Весна в деревне (DMC)

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.42 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Page 1 Весна Корея (2)
(4) (5)
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQ zzzðzzzðzzzzzzz‹ ð ðð ðððz z QQ zðzððzzðððzðzz‹‹‹‹ ‹ ‹ ððððð‚ððzz QQ z zzððzzðððzððzzz‹‹z‹‹‹ ððððð‚ðð‚‚ðz ‹‹ òQ zðzððððzzðððððzð‹ðzz‹‹‹ ð ð‚ð‚‚ð‚‚‚ððz ‹zz òQ zzððððððzðzðððððððzzz‹zz ððð‚‚ðððð‚‚zzz‹$z òò ððð‚ð‚ðððððð‚ðððððz‹ðzðz ðð‚‚‚‚‚‚ð‚ð‚ðz$$zz òQ ððððð‚‚‚ðð‚ð‚‚‚ð‚‚ððzððððð ðð‚‚‚‚‚‚‚ððððz$zz òò ð ðð‚‚$‚ð‚ð‚‚‚‚‚‚ððððð‚ð‚ ‹‹‚‚‚‚‚ððð‚ðððzzð òQ ‹ zððð‚$ðN‚‚‚‚‚‚‚‚‚ððððð‚ ‹‹‚‚‹‚‚ðððð‚‚ðzððz òQ ‹ ‹ ‹‹zzzzð$N$Nð‚ð‚‚‚‚‚ð‚‚ðð‚‚ ‹‹‹k‚‚‚‚ð‚‚ðððððð òò ‹z ‹‹‹zððð$NNNðð‚ðk‚k‚‚‚‚ð‚ ‚ ‹ ‹kkk‚‚ð‚‚‚‚ð‚ð‚ð òò ‹‹‹zz‹z‹zð‚ð$NNðNðððOkkkk‚‚ð‚‚‚‹‹ð‹‹‹k‚‚‚‚ð‚‚‚‚‚‚ðð òò zzzzzzzððð‚‚NðððððððOkk‚‚k‚‚ð‚ðððð‹k‚k‚‚‚‚‚‚‚‚ðððð òò ðzðzzðð‚ð‚‚ðððð‚ð‚ðOkOkk‚‚‚‚ðððððkkkkk‚‚k‚k‚‚‚‚ðð òò ð ðððððzzðz‚‚ðð‚ðð‚‚‚‚ðOOk‚‚‚‚‚‚‚ð‚ððkðk‚‚‚kk‚‚‚‚‚ðð 5ò ðððððððzzðz‚z‚‚ð‚‚‚ð‚‚‚‚‚kOk‚‚kk‚‚‚‚‚ððkk‚k‚kk‚‚‚‚‚‚‚ òò ðð‚ð‚ððððzðzð‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚kk‚‚‚k‚‚‚‚ðð‚‚kkkk‚kkk‚‚‚k‚ z z z 5ò ‚ð‚‚‚ð‚ðððððzzðð‚k‚‚‚‚kk‚kk‚‚‚‚kk‚‚‚‚ð‚Okk‚‚‚‚k‚‚‚‚‚k z z z zz zz 5ò ð‚‚‚‚‚‚‚ðð‚‚ððð‚ð‚kk‚kkkkkkkk‚k‚‚k‚‚‚‚OOOkk‚‚‚‚‚‚k‚kk zzzzz z zzzzzz 5ò ‹$$‚ð‚‚ðð‚‚‚‚ð‚ðð‚kkkk‚‚kkkkkkkkk‚‚‚k‚‚‚Okk‚k‚‚‚kkk‚‚k zzzzz zzzzzzz 55‹‹$ððð‚‚‚ð‚k‚k‚‚‚ð‚‚kkk‚kk‚kkkkkk‚‚‚kkk‚O‚Okkkk‚‚‚k‚‚‚‚ z zzzzzzzzzzzzzzzz 55‹‹‹$ð‚$‚ð‚kkk‚k‚‚‚kkkkkkkkk‚kkkkkk‚kkkkk‚‚‚kkkk‚‚k‚‚‚‚‚ zzzzzzzzzzzzzðzðz z 55 ‹ $$‹‹‹‚$$‚kkkk‚‚‚k‚‚kk‚‚‚‚‚kkkkkkkkOkk‚‚OOOkkk‚‚‚‚‚‚‚ zzzzzzzzzzzððððzzzzzz z5‹ ‹ ‹ ‹$‚kk$$k‚kkkk‚k‚k‚‚‚kkk‚kkkOkOOkk‚‚OOk‚‚‚‚‚‚‚‚‚ zzzzzðzzzzðððððzzzz zzz‹‹ ‹‹$$k$kkkkNk‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚k‚‚kOOOOkkkk‚Okk‚‚k‚kk‚‚k zzzzðzzððzðð‚ð‚zzzzzzzzzzz ‹‹‹‹‹k$kkk‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚OOOOOOkOkkkkkk‚kkk‚‚‚k zzðzzððððððð‚‚zðzðzzzzzzz z ‹ ‹ ‹$$$Nkkkkk‚‚k‚‚‚‚‚k‚‚‚OOOOOkOOkkkkkkk‚k‚‚k zzððzððððððð‚‚zðððzzððzðzzzzz ‹$‹ð$ð$NNNðkk‚‚‚kk‚kk‚k‚‚‚O‚O‚O‚OOkOkkkkkkk‚k‚ zzððzðzððððð‚‚ððððzðððzzðzz ‹‹ð$ðððNððNðkkkkk‚kkkOkkkk‚‚‚‚‚O‚‚O‚OOOkkkOkkkkk z zzzzzðzzðððððððððððððzðððz ‹ððð‚ððððð‚ðkkkkkkOOOkk‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚OOOOkOkkOOkkk z zzzzzðððððððð‚ð‚ððððððzz ‹$ð‚ð‚‚‚ðð‚‚‚ððkOOkOðOOOkkk‚k‚‚‚‚kk‚OxxOOxOkOOOk‚ z zzzðððzðððð‚ðð‚‚‚ðððððzðz ‹‹$$‚N‚ðð‚‚‚ððkðOðOOðððOkkkkkk‚k‚‚kkkxxxxxOOOkOkk zzðzððzðð‚ðð‚ð‚‚‚‚‚‚ððððð‹$‹$N$N‚‚‚‚ð‚‚‚‚ðððððOððOðkOkkk‚k‚‚kkxxx‚x‚xxxOOkkN zzzððððzzððð‚ðð‚ð‚‚‚‚ððððð$$$$ððNN‚‚k‚ð‚kk‚‚ð‚ðOðððððððOkkkkkk‚kkx‚‚‚x‚xOOkkNN z zzððððððzðð‚‚‚‚‚‚‚‚ðððððððð$ðð‚ððN‚kk‚‚k‚‚ðð‚ððððððððOOkkkkk‚‚kkk‚k‚‚‚‚xxOOkN zzzððððð‚ðð‚ð‚‚‚‚‚k‚‚‚ð‚‚‚ððððð‚ðððkkk‚kkkk‚ð‚‚‚ðð‚ð‚‚ðOkOkOOkkk‚k‚kkk‚‚k‚x‚OOk zzzðð‚‚‚‚‚ððð‚‚‚‚‚k‚‚‚‚‚ðððð‚‚‚ð‚‚ððkkðkkkk‚‚‚ðð‚‚‚‚ðððOOOOkkkkkkkkkkkk‚‚‚OOkN zzzzzððð‚‚‚‚ð‚ð‚‚kk‚‚‚‚‚‚ð‚ð‚‚‚‚‚‚ððððkððkOk‚k‚‚‚ð‚‚‚‚‚ðxxOOOOkkkOOkOkkkk‚kkOWW z zððð‚‚‚‚k‚‚‚‚‚‚kkk‚k‚‚‚‚‚‚‚‚kk‚‚ððððððOOkkkk‚‚‚‚‚‚‚ðxxðOxOxOkkkOOOkOkkkkkWZZ zðððð‚‚kkkk‚‚k‚kkkk‚‚‚‚‚k‚kkk‚‚‚ð‚ðð‚‚ððOOkkk‚‚k‚k‚‚‚ðxxxxOOkOkOOOOOOkkWWWWZ zðð‚ð‚‚k‚kzkz‚ðkkkkkkk‚kkkkOkkkk‚‚ðð‚‚‚ð‚OOkk‚‚kk‚kk‚ðððxx‚xxOOOOOOOOkkWWZZZZ zzzzð‚‚‚‚‚kkðzðzððkkkkkkkOkkOOOðkðk‚‚ð‚‚‚‚‚‚ðkkk‚kkkk‚k‚‚ðð‚x‚‚xOOOOxOOWWZWZZ__ zðððð‚‚‚‚kkkðððððkðkkkkOOO‚‚Oðððð‚‚‚‚‚k‚‚‚‚‚ðkkkOkOkk‚‚‚ð‚‚‚‚k‚OxOxOOWWWWZ__Z_ zzzððð‚‚kkkzð‚‚‚ð‚ðððkkkkO‚‚‚ð‚‚‚ðððk‚kkk‚‚ðððkkkOOOkk‚kk‚‚kk‚kkOxxxxWWZWZZZZZZ ððzðð‚‚ð‚‚kzððð‚‚‚‚‚ð‚‚kkkkkk‚‚‚‚ðððkkkkkkk‚‚ðOOkOOOkkkkk‚‚‚‚kkkkkxxxWWZ_ZZ_Z___ ððð‚‚‚‚‚kkkzð‚‚‚k‚‚‚‚‚‚kOkOkk0‚‚‚‚ððkOOk‚‚‚‚‚ðOOkOOOkkOOk‚kkkOkkOkxWZZZZ_Z_____ ðððððð‚‚‚‚‚kkð‚‚‚kk‚kk‚kkOOO0k000‚‚ð‚ðOkkkk‚‚OOOxOOOOOOOkOkkkOOOkOOWWW_Z___Z___ ð‚ðð‚ð‚‚k‚kð‚‚kkkkkkkkkkO00O000kk‚‚‚‚‚Okk‚k‚O‚OOxOOOOOOOOkOOOOOOOWWW____ ___ _ ð‚‚‚‚‚‚kkk‚k‚kkOkkkkOOkk0000á00k‚kk‚‚‚Okkkk‚‚OxxxOOOxOOOOOOOxOxWZZ_ _ ð‚ð‚‚‚kkkkkkk0OOOkOO0O000á0áá000kk‚‚OkOkOk‚k‚xxOOOxxxOxOOOxOxxZ__ jjjjj jjj j ððððð‚k‚kkOkOOO0O0OOO0000áááá0á00kák‚‚OOO0Okk‚xxxOxOxxxOOOxxxxW_ j ¸¸¸¸¸ ¸¸¸ ¸ ðð‚ð‚ð‚kkkkOOO0000áOO0á0á0ááááá0á0áákOOO00OOkkkxxxxxxxxxOOOxxW_ jjjjjjj ðð‚‚‚‚‚kOOO0OO0áááOáá0000ááá000ááákáOO0á00O00xxüüxxxOxxxxOxWW jjj ¸¸Ø¸jSSSSSj ð ‚kk‚kkk0O00000áááá00á000ááá0á00ááá00ááá00á0xxxüxxOxOOxxxxW_j¸¸j ¸ØØØjSSSSSj ‚kk kOO0000á0ááá0á0áá0áááááá0ááá00á0áááááá0x0xxxxxxOOxxW_j¸¸Ø¸ ¸ØØ-jSSSSSj k kOO00á000áDááááááááááDáDááá0000áááDááá000üüxüxxxOxxWZ_j¸ØØØ Ø-Ø-jSSüS0j 0k0000á0áDáááááááááDáDDáááá00000DDáDDááá00üüüüüxxOxZ_j¸ØØظ ¸Ø--jSüüü00 00á0ááááDDááááááDáDDDDDáá0á0á00DDDDáááá0üüüüüxxxxZ_¸¸Ø¸¸Ø Ø-ØØjSüü000 0 0áááááDDDDáááDáááDDD0D0DD000áá00D00D0á0ü0üüüüüxüZ_Âj¸ØØØظ Ø---jSüüá0á 00 00ááááááDDáDáááDáD0D00DDD000ááá000000ááá0á0üüüüüüZ_ ¸¸0¸0ááá 0 000áDáDDDDDáááDDD00000D0á00áááá00á000ááááüüDüüüZ_ jjÂ0Â0jj¸¸¸000áá 00ááááDáDDDDDáDDD000000000ááááá00áá0á0DááááDüüüü__¸Â0Â0Â00ÂÂ0Â0Â0á0ááá 00áááDDDDDkDDáááDáD00á000á0áááDááá0áááDDDááDáDüwZZ_¸ 000á00Â000ááááDáD 0 ááDDDkkDááááááDD0áá0ááááDáDDáááááDDááááDDwDwZ_wÂظ 0000áá00000áDáDDD 0 áDDDkDDáDDáááD0000áááááDDDáááááááDDDáDDwDwwwwüwwظ Â0ááá0á0á0ááDDDDD áDáDDDDDDáDD0000ááááDáDDáááDáááááDáááwDwUwUwwUwwU0á0áDá00ááááDDDkDD ááááDDDkDDDDDDD00á0áDDáDDkDDDáááDáDDáDáDwUUUwUUUwU000áDá00ááDáDDDkDkk áá ááááááááDDkkDkDDá0á0ááááDDDkkkDááDáDDDáDkDDµµµµ¤¤KKKKKKKKKKKKKKKDkkDkkkD ááááááDáDDkDDkkDDDááááááDDDkDkDááDDDDDkDkkkAAµµ¤¤¤¤¤KK¤K¤¤KKKK¤K¤KkOkkkkD áááááááDDDDDkkkkDáDáááDáá0k0kDDDááDáDkkkAkAkµµ¤µµ¤¤KK¤KKKK¤¤K¤¤¤¤KOOOOkDk á áááDDáDDDkDDDDáDáDá0á0kk0kDáDááDDkkAµAµ¤µ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤K¤¤¤¤KKj¤KOkkkkk áááá áááááááDkkDDDDDDDDáDáá0000DááááááDkAkµµ¤¤¤¤KK¤¤¤¤KK¤¤KK¤¤¤¤j¤KOkOkD á áááDDDkDDDDDDDDDááá0á0DááDDáDáAAAµµ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤j¸ÂjÂKOOkDD áááá áááááááDDDDDkDDkDDáá0áá0DDDááDáDDDAAAµµ¤¤¤µ¤¤µµ¤¤KKK¤¤¤¤¤jj¸j¸Â¤KOkkD áá á áDDáDáDDkDkkkDDáá00ááááDá0ááDDAAµµµ¤¤¤¤µµµµµ¤¤¤¤K¤KK¤¤j¸j¸¸¸j¤KkkD áááááááDDDDDDDkkkkkDDDDáá00áááá000áDADµµ¤¤µµµµAµQµµµ¤¤¤¤¤¤¤¤¤j¸¸¸¸¸jj¤KOkk áááDDDDDkDkkkkkkDDáá0áá0áááá0áDDDAAµµµµAAAQµQAòµµ¤µµ¤¤KKj¸¸¸SS¸jj¤KOk áá áááááááDkDkkkkkDkkkDáDáááDáDDáá0áááDDµµµµµµA'òQQò'AAµµµµ¤¤¸¸¸¸ØSS¸j¸jÂKKO ááááááDDáDDkDkkDDDDkDDDDDááDDDááDáááDADAµµµµAAA'òO'‚AAµAAµ¤¤¸¸Ø¸ØSS¸¸¸¸Â¤KO áá áááDDDDkkkkkkDDkDDDDDáDDDáDáDDáááAAAAAAAAðAAOO‚‚AòAAAµµ¸¸¸ØØØSS¸¸Ø¸jxxO áááááááááDDkDkkkkkDkDDDDkDDDDDDDDáDá0áDSSSSSSS‚ððSkkòQòS'SSS¸¸ØØØØظ¸¸Ø¸jxO áááDáDDkDkkkkkDkDDkDkDDDDkDDDááááá0áDD‚‚ð'Sk'òQò'Sò¸Q¸Øظظظظ¸xO áá áááDDkkDDkkkkkDkDkkkkDDkkkDDDááá00DDÂÂjjjj‚ò'SkS'O'SÂòÂQ¸òظ¸Ø¸ØØظ¸xx ááDDDDDkDkkkkkkkkkkkkDDkDkDáááDááDÂDÂjjjÂÂQÂò'SkSOOS‚'òQò'ظ¸¸¸Øظ¸¸xx ááááááDkDkkkkkkkkkkkkkkDDDDDDDDáDááááDÂjjÂÂÂÂ'QQOSkòk‚‚kÂ'O'QQ¸D¸¸Øظ¸¸xO ááDDkkkkkxkxxkkkkkkkDkDDDkDDDáDáDÂÂÂÂÂ'QOÂ'OOòQòk'kkÂOkQQ¸DD¸DØD¸¸Dxx áááá ááááá DDDkkkkkkxxkkkxkkkkkkkDkkkkDDDwwUÂk‚‚QOOÂÂÂk'òQò'kQÂk¸¸¸¸¸¸DD¸¸D¸DDD áááá áááDDDkkkxxxxkxxkkkkkkDkkkkDkDwwwUUÂk‚‚òkQððkS'O'ÂQÂòk'ððð¸D¸DD¸DDDDx áááá áDDDkxkkxxkkkxkxkxkkkkkkkkkkDUwUUwwUk''òQð‚‚kOOÂÂQò''ðð‚¸j¸DDkDDDDDD áá á áDáDkkkxxxxkkxxxxxkkkxkkkkxkxkéUéwwwwUQQ'O‚‚ÂkSððÂO'QQð‚‚¸jDDkkDkDkDD áááDDkkxxxüxxkxxxxxkxxkkkxkxxkkxééwUwUéÂQOO‚ÂÂQS'‚ðOOÂkQ‚j¸jjDDkkDkkkD áááDkDDkkxxxüxxxüüxxxxkkkxxxxxxxx0xUwUUéwwÂkÂÂ'SQ'‚ðkÂÂk¸jjjDDjDkòkkkDD á DááDkkDkxxüüüxüüxxxxkkxkkxxéUUx00xxUé0wwUwkÂÂS'Q'ò‚k‚k¸jðjjDjkkòkkòkD ááááDáDáDDDkkkkxüüüüüüüüxxxkxxxxéUéUUxw0wx00UwUUk0ÂSO'òÂÂk‚‚ðjðjðjjðjò‚kxòkk ááDDDDkDkkxxxxxüüüüüxüüxxxxxxééééáé000Uxx0U0U00S0OOS‚kkÂððððjðððò‚xxxòx ááááDDDDDkkkxkxxüxüüüüüxüüxxxxðüxwwwáéé0á00x000xx00SkSS‚kÂðð‚ð‚ð‚ð‚Qò‚xòQ‚ áááá DDDDkDkkkxxxxüüüüüüüüüüxxüüðwUwwUá00áá000á0x00á0k0SS'kQðò‚ð‚‚‚ð‚‚òò‚‚òòx áDDkkkkxxxxxüüüüüüüðüxüxüðUwkUáááááDá0ááá0ááá00QS''kQò'‚‚‚k‚‚kQQòkQòQò ááááDDááDDkkkxkxxüüüüüüüððüüüðüüðUkkDáDáDááááDááDááá000'0kO'QQ‚‚ððkðkòQòkQò‚ DDáááDDDDkkkxxxxðüüüüüð‚ðüüüðüðk¤¤DDkDDDáDáDáDDDááá0QQ00OOQk‚k‚ððððQQwwïïï áá ááDDDDDkkkkkkxxððüüüüð‚‚ðü¤µðü𤵤¤kkkDkDDDDDDDáDá00x0xkxxkxk‚ð‚‚ðwwïïï\ïï ááááDDDDDDDkDkDkkxð‚ðüüüðk‚ð𤤵ðkµ¤µx‚kxkxkDkDkDDDá0á00á0káxxkkk‚wwwïï\\\U\¸ áááááDáDDDDkkxð‚k‚ðüð‚k‚‚ðµµµðkkµx‚‚xxxðkkkkDDkDDáDá0ááááxDxkïïïïwï\UUØØØØ áá áá áááDDDkkkkxð‚kkµµ¤¤kk‚ðµxx¤µ¤xx‚k‚xxðxkxkkkDkDDDááDááxáDDï\\\\ï\U--Øظ¸ áá ááááááááDáDkDDkkð‚kµ¤¤¤¤¤k‚ðxxµµ¤¤¤‚kk‚xððxxxðkkkkkDkDáDDDáDDk\¸¸¸¸\pppp--ØØ ááááááááDDáááðDDkDDDDð‚kµ¤¤µ¤¤‚xfxµ¤µ¤µ‚kx¤¤ð‚ðxðxkxkkk kkDDkDDkDkk¸¸Ø-ØpØØ----- áá ááááDDáDDáððDDDDkð‚µ¤µðµµfxfpfxµxµ‚kxµ¤ð‚k‚xðxxxxk k k kk kkkk-Ø--Øppzpp-Ø-
10 20 30 40 50 60 70 80
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 2 Весна Корея (3)
(5) (6)
QQQ QQQ
‹‹ ‹zz ‹$z $zz $zz zzð ððz ððð ð‚ð ‚ðð ððð ‚ðð ‚ðð ‚‚‚ ‚k‚ ‚‚k ‚kk ‚‚k ‚‚‚ ‚‚‚ ‚‚‚ ‚‚‚ ‚‚k ‚‚k ‚‚k ‚k‚ kkk kkk Ok‚ Okk kkN kNN OkN OOk OkN OWW WZZ WWZ ZZZ Z__ _Z_ ZZZ ___ ___ __ _ j j ¸ ¸ jjj SSj SSj SSj S0j ü00 000 á0á ááá 0áá ááá DáD DDD DDD kDD Dkk kkD kkD kDk kkk OkD kDD kkD kkD Okk KOk KKO ¤KO xxO jxO ¸xO ¸xx ¸xx ¸xO Dxx DDD DDx DDD kDD kkD kDD òkD òkk xòx òQ‚ òòx òQò Qò‚ ïïï \ïï U\¸ ØØØ Ø¸¸ -ØØ --- -Ø-
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
‹‹‹ ‹ ‹ ‹ ‹‹‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹z‹‹‹z‹‹ ‹ ‹ ‹‹‹ ‹ ‹ ‹ ‹ zzz‹zz‹ ‹‹‹‹ ‹ ‹‹‹‹ ‹ ‹‹‹‹‹ zzðzzzzz$‹$‹ ‹‹‹‹‹‹$‹‹ ‹‹ ‹ ‹‹‹ zðððzzz$$‹$$‹N‹$$‹$$$‹‹‹‹‹‹‹ ‹ ‹ zzðððzðz$$$$$$N$N$‹$‹‹‹$‹‹‹ zðð‚ðððzz$$$NNNN$$‹‹$‹$‹‹‹‹‹‹ ððð‚‚ððð$ðN$$$NNNN$$$$$$‹‹‹‹ ‹ ðð‚‚‚ð‚ððððð$NNNNNNN$‹$‹ ‹‹ ‹ ‚ðð‚‚‚ð‚ðððNNNN$N$N$$$‹ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ððððN$$$N$$‹‹‹‹‹ ð‚‚‚‚‚ð‚ðððNN$$‹$$$‹‹ ‹ ‹ ‚‚‚‚‚ðð‚‚ðzN$‹‹$‹‹$‹‹ ‚‚‚‚ðððð‚ððz$$‹$$‹‹‹ ‹ kk‚‚‚ðððððzz$z‹‹‹‹‹‹‹ ‹ kkk‚ð‚‚ððððzzzz‹‹ ‹ ‹‹‹ k‚‚‚‚‚‚ð‚ðððzðzz‹‹ ‹ ‚k‚‚‚‚‚‚‚‚ððððz‹‹‹‹ ‚‚‚k‚k‚‚ðððððððz‹ ‚‚‚kkkk‚ð‚‚ð‚ðzzz ‚‚kkk‚‚‚‚‚‚‚ððððzz ‚‚‚‚‚k‚‚‚‚‚‚‚ððz‹ ‹ ‹ ‹ ‚‚‚‚‚‚‚k‚‚‚‚ððð$‹‹ ‹‹‹ ‹‹‹ ‹ kk‚‚‚k‚kk‚‚ððð$$‹ ‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹ ‹ ‹‹‹ ‚‚‚‚‚kkkkk‚‚ððð‹‹‹‹‹‹‹$‹‹$‹ ‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‚‚‚‚kkk‚k‚‚‚ð$ð$‹$‹‹$‹$$$‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹ k‚‚‚‚kkk‚‚‚ð‚ð$$$$‹$$$$‹$$‹ ‹‹‹ ‹ ‹‹‹‹ ‚‚k‚kkkk‚‚‚‚‚‚‚$‹‹‹‹$$‹‹$‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹‹‹ ‹‹‹‹‹ ‹‹ ‹ ‚‚kkkkk‚$‚‚‚$‚$$$‹‹‹$$‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹ ‹ ‹‹‹‹‹‹‹ ‹ ‚‚‚‚kNk‚‚$‚$$$$$‹‹ ‹‹‹ ‹‹ ‹ ‹ ‹‹‹ ‹ ‹ ‹$‹$‹‹‹ ‚N‚kNNNk‚$$‹‹$‹‹ ‹ ‹‹ ‹ ‹ ‹ ‹‹ ‹‹‹$$$‹‹‹ ‹ ‹ N‚N‚kN$NN$‹$‹‹ ‹‹ ‹‹‹‹‹ ‹‹ ‹ ‹ ‹‹‹$‹‹$‹‹‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹‹ NNN$N$$N$$$‹ ‹ ‹‹ ‹ ‹‹‹ $‹‹‹ ‹ ‹ ‹‹‹‹$$‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹ ‹‹‹‹ ‹‹‹‹ NNNN$$$$$‹‹ ‹ ‹‹‹ ‹ ‹$$$‹ ‹ ‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹$‹‹‹ ‹ ‹‹‹‹ ‹‹ ‹ ‹‹‹‹‹‹ WZ__N$$‹‹ ‹ð‹ ‹‹‹‹$$$‹$‹‹ ‹ ‹ ‹‹‹‹‹‹$‹$$‹‹‹‹‹‹‹ ‹ ‹ ‹‹‹‹ Z____ $$$‹ ‹ð ðð ð ‹‹‹ $$ $‹ ‹ ‹ ‹‹ ‹‹$$$‹‹$‹$‹‹‹‹ ‹ ‹‹‹‹‹ __ZZ__ ‹‹ð‚ðððð ð ððð ‹ $$ $$‹ ‹ ‹‹‹‹$$‹$$$‹‹‹‹‹ ‹ ‹‹ ZZZZZZ_ _ ‚‚ð‚ ‚‚ððð¸jØØØØظ$ ‹ ‹$$$$$$$‹‹‹‹‹ ‹ ‹‹‹ ‹ Z_ZZZ______ ‚‚‚‚ð‚ð‚¸jظ¸¸¸¸ ‹‹$$$N$N$$$‹‹À‹‹ ‹‹‹ ‹ __Z________ __ ‚‚‚k‚‚k¸¸jj ‹‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹$$$$$NÀNN$$‹À‹‹‹ ‹‹‹ _______ZZ_______ ‚kk‚kjÂظ¸j$$‹‹ ‹‹‹ ‹ ‹‹ ‹‹‹‹À$NNÀNÀ$$À‹À‹‹‹‹‹‹‹‹‹ Z_Z______ZZ_ZZ_Z__ kkjÂØØظN$$ ‹‹‹$$‹‹‹ ‹ ‹ ‹‹‹‹‹À$ÀNNÀNNÀÀÀÀ‹À‹À$‹$‹ ___ZZ______ZWWZWZ__ ___ÂÂØظ¸N$‹‹‹‹$$‹‹‹ ‹ ‹$À‹$ÀNNÀÀN$ÀÀÀÀÀÀÀ‹$$‹‹‹‹ ‹ _ _______Z_ZWWWZ_Z___ZjÂØØjjNNN‹$$‹‹$‹ ‹‹‹$À$ÀÀNÀÀNÀÀÀÀÀÀÀÀ$$$$‹‹‹‹‹ _ ___ ______ZZZZZZZZWZ¸ظ¸NN$$$N‹‹‹$‹‹ ‹ ‹‹$$ÀÀNÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀNN$À$$‹‹‹ _ __ ___ZZ__ZZ_ZWWWZÂØظj_NNN$NN$‹$$$‹ ‹‹‹ ‹‹$NNÀNÀÀÀÀÀÀÀÀqÀÀNN$À$$‹‹‹‹‹ _ ____________ZWZZ¸¸jj___ NNNN$N$$$‹$‹ ‹À‹À$ÀÀÀÀÀÀÀqÀqÀqÀÀÀÀNÀÀ$À‹‹ ‹ jjjj j _ ___ __ __Z_ZZjZjZZ__ N$$N$N$$‹‹‹‹ÀÀÀNÀÀqÀÀÀqÀÀqÀqÀÀNÀÀNÀÀ‹‹‹ ¸¸¸¸ jj __ __ ___ZZWZWWZ__ _ NNN$$‹À‹‹ÀÀÀÀÀqÀqÀqÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ‹‹‹ ____ _____ ______ZZZ_______ _ ‹‹‹ÀÀÀÀÀqÀÀqqÀqÀÀÀqÀÀÀÀÀÀÀÀ$$À‹ ¸¸¸j Øظ¸ ____ ___ __ZZZZ__ZZZZZ_____ _ qÀqÀÀqÀqqqÀÀÀÀqÀÀÀÀÀqÀÀ$À‹ Ø0¸j ظ¸¸j _Z_ _____ _____Z___ZZ_ZZZZ______ _ qqÀqqÀqqqÀÀÀÀÀqÀqÀÀqÀÀÀÀÀ‹ ظ00 ØØØظ ___Z___ZZ__ _________Z__Z____ZZ_____ _ qÀqqq]qqÀqÀqqÀqÀqqÀÀÀ Ø000 0Ø0Øظj_ZWZZZ______Z____________ __ZZZ______ qqq]qqÀqqÀqÀqÀÀqÀqÀÀ À 0000000¸0¸¸j__WWZ________Z_______ ____ _Z______ _ ]q]]qqq]qqqÀqqqÀÀÀÀ ÀÀÀ 0000000000¸¸j_ZWZ_______ZZZ_Z_____ Z___ _______ ]O]]qq]q]qqqqÀqÀÀÀÀÀÀ 0á00á0á000¸jj__ZZZ__Z____ZWZ_______ Z___ ___ ____ _ _O]qq]q]qqqqqÀÀqÀqqÀÀÀ á000áá000 0 j_ZWZ_ZZZZ___ZWZZ___ Z_Z______ ___ ____O]q]]]]qqqÀqqqqqÀqÀ À áá0áááá0j00jjjZZZWWWZ____ZWWZ__ __ ZZZ____ ______ _]]]]qqqqqqqq]qqqÀÀÀÀ DáááDá000000j0j__WWZ_____ZZWZZZ_____ Z_Z_ ___ Z_Z__ _]]]]qq]qqq]]]qqqÀqÀ áááDáááá0á000jjj_ZWZZZ____ZZWZZZZ__ ZZ_____ ZZ___ _]O]q]q]q]q]q]]qqqÀ áDDDDáDááá0á00j0__Z_ZZZ__ __Z_ZZ_ __ _ WZ_Z__ __ WZ_ __ _O]]]]]qqqq]qqqqqq DDkDkDDáá0áá0á00j__ ___ _S _ZZ________ WZWZ______ WWZ_____ O]O]q]qqqqqqÀqÀÀ DDkk0k0áááááá0á0j0  _S __ ___ WWZZ__ __ WWZZ__ _ OO]]]]qqq]qÀÀÀ$ Dk0k00ááááááááá00j¸ÂÂÂÂÂÂSS SSSSSSS Z__SSSS WZ__ OOO]qqqq]qqqÀÀ$ kkk0000á0áDááá0á00¸Øظ¸¸¸¸¸Â¸ÂÂÂÂSSSÂÂÂÂÂÂSÂÂÂÂÂSSS WZ__ O]]]q]q]]]qqÀÀ Dá0á0á000DDáDáá00¸¸ØØØØØØØØØظ¸¸¸¸Â¸¸¸¸Â¸Â¸¸ÂÂSSÂZZ  O]]]]]]O]‚qqqÀ DDááá0á0á0DDDááá00¸---Ø---ØØØØØØØظ¸¸ØØظ¸¸Â¸¸¸Øð¸¸ØØðØð¸Âð¸O]OO]]O]OO‚‚qÀ‹ DááDááááááDDáDáá000-----jjjjjjØØ--ظظ¸ØØظ¸¸ØØðØðØð¤‚ðð‚ððØð¸OOOOOO‚OO‚‚ðÀÀÀ DDDááááDáDáDDáDáá0¸-----jSSSSSjØØØظØØØØØظ¸Øjjjjjjj‚‚‚¤‚ð‚ðظOOOkO‚ðð‚‚ð‚ À kDDDáDDáDDDkDDDáá0á-----jSSSSSjØظ¸ØØØØ--ظØØjSSSSSjjj‚jj‚¤‚ظOkOkk‚‚ðð‚ðzz z DkDDDDáááDkkkDDDááá--ØØØjSSSSSj-ØØØØ---ØØØ-ØØjSSSSSjSSSSSj‚ððØOOk‚‚‚‚‚ððððzz kkDkDDDDáDDkDkDááDáá-ØØ-jSSüSüj---ØØØ-p--Ø--ØjSSSSSjSSSSS¤‚‚ðØOkkk‚‚‚ððððzzðz kkkkDDDáDáDDDDDáDááØ----jSüüüüj-ØØ-Ø-ppp----ØjSSáüüjSSSSüjð‚ØØOwk‚k‚‚‚‚ðððððz OOkDDkDDDDDkDDDDDDááá--ØjSüüüüj----Ø-ppppØØØ-jáüááüjSSüüüð‚¤ØØOwOwkk‚ð‚‚ðððzð OkDDkkkDDDDDkDDkDáááØØ-ØjSüüüüj-ØØ-ppp-p-----jSáDáüjSKüüüj‚¸¸Øwwwkk‚‚ðððð‚ððð OOkDDDkDDkDkkDkDDDáááØ-q¸¸¸¸¸¸¸Ø-Øp
ppppØØØppØØáááDDáKSKüüKj¸¸‚ØwUwwwk‚‚ðððð‚ð‚ OkkDkkDDkkkDkkkkkDDááqØqØq¸¸¸¸¸Ø----p--ØØ---ظáDDáá¤KKüKKjK‚¸‚UUUwkw‚‚ð‚ð‚‚‚ð kOkkkkOkkkkkkkkkkDDááqqqqqØqØØØØØØ-jj¸---pp-Ḹ¸áDD¤¤DKK¤K‚K‚‚‚éUéUU‚‚‚‚‚‚ð‚‚ OkkkOOwwOkkkOkOkDDááááq]qqqqظØq¸Ø-j¤¤j¸¸--Ø-á¸áDáDDD¤D¤D¤K‚‚‚‚‚éééUww‚‚k‚‚‚ð OOOkOUUwwkOOODDkkDDááO]q]q]qq¸qq¸¸Øj¤ü¤¤¸áØØááááDDDDDDD¤DDK¤k‚‚‚‚éUwwk‚kk‚‚‚‚ OxOOxéwUUOOwwOOkkDáOOáO]]]]q]q]qqØØj¤üü¤¸áDØØáDáDkDDkDkDD¤¤¤¤‚k‚‚‚UUwwkUkkk‚‚ xxxxxxéUxUwUwUkkDáááOOOO]O]]O]qðq¸¸j¤µüµjDDØáDDDDDkkkòòkDD¤¤kk‚k‚éUéUUéUkUk‚k xxwwxUUwUUUéUéUkDDáffOfOfO]O]]]]ð¸¸j¤µáµááDDDDkDDDDkò''òDkk¤¤kkkk‚ééDéééUUkk‚ xUUwwUwwUwUééUUUD…D…ffOfffOOOð]ðð¸ðjµµµááááDDkkDkòòkkòppkkfkfkkk‚‚‚éDDDéDUUk‚ DUwUwéUUwwwUUUUDDD……f…ff…ffðOððð‚ððjðµµájáDDDDkkò''òkpQQfkffkkkQkQ‚QDkDDDUDkk DDUéUéUéUwUUUéUéDkDD…D……ff‚‚ð‚ð‚‚ð‚ððµðµáDDDkDkkkòòppfpfff…ffkkQQfQQkkDkDDkD‚ DééDéDéééUUéUé ééDkDD……k…f…‚‚‚ð‚‚‚‚‚ððµµjáDDDkkkpkpQQpf…f…f…ffQfQQfQQkKákDDDk DéDéDDòDUUééé é kkkDD……k…k‚k‚‚‚k‚‚k‚‚ðµpDÖpkÖpkpòòppfff……………¸f¸fQffKKKkKKkDD kDDDDDòéé òé é k k D …kKkKkkk‚kkkk‚k‚ðÖpkÖpkÖpÖp''òïïfïf……¸¸Ø¸Ø¸f¸ff¤KKK¤KKð kkDkDDDòDDò _ …¤K¤KKkKkK‚kKkkkk‚ÖpkÖpkÖpxpïïï\\\f¸f¸ØØØØظ¸¸p¤¤òK¤¤DDD xkkkkDQòk Q _ _ _ ¤¤ ¤KKKKkkKKkKkïïÖpÖÖpÖÖpxp\\\¸¸Ø¸¸f¸¸ØØØpØp¸pp¤pòKòòDð xxkkDkòQòQò__ __ ____ ¤KK¤K¤KK¤KKïï\\ÖpxÖpkÖpxp¸Ø-ØØ-ظظظ¸pòpòpòòpòòòðððð xkxkkQQòkQQò_____ww_ww_ ¤¤¤¤ï¤¤¤¤\K\jjÖpxÖpxÖpÖp¸Ø--pØØØpØØò¸òòòqòqòqòðððððð xxxxkkQQòQòwwww_ïïïï_ïï_ïï¤ï襤¤\¸¸¸j¸jÖpxÖpxÖpxp¸qpØppØpòpòqqqòqððqqððððð ‚xxkwwwwwwwïïïïï\\\\_\\\\\\\\¤\¤¤¸Øظ¸jÖpÖÖpÖÖpxp¸qòppòpðòqòòqððqððððÖÖÖÖðððð wwwwïïïïïïï\\\\¸¸Øظ¸¸¸¸Ø¸¸¸¸¸¸¤¸¸¸¸¸jjÖpxÖpxÖpxpqòðòòpòððqqqðÖðððÖðÖ ïïïïï\\\\\ØØØØØØØØØØØØØØØØØظØØظð¸pð¸jÖpxÖpðÖðxpððòòðòðòqqðððÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖïï︸ \\\\¸¸¸¸ØØØ-¸¸Ø-----ØØØØظ¸¸Ø---ØðØØp¸pòqxðpðððqpðqððqððððð\\ïÖïïïïïïïïïïïïïï ظ¸¸Ø¸ØØ-Ø-------ØØØ---Ø--ØØØ-----pðppppòòqððððqqðqqðqqðð\\ïïÖïïïÖÖÖÖÖï\\\\\¸ ØØØØ-Ø-----ØØ---------ð-----ØpðòpØòppòpòpòòqðqððqqððqqððððÖÖÖÖÖÖÖïïïïïïï\\\\À Ø--------¸¸-----Ø--zØØð-ØqØqpòpòòpqòòpòòòqqqqððððððððððïïïØØØØØØØØïïïï\\\À\ÀÀ ---zØ---Ø-z--Ø-zØØzظØØð¸ðqqðqòqòòqòðòòòðòðqð¸ð¸¸¸¸¸ðð ïïïïïïïØØØØØÀÀÀÀ] -Ø-zØ-ØzØ-zØzØØzØzzظ¸qðððqqððòqðqðððòðòððð ØØØØظ¸¸ ïïïïïïØØØØ\\\ÀÀÀ]]Àð ظØØzØzØðØ-zzØzðzðzz¸ðqðqððqqðððððð¸ððððððððØØØØ ïïïïïï\¸À]Àð]]
80 90 100 110 120 130 140 150
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 3 Весна Корея
(6)
QQQ QQQ
‹‹ ‹‹‹ ‹‹‹ ‹‹‹ ‹‹‹ ‹‹‹‹
‹ ‹ ‹‹‹ ‹‹‹‹‹ ‹ ‹ ‹‹‹‹‹ À‹‹À‹
ÀÀÀÀÀÀÀ À ÀÀÀ ÀqÀ qqÀ qqq qÀÀ ÀÀ$ ÀÀ$ qÀÀ qqÀ qÀ‹ ÀÀÀÀz z zzzðz ððz ðzð ððð ‚ð‚ ‚‚ð ð‚‚ ‚‚ð ‚‚‚ k‚‚ k‚k kk‚ Uk‚ Dkk kD‚ DDk kDD KKð DDD òDð ððð ððð
ððð
︸ ïïï \\¸ \\À \ÀÀ ÀÀ] ]Àð ð]]
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQòòòòòòò QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQòòQQQòQòòòòòòò5ò5ò55ò5ò5ò555ò5ò55555555 0 5 0 00 5 0 00 0 5 á0 0000000 0 0 á á000000á0á0 0000 0 0 ááá00á000áá000á000 0áááááááá0ááááá0áá000 0000ááDááDáááDáááááá00 00áááDDDáDDááDááááááá00 00áááDDDDáDDDDáááá0á000 00ááDDDkkDDDDDááááá0000 0 á000ááDáDkkDkDDDDáDáá0á0000 0 0ááá0ááááDkDkkDkDDDáááááá0000 000áááááDáááDDDkkkkDDDDDááá0000 0á0áDáDDDáDáDkákákáDDDáááá0á0000 0 00ááDDDDDDDDkkkáááDDDáDáááááá00 ‹ 000áDáDDDDDDkkkááááááDááááááá0000 0 ‹ ‹00á0ááDDDkkDkkkáááDáDDáDááDáá000 00 ‹0ááááááDkkDDkkkáDDDDDDDáDDááá0 0 0 ‹ ‹ ‹‹áááááDDkkkkkkkááDDDDDDDDDááá0000000 ‹ ‹‹$$áááDDDDkDkkkDkkáDDDDDDDDDááá0000 ‹‹‹‹ ‹‹‹‹$á00áDDDDDDkDkákááDDkDDDDáááááá000 ‹‹‹‹ ‹ ‹‹‹‹00DáDááDDDDáááDDDDkDDDDáDáá00 00 ‹‹ ‹ ‹‹0áááááááDDáááDDDkkkDDDDDááá0 0 0 ‹ ‹‹00áááDááDDáDáDDkkDDDáDáá0á00 ‹ ‹ ‹ ‹0á0ááDáDDDDkDDDDDDkkkDDáá00000 ‹‹ ‹‹‹ ‹‹‹00ááDDDDDDDDkDDkDkkDkDDá0 0 0 ‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹00ááááDDDkkDkkDkkDDDDDDááá 0 0 ‹‹‹ ‹ ‹‹00ááááDDDDkkDDDkkDDDDááááá 0 00 ‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹0‹00áDDDDDkkkkDkkDDkDDDDáá 0 0 ‹ ‹‹00áDDáDDDDkkkkkkkkkkDDáDáá á000á0 ‹ ‹00ááááDáDDkkDkkkkkkDkDDáááá0á0á0 á áá áDDDDDkkkákkkkDDDDáDáááááá0 0 á DDDákákáákákDkDDDDDáááá0000 0 áááDDDáááááákkkkkDDDáááDááá000 á áDDááDááááákákkDDDDDáDDDáá0000 áá áááDáDDDDááááááDDDDDDDDDáDáá0 ‹ ‹ áááDáDDDDDáááDáákkDkDDDDDDDDD000 ‹ ‹‹á ááDDDDDDDDáDDááDákkkkDDkDkDDáá000 ‹‹‹‹ ‹‹‹ááááDDDDDDDDDDDDDDkkkDkDkkDDDDá0 á ‹‹‹‹‹áááááDáDDDDkDkDDDDkDDkkkkkkkkDkDáá0á áá ‹ ‹ ‹ ‹‹‹áááááDDDDDDkkkDDDDkkxkxkkkkkkkDDááá á ‹ ‹‹‹ ‹‹á$á$ááááDDDDkkDkDDkkkkxxxkkkkkkkDáááá á À ‹‹ ‹ ‹á$$ááDáDDDDDDkkDkkxxxkxkkkkDkDDáDDááá À À ‹ ‹ ‹$$áDáDDDkDDkkkkkkkkxkxxxkDkDDDDDDáááááá ÀÀ ‹ ‹‹‹$DDDDDDDkkkkkkDkkkkkkxxxDDDáDDDDDDááá ÀÀÀÀ ‹ ‹ ‹ ‹$$DDDDDDkkkDkkDkDkkkxkxDDxDáááDDáDáááá á ÀÀ‹‹ á ‹á$DáDDDDDDkkkDkDDkkkkxxDDDDáDáDDDáááááááá ÀÀÀ‹‹ áá ááááDDDDDDDDkDDDDDDkkkxxxDááDááááDDáDáDáá ÀÀ‹‹‹ ‹ ‹ á ááááDDkDDDDDDDDDkDkkxxxDDáDDDááDDDáDDáááá $‹À‹ ‹ ‹ ‹‹‹ ááááááDDDDkDDkDDDDkkkkkkkxDxDDDDDDDDDDDDDDDááá ‹‹‹‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹‹‹‹‹áááDáDDkkkkDDkDDDkkkkxkDDDDDDkDDDDDDDDDDDDá ‹ ‹‹ ‹ ‹ ‹ ‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹áááDáDDkkkkDkDDkDkxxxxxDDDkkDDDDkDkDDDDDáá ‹ ‹ ‹‹ ‹ ‹‹á‹ááááDDDDDkkkkkkkkkkkxxxDDkDDkDkDDkkDDDDDáá á ‹ ‹ ‹ ‹ááááDDDDkkkkkxxkkxxkxxxDDDkDkkkkDDDDDDDDDDáá ‹ ‹‹‹‹ááááDkDkkxkxxxkkkxxxKxxDDDkkkkkkkDDDkDkDá áá ‹áá‹áDkkkkkkxxx]xKxxxKKKxxkDDDkkkkkDDkDDkDDáá á ‹ ‹ ‹ ‹ ‹$$áDáDk¤¤xkx]xKK¤xx¤K¤¤xkkkDkkkkkDDDDkDkkDDá zz ‹ ‹‹ ‹ ‹‹‹ ‹ ‹$$ááDD¤Àxxx]xK¤¤]xµ¤µxkxkkkkkkkkkkDkkkDDDááá z ‹‹‹‹‹‹ ‹$ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹$ááDD]]xÀxK¤]À¤]xxÀµµxxkxxkkkkkkkDkkkkkDáá zz z‹‹‹$‹$‹‹$$$‹$á‹‹‹‹‹‹$ááááDD]]Àx]K¤À]]x]ÀxxxxxxxxxkkkxkkkkkDDDDáá ðz zz‹z$$‹‹$$$áá$áá‹á‹‹á$$$ááááD]K]À]KÀÀ]O]]Àxxxxxx]xkkkkkxkkkkkDkDDáá á ððzzzzzz$$á$á$$áááDáá‹ááá$$$$á]D]¤KK]O]À]O]ÀxxÀx]x]xxkxkkxkkkkkkkDDáááá ðzzzzðzá$á$áá$áfáDDá¤Kááfáf$á]]]]¤K¤]O]OÀK¤ÀÀÀxx]x]xxxxkxxxkkkkkDDDááá ððððzðzzáááááDáf…fDkDKKDáK¤…fááO]OO¤À]OOOÀ¤¤ÀÀ]x]x]]KxxxxxkkkkkKDDDááááá ðð‚ððððzááDáDDD…f…fxkkkDDKK……fáá]OxOOÀ]OOÀOÀODDá]]¤KKxxxxxxxkkK¤kDDDáá áááá ð‚‚ðð‚ðáá¤KDáD…………kxxk¤¤kDk…DfáxO¤¤ODDáOQQQDDDáO]]¤¤K]x]xxx]kKK¤kDáDáááá áá ‚‚‚‚ð‚á‚áKKfDDD…D…kK¤k¤kxkkD……fxO¤µáODááQòòQááOO]]À¤]xx]x]x]xK¤¤DDDáááááááááá ‚zz‚z‚‚áDDf…f…DDDDkKKxkkxx¤¤DffxxxáDODD'òµQ'DááOO]À]x¤¤]K]]]xÀ¤DDááááááá ‚ððzzzáááDff……DkDkDDxxKKff¤¤DááfxáDxxOQQ'QQ'DáDáOÀ]xxÀ¤]KK]]]ÀkkDDáá ááá ððzzðz‚‚á……á…DDfkkkD¤¤K¤…ffxxDááQQáDxòµQQ''xODDO]À]ÀÀk‚]KÀ]k]ÀkDDDDáá ‚ð‚zððz‚‚fáááDff…xKK¤¤k…f……fxDDá'µQxxòQòQOOxxOOO]À¤¤kk‚kkÀkk¤¤DDDDáááááá á ‚‚‚ðð‚ð‚f…fáDf……xx¤KDkD………fxxxDòò'DDxOòòDODDáxOOx]¤ááDkkDDD]À¤DDKDááááááááá ‚‚‚‚ð‚ Df áá¸Df……xxkjkjD…D…fxááQòkxDDOODDDDáááxOxxááDOkkDDÀkÀkKK¤áááááá áááá kkk‚ D¸f……jxkD¸¸jDD……fxáDDkkxOOOOOD''áxxxx''áDDOOòQDkÀk]K¤¤DáDááá ðð ‚DD áDظ…f…¸¸k¸¸jDÂS……fáDkkáOáOkk''µQQxDx'QQ''xODòòkkÀkkÀ¤DDDDDá á ððð áá á¸ØØf…¸¸¸kD¸¸¸jSÂjfDOkxDáákkQ'µAQ'QDDQAµQ'xDDDDkkákÀDDDDDDáááááá ð áØظf…¸¸¸D¸¸¸¸jÂÂjxxOxxxD'QkQ'QµA'QkkQµQQ'áODDkáDá‚ÀDDDDáDááááá ðð á ¸ØØfØØØØDظ¸¸¸jjxxxxOxDDQQOOQQ''QDkµµQ''DááOOkáDDDá‚DDáááááááááááá ðððð áD ¸¸¸¸¸jjjjjjjjjjxDxáOxDDkkxxODOQQQx'AµµxáDDáOkòòQDááá‚Dðáððáá D À ¸ØØØظ¸¸¸¸¸jÂxÂjDááOOxDDkxODDDD0xx'µ'µDxáDákòò'Qòá‚‚‚ðDððááðáá ÖÖÖÖÖÀ ÀÀ À¸Øظ¸¸¸jjjÂÂSxÂxD'OáxxkxQQDDááxxDD''DDxxákkò5Qòò‚‚‚‚‚ðððððð À ÀÀÀ]À]¸Ø‚¸jjjjjjjÂxxxá'µ'ááááQQµQááOOxDDDOODxOOkááò55ò‚ð‚‚ðð‚‚ð‚áááá ¸¸¸¸¸À À]]]]‚¸‚jjjjjÂjÂSSxááD'xxDáQ'µ'''DááODOOxOOOOkkááD5k‚‚‚ððð‚‚‚‚‚ááðáá ︸ÀÀÀÀÀÀ]]ð]‚¸¸¸jÂÂSÂkS'QáDDxxDDDQ'µAQ'DDááxOxxááOOOOáDDkkk‚‚ð‚ððð‚‚‚‚𠸸¸¸Àð]À]]ððð‚j‚j‚SSSkSkQQxáxxDkDkD''QQ'xxDxxxxxáááDOáDkkkkkk‚‚‚‚ðð‚ð‚ððð ð¸ð¸ð]]]ð]]ððð‚‚‚kkSkkkkkOOxòòkkkkxxQQ'DxOOxxááµ'DDOOOkOkk‚k‚‚‚‚ð‚ððð‚ððáá Àðððð‚]‚ðððð‚‚‚ð‚‚kkOkkkOOxDQ'òxxQ'xDDDDxxOááá'µA'xOOOOkkkk‚‚‚á‚‚‚‚ððððáááááá ðððððð‚‚ð‚ððð‚ðððákkkOkOááODáQDxQµµ'QDáDDxOODD''µQxxOkkkkk‚k‚‚áá‚‚ðð‚‚ððáááá ]ðð‚ð‚‚ð‚‚‚ð‚ðð‚‚áákOOOááááDááDD'µA'QááOOODOODDxQxxOOkDkkk‚‚‚ááDDðððð‚ððð ðð‚‚‚‚‚‚‚k‚‚‚ð‚‚‚ááòOODDáDDáòòáD''µµQáDOkODDODxxáOOOáOáDDkk‚áQQDk‚‚ð‚ððð
160 170 180 190 200 210 220 230
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 4 Весна Корея (5)
á
á ááááááááDáDkDDkkð‚kµ¤¤¤¤¤k‚ðxxµµ¤¤¤‚kk‚xððxxxðkkkkkDkDáDDDáDDk\¸¸¸¸\pppp--ØØ ááááááááDDáááðDDkDDDDð‚kµ¤¤µ¤¤‚xfxµ¤µ¤µ‚kx¤¤ð‚ðxðxkxkkk kkDDkDDkDkk¸¸Ø-ØpØØ----- áá ááááDDáDDáððDDDDkð‚µ¤µðµµfxfpfxµxµ‚kxµ¤ð‚k‚xðxxxxk k k kk kkkk-Ø--Øppzpp-Ø- áá ááááDDð‚ððDDkkkxµððµ……fp…pfxxp‚ppµµð‚kkðxxððxx _ k k xkx--ظ¸pðzpz-zØ ááDDDDð‚‚‚ðkxkkxð‚ð…f……pf…fxpp?ppð‚kkkðxð x _ __ ðxxðØ-¸jjppðzzØzz áááá ááááðð‚k‚kxxxxð‚ð……p………fxpp?¸?pkpppkkð__ q_ __ _q ð ðxqØØØØpzðzzzzð áááá ðáá ð‚kkpðkxxð‚k‚ðp…p……xxxpï?pïïp?ppk_‚ _ðq___ð___q_ðqðxqjjKؤzqzðzð¤ ð‚‚ ‚fp…ðððx‚kk‚ðxp……x‚‚pïppïïp?¸?p‚‚‚_q_ðq_qðq_q_ðxðqqjqKØKK¤qððzqð ðð‚ffffpð‚ðð‚kkxxx…ðð‚kkpp?ppïïp?p‚‚k‚_ðqðq_ðqqqqðððððqqqqK¤¤q¤ðððqð ‚pf…f…fð‚‚‚ðpxxxxð‚‚‚kpp?¸?ppïppppkkkqqqqqðððqqðqqqððððððq¤qqqqðqqq p…pf…f…ð‚k‚p…pxxððð‚kkxpp?ppïïïpxxkkðð5555ò55òòòQòòQQQQQQQQQQQQQQQQ ððfpf……xxð‚kkfpffxfxpð‚kkxpppïxxkïðxppïððð5òòòòòQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ð ððfp……xxð‚ff…f…ffxppïïxxxxpxxkk‚ðpp?pïð ð ð fp…p…xxxxf……pf…fpp?pïïpppkxxkkk‚ð?j?ï ð ‚‚…p…ðððxf…fp…p…pp?¸?ïpp?ppkxp‚‚‚ðp?pð ð ‚kkðð‚‚‚ððf…fp………pp?ïïp?¸?pkppppðððpï ð ð ‚kkkð‚kkk‚‚p…………x…ðpppkpp?p‚kkp?pp ð ð ð ð ‚‚kð‚ ðkkp…px…xkð‚kpk‚ÂppS‚kp?j?ï ð ð ‚ ð ð ð‚p‚kxxkð‚kkk‚ÂððÂS‚pï?p‚ ð ð ð‚kk‚‚xk‚ð‚‚k‚ÂjðÂðS‚Âjïï‚ ð ð ð‚‚kS‚k‚‚Sð‚‚ðÂjjðjðSÂjð‚‚‚ ð ð ðððkSSð‚‚ðSð‚ðkÂj¸ðjðÂÂï ð ð \\ïSð‚ðSSSððkkj¸ðjj\\ï ð ï\ïïpððï\\ðkkk\ïï\\\\ï ïïpïpðpï\\\\kkk\ï\\\\ï¿¿ ¸ïpïpppï\ï\ï\\\\ï\ï\ïj¿¿¿¿¿ ¸¸jïpppï\ïïï\\\\ï\ïSÂjÀÀ¿¿ ¿¸¸j¸¸¸¸¸jj¸jÂj¸jÂSSÂjbÀÀÀ¿¿ ¿Àb¸j¸¸¸¸¸jj¸jÂj¸jÂÂSÂbbbbbÀÀ¿¿¿ ¿¿¿ÀÀb¸¸¸jjjjjj¸jjÂbbbbbÀÀÀ¿¿¿ ¿¿¿ÀbbbbbbbbbbbbbbbbbÀÀÀÀ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ÀÀÀÀÀÀbbbbÀÀbbÀÀÀÀÀ¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ÀÀÀÀÀÀÀÀ¿¿¿¿¿¿¿¿ ÀÀÀ ¿¿¿ ¿
10 20 30 40 50 60 70 80
110
120
130
140

Page 5 Весна Корея (6)
-ØØ --- -Ø- -zØ Øzz zzð zð¤ zqð ðqð qqq QQQ QQQ
---zØ---Ø-z--Ø-zØØzظØØð¸ðqqðqòqòòqòðòòòðòðqð¸ð¸¸¸¸¸ðð ïïïïïïïØØØØØÀÀÀÀ] -Ø-zØ-ØzØ-zØzØØzØzzظ¸qðððqqððòqðqðððòðòððð ØØØØظ¸¸ ïïïïïïØØØØ\\\ÀÀÀ]]Àð ظØØzØzØðØ-zzØzðzðzz¸ðqðqððqqðððððð¸ððððððððØØØØ ïïïïïï\¸À]Àð]] z¸z¸zzz¸ðØØzðzððzððzzðqqqqððð𸠸¸ð𸸠ÖÖÖÖÖÖ ØØ Øظ¸¸¸¸¸¸¸ÀÀÀ]]ðð ¸zz¸zðzðððØzðð¤qðððzðqqq¸ðð¸ð¸¸¸¸ØØØØ ÖÖ ØØØØØظ¸¸¸¸À]ðð‚ zðzððqðqðððððqðqqðqððq¸¸¸¸¸¸¸ ïïïï ïïïïØØØظ¸¸¸¸¸À¸À¸À]]]ðð ðqðqðqqqðqðqðqqqqqððqqqq¸ØØ ïï︸¸¸¸¸¸¸¸¸À¸À¸¸ÀÀÀ¸¸ð]ð‚ð ðqðqqq¤qqqðqqðqðððzz𸸸¸¸¸ØØØØ ØØØØ ÖÖïï ØØØØØØØ Øïï︸¸¸¸ÀÀ¸ÀÀÀÀ]ð]Àððð‚‚‚ qðqqqðqqqðqqqqðð¤zØØ ïïïïïï︸¸¸¸¸¸¸À¸ÀÀ]À]]]]ðð‚ð‚k‚k qðð¤qððqððð𸤸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸ØØØØظ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ÀÀÀÀ]À]]]]ððð‚‚‚‚kkð QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQòQQòòòòòòòòòòòòò55 55 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQòòQQòQòòòòòòòòòòòò5òò55555555555
80 90 100 110 120 130 140 150
110
120
130
140

Page 6 Весна Корея
ÀÀ] ]Àð ð]] ]ðð ðð‚ ]ðð ð‚ð ‚‚‚ k‚k kkð
555
ðððððð‚‚ð‚ððð‚ðððákkkOkOááODáQDxQµµ'QDáDDxOODD''µQxxOkkkkk‚k‚‚áá‚‚ðð‚‚ððá
ááá ]ðð‚ð‚‚ð‚‚‚ð‚ðð‚‚áákOOOááááDááDD'µA'QááOOODOODDxQxxOOkDkkk‚‚‚ááDDðððð‚ððð ðð‚‚‚‚‚‚‚k‚‚‚ð‚‚‚ááòOODDáDDáòòáD''µµQáDOkODDODxxáOOOáOáDDkk‚áQQDk‚‚ð‚ððð ð‚ð‚‚‚‚‚kkkk‚‚k‚kkòQòOxxDDDò5QQDD'ODDDDákkDQOOODááOOáááDkkkáá'µQk‚ððððzðð ‚‚‚‚‚k‚‚‚kk‚‚kkk‚ááòOxOxxxò5Q'Q5OOáxDDááákQ'QODDDáOOkQ''Dk‚áDD'k‚‚‚ððzðz ð‚k‚k‚‚‚k‚k‚‚‚kkkáDDOOxòQQò5'µQ5OááxxxáDákkQááQòòáOkQQµ'‚‚‚Dðð‚‚ð‚ðððzz z ‚‚kkkk‚ð‚‚áDD‚D‚kDDáOáòQ'òQò5Q5òáDááxáDDákááDQòòQòOOkQQD‚ððáðððzððzðzzzz ‚kððkðððð‚‚áDDD‚‚kOáááò'µòQááòòxáDDáQQDQQkkDDQò''QQkk‚kDááðáððzzðzzzð z ‚ðððð‚ðð‚‚‚ááDáá‚‚káááDQòQQáDDxxQQDQ''''QQkkOQò'AQkkkk‚DDáááDððzzzzz ð‚‚ð‚‚ð‚‚‚áááòòá‚kkOáDDDQQáDDDxQQ''Q'µQQ'QDkkOOòQQOkk‚k‚DáQDDðzzz z z zz ðzððððð‚‚‚òQ55kkOáDDODxxáDDxQ''µQ'µAAQ'QDDkO5OQOkk‚‚‚‚‚Q'Qðzzzz zzz zzðzð‚‚‚òQ'5ò5kOkkOOOOxDxááQ'µAQ'µµAQQQDDQQò5ODDDkDDD‚‚Qðððzz z zzzzðððááò5Q'ò5kkkOOOOxxxáááQ'QµAQQµ''QááDòQ'òkODQ'DD‚ðDDDò5zzz z zððáááDD5òò5k‚‚kkOOQQxkááDáDQ''OQ'QQkkkáòòQ5kkQµ'QDááðDò'Q5ðz zz zz zzzððáDDDD5‚‚‚‚kkkkk'µQkOáDDkkOOkOáOOkòòkkk5kDDò''QááðððQQòðð zz zzz zz z zðzðD‚‚‚ð‚‚‚‚kkkáá'kkkDOákkk‚káDkDáQ'òákkkDááòò‚‚‚‚ðááòò ð z z zzzððð‚ð‚‚QQ‚k‚áááDkk‚kODáá‚‚áDDkkDDQDákk‚ákk‚‚áDDðááDð ò z zzzzðzððððáQ'‚‚‚kDDkk‚kkkDDQQ5áDkkkáá‚DDák‚‚‚kááDD‚ðáDD òQò zz zzzððzðáááDD‚ð‚‚k‚‚‚k‚kkDQòò5‚‚kòòá‚‚‚‚‚áá‚‚áDDDððáðð ð ò zz zzzzzzðððDDDð‚‚‚ðá‚‚‚‚‚kòQ'ò5D‚áQò‚‚‚ò‚áDDDòòDááDððð ðð z zz z z zzzððzDðððDðááá‚‚á‚òòQD5D‚áá‚ð‚òQòááD555òáDDD ð ðð zz z zððzzzðáðáDááQòáá‚‚òðDDDðá‚ðð‚ðòðáðò5ò5òòD ð ð zzðzDáázáááDDòQ'òáð‚ððððDðððð ðððððò5òQ55ò zz z zzzzzzDáá55ááDòòQ5zððzzðòòðzð ðððzò5ò'Q5ò zzz zz ò zzz DD55òòDðáá5zzzðz zòQðzzòQðð zzz55òòò zzz òQò z zz ò5òQò5záðzðzðzz ðð ò'Qò zzz 55 ðzz z ò z zò5Q'ò5zzzzzðð zz ð 5Qòò z ððððz zzz zz ò5ò z ð zz z 5z z ðð zzz z z ð z z zz zzz ò zz zz ðð zz ò zz òQò z zz z zz ð z òQò z z ò zzz zz zzz ò zz z zz z z
160 170 180 190 200 210 220 230
110
120
130
140

Page 7 Весна Корея
Pattern Name:Весна
Designed By: Корея
Copyright: перенабор Arsa
Fabric: Aida 14, White
231w X 140h Stitches
Size: 14 Count, 41.91w X 25.40h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
f 2 DMC 209 Lavender-DK
W 2 DMC 300 Mahogany-VY DK
ü 2 DMC 310 Black
\ 2 DMC 317 Pewter Gray
ï 2 DMC 318 Steel Gray-LT
q 2 DMC 320 Pistachio Green-MD
¤ 2 DMC 321 Christmas Red
… 2 DMC 327 Lavender-VY DK
K 2 DMC 350 Coral-MD
] 2 DMC 367 Pistachio Green-DK
À 2 DMC 368 Pistachio Green-LT
b 2 DMC 413 Pewter Gray-DK
Ö 2 DMC 415 Pearl Gray
¸ 2 DMC 435 Brown-VY LT
Ø 2 DMC 437 Tan-LT
0 2 DMC 472 Avocado Green-UL LT
' 2 DMC 601 Cranberry-DK
Q 2 DMC 604 Cranberry-LT
2 DMC 645 Beaver Gray-VY DK
D 2 DMC 702 Christmas Green
? 2 DMC 742 Yellow-DK
2 DMC 743 Yellow-MD
z 2 DMC 772 Yellow Green-VY LT
Z 2 DMC 780 Topaz-UL VY DK
_ 2 DMC 783 Topaz-MD
é 2 DMC 796 Royal Blue-DK
U 2 DMC 799 Delft Blue-MD
$ 2 DMC 800 Delft Blue-Pale
j 2 DMC 801 Coffee Brown-DK
A 2 DMC 814 Garnet-DK
µ 2 DMC 816 Garnet
5 2 DMC 819 Baby Pink-LT
O 2 DMC 890 Pistachio Green-UL DK
á 2 DMC 907 Parrot Green-LT
x 2 DMC 934 Avocado Green-VY DK
 2 DMC 938 Coffee Brown-UL DK
ò 2 DMC 963 Dusty Rose-UL VY LT
k 2 DMC 986 Forest Green-VY DK
‚ 2 DMC 988 Forest Green-MD
¿ 2 DMC 3053 Green Gray
ð 2 DMC 3348 Yellow Green-LT
S 2 DMC 3371 Black Brown
‹ 2 DMC 3753 Antique Blue-UL VY LT
N 2 DMC 3755 Baby Blue
w 2 DMC 3761 Sky Blue-LT
- 2 DMC 3823 Yellow-UL Pale
p 2 DMC BLANC White
Floss Used for Half Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
D 1 DMC 702 Christmas Green
á 1 DMC 907 Parrot Green-LT
p 2 DMC BLANC White

Page 8 Весна Корея
Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1 DMC 435 Brown-VY LT
1 DMC 743 Yellow-MD
1 DMC 814 Garnet-DK
1 DMC 986 Forest Green-VY DK
1 DMC 3371 Black Brown

Page 9 Весна Корея
Расход нитей
Нитей в мотке:6
Длина мотка: 795.0 cm
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
DMC 209 135 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 300 80 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 310 167 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 317 106 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 318 196 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 320 351 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 321 287 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 327 128 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 350 167 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 367 216 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 368 410 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 413 36 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 415 81 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 435 572 0 0 0 27.3 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 437 456 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 472 666 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 601 162 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 604 783 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 645 51 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 702 1971 19 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 742 28 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 743 322 0 0 0 5.1 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 772 707 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 780 224 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 783 581 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 796 65 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 799 113 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 800 345 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 801 286 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 814 62 0 0 0 2.8 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 816 158 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 819 112 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 890 643 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 907 1745 112 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 934 758 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 938 191 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 963 375 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 986 2229 0 0 0 3.3 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 988 1735 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3053 55 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3348 1731 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3371 174 0 0 0 3.5 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3753 952 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3755 131 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3761 119 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3823 200 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC BLANC 260 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
X