Secret Garden (Anchor)

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.52 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Page 1 Secret Garden 1 M.Powell Secret Gardens x45 (2)
(3) (4)
XX XjXX QQQQXX XXX Xjjj%jj…QQQQNQNNXXX XjXj %%%…jjjjQQQQQQNNNXXXXjX%% XXX %%…qjj…QQQQQQNQNNNXXXjj……% XXXX %%…QQQQQQQQQQNXXXXXX%…%X %%%% %X%…QQQQQQQQQQNNNXXXXX%%X X……………X%X%X…QQQQQQQQQQQQNXNXXXXX… T X%X…q……XXXX QQQQQQQX%%NXX%NXXXXX…X T T TTT %…X%XXX QQQQQQQQXX%%%XjjNXXXXX T TTT TT TT X………% QQQQQQQQ…X……XXjNXXXXX T TT TTTT TT TTTTT XX%X……% QQQQQQQQQQX…%X…XXNXXX TTT TTTTTTTTTTT XXXXXX% QQQQQQQQQX%%q……%%XXXX T TTTTTTTTTTTTTTTTT XX QQQQQQQQXX%………%X%XXXX TT TT TTTTTTTTTTTTTT QQQQQQQQQXXX%%%XXXXX TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT QQQQQQQQQQQXXXQQNXXX TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT QQQQQQQQQQQXQNQXXX P TTTPTTTTTTTTTTTTTTTTTT QQQQQQQQQQQQQNNNXX P TTTPTPTTTTTTTTTTTTTTT XX QQQQQQQQQQQQQNXN PPPPPPTTPPPTTTPTTTTTTTTTTT XX% XX XX QQQQQQQQQQQNNN PPPPPPTTPPTTTPTTTTTTTTTTTT XX……%X X%XX QQQQQQQQQQQQ P PPPPPPPPPPPPPPTTTTTPTTTTTT %…%qX %…%X QQQQQQQQQ P PP PPPPPPPPPPPPPPTPPPPTTTTTTT XX…X…% X……%XX šššššššNNNN PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPTTTTTTTTT XX X…% X…%%…XX šššššššQQNNNX PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPTTTTTTTTT X%%XX…qq…X ššQQQQššQQNNXPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPTTTTTTTTTT XX XX……X šššQQQQQQQQQNXPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPTTTTTTTTTTT %…%ššššQQQQQQQQQQQQQQQQPPPPPPPPPPXXPPPPP''PTTTTTTTTT %XXšš ššQQQQQQQQQQQQQQPPPPPPXXPPXXXPP'PPPPPPTTTTTPTT XX šQXXXQQQQQQQPPPXXXXPPXX%%%XX'PPP''PTTTTTTPPPT šXXXXQQQQQQPPPPXX%%PPXX…%…XPPP'''''TTTTTTTPPP ¤¤ š%%%%XXQQQPPPPPX%…XXX%I%q…PPP'''''TTTTTTTTTTP ¤ ¤¤¤¤ šš…%%%XQQQ??PPXX……%XXXII%…%'''''''T''TTTTTTPP ¤¤¤ ¤¤¤¤¤ šš………XXQQX??PX%……q……X'X………%X''''''''TTTTTTTPP ¤¤¤¤¤¤¤ ššššq…XXQXXX??XX%………%''XX%XXX''''IIIITIITITTPP ¤¤¤¤¤¤¤¤ ššš%………XNNNXX???X%…………X''X''X''IIIIIIIIIIITTPP' ¤¤¤¤¤¤¤¤ ššX……%…XXNNNXX??XX…%%…XX''''''''IIIIIIIIITTPPPP ¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤QXXX%XXXQNNNXX?XXbbXXXX'''''''IIIIIIIIIITTII'' ¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤QXXXQQQQNNNNNNXbbb??XXX'''''''IIIIIIIIIIIIIII' ¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤QQQQQQQQQQNNNNNNNb????''''III'IIIIIIIIIIIIII''' ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Q¤QQQQQQQQQQNNNNXbb?????''IIIIIIIbIbIIIIIII'''' ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤??QQQQQQNNNNXX.?????''IIIIbIIIIIIIIbIIII''' ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤?¤???QQ?QQ?QQNNNNXX???????IbIIbbIbIbIbIIIIII''' ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤??????QQ??QNNNNNX??.?.?.IIbbIbbbIIbbbbII''''' ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤?¤???????Q???NN?NNNX?..bbb.IbIbbbbIbbIbbIII''''' ¤¤¤¤¤¤¤XXX¤¤¤¤¤????????????NN?NNX—...bbIbIbbbbbbbbbbIbbIbb'''' ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤XX%X?¤¤¤???????????XXª?N²N..bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbIb''' ¤¤¤¤¤¤¤¤¤X%%%?XX??XX?????%?XXX???NNXXXbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb''' ¤¤¤¤¤¤¤XX……%XX?%%X????%……%……???NQQXXXXXXX*Nbbbbbbbbbbbbbb''''' ¤¤¤¤¤¤%XX…………X?%%%?XX?%%…qq?????NQQQQNXX*NNNNNbbbbbbbbQQQ''''' ¤¤¤¤?¤%%%…qq…%X…………%%X???…q……????*****NNN*NNNNNNNXXXXQQQXX*XNNX ¤¤¤¤¤¤¤%%%…………%………q……%%??X………XX????*___*****NQQQNN*****XNNN*XXX* ¤¤?¤¤???%%%……%%……q……%%??XXX…XX????*__GGG********ttttt********** ¤?¤¤¤??%%%?X%%…X……%%????XX????****__GGGGGGGGGG*ttttttttttGGGG* ¤???%%??XX……%%%????????????****_____GGG__GG*GGGGGGttttGGtt* ¤¤ ?????%%%X?????????????**________******ttttGGGGGttt__ bbb????%%XX?????b??????t**_*********GGG****tttttt_____ bb?????%X????b??????b??tt***tt**GGGGGGGGG***ttttGG____ b bbbb??????b?????????????tttttttt*GtGGGGGGGG*ttttttG___tt bbbbbbbb?????b?XX???????????t..tttt*GtttttttGttttttttG__tt_ bbbbb??b??????X%%??XX???????.ttttt******_tttt__tttGtG_tt_G bbbbb?????b???b%…%%……X?????.?.tt.tttttttt_Gtt__tttGGttGt__G bbb?b????????b%…………%%???????.....tGtttt__GGt__tGttGtttt_GG ??????b?.??..%…q…%%%???????._.GGGtt____GGt__tGtGGGttGGGG bb???????.b..%……q……%%????.?..._GG_______tGttttGttGGt_GGGG bb????....—X%%%……XX???????...tG__t_GGtttGGttGG*tGGt_GGGG bb??b?? ...X%……%%????.??..._tGtttttGGtt*GtGGG*tGGt__GGG bbb ?b ————...X%%%.??.?..—...ttttttttGGtt*tGGG*GGtt___GG bb .————..XXX%??.........tttt_ttttGtt*GGGG*tttt____G ??...?.?.?..........t..ttttt_ttttGGt*GGGZGZZZZ____G ——??....????........tttttttttt__ttttttttZZZIITTT_____ ———..?.....???....__GttttttGGt____tttZZZZZIITTTTTTTTT ——......?.......__kkkkGGGGGGG____ZZZZZIIIIIITTTTTTTT ???............__kkkkkkGGGGGG__ZZZZIIIIIIIIITTTTTTTT ? .........G*_kkkGGGkkGGGGZ_ZZZIIIIIIIIIITITTTTTTT ? .tt.....GGkk_GGGGkkGGGZZZIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTT ttttt..*GGGkk_GGGGkkkZZZZIIIIIIIIbIIIbIIITTITTTT ttttttt****kk**k**kkkZZIIIIIIIIbIIbbIIIIbTbTTTTT tt *****GGGkkkk4*j8kkZIIIIIbIIIIIIIIbbbIbbbbTTTT tttt*GGGGGkk44*j8kkZZIIIIbbbbIbbbIIIbIIbbbTTTT __tt4ttt*G_GGGGG44*jjkkZZIIbbbTbbbIbbbbbbIbbbbTTTT t___444t*___GGG444*jjkkZZIbbTTTTbbT††TbbbbbIbbbTTT tttt__4t*______4***j8kkZZIbT†TT†TTT†TTbbbbbbbbbTTT **************8*88kkZZI†T†T††TT††TTbbIbbbbbTTTT GGGGGGGG*888888**4kk4Z†††T††T¿††††bbbbbbbbbTTTT GGGGGGG*8888888*4kk4ZTT†T¿¿††TT††bbbbbbbbbbTTT tt GGGGGG******88*kkk4ZTT††††TTTTTTbbbbbbTbbTTTT tttt******GGG*888**kkk*ZTTT]]†††††††bbbbbbbTTTTTT tttGGGG_GGG_G*88888kkk8ZTTT]]]††TT††bbbbbbTTTTTTT
10 20 30 40 50 60
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Page 2 Secret Garden 1 M.Powell Secret Gardens x45
(4)
TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT PTT PPT PPP TTP TPP TPP TPP PP' PPP I'' II' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' NNX XX* *** GG* tt* t__ ___ ___ _tt tt_ t_G __G _GG GGG GGG GGG GGG _GG __G __G ___ TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT
# T T ### T T XXXXXX ### TT TTTT TT NNNNXXXXXXX#### w@# TTTTT TT TT NNNNXNXXXXXXX##@@ w# TTTTTTTTTTTT NNNNNNNNXXXXXXX#www% w## TTTTTTTTTTTTT P # QQ#NNNNNXNXXXXXXXX %%www## TTTTTTTPPTTTTTT P ## QN##NNNNNNNXXXXXX#w ww#### TTTTTTTPPTTTTTTTPPP ##@QQ###NNNNNNNNXXXX##ww ww TTTTTTTTPTTPTTPPPPPP w@@Qw##NNNNNNNXNNX##w#X@w# TTTTTTTPPPPPTTTPPPP #wwQw#QQNNNNNNNNX###XXX#@# TTTTTTTPPPPPTTTPPPP wQ%wwNQNNNNNNNNNNXNNXX ## TTTTTTTPPPPPPPPPPPPPPP ##QQ%%ww##NNNNNNNNNNNXNX TTTTTTPPPPPPPPPPPPPPPPP ##wwwwQww###NNNNNNNNNNNNN TTTTTTPPPPPPPPPPPPPP P ###wwwwQ###NQNQNNNNQQNN# # TTTTTTTPPPPPPPPPPPPP Q@w#QQNNQNQQQNNQQNQN## ### TTTTTTPPPPPPPPPPPPPPP ' @@#QQQQQQQQNQQNQQQN### #@# TTTPTTPPPPPPPPPPPPPPPP 'P''##QQQQQQQQQQQQQQQQQ w@# @w@ TTTPPTPPPPPPPPPPPPPPPP P''''##QQQQQQQQQQQQQQQQQ #ww w TTTPPPPPPPPPPP@@PPPPPPPPPP''''QQQQQQQQQQQQQQQQQ #w % TTPPPPPPPPPPP#@@P'PP'PP'P'''''''QQQQQQQQQQQQQQQ ## %% ww# TPPPPPPP#@@PP#w#PP'''PP''P'''''''QQQQQQQQQQQQ ##wwww @#### TPPPPPP###@@Pww¹P'P'PP''''''''''''šššQQQQQQQ ### www ### PPPPPPPPP#www%¹w#@''''P''P'''''''ššššššššššš #@# PPPPPPPPP'''%%www@@'''''''''''''šššššššNNNNNNNXX #@# PPPPPP'P'@@ww¹ww#@@'''''''''''Q'ššššNNNNNNNNNNX ## PPPPPPP'@@@w'@ww''''''''''''''QQQQQQQQNNNNNNNNNN # PPP'P''#@@##'@w#''''''''''™™''QQ#QQQQNNNQQQNNNNNN P'P'''''###''@@#''''@@''''™™™™QQ@#QQQQQQQNNNNNNNNN PP'PP'''''''''@#™™'#@@™'''™™™™™@@#QQQQQQQQNNNNNNNN ''''''''™™''™™##@™™ww#™™™™™##™™w@#QQQQQQQNNNNNN N P'''''''™™™#™##@@@™ww™™™™™„@@@™w#„QQQQQQNNNNNN '''#@w''™™™##™™#ww#%%™™##™™„www#„„„NNQQNNNNNX™™ ''''#@@@™™#@@™™™™™™#™www@@™™™™™%ww@NNNNNNNNXX™™™™™ ''''##@ww™w@@™™™™##w@™™@@@™™™w™www@@NNNNNNXX™™™™™™ '™™™™™#w™™w@w™™™@@#@@™™™™™™@w™#w„##@NNNNNNXX™™™™™ '™™™™™™™™%ww™™™@@@@##™™™™™#@™™@@„„NNNNNNNXXX™™™™™ ''™™™@@w™%%ww##@@w###™™™™™™™™™@@„NNNNNNNNXXX™™™™™ '™™##@wwww™ww###w###™@@##™™™™™™šQQQNNNNNNNXX™™™™™™ '™™™#@#wwww™###™ww##@@@@##™™™™™ššQQQNNNNNNNXX™™™™ '™™™™™™™#w@™™™™™™w#www@##™™™™™™šššQQQNNNNNNNNNN™™ ''™™™™™™#@@™@#@##™%#####™™™™™™ššššššQQNNNNNNNNN™™ ''™NNNN™#@™™#@@wwfww@™™™™™™™™ššššššššQQNNNNNNNX™ 'NXQQQQXX@™™N##@ff#w@@QQ™™™™QXQQQQššššQQQQNNNNNX QQQNN*****@#Nffff#f@@##QQQQQQXX*QQQšššQQQQQQQQQX ****____**@#*NNNN##f###QQQQQQXQ*QQQQXXQQQQQQQQQX *GGGG#@#_*wwGG**@@@***QQQ****QQ**QQQQXXXXXQQQQQ GGGGG#@@ww*wGG__@w@G*_***GG**********QQQQXXQQQQ GGGGGG@@@*%##@@_@wGG*___GGG**ttttttt**QQQQ* QQQQ _***GGG__*ww@##__******__GG*ttttt__tt******* QQQ ___****__*ww*##w%**w@@*********____tttt**tt * ____Gtt**##@****w*ww@@##*_GGGG***_____t**tttt t_ t_GGGtttt@@tttttw#**####_*tttGGG******t*ttttttttt_ _GGGGttttt@tttt#@@G*____t*__tttGGG**G********tt___ GGGGttttttttttt#@@G*___tt*____tttt*GGGGGG___ * __ GGGttt__tGGtttt#@GG*#@ttt********t*GGGGGGGGG _Gttt___tGttttttt***@@****G***@#*****GGGGGG GGtt__tttGttttGtttt*@wt#@@#GG*@@___********* Gtt___tt__GGt_t88888wttw@###_###GGGG____*tt * GG Gtt__ttt_tGt__8888888tww###__#w#t____tt**GtttttttGt GttttttGtGG_tt88###ww%#####__#wtttttttt**GGGGtttttt GttttttGtG__Gt88###wt8#####wwGwGG###ttt**GGGGGGGGtt GtttttGGtGtGG##8888tt8wt###GGGGww@##************ VV GZZtttGGttGGt#@#88tt8###GG#wwGGGGw##ttttGtt GZZZZZGGttGGt#@@#tttG###G##@wwwGGGGtt_ttGGGt TTZZZZZZtttG8#w@#tttG####@@wG@wGGGGtt_____tG TTTZ™ZZZ##@888w@88##GGkkkkGGG@@#G*** ***t__t** TTT™™™™###@wwww#ww###kkkkkkGG#@#*tttt_tt* ***GGG TTT™™™™™####™™™88w##kkGGGkkkGG##tt____tt* tGGGGG T™™™™™™™™™™™™#w™w#GGkkGGGGGkk*##___ttttt**ttGtG T™™™™™™™™™™™#ww™w#GkkkGG**tkkG************ttttt T™™™™™™™™™™###™™™##kkkG*k*tkkGttt*GtttttGt** T™™™™™™™™™™##™™™™™#kkG448kkkkGGtt*GttttGGt* TTTTTTTT™™™#™™™™™™™kk™4488kk******tt****** TTTTTTT™™™™™™™™™™™™kk™48844***t*****ttttt TTTTTTT™™™™™™I$™™™™kk™44884**ttttttttttt TTTTTTT™$$™$$$$$™™™kk™44884**ttttttttttt TTTT™T™™$$$$$$$I™™™kkV44844************** TTTT™™™™™$$$$I$I™™™kkVV484***ttGtttt**tt__ttt TTTTTTT™™$$I$I$$™IIkkVVVVV**t__Gtttt*tttt___GG TT$$$$TT$$$$III™™IIkkkVVV***___********tttt__ TT$$$$$$$$$$I$IIIIIkkk*******j*_************ TTT$$$$$I$$III$IIIIkkZ4448jjjj*_tttttt____G **
70 80 90 100 110 120
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Page 3 Secret Garden 1 M.Powell Secret Gardens x45 (4)
(5) (6)
tt GGGGGG******88*kkk4ZTT††††TTTTTTbbbbbbTbbTTTT tttt******GGG*888**kkk*ZTTT]]†††††††bbbbbbbTTTTTT tttGGGG_GGG_G*88888kkk8ZTTT]]]††TT††bbbbbbTTTTTTT tttGGG_______*88884Zkk8ZTT]]]]]TTTTTTTbbbTTTTTTTT GGGGGGG______*888jkZkk8ZZª]]ª]]ªTTTTTTbbbbTTTTTTT GGGGGGGG___*88jjkZkk8ZZªªªª]]ªTTTTTbbbbbTTTTTTT **********88jjkjkk8ZZªª²ªªªªTTTTTTbbbbTTTTTTT ttttttttt**8jjkkjjk8ZZª²ªªªªªTªªTTTTTTVVVTTTTT Gtttttttttttt*44k44jk8Z²²²²ªªªªªªTTTTTTTTVTTTTTT GGttttttttttt*4kkjjjkkZ²²²ªª²ªªªªªªªTTTTVVVTTT#T GGGGGtttttttt*8kjjjjkkZ²²²²²ªªªªªªªªTTTVVVVVT### GGGGGGttttttt*kkjjjjkkZ²ª²²²ªªªª²ªªªTTTTšššTT### ****tt*kjjjj4kkZ²²²²ªªªªªª²²ªªTTTVVVT##šš ** GG***kkkkkkkkkZ²²²ªªª²™™ªª²ªªTTTVVV###šš GGGGkkk**88kkkZª²ª²ªªªª™ªªª²ªTTVVVV##ššš GGGGkkk*k8kkkkZªªªªª™ªª™ªª™ªªTXVVV##¿¿šj GkkkZ*8kkjZZZ™ªªª™™™™™™™™™™™TVV##šš¿jj kkkkZ*88jjZZZ™™ªª™™™™™™™™™™™TTV#šššjjj tkktktk*88jkkkk™™™™™™™™™™™™™™TT###¿ššj## kk tttttkktkktkt*88kkkZ™™™™™™™™™™™™™™T###ššj#### kkkk ttttkkZtkttkG*888ZZZb™™™™™™™™™™™™™###ššjj#TT# Z ttttkkZGkGGkG*88jZkZb™™™™™™™™™™™###¿¿ššjj#TT# k tttkkGZGkGGkG**8jkZZbbb™™™™™™™™##šš¿jjjjj#TT# k kkkttkGkGGkG**88kZZbb™™™™™™™™##ššššjjjjj#### _kkZkkkk***k*kk*k*****kZZb™™™™™™™™™#¿¿ššjjjjjj#TT# _kkZkkttt**k*Gk*ktttttkZZbb™™™™™™™##¿¿jjjjjjjj#T-# _kkZttttt*GZGGk*ZtttttkZZbb™™™™™Z##ššjjjjjjjjj#--# tkk_tttkkkGZGGkkZtttttkZZZb††™††##¿¿šjjjjjj4jj#### tkkttkkkkkkkGGGkZtttttktZZb††††###¿¿jjjjjt444t4444 kkGGkt***GkkGGkkttttkktZZbb†††#ZZZjjjjt44tttttttt kk kk*****Zkk*kkttt8kktZZbbb†ZZZZZZjj4ttt4¿¿¿¿¿¿¿ k k___*__k_kkkkk888kktZZZbb†ZZTbZZTttt¿¿¿¿¿š¿šš¿ k k____t_kttkkkk8ttkkttZZTT]ZTTbTTT¿¿¿¿¿¿¿šš¿šš¿ k k__ttttktttkkk8ttkkttZZTT]TTbbTTT¿¿¿šš4¿444444 k kttttttkttt*kkkttkkttZZTT¤TbbbbTššš¿šš44444444 k kttttttkt__*Zkkt*kk**ZZT¤¤TbbbbTššš¿44#####888 k ktt k****Z*k**kkjjZZT¤¤Tbbbbbššš44#######88 k k * k *tZZtkk*kkjjjZT¤Tbbbbbbššš44#TT#--#88 kkk ** tktttZttkk*kk88jZ¤¤bbbbbbbbšš48#T-#--#88 kkkkkk zzztktttk**k8jjZ¤¤bbbbbbbbbš48#--#--#tt kkkk k zzxzzzzttkk*k8jjZZ¤bbbbbbbbbš88#######t8 kk k k zzxxzzxxtkk*kkjjZZ¤bbbbbbbbbš88#--#--#Vt kk kkkk tz„„„xxxt_k*kkjjZZ¤¤bbbbbbbbš88#--#--#tV kk kk kz„„xxxtt_k*kkjjZZ¤bbb¤bbbbbb88#--#--#VV k k__##zzzz_kkkkjjZZ¤¤b¤bbbbbb888#######VV k__ zzzz*#z„„z_kkkkjjZZ¤¤¤¤bb¤bbb8b88ttttVVff k______zzz„„z„zzz**kkkj4ZZ¤¤¤¤¤¤bb¤b8b8ttVVVffff kttttt4z„„ttz„zz444kkk*ZZ¤¤¤¤¤¤¤¤¤bbbbtttVVff¿¿¿ ktttttt„„tt*zzzz444kkk4ZZ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤b¤btVVfff¿¿¿¿ k___ttttktt*zzz4444kkk4ZZ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤bbVVVfff¿¿ff k_____tk___*4k44448kk4ZZ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤bVVVVffffff k *zzz****4kkk888kk4ZZ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤VVVVVffffff k ___zxz*__*4kk888kkk8ZZ¤¤?¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤VVVVVVfffff k _„„zxz___*4kk88kk8k8ZZ??¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤V¤VVVVfffff k„„„xzz„„„__4Zkkkk8kk8ZZ???¤¤?¤¤¤¤¤¤¤¤¤VVVVVffff kzzzxx#xz„__*Zk"k88kk8ZZš?¤??¤6?¤¤¤¤¤¤VVVVVVffff kkzzzx„zzzGG*ZZ""8jkk8ZZš?????¤¤¤¤¤¤¤¤VVVVVVffff k__zxx„kkkkkkkkkjjkk8ZZš??????6?¤?¤?VVVVVVVffff kkk zz„ _G*ZZ88kkkk*ZZšš??????????VVtVVtVVffff k z„„tt****Z****kk"ZZššš????XX??VttVVtVtfffff k z„„ttt___k___*kk"ZZ""šš"???X?"tt"tttttfffff k Zttttt_k___*kkZZZ""""""???"""""""tt8fffff kk Ztttt**Z*kkkkkZZ"""[[\\\6\\\"""""""8fffff kk kkkkkkkkkkkkk_*jkZZ""\\\\\%66\\\---"""8fffff kkk Z __ttZt_*jjkZZ"""[\\\%%\\\\[-""""8fffff k Z ___tZtkkjjkkZ"™™______%XXG_t""""8fffff k kk ____kkkk*jkkZ"™™____%_%%XG_t""""8f***š k kk ___kkkt*kjkkZ™'™_XXX__XXGXtt""""****šš k k _k_kktkkkkZ'''_%%X_%6X6Gtt"""""ššššš k k **k**k**kkkZ'''_%%X_%%XGGt''"™™"ššššš k kttt*kttt**kkkZ''''___XX_XXtt'™™™*šššššš ____k_ttttkttt*ktttttkkkZ''¤''XXtX_Xtt''™™'***šššš ___tktGttGkGtt*ktttttkkkZ'''¤'X66b__'''''¤'****ššš _ttkktGGGGk__t*ktttttkkkZ'''¤'X%%XX6''''¤''*****šš _ttkttttttk_tt*ktttttkkkZ''¤'''''666''''¤'''***ššš tktt___kkttt*k4ttttkkkZZ¤¤'¤XX66%%'''¤'''fff*ššš k tttktttttk44tt8kkkZZ¤'¤X666b''¤'¤'''¤NN***šš kktt k*****k44t88kkkZZ¤¤¤X6%%b¤¤¤¤W¤'¤''*fffšš kktttttktttttk44888kkkZZ¤¤¤%%%bb'6XWWWW¤''NNN**š kttttttktttttk4444kkk8ZZ¤¤WWWWbb%6XWW'W¤¤**f*NN* kttttttktttttk4488kkk8ZZW%XXXWbb%%%WWWWGW***Nf** k **kk ktttttk4888kkk8ZZW%66XWbXXWWWXXWWWW**NNNN k kkkkk tttk4888kkk8ZZG%%%GW%6XWW%XXXWWGW***** k kkk kk ***k****kkk*ZZWGWWWW%%WWW%%XXWWW**fff* k k ttkkGGGttkt**kkkk8ZZWW%XWW¤XWWWW%%WWGW***NNN kk kkkkkttttkk**ktkk8ZZW66XXG%XXWWXXWWWWW****** kk GGtkkGGttkktkktkk8ZWW%6XXW%XWW%%XXWWpWpp***™ kk GGGGGkGGGtZktkk8kkZZWWW%6XW%%%W%%%XWGpGWp***™ kk tGGGGkGG44ZZtk*8ZkZZWW%6XXµ%%%Wp%%ppWppGpf*** kk_ttGGGk444GGZkk*8ZZZZWW%66Xµ?ppµpppGpppppfNNN™
10 20 30 40 50 60
90
100
110
120
130
140
150
160
170

Page 4 Secret Garden 1 M.Powell Secret Gardens x45
(6)
TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT T#T ### ### #šš #šš ššš ¿šj ¿jj jjj j## ### TT# TT# TT# ### TT# T-# --# ### 444 ttt ¿¿¿ šš¿ šš¿ 444 444 888 #88 #88 #88 #tt #t8 #Vt #tV #VV #VV Vff fff ¿¿¿ ¿¿¿ ¿ff fff fff fff fff fff fff fff fff fff fff fff fff fff fff fff fff **š *šš ššš ššš ššš ššš ššš *šš ššš ššš *šš fšš **š NN* f** NNN *** ff* NNN *** **™ **™ *** NN™
TT$$$$TT$$$$III™™IIkkkVVV***___********tttt__ TT$$$$$$$$$$I$IIIIIkkk*******j*_************ TTT$$$$$I$$III$IIIIkkZ4448jjjj*_tttttt____G ** TTT$$$$$$II$IIIIIIIkkZ4488jjjj*_tttttt__GGG TT$$$$I$I$I$IIIIIIIkkZk48jjjjj*__tttt__GGtG TT$$$$$IIIII$IIIIIIkkkk44444j**____ttt__Gttt T$$$$$$II$IIIIIIIIIkk8k444jVj************* tG $$$$I$$$IIIIIIIIIIIk88kk4VVjj**_GtGt*ttGGtttttG $$$$$$$IIIIIIIIbIIbk8VVkVVjjjj*_GGGt*tGGGttttGG TTTT$I$IIIIIIIIIIIkk8VVkkjjjjj*__GGG*GGGttttG88 TTTT$$II$IIIIbIIbIkk8VV4kjjjjj*__GG*GGGGGtttG8G * #TTTIIIIIIIIIIIIIbkk8844kkjjjj*____********88GG* #TTTTIIIIIIIIIbIbbkk884**k**********ttt******* š###IIIIIIIbIbbbbbkkkkkkkkkGGGGGtt__ttt*GG_GGGGGGGGG šš###IIbIbbbbIbbbbkkk8488kkkGtt___ttttt*GGt___GGGttG j¿¿IIIIIbbIbbbbbbTkkkk4k8kkk____ttttttt**GttG___ttGG jj¿jIIIIbbbbbbb††TZZ8kk48Zkkktt************GG______G jjjjIbIbIbbbbb†††TZZ88488Zkkkk***tGGGGGGGGG ##j4IIbbbbbbbTT††kkkkj484kGktkk*GGGGGttGGGGGG ###4IIbbbbbbbTTT††kkkj484kGkktk*GGGGGGGkkttGG TT#bbbIbbbbbbbTT††ZZjj88Vk*GktZkkGttttkkkkGGG T-4bbbbbbbbbbb†T††kZjjVV4k*GktZ*k******Z*GGGG --44bbbbbbb†bb††††kkjVVVVk*GkGZ*kkGGGGGZ*** ##44bbbbbbb††b†††4kkVVVV4k*Gktk*tkkkGGGkGG --#Ijbbbbbb4††††††4kVjV84k*kktk*ttkkkkZkkG --#j"bb4bbb444†††]jkjjjjjk*kttk*ttttkkZkk*** --#j"j44444444]†]]*k*****Z*k**Ztt****_Zkk * ###44jtj4t4444]]]]8k88884Zkk**Ztkkkt__tkk 44tttttttttt44]]]48k88888Zk44*kkkkkkkttkk tt¿¿¿¿¿¿¿¿¿ttt4]]88kk8444kk88kktttttkttkk ¿¿šš¿ššš¿š¿¿¿tt]]88kk4488kk8kkZ*****kk kk ¿ššš¿šš¿¿šš¿š¿]]]48kk888kkkkk*ZZ*****k kk 4ššš4444¿šš¿šš]]]48kk8jjkkkk8*tZtttttk*kk 4444444444444]]]]48kkjjjkkk88*_ktttttktxxx 4444444444444]]]***kk4jkkk448*_ktttttktxxxz8t 44######84444b]]**tkk4jkkZ88**_kt__ttktxxxz8t 4########448bb]]tttkk**k*Z*****k____tktkzxxzz ** 8#--#--#8888bbb]tttkktkk*ZZtt**k*****zzzxxxzxx GGG 8#--#--#88šbbbb]tttkktkkVtZttttkzztttzxxx#xzxx**GG_Gt 8#--#-ª#8ššbbbbbtttk88k*VtkttttzzxxxkkxxxxxxxGGGttGGt t#######ššbbbbbb8t8k8kk*Vtkttttzzxxxkxxxxx„ttGGtttttG t#--#--#ššbbbbbb8t8k8kk*VVkVtttkzzxxxxxxx„zzzttGGGGGG V#--#--#ššbbbbbb8tkktk**VVkVVVVkzxxxxxxz_zzxxtGGGGGG V#--#--#šbbbbbbb8tkktk**tVkVVVVxxx#xxzzz__xxx_zzGt V#######šbbbbbbb8tkkkk8*VVkVVVzzxxxxxz*k* xxxxxxz fVVVVVVVbbbbbbbb8tkkkk8**VkV**zxzzxxx**xxxxxxxxxz ffVVVVVVbbbbbbbbb8kkk888**k***Gzzx„„„GGxxxx##xxxz ¿ffVVVVVVb¤bbbbbb*kkk***44k4**GkG„zx„__kzzxxxxxzz ¿¿fffVV¤¤¤bbbbbbb4kkk44444k4**GkGzxxxGGk_zzxxx ¿¿¿¿ffV¤¤¤¤bbbbbb8kkk44444k48*GkGzxxx__k___xxx f¿¿¿¿ffV¤¤b¤bbbbb8kkk44484k88*Gkkzzxxzzz xxx fff¿¿ffV¤¤¤b¤¤bbb48kk888kkk88**zzzxxxxxxz x fff¿¿fVV¤¤¤¤¤bb¤b44kkk888kkV8*zzzxx#xxxxz fff¿¿fVV¤¤¤¤¤¤¤bb44k8kk88kkV8**zxxzxxxzzz ff¿¿¿fV?¤?¤¤?¤¤¤¤¤4kk8kkkkZVV**tktxxxxkk ff¿¿¿fV???¤?¤¤¤¤¤¤4kk88kVkZVV**tktzzxxkk ttt _ ff¿¿¿fV??????¤?¤¤¤¤kk4448ZZ88**tZtzxxxkk ttttttttt_ ff¿¿¿fVš????¤?¤¤?¤¤kk44kkkkkkkktZtttttk ttttttt___ f¿¿¿¿fVšš??????¤?¤*kkkk**ZZ8**kkkkkkkkzxxxtt________ f¿¿¿¿fššš???????¤¤jkkVV*tZt****tktt zzxx__ f¿¿¿¿8šššš???????jjkkVzzzztt_tttktt kzxx f¿¿¿f88šššš?????8jjkkzxxxzt___ttZtzz kzzx xx f¿¿¿f888šššš????8jjkkzxxxx___tttZzxxxxxxxxxxx f¿¿¿f88888\\š]]xxjjkV„xxxxxxxxkkkxxxzxxx#xxzz f¿¿¿fxx¶8¶¶\\\zxxx8zxxxx##xxxxxxxxxxxxxxzxzz f¿¿¿¶¶¶¶¶¶¶t_tzzzxVzxxxx#xxxxzxxxx#xxxzzzzzx f¿¿¿¶¶¶¶¶¶¶tzzxxxx„zzx*xxxzGGzzxxxxxxzzzxxxz šš¿¿¶¶¶¶¶¶¶xxxxx#xx„zk*xxzzGGxzxkxxxzxxxxxxzz ššš¶¶¶z¶¶¶¶xxxzzxxx„kk*xxzkGGzzztxxxtzxxxxzzz ššššz¶z¶¶¶¶xxx¶zxxxxzz*xxGkGzxxztxxztkxx#zzxxx šššzz¶zzz¶¶¶¶¶¶zxxxxxz*GGGkGzxxz*zzttkxxxxxxxx šššzzzzxz"¶¶¶¶¶zz8xxxzz***k*zxxxxxx*tkxxz xxxx šxxxxxxxx"zz¶¶¶¶j8kxxxxxxxxxxxxxxxxG_kxzz xx šxxxxxxxx"""""6¶jxxxxxxx„xxxxx#xxzx_Gkxz xxxxx„x""""""66¶xxxxx##x„zxxzxxzxzzGGGkG „„šš„„66""%%%"""zxxzxxxz„„zzzzxxkGGGGGkG ššš„„„66""%6%"""zzzzzxxzz8k*tzzxk**** kk šššš„š""""%%%""""zzkkxzxzVk**zzzk*tt tkk šššššš""""""""%%™"kkk8zzVVk*ttztkttt tkk__tttttttt šššššš""bbb"%66%"™kkkk88VjktttGtkttt ttktttVVVVttt *šš"""%6bbbb%%""™™kkkk88VVkGttttkttt _tktttttttVVV fff*""%%b———b™™™"™"kkkj8jjkGGtttktkk _tk t *ff***™™b———b6%%™™*kkk*8j*k**** kkkkk k ******™™™b—b™%6%™™8kkk****k*** kk kkk ktt zz *N*™*™™™—b—™™%%%6%™kkkk*ttktttt kkGGtktktt xxz *N*%%™™b——b™bb™™%%™kk4k*Gkkttttkkkkkttkktt zzzxxzxxx ™f™6%™™™b™%6™b%6™™™kk4kkGkktGttkkGGG kkVV zzxzz#xxxx %6™™™™™™b™%%™™%%™™™kk4kkGkZttttk* kk xxxxxxxx 66™™™™™66™™™™™™™™™™kZVVk*ZZtt k kk xxxxxz ™™™%6™™66™88™™6%™™™ZZV8kkZ** k kk xxzz
70 80 90 100 110 120
90
100
110
120
130
140
150
160
170

Page 5 Secret Garden 1 M.Powell Secret Gardens x45 (6)
kk GGGGGkGGGtZktkk8kkZZWWW%6XW%%%W%%%XWGpGWp***™ kk tGGGGkGG44ZZtk*8ZkZZWW%6XXµ%%%Wp%%ppWppGpf*** kk_ttGGGk444GGZkk*8ZZZZWW%66Xµ?ppµpppGpppppfNNN™ kk_tttG4kGGGGGkkk*kkkkZWW%%6µµ?µµppbpµpµppfffff™ kkkttttGkGGGGGkkk*kkkkµµ™™™™™™?µµµµppµµppppŸfff™ kkktttttktGGGkkkt*8ZZZZ™™??™™™?µµµ???µµppµµŸffff kkktt_t_ZttGkkkkG*8ZkZZ™???™™™?µµµ????µµµµŸŸfffŸ kkkk___ZZ kk*k***jkkZZ™..™™™™??µ??..?µµµµŸffffŸ kk k Z kkjkkZ44*kkZZ™.™™???????™™..ŸffŸŸŸŸŸŸŸ k kkk ZkkjjjkkZ444kkZZ™™™.?...?™™™ŸŸ..fffffŸššš k kkk jjjjkk4488kkZZ™™™™™...?™™ŸffffffffŸŸššš k Z jjjkjk8884kkkZ™™™™™™™.?™™??™ŸŸŸŸfffffšŸ k Z jjjk4k8444kkkZ™™™...™.?™???™™ŸŸŸffffffŸ k kk jjjk4k4444kkkZZ™™..™™...?..™™™ŸŸŸfffffŸ k k jjk44k4444kkkZZ™..™™™.....™™™™™.ffŸŸšff k k jjk4kk4444kkkZZ..™™™™.....™™™™fffffŸššš k k j4k4kk4444kkkZZ™™™™™™.™™.™™™™™ŸŸŸŸŸŸŸŸŸ k kk 44k4kk44448kkZZ™™™™™..™™.™™™™™fffŸŸfffŸ k **k 4k4k****88kkZZZ™™™™.?™™.™™**ffffŸffffŸ ktt_ k***k*k**t***kk*ZZ™x™™.??™™™**xfŸŸfŸffŸŸŸ k_____ktttktkttt t*kk*ZZxxx™x??™***xxŸšfffffŸff kt__ttkttGkt###t ttkkjZZxxxxxxKxxx*xxxšffffŸšff kk__tttkGGGkt@##t ttkkjZZxxxxxxxxxxxxKxxšfffŸššš kktttttkGttkt@wwt ###kjZZxxxKxxxxxxxxxxx****ŸŸŸŸ kk ttktttkttw@#@####jZZxxxxxxxxxxxxxxxxxxxŸŸŸŸ k *kk**#@@ k%www#kkjZZxxxxxKxxxxxxxxxxxxxxŸŸŸ k * k_###www k#jZZx#xKxx„„xxx„xKxxKxxxxxŸ k k__###w w w##k##ZxK##xŒŒ„KKx„„xŒxxxxxxxxx k k__t_k w ###8w#x###xKŒŒŒx„„„„xxKxxxxxxx k k__t # # ##j###**wxw@Œxx„„„„„Œ„„„ŒŒxx„xxxx k k ### ##@#88j##j@xwxx„„Œ„„„„„„„„xŒx„„„bbŸ k k*#####Z@w#__j#@#x%www#„„ŒŒ„„„„„„„bb„„„bbŸ k kZ ##wwZZww#_Kzzzwwww####„„„„„„„„„bbbb„bšŸ k Z #w@@kww###xx@wwx####„Œ„„„„„„„„„bbbbŸŸŸ k kkkkkkk %%w@@##xx@##„„„„„„ŒŒ„„„Œ„Œ„„bbffŸŸŸ k-kkkk Z #www% w@##xx###xxx„„„„„„„„„„„„bbšššššš k Z ###@ ww xxxxxxxxx„„„„„„Œ„„„bbbbššššff k k ### ww@ xxxxx„xxx„„„„„ŒŒ„„„bbŸbfffffŸ Z Z #@# kxxx„„„„„„„„„„„„„„„„bšŸŸŸŸŸŸŸ Z Z kk##kk xx„„„„„„Œ„„„„„„„bbbbbššššššŸ Z kkkkkkk „„„Œ„Œ„„„„„„„„bbbbfffššššŸ kkk kkkkk „„„„„„„bbb„bbbŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ kkkkkkk „Œ„ „bbbbbbŸŸŸŸffŸšffŸŸ kk „Œ„ bbbbbbffffffŸššššš „ bbbbffffffffŸššššš bbbbffffffffŸŸššššš fŸ#ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ# ffffffffšŸššfffffffff#f ffffffffffššŸššššfffffff#f ffffffffššššš#ššššššffšfff#f ffffffšššfff Ÿšššššffšffff#f Ÿ ŸŸŸ#ŸŸŸŸŸŸff šššššfššfffffff Ÿ ŸŸššššššfff ŸŸ ffffff fffffŸŸŸŸfffŸŸŸŸff ššššffff šššššššfffffŸŸfšfff šššššffffšŸŸšššššššffššffŸffšfšš šššššffššššŸšššššfffffšfffŸššfffš ššffffššš Ÿššfffffššfšfff ššffššš šfšššššššŸŸššffššššffffff šffššff šššš šššššššššššfffff šffffff ŸŸŸŸŸ#ŸŸŸŸ# šfŸ#ffffŸŸ# ŸŸ# ŸŸ Ÿ ŸŸŸ Ÿ ŸŸ#ŸŸ
##ŸŸ ŸŸŸ ŸŸŸ
10 20 30 40 50 60
180
190
200
210
220
230
240

Page 6 Secret Garden 1 M.Powell Secret Gardens x45
**™ *** NN™ ff™ ff™ fff ffŸ ffŸ ŸŸŸ ššš ššš fšŸ ffŸ ffŸ šff ššš ŸŸŸ ffŸ ffŸ ŸŸŸ Ÿff šff ššš ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸŸ xxŸ xxx xxx xxx bbŸ bbŸ bšŸ ŸŸŸ ŸŸŸ ššš šff ffŸ ŸŸŸ ššŸ ššŸ ŸŸŸ fŸŸ ššš ššš ššš ŸŸ# f#f f#f f#f f#f fff ŸŸŸff fff fšš ffš ššš šff fff ŸŸ# #ŸŸ
ŸŸ ŸŸŸ
%6™™™™™™b™%%™™%%™™™kk4kkGkZttttk* kk xxxxxxxx 66™™™™™66™™™™™™™™™™kZVVk*ZZtt k kk xxxxxz ™™™%6™™66™88™™6%™™™ZZV8kkZ** k kk xxzz ™™™%%š™™™™888j%%ttkkkk8kkkGGG k kk xxz ff™™šš™šš™™™88jjttkkkkjkkkGGG k kkk xz %%%ššššššš™8888j8tVZZjj*kkk* k kkk %6%šššššš888888888VkZ***kkkk Z kkk %%%ššššš48%6888888jkkjjjjkjkk ZZ kkkk ššššššš44j%%jj888GjkkjjjZkkjkk Z k kk ššššššš44jjjbbb88Gjkk4jjZkkj kkZ kkk k šššš6644j44jbbbb8Gjkk4j44kkj kkk k šššš66t444GGGb—j8Gkkk444jkjk Z k ššššff4444Gb——b8GGkkk44j8kjk Z k ŸŸŸŸŸŸGG44GbbbbjG8kkk4jj8k8k kk k ffŸŸffGGGGGGG—GGG8kkkjjj8k8jk k k šfŸfffGGGGGGGGGjt4kkkjjjjkk8k k k ŸfŸfffGGbbb44G4jt4kkjjj##kk8k k k ffŸŸŸŸGGbbbb4t4Gt4kkjj###kk8k kk k fffffŸGGGG—4444G####jjww#4k8k k k ŸŸŸffŸGGb——b4GGG#####*ww44k4k k k ffŸfff44b——bGGGG**#ww4%*w##*k k k fšŸffff44b—G4GG_88kk4%%ww###k ## GGGGk ffŸffŸŸt4bGGG4__88kwww8ww##kkG##@GGGGGkk ŸŸŸŸŸfff44G4G___8##wwwwwwZ##GGw#@GGGGGkk ffffffff44GGG___###@@k#w#Z###*w@kGGGGGkk fffffffffGG_____8#@@kk#@#kk#wwwwkk k t xxŸŸŸŸŸbbb@_____###k#88@#kkt#G%ww##ttttkttt KxffŸffbbb@##___##8k#kk#kZZ#wttww##ttGGkttt xfffŸfbbbb@##__##@8k8888*kk#ttw@@@#ttt_k__G ffffŸbbbbb@w##_w#@*k8888*kk**####kt____k_ttt ŸŸŸbbbbbbbb@ww4w@@*k*****kkj4##w#k__t__ktt Ÿffššbbbbbbbw_%wjjjk888jGk##@w www#### k fff4bbbbbb##b_%%ww###88jGZ###@ ww@@ k ffŸbbbbb###wwwwtww###kkkkkk#www%Zw@@ k Ÿbbbbbbbb###bwwtt###jj8jj#####kwwkk k šbbbbbbbbbbbb#w#_jkkVjjjjkj@@ ww#kkkkZk fffffbbbbbbbš#@@_8kkVV4j4kjj4 @## k ŸŸŸŸŸŸŸŸbŸŸšš#@bb#kkkkk kjj4 @@# k šfšššffbbffŸXXbb kk kkkk @ Z šfffffbbbbf Ÿbbb# kkk Z Z šššffffbbbf# b kkkkkk Z šššŸŸ b bbb kkkk kk ŸŸffffb—bb bbb Ÿ kkkkkkk šššfffb—b ——b kk ššfffbbbb b——b Ÿ ššššfbbbb b—bbb ####š—b— —bb ššf b———b b——b —bb ššfbb———bbbb——fb——bb ššffbb—bbbbbbbbbb—bb fšfffb—bbffbbbbfbbb fšfffffbfffb——ff b——— ŸŸŸ# ————f ——— Ÿ ffffffff f—————— b ff ffffffff fšš———bfffšffff——— šfffffff ffšb——bššššbbb—————— šššfffff šfšbb—bššššbb——b——— fffffffffšfššbbbššššš——bbb fffffffffšffššbššššffffbbb fffffffff fffffffff b Ÿ##ŸŸŸŸ ##ŸŸŸŸŸŸŸ Ÿ ŸŸ ŸŸŸŸŸ Ÿ ŸŸ#ŸŸŸŸŸŸ Ÿ ŸŸŸŸŸ#ŸŸŸŸŸ ŸŸ Ÿ ŸŸ ŸŸŸ ŸŸ Ÿ ŸŸŸ
70 80 90 100 110 120
180
190
200
210
220
230
240

Page 7 Secret Garden 1 M.Powell Secret Gardens x45
Pattern Name:Secret Garden 1
Designed By: M.Powell Secret Gardens x45
Company: Taka
Copyright: Michael Powell CrossStitchArt-2005
Fabric: 27count Evenweave 14, White
125w X 240h Stitches
Size: 14 Count, 22.68w X 43.54h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
# 2 Anchor 1 Snow White
p 2 Anchor 20 Burgundy Med DK
W 2 Anchor 47 Carmine Red
w 2 Anchor 48 China Rose VY LT
x 2 Anchor 108 Lavender LT
„ 2 Anchor 109 Lavender Med LT
K 2 Anchor 111 Lavender Med DK
¶ 2 Anchor 120 Blueberry LT
@ 2 Anchor 128 Cobalt Blue LT
$ 2 Anchor 213 Juniper VY LT
I 2 Anchor 215 Juniper Med LT
b 2 Anchor 217 Juniper Med DK
— 2 Anchor 218 Juniper DK
* 2 Anchor 231 Rose Grey LT
š 2 Anchor 235 Charcoal Grey Med
¤ 2 Anchor 246 Grass Green VY DK
P 2 Anchor 260 Loden Green LT
' 2 Anchor 261 Loden Green Med LT
k 2 Anchor 273 Stone Grey DK
X 2 Anchor 275 Citrus UL LT
ª 2 Anchor 278 Olive Green LT
² 2 Anchor 280 Olive Green Med
6 2 Anchor 288 Canary Yellow LT
% 2 Anchor 297 Jonquil Med
j 2 Anchor 300 Citrus LT
4 2 Anchor 301 Citrus
… 2 Anchor 305 Topaz LT
t 2 Anchor 311 Tangerine VY LT
G 2 Anchor 313 Tangerine LT
q 2 Anchor 326 Apricot DK
V 2 Anchor 336 Terra Cotta LT
_ 2 Anchor 337 Terra Cotta Med LT
z 2 Anchor 342 Lilac LT
] 2 Anchor 355 Mocha Med
† 2 Anchor 357 Mocha DK
f 2 Anchor 392 Linen Med
Z 2 Anchor 400 Grey Med
- 2 Anchor 403 Black
. 2 Anchor 683 Turf Green
" 2 Anchor 875 Pine LT
™ 2 Anchor 876 Pine
? 2 Anchor 879 Pine DK
N 2 Anchor 885 Sand Stone LT
Ÿ 2 Anchor 886 Sand Stone
¿ 2 Anchor 904 Tawny
[ 2 Anchor 1004 Apricot VY DK
T 2 Anchor 1037 Sea Blue VY LT
¹ 2 Anchor 1096 Slate Blue LT
\ 2 Anchor 5975 Brick DK
µ 1 1 Anchor
Anchor 20
216Burgundy Med DK
Juniper Med
Π1 1Anchor
Anchor 109
875Lavender Med LT
Pine LT
8 1 1Anchor
Anchor 301
1012Citrus
Chicory LT

Page 8 Secret Garden 1 M.Powell Secret Gardens x45
Symbol Strands Type Number Color
Q 1 1Anchor
Anchor 885
398Sand Stone LT
Grey
Floss Used for French Knots:
Symbol Strands Type Number Color
1 Anchor 1 Snow White
1 Anchor 111 Lavender Med DK
1 Anchor 118 Thistle Med
Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
2 Anchor 403 Black
1 Anchor 876 Pine
Notes:
Набрано по скану оригинальной схемы Michael Powell Cross-Stitch-Art 2005
French knots можно располагать произвольно в соотве тствующих областях.

Page 9 Secret Garden 1 M.Powell Secret Gardens x45
Расход нитей
Нитей в мотке:6
Длина мотка: 795.0 cm
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
Anchor 1 786 0 0 0 0.0 0.0 0.0 94 0 1.000
Anchor 20 35 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 47 87 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 48 295 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 108 640 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 109 226 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 111 14 0 0 0 0.0 0.0 0.0 74 0 1.000
Anchor 118 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 36 0 1.000
Anchor 120 55 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 128 232 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 213 98 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 215 408 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 217 941 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 218 105 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 231 1032 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 235 620 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 246 447 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 260 486 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 261 395 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 273 1662 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 275 541 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 278 96 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 280 35 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 288 64 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 297 323 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 300 356 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 301 390 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 305 147 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 311 1499 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 313 906 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 326 18 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 336 232 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 337 588 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 342 290 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 355 54 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 357 87 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 392 702 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 400 425 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 403 61 0 0 0 837.7 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 683 204 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 875 121 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 876 712 0 0 0 0.1 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 879 527 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 885 418 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 886 315 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 904 144 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 1004 4 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 1037 873 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 1096 3 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor 5975 26 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor
Anchor20
216 36 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor
Anchor109
875 27 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor
Anchor301
1012 443 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Anchor
Anchor885
398 605 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
X