zhovta_roza распечатала

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.24 Мб

Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Page 1 Reine Lucia Veronique Enginger (2)
(3) (4)
KK K KK K pKp K KpKpp K § pKKKpp K §Q pKKpKp K §§Q [ pKKKppKp §Q§ Q[[ pKKKpKKKp QQ§§§§§§ §Q§ QQQ[ pKkKKpKKp QQQ§§§ §§§§§§ Q QQQQQ[[ pKkKKKKKp § § Q§§QQ§[Q[ KkkKKKKp §§§§ § Q§§QQ§QQQQ KkkkKp ™ §§§§ § §§§[Q§§§[[[ pppKpK ™ ™™ QQ§§ § QQ§§[§ §QQ[[[ kKKK ™™ Z ™ QQQ§ QQQ§[ §QQQ[QQ[ kKKK ™ ZT¬ ™ ™ Q QQ[QQ[ §Q§§[Q[[ kk ™ ¬TT¬ ™™ QQ[[Q[ §§§QQQ[[ kk ¬ZT¬Tv™ §§§ Q§§[[[ Q§§QQ[[ k ¬¬ZZTTT §§§§QQ QQ§Q[[ §§§QQQ[[ k ¬¬¬¬ZZ™TT § §QQQ§ QQQQ§Q[ §§§Q§Q[[Q ¬T ™ k ™¬¬T¬Z™TT § §QQ§ Q§[[QQ[ § Q§§Q[QQ ¬¬TT ™ kk ™¬T¬¬Z™™TT § §QQ§§§§ Q§Q[[[[[ Q§§§QQQQ ™™ ¬¬¬¬¬¬g™ kk ¬™¬T¬T™ZVVT § §§§§§§QQQ QQ§QQ[[[ §Q§§QQQQ ™™¬™T¬¬¬¬g™ k ¬™VTTZZ™™V™ QQQQ§Q[[ Q§§QQ§Q[[ g¬™™TT¬ZZZ™ k T™VVTTZZ™Vg Q§QQQQQ[ §QQ§§§Q[Q g¬™™TT¬TZZ™™ kg T™™V™TZZ™Vg QQ§Q[[Q[ §§§QQQ[[Q ¬¬™™TTTZZ™™ kg ™g™™TZ™™g™ ¬ QQ§§Q[[[[§Q§§§QQQQ ¬¬¬gZTT™™™™ k ™gg™™Z™™™ ™ ¬¬¬¬ QQ§QQ[[[ §§QQQQQ[ ¬¬g™ZTZ™™ kg gg™™™™™ ™™ ™™ ¬¬¬¬° QQQQQQQ[ § §§QQ[[ ™™™gg™ZZZ™™g k gggg™™ ™™ ™™ ¬¬¬¬¬v QQ[[[QQ[ §QQQ[[[ ™™ ™ggg™™™™™g kg ™™™™gg ™™ ™™ ¬¬¬vv> QQQ[[[[ §§§QQ[Q ™ ™gggg™™gg kg ™ggggg ™ ™V™ ¬¬¬¬v©> QQQQQQ[§§§QQQQQ ggg™gg™™ kg gg™gg ™™ ™V™™©¬¬¬v©© QQQQQ[ QQ§§QQ p gg™™™™ pp k ggg ™™ ™VV™™©©¬¬¬©© QQQQ QQQQQ Kpp ™g™™ pppp gg ™™ ™V™™™©©©©¬©© QQ QQ KKpppp ggg pppp g™™ ™™VVV™™ ©©©¬¬ QQQQQ KKppKK gg pKpp g™ ™VVV™™™ E©©¬ QQQQQ[[[QQQQ QQQQ KKKppKK g KKpp g™ ™gVV™™™™ ©°©© QQ§§[QQQ[[[[[[QQ QQQQQ[QQQQQ KKKppK gg KKp ™ k ™gVV™V™ v©©°© Q§§[[[Q[[[[[[QQQ QQQ[Q[[[[[[[QQKKKppK ™ g KKp ™™ kg gVVVVV™ vvv©©° QQ§§§[[[[[[[[QQQ Q[Q[[[[[[QQQQQKKKKpK ™ gg Kp™™™ kgggVg™™g >>>v©¬¬ Q[QQ§§§[[[[[[[[Q QQ[[Q[[[§QQQQQQQKKKKK VVVVVgg ™™™™™™kkggggg >>vvvv° [[QQQ§§§§§[[[[[Q Q[Q[[[§§§§§QQQVVVVVVKKK VVgVVVVg ™™™™™™™™kVVVVVVVvv>>v¬¬ [Q[§§Q§§§[[[[[[[ Q[[[[§§§QQQVVVVVVV™™™™™ VVgg™™VVgg™™™g™™VVV™™™™gVVgvv>>>¬ Q[[QQQ[Q§§§[[[[[ Q[[Q§§§™™VVVVV™™™VVVV™™™VVVgg™™Vg™g™gg™VV™™™g™gVV™ggvvv>© Q[QQ[QQQ§§§§QQ Q§§QQ™™™™™V™™gggggV™™™VVggg™™VVggggVV™™™™ggV™V™gggvv©© [[[[QQ[§§QQQQ QQQ§§QQQV™™™™™™™™gggggggVgg™™™™VVgggV™™g™ggVV™™™©gggg©° [[QQ[[Q[QQQ QQQQQQgggg™™™™ggvvvvvggVVggg™VVVggVV™ggggVV™™™©©©©©¬¬¬ [[Q[QQ[[[ QQQQ™™gggvvggvvvv¬¬vvgggggg™VVgggvvggggVVVVVg©©vv©©©¬ [[[[ ™™ggggvvvvvvv¬¬¬¬¬¬vggggggvvvv©v™ggggV™Vggk©vvv>©> ™™ggggvvvvv¬¬¬¬¬¬¬¬vvvvvvvvvvv©©vvggVVV™™gkkk©vvv>> ™™™™™ vvvv¬¬¬¬°°¬¬vvvv©©©vvvv©©©©¬vggVV™™gkkkkkkvvvv ™™™™™ vvvv¬¬¬°°©©©vvv©¬¬¬¬©©©©©©©¬¬vvgg™ggkVVVgkkvvv> Q ™™™™™ vv¬¬¬¬°°©©v©vv©¬¬¬¬>>¬©©©©©¬¬°¬vvvggVV™™gkkk™™vv Q ™™™™™ vv¬¬¬¬¬°©©©vvvv¬>>>>>>>¬¬¬¬¬¬°°°¬vvv™™™ggkk™™™™gk QQ ™™™™™™ v¬¬¬¬°°°°©©¬¬¬¬vvvv©©©>>°°¬¬°°°°°°¬¬¬™™gkk™™™™™kk Q ™™™™ v¬>>>>>>¬¬¬¬vvv©©©©¬¬©>>>°°°°°°°°°°°™ggkk™™™Vkkv Q ™™™™¬>>vv>>>>¬vv©©©¬¬¬¬¬¬¬©©©©©°vvvv°°°°gkk™™™Vkkgv Q Q ©©¬>vvvvvv>>>vEEEE¬>>>¬¬¬¬¬©¬¬>>>>vvvv°gg™™VVgkggv QQQ ©©©©>vvvv©©©©©EE©©©©vvv>>>>>¬¬¬>>>>>>>>vvg™™™™™™gggk QQ ©©©©©>vv©©©©©©©¬¬¬¬©©©©vvv>>>¬¬¬>>¬°°¬vv>vgg™™™gggggk Q[ ©©©¬¬vv©©©©¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬E©©©vv>>>¬¬¬¬EEE°¬¬vvvggggggkkVk QQ[[ ©©©¬¬vv¬©¬¬¬¬¬°°EEEEEEEE©©©vvv>>¬¬EE°°°°¬¬vvvgggg™VVVk [[ ©©©¬¬¬>>¬¬¬¬°°>>>>>E°EE¬E©©©vv>>EE°°°°°°°¬¬vvv°gVVVVkk QQ ©©¬¬¬>>>v©©>>>>>>>¬¬°°°¬°°E|©©©°EvvvvEE°°¬¬¬v¬°°VVV™gk Q ¬¬¬>>v©©>>>>¬¬¬¬¬EE°°°¬¬°°°||Evvvvvv>>E°°¬¬¬°¬¬™VV™gk ¬¬>>>©©>>>¬¬¬°°E°°°°¬°¬¬¬¬°°|>>>°°¬©v>>°°¬¬¬¬¬¬™V™™vv >>>>v¬©©>¬¬¬°°°E|°°>¬¬°¬¬v¬°°|©¬>>°°¬©©>>>°¬¬¬¬°™™™v>v v>vvvv¬¬©©¬¬°°°E||°>>v¬¬v¬¬¬v¬°E|©¬>>°°¬©©>>>EE¬°°™™™>>© vv¬¬¬¬¬©©¬¬¬EE||>>>>v¬vvvv¬¬vv¬°Ev©¬>v°°¬©>>>>>E°™™™>>©© vv¬¬¬°°v¬E>>>>>>vv¬E||vvv¬¬vvv°v©©¬vvE|©©>>©¬E°™™>©©©© ¬¬°°°°v°°vvvvvv|||EEE||vv¬¬EE°°v©¬vvE||¬©©¬°E™™>>©©>> ppppppp >>¬¬¬v¬°°E°E||E||E|¬°|°vv¬v¬EEv©©vvEEE|°°°°>>>v©©>>> KKKKpppppKppp >>¬¬°vv°°°°°EEEE|¬|¬¬°°|vvvv¬EEv©vvEE°°¬°°>>v©¬¬>>>> KKKKppKppppp >>¬¬°vv¬°°©¬°°EE||¬|¬¬|||¬vvvEE°vvEE°°¬°°>>v©©¬E>>vv KKKppKppppp >>¬¬°°vv°°©©¬¬¬E°|¬°||°°¬¬°E¬¬E°°vEE°¬¬°°>>©©¬¬E>>©© KKKpKKppKpp >v¬°°°v¬°°©©¬¬°°E|¬¬°¬¬E¬¬°¬°°°°°vv°¬°°v©©©¬¬°°©©EE KKKKppKpppp >vv¬¬°vv¬°°°°¬¬°°E°°¬EEEE¬°E°¬¬°°¬©¬¬¬vv©©©¬°°EEEvv KKKppKpppp >>v¬¬¬°°¬¬¬°°v¬¬°EEEE°¬¬vEEE°¬¬¬¬¬©¬¬¬vv©©¬°°°EE>>v KKpKKpKpp >vvv¬¬EE¬¬°°vv¬¬¬°°°¬¬vvEE°¬¬¬©¬¬¬¬¬¬kvv©°°EEE>>vv KKKKpKppp >>vvv¬¬°°°°EEvvv¬¬¬¬¬vvvEv¬¬¬©©©©¬¬¬kkkvvEEEE>>>>¬ kKKKpKKpp >vvvv¬¬¬°°EEvv¬vvvvvvEEvv©©©©©¬¬¬¬kKv©vvvvE>>>>¬ kKKKKKKpp VVVvvvv¬¬vv¬¬EvvvvEEE°EEEvv©©©©°kkKKvv©©©©¬>>>>>¬ kkKKKKKVVVVVVgggvv¬vvv¬¬¬EEEE°E°¬°EEE©v©°°kkKKKv©©©©¬>>>>v¬¬ ppppkkKKKVVVVVV™ggggvvvk°°¬¬°E°¬°°°©¬°°E°°°°KpkKKKv©©©v>>vvv¬¬¬ pppppKKkkkkVVVV™™ggggggvkk¬¬°°°°E¬©°©©¬¬°°°°°KkpKpKKKv©©¬©¬¬¬¬¬¬° ppppKKkkkkkkVVVggggggkkkkkkkk¬¬¬¬°°E©©©©©¬¬°kkkkppKpKKvv©¬¬©©©¬¬¬¬> pppKKkkKKK VVV™™kkkkkggkkggg¬¬¬¬ggggg©©©©EKkkkKpp[ pK©©©©¬¬©©©©¬©> ppKKKKKKK VVVV™kkggggg™™gg™™gg¬gggggk gggKKKKkKKp[[ p ©©©©¬v©©©¬>> ppKKKKK VVVgggg™™g™™™™™™g™gggg™ggk ppKKkKpp[[FF EE ©©©>vv©¬vv ppK VVVgg™™g™™gg™VV™™g™gg™™gg k pppKppFFFF vvEE ©©>>v©©©v ppK VV™VVV™VV™™™g™™VV™™™™g™™g k VVVVVpppF[F ¬¬¬¬EE>v©>>>vvv pK ™V™™™™™™™VVVV™™™™VVVV™™™g gkkVVVV™VVV pFFF vv¬¬¬¬E>>©©v>>>¬ p ™™ ™™™™VVV™™™™™™ggg ggkV™V™™™VV FF vvvv¬¬E>>vvv°°vv ™™™™™™ k gggkVVg™™VVV FF vvv¬¬E>>¬¬¬¬v>
10 20 30 40 50 60 70 80
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Page 2 Reine Lucia Veronique Enginger
(4)
§§Q §§Q §Q§ §Q§Q§§§§ § QQ§Q
§§§QQ QQ§ §§§§ QQQ
¬ ¬¬¬ ¬¬° ¬¬v vv> v©> v©© ¬©© ¬©© ©¬¬ ©©¬ °©© ©°© ©©° ©¬¬ vv° v¬¬ >>¬ v>© v©© g©° ¬¬¬ ©©¬ >©> v>> vvv vv> ™vv ™gk ™kk kkv kgv ggv ggk ggk kVk VVk Vkk ™gk ™gk ™vv v>v >>© >©© ©©© ©>> >>> >>> >vv >©© ©EE Evv >>v >vv >>¬ >>¬ >>¬ v¬¬ ¬¬¬ ¬¬° ¬¬> ¬©> ¬>> ¬vv ©©v vvv >>¬ °vv ¬v>
§§§§§ §§ §§§Q§§§§ §§§§§Q §QQQQ§§§§ §§§§§§QQ §QQQQQ[[[§§ §§QQ§§QQQ QQQ[[[[§§§§§§§ §§§§Q[QQQQ§§§QQ[[[Q§§§§Q§QQ§§ §§§§§Q[[[Q[[[§Q[[QQQQQQQQQ[QQ§ §§§Q[Q[[[[[[[[§§§QQ[QQQ[[QQ§ §§§[[[[QQ§§§§§§§§§§[QQQQ[Q§ ¬ §§§[[QQQ § §§§QQ§§§[Q[[Q ¬¬ §§QE¬¬ §QQQ§[[[Q§§§ ¬¬ ¬¬ [EE¬ ¬ §Q§§§[§§§QQ§§ E¬ ¬°¬ [EE¬¬ ¬ Q§QQ§§Q§Q§§§§§ § EE¬¬°°¬¬ [EE¬ QQQQ§QQ§§§§§§§ § EE¬¬°°¬¬ [[E¬¬ ¬°¬ ¬ ¬QQQ§[QQQ§§§§ § EEE¬E°°°¬¬[E°¬¬°° ¬ ¬¬Q§[[Q[[QQQQ § ¬¬¬EE¬E°°°¬QpE°°°¬¬ ¬ ¬¬¬[[[[[[ QQQQ § ¬¬¬¬¬EEEE°°°°ppE°¬¬¬¬¬¬¬¬[[[[ [Q ¬¬¬¬¬¬EEEEEEKpppp°°¬¬¬¬¬[Q §Q QQ ¬¬¬¬¬¬¬EEKKKKppKKKK[[[[Q§Q QQ§ ©¬¬¬¬EEE©KKKgKKppK[[[[QQQQQQQ§§ § ©©¬¬EE ©©pKgKKgpppp[Q[[Q[QQ§§§ §§ ©¬¬¬©©©ppggKgKppppp[Q[[[[Q§§ §§§ ©¬¬©¬ppKKggKKKppp[[[QQQQ§§ §§§§ §§§ Q ©©©¬¬pEEgKKKEEpp¬[[[[[Q§ §§ § Q ©© p ™gE¬EEKp[QQQ[[§ §§ p §§ §Q ™™¬¬¬E¬K¬§Q§QQ[[§ pp Q p ™g ¬¬¬¬¬K¬§¬§QQ§ pv p Q§§§ pp V™g ¬¬¬¬K§¬§¬ KKvvppv K § §§ pKpppVg QQ¬§¬¬¬¬¬ KKvpppvvKK §§§Q ppKKpppg QQ§§¬¬§§ KppKppvvK QQQQ ppppKppp §§ KppKppvvpK ppppKKppp©©©© KpKppvvpp ppKKKK¬¬¬¬¬©©©©© KpKpppppK Q ¬¬¬¬pK¬¬¬¬°°¬¬¬¬¬©©©© KpKppKK §QQ ¬¬°¬¬¬¬°¬¬°°°©©©©¬¬¬¬©© kKKpppp §§§Q ¬¬°°°¬¬°©©©©©©©©©©©¬¬¬¬¬© KkkKK §§§Q ¬°°°°°°©©¬¬¬¬°°°°°°¬¬¬¬©©© KKK §§§§Q °°°¬¬°©©¬¬¬°°°°©©vv°°¬°°¬¬©©©KK §§QQQ >>¬¬¬©vvvv°°°°v©©©©v°°°¬¬¬¬¬¬©K §§[[Q >>>¬¬vvvvv°°°v©©¬©©vvvvv¬¬¬¬¬¬©©©[[[QQ§§§§ [ v>>>¬vv©vv°v°°¬¬¬¬©¬¬©©vv¬°¬¬¬¬©©QQQ[[[§§§§ [[ [ v>>>>vvvvvEvv°EE¬¬¬°¬¬¬©vv°°¬¬¬©©©QQQQQQ§§§§ [ F[[ [[ vv>v>©vv>Evv°EEEE¬¬°°E°¬°¬¬°°¬©©©vvvQQ QQ § [[ [ FF[ F[[ ©vvv>vv>>EvEEE~EEEE°E°E°°°°¬°¬¬©©©°vv [F[ F[[ F [F[ [[ ©©vv>v>>>E>vE~E~E~EEE©°EE°EE°°¬°©°©vv [[F F[ F [ [[ ¬©vvE>>>¬E>>vE~EZE~E~E©©EEE°°¬¬v°©©v [F F[ [F[ ©E©©EE>¬E>>>>~ZEZE|~~E~v©EE°°°¬v°©vv F[ ©¬E©EEE¬v>>>>~~~|~~Z|~>v©EEE°¬vv°©© © QQ EE¬EEE¬vv>>vE>>~~Z|~~>>vvE¬©©©vv©©© ¬©© [ [Q[Q °°EEEE¬vv>vE>>vvv~~Z>>vv©¬¬©vvvE©©¬¬©©© F[ QQ [Q QQQ °°EEEEE¬vvE©>v©¬vv~~>¬¬EE¬©vvvEEE°°¬¬©© [F[ [QQQ [QQQ ¬¬¬Ev¬EE¬¬©©©©°°¬vvv¬¬E¬¬©vvEEEE°°¬¬¬© F[ [[ Q[ [Q QQQ [ ¬¬E>v¬°EE¬©©°°vv>¬°¬¬°¬¬¬vvEEE¬¬E°°¬¬¬ F[ Q [QQQ [QQ[ [[[ ©©E>v©°°|E©°vvv©>>>°°°¬vvvEEE¬¬vv°¬¬¬¬ QQQQ Q[[ F Q[[ [F[ °°E>v©¬°E|©°©©©©©>>>>¬¬||EE°°¬©vv°¬°¬E [Q[Q F F F F[ °°>vv©¬°E||¬©©©¬©©©||EEEE°°°¬©vv°°°¬EE [Q F F F ¬°>v©¬°°°¬¬|v©¬¬°||Evvvvvv©©©vv¬°°°EE F F F ¬¬>v©©©©vv>>>>>°°°vvv>>>vvvvv¬¬¬°°EE F § F F§F [[ ¬¬vvv©©>>>°°EE>>>¬¬>>>>v°°°°¬©vv°°°°E § §§§ §§§§F [[[ ¬¬¬vv>>>v°°¬°°E°>>>>¬¬¬¬°©©¬©vv°°°°°E §F § §§F§ § [ >©©¬¬¬EEvvvv¬°°¬¬¬¬¬¬©©©vvvvvE°°°E°°E K §§ §§ § § §§ >>>>>©©EE©©vv©¬¬¬¬¬¬EEvvvEEEE¬¬¬¬¬EEE p Q§§§§§ §§ §§§§§§ v>>°°°©©©EE©vv©¬¬©vvEEE°°°°°¬¬¬¬¬¬¬¬ Kpp Q§Q§§Q§§§§§§Q§§Q ©°¬°°°°°°°E©©vv©vvvEE°°¬°°©vvvv¬°°° ppppKK Q§QQQ§Q§§Q§§QQ v¬¬¬VV¬¬°°°E©©vvvEE¬¬°¬¬¬vv>vvvv° pKKpKpp QQQQQ QQ QQ v©©©VVV¬©©©°EEEEEE©©>>¬vv>>vv©¬ KKppKpp vv©©VgVV™¬¬¬°°°°E©©©©©>>>>v©¬¬ KppppKp vv©©™Vgg™™¬¬¬¬°°°¬¬g©©©>>vv©¬ g™ KppppKp vv©VV™ggg™™¬¬¬¬¬¬¬¬ggg©©>>v gggg™ kKpppKp kvvVVVgggg™¬¬¬¬¬V™ggg™™™™™™ ggggg™V kKKppKp kkgVV™™ggg™™¬¬gVVV™gggg™™™™ggggg™™ kkKKKK kkVVV™™gggg™™kkkVVVV™™ggggg™gg™™™V KkkkkK kgVVV™™g™™g™™kkkVVVVVVg™g™™™™gg™™ kkKK V ggV™™™™™vvvg™™kkkVVVVVV™™g™™™gg™™ kk V™™ ™ gV™™™vvvv¬vv™™kkkkk¬¬VVVVVV™™™gggV kk V™ ™™ kV™Vvvv¬¬°°°¬¬kkkk¬¬¬¬¬gggVVgggg™™kk ™™™ ™ v™™vv©©¬¬E°°°°°©k¬EE¬¬¬¬gggggggg™™k ¬¬¬¬¬ZZ ™ ©©vvv©¬¬EE©v©©©¬©¬¬¬E°¬©©vvggg™™™™gV¬¬¬¬¬ZZZZZZ ©>vv©¬EE©vv©©¬¬¬¬¬¬¬EE°¬©©vv™g™™™™ V¬¬¬TTTZZZ™ ©>v©¬¬Evvv¬¬¬¬°¬°°°¬¬E°¬¬©©vvvv™™ ™¬¬°¬T™VVZ°™ >>v©°Evv©¬¬¬vv°°°°°°¬E°°¬¬©©©vv™ ™¬¬™™™VZZTZ VVV vvvv°vvv¬°vvv©©©°°°°¬EE°¬¬¬¬¬vvk ™g™™™™V™ZZ°ZV V v©°°°vvv°vv©©©©©©°°°EEE°°¬¬¬v¬kk™gg™™™VTTTT°™ § v©©EEEvv°v©©©¬°°v°°EEEEEE°°¬¬kkk™gg™™VTTTT™™ § °°°v°EEvv©©©¬¬°°°°E°EEEE>>>°kkkgg™gg™Vgg™™™ Q § § E°°Evvvv©©©¬°°vvv>>>>E°>>>>>>ggggggggVg™™™ QQ §§§§ § §§QQ v©vvvvv©©©©°°vv°>vvvvvvvvvvvv>¬vvg ™™™ Q §Q§§§ §§ §§QQ ©©¬vvvvv©¬°°°°°vv>EEvvvv©©vv>E¬¬¬vv Q§Q§§Q§ § §§QQ ¬°¬¬¬¬E°°°EE°vv>>EEE¬¬¬©©vv°E¬°°¬v¬v QQ§Q§QQ§§ § §§ ¬°EE>>EEEEE©©©>>EEE°°¬©©©EE°¬©°°°¬¬ QQ§Q§§QQ[§§§§ §§ ¬°°EE>>E>©©©>>>EE°°°°¬©©EE°¬¬©©E°°¬ QQ§Q§QQQ[[§§§Q § ¬°EEE>>¬>>>>vv~~E°E°¬°EEE°¬¬¬©©EEE¬v QQ§Q§QQ[Q[Q§§[Q§ °°E>>>¬©©©~~~~~|~E°°°°°EE°¬¬¬©©EEEEv p [Q§Q§Q[Q[Q[Q§§Q§ °>>>>¬E©©~~~~|~~E~°°E°¬¬¬E°¬©©¬EE°v pp [QQ§§Q[Q[Q[[§§Q§ >>>>¬E°E>~~~Z~~|~°°¬¬¬°v¬¬E©©©EE°¬¬ ppp [QQQ§Q[Q[Q[[Q§[Q >>>¬E°°>>~~~~Z~E~°°°°°©v¬¬¬©©©©E°¬ pppp [[QQ§[[Q[Q[[Q[[Q >vvEE°°>>~|Z||~°°E°°°©vv¬¬¬¬©©©E°¬ pppppK Q[Q[[[[[QF[Q[[Q >v©E°°>>~~~|~|EE°°°©©vv¬¬¬¬¬¬©©°¬ pppppK §Q§ QQQ[QQ[[[QFF[[[[Q vvEE°>>~Z°EE|EE°°©©vvv¬¬¬¬E¬¬©¬° ppppppK QQQQQQ[[Q[[[FF[[[[QQ ©©v°>>~°°~EZE~EE°vvvvv¬¬¬EE¬©¬¬v ppppKK § Q[[[Q[[[[[[QQ[ ©©°°>°°°°¬EEE°E°°°vv¬¬¬©¬E¬¬¬¬¬v¬ KKpppKK Q[[FF[[FFQ[[ ¬°°°°°°°¬¬E~Ev°°vvvvv¬©vvv¬¬¬¬¬©© KppKKK ppp QFFFQQ >v°°¬°°v¬¬EEEvvvvvv>v©vv°v¬¬E¬©©©KKKKKK KKpppK Q§§QQQQQ >vv°¬°vv¬¬E°Evvvv>>>vvv°°¬¬E¬¬©©KKKKKKKKKKKppppg QQQ§QQQ[
80 90 100 110 120 130 140 150 160
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Page 3 Reine Lucia Veronique Enginger (4)
pK ™V™™™™™™™VVVV™™™™VVVV™™™g gkkVVVV™VVV pFFF vv¬¬¬¬E>>©©v>>>¬ p ™™ ™™™™VVV™™™™™™ggg ggkV™V™™™VV FF vvvv¬¬E>>vvv°°vv ™™™™™™ k gggkVVg™™VVV FF vvv¬¬E>>¬¬¬¬v> k gg™ggkVg™VV™VV™F[ KK¬vvvv©>>¬¬¬°v V™™™gg k g™ggggVg™™™™™VV™ ppKK¬¬¬¬¬¬>>©¬¬© VV™™gg™™g k ™ggggggVg™™™VVV™ ppKKKKKKvv©¬>>©¬¬ V™™™gggggggk ™™gggggVVg™™™V™V KKKKKK vvvvv©>©©¬ VV™™™™™™gggkVV™™ ™ggggggVg™™VVVVV v>>>>vv©©© ™™V™™™™gggkV™V™™ ™™gggggVV™g™™VVVVV gggvv>>>>vvv© ™™™™ggggggVV™™V™ ™™™g™gggVg™™™g™VVVV ggggggvvv>vvvv V™™™™gggggVVVgV™™ ™™g™gggVVggg™VV™™Vgggg™ggvvvv>vvv ™™™gggggggVV™Vg™™g ™™™ggggVV™™™™™™VVVgg™™™gggvvvv>> ™™™™™™gggVVVV™V™gg ™™™g™g™™VV™™™™™™VVggg™™™™ggggggv V™ggg™ggVVV™gV™V™g ™™™g™™ggVVV™™™VVVVg™™™™™ggg™™ggg VV™™™gggVVVV™g™™™g ™™™™™g™™™VV™™™VVVgg™™ggg™VV™™gg V™gggggVV™™VVgg™gg ™™™™™™™™™™VV™™™VVggggg™VVVV™™g Vgg™gggVVVg™™™ggg ™™ggg™™™VVVVVVVVgg™™VV™™™V™g ™™™™gggV™V™g™™™g [[gggg™™™™VVVVggggVVVVV™™g ™™™™™™gVVV™™g™ggg F[ kVggg™VggggggVVVVV™™™gg ™™gggggVVVV™gggg FF[ kk gg™™VV™™™™VVV™™g ™g™™™gVVV™™gggg FF kk gg™™VVVVV™™gV™gg ™™ggggVVVV™™gg FFF gk g™™™V™™g™™™gg ™™gg™gVVV™Vgggg F[ gg ™™™™V™™ggggg ™™V ™™™™gVV™™™V™g [F[ gg ™™™V™™g ™™™VVV™ ™™gggVVV™™™gg [[ gg ™™V™™ ™™™™™™™VVV™ ™™g™™V™VV™™™ [[ gg ™™™ ™™™™™™™™V™™™ ™g™™™™™™™ ™ [[[ ggg ™ ™™™™™™™VVVV™™ ™™™™ [[ gg™ ™ ™™™™™VVVV™™™ ™ [[ g™ ™™™VVVVVVV™ [Q g™ ™™™™VVVVVV™™ [QQQ g™™ ™™gVVVVV™™ [QQQ gg™ ™™gVVV™™™™ [QQ g™ ™gVV™™™™ QQ g™ gVV QQ V ggg g Q VV gg g VV ggg™ ™™™gg™ g™™ g™™g™ggVgVggVgVggVgVp gVpVpppp
10 20 30 40 50 60 70 80
110
120
130
140
150
160

Page 4 Reine Lucia Veronique Enginger
>>¬ °vv ¬v> ¬°v ¬¬© ©¬¬ ©©¬ ©©© vv© vvv vvv v>> ggv ggg ™gg ™™g V™g ™gggg
™™V VV™ V™™™
¬°°°°°°°¬¬E~Ev°°vvvvv¬©vvv¬¬¬¬¬©© KppKKK ppp QFFFQQ >v°°¬°°v¬¬EEEvvvvvv>v©vv°v¬¬E¬©©©KKKKKK KKpppK Q§§QQQQQ >vv°¬°vv¬¬E°Evvvv>>>vvv°°¬¬E¬¬©©KKKKKKKKKKKppppg QQQ§QQQ[ >>v¬°vv¬¬EE°°E°>>>vvvvE°©©EEE¬©©KKKKKKKKKkppKKK Q[QQQ[Q[ v>>v¬v¬°¬E°°°¬¬°>vvvvE°°©°°EEEv©KKKKKKKKkpppKKg [[[Q[QF[ ¬°>>>¬°°E°°°¬¬¬¬°EEEE°©©¬°¬¬¬©vvKKKkKKkkpppKgg [[[[FF ¬¬¬©¬°°¬°°°¬¬¬¬¬¬°E°°°¬¬¬¬©©©vvKkkKKkkppppKKg [FFF ¬©©¬°¬¬¬E°°¬¬¬¬©¬¬¬¬EE¬¬©©©©vvkkkkkkppppKpKgk§Q [[ ©©¬v¬¬°v¬°¬©¬©©¬¬©©¬Ev©©©©°°°kkkkKKKKKpKKKKk §§Q [[ QQQ v©¬¬¬°v¬¬©¬¬©©¬¬©©vvvvvvvvv°kkkkkkkkKKKKkKk §§QQ Q[ QQQ >©v¬¬¬vv©©©©©©©©©vvvv¬¬¬vvv™™KkkkkKKKKkKkkk §§QQ Q[ QQ >>¬¬¬¬vv©©©©©©©¬¬¬vv¬¬vvv>>™™™™™™gkkKkkkkk §§§QQ [[ QQ ©©¬¬¬¬¬¬vv©©©¬¬¬¬vv¬¬vvv>™™™™™™™™™kkkk QQQQQ Q[[ §§ v©©¬©©¬¬¬vvv¬¬ggg¬¬¬v>>>vgggg™™™™™™™ §§§QQQ Q[ §§§§§§ Vv©©©©©¬g¬v¬gkkggggggggVV™ggggggg™™™™ §QQQQQ Q[ §§[[[[ g vvvv gg¬¬gkk™™gggggg™™VVggggggg™™™ §§§QQQ [[ §[[Q[Q v ggggkkkV™g™gggggg™™Vgggggggg™™™ §§Q Q[ [QQQQ ggggkg V™™™gggggggg™VVV™™ggggg™™ § [[ [QQQ ggkk ™™V™™gg™gg™gg™VVVVV™ggg™™ Q[ [QQ ggk V™V™™™g™™gg™gg™VVVVVgggg™™™ Q[ §§§§ k ™V™V™™™™™gg™gg™™VVVVggggg™™™ [QQQ ™V ™V™V™™V™™™g™™gg™™VVV gg [[Q ™VV VVVV™V™™V™™™™ggg™VVV [[ ™ V™VgVV™™V™™V™g™™™™VVV [[ ggVVV™VV™V™™™VV™™VVV [Q[ QQQQQQQ gggVV™VV™™VVVgVVVgVV [QQQ[[[[QQQQQQ gVVVV™g™g™ggg™VggVV [QQ Q[[ VVgggg™ [Q Q[QQ QQ QQQ Q QQQ QQ QQ QQ QQ
80 90 100 110 120 130 140 150 160
110
120
130
140
150
160

Page 5 Reine Lucia Veronique Enginger
Pattern Name:Reine Lucia
Designed By: Veronique Enginger
Fabric: Aida 14, White
154w X 154h Stitches
Size: 14 Count, 27.94w X 27.94h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
© 2 DMC 307 Lemon v 2 DMC 445 Lemon-LT Q 1 DMC 642 Beige Gray-DK ¬ 2 DMC 726 Topaz-LT > 2 DMC 746 Off White | 2 DMC 832 Golden Olive E 2 DMC 833 Golden Olive-LT k 2 DMC 935 Avocado Green-DK ™ 2 DMC 987 Forest Green-DK V 2 DMC 989 Forest Green K 2 DMC 3011 Khaki Green-DK p 2 DMC 3012 Khaki Green-MD F 1 DMC 3021 Brown Gray-VY DK g 2 DMC 3345 Hunter Green-DK Z 2 DMC 3778 Terra Cotta-LT [ 1 DMC 3790 Beige Gray-UL DK ° 2 DMC 3820 Straw-DK T 2 DMC 3854 Autumn Gold-MD ~ 2 DMC 3859 Rosewood-LT
Floss Used for Half Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
§ 1 DMC 642 Beige Gray-DK
Floss Used for French Knots:
Symbol Strands Type Number Color
2 DMC 3021 Brown Gray-VY DK
Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1 DMC 832 Golden Olive
1 DMC 3021 Brown Gray-VY DK
1 DMC 3345 Hunter Green-DK

Page 6 Reine Lucia Veronique Enginger
Usage Summary
Нитей на моток :6
Длина мотка : 795.0 cm
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
DMC 307 728 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 445 933 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 642 835 581 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 726 1261 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 746 469 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 832 65 0 0 0 59.3 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 833 517 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 935 276 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 987 1142 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 989 639 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3011 417 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3012 376 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3021 82 0 0 0 62.2 0.0 0.0 7 0 1.000
DMC 3345 928 0 0 0 35.2 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3778 60 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3790 550 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3820 726 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3854 55 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3859 63 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000