Меморандум о намерениях между Министерством обороны и Министерством обороны в отношении РПА. PATRIOT системы2

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.3 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

6 lipca 2017

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej
Oddział Mediów
newsroom@mon.gov.pl
Tel. 261 840 230
www.mon.gov.p l https://twitter.com/mon_gov_pl https://pl -pl.facebook.com/DPIMON/

Oświadczenie ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza nt. podpisania
przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP i Departament Obrony Stanów Zjednoczonych
porozumienia w sprawie nabycia przez Polskę systemu rakietowego PATRIOT.

Mam zaszczyt Państwa poinformować, że dzisiaj w nocy zostało podpisane memorandum
informujące o tym, że rząd Stanów Zjednoczonych wyraża zgodę na sprzedanie Polsce baterii - rakiet
PATRIOT w najnowocześniejszej konfiguracji, dokł adnie takiej samej w jakiej tych rakiet używać będą
wojska Stanów Zjednoczonych z systemem sieciocentrycznym IBCS oraz z radarem dookólnym
opartym na technologii azotku galu czyli tej najnowocześniejszej technologii. Dalece skuteczniejszej,
bardziej precyz yjnej, lepszej niż tej, która używana jest dotychczas, oparta na arsenku galu.
Ta konfiguracja, w której nabywamy rakiety PATRIOT jest specjalnie dostosowana do polskich
wymogów, żadna inna armia świata dotychczas nie miała możliwości osiągnięcia uzyskani a rakiet
PATRIOT, w konfiguracji szczególnie dobranej i dostosowanej do wymogów jakie stały przed daną
armią. To wynika oczywiście z niezwykłej sytuacji w jakiej znajduje się armia polska, ze względu na
przeciwnika, który stoi na przeciwko nas, ze względu na rakiety ISKANDER, które zagrażają Polsce i
które muszą być skutecznie zwalczane przez rakiety PATRIOT, stąd te negocjacje, te rozmowy trwały
bardzo długo.
Chcę tutaj szczególnie podziękować Panu ministrowi Kownackiemu, który bezpośrednio był
odpowiedz ialny za dyskusje, negocjacje, rozstrzyganie poszczególnych etapów i kwestii jakie się
piętrzyły w ciągu ostatniego roku przed obiema stronami, dlatego, że to były dyskusje trudne, nie
tylko dla nas, którzy chcieliśmy uzyskać ten system, ale także dla stro ny amerykańskiej, która nigdy
dotychczas nie została pozostawiona w takiej sytuacji, że ma dostosować swój system PATRIOT do
szczególnych wymogów jakiejś armii. Zdaje się, że tylko Izrael był w podobnej sytuacji i negocjował
szczególne warunki i uzyskał sz czególne zgody ze strony amerykańskiej, dlatego, że niesłychanie
ważnym elementem tego kontraktu jest także fakt możliwości polonizacji systemu PATRIOT, czyli to
co my nazywamy w prawie polskim „offsetem”.
Tutaj przede wszystkim chodziło o uzyskanie możli wości technologii do rakiet SkyCeptor i do radaru
dookólnego. Te dwie kwestie wymagały specjalnej zgody Stanów Zjednoczonych i były przedmiotem
kilkukrotnych rozmów w ostatnich miesiącach między panem Sekretarzem Obrony gen. Mattisem i
mną osobiście. To je st zresztą w memorandum odzwierciedlone, w pierwszych zdaniach, które
zaczyna się od stwierdzenia, że w odpowiedzi na moje stanowisko pan generał Mattis proponuje
takie, a nie inne właśnie rozwiązanie. Ale bez wysiłku i pracy, nie tylko Pana Ministra Kowna ckiego,
ale całego zespołu z jakim on pracował, to oczywiście osiągnięcie tego sukcesu, bp trzeba powiedzieć,

6 lipca 2017

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej
Oddział Mediów
newsroom@mon.gov.pl
Tel. 261 840 230
www.mon.gov.p l https://twitter.com/mon_gov_pl https://pl -pl.facebook.com/DPIMON/
że uzyskanie tych technologii a dokładniej zobowiązania Stanów Zjednoczonych, że te technologie
będą Polsce dostarczone, byłoby to niemożliwe.
Ta k samo jak byłoby niemożliwe bez wielkiej pracy Pana Ministra Szatkowskiego, dlatego, że te
rakiety PATRIOT są częścią całościowej zmiany strategii polskiej, która jest skutkiem ciężkiej, rocznej
pracy zespołu pana ministra i jego Strategicznego Przeglądu Obronnego, który wyznaczył zadania dla
polskiej armii.
My z resztą dzisiaj możemy państwa poinformować, nie tylko o nabyciu do roku 2022, pierwszych
baterii rakiet PATRIOT, ale także o decyzji Polskiej Grupy Zbrojeniowej, by nabycie rakiet HOMAR
odbyło si ę od Lockheed Martina. Ta decyzja przedwczoraj podjęta, przez Polską Grupą Zbrojeniową,
uzupełnia całościową strukturę polskiego systemu obronnego. To, co możemy rzeczywiście nazwać
tarczą antyrakietową dającą nam pełne bezpieczeństwo przed jakimkolwiek pr zeciwnikiem,
dysponującym jakąkolwiek bronią mogącą Polsce zagrażać. Za chwileczkę państwo otrzymają to
memorandum, ono rysuje zobowiązania wzajemne zarówno ze strony Polskiej wobec Stanów
Zjednoczonych, rządu Stanów Zjednoczonych jak i rządu Stanów Zjedno czonych wobec Polski, w
zakresie dostarczenia nam rakiet PATRIOT w najbliższym czasie. Polska armia będzie dysponowała
najnowocześniejszym systemem obronnym. Polska armia będzie mogła zagwarantować narodowi,
państwu polskiemu pełne bezpieczeństwo. Cieszę s ię, że tę informację mogę Państwu przekazać w
dzień rozpoczęcia wizyty pana prezydenta Trumpa, bo nie ma wątpliwości, że te rokowania dotyczące
rakiet PATRIOT nie przyspieszyłyby i nie napotkałyby na tak przyjazną i otwartą postawę rządu
Stanów Zjednoczony ch jak to w memorandum jest sformułowane, gdyby nie była to administracja
pana prezydenta Trumpa, który od początku włącznie ze swoją kampanią wyborczą podkreślał, jak
wielką wagę dla Stanów Zjednoczonych ma bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo wschodnie j flanki
NATO.
To był jeden z głównych lajt motivów kampanii prezydenckiej, to jest jeden z głównych lajt motivów
realnej polityki Stanów Zjednoczonych pod przywództwem pana prezydenta Trumpa. Tak więc, to
memorandum dzisiaj w nocy podpisane, jest jeszcze jednym dowodem na to jak naprawdę wygląda
wspaniała współpraca między Stanami Zjednoczonymi i Polską; między Stanami Zjednoczonymi i
państwami wschodniej flanki NATO.
Serdecznie państwu dziękuję. Za chwileczkę Państwo otrzymacie tekst memorandum w tłumac zeniu
na język polski. I ono zostało, jest sygnowane przez pana ministra Kownackiego jako prowadzącego
bezpośrednio negocjacje i admirała Rixey, który ze strony rządu Stanów Zjednoczonych te negocjacje
wraz z panem ministrem Kownackim prowadził.
Serdeczni e Państwu Dziękuję.
X