plan sembol istiklal marşı 01 03 metin

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.07 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

İSTİKLÂL MARŞI
-Kahraman Ordumuza -
Korkma, sönmez bu şafaklarda ]HQDOVDQFDN;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlaDFDN;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olaPoHKUHQLH nazlı hil âl!
Kahraman ırkıma bir gül … ne bu şiddet bu celâ l?
Sana olm az dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hak k’a tapan, milletimin istiklâ l.
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım !
Kükremiş sel gibiyim ; bendimi çiğner , aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garb ’ın âfâ kını sarmışsa çelik zırhlı duvar ;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böOHELUî mânı boğar ,
"MedeniHWGHGLLQWHNGLLNDOPFDQDYDU?
Arkadaş! Yurdum a alçakları uğratma sakın ;
Siper et gövdeni, dursun bu hakV]Fa akın.
Doğacaktır sana va ’dettiği günler Hak k’ın…
Kim bilir, belki yarın … belki yarından da DNQ.
Bastığın yerleri "toprak !" diHUHNJHoPHWDQ!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şeh îd oğlusun, incitme, D]NWUDWDQ;
Verme, düny âları alsan da , bu cennet vatanı.
Kim bu cen net vatanın uğruna olmaz ki fedâ ?
Şühed â fışkıracak, toprağı sıksan şühed â!
Cânı, cânâ nı, bü tün varımı alsın da H udâ,
Etmesin tek vatanımdan beni düny âda cüd â.

Ruhumun senden , İlâhî , şudur ancak emeli :
Değmesin ma ’bedimin göğsüne n â-mahrem eli!
Bu ezanlar -ki şehâdetleri dînin temeli -
Ebed î XUGXPXQVWQGHEHQLPLQOHPHOi

O zaman vecd ile bin se cde eder –varsa - taşım;
Her cer îhamdan, İlâhî , boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır r ûh-i mücerre d gibi yerden na ’şım;
O zaman yükselerek Arş’a değer , belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi eDQOKLl âl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi hel âl.
Ebedi yen sana yok, ırkıma yok izmihlâ l:
Hakkıdır, hür yaşamış bay rağımın hürriHW;
Hakkıdır, Hak k’a tapan mil letimin istiklâ l!
MEHMET AKİF ERSOY
X