssa с водой
s vadoj
veden kanssa запивать водой
zapivat vadoj
voidellaan iholle наносить на кожу
nanasit na kozhu
ylihuomenna послезавтра
poslizaftra
yöksi на ночь
na nats
39

Lääkkeiden toimittaminen
Приобретение лекарств
[Priobret e
nie lika rstv] 15.2
FI RU Ääntäminen FI
KELA-kortti карта медицинского
страхования karta meditsinskava
strahovanija
lääke on loppu препарат закончился
priparat zakontsilsja
lääkettä ei ole
rekisteröity Suomessa препарат не
зарегистрирован в
Финляндии
priparat ni
zarigistriravan f Finljandii
lääkettä ei saa
Suomesta препарат нельзя
пол`Q[eK)QVThVMQQ
priparat nilzj
a
palutsit f Finljandii
lääkettä ei saa
tukkukaupasta не продается оптом
ni pradaj
otsa optam
lääkettä ei saa
valmistajalta препарат нельзя пол`Q[e
от изготовителя
priparat nilzj
a palutsit
at izgatavitilja
Lääkettä saa vain
reseptillä пол`NVQNXYNXIYI[I
только по рецепту
palutsenije priparata
tolka pa rits
eptu
Lääkettä voi ostaa
enintään 30 tablettia
asiakasta kohden,
suurempi määrä
on reseptillä Не более 30 таблеток
на покXI[NThJWTeaNN
количество по рецепту
Ni bolije tritsat
i tabletak
na pakupatilja, b olshije
kal itsistva pa retseptu.
lääkärin täytyy toimia
Suomessa врач должен работать на
территории Финляндии
vrats dolzhen rabotat na
tiritorii Finljandii
lääkärin täytyy uusia
tämä resepti врач должен обновить
данный рецепт
vrats dolzhen abnavit
dannyj ritsept
FI
RU Ääntäminen FI
meillä ei ole tätä
lääkettä varastossa препарата нет на складе priparata net na skladi
saamme huomenna
lisää завтра будет новая
поставка
zaftra budet novaja
pastavka
sairausvakuutus медицинское
страхование
meditsinskoe
strahovanie
Suomessa kirjoitetulla
reseptillä по рецептKdXQZIVVWU
в Финляндии
po retseptu vypisannomu
v Finljandii
Suomessa toimivan
lääkärin reseptillä по рецептKYI`IVI
территории Финляндии
pa retseptu vratsa na
tiritorii Finljandii
tällä kauppanimellä ei
ole Suomessa этой торговой марки нет в
Финляндии
etaj targovaj m
arki net
v Finljandii
vastaava valmiste аналогичный препарат
analagitsnyj priparat
voimme tilata
huomiseksi можем заказать
на завтра
mozhim zakazat
na zaftra
FI
RUÄäntäminen FI
Pyydämme ottamaan
yhteyttä lääkäriin! Пожалуйста,

обратитесь к врачу! Pazh alusta,
abrat ites k vrats u!
40

16 .
Lääkäri
Врач
[ Vr a
ts]
FI RU Ääntäminen FI
ambulanssiскорая помощь skoraja pomasch
apteekkari аптекарь
aptekar
apteekki аптека
aptieka
ensiapu первая помощь
pervaja pomasch
ensiapupakkaus набор первой
медицинской помощи
nabor pervoi
meditsinskoi pomoschi
erikoislääkäri специалист
spitsialist
farmaseutti фармацевт
farmatsevt
hoitotarvikkeet медоборудование
medabarudovanie
hammaslääkäri зJVWRKYI`
zubnoi vrats
laboratorio лаборатория
laboratorija
lääkäri врач
vrats
lääkärin nimi имя врача
imja vratsa
osoite адрес
adris
potilas пациент
patsient
puhelin телефон
tilifon
Pyydämme ottamaan
yhteyttä lääkäriin! ПожалRZ[I
обратитесь к врач
Pazhalusta,
abratites k vratsu!
päivystys дежYZ[KW
dizhurstva
resepti рецепт
ritsept
reseptilääke лекарство по рецепту
likarstva pa ritseptu
röntgen рентген
rintgen
sairaala больница
balnitsa
sairaanhoitaja медсестра
mitsistra
terveysasema центр здоровья
tsentr zdarovja
tohtori доктор
doktor
vastaanotto прием
prijom
41

42

1 7. 18 .
Tervehtiminen

Приветствование
[Priv e
tstvovanie]
Kiittäminen
Благодарность
[Blagoda
rnost]
FI RUÄäntäminen FI
Hyvää huomenta Доброе утро Dobrae utra
Hyvää päivää ЗдравствR[N
Zdrastvujte
Hyvää päivää Добрый день
Dobryj djen
Hyvää iltaa Добрый вечер
Dobryj vetser
Hyvää yötä Спокойной ночи
Spakoinai notsi
Terve! (tavattaessa) Привет
Priviet
Hei! (erotessa) Пока
Paka
Näkemiin До свидания
Da svidanja
Hauska tavata Очень приятно
Otsen prijatna
Teille kaikkea hyvää!
(erotessa) Всего Вам
доброго!
Vsevo Vam
dobrava!
Hyvää juhlaa!
(yleinen toivotus) С Празником!
S Praznikom!
Hyvää joulua! С Рождеством!
S Razhdestvom!
Hyvää uutta vuotta! С Новым Годом!
S Novym Godam!
Tervetuloa! Добро Пожаловать!
Dabro Pazhalovat!
Mitä teille kuuluu? Как IZMNTI
Kak u vas dila?
Kiitos, hyvää. Cпасибо, xорошо
Spasiba, harasho
FIRUÄäntäminen FI
Kiitos. Спасибо Spasiba
Kiitos avusta Спасибо за помощь
Spasiba za pomosch
Paljon kiitoksia Большое спасибо
Balshoe spasiba
Ole hyvä ПожалRZ[I
Pazhalusta
Ei kestä (kiittäminen) Не за что
Ne za sto
Kyllä Да Da
Ei Нет
Niet
Anteeksi (iso asia) Извините.
Izvinite
Anteeksi (pieni asia) Простите
Prastite
19 .
Kielen osaaminen
Владение языком
[Vlad e
nie jizik o m]
FI RUÄäntäminen FI
Puhutteko englantia? Вы говорите
по-английски? Vy gavarite
pa-angl
iski?
En puhu englantia. Я не говорю
по-английски.
Ja ne gavarju
pa-angl
iski
En puhu venäjää. Я не говорю
по-русски.
Ja ne gavarju
pa-ruski
En ymmärrä Я не понимаю.
Ja nje panimaju
Ymmärrän Я понимаю.
Ja panimaju
43

20.
Maksaminen ja tax free
Оплата и такс фри
[Apla
ta I taks fri]
FI RU Ääntäminen FI
alennusскидка skidka
A LV НДС en dee es
elintarvike продS[XQ[IVQh
pradukt pitanija
erikoistarjous специальное
предложение
spetsialnoe
predlozhenie
kassa касса
kassa
käteinen raha наличные деньги
nalichnye dengi
lasku (tax free) инвойс (такс фри) *****
invois (taks fri)
luottokortti кредитная карточка
kreditnaja kartotska
lääke 10% лекарство 10%
likarstva desit
pratsentaf
lääkkeistä ei
saa tax freetä на лекарства не
оформляется такс фри
na lik
arstva ni
afarmljajitsa taks fri
maksullinen платно platno
maksuton бесплатно
besplatna
muovipussi пакетик
paketik
FIRU Ääntäminen FI
Ostokset kuuluvat eri
verokantaan покXSQXWMTNOI[YIPVWR
налоговой ставке pakupki padlizh
at
raznaj nal ogavaj stafke
Ostosten summa
täytyy olla 40 euroa /
verokanta стоимость покXSQMWTOVI
быть 40 евро /

налоговая ставка
stoimast pak upki
dalzhna byt s orak jevra
/ nalogavaja st afka
ostosten summa
vähintään 40 euroa стоимость покXSQ
минимUNKYW
stoimast’ pak
upki
minimum sorak j evra
Paljonko maksaa? Сколько стоит?
Skolko stoit?
pankkiautomaatti банкомат
bankomat
ravintovalmiste продS[

здорового питания
praduct
zdarovava pitanija
ravintovalmiste 14% продS[d

здорового питания 14%
praduct zdarovava
pitanija tsit yrnatsat
pratsentaf
tax free такс фри
taks fri
Tämä maksaa Это стоит
Eto stoit
yleinen kauppatavara товары общего
потребления
tav
ary opschiva
patriblenija
44

21. 22 .
Numerot
Номера
[Namer a
]
Viikonpäivät
Дни недели
[Dni nid e
li]
FI RU Ääntäminen FI
0ноль nolj
1 один
adin
2 два
dva
3 три
tri
4 четыре
tsetyre
5 пять
pjat
6 шесть
shest
7 семь
sjem
8 восемь
vosjem
9 девять
devjat
10 десять
diesjit
20 двадцать
dvadsat
30 тридцать
tritsad
40 сорок
sorak
50 пятьдесят
pitdesjat
60 шестьдесят
shestdesjat
70 семьдесят
semdesjat
80 восеьмдесят
vosemdesjat
90 девяносто
divinosta
100 сто
sto
1000 тысяча
tysitsa
FI RU Ääntäminen FI
maanantai понедельник panidelnik
tiistai вторник
ftornik
keskiviikko среда
sreda
torstai четверг
tsetverg
perjantai пятница
pjatnitsa
lauantai сJJW[I
subota
sunnuntai воскресенье
vaskrisenje
23.
Kuukaudet
Месяцы
[M e
sjatzy]
FI RUÄäntäminen FI
tammikuu январь jinvar
helmikuu февраль
fevral
maaliskuu март
mart
huhtikuu апрель
aprel
toukokuu май
maj
kesäkuu июнь
ijun
heinäkuu июль
ijul
elokuu август
avgust
syyskuu сентябрь
sentjabr
lokakuu октябрь
oktjabr
marraskuu ноябрь
najabr
joulukuu декабрь
dekabr
45

Nimi - НазваниеOsoite - АдресAukioloajat
Virolahden apteekki http://www.virolahdenapteekki.fi/
Virojoentie 14
49 9 0 0 Virolahti A r k . – Б у д н и :
La - Сб: 8.30-17.0
9.00-13.00
Haminan Keskus-Apteekki
http://www.haminankeskusapteekki.fi/ Satamakatu 9, Hamina A r k . – Б у д н и :
L a - С б : 08.30 - 19.0 0
08.30 - 14.0 0
Haminan Uusi Apteekki
http://www.haminanuusiapteekki.fi/ Sibeliuskatu 34, Hamina A r k . – Б у д н и :
L a - С б : 08.30 - 18.00

08.30 - 15.0 0
Miehikkälän apteekki
http://www.miehikkalanapteekki.fi/ Keskustie 1 A 1, Miehikkälä A r k . – Б у д н и :
L a - С б : 08.30 - 16.30

09.0 0 - 13.0 0
Ylämaan sivuapteekki Ylämaantie 3016, YlämaaMa, Ti, Ke, Pe -

П н, Вт, Ср, Пт
T o - Ч т 09.0 0 – 15.0 0
09.0 0 – 17.0 0
Keski-Kotkan Apteekki
http://www.keskikotkanapteekki.fi/ Kotkankatu 12, Kotka Ma-Pe

П н - п т
L a - С б 08.30 - 18.00

08.30 - 14.0 0
Kontio Apteekki
http://www.kontioapteekki.fi Karhulantie 30 , Kotka A r k . – Б у д н и :
L a - С б : 08.30 - 19.0 0
08.30 - 15.0 0
Karhuvuoren Apteekki
http://www.karhuvuorenapteekki.fi/ Kiuruntie 49-51, Kotka A r k . – Б у д н и : 09.0 0 - 17.0 0
Lappeenrannan I apteekki
http://www.lappeenrannan1apteekki.fi/
Puhakankatu 9-11,
Kauppakeskus Prisma,
Lappeenranta Ark. – Буд н и:
L a - С б :
S u - В с : 08.0 0 - 20.0 0
08.0 0 - 18.0 0
12.0 0 - 18.0 0
Yliopiston Apteekki Lappeenranta
http://www.yliopistonapteekki.fi
Valtakatu 37,
Lappeenranta Joka päivä-
Каж дый день
08.0 0 - 22.0 0
Lappeenrannan Keskusapteekki
http://www.lappeenrannankeskusapteekki.fi
Kauppakatu 43,
Lappeenranta Ark. – Буд н и:
La - Сб:8.30 – 18.00

8.30 – 15.0 0
RU
Merkki
tarkoittaa että apteekissa on venäjän-kielen palvelu.
Метка означает, что есть обслуживан ие на русском языке.
RU
RU
RU
FIRU Ääntäminen FI
Pyydämme
ottamaan
yhteyttä
lääkäriin! Пожалуйста,
обратитесь

к врачу! Pazh a lusta ,
abrat
i tes
k vrats
u !
Nimi - Название Osoite - Адрес
Kymenlaakson
keskussairaala
http: //www.carea.fi /ru/ Kotkankatu 41, Kotka
24 .
Lähimmät apteekit ja sairaala

Ближайшие аптеки и больн ица
[Blizh a
jshije aptj e ki i balnitsа]
46

Дежурная полик ли н ика:
(ter veyskeskuspäivystys)
по будням с 16.00 до 22.00 /
по выходным с 8.00 до 22.00
Неотлож ная ситуац ия,

первая помощ ь:
(ensiapu)
Тел. +358 5 220 5000 Экстренная
ситуация:

(yleinen hätänumero)
Звонить 112
Хел ьси н к и Helsinki
Ха м и н а
Hamina Ваалимаа
Vaalimaa
Виролахти Virolahti Россия

Venä jä
Котка центр
Kotkan keskusta
Больница
Sairaala
Центральная больница Кюменлааксо,
г. Котка (Kymenlaakson keskussairaala)
Kotkantie 41, Kotka
Коммутатор +358 5 220 51
Факс +358 5 220 5909
Эл. почта kirjaamo@carea.fi
24 .
Lähimmät apteekit ja sairaala
Ближайшие аптеки и больн ица
[Blizh a
jshije aptj e ki i balnitsа]
47

48

FIRUÄäntäminen FI
0 ноль no lj
1 один
adin
2 два
dva
3 три
tri
4 четыре
tsetyre
5 пять
pjat
6 шесть
shest
7 семь
sjem
8 восемь
vo sjem
9 девять
devjat
10 десять
diesjit
20 двадцать
dvadsat
30 тридцать
tritsad
40 сорок
so rak
50 пятьдесят
pitdesjat
60 шестьдесят
shestdesjat
70 семьдесят
se mdesjat
80 восеьмдесят
vo semdesjat
90 девяносто
divinosta
10 0 сто
sto
1000 тысяча
ty sitsa
1 kapseli 1 капсула
adna kapsula
1 tabletti
3 kertaa päivässä 1 таблетка
3 раза в день
adn
a tabl etka
tr i r aza v d en
1 tabletti
3 kertaa vuorokaudessa 1 таблетка
3 раза в сутки
adn
a tabl etka
tr i r aza v s utki
1 tabletti päivässä 1 таблетка в день
adna tabl etka v d en
1 tabletti vuorokaudessa 1 таблетка в сутки
adna tabl etka v s utki
2 kapselia 2 капсулы
dve k apsuly
2 tablettia päivässä 2 таблетки в день
dve tabl etki v d en
FI RUÄäntäminen FI
3 kertaa päivässä 3 раза в день tri r aza v d en
5 tippaa päivässä 5 капель в день
pjat k apel v d en
aamulla утром
utram
aamulla ja illalla утром и вечером
utram i v etsiram
aamupäivällä до полудня
da paludnja
aerosoli аэрозоль
aerazol
aikuinen взрослый
vzroslyj
aisti чKZ[KW
tsustvo
aivot мозг
mozk
akne LYNKIhZdXe
ugrivaja syp
akne акне
akne
alennus скидка
skidka
alkoholi алкоголь
alkagol
alkoholimyrkytys алкогольное отравление
alkagolnaje atravl enije
allergia аллергия
alirgija
allergia аллергия
alergija
allerginen ihottuma экзема
egzema
allerginen nuha аллергический насморк
alirgitsiskij n asmark
A LV НДСen dee es
Alzheimerin tauti болезнь альцгеймера
bolezn altsg eimera
ambulanssi скорая помощь
skoraja p omasch
ampiainen оса
asa
ampulli ампула
ampula
anemia анемия
animija
angina ангина
angina
annetaan liueta kielen alla растворять под языком
rastvarjat pad jizik om
annetaan liueta suussa растворять во рту
rastvarjat va rt u
annosjauhe порционный порошок
partsionyj parash ok
annosohjeen mukaan согласно дозировке
soglasna dazir ofki
annostus дозировка
dazirofka
Финско-pусский словарь 0 -A
49

FIRUÄäntäminen FI
annostus aikuiselle взрослая доза vzroslaja d oza
annostus lapselle детская доза
detskaja d oza
annostusohje режим дозировки
rizhim dazir ofki
Anteeksi (iso asia) Извините.
Izvinite
Anteeksi (pieni asia) Простите
Prastite
apteekkari аптекарь
aptekar
apteekki аптека
aptieka
astma астма
astma
aterian jälkeen после еды
po sli jid y
aterian yhteydessä за едой
za jedoi
auringon polttama солнечный ожог
so lnitsnyj azh ok
aurinko солнце
so lntse
aurinkoihottuma солнечный дерматит
so lnitsnyj dermat it
aurinkorasva масло от солнца
masla at s ontsa
aurinkospray спрей от солнца
sprej at s ontsa
aurinkovoide солнцезащитный

крем
s o ntsyzasch itnyj
krem
aurinkovoide
suojakerroin 30 солнцезащитный крем
с фактором защиты 30
s
o ntsyzasch itnyj
krem s f aktaram
zasch ity tr itsat
A-vitamiini витамин A
vitamin a
bakteeri бактерия
bakterija
B-vitamiini витамин B
vitamin b e
C-vitamiini витамин C
vitamin ts e
dementia деменция
dementsija
desifiointi дезинфекция
dezinfektsija
desifiointiaine дезинфицирующее
средство
dizinfits
yrujuschije
sre tstva
diabetes диабет
diabet
D-vitamiini витамин D
vitamin d e
FI RUÄäntäminen FI
D-Vitamiini+
maitohappobakteerit витамин D и
молочнокислые

бактерии vitam in d e i
mal otsnak islyje
bakt erii
ehkäisy контрацепция
kantratseptsija
ehkäisypilleri противозачаточная
таблетка
protivazats
atatsnaja
tabl etka
Ei Нет
Niet
ei imettäville не для
кормящих матерей
ni dlj
a
karmj aschih matir ej
Ei kestä (kiittäminen) Не за что
Ne za sto
ei lapsille не для детей
ni dlja ditej
ei raskaana oleville не для беременных
ni dlja bireminnyh
ei saa niellä не глотать
ni glatat
ei samanaikaista käyttöä:
maito, rauta не совместимы:
молоко, железо
ni savmisti
my:
malak o i zhil eza
eilen вчера
ftsira
elastinen side эластичный бинт
elastitsnyj b int
elintarvike продукт питания
pradukt pit anija
elokuu август
avgust
eläin животное
zhivotnaje
eläinlääkäri ветеринар
vitirinar
emulsiovoide эмульсия
emulsija
emätin вагина
vagina
emätinpuikko пессарий
pessarij
emätinpuikko вагинальная свеча
vaginalnaja svits a
emätintulehdus кольпит
kalpit
emätintulehdus вагинит
vaginit
emätinvoide вагинальный крем
vaginalvyj kr em
En puhu englantia. Я не говорю по-
английски.
Ja ne gavarj
u pa-
angl iski
En puhu venäjää. Я не говорю по-русски.
Ja ne gavarju pa-ruski
Финско-pусский словарь A-E
50

FIRUÄäntäminen FI
En ymmärrä Я не понимаю. Ja nje panimaju
enintään 5 päivän ajan до 5 дней
da piti dnej
ennen ateriaa перед едой
pe rid jid oj
ensiapu первая помощь
pe rvaja p omasch
ensiapupakkaus набор первой
медицинской

помощи
nab or p ervoi
medits inskoi
p o moschi
epilepsia эпилепсия
epilepsija
eri sävy другой оттенок
drugoj att enak
erikoislääkäri специалист
spitsialist
erikoistarjous специальное
предложение
spetsi
alnoe
predlozh enie
erittäin kuiva iho очень сухая кожа
otsen suh aja k ozha
erityisruokavalio специальная диета
spetsialnaja di eta
eturauhanen предстательная железа
pritstatilnaja zhililiz a
eturauhasen liikakasvu аденома простаты
adenoma prast aty
eturauhassyöpä рак простаты
ra k prast aty
E-vitamiini витамин е
vitamin j e
farmaseutti фармацевт
farmatsevt
finni прыщ
prysch
flunssa грипп
grip
fluori фтор
fto r
foolihappo фолиевая кислота
fo livaja kislat a
fysikaalinen aurinkosuoja физическое
солнцезащитное

средство
fiz itsiskaje
s o ntsyzasch itnaje
sre tstva
geeli гель
ge l
geelivoide гель для умывания
ge l dlja umyv anija
genitaalialue область половых
органов
o
blast palav yh
o rganov
genitaalialue гениталии
ginitalii
FI RUÄäntäminen FI
glaukooma глаукома glaukoma
glukosamiini глюкозамин
gljukozam in
gluteiini клейковина
kleikovina
haava рана
ra na
haavojen puhdistamiseen очищение
ран и ссадин
atsisch
enije
r a n i ss adin
haima поджелудочная

железа
padzhil udatsnaja
zhiliz a
hajuaisti обоняние
abanjanije
halvaus паралич
paralits
hammas зуб
zu p
hammasharja зубная щетка
zubnaja scho tka
hammaslanka зубная нить
zubnaja n it
hammaslääkäri зубной врач
zubnoi vr ats
hammasproteesi зубной протез
zubnoi prot ez
hammassärky зубная боль
zybnaja b ol
hammastahna зубная паста
zubnaja p asta
hammastikku зубочистка
zubotsistka
hankauma ссадина
ssadina
hartia плечо
plitso
Hauska tavata Очень приятно
Otsen prij atna
Hei! (erotessa) Пока
Paka
heinäkuu июль
iju l
helmikuu февраль
fevral
hengityselimistö дыхательная система
dyhatilnaja sist ema
hengitystiet дыхательные пути
dyhatilnyje put i
henkitorvi (trakea) трахея
traheja
herkkä iho чувствительная кожа
tsustvitilnaja k ozha
hermo нерв
ne rv
hermosto нервная система
ne rvnaja sist ema
Финско-pусский словарь E-H
51

FIRUÄäntäminen FI
hermosärky невралгия nevralgija
hiertymä царапина
tsarapina
hiivasieni дрожжевой грибок
drazhzhivoj grib ok
hiivatulehdus молочница
malotsnitsa
hilse перхоть
pe rhat
hilse шелушение
shilushelije
hilseshampoo шампунь от перхоти
shampun at perh oti
hiukset волосы
vo lasy
hivenaine микроэлемент
mikrailim ent
hoitotarvikkeet медоборудование
medabarudovanie
huhtikuu апрель
aprel
huimaus головокружение
galavakruzhenije
hunaja мёд
mjot
huomenna завтра
za ftra
huono maku неприятный вкус
niprijatnyj fk us
huuli губа
guba
huuliherpes герпес на губе
ge rpes na gub e
huulirasva мазь для губ
maz dlj a gup
huume наркотики
narkotiki
hyttynen комар
kamar
hyttyskarkote репеллент
ripilent
hyttyssuihke спрей от комаров
sprei at kamar ov
hyvä maku приятный вкус
prijatnyj fk us
Hyvää huomenta Доброе утро
Dobrae u tra
Hyvää iltaa Добрый вечер
Dobryj v etser
Hyvää joulua! С Рождеством!
S Razhdestvom!
Hyvää juhlaa!
(yleinen toivotus) С Празником!
S Pr
aznikom!
Hyvää päivää Добрый день
Dobryj dj en
Hyvää päivää ЗдравствR[N
Zdrastvujte
FI RUÄäntäminen FI
Hyvää uutta vuotta! С Новым Годом! S Novym G odam!
Hyvää yötä Спокойной ночи
Spakoinai n otsi
hyönteisenpurema S\ZdVIZNSWUd^
ukusy nasik omyh
ien десна
disna
ientulehdus воспаление дёсен
vaspalenije djo sen
ihmisen osat части тела человека
tsasti t ela tsilav eka
iho кожа
ko zha
ihon palaminen ожег кожи
ozhog k ozhi
ihottuma сыпь
sy p
ihottuma экзема
egzema
ihottumalääke препарат против сыпи
priparat pr otif s ypi
ikääntyvä iho стареющая кожа
starejuschaja k ozha
illalla вечером
ve tsiram
ilmavaiva метеоризм
mitiarizm
ilmavaiva газообразование
gazaabrazavanije
ilmavaivalääke препарат против
газообразования
pripar
at pr otif
g a zaabrazav anija
imeskellään рассасывать
rassasyvat
imettävä äiti кормящая мать
karmjaschaja mat
imetys кормление
kormlenije
infektio инфекция
infektsija
inhalaatioaerosoli спрей - ингалятор
sprej-inaglj atar
inhalaatiojauhe порошок - ингалятор
parashok-inaglj atar
inhalaattori ингалятор
ingaljatar
inkivääri имбирь
imbir
jalka нога
naga
jalkahoito педикюр
pedikjur
jalkakylpy ванна для ног
va nna dlja n og
jalkaraspi педикюрный распиль
pedikjurnyi rashp il
jalkasieni грибок стопы
gribok stap y
Финско-pусский словарь H-J
52

FIRUÄäntäminen FI
jalkaterä стопа stapa
jauhe порошок
parashok
jauhe liuotetaan veteen порошок

растворять в воде
parash ok
rastvarj at v vad e
joulukuu декабрь
dekabr
kainalo подмышка
padmyshka
kalanmaksaöljy рыбий жир из
печени трески
r
y bij zh ir is
p e tsini trisk i
kalaöljy рыбий жир
ry bij zh ir
kalium калий
ka lij
kalsium кальций
ka ltsij
kantapää пятка
pjatka
kapseli капсTI
ka psula
karies кариес
ka rijes
kassa касса
ka ssa
kasvoille на лицо
na litso
kasvot лицо
litso
kasvovesi тоник для умывания
to nik dlja umyv anija
kasvovesi akne iholle тоник против
угревой сыпи
t
o nik pr otif
ugriv oj s ypi
kasvovoide крем для лица
krem dlja lits a
kaula шея
sheja
KELA-kortti карта медицинского
страхования
k
a rta medits inskava
strahov anija
kemiallinen aurinkosuoja химическое
солнцезащитное

средство
him itskaje
s o ntsyzasch itnaje
sre tstva
keratiitti кератит
kiratit
kertakäyttöön одноразовый
adnarazavyj
keskipäivällä в полдень
v poldien
FI RUÄäntäminen FI
keskiviikko среда sreda
keskushermosto центральная

нервная система
tsintr alnaja
n e rvnaja sist ema
kesäkuu июнь
iju n
keuhko лёгкое
ljo hkaje
keuhkopussi плевра
plevra
keuhkoputki бронхи
bronhi
keuhkorakkula альвеола
alviola
keuhkovaltimo лёгочная артерия
ljo gatsnaja art erija
kieli язык
jizyk
kierukka спираль
spiral
Kiitos avusta Спасибо за помощь
Spasiba za p omosch
Kiitos, hyvää. Cпасибо, xорошо
Spasiba, harash o
Kiitos. Спасибо
Spasiba
kimalainen шмель
shmel
kipsi гипс
gips
kipu боль
bo l
kipugeeli iholle наружный
обезболивающий гель
nar
uzhnyj
abezb olivajuschij g el
kipulääke обезболивающее
средство
abezb
olivajuschije
sre tstvo
kipulääke средство от боли
sretstva at b oli
kirvely жжение
zhzhenije
kissa кошка
ko shka
kivekset яички
jaitski
kivekset семенники
siminniki
kivespussi мошонка
mashonka
kohonnut kolesteroli повышенный холестерин
pavyshinyj halistir in
kohtu матка
matka
koira собака
sabaka
Финско-pусский словарь J-K
53

FIRUÄäntäminen FI
koiran iholle, ei turkkiin для кожи собак, не
наносить на шерсть dlja k
ozhi sab ak, ni
nanas it na sh erst
kolesteroli холестерин
halistirin
kolesterolilääke препарат от холестерина
priparat at halistir ina
koliikki колика
ko lika
kondomi презерватив
prizirvatif
korkea verenpaine высокое кровяное
давление
vys
okaje kravin oje
davl enije
korkeintaan 4 kertaa
päivässä максимум 4
раза в день
m
aximum tsit ire
r a za v den
kor va ухо
uho
kor vaan в ухо
v uha
korvakipu ушная боль
ushnaja b ol
korvatipat ушные капли
ushnyje k apli
korvatulehdus воспаление уха
vospalenije u ha
korvatulehdus отит
atit
korvatulpat ватные палочки
va tnyje p alotski
kosteuttava voide увлажняющий крем
uvlazhnjajuschij kre m
Kuinka monta kuukautta? Сколько месяцев?
Skolko m esjatsev?
Kuinka monta vuotta? Сколько лет?
Skolko li et?
kuiva iho сухая кожа
suhaja k ozha
kuiva limakalvo nenässä сухость слизистой
оболочки носа
s
u hast sl izistai
abal otski n osa
kuiva silmä сухой глаз
suhoj glas
kuiva suu сухость во рту
su hast va rt u
kuivat huulet сухие губы
suhije g uby
kuivuus сухость
su hast
kuivuus (limakalvo) сухость слизистой
оболочки
s
u hast sl izistai
abal otski
kuorintavoide крем пилинг
krem p iling
kurkku горло
go rla
FI RUÄäntäminen FI
kurkkukipu боль в горле bo l v g orle
kurkunpää гортань
gartan
kutina зM
zu t
kutina зM
zu d
kutiseva ihottuma сыпь с зудом
sy p zz udam
kuukautiset месячные
mesjatsnyje
kuukautiskipu боль при месячных
bo l pr i mesjatsnyh
kuulo слух
sluh
kuulolaite слуховой аппарат
sluhavoj apar at
kuulon heikkeneminen ослабление слуха
aslablenije sl uha
kuuma vesi горячая вода
garjatsaja vad a
kuumaan veteen в горячей воде
v garjatsei vad e
kuume жар
zhar
kuumelääke жаропонижающее
средство
zh
arapanizh ajuscheje
sre tstva
kuumemittari градусник
gradusnik
kuumemittari термометр
tirmomitr
kuumotus жжение
zhzhenije
kylki ребро
rebro
Ky l l ä Да Da
kylmä vesi холодная вода
halodnaja vad a
kynsi ноготь
no kat
kynsien pureminen обкусывание ногтей
apkusyvanije nakt ej
kynsisieni грибок ногтей
gribok nakt ej
kyynärpää локоть
lo kat
kyynärtaive локтевой сгиб
laktivoj sg ip
kyynärvarsi предплечье
pritpletsje
kyypakkaus средство от
укусов змей
sre
tstvo ot
uk usov zmej
kämmen ладонь
ladon
Финско-pусский словарь KO -KY
54

FIRUÄäntäminen FI
känsä мозоль mazol
käsi рука
ruka
käsivarsi предплечье
predpletsje
käsivoide крем для рук
krem dlj a ruk
käteinen raha наличные деньги
nalichnye d engi
käärme змея
zmeja
käärmeenpurema укус змеи
ukus zm ii
laastari пластырь
plastyr
laboratorio лаборатория
laboratorija
lakanpoistoaine жидкость для
снятия лака
zh
idkost dlj a
snj atia l aka
laktoosi лактоза
laktoza
laktoosi-intoleranssi непереносимость
лактозы
nepirinas
imast
lakt ozy
lanne поясница
pajasnitsa
lantio таз
ta z
lapsi ребёнок
ribjonak
lapsi on kolme vuotta vanha ребёнкLWMI
ribjonky tr i goda
lapsi on seitsemän
kuukautta vanha ребёнк
месяцев
ribj
onky si em
m esjatsev
lapsi painaa 5 kiloa ребёнок весит
5 килограмм
ribj
onak vi esit
pj at kilogr am
lapsille vain
lääkärin määräyksestä детям только
по назначению врача
d
etjam t olka
pa nazn atseniju vrats a
laskimo вена
ve na
lasku (tax free) инвойс (такс фри)
invois (taks fri)
lasta odottava nainen беременная

женщина
bere mennaja
zh enschina
lauantai сJJW[I
subota
lepo отдых
oddyh
FI RUÄäntäminen FI
leuka челюсть tseljust
lihas муск T
muskul
lihas мышца
myshtsa
lihaskramppi мышечные судороги
myshetsnyje s udorogi
lihassärky мышечная боль
myshetsnaja b ol
liikahappoisuus повышенная
кислотность
pav
yshinaja
kisl otnast
lima слизь
sliz
limaa irrottava lääke отхаркивающее
средство
atkh
arkivajuscheje
sre tstva
limaa irrottava lääke препарат

против мокроты
prepar at
pr otif makr oty
liuos раствор
rastvor
loinen паразит
parazit
lokakuu октябрь
oktjabr
lonkka бедро
bidro
luottokortti кредитная

карточка
kred itnaja
k a rtotska
luu кость
ko st
luuranko скелет
skilet
lämmin juoma тёплый напиток
tioplyj nap itak
lääke лекарство
likarstva
lääke 10% лекарство 10%
likarstva d esit
prats entaf
lääke käytetään loppuun использовать

лекарство до конца
isp olzavat
lik arstva d a kants a
lääke maistuu pahalta препарат имеет
неприятный вкус
pripar
at im ejet
niprij atnyj fk us
lääke on loppu препарат закончился
priparat zak ontsilsja
lääke otetaan
tyhjään mahaan принимать

на тощак
prinim at
na tosch ak
Финско-pусский словарь K- L
55

FIRUÄäntäminen FI
lääkeallergia аллергия на
лекарственные

препараты
alergi ja na
lek arstvennyje
prepar aty
lääkettä ei ole
rekisteröity
Suomessa препарат не
зарегистрирован

в Финляндии
pripar at ni
zarigistr iravan
f Finlj andii
lääkettä ei
saa Suomesta препарат нельзя
получить в Финляндии
pripar
at nilzj a
palutsi t f Finljandii
lääkettä ei saa
tukkukaupasta не продается оптом
ni pradajo
tsa optam
lääkettä ei saa valmistajalta препарат нельзя
получить от
изготовителя
pripar
at nilzj a palutsi t
at izgatav itilja
Lääkettä saa vain reseptillä получение препарата

только по рецепту
paluts enije pripar ata
t o lka pa rits eptu
Lääkettä voi ostaa enintään
30 tablettia asiakasta
kohden, suurempi määrä
on reseptillä Не более 30 таблеток
на покупателя, большее
количество по рецепту
Ni b
olije tritsat i
tabl etak na pakup atilja,
b o lshije kal itsistva pa
rets eptu
lääkkeistä ei saa tax freetä на лекарства не
оформляется такс фри
na lik
arstva ni
afarmlj ajitsa taks fr i
lääkäri врач
vrats
lääkärin määräyksen
mukaan по предписанию врача
pa pritpis
aniju vrats a
lääkärin nimi имя врача
imja vrats a
lääkärin täytyy toimia
Suomessa врач должен работать
на территории
Финляндии
vra
ts d olzhen rab otat
na tirit orii Finlj andii
lääkärin täytyy uusia
tämä resepti врач должен обновить
данный рецепт
vra
ts d olzhen abnav it
d a nnyj rits ept
maaliskuu март
mart
maanantai понедельник
panidelnik
magnesium магнезия
magnezija
FI RUÄäntäminen FI
magnesiumtabletti таблетки магнезии tabletki magn ezii
maha живот
zhivot
mahahaava язва желудка
ja zva zhil utka
mahalaukku желудок
zhiludak
maistuu banaanille со вкусом банана
sa fkusam ban ana
maistuu hyvältä приятный вкус
prijatnyj fk us
maistuu mansikalle со вкусом клубники
sa fkusam klubnik i
maistuu mustaherukalle со вкусом черной
смородины
sa fk
usam ts ernaj
smar odiny
maistuu piparmintulle со вкусом мяты
sa fkusam mj aty
maistuu sitruunalle со вкусом лимона
sa fkusam lim ona
maitoallergia аллергия на
молочный белок
alergi
ja na
mol otsnyj belo k
maitohappobakteeri молочнокислая

бактерия
mal otsnak islyje
bakt erii
maitohappobakteeri молочнокислая

бактерия
mal otsnak islyje
bakt erii
maksa печень
pe tsin
maksullinen платноplatno
maksuton бесплатно
besplatna
makuaisti вкZ
fkus
marraskuu ноябрь
najabr
masennus депрессия
dipresija
matala verenpaine низкое кровяное
давление
n
iskaje kravin oje
davl enije
matkapahoinvointi морская болезнь
marskaja bal ezn
matolääke средство от глистов
sretstva at glist of
matolääke kissalle средство от
глистов для кошек
sre
tstva at
glist of dlja k oshek
matolääke koiralle средство от
глистов для собак
sre
tstva at glist of dlja
sab ak
Финско-pусский словарь L- M
56

FIRUÄäntäminen FI
mehiläinen пчела ptsela
meikkivoide основа для макияжа
asnova dlja makij azha
meillä ei ole tätä
lääkettä varastossa препарата нет
на складе
pripar
ata n et
na skl adi
miehelle для мужчин
dlja muzhts in
mies мужчина
muzhtsina
migreeni мигрень
migren
mineraalinen
aurinkosuoja минеральное
солнцезащитное

средство
minir alnaje
s o ntsyzasch itnaje
sre tstva
Mitä teille kuuluu? Как IZMNTI
Kak u v as dil a?
muisti память
pa mjat
munasarja яичник
jiitsnik
muovipussi пакетик
paketik
murtuma перелом
pirilom
mustaherukkamehu морс из чёрной
смородины
m
ors is ts ornaj
smar odiny
mustelma синяк
sinjak
myrkytys отравление
atravlenije
myyräkuume кротовый жар
krotovyi zh ar
naarmu царапина
tsarapina
naarmu ссадина
ssadina
nainen женщина
zhenschina
naiselle для женщин
dlja zh enschin
nenä нос
no s
nenäliina салфетка
salfetka
nenäontelo полость носа
po last n osa
nenäsuihke назальный спрей
nazalnyj spre i
nenäsuihke cпрей для носа
sprei dlja nosa
nenäverenvuoto носовое кровотечение
nasavoe kravatits enije
nenäverenvuoto кровь из носа
krof iz n osa
FI RUÄäntäminen FI
nenään в нос v nos
nestehukka обезвоживание
abezvozhivanie
nestemäinen lääke жидкое лекарство
zhitkaje lik arstva
niellään проглатывать
praglatyvat
nieltävä kokonaisena проглатывать целиком
praglatyvat tsilik om
nielu глотка
glotka
nielu гортань
gartan
nilkka лодыжка
ladyzhka
nilkka щиколотка
schikolotka
niska затылок
zatylak
niskasärky боль в шее
bo l v sh eje
nivel сZ[IK
sustaf
normaali iho нормальная кожа
narmalnaja k ozha
nuha насморк
na smark
nuhalääke средство от насморка
sretstvo ot n asmarka
nyrjähdys растяжение
rastizhenije
Näkemiin До свидания
Da svidanja
näkö зрение
zrenije
nänni сосок
sasok
nänni молочная железа
malotsnaja zhiliz a
närästys изжога
izzhoga
närästyslääke средство от изжоги
sretstva ot izzh ogi
näärännäppy ячмень
jitsmen
näön heikkeneminen ослабление зрения
aslablenije zr enija
ohutsuoli тонкая кишка
to nkaja kishka
oikeaan в правую
v pravuju
oksennus рвота
rvota
oksentelu тошнота
tashnata
Ole hyvä ПожалRZ[I
Pazhalusta
olkapää плечо
plitso
Финско-pусский словарь M-O
57

FIRUÄäntäminen FI
olkavarsi плечо plitso
omega 3 омега 3
аmega tr i
osoite адрес
adris
Ostokset kuuluvat
eri verokantaan покупки подлежат
разной налоговой
ставке
pak
upki padlizh at
r a znaj nal ogavaj st afke
Ostosten summa täytyy olla
40 euroa / verokanta стоимость покупки
должна быть 40 евро /
налоговая ставка
st
oimast pak upki
dalzhn a byt sorak j evra
/ nal ogavaja st afka
ostosten summa
vähintään 40 euroa стоимость покупки

минимум 40 евро
st oimast pak upki
m inimum s orak j evra
otsa лоб
lo p
paha maku неприятный вкус
niprijatnyj fk us
pahoinvointi недомогание
nidamaganije
paino вес
vie s
pakara ягодица
ja gaditsa
paksusuoli толстая кишка
to lstaja kishka
paleltuma обморожение
abmarazhenije
Paljon kiitoksia Большое спасибо
Balshoe spas iba
Paljonko lapsi painaa? Сколько ребенок весит?
Skolko ribj onok v esit?
Paljonko lapsi painaa? Какой вес ребенка?
Kakoi vi es ribj onka?
Paljonko maksaa? Сколько стоит?
Skolko st oit?
pallea диафрагма
diafragma
palovamma ожог
azhok
pankkiautomaatti банкомат
bankomat
perjantai пятница
pjatnitsa
peräaukko анальное отверстие
analnaje atv erstije
peräpuikko сXXWPQ[WYQR
supazitorij
peräpuikko свеча
svitsa
peräpukama геморрой
gimaroj
FI RUÄäntäminen FI
pesuneste жидкость для умывания zhitkast dlj a umyvanija
piilolinssit контактные линзы
kantaktnyje l inzy
pisto укол
ukol
plakki зубной налёт
zubnoi naljo t
pohje икра
ikra
pohjukaissuoli двенадцатиперстная
кишка
dven
atsatip ersnaja
kishka
polvi колено
kalena
poretabletti растворяющаяся
таблетка
rastvarj
ajusch ajasj a
tabl etka
poski щека
schika
poskiontelo синус
sinus
poskiontelontulehdus синусит
sinusit
poskiontelontulehdus гайморит
gaimarit
potilas пациент
patsient
puhdistus чистка
tsistka
puhdistusaine очищаюший гель
atsischajushij gel
puhdistusaine akneiholle гель против угревой
сыпи
g
e l pr otif ugriv oj s ypi
puhdistuspyyhe очистительные
салфетки
otsisti
telnyje salf etki
puhelin телефон
tilifon
Puhutteko englantia? Вы говорите по-
английски?
Vy gavar
ite pa-
angl iski?
puikko свеча
svitsa
pulssi пTe с
pu ls
punasolu эритроцит
eritratsit
punastuminen покраснение
pakrasnenije
punkki клещ
klesch
punkkikarkote средство от клещей
sretstva at klisch ej
punkkipihdit щипцы
schiptsy
Финско-pусский словарь O-P
58

FIRUÄäntäminen FI
punoitus покраснение pakrasnenije
purema укус животных
ukus zhiv otnykh
pureman jälkeen после укуса
po sle uk usa
pureskeltava жевательный
zhivatilnyj
pureskeltava tabletti жевательная таблетка
zhivatilnaja tabl etka
purskutellaan разжёвывать
razzhovyvat
puuteri пM ра
pu dra
puutuminen онемение
anemenije
Pyydämme ottamaan
yhteyttä lääkäriin! Пожалуйста,

обратитесь к врачу!
Pazh alusta,
abrat ites k vrats u!
päivystys дежYZ[KW
dizhurstva
päivällä днем
dnjom
päivävoide дневной крем
dnivnoj krem
pää голова
galava
pään osat части головы
tsasti galav y
päänahkaan в кожLWTWKd
v kozhu galav y
päänsärky головная боль
galavnaja b ol
rakkula волдырь
valdyr
rakkula huulessa волдырь на губе
voldyr na gub e
ranne запястье
zapjastje
raskaana oleva nainen беременная

женщина
bere mennaja
zh enschina
raskauden aikana во время беременности
va vremja bir eminasti
raskaus беременность
biremennost
raskaustesti тест беременности
te st bir eminasti
rasva жир
zhir
rasva масло
masla
rasvainen iho жирная кожа
zhirnaja k ozha
raudan puute малокровие
malakrovije
FI RUÄäntäminen FI
rauhoittava lääke успокоительное

средство uspaka itelnoje
sre tstva
rautatabletti таблетки,

содержащие железо
tabl etki, sadirzh aschije
zhil eza
ravintovalmiste продукт здорового
питания
prad
uct zdar ovava
pit anija
ravintovalmiste 14% продукты здорового
питания 14%
prad
uct zdar ovava
pit anija tsit yrnatsat
prats entaf
ravistettava взбалтывать
vzbaltyvat
reisi бедро
bidro
resepti рецепт
ritsept
reseptilääke лекарство по рецепту
likarstva pa rits eptu
rinta грMe
grut
rintakehä грудная клетка
grudnaja kl etka
rintakipu боль в груди
bo l v grud i
rintatulehdus мастит
mastit
ripuli понос
panos
ripulilääke средство от поноса
sretstva ot pan osa
rohtuma экзема
egzema
rohtuminen обветривание
obvetrivanie
ruisku шприц
shprits
ruokatorvi пищевод
pischivot
ruokavalio диета
dieta
ruuansulatuselimistö пищеварительная
система
p
ischivar itelnaja
sist ema
rähmivä silmä гноящийся глаз
gnajaschijsia gl as
röntgen рентген
rintgen
röyhtäily отрыжкаatryzhka
saamme huomenna lisää завтра будет
новая поставка
z
a ftra b udet
n o vaja past avka
Финско-pусский словарь P-U
59

FIRUÄäntäminen FI
saippua мыло mylo
sairaala больница
balnitsa
sairaanhoitaja медсестра
mitsistra
sairausvakuutus медицинское
страхование
medits
inskoe
strahov anie
sappikivet желчные камни
zheltsnyje kamni
sappirakko желчный пузырь
zheltsnyj puz yr
sekaiho комбинированная

кожа
kombin iravannaja
k o zha
selkä спина
spina
selkäranka позвоночник
pazvanotsnik
selkäydin спинной мозг
spinnoj mozk
shampoo шампунь
shampun
sideharso марля
marlja
sidekalvontulehdus конъюнктивит
kanjuktivit
sieraimeen в ноздрю
v nazdrju
sierain ноздря
nazdrja
siitin пенис
pe nis
silmä глаз
glaz
silmähuuhde жидкость для
промывания глаз
zh
idkost dlj a
promyv ania gl az
silmälasit очки
atski
silmäluomi веко
ve ka
silmänympärysvoide крем для области
вокруг глаз
kr
em dlja o blasti
vakr uk gl az
silmätippa глазные капли
glaznyje k apli
silmätulehdus воспаление глаза
vaspalenije gl aza
silmätulehdus офтальмия
aftalmija
silmävoide глазная мазь
glaznaja m az
silmään в глаз
v glas
sinkki цинк
tsynk
FI RUÄäntäminen FI
sokeritauti диабет diabet
solu клетка
kletka
sormi палец
pa lits
suihke спрей
sprej
suihke kumpaankin
sieraimeen впрыскивать

в обе ноздри
fpr yskivat
v o be nazdr i
sukupuolielimet половые органы
palavye o rgany
sukupuolitauti венерическое
заболевание
vinir
itsiskoje
zaboliv anije
sunnuntai воскресенье
vaskrisenje
suojaa ihoa защищает кожу
zaschischjajet k ozhu
suojaa UVA- ja
UVB - säteiltä защищает от ближнего и

дальнего ультрафиолета
zaschischj ajet at
bl izhneva i
d a lneva ultrafial eta
suojakerroin солнцезащитный фактор
so ntsyzasch itnyj f aktar
suoli кишка
kishka
suolisto кишечник
kishetsnik
suoliston hyvinvointi здоровье кишечника
zdarovje kish etsnika
Suomessa kirjoitetulla
reseptillä по рецепту, выписанному

в Финляндии
po rets eptu
v y pisannomu
v Finlj andii
Suomessa toimivan
lääkärin reseptillä по рецептKYI`IVI
территории Финляндии
pa rets
eptu vrats a
na tirit orii Finlj andii
suonenveto сMWYWLI
su doroga
suonikohju варикоз
varikoz
suu рот
ro t
suuhun в рот
v rot
suun hoito гигиена рта
gigiena rt a
suun kautta через рот
tsheriz rot
suurentunut eturauhanen аденома простаты
adenoma prast aty
suuvesi жидкость для
полоскания рта
zh
itkast dlj a
palask anija rt a
Финско-pусский словарь SA-SU
60

FIRUÄäntäminen FI
sydämentahdistin кардиостимулятор kardiastimuliatar
sydän сердце
se rdse
sydän сердце
se rtse
sydänkohtaus инфаркт миокарда
infarkt miak arda
sydänlääke сердечное лекарство
sirdetsnaje lik arstva
syljetään pois сплюнуть
spljunut
sylkirauhanen слюнная железа
sljunnaja zhiliz a
syväpuhdistus глубокое очищение
glubokaje atsisch enie
syylä бородавка
baradavka
syyskuu сентябрь
sentjabr
säilytettävä
huoneenlämmössä хранить при комнатной
температуре
hran
it pri k omnatnai
timpirat uri
säilytettävä jääkaapissa хранить в холодильнике
hranit v halad ilnike
säilytettävä viileässä хранить в
прохладном месте
hran
it v
prahl adnam m esti
särky боль
bo l
särkylääke средство от боли
sretstva at b oli
sääri голень
go lin
tabletti таблетка
tabletka
taiveihottuma почесуха
patšisuha
takapuoli ягодица
ja gaditsa
talkki тальк
ta lk
tammikuu январь
jinvar
tarvittaessa при необходимости
pri niaphad imasti
tasapaino равновесие
ravnavesije
tax free такс фри
ta ks fr i
Teille kaikkea hyvää!
(erotes sa) Всего Вам
доброго!
Vsev
o Vam
d o brava!
teini-ikäinen подросток
padrostok
Terve! (tavattaessa) Привет
Priviet
FI RUÄäntäminen FI
Tervetuloa! Добро Пожаловать! Dabro Pazh alovat!
terveysasema центр здоровья
tsentr zdar ovja
tihentynyt virtsaamistarve учащение позывов
к мочеиспусканию
utsasch
enije poz yvov
k motsiispusk aniju
tiistai вторник
fto rnik
tippa капли
ka pli
tohtori доктор
do ktor
torstai четверг
tsetverg
toukokuu май
maj
tukiside бинт
bint
tukkoinen nenä заложенный нос
zalozhinyj nos
tulehdus воспаление
vaspalenije
tulehdus рана
ra na
tulehduskipulääke противовоспалительное
средство
protiva
vaspalitilnaje
sre tstva
tumma iho смуглая кожа
smuglaja k ozha
tupakointi курение
kurenie
turkki (kissa, koira) шкура (собачья,
кошачья)
shk
ura
turvotus опухание
apuhanie
tutti пZ[daSI
pustyshka
tutti соска
so ska
tuttipullo бутылка с соской
butylka s s oskoj
tällä kauppanimellä ei ole
Suomessa этой торговой марки

нет в Финляндии
e taj targ ovaj m arki
n e t v Finlj andii
Tämä maksaa Это стоит
Eto st oit
tänään сегодня
sivodnja
ulkoisesti наружно
naruzhna
uloste кал
ka l
ulostuslääke слабительное средство
slabitelnoje sr etstva
ummetus запор
zapor
Финско-pусский словарь S-U
61

FIRUÄäntäminen FI
ummetuslääke слабительное средство slabitelnoje sr etstva
umpisuoli слепая кишка
slipaya kishka
unettomuus бессонница
bissonnitsa
unilääke снотворное
snatvornaje
vaalea iho светлая кожа
svetlaja k ozha
vaihdevuodet менопауза
menapauza
vaippa пеленка
piljonka
vaippa памперс
pa mpers
vaippaihottuma опрелость
aprelast
valeluliuos punkin
karkotukseen раствор для
удаления клеща
rastv
or dlja
udal enija klisch a
valkosolu лейкоцит
lijkatsit
valtimo артерия
arterija
vanu вата
va ta
vapina дрожание
drazhanije
vartalo туловище
tu lovische
varvas палец ноги
pa lits nag i
vasempaan в левую
v levuju
vastaanotto прием
prijom
vastaava valmiste аналогичный препарат
analagitsnyj pripar at
vastustuskyky иммунитет
immunitet
vatsa желудок
zhiludak
vatsa живот
zhivot
vatsakipu боль в животе
bo l v zhivat e
vatsalääke лекарство для желудка
likarstva dlja zhil utka
vatsasyöpä рак желудка
rak zhilutka
vauva младенец
mladenets
veden kanssa с водой
s vadoj
veden kanssa запивать водой
zapivat vad oj
vedenkestävä водостойкий
vadastojkij
FI RUÄäntäminen FI
venähdys растяжение rastizhenije
verenkierto кровообращение
krovaabrasch enije
verenkiertoelimistö сердечно-сосудистая
система
sird
etsna-sas udistaja
sist ema
verenkiertohäiriö нарушение
кровообращения
narush
enije
kravabrasch enija
verenkiertolääke препараты для
кровообращения
pripar
aty dlj a
kravaabrasch enija
verenpaine кровяное давление
kravinoje davl enije
verenpaineen mittaus измерение
артериального давления
izmer
enije
arteri alnava davl enija
verenpainelääke препарат,
нормализующий

кровяное давление
prepar at
normaliz ujuschij
krovin oje davl enie
verenpainemittari тонометр
tanomitr
verenpainemittari измеритель кровяного
давления
izmer
itel krav inava
davl enija
verenvuoto кровотечение
kravatetsenie
veri кровь
krof
veriarvo анализ крови
analis kr ovi
verihiutale тромбоцит
trombotsit
veriplasma плазма крови
plazma kr ovi
veriryhmä группа крови
gruppa kr ovi
verisolu клетка крови
kletka kr ovi
verisuoni кровеносный сосуд
krovenosnyj sos ud
verisuonisto кровеносная система
kravinosnaja sist ema
vesi вода
vada
vesipesu чистка водой
tsistka vad oi
vilustuminen прос т M а
prastuda
virtsa моча
matsa
virtsaaminen мочеиспускание
matsiispuskanije
Финско-pусский словарь U-V
62

FIRUÄäntäminen FI
virtsaputki мочеиспускательный
канал matsiispusk
atilnyj
kan al
virtsaputki YN[YI
uretra
virtsarakko мочевой пузырь
matsivoj puz yr
virtsatietulehdus воспаление

мочевых путей
vaspal enije
matsev yh put ej
virtsatulehdus воспаление

мочевых путей
vaspal enije
matsev yh put ej
virtsatulehdus воспаление

мочеиспускательного
канала
vaspal enije
matšeispusk atilnava
kan ala
virtsavaiva проблемы
мочеиспускания
prabl
emy
motsiispusk anija
virus вирZ
virus
vitamiini витамин
vitamin
voide мазь
maz
voide rasvaiselle iholle крем для жирной кожи
krem dlja zh irnaj k ozhy
voide yli 30 vuotiaille крем для людей
старше 30 лет
kr
em dlja ljud ej
st arshi tritsat i let
voide yli 40 vuotiaille крем для людей
старше 40 лет
kr
em dlja ljud ej
st arshi sarak a let
voide yli 50 vuotiaille крем для людей
старше 50 лет
kr
em dlja ljud ej
st arshi pit idisiti l et
voide yli 60 vuotiaille крем для людей
старше 60 лет
kr
em dlja ljud ej
st arshi shisti disiti let
voidellaan iholle наносить на кожу
nanasit na k ozhu
voimme tilata huomiseksi можем заказать
на завтра
m
ozhim zakaz at
na z aftra
vuotava nenä насморк
na smark
välikorvatulehdus средний отит
srednij at it
yleinen kauppatavara товары общего
потребления
tav
ary o pschiva
patribl enija
FI RUÄäntäminen FI
ylihuomenna послезавтра poslizaftra
Ymmärrän Я понимаю.
Ja panimaju
yskä кашель
ka shil
yskänlääke средство от кашля
sretstva at k ashlja
yskänlääke лекарство от кашля
likarstva a t kashlia
yskää hillitsevä lääke средство для
сдерживания кашля
sre
tstva dlj a
zd erzhivanija k ashlia
yöksi на ночь
na n ats
yövoide ночной крем
natsnoj krem
äidinmaidon vastike заменитель

грудного молока
zaminit el
grudn ova malaka
äidinmaito грудное молоко
grudnoje malak o
ääreishermosto периферическая

нервная система
pirifir itsiskaja
n e rvnaja sist ema
Финско-pусский словарь V-Ä
63

64

RUFIÄäntäminen FI
1 капсула 1 kapseli adna kapsula
1 таблетка
3 раза в день 1 tabletti
3 kertaa päivässä
adn
a tabl etka
tr i r aza v d en
1 таблетка
3 раза в сутки 1 tabletti
3 kertaa vuorokaudessa
adn
a tabl etka
tr i r aza v s utki
1 таблетка в день 1 tabletti päivässä
adna tabl etka v d en
1 таблетка в сутки 1 tabletti vuorokaudessa
adna tabl etka v s utki
2 капсулы 2 kapselia
dve k apsuly
2 таблетки в день 2 tablettia päivässä
dve tabl etki v d en
3 раза в день 3 kertaa päivässä
tri r aza v d en
5 капель в день 5 tippaa päivässä
pjat k apel v d en
Cпасибо, xорошо Kiitos, hyvää.
Spasiba, harash o
cпрей для носа nenäsuihke
sprei dlja nosa
август elokuu
avgust
аденома простаты eturauhasen liikakasvu
adenoma prast aty
аденома простаты suurentunut eturauhanen
adenoma prast aty
адрес osoite
adris
акне akne
akne
алкоголь alkoholi
alkagol
алкогольное
отравление alkoholimyrkytys
alkag
olnaje
atravl enije
аллергический
насморк allerginen nuha
alirg
itsiskij
n a smark
аллергия allergia
alirgija
аллергия allergia
alergija
аллергия на
лекарственные
препараты lääkeallergia
alergi
ja na
lek arstvennyje
prepar aty
аллергия на
молочный белок maitoallergia
alergi
ja na
mol otsnyj belo k
альвеола keuhkorakkula
alviola
RU FIÄäntäminen FI
ампула ampulli ampula
анализ крови veriarvo
analis kr ovi
аналогичный препарат vastaava valmiste
analagitsnyj pripar at
анальное отверстие peräaukko
analnaje atv erstije
ангина angina
angina
анемия anemia
animija
апрель huhtikuu
aprel
аптека apteekki
aptieka
аптекарь apteekkari
aptekar
артерия valtimo
arterija
астма astma
astma
аэрозоль aerosoli
aerazol
бактерия bakteeri
bakterija
банкомат pankkiautomaatti
bankomat
бедро lonkka
bidro
бедро reisi
bidro
беременная
женщина lasta odottava nainen
bere
mennaja
zh enschina
беременная
женщина raskaana oleva nainen
bere
mennaja
zh enschina
беременность raskaus
biremennost
бесплатно maksuton
besplatna
бессонница unettomuus
bissonnitsa
бинт tukiside
bint
болезнь альцгеймера Alzheimerin tauti
bolezn altsg eimera
боль в горле kurkkukipu
bo l v g orle
боль в груди rintakipu
bo l v grud i
боль в животе vatsakipu
bo l v zhivat e
боль в шее niskasärky
bo l v sh eje
боль при месячных kuukautiskipu
bo l pr i mesjatsnyh
Русско-финский словарь 1-Б
65

RUFIÄäntäminen FI
больница sairaala balnitsa
Большое спасибо Paljon kiitoksia
Balshoe spas iba
бородавка syylä
baradavka
бронхи keuhkoputki
bronhi
бутылка с соской tuttipullo
butylka s s oskoj
в глаз silmään
v glas
в горячей воде kuumaan veteen
v garjatsei vad e
в кожLWTWKd päänahkaan
v kozhu galav y
в левую vasempaan
v levuju
в ноздрю sieraimeen
v nazdrju
в нос nenään
v nos
в полдень keskipäivällä
v poldien
в правую oikeaan
v pravuju
в рот suuhun
v rot
в ухо kor vaan
v uha
вагина emätin
vagina
вагинальная свеча emätinpuikko
vaginalnaja svits a
вагинальный крем emätinvoide
vaginalvyj kr em
вагинит emätintulehdus
vaginit
ванна для ног jalkakylpy
va nna dlja n og
варикоз suonikohju
varikoz
вата vanu
va ta
ватные палочки korvatulpat
va tnyje p alotski
веко silmäluomi
ve ka
вена laskimo
ve na
венерическое
заболевание sukupuolitauti
vinir
itsiskoje
zaboliv anije
вес paino
vie s
ветеринар eläinlääkäri
vitirinar
вечером illalla
ve tsiram
RU FIÄäntäminen FI
взбалтывать ravistettava vzbaltyvat
взрослая доза annostus aikuiselle
vzroslaja d oza
взрослый aikuinen
vzroslyj
вирZ virus
virus
витамин vitamiini
vitamin
витамин A A-vitamiini
vitamin a
витамин B B-vitamiini
vitamin b e
витамин C C-vitamiini
vitamin ts e
витамин D D-vitamiini
vitamin d e
витамин D и
молочнокислые
бактерии D-Vitamiini+

maitohappobakteerit
vitam in d e i
mal otsnak islyje
bakt erii
витамин е E-vitamiini
vitamin j e
вкZ makuaisti
fkus
во время беременности raskauden aikana
va vremja bir eminasti
вода vesi
vada
водостойкий vedenkestävä
vadastojkij
волдырь rakkula
valdyr
волдырь на губе rakkula huulessa
voldyr na gub e
волосы hiukset
vo lasy
восемь 8
vo sjem
восеьмдесят 80
vo semdesjat
воскресенье sunnuntai
vaskrisenje
воспаление tulehdus
vaspalenije
воспаление
мочеиспускательного
канала virtsatulehdus
vaspal
enije
matšeispusk atilnava
kan ala
воспаление глаза silmätulehdus
vaspalenije gl aza
воспаление дёсен ientulehdus
vaspalenije djo sen
воспаление
мочевых путей virtsatietulehdus
vaspal
enije
matsev yh put ej
Русско-финский словарь Б-В
66

RUFIÄäntäminen FI
воспаление
мочевых путей virtsatulehdus vaspal
enije
matsev yh put ej
воспаление уха korvatulehdus
vospalenije u ha
впрыскивать
в обе ноздри suihke kumpaankin
sieraimeen
fpr
yskivat
v o be nazdr i
врач lääkäri
vrats
врач должен обновить
данный рецепт lääkärin täytyy uusia
tämä resepti
vra
ts d olzhen abnav it
d a nnyj rits ept
врач должен работать
на территории Финляндии lääkärin täytyy toimia
Suomessa
vra
ts d olzhen rab otat
na tirit orii Finlj andii
Всего Вам доброго! Teille kaikkea hyvää!
(erotes sa)
Vsev
o Vam d obrava!
вторник tiistai
fto rnik
вчера eilen
ftsira
Вы говорите
по-английски? Puhutteko englantia?
Vy gavar
ite
pa-angl iski?
высокое
кровяное давление korkea verenpaine
vys
okaje
kravin oje davl enije
газообразование ilmavaiva
gazaabrazavanije
гайморит poskiontelontulehdus
gaimarit
гель geeli
ge l
гель для умывания geelivoide
ge l dlja umyv anija
гель против
угревой сыпи puhdistusaine
akneiholle
g
e l pr otif
ugriv oj s ypi
геморрой peräpukama
gimaroj
гениталии genitaalialue
ginitalii
герпес на губе huuliherpes
ge rpes na gub e
гигиена рта suun hoito
gigiena rt a
гипс kipsi
gips
глаз silmä
glaz
глазная мазь silmävoide
glaznaja m az
RU FIÄäntäminen FI
глазные капли silmätippa glaznyje k apli
глаукома glaukooma
glaukoma
глотка nielu
glotka
глубокое очищение syväpuhdistus
glubokaje atsisch enie
глюкозамин glukosamiini
gljukozam in
гноящийся глаз rähmivä silmä
gnajaschijsia gl as
голень sääri
go lin
голова pää
galava
головная боль päänsärky
galavnaja b ol
головокружение huimaus
galavakruzhenije
горло kurkku
go rla
гортань kurkunpää
gartan
гортань nielu
gartan
горячая вода kuuma vesi
garjatsaja vad a
градусник kuumemittari
gradusnik
грибок ногтей kynsisieni
gribok nakt ej
грибок стопы jalkasieni
gribok stap y
грипп flunssa
grip
грудная клетка rintakehä
grudnaja kl etka
грудное молоко äidinmaito
grudnoje malak o
грMe rinta
grut
группа крови veriryhmä
gruppa kr ovi
губа huuli
guba
Да Ky l l ä Da
два 2
dva
двадцать 20
dvadsat
двенадцатиперстная
кишка pohjukaissuoli
dven
atsatip ersnaja
kishka
девяносто 90
divinosta
девять 9
devjat
Русско-финский словарь В-Д
67

RUFIÄäntäminen FI
дежYZ[KW päivystys dizhurstva
дезинфекция desifiointi
dezinfektsija
дезинфицирующее
средство desifiointiaine
dizinfits
yrujuschije
sre tstva
декабрь joulukuu
dekabr
деменция dementia
dementsija
депрессия masennus
dipresija
десна ien
disna
десять 10
diesjit
детская доза annostus lapselle
detskaja d oza
детям только
по назначению врача lapsille vain
lääkärin määräyksestä
d
etjam t olka pa
nazn atseniju vrats a
диабет diabetes
diabet
диабет sokeritauti
diabet
диафрагма pallea
diafragma
диета ruokavalio
dieta
для женщин naiselle
dlja zh enschin
для кожи собак, не
наносить на шерсть koiran iholle, ei turkkiin
dlja k
ozhi sab ak, ni
nanas it na sh erst
для мужчин miehelle
dlja muzhts in
дневной крем päivävoide
dnivnoj krem
днем päivällä
dnjom
до 5 дней enintään 5 päivän ajan
da piti dnej
до полудня aamupäivällä
da paludnja
До свидания Näkemiin
Da svidanja
Добро Пожаловать! Tervetuloa!
Dabro Pazh alovat!
Доброе утро Hyvää huomenta
Dobrae u tra
Добрый вечер Hyvää iltaa
Dobryj v etser
Добрый день Hyvää päivää
Dobryj dj en
дозировка annostus
dazirofka
RU FIÄäntäminen FI
доктор tohtori do ktor
дрожание vapina
drazhanije
дрожжевой грибок hiivasieni
drazhzhivoj grib ok
другой оттенок eri sävy
drugoj att enak
дыхательная система hengityselimistö
dyhatilnaja sist ema
дыхательные пути hengitystiet
dyhatilnyje put i
жар kuume
zhar
жаропонижающее
средство kuumelääke
zh
arapanizh ajuscheje
sre tstva
жевательная таблетка pureskeltava tabletti
zhivatilnaja tabl etka
жевательный pureskeltava
zhivatilnyj
желудок mahalaukku
zhiludak
желудок vatsa
zhiludak
желчные камни sappikivet
zheltsnyje kamni
желчный пузырь sappirakko
zheltsnyj puz yr
женщина nainen
zhenschina
жжение kirvely
zhzhenije
жжение kuumotus
zhzhenije
живот maha
zhivot
живот vatsa
zhivot
животное eläin
zhivotnaje
жидкое лекарство nestemäinen lääke
zhitkaje lik arstva
жидкость для
полоскания рта suuvesi
zh
itkast dlj a
palask anija rt a
жидкость для
промывания глаз silmähuuhde
zh
idkost dlj a
promyv ania gl az
жидкость для
снятия лака lakanpoistoaine
zh
idkost dlj a
snj atia l aka
жидкость
для умывания pesuneste
zh
itkast
dlj a umyv anija
жир rasva
zhir
Русско-финский словарь Д-Ж
68

RUFIÄäntäminen FI
жирная кожа rasvainen iho zhirnaja k ozha
за едой aterian yhteydessä
za jedoi
завтра huomenna
za ftra
завтра будет
новая поставка saamme
huomenna lisää
z
a ftra b udet
n o vaja past avka
заложенный нос tukkoinen nenä
zalozhinyj nos
заменитель
грудного молока äidinmaidon vastike
zaminit
el
grudn ova malaka
запивать водой veden kanssa
zapivat vad oj
запор ummetus
zapor
запястье ranne
zapjastje
затылок niska
zatylak
защищает кожу suojaa ihoa
zaschischjajet k ozhu
защищает от ближнего и
дальнего ультрафиолета suojaa UVA- ja
UVB - säteiltä
zaschischj
ajet at
bl izhneva i
d a lneva ultrafial eta
здоровье кишечника suoliston hyvinvointi
zdarovje kish etsnika
ЗдравствR[N Hyvää päivää
Zdrastvujte
змея käärme
zmeja
зрение näkö
zrenije
зуб hammas
zu p
зубная боль hammassärky
zybnaja b ol
зубная нить hammaslanka
zubnaja n it
зубная паста hammastahna
zubnaja p asta
зубная щетка hammasharja
zubnaja scho tka
зубной врач hammaslääkäri
zubnoi vr ats
зубной налёт plakki
zubnoi naljo t
зубной протез hammasproteesi
zubnoi prot ez
зубочистка hammastikku
zubotsistka
зM kutina
zu t
зM kutina
zu d
RU FIÄäntäminen FI
Извините. Anteeksi (iso asia) Izvinite
изжога närästys
izzhoga
измерение
артериального давления verenpaineen mittaus
izmer
enije
arteri alnava davl enija
измеритель
кровяного давления verenpainemittari
izmer
itel
krav inava davl enija
икра pohje
ikra
имбирь inkivääri
imbir
иммунитет vastustuskyky
immunitet
имя врача lääkärin nimi
imja vrats a
инвойс (такс фри) lasku (tax free)
invois (taks fri)
ингалятор inhalaattori
ingaljatar
инфаркт миокарда sydänkohtaus
infarkt miak arda
инфекция infektio
infektsija
использовать
лекарство до конца lääke käytetään loppuun
isp
olzavat
lik arstva d a kants a
июль heinäkuu
iju l
июнь kesäkuu
iju n
Как IZMNTI Mitä teille kuuluu?
Kak u v as dil a?
Какой вес ребенка? Paljonko lapsi painaa?
Kakoi vi es ribj onka?
кал uloste
ka l
калий kalium
ka lij
кальций kalsium
ka ltsij
капли tippa
ka pli
капсTI kapseli
ka psula
кардиостимулятор sydämentahdistin
kardiastimuliatar
кариес karies
ka rijes
карта медицинского
страхования KELA-kortti
k
a rta medits inskava
strahov anija
касса kassa
ka ssa
кашель yskä
ka shil
Русско-финский словарь Ж-К
69

RUFIÄäntäminen FI
кератит keratiitti kiratit
кишечник suolisto
kishetsnik
кишка suoli
kishka
клейковина gluteiini
kleikovina
клетка solu
kletka
клетка крови verisolu
kletka kr ovi
клещ punkki
klesch
кожа iho
ko zha
колено polvi
kalena
колика koliikki
ko lika
кольпит emätintulehdus
kalpit
комар hyttynen
kamar
комбинированная
кожа sekaiho
kombin
iravannaja
k o zha
контактные линзы piilolinssit
kantaktnyje l inzy
контрацепция ehkäisy
kantratseptsija
конъюнктивит sidekalvontulehdus
kanjuktivit
кормление imetys
kormlenije
кормящая мать imettävä äiti
karmjaschaja mat
кость luu
ko st
кошка kissa
ko shka
кредитная карточка luottokortti
kreditnaja ka rtotska
крем для
жирной кожи voide rasvaiselle iholle
kr
em dlja
zh irnaj k ozhy
крем для лица kasvovoide
krem dlja lits a
крем для людей
старше 30 лет voide yli 30 vuotiaille
kr
em dlja ljud ej
st arshi tritsat i let
крем для людей
старше 40 лет voide yli 40 vuotiaille
kr
em dlja ljud ej
st arshi sarak a let
крем для людей
старше 50 лет voide yli 50 vuotiaille
kr
em dlja ljud ej
st arshi pit idisiti l et
RU FIÄäntäminen FI
крем для людей
старше 60 лет voide yli 60 vuotiaille kr
em dlja ljud ej
st arshi shisti disiti let
крем для области
вокруг глаз silmänympärysvoide
kr
em dlja o blasti
vakr uk gl az
крем для рук käsivoide
krem dlj a ruk
крем пилинг kuorintavoide
krem p iling
кровеносная система verisuonisto
kravinosnaja sist ema
кровеносный сосуд verisuoni
krovenosnyj sos ud
кровообращение verenkierto
krovaabrasch enije
кровотечение verenvuoto
kravatetsenie
кровь veri
krof
кровь из носа nenäverenvuoto
krof iz n osa
кровяное давление verenpaine
kravinoje davl enije
кротовый жар myyräkuume
krotovyi zh ar
курение tupakointi
kurenie
лаборатория laboratorio
laboratorija
ладонь kämmen
ladon
лактоза laktoosi
laktoza
лёгкое keuhko
ljo hkaje
лёгочная артерия keuhkovaltimo
ljo gatsnaja art erija
лейкоцит valkosolu
lijkatsit
лекарство lääke
likarstva
лекарство 10% lääke 10%
likarstva d esit
prats entaf
лекарство для желудка vatsalääke
likarstva dlja zhil utka
лекарство от кашля yskänlääke
likarstva a t kashlia
лекарство по рецепту reseptilääke
likarstva pa rits eptu
лицо kasvot
litso
лоб otsa
lo p
лодыжка nilkka
ladyzhka
Русско-финский словарь К-Л
70

RUFIÄäntäminen FI
локоть kyynärpää lo kat
локтевой сгиб kyynärtaive
laktivoj sg ip
магнезия magnesium
magnezija
мазь voide
maz
мазь для губ huulirasva
maz dlj a gup
май toukokuu
maj
максимU
4 раза в день korkeintaan
4 kertaa päivässä
m
aximum
tsit ire r aza v den
малокровие raudan puute
malakrovije
марля sideharso
marlia
март maaliskuu
mart
масло rasva
masla
масло от солнца aurinkorasva
masla at s ontsa
мастит rintatulehdus
mastit
матка kohtu
matka
мёд hunaja
mjot
медицинское
страхование sairausvakuutus
medits
inskoe
strahov anie
медоборудование hoitotarvikkeet
medabarudovanie
медсестра sairaanhoitaja
mitsistra
менопауза vaihdevuodet
menapauza
месячные kuukautiset
mesjatsnyje
метеоризм ilmavaiva
mitiorizm
метеоризм ilmavaiva
mitiarizm
мигрень migreeni
migren
микроэлемент hivenaine
mikrailim ent
минеральное
солнцезащитное
средство mineraalinen
aurinkosuoja
minir
alnaje
s o ntsyzasch itnaje
sre tstva
младенец vauva
mladenets
RU FIÄäntäminen FI
можем заказать
на завтра voimme tilata
huomiseksi m
ozhim zakaz at
na z aftra
мозг aivot
mozk
мозоль känsä
mazol
молочная железа nänni
malotsnaja zhiliz a
молочница hiivatulehdus
malotsnitsa
молочнокислая
бактерия maitohappobakteeri
mal
otsnak islyje
bakt erii
морс из чёрной
смородины mustaherukkamehu
m
ors is ts ornaj
smar odiny
морская болезнь matkapahoinvointi
marskaja bal ezn
моча virtsa
matsa
мочевой пузырь virtsarakko
matsivoj puz yr
мочеиспускание virtsaaminen
matsiispuskanije
мочеиспускательный
канал virtsaputki
matsiispusk
atilnyj
kan al
мошонка kivespussi
mashonka
мужчина mies
muzhtsina
муск T lihas
muskul
мыло saippua
mylo
мышечная боль lihassärky
myshetsnaja b ol
мышечные судороги lihaskramppi
myshetsnyje s udorogi
мышца lihas
myshtsa
на лекарства не
оформляется
такс фри lääkkeistä ei saa tax
freetä
na lik
arstva ni
afarmlj ajitsa
taks fr i
на лицо kasvoille
na litso
на ночь yöksi
na n ats
набор первой
медицинской
помощи ensiapupakkaus
nab
or p ervoi
medits inskoi
p o moschi
Русско-финский словарь Л-h
71

RUFIÄäntäminen FI
назальный спрей nenäsuihke nazalnyj spre i
наличные деньги käteinen raha
nalichnye d engi
наносить на кожу voidellaan iholle
nanasit na k ozhu
наркотики huume
narkotiki
наружно ulkoisesti
naruzhna
наружный
обезболивающий гель kipugeeli iholle
nar
uzhnyj
abezb olivajuschij g el
нарушение
кровообращения verenkiertohäiriö
narush
enije
kravabrasch enija
насморк nuha
na smark
насморк vuotava nenä
na smark
НДС A LVen dee es
Не более 30 таблеток
на покупателя, большее
количество по рецепту Lääkettä voi ostaa
enintään 30 tablettia
asiakasta kohden,
suurempi määrä on
reseptillä
Ni b
olije tritsat i
tabl etak na
pakup atilja, b olshije
kal itsistva pa rets eptu
не глотать ei saa niellä
ni glatat
не для беременных ei raskaana oleville
ni dlja bireminnyh
не для детей ei lapsille
ni dlja ditej
не для кормящих матерей ei imettäville
ni dlja karmj aschih
matir ej
Не за что Ei kestä (kiittäminen)
Ne za sto
не продается оптом lääkettä ei saa
tukkukaupasta
ni pradajo
tsa optam
не совместимы:
молоко, железо ei samanaikaista käyttöä:

maito, rauta
ni savmisti my:
malak o i zhil eza
невралгия hermosärky
nevralgija
недомогание pahoinvointi
nidamaganije
непереносимость
лактозы laktoosi-intoleranssi
nepirinas
imast
lakt ozy
неприятный вкус huono maku
niprijatnyj fk us
RU FIÄäntäminen FI
неприятный вкус paha maku niprijatnyj fk us
нерв hermo
ne rv
нервная система hermosto
ne rvnaja sist ema
Нет Ei
Niet
низкое кровяное
давление matala verenpaine
n
iskaje kravin oje
davl enije
нога jalka
no gi
нога jalka
naga
ноготь kynsi
no kat
ноздря sierain
nazdrja
ноль 0
no lj
нормальная кожа normaali iho
narmalnaja k ozha
нос nenä
no s
носовое кровотечение nenäverenvuoto
nasavoe kravatits enije
ночной крем yövoide
natsnoj krem
ноябрь marraskuu
najabr
обветривание rohtuminen
obvetrivanie
обезболивающее
средство kipulääke
abezb
olivajuschije
sre tstvo
обезвоживание nestehukka
abezvozhivanie
обкусывание ногтей kynsien pureminen
apkusyvanije nakt ej
область
половых органов genitaalialue
o
blast
palav yh o rganov
обморожение paleltuma
abmarazhenije
обоняние hajuaisti
abanjanije
один 1
adin
одноразовый kertakäyttöön
adnarazavyj
ожег кожи ihon palaminen
ozhog k ozhi
ожог palovamma
azhok
октябрь lokakuu
oktjabr
Русско-финский словарь Н-O
72

RUFIÄäntäminen FI
омега 3 omega 3 аmega tr i
онемение puutuminen
anemenije
опрелость vaippaihottuma
aprelast
опухание turvotus
apuhanie
оса ampiainen
asa
ослабление зрения näön heikkeneminen
aslablenije zr enija
ослабление слуха kuulon heikkeneminen
aslablenije sl uha
основа для макияжа meikkivoide
asnova dlja makij azha
отдых lepo
oddyh
отит korvatulehdus
atit
отравление myrkytys
atravlenije
отрыжка röyhtäilyatryzhka
отхаркивающее
средство limaa irrottava lääke
atkh
arkivajuscheje
sre tstva
офтальмия silmätulehdus
aftalmija
Очень приятно Hauska tavata
Otsen prij atna
очень сухая кожа erittäin kuiva iho
otsen suh aja k ozha
очистительные салфетки puhdistuspyyhe
otsistitelnyje salf etki
очищаюший гель puhdistusaine
atsischajushij gel
очищение
ран и ссадин haavojen
puhdistamiseen
atsisch
enije
r a n i ss adin
очки silmälasit
atski
пакетик muovipussi
paketik
палец sormi
pa lits
палец ноги varvas
pa lits nag i
памперс vaippa
pa mpers
память muisti
pa mjat
паразит loinen
parazit
паралич halvaus
paralits
пациент potilas
patsient
RU FIÄäntäminen FI
педикюр jalkahoito pedikjur
педикюрный распиль jalkaraspi
pedikjurnyi rashp il
пеленка vaippa
piljonka
пенис siitin
pe nis
первая помощь ensiapu
pe rvaja p omasch
перед едой ennen ateriaa
pe rid jid oj
перелом murtuma
pirilom
периферическая
нервная система ääreishermosto
pirifir
itsiskaja
n e rvnaja sist ema
перхоть hilse
pe rhat
пессарий emätinpuikko
pessarij
печень maksa
pe tsin
пищеварительная
система ruuansulatuselimistö
p
ischivar itelnaja
sist ema
пищевод ruokatorvi
pischivot
плазма крови veriplasma
plazma kr ovi
пластырь laastari
plastyr
платно maksullinenplatno
плевра keuhkopussi
plevra
плечо hartia
plitso
плечо olkapää
plitso
плечо olkavarsi
plitso
по предписанию врача lääkärin
määräyksen mukaan
pa pritpis
aniju vrats a
по рецептKYI`I
на территории Финляндии Suomessa toimivan
lääkärin reseptillä
pa rets
eptu vrats a
na tirit orii Finlj andii
по рецепту, выписанном
в Финляндии Suomessa
kirjoitetulla reseptillä
po rets
eptu
v y pisannomu
v Finlj andii
повышенная кислотность liikahappoisuus
pavyshinaja kisl otnast
повышенный холестерин kohonnut kolesteroli
pavyshinyj halistir in
Русско-финский словарь O-П
73

RUFIÄäntäminen FI
поджелудочная
железа haima padzhil
udatsnaja
zhiliz a
подмышка kainalo
padmyshka
подросток teini-ikäinen
padrostok
Пожалуйста,
обратитесь к врачу! Pyydämme ottamaan
yhteyttä lääkäriin!
Pazh
alusta,
abrat ites k vrats u!
ПожалRZ[I Ole hyvä
Pazhalusta
позвоночник selkäranka
pazvanotsnik
Пока Hei! (erotessa)
Paka
покраснение punoitus
pakrasnenije
покраснение punastuminen
pakrasnenije
покупки подлежат
разной налоговой
ставке Ostokset kuuluvat
eri verokantaan
pak
upki padlizh at
r a znaj nal ogavaj
st afke
половые органы sukupuolielimet
palavye o rgany
полость носа nenäontelo
po last n osa
получение препарата
только по рецепту Lääkettä saa vain
reseptillä
paluts
enije pripar ata
t o lka pa rits eptu
понедельник maanantai
panidelnik
понос ripuli
panos
порошок jauhe
parashok
порошок - ингалятор inhalaatiojauhe
parashok-inaglj atar
порошок
растворять в воде jauhe liuotetaan veteen
parash
ok
rastvarj at v vad e
порционный порошок annosjauhe
partsionyj parash ok
после еды aterian jälkeen
po sli jid y
после укуса pureman jälkeen
po sle uk usa
послезавтра ylihuomenna
poslizaftra
почесуха taiveihottuma
patšisuha
поясница lanne
pajasnitsa
предплечье kyynärvarsi
pritpletsje
RU FIÄäntäminen FI
предплечье käsivarsi predpletsje
предстательная железа eturauhanen
pritstatilnaja zhililiz a
презерватив kondomi
prizirvatif
препарат закончился lääke on loppu
priparat zak ontsilsja
препарат имеет
неприятный вкус lääke maistuu pahalta
pripar
at im ejet
niprij atnyj fk us
препарат не
зарегистрирован
в Финляндии lääkettä ei ole rekisteröity

Suomessa
pripar at ni
zarigistr iravan
f Finlj andii
препарат нельзя
получить в Финляндии lääkettä ei saa Suomesta
pripar
at nilzj a
palutsi t f Finljandii
препарат нельзя получить
от изготовителя lääkettä ei saa
valmistajalta
pripar
at nilzj a palutsi t
at izgatav itilja
препарат от холестерина kolesterolilääke
priparat at halistir ina
препарат против
газообразования ilmavaivalääke
pripar
at pr otif
g a zaabrazav anija
препарат против
мокроты limaa irrottava lääke
prepar
at pr otif
makr oty
препарат против сыпи ihottumalääke
priparat pr otif s ypi
препарат,
нормализующий
кровяное давление verenpainelääke
prepar
at
normaliz ujuschij
krovin oje davl enie
препарата нет
на складе meillä ei ole tätä
lääkettä varastossa
pripar
ata n et
na skl adi
препараты для
кровообращения verenkiertolääke
pripar
aty dlj a
kravaabrasch enija
при необходимости tarvittaessa
pri niaphad imasti
Привет Terve! (tavattaessa)
Priviet
прием vastaanotto
prijom
принимать на тощак lääke otetaan
tyhjään mahaan
prinim
at na tosch ak
приятный вкус hyvä maku
prijatnyj fk us
Русско-финский словарь ПO-ПР
74

RUFIÄäntäminen FI
приятный вкус maistuu hyvältä prijatnyj fk us
проблемы
мочеиспускания virtsavaiva
prabl
emy
motsiispusk anija
проглатывать niellään
praglatyvat
проглатывать целиком nieltävä kokonaisena
praglatyvat tsilik om
продукт здорового
питания ravintovalmiste
prad
uct zdar ovava
pit anija
продукт питания elintarvike
pradukt pit anija
продукты здорового
питания 14% ravintovalmiste 14%
prad
uct zdar ovava
pit anija tsit yrnatsat
prats entaf
Простите Anteeksi (pieni asia)
Prastite
прос т M а vilustuminen
prastuda
противовоспалительное
средство tulehduskipulääke
pr
otivavaspal itilnaje
sre tstva
противозачаточная
таблетка ehkäisypilleri
protivazats
atatsnaja
tabl etka
прыщ finni
prysch
пM ра puuteri
pu dra
пTe с pulssi
pu ls
пZ[daSI tutti
pustyshka
пчела mehiläinen
ptsela
пятка kantapää
pjatka
пятница perjantai
pjatnitsa
пять 5
pjat
пятьдесят 50
pitdesjat
равновесие tasapaino
ravnavesije
разжёвывать purskutellaan
razzhovyvat
рак желудка vatsasyöpä
rak zhilutka
рак простаты eturauhassyöpä
ra k prast aty
рана haava
ra na
RU FIÄäntäminen FI
рана haava ra na
рана tulehdus
ra na
рассасывать imeskellään
rassasyvat
раствор liuos
rastvor
раствор для
удаления клеща valeluliuos punkin
karkotukseen
rastv
or dlja
udal enija klisch a
растворять во рту annetaan liueta suussa
rastvarjat va rt u
растворять под языком annetaan liueta kielen alla
rastvarjat pad jizik om
растворяющаяся
таблетка poretabletti
rastvarj
ajusch ajasj a
tabl etka
растяжение nyrjähdys
rastizhenije
растяжение venähdys
rastizhenije
рвота oksennus
rvota
ребёнкLWMI lapsi on kolme
vuotta vanha
ribj
onky tr i goda
ребёнкUNZh_NK lapsi on seitsemän
kuukautta vanha
ribj
onky si em
m esjatsev
ребёнок lapsi
ribjonak
ребёнок весит
5 килограмм lapsi painaa 5 kiloa
ribj
onak vi esit
pj at kilogr am
ребро kylki
rebro
режим дозировки annostusohje
rizhim dazir ofki
рентген röntgen
rintgen
репеллент hyttyskarkote
ripilent
рецепт resepti
ritsept
рот suu
ro t
рука käsi
ruka
рыбий жир kalaöljy
ry bij zh ir
рыбий жир
из печени трески kalanmaksaöljy
r
y bij zh ir
is p etsini trisk i
с водой veden kanssa
s vadoj
Русско-финский словарь П-c
75

RUFIÄäntäminen FI
С Новым Годом! Hyvää uutta vuotta! S Novym G odam!
С Празником! Hyvää juhlaa!
(yleinen toivotus)
S Pr
aznikom!
С Рождеством! Hyvää joulua!
S Razhdestvom!
салфетка nenäliina
salfetka
светлая кожа vaalea iho
svetlaja k ozha
свеча peräpuikko
svitsa
свеча puikko
svitsa
сегодня tänään
sivodnja
семенники kivekset
siminniki
семь 7
sjem
семьдесят 70
se mdesjat
сентябрь syyskuu
sentjabr
сердечное лекарство sydänlääke
sirdetsnaje lik arstva
сердечно-сосудистая
система verenkiertoelimistö
sird
etsna-sas udistaja
sist ema
сердце sydän
se rtse
синус poskiontelo
sinus
синусит poskiontelontulehdus
sinusit
синяк mustelma
sinjak
скелет luuranko
skilet
скидка alennus
skidka
Сколько лет? Kuinka monta vuotta?
Skolko li et?
Сколько месяцев? Kuinka monta kuukautta?
Skolko m esjatsev?
Сколько ребенок весит? Paljonko lapsi painaa?
Skolko ribj onok v esit?
Сколько стоит? Paljonko maksaa?
Skolko st oit?
скорая помощь ambulanssi
skoraja p omasch
слабительное средство ulostuslääke
slabitelnoje sr etstva
слабительное средство ummetuslääke
slabitelnoje sr etstva
RU FIÄäntäminen FI
слепая кишка umpisuoli slipaya kishka
слизь lima
sliz
слух kuulo
sluh
слуховой аппарат kuulolaite
sluhavoj apar at
слюнная железа sylkirauhanen
sljunnaja zhiliz a
смуглая кожа tumma iho
smuglaja k ozha
снотворное unilääke
snatvornaje
со вкусом банана maistuu banaanille
sa fkusam ban ana
со вкусом клубники maistuu mansikalle
sa fkusam klubnik i
со вкусом лимона maistuu sitruunalle
sa fkusam lim ona
со вкусом мяты maistuu piparmintulle
sa fkusam mj aty
со вкусом черной
смородины maistuu mustaherukalle
sa fk
usam ts ernaj
smar odiny
собака koira
sabaka
согласно дозировке annosohjeen mukaan
soglasna dazir ofki
солнечный дерматит aurinkoihottuma
so lnitsnyj dermat it
солнечный ожог auringon polttama
so lnitsnyj azh ok
солнце aurinko
sol ntse
солнцезащитный крем aurinkovoide
so ntsyzasch itnyj krem
солнцезащитный крем
с фактором защиты 30 aurinkovoide
suojakerroin 30
s
o ntsyzasch itnyj
krem s f aktaram
zasch ity tr itsat
солнцезащитный
фактор suojakerroin
s
o ntsyzasch itnyj
f a ktar
сорок 40
so rak
соска tutti
so ska
сосок nänni
sasok
Спасибо Kiitos.
Spasiba
Спасибо за помощь Kiitos avusta
Spasiba za p omosch
специалист erikoislääkäri
spitsialist
Русско-финский словарь ca-СП
76

RUFIÄäntäminen FI
специальная диета erityisruokavalio spetsialnaja di eta
специальное
предложение erikoistarjous
spetsi
alnoe
predlozh enie
спина selkä
spina
спинной мозг selkäydin
spinnoj mozk
спираль kierukka
spiral
сплюнуть syljetään pois
spljunut
Спокойной ночи Hyvää yötä
Spakoinai n otsi
спрей suihke
sprej
спрей - ингалятор inhalaatioaerosoli
sprej-inaglj atar
спрей от комаров hyttyssuihke
sprei at kamar ov
спрей от солнца aurinkospray
sprej at s ontsa
среда keskiviikko
sreda
средний отит välikorvatulehdus
srednij at it
средство для
сдерживания кашля yskää hillitsevä lääke
sre
tstva dlj a
zd erzhivanija k ashlia
средство от боли kipulääke
sretstva at b oli
средство от боли särkylääke
sretstva at b oli
средство от глистов matolääke
sretstva at glist of
средство от
глистов для кошек matolääke kissalle
sre
tstva at
glist of dlja k oshek
средство от
глистов для собак matolääke koiralle
sre
tstva at
glist of dlja sab ak
средство от изжоги närästyslääke
sretstva ot izzh ogi
средство от кашля yskänlääke
sretstva at k ashlja
средство от клещей punkkikarkote
sretstva at klisch ej
средство от насморка nuhalääke
sretstvo ot n asmarka
средство от поноса ripulilääke
sretstva ot pan osa
средство от
укусов змей kyypakkaus
sre
tstvo ot
uk usov zmej
ссадина hankauma
ssadina
RU FIÄäntäminen FI
ссадина naarmu ssadina
стареющая кожа ikääntyvä iho
starejuschaja k ozha
сто 10 0
sto
стоимость покупки
минимум 40 евро ostosten summa
vähintään 40 euroa
st
oimast pak upki
m inimum s orak j evra
стоимость покупки
должна быть 40 евро /
налоговая ставка Ostosten summa täytyy
olla 40 euroa / verokanta
st
oimast pak upki
dalzhn a byt sorak
j e vra / nal ogavaja
st afka
стопа jalkaterä
stapa
сJJW[I lauantai
subota
сMWYWLI suonenveto
su doroga
сXXWPQ[WYQR peräpuikko
supazitorij
сZ[IK nivel
sustaf
сухая кожа kuiva iho
suhaja k ozha
сухие губы kuivat huulet
suhije g uby
сухой глаз kuiva silmä
suhoj glas
сухость kuivuus
su hast
сухость во рту kuiva suu
su hast va rt u
сухость слизистой
оболочки kuivuus (limakalvo)
s
u hast sl izistai
abal otski
сухость слизистой
оболочки носа kuiva limakalvo nenässä
s
u hast sl izistai
abal otski n osa
сыпь ihottuma
sy p
сыпь с зудом kutiseva ihottuma
sy p zz udam
таблетка tabletti
tabletka
таблетки магнезии magnesiumtabletti
tabletki magn ezii
таблетки, содержащие
железо rautatabletti
tabl
etki, sadirzh aschije
zhil eza
таз lantio
ta z
такс фри tax free
ta ks fr i
Русско-финский словарь C-T
77

RUFIÄäntäminen FI
тальк talkki ta lk
телефон puhelin
tilifon
тёплый напиток lämmin juoma
tioplyj nap itak
термометр kuumemittari
tirmomitr
тест беременности raskaustesti
te st bir eminasti
товары общего
потребления yleinen kauppatavara
tav
ary o pschiva
patribl enija
толстая кишка paksusuoli
to lstaja kishka
тоник для умывания kasvovesi
to nik dlja umyv anija
тоник против
угревой сыпи kasvovesi akne iholle
t
o nik pr otif
ugriv oj s ypi
тонкая кишка ohutsuoli
to nkaja kishka
тонометр verenpainemittari
tanomitr
тошнота oksentelu
tashnata
трахея henkitorvi (trakea)
traheja
три 3
tri
тридцать 30
tritsad
тромбоцит verihiutale
trombotsit
туловище vartalo
tu lovische
тысяча 1000
ty sitsa
увлажняющий крем kosteuttava voide
uvlazhnjajuschij kre m
LYNKIhZdXe akne
ugrivaja syp
укол pisto
ukol
укус животных purema
ukus zhiv otnykh
укус змеи käärmeenpurema
ukus zm ii
S\ZdVIZNSWUd^ hyönteisenpurema
ukusy nasik omyh
YN[YI virtsaputki
uretra
успокоительное
средство rauhoittava lääke
uspaka
itelnoje
sre tstva
утром aamulla
utram
RU FIÄäntäminen FI
утром и вечером aamulla ja illalla utram i v etsiram
ухо kor va
uho
учащение позывов
к мочеиспусканию tihentynyt
virtsaamistarve
utsasch
enije poz yvov
k motsiispusk aniju
ушная боль korvakipu
ushnaja b ol
ушные капли korvatipat
ushnyje k apli
фармацевт farmaseutti
farmatsevt
февраль helmikuu
fevral
физическое
солнцезащитное
средство fysikaalinen
aurinkosuoja
fiz
itsiskaje
s o ntsyzasch itnaje
sre tstva
фолиевая кислота foolihappo
fo livaja kislat a
фтор fluori
fto r
химическое
солнцезащитное
средство kemiallinen
aurinkosuoja
him
itskaje
s o ntsyzasch itnaje
sre tstva
холестерин kolesteroli
halistirin
холодная вода kylmä vesi
halodnaja vad a
хранить в прохладном
месте säilytettävä viileässä
hran
it v prahl adnam
m esti
хранить в холодильнике säilytettävä jääkaapissa
hranit v halad ilnike
хранить при комнатной
температуре säilytettävä
huoneenlämmössä
hran
it pri k omnatnai
timpirat uri
царапина hiertymä
tsarapina
царапина naarmu
tsarapina
центр здоровья terveysasema
tsentr zdar ovja
центральная нервная
система keskushermosto
tsintr
alnaja n ervnaja
sist ema
цинк sinkki
tsynk
части головы pään osat
tsasti galav y
части тела человека ihmisen osat
tsasti t ela tsilav eka
Русско-финский словарь T-Ч
78

RUFIÄäntäminen FI
челюсть leuka tseljust
через рот suun kautta
tsheriz rot
четверг torstai
tsetverg
четыре 4
tsetyre
чистка puhdistus
tsistka
чистка водой vesipesu
tsistka vad oi
чувствительная кожа herkkä iho
tsustvitilnaja k ozha
чKZ[KW aisti
tsustvo
шампунь shampoo
shampun
шампунь от перхоти hilseshampoo
shampun at perh oti
шелушение hilse
shilushelije
шесть 6
shest
шестьдесят 60
shestdesjat
шея kaula
sheja
шкура (собачья, кошачья) turkki (kissa, koira)
shkura
шмель kimalainen
shmel
шприц ruisku
shprits
щека poski
schika
щиколотка nilkka
schikolotka
щипцы punkkipihdit
schiptsy
экзема allerginen ihottuma
egzema
экзема rohtuma
egzema
эластичный бинт elastinen side
elastitsnyj b int
эмульсия emulsiovoide
emulsija
эпилепсия epilepsia
epilepsija
эритроцит punasolu
eritratsit
Это стоит Tämä maksaa
Eto st oit
этой торговой марки
нет в Финляндии tällä kauppanimellä
ei ole Suomessa
e
taj targ ovaj m arki
n e t v Finlj andii
Русско-финский словарь Ч-я
RU FIÄäntäminen FI
Я не говорю
по-английски. En puhu englantia. Ja ne gavarj
u
pa-angl iski
Я не говорю
по-русски. En puhu venäjää.
Ja ne gavarj
u
pa-r uski
Я не понимаю. En ymmärrä
Ja nje panimaju
Я понимаю. Ymmärrän
Ja panimaju
ягодица pakara
ja gaditsa
ягодица takapuoli
ja gaditsa
язва желудка mahahaava
ja zva zhil utka
язык kieli
jizyk
яички kivekset
jaitski
яичник munasarja
jiitsnik
январь tammikuu
jinvar
ячмень näärännäppy
jitsmen
79

ISBN 978-952-99951-7-2 (rengaskirja)
ISBN 978-952-99951-8-9 (PDF)
X