Butterfly and Narkis

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.71 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Page 1 Butterfly and Narkis (2) (4) (5)äääääääääääää(((U((((((((ääääääUäääääU((((((((((UääääääääääääU(((((((((äääääääääUäU(((((((((äUäääääääääää(((((((((((ääääääUäääU((((((((((((ääääää(((((((((ääääää((((((((äääää((((((((ää((((((((((Y(((((((((YY.U((((((((((((((((YY..(((ZZZ(((((((((((YY......((6666Z(((((((((((YY..6......666Z(((((((((((((YYYY...66.......6666Z(((((((((((((YYYY...66...tt.66666ZZ((((((((((((1YYYYYYY...6Z..tZZ.666666Z(...6.((((((Y11YYYYYY...6ZZ.tZZ..666tZt...66.((((((Y111111.6666111YYYYY...ZZZtZZ..66tZZt..6tt.((((((YY661116....61.11YYYYY...ZZZtZZttZ.66tZZtt.66tttt...(6Y6666666....61....YYYYY....ZZZZtZZtZ.6ttZtt.666t666....6YY6.66666...61.....YYYY.....ZZZZttttt66ÀÀ6tZ.66..ZZYY66..666....66....YYY1......ZZZtt66ÀÀÀ6tZ..666ZZYY66....66...6666..YY11.ZZZZZZZ***ÀÀÀÀÀÀ66tZZ....tZYY6.........66666.Y11166666ZZZ***ZZZZZÀ666tZZZZ.tZYYYYYY......66666111......ZZä*äättt...Z66ZZ...ZttYYYYYYY1111.6666.1....ZZZtäääättt...ZZZ.....ttYYYYY16611*.......Z..ZZtttääääättt..ZZZ......tYYYYY116ä**1......ZZZZttttätääääätttZ.ZZ........YYYY16661ä1**1111666.*ZZZt..tttäätätttttZZtZ...6666YYYY6666ä11äää11166666***....ätttättättttZZZtt.66666*YYYYY6666ä11ää1ä1..66666**...ätZttätttätZttZZttt666ttt*YYYYY66.6611ä.1ä11..66....ZZZZtZtZ6t6äZZZ6ZZtt66tttttä*YYYYYYY1..611.ä.1ä..1..66..ZZZttZZtZ6t66ä6666ttttttttääZäYYYYYYY1...1....1ä6.1..Y66ZZZttZZtZZ.t666666ttttääääääZZäYYYYYYYYY1.11....1166....YY6ZZZZZttZZ..666tttttttZZ...ZääYYYYYYYYYY1.111...1666....YYYZ.......*....66.Z...ZZäZYYYYYYYYYYYYY111111...666...1YYY*äKKKK**f...Z..Z6äZZYYYYYYYYYYYYYYYYY1YYYYYYYY666.11YYY*ääKKK*äfff.fZZZ66äZ6YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY66111YYY**äKKK**äfffffffZZZ6ä66YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY1111YYYb**äK*äfffffffZZZ6666YYYYYUYYYUYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY11YYYYbb**ä**äffffffffffZ666fYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY1Y‘‘Ybbb**ä**äfffffffffff6*ä8YYYUYYYYYYYYYYUYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY‘Ybbbb*ä***äffffffffff**ä888YYYYYYYYYYYYYYYYYYUYYYYYYYYYYYYYYYYY‘‘‘‘bbbb*äb***äfffffffff**ä8YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY‘‘Y‘‘‘bbbb**äb**äfffff*ää88äYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYUYYYYYYYYYY‘‘‘‘‘bbbb**äbb**äffffff**ä88ääYYYYYUYYYYYYYYYYYYYUYYYY‘Y‘‘‘‘bbbb**äbb**äfffff**ä8ääYYYYYYYYUYYYYYYYYYYYYYYY‘‘‘‘‘‘‘bbbb**äb**äfff**ä8ääYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY‘Y‘‘‘‘‘‘bbbb**ä**äff**ä8fäääYYYYYYYYYYYYYUYYUUYYYYYYYYYY‘‘‘‘‘bbbb**äb**ä88**ä8äääYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY‘‘‘‘‘1bbbb**äb**ä888**äfääYYYYYYYYYYYYYYYYY‘‘‘‘‘1166bbb*ääb**ä8***äfYYääYYYYYYYYYYYYYYYYY666666111116bb**äbb**ä888**äfYYYääYYYYYYYYYYYYYYY66666...66111666b**äb**ä8888**äYYYääYYYYYYYYYYYYYYYYY666..........11166b**äbbb**äb888**äYYäYYYYYYYYYYYYY666...........111bbb**äbbb**äbb88***äYYYäYYYYYYYYYYYY66666.........111bbbb**äbbb**äbb**ääYYYYäYYYYYYYYY6661111.....1bbbbb**äbbbb**äbbb**ääYYY‘äYYYYYYYYY661116611111YYYYY‘‘ääY...YYYYYY1666111116****äYYYYY‘‘‘ääYY....YY‘YY‘666666666****1111111166(‘‘‘äää(‘‘‘‘‘ää(‘‘‘‘‘‘‘‘‘ääYYYUY‘.6666666....‘‘U‘‘‘6666.666**6***11166666(‘‘‘äää(‘‘‘‘ää((‘‘‘‘‘‘‘‘‘äääYYY‘‘.....6666..66‘‘‘‘‘‘‘..6661*1*66**111666ä(‘‘‘äää(‘‘‘‘ää((‘‘‘‘‘‘YäääY‘‘‘‘‘66...6666..66‘‘‘‘‘‘...61*11*ä666*666‘ää(‘‘‘äää(‘‘ää(‘YYääY‘‘‘‘‘66...616..61...‘‘..66661*111ä6ä666‘‘‘ää(‘‘äää(‘‘ää(UYYYää‘‘‘U‘‘1666.611..61....‘66666661*166ä6ä‘‘‘‘‘‘ää(‘äää(‘‘äää(ÀÀÀYYYäää‘‘‘‘‘‘1666611..11.....666YYYY166666ää‘‘‘‘‘‘ää(äää((ää((ÀÀÀÀÀÀ‘YYYYää‘‘‘‘‘‘1166ä.11...YYYYYYY6666ääää‘Y‘‘‘ää(ääää(ää(ÀÀÀÀÀÀÀÀYYYäää‘‘‘‘‘‘‘..**ä11166.YYYYYYY6YäääY‘‘Yäää(ääää(äää(ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀYYY‘ää‘‘‘‘‘...***ä1666666YYYYYYYäääYY‘Yäää(äää(äää(ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀY‘‘‘ää‘‘‘.666*1**ä6666666YYYYYYYYäääYYYäää(tttäää(ää(ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀä‘‘‘‘äää‘‘‘6611**äää1...666666YYYYYYäääYYYäää(tttäää(ää(ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀää‘‘‘‘äää‘‘661111*1ää111...((ä(((YYäääYYYäää(ttttäää(äää(ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ(ää‘‘ä‘äää611116*1ää11111..ä((ää((äääYYYääätttäää(äää(ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ(äää‘ää‘äää‘‘666611ä‘66611..ää(ää(((äääYYääätttäää(ää((ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ((äää‘ää‘ääää‘‘ä1111ä‘666116.ää((ääää((äääYYääätttttäää(ää(ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ(ääää‘ä‘‘ääää‘‘ääää‘‘‘‘666166äää(ääää((ääääYääättttäää(ää(ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ(ää‘äää‘ä‘‘ääää‘‘ääää‘‘‘‘66666‘ää((äääää(äääääättÀäää(ää(ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ(‘äääää‘‘ääää‘‘äää(‘‘‘‘6666‘äää((äääää(äääääÀÀäää(ää(ÀÀÀÀÀÀÀÀÀ‘‘ääää‘‘‘ääää‘(‘‘‘‘6‘‘‘ää((‘‘‘äääää(äääääÀÀÀäää(ää(ÀÀÀÀÀÀÀ((‘‘äääää‘‘ääää(‘‘‘‘‘‘ää((‘‘‘‘äää((ääääÀÀÀäää(ää(ÀÀÀÀÀ((ää10203040506070
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Page 2 Butterfly and Narkis (3)(5) (6)(((((U((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.(6..6.ZZ6ZZ.tZ.tZZtt.tt..t...666*t*tä*äZäZZäZääZäZäZZäZ6ä666666f8888ffff‘‘‘‘‘‘‘‘UÀÀÀ‘ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ(ÀÀ(À((À(ä(ää((((ää‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘tttttttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ttttttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘t‘tttttttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ttttttttttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘t‘‘tttttttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ttttttttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ttttttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘tttttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ttt‘‘‘t‘ttttttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘tt‘ttt‘ttttt‘tttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘tttt‘‘‘‘‘t‘‘‘ttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ttttttt‘‘‘‘‘t‘ttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘t‘tt‘t‘‘‘‘‘ttttttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘tt‘‘‘‘‘‘‘tttttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘tt‘‘‘‘‘‘‘t‘ttttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ttttttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘t‘‘‘‘‘tttttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘t‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ttt‘t‘ttttttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ttt‘tt‘‘‘‘‘‘t‘tttttttttttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘tt‘tttt‘‘‘‘t‘ttttttttttttttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ttttttt‘‘‘tttttttttttttttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ttttt‘‘t‘‘ttttttttttttttttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘t‘tt‘‘‘‘‘ttttttttttttttttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘tt‘‘‘‘‘‘‘‘ttttttttttt‘‘‘t‘‘ttttttt‘‘‘‘‘tttt‘t‘‘‘‘‘‘((((((((((KKKKKKäääääääääääääääääääKääääääKKKbbbbbbbbttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘((((((((KKäääääääääääääääKKKääääääKKK+bbbbbbbtttt‘‘‘‘‘‘t‘(((((KKKKääääääKäääääKИИääKäK+KKK+bbbbbbttttt‘‘‘‘ttt(((((U(((äääääääääbKKäKääää.ИИääKäKKK+KKK+++bbbbbtttt‘‘‘‘‘‘‘t(((((((äääääääääbbbKKKäää..ИИИbKKKKK++ff++++fbbbbbbb‘t‘t‘‘‘‘‘‘tt(((((äääUäääääИbbbbKKäää.QИИИKKKKKKK+ff++++ffbbbbbb‘‘‘‘‘‘‘‘‘ttt((((((äääääKäääИИbИbbäää.QQQQИKKKKKKK+ff+++fbbbbbbbb‘‘‘‘‘‘‘‘tt‘‘(((((((ääKKKKääИИИИbbbää.SQQИИИbKKKK+++ff+++fbbbbbbb‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘(((((((((ääKKKKäBИBbbИbb.SSSQQbИKKKKKK+fff++fffbbbbbb‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘(((((((UääKKääBBBbИИbb.SSSИИbKKKKK+++ffff++++fbbbbb‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘t(((((((((UKKKKKKBBBИBBИb.SSSИИQbbKKKKK+++ff+ffbbbbbb‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘(((((U(KKKKKBBbИBBB.SSSSSQbbKKKKKKK+ffffffbbbb‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘t‘(((((((KKKKKKBbbИBBB.SSSSSbbbKKKKKKKKKfff8bb‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘tt((((((((KKKKKKBbИИBBB.SSSbbQQQbKKKbKKKKfffff8bbb‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘tt(((((((KKKKKK.ИИBBBB.SSSSSQQbbbbbbKKKff8bb‘‘‘‘‘‘t‘‘‘‘t(6((((((((KKKKKK.ИИBBB.SSSSSSИbbbbbbbK88bfb‘‘‘‘‘‘‘t‘t‘t(66(((((((((KKKKKKK.BBBB.SSSSSИbQQbbbbbb88bffb‘‘‘‘‘tt‘‘ttt((66(((U(((((KKäKK.ИBBB.SSSSSbQQQbQQQbbbbb888ff‘‘‘‘tt‘‘‘ttt(6.6(((((((((((((KKKKääИBB.SSSbbSSSQQQQQbbbb8f88ffff‘‘‘‘ttt‘‘‘t‘6..6(((((((((((KäKääääИB.SSbbSSSSSQQbbbbb8f88fff‘‘‘‘‘ttt‘t‘‘6..66(((((((((K(ääää.ääИ.SSbSSSSSSQQQQQbbb8888ffff‘‘t‘‘‘tttttt6...6((((((((((K(KKä.ääääИИSbSSSSSSSQQQQQbKKK888ffff‘ttt‘ttttttt66...6(ZZZZ(((KKKKKääääääääИbSSSSSSSSSQQQbbKK88888fff‘‘tttttt‘tttZ6.6.6ZZ....ZZ(KKKäääääDDDDSSSSSSSSSbbbbbK8K8888ttttttt‘‘‘ttZ666.66ZZ....ZZZKKKääääääDDDDDDSSSSSSQbbKKKKK888fttttttt‘‘‘‘tZ666..6ZZ...ZZKäääääääDDDDDDbbbbbbKKKK888fftttttt‘‘‘t‘tZ66...6ZZZZZ..ääääääääääDDDDKKbKKKK8fftttt‘‘t‘ttttt66..66ZZZ6..ääääääääääääDDDKK888ffffttttt‘‘‘‘‘t‘t6...6ZZ6666.ääUääääääääääDDKKKK888ffffffft‘‘t‘‘‘‘‘ttt..6tttZ666ääääääääääääDKKK888fffffff‘‘‘‘‘‘‘‘ttt‘tttZZZZ6ääääääääääääää8KK88fffffff‘‘‘‘‘‘‘tttt‘*tttZZ6.äääääääääää888KKK88ffffffff‘‘‘‘‘‘‘ttttt***666..ääääääääääää88KK8fffffff‘‘‘‘‘‘ttttttä*ääää....äääääääääää8888Kffffffff‘‘‘‘‘tttttttäääää66....ääääääääää88ffffffff‘‘‘‘‘‘ttttttä6ä6ää66....666ääääääääääffffffff‘‘‘‘t‘tttttt66ä66ä.6666.....66ZääKKKKääKäKKffffffff‘‘‘ttttttttt6ä66.ä..66666...666ZääKKKKKKKKKKKKKKKKfffffff‘‘‘‘tttttttt6ä....ä...666..666ZZZKKKKUKKKKKKKKKKKffff‘‘‘‘tttttttt66ff........66.666ZZZZ66..KKKKKKKKKKKffffff‘‘‘ttt‘ttttt6fffff66ZZZ.....6ZZZZZZ6....KKKKKKbffff‘‘‘tt‘‘tttttffffff66ZZZ....66ZZZZZ6...666KKbbfffff‘‘‘t‘‘‘tttt‘fffffff66ZZZ...66ZZZZ6666ZZ..Kbffff‘‘‘‘‘‘ttt‘‘‘ffffffff66ZZZ..6ZZZ666ZZ..KKbbffffff‘‘‘‘‘‘tt‘‘‘tffffffZtttt..tttZZ...KKKKbbfff‘‘‘‘‘‘‘ttt‘‘ffffff.ZZtttttttt..KKKKKKbbff‘‘‘‘‘‘tttt‘‘ffff....Zttt*tttttt6KKUKKKKbfff‘‘‘‘‘‘‘tt‘‘tffffZZ....äääää**tttt6666KKKKbbffff‘‘‘‘‘‘‘ttt‘‘ffffZZZZZZZZZZäää*..66666666KKKbbbfbb‘‘‘‘‘‘t‘‘t‘‘fffff66Z66ZZZääZää...6666....KKK+b+88bbbb‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘tff666666äääZää6ä.....66666...+++bb+++8888bb‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘tff6666äZZZ.ä66ät.........fff+ff+b++++++88bbb‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘6ZZZZ.ä66ätttZ+++++fffffffbffff+88bbbbb‘‘‘‘‘‘‘‘t‘‘‘fK**ä.6666ä6ZZ+++bbbffffffffffff8bbbb‘‘‘‘‘‘‘ttt‘‘KKK*ää..666ä66.bb+bbbfbfffffffbbbbbbbbb‘‘‘‘‘‘‘tt‘‘‘KKK*ää..66666.bbbbbbbbbbfffffbbbbbbbbbbb‘‘‘‘‘‘‘‘tt‘‘K**ä...6..bbbbbbbbbbbbbffffbbbbbbbbbbbb‘‘‘‘‘‘‘ttt‘‘K**äb..bbbbbbbbbbbbbbffffbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb‘‘‘‘‘‘‘ttt‘‘**ääbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfffbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb‘‘‘‘‘‘‘‘t‘‘t**äbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfffbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb‘‘‘‘‘tt‘t‘‘t‘‘‘‘‘‘tt‘‘tttt‘ttt‘t‘‘‘t‘‘‘‘‘((ää‘‘‘‘‘ÀÀÀÀÀÀÀÀÀ‘‘‘‘‘‘‘‘‘ÀÀÀ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘tttttt‘‘‘‘tt‘‘‘‘‘(äää‘‘‘‘‘‘ÀÀÀÀÀ‘‘‘‘‘‘‘ääääÀÀÀÀÀ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ttttttt‘‘‘tttt‘‘‘(ää‘‘‘‘‘‘ÀÀÀ‘‘‘‘‘‘‘((äääÀÀÀÀÀÀÀÀ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ttttttÀÀ‘‘‘‘ttt‘‘‘(äääÀÀ‘À‘ÀÀÀ‘‘‘‘‘(((äää‘‘ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘tt‘ttttÀÀ‘‘‘‘tttt‘‘(äääÀÀÀÀÀ‘‘‘‘‘‘(((äää‘‘‘ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ‘tt‘‘ttt‘t‘‘‘‘‘‘‘tttttttÀÀ‘‘‘‘ttttt‘‘(äääÀÀÀÀÀÀÀ‘‘‘((((ää‘‘‘‘‘‘ÀÀÀÀÀÀÀÀÀtttttttttttt‘‘‘‘‘‘tttttttÀÀÀ‘À‘‘‘ttt8‘‘((äääÀÀ‘‘ÀÀ‘‘((((äää‘‘‘‘‘‘ÀÀÀÀÀÀÀÀÀtttttttttttt‘‘‘‘‘‘ttttttttÀÀÀÀÀ‘‘ttttt‘‘(äääÀÀÀÀ‘‘‘((((äää‘‘‘‘ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀtÀttttttttttt‘‘‘‘ttttttttttÀÀÀÀÀ‘‘ttttt‘((äääÀÀÀttt(((äääÀÀÀ‘ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀttttttttttt‘‘‘‘‘‘ttttttttÀÀÀÀÀ‘‘ttttt8‘(äääÀÀtttt((ääääÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀtttttÀÀttttt‘‘‘‘‘ttttttttttÀtÀÀ‘‘tttttt8(äääättttt((äääÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀtÀtttÀÀttttttt‘8‘ttttttttttttÀÀt‘ttttttt8(äääätttt((äääÀääääääÀÀÀÀÀÀÀÀ‘‘‘‘ÀÀÀtÀÀÀtttttttt88‘8ttttttttttÀtt‘‘tttt8t88(äää‘ttt((äääää‘‘ÀÀÀÀ‘‘‘ÀÀÀÀÀÀÀÀÀttttttt88‘88tttttttttÀÀÀt‘ttttt8t88ääää‘tt((ääääääää‘‘‘‘‘‘‘‘‘ÀÀÀÀÀÀÀÀÀttttttt888ttttttttÀÀÀÀÀt‘ttttt8888äää‘‘t((ääääääääääääääää‘‘‘‘‘‘ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀtttttt8888tttttttÀÀÀÀÀtttttttt88À8äää(ääääääää‘ÀÀÀÀäääää‘‘‘‘ÀÀÀÀÀÀÀttÀtttttt888888tttttÀÀÀÀÀtttttttt888ÀÀä(ääääää‘‘‘ÀÀÀÀÀÀÀÀää‘‘‘ÀÀÀÀÀÀÀÀtÀttttttt888tttttttÀÀÀÀttttttt8t888ÀÀÀ((äääää‘‘ÀÀ‘ÀÀÀÀÀÀÀÀÀäää‘‘‘ÀÀÀÀÀÀttttttttt888888tttÀÀÀÀÀtÀÀtttt88t88ÀÀÀ((ÀÀ(äääää‘‘À‘ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ‘ÀÀÀÀÀtÀttttttttt888ÀÀ8tttttÀÀÀÀÀÀtttÀ888À8ÀÀÀäÀÀ((ääää‘‘ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀttttttttt8888ÀÀÀtttttÀÀÀÀÀÀttÀtÀÀ8ÀÀÀÀÀÀÀÀÀ(ääää‘ÀÀ‘ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀttttt888888ÀÀÀttttÀÀÀÀÀÀÀÀÀtÀÀÀÀ8ÀÀÀÀÀÀ8090100110120130140150
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Page 3 Butterfly and Narkis (6) ttttttttttttttttttttttttttttttttttt‘tttttttttttttttttttttttttt‘t‘‘tt‘t‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘t‘ttt‘‘t‘tttttt‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘t‘‘‘‘t‘‘tt‘tt‘‘tt‘ttttttt‘t‘t‘‘ttttttttt‘tt‘‘tt‘tttt‘t‘ttttt‘tt‘tttttttttttttttttttttttttttttttt‘‘‘‘‘‘tt‘‘t‘‘‘‘tt‘‘t‘‘‘‘t‘‘t‘‘‘‘‘‘t‘‘‘‘‘t‘‘t‘‘t‘‘‘‘t‘‘t‘tt‘‘t‘tttttttttttttttt8tttttttt8tt8tt8t88t888888À88ÀÀ8ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀtttttttttttttttttttttttttt‘‘ttttttt‘t‘ttt‘‘t‘‘‘‘tt‘‘‘‘‘‘ttt‘‘‘‘‘tttt‘‘tt‘‘t‘‘‘ttt‘‘‘‘ttt‘‘‘‘‘ttt‘t‘‘‘‘ttt‘‘‘‘‘tttt‘‘‘ttt‘‘‘‘‘‘ttt‘‘‘‘‘‘‘tt‘‘‘‘‘‘tt‘‘‘‘‘‘t‘‘ttt‘‘t‘‘‘t‘‘‘‘‘tttt‘‘‘ttttt‘‘‘‘ttttt‘‘‘‘ttttt‘‘tttttt‘‘‘‘ttttt‘tt‘tttttt‘‘‘tttttt‘ttttttttÀtÀ‘tttÀÀÀÀ‘ttttÀÀÀttttttÀÀ‘tttÀtÀÀttttÀÀÀÀ‘ttÀÀÀÀÀ‘tttÀÀÀÀttttÀtÀÀttttttÀÀtttttÀÀÀttttÀÀÀÀtttÀÀÀÀÀ‘‘tÀÀÀÀÀ‘ttÀtÀÀÀtttttÀÀÀttttÀtÀÀtttttÀÀÀtttttÀÀtttttttÀt‘‘tttÀÀtt‘tttÀtt‘‘tttÀÀt‘t‘tttÀt‘‘‘tttÀt‘‘tttÀÀt‘ttttÀtt‘‘tttÀÀtt‘ttÀtÀtttttÀttttttÀtttttttÀÀttttttÀtttttttÀtttttttttttt‘ttttttt‘‘ttttt8‘tttttt8ttttttt8tttttt8Àtttttt8Àtt‘‘tÀÀÀt‘‘t8ÀÀÀtt‘t88ÀÀtt‘888ÀÀt‘‘888ÀÀ‘‘888ÀÀÀ‘‘‘88ÀÀÀ‘‘‘‘8ÀÀÀ‘‘‘‘8ÀÀÀ‘‘‘88ÀÀÀ‘888ÀÀÀÀ‘‘888ÀÀÀt‘‘88ÀÀÀ‘‘‘‘8ÀÀÀ‘t‘‘8ÀÀÀtttt8ÀÀÀttttÀÀÀÀtttttÀÀÀttttÀÀÀÀttÀttÀÀÀt8ttÀÀÀÀ88tttÀÀÀ888ttÀÀÀ888tÀÀÀÀ888ÀÀÀÀÀ8À8ÀÀÀÀÀ8À8ÀÀÀÀÀÀ8ÀÀÀÀÀÀÀ8ÀÀÀÀÀÀÀ8ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ150160
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Page 4 Butterfly and Narkis (5)‘äääää‘‘ääää‘‘äää(‘‘‘‘6666‘äää((äääää(äääääÀÀäää(ää(ÀÀÀÀÀÀÀÀÀ‘‘ääää‘‘‘ääää‘(‘‘‘‘6‘‘‘ää((‘‘‘äääää(äääääÀÀÀäää(ää(ÀÀÀÀÀÀÀ((‘‘äääää‘‘ääää(‘‘‘‘‘‘ää((‘‘‘‘äää((ääääÀÀÀäää(ää(ÀÀÀÀÀ((ää‘‘ääääää‘‘ääää(‘‘‘‘äää(‘‘‘‘‘‘äää((äääÀÀäää(ää(ÀÀÀÀ((äää10203040506070
110

Page 5 Butterfly and Narkis (6)(((äääää((ÀÀ(äääää‘‘À‘ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ‘ÀÀÀÀÀtÀttttttttt888ÀÀ8tttttÀÀÀÀÀÀtttÀ888À8ÀÀÀäÀÀ((ääää‘‘ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀttttttttt8888ÀÀÀtttttÀÀÀÀÀÀttÀtÀÀ8ÀÀÀÀÀÀÀÀÀ(ääää‘ÀÀ‘ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀttttt888888ÀÀÀttttÀÀÀÀÀÀÀÀÀtÀÀÀÀ8ÀÀÀÀÀÀÀÀ(äääää‘‘ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀtttttt88888ÀÀÀÀÀtttÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ8090100110120130140150
110

Page 6 Butterfly and Narkis ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ150160
110

Page 7 Butterfly and Narkis Pattern Name:Butterfly and NarkisCompany:Permin 12-3195Copyright:N_Vik (23-1-2006)Fabric:Aida 14, White160w X 110h StitchesSize:14 Count, 29.03w X 19.96h cmFloss Used for Full Stitches:SymbolStrandsTypeNumberColorf2DMC154Grape-VY DKD2DMC310BlackИ2DMC312Baby Blue-VY DKZ2DMC318Steel Gray-LTQ2DMC741Tangerine-MDB2DMC743Yellow-MDb2DMC823Navy Blue-DKS2DMC921Copper12DMC926Gray Green-MD62DMC928Gray Green-VY LT*2DMC934Black Avocado Green2DMC3041Antique Violet-MDK2DMC3042Antique Violet-LT(2DMC3047Yellow Beige-LTä2DMC3052Green Gray-MD2DMC3348Yellow Green-LT+2DMC3685Mauve-DK2DMC3740Antique Violet-DKU2DMC5282Metallic Gold E82DMC312/1312 в одну нитку.2DMCB5200Snow Whitet2DMC3041/13041 в одну нитку‘2DMC3042/13042 в одну ниткуY2DMC3047/13047 в одну нитку2DMC3348/13348 в одну ниткуÀ2DMC3740/13740 в одну ниткуFloss Used for Back Stitches:SymbolStrandsTypeNumberColor1DMC310Black1DMC318Steel Gray-LT1DMC823Navy Blue-DK1DMC926Gray Green-MD1DMC3740Antique Violet-DK1DMCB5200Snow White1DMC5282+3105282 + 310
X