roza

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.89 Мб

Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Page 1 010798 AH International design agency (2)
(5) Odessa (6)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????Ò?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????ÒÒ????Ò????????????????????????? ?????????????????????????????????????Ò??ÒÒÒÒ??ÒÒ?????????????????Ò??Ò???? ?????????????????????????????????ÒÒ??ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ???Ò?????????ÒÒ?ÒÒ??????? ?????????????????????????????Ò????Ò???ÒÒÒªªªªªªÒÒÒÒÒÒ?ÒÒÒÒ?ÒÒ?ÒÒÒ?ÒÒÒÒÒ?Ò ????????????????????????????ÒÒ???Ò?ÒÒÒÒííííííííªªªÒÒÒÒÒ?ÒÒÒ?ÒÒÒ?ÒÒÒÒ?Ò?ÒÒ ????????????????????????????ÒÒ???ÒÒÒÒíííííªªííííííªªÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒÒ?Ò ????????????????????????????ÒÒÒÒÒÒÒíííªªªªªªªªªªªííª4?ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒÒ ?????????????????????????Ò?ÒÒÒÒÒííííªª4444444ªªªªªªªª4?ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ ????????????????????????ÒÒ?ÒÒÒØØíííªª44444m4m4mªªªª444mÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ? ????????????Ò??????????ÒÒÒÒÒØØííªªª444m4mmm4m44mmª444mmÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ Ò?Ò?????????ÒÒ????Ò????ÒÒÒÒØíííªª4m44mtmttmmmmmm4m4mmmmmÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ ÒÒÒ??ÒÒ????ÒÒÒ???ÒÒ?Ò?ÒÒÒÒØíííªíª4mmmttmtttmmmmmtttmmmmmÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ ÒÒÒÒÒÒÒ????ÒÒÒ??ÒÒ?Ò?ÒÒÒÒÒØíªªªªm4mmmttttttttttttttttmm¿¿ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ ÒÒÒÒ?ÒÒÒ??ÒÒÒÒ?ÒÒÒ?ÒÒÒÒÒÒØííªªªªm4mtttttttttttt¿¿t¿¿¿¿WW¿ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ ÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒØííªª44mmmttttt¿¿¿¿¿¿¿¿kW###WW#WÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ ÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒÒÒÒÒÒØíªªªm44mmtkkt¿¿¿kk¿¿###WWWWW+++Ò4444444ÒÒÒÒÒÒÒÒ ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒªíª4mmt4mttkk¿k¿¿kkk##W##WW+++mmm4444444ªªª44ÒÒÒ ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒmªª44ttttt¿¿¿¿k¿kkk###WWWW+mmmm444mmmmmm4444ª444 ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒm4ím4ttkt¿¿¿kkkkkkk##WWW++mm¿WWkkttttttmmmm444ªª ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒmmíttkt¿¿¿¿kkkkkk¿###WW++m¿¿WWkkk¿¿¿t¿tttmmmmm44 ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒmm4ík¿¿¿¿kkkkkkk¿¿WWWW++kkWW++k#kk¿¿t¿t¿¿¿ttmmmm ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒmm4ík#k#kk##kkkíí¿WWW++WkWWW+k##k¿¿¿¿¿¿¿¿tttt¿mm ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒmtmmªí#######¿¿¿ªªíWW++Wk#WW+k4##k¿kk¿k¿kkk¿t¿¿tt ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ`ttmmmªí#####¿WW??4ªíW++WkW+W+k4####kkk¿kkk¿¿k¿¿¿¿ ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ`ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ`tmm4m4ªí###WWW?ww44í+¨Wk#W++¨kªW##kkkkkk¿k¿k¿k¿¿¿ ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ``ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ``tm4m4mmªí##WWª?wmt4++¨Wk#W++k4WW#####kkkkkkk¿kk¿¿ ÒÒÒÒÒÒÒ`ÒÒÒ`ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ`ttm4mmm4mªí#W1تmttk+¨WWk#++¨k4WWW#####kkk#kkkkk¿¿ ÒÒÒÒÒ`Ò`ÒÒÒ`Ò`ÒÒÒÒ`ÒÒÒ`ttmmmmm4mm4íí11Øtkk++¨WW+kª+¨k4WWW#####kk##kkkk¿kk ÒÒÒ`Ò`Ò``ÒÒ`Ò`ÒÒÒÒ``Ò``tttt4m44m4t4íí11k+++¨WW++kª¨¨t4WW#WW####k###kkkkk# Ò`ÒÒÒ`Ò`Ò`Ò````ÒÒ`Ò````¿ttmmm4m4ttt44íí++¨¨¨W+W+¨kª¨tªWWWW#W########k#### ÒÒ``Ò``Ò`````Ò``Ò`````¿¿tm44mmm44mtt44ªíí+¨¨W++¨¨¨kª4ªWWWWWW########k#### ``ÒÒ```````````````Ò``¿¿tmtm4m444mm4t44ªíí+W+W++¨¨km4ªWWWWWWWW##W#W###### Ò``Ò`Ò`````````Ò``Ò```¿¿tt444m4mmm44tt444ªíWWW++¨¨¨km4ª+WWW#W##WWWW##WW## ``ÒÒ`````Ò```````````¿¿tm44mm4mm44mmmt¿¿44ªíW++++¨¨+tmª++WWWWWWWW#WWWWWWW `````````````````````¿¿ttmmmmtm44m44m¿t¿¿44ªíWW+++¨++t4ª++WWWWWWWWWWWWWWW `````````````````````¿tttttmtt44mmmm44¿tt¿¿44í+W+++W+tmª++WWWWWW+++WWWkkk `````````````````````tt¿ttttmmmmm444ttttk¿¿¿44íW++W+++tª++WW++++++kkk#### ````````````````````k¿¿ttttm444m4444t¿¿kkk#W¿44íW+WWW+t4+++++++++####WWWW ``````````S```S`SS``k¿¿tttmmmmmmmmmm44ktmmt#WW4ªí+WWWWt4ª++++++###WWWWWWW ª`````````SS``S``S``k¿¿¿¿tmtmm44mmm4mmmmmk##WW44ªWWWWWt4ª+++++##WWW++W++W ªª``S``````S`SSSS``kk¿¿¿tttmttmmm444ttt¿mtt##WW4ªíWWWWtmª++++#WWW++W+++++ 4ªí`SS`S`S`SSSSS```kkk¿tt¿ttt444mm4mttmmt####WW4ªíW#W¿tm4+++WWW++++++++++ 4ªíí`S`S`SSSSSSSS``#kk¿¿¿¿t444tm44mm44mmkk##W##4ªíØ##¿tm4ª+WW+++¨+++++++¨ 4ª4ªíSSSSSSSSSSSS`##k¿kk¿tttt44mmm44mmtttkk###W4ªªí#¿¿tmmª+¨++¨+¨¨¨¨+++¨¨ ¿m4ªªíSSSSSSSSSS``##kkk¿¿¿¿¿ttmm4mmmm4mmtmmk#WW4ªªíØ¿¿tmmª¨¨+¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ¿mªª4ªíSSSSSSSSS``###kk¿k¿tttm44mm44444ttmt###WWªªíØ¿¿tmm4ª¨w¨¨¨¨¨¨¨¨ww¨¨ ¿mm444ªíSSSSSSS``W##kk¿k¿tt¿tttm44mm44444tttWWWW4ªíªØtmm44ª¨wwwwww¨wwww¨¨ #km4m4ªªíSSSSS```W##kkk¿¿¿¿tttmm44m444ttmmm##WWW4íª4Øtm4mªªww?w?ww??ww¨¨w kmm¿mª44ªííSSS```W#kkkk¿k¿¿ttm44444mm44mtttk####4í4ªíttm4ª4?????w??w?wwww k#¿¿m444ªªííSS``W####kkk¿tttmm444mmm44ttmmm##W#W4íªíªítmm4ª???????w??ww¨w ##¿m¿44m4ªªííS``WW##kkkkk¿¿t4444tm44mm4tmkktt##WWííªmªØttmªÒÒ?Ò????????ww ##kt¿tm444ªªíØ`WW#####kkkk¿¿¿tttt4m444mmmmmt#W###ííªm#ªØtm4ªÒÒÒ?ÒÒ????¨w? Økk¿¿mmmm4ªª4ØØWWWW##kkk¿¿¿t¿¿444mt44444ttkk###W#4íªm##ªØtm4ÒÒ?ÒÒ?Ò???¨w? Ø##¿t¿mmm44ªªªØØWW###kkkkk¿¿¿ttttmmmmmm4mmm####WW4íªm#m#ªíتªííÒÒÒÒ????¨? íØ#¿k¿mmt4m4ªª4ØØب¨¨¨kkkkkk¿¿¿ttttmm4444tmm####W#4íªmm#+تتí4ííí?????¨+ íØ#kk¿mttm4mª44ªªíØب¨¨¨¨¨+++¿¿¿¿¿¿¿tt44tt¿kk#W#W#4íªm##ØW¨ªØªmmmííí????¨ ªíØ##¿tttmm4444m44míب¨¨+++++++++WWWttt¿¿¿kkkWWW#44ííªªmتWªíت4m4m4í???¨ ªíØ##¿k¿¿m4m44mm44mmíب¨¨¨¨ªªªªª++++WWW###mmm44ªªªªªªíííØتííتm44m4ªíííí 4ªíØ##k¿tmtmm4m44tttmíب¨ªªíªííªííí++++W####¿mm4444ªªªªªªØØØتªª4ªªííímmm m4íØ##kkktttmm4mttWWk4ªªªííª4íª44m#Ø++WWW#¿#kk4t4mtm44444ªªííííªªªªímmm?1 t4ªíØ#kk¿ttttmtmtW#W#4ªª4ªí44ª444m#tØ++WWW#k#¿#¿¿t¿mtmm444ªªªªíííííªm¨++? tm4íØ##k#t¿¿tttmW###Wk4ª44í44ª444##tíØ+++WW#W##kt¿¿mtmmmm44444ªªííªª¨++¨? ktt4íØ###k¿tttttW#####k4ª4ªí444mm#ktªíØØ+++W#kk¿#¿mt¿mmtmmm44ªªííí¨¨+++¨¨ k¿ttíØ###k¿ttttt##k###kkmª4ª444m#kkm4ªííØ++WWWW##¿kt¿mttmm44ªªíím¨¨++W+¨¨ #¿tmmíØ##kk¿tttt##kk###ktª444ªmk¿kt4m4ªííØØ++WW#kkk¿¿kt¿ttmm4ªmm¨¨++WW++¨ #tk¿míØ###k¿¿tt¿#¿kkk##kkm444mmk¿kmmm4ªªªíØØØ++W#W¿#¿k¿¿tmmmmmww¨+++W+W+¨ Wk¿¿tmíØ##k¿¿¿¿¿t¿kkkk##ktm44mtk¿kmmm44ª4ªªíØØ++WWk#kk¿ttm¿ttwww++WW#W+++ W##k¿tííØ#kk¿¿¿¿¿k¿¿¿kk#kkm4mmt#¿ttmtm4444ªííØØØ++##W¿#¿k¿Wwww¨¨¨+W#W+W++ WW#k¿¿tíí###k¿k¿kk¿¿¿¿k¿kktmmtk#¿kkmtm4m44ªªííØØØ++WW##kkWwww¨¨¨¨W##W++W+ mWW##kttªí##k¿k¿kk¿k¿¿¿¿k¿kktk#¿¿kktmmtmm4ª44íííªØ++##kWWwww¨¨¨¨WW#W#W+++ mmW###k¿ªí####kkk¿¿k¿¿k¿¿¿¿k##¿¿¿ktttttmm444ªªªªíØØØWWWWwwww¨¨¨¨W###W+++Ø ttmmWW#¿¿ªí###k¿k¿kk¿¿k¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿tttt4444444ªªªíªØWWwwww¨w¨¨W##WW+++W+ tttmmWW#¿ªªí##kkkkk¿k¿k¿k¿¿¿kk¿k¿k¿k¿tmm44m444444ªªííØØwwwww¨¨+##W#W++W+w ¿¿ttm44W#¿ªí##k#kkkkkk¿kk¿k¿kkkkk¿kk¿tmtmm444m444ªªªííªØwwww¨¨W##W+W+ªªªª tttttmm44##ªí#k#kkkkkkkk#¿kkkkk¿kkk¿ttttmm4mm4m444ªªªªªØØww¨¨+W#444444mm4 t¿¿¿ttmmm444ª###k#kkk#kk##kkk##k#k¿¿¿ttmmmmm44mt4m44ªªííØØØmmm44mmtmtmtmt ¿¿kt¿¿ttmmm444ª####k##kk##k#k#k##k¿¿tt¿ttmtt4mtmmm4m4ªªªííØØtttmmtttttttt k#kk¿m¿t¿tmmm44ª#####k########k#kkk¿¿¿¿¿tt¿tmttmttmm444íªííØØØtttktt¿¿t¿¿ #k¿¿¿k¿¿¿tttmmm4ªª###k#######k##kk¿¿¿¿k¿¿¿¿ttt¿¿tmmt44ªªªªíííØØØkkk#¿k¿¿¿ kkk##kk¿t¿¿ttmmmm4ªª#########k#kkk¿k¿kkk¿¿tt¿¿tttmtmm44m4ªªªªªííØ#k##kkk¿ k###k#¿t¿¿¿tmtmm4444ªª###########¿kk#k¿¿k¿¿¿¿¿¿¿¿tttt4mm4mªªíªªíªØØ####k# #WW##k¿¿k¿tmtmmmm4444ªªª#########kk##k¿kk¿¿¿¿¿¿¿ttttmmmtmm44ªªíªªíØØ#WW## WWW##kkk¿tttmmmtmmmm444ªª########kk#kkkkkk¿¿k¿¿t¿¿t¿¿tttttm44444ªªªªØØWW# WW##kk¿¿tt¿¿tttttmmm4444ªª######k#####kkk¿¿kk¿¿¿¿¿¿¿tt¿ttmm4444ª4ªªªªíØWW +W#kkk#k¿¿¿k¿ttmmttm4mªª44ªª####k##W4íkkkkkkkk¿¿¿¿¿¿¿¿t¿tt44m4ª4ª44ª4ªíØW W#kk###kkkk¿¿¿tmt¿mtmmmmmªª4ªª####W##4í#kk#kkk¿¿kk¿¿¿¿¿¿tmm4m4m444m44ªªíØ WW##W#kk##¿¿kkm¿¿¿tmtttmªªm4ªªªª##W#k#4#k##kkk¿kk¿k¿kk¿¿m¿mm4m44mm44mª4íí +WWW#####kkk#k¿¿¿tm¿¿tmm4m44ª4ªªªª#W#Wm###kkkkkkk¿¿¿k¿¿¿¿mmmmmm4mmtmm4m4ª ++WWWW#######k¿¿kk¿ttmmmmtmªªm4ªªªííWm#####k#kkk¿¿kk¿¿¿¿t¿tmmtmmmtt¿¿mm44 ++WWWW######k¿kkk¿ktmmtttmmmmmªªªªªªíí###kk##kkkkkkkk¿k¿t¿mmttmmttt¿mmtmm W++WW##WW###¿¿#kkk¿t¿k¿tmmtmmªªm44ªª4íí#####kkk##kkkkkkk¿ttt¿t#¿##¿mttmmt ++WWWWWWW##k###k#¿¿kkk¿¿mtttmm44ª4ª44ªíí##########kkkk¿¿k¿¿¿t#####¿kmmttt ++++WWWWWW#######k#kk¿¿tt¿¿tmmm4m444ªªªííØ##########kk¿kk¿#########k¿¿¿tt ¨¨++WWWW########k##kk¿t¿¿¿tmtt44m4mªmªªªªíØ#######################k¿k¿tk¿ ¨+++++WWW#W#####k#kk¿kkk¿¿¿¿tttmmmª44m444ªíØ###########WWí##########k¿kk¿ +++++++WWW#W#W###k##kkk¿kk¿¿tmmmm44m4mªªªªªíØØW#W#####WWW+#########k¿kk¿¿ ++¨++++WWWWWWW#####kkkkkk¿¿tt¿¿ttmmm44mªª444íØØØ#W###4W++#########kkkk¿kk ¨¨++++WWWWWWWWWW#####k##k¿k¿¿tttmmm44ª44444íªªííØW####44#####W#######¿kk# ¨¨¨+++++++WWWWWWW#####kk#kk¿¿¿¿ttt4mmm4ªªªª4ªªªííØW#######W#WWW#WW####k## ¨¨¨¨++++W++WWWWWWW####kkk¿¿k¿¿ttmtmmttm44mmª44ªí4íØØW####WWWW#WWWWW###### ww¨¨++++++++W+WWWWW##kk##kkkktttmmmt444m4mmm4ªí4ªííØØWWWWW+WWWWW+W#####W# www¨+¨+++++++WWWWW#W####k##kk¿¿t¿tttmmm44444ªª4ªªªííØØØ++W+WWWW+++WW#WWW# w¨¨¨¨¨+++++++++WWWWW######kk¿¿¿¿¿¿ttmmmtm4m4mªªmmªªíííØØ+++W+++W+W+WWWW##
10 20 30 40 50 60 70 80
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Page 2 010798 AH International design agency (3)
(6) Odessa (7)
??? ??? ??? ??? ??? Ò?Ò ?ÒÒ Ò?Ò ÒÒÒ ÒÒÒ ÒÒ? ÒÒÒ ÒÒÒ ÒÒÒ ÒÒÒ ÒÒÒ ÒÒÒ ÒÒÒ ÒÒÒ 444 4ªª m44 mmm ¿mm ¿tt ¿¿¿ ¿¿¿ k¿¿ k¿¿ ¿kk kk# ### ### ### W## WWW WWW kkk ### WWW WWW ++W +++ +++ ++¨ +¨¨ ¨¨¨ w¨¨ w¨¨ ¨¨w www w¨w ?ww ¨w? ¨w? ?¨? ?¨+ ??¨ ??¨ ííí mmm m?1 ++? +¨? +¨¨ +¨¨ ++¨ W+¨ +++ W++ +W+ +++ ++Ø +W+ W+w ªªª mm4 tmt ttt t¿¿ ¿¿¿ kk¿ #k# W## WW# ØWW íØW ªíØ 4íí m4ª m44 tmm mmt ttt ¿tt tk¿ kk¿ k¿¿ ¿kk kk# k## ### #W# WW# W##
????????????wwwwwwwwwww¨¨¨¨¨¨+¨¨++++++WWW+WW##????wwwww¨¨¨¨¨¨¨++++++WWWWWWWWW### ??????????w??w?wwwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨++++++++W+WWWWWW#????www¨¨ww¨¨¨¨+¨+++++WWWWWW##W## ????????w??ww?wwwwwwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++++W++WWWWW#???w?www¨¨¨¨¨¨+++++++++WWWWW#WW# ?????????w??w?ww?wwwwwww¨¨¨¨¨¨++¨++++++++W++WWW##???wwwwww¨¨¨¨¨++++++W++WWWW#W## ????????????w?w?w?wwwwwwww¨w¨¨¨¨+¨¨+++++++WW+W+W#????wwww¨¨¨¨¨+¨+++++++WWWWWW### ?Ò???????????w?w??wwwwww¨w¨w¨¨¨¨¨¨¨¨+++++++W++WWW#??wwww¨¨w¨¨¨¨¨+++++++W+WWWWWW# ?Ò??????????w?w???w???w?ww¨www¨¨¨¨¨¨++¨++++++W+WW#??wwwww¨¨¨¨¨¨¨+¨++++WW+WWWWW## ???Ò?????????????w??ww?wwwwwww¨¨¨w¨¨¨¨¨++++++++WWW#???www¨w¨¨¨¨+¨¨++++++WWWWWW#W ÒÒÒ?ÒÒ?????????w??ww??w?w?w?www¨ww¨¨¨¨¨¨+++++++WWW#???wwwwww¨¨¨¨¨+¨¨++++W+WWWWW# ÒÒ?Ò?Ò?Ò??????????w?w??w?w?wwwwwwww¨¨¨+++++++++++WW#????www¨¨¨¨¨¨+¨+++++++WWWWW# ÒÒ?ÒÒ?Ò?????????????w??????wwwwwwww¨¨¨¨¨+++++++++WW##w?wwww¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++++++WWWW Ò?ÒÒÒÒÒ?Ò????????????w?ww?w?w?wwwww¨¨¨¨¨+¨¨+++++++WW#???w?ww¨ww¨¨¨¨¨+++++W+W+WWW ÒÒÒÒÒ??ÒÒÒ?????????????????w??wwwwwwww¨¨+¨+¨¨+++++WW##?w?wwwww¨¨¨¨¨+¨++++++WWWWW ÒÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒ????????????w?w??ww?wwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨+¨+++WW+W????wwwww¨¨¨¨+¨¨¨++++W++WW ÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒÒ??????????????????ww?w?www¨¨¨¨¨¨¨¨+¨+¨¨+WWW#????www¨w¨¨¨¨¨+¨++++W++WW ÒÒÒÒÒÒÒ?Ò?ÒÒ????????????????w????w?wwwwww¨¨¨¨¨¨+¨¨++W+W??wwwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨+++++WWW ÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒ????????Ò???????w????w??w??www¨¨¨w¨¨¨¨¨¨++W+W#???wwww¨¨¨¨¨¨¨+++++++W+W ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?Ò??Ò?????????????????w?wwwww¨¨ww¨¨¨¨¨¨+++W+#???wwwww¨¨¨¨¨¨+¨++++WWWW ÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?Ò??ÒÒ??Ò??Ò?Ò????????ww?w?wwwwww¨¨¨w¨¨¨¨¨¨++WWW??wwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨+++WW+W ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?Ò?ÒÒ??Ò?????????w?w?wwwwww¨w¨w¨¨¨¨¨¨++WWW????wwww¨¨¨¨¨¨¨+++WWWWW 44ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?Ò?ÒÒÒ?ÒÒÒÒ?Ò???????????w?wwwwwww¨¨¨¨¨¨++++WW??wwwww¨¨¨¨¨¨+¨++W+++W 4ªª444ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ??ÒÒÒÒÒÒ??Ò??????w?wwwwwwwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨++WW?wwwwww¨¨¨w¨¨¨+++++WWW 4444ªªª4444ÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒÒÒÒ?Ò??Ò????????w?wwwww¨¨¨¨¨¨¨¨+W+WWwwwwww¨¨¨¨¨¨+++++WWWW mmm444444ªªªªª44ÒÒÒÒÒÒÒÒ?Ò?Ò???????w?w?ww?www¨ww¨¨¨¨¨¨+++WWwwww¨w¨ww¨¨¨¨++++W+++ mmmmmmmmmmmmmm4ª4ÒÒÒÒÒÒÒÒÒ??ÒÒ?????????w?wwww¨¨¨w¨¨¨¨¨¨+++Wwwwwwwww¨¨¨¨++++++++W mttmt¿m¿¿m¿mmm4ªª4ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?Ò????????ww?wwww¨www¨¨¨¨¨¨¨++WWwwwwww¨¨¨¨¨¨+¨++++WW tt¿¿¿¿¿¿¿¿tttmt4ª4ÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒÒÒ??????w?w??w?wwwwww¨¨¨¨¨¨¨+++Wwwwwww¨w¨¨¨¨+¨¨++W++ ¿¿¿¿¿¿¿kk¿t¿¿tt4ªª4ÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒ??ÒÒ???????w?wwwwwwww¨¨¨¨¨¨+++Wwwwwwwww¨¨¨¨¨¨+++++W ¿k¿k¿kkk¿¿¿¿¿tmm4ª4ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ????w??www?wwww¨¨¨¨¨¨¨¨+++Wwwwwwww¨¨¨+¨+++++WW k¿¿k#kkk¿¿¿¿¿ktm4ªª4ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?Ò????w??w?wwwww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+++Wwwww¨¨w¨w¨¨¨+¨+++W+ #kk##kkkkk#¿kk¿mmªª4ÒÒÒÒÒÒÒÒ?Ò?Ò??????w???w?wwwwww¨¨w¨¨¨¨+++Wwwwwwwwww¨¨¨¨¨¨++++ kk###kk#k##¿k¿¿mk4ª44ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒ??????w???wwwww¨¨w¨¨¨¨¨++WWwwwwwww¨w¨¨¨¨+++++ ####k######kk¿kkkmªª44ÒÒÒÒÒÒÒ?Ò?ÒÒ?Ò???????w?wwwww¨wwww¨¨¨¨++Wwwwwwwwww¨¨¨¨+¨+++ ##########kk#kkkkttª44ÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?Ò?ÒÒ???????w??wwwwwwwww¨¨¨¨++Ww?wwwwwwww¨¨¨¨¨+++ #########kk###¿¿kt¿4ªª4ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ???Ò????????wwwwwwww¨¨¨¨¨+++W?wwwwwww¨w¨¨¨++++ WW########k###kkt¿¿t4ª44ÒÒÒÒÒÒÒ?Ò?ÒÒÒ???????w?wwwwwwww¨¨¨¨¨+++W??wwwwww¨¨¨¨¨¨¨++ mmmmmmmmm####kk¿¿¿k¿¿tª44ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?Ò??????wwwwwwwww¨w¨¨¨¨++WW??wwwwwww¨¨¨+¨++ kkk¿¿mmmmm444##¿#k¿k¿tªª4mÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒ?Ò?????w?wwwwwwwww¨¨w¨+++W?wwwww¨ww¨¨¨¨¨¨+ #kkkkkk¿¿tmm44ª###kk¿¿tªª4mmÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ???Ò??????wwwwwwwww¨¨¨¨¨+WW?wwwwwww¨¨¨¨¨++ ####k#¿kkttmm44ªí##kk¿¿tªª44mÒÒÒÒÒ??ÒÒÒÒÒ??????wwwwwwwww¨¨¨¨¨+++W??wwwww¨¨¨¨++¨+ WWWW##kk¿kttmmm4ªííkkk¿¿tªª44mÒÒÒÒÒÒÒ??ÒÒ??????w??wwwwww¨¨¨¨¨+¨+W??wwwwwww¨¨¨¨¨+ +WWWWW##kk¿¿tt4444ªíkkkkttª44mÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ??Ò??????wwwwwww¨w¨¨¨¨¨++W??wwwwww¨¨¨+++ W+WWWWW###¿kkttm444íí¿kk¿ttt44mÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒÒ??????wwwwwwww¨w¨¨¨¨¨++W???wwww¨w¨¨+¨+ ++WWWWWW##kk¿¿¿4mm44ªí¿k¿tttm44tÒÒÒÒÒÒÒÒ??Ò???????wwwwww¨w¨¨¨¨¨¨+++?wwwwwww¨¨¨¨¨ +++W+W+WW+##¿k¿tt4444ªík¿¿tttm44tÒÒÒÒÒ?ÒÒÒ????Ò??wwwwwww¨¨w¨¨¨¨¨¨¨+???wwww¨¨¨¨¨+ +++++W+++WW##k¿kttmm4ªíík¿ttttm44tÒÒÒÒÒ????????????wwwwwwww¨¨¨¨¨¨¨+???wwwww¨¨¨¨¨ +¨++¨++++WWWWW#¿¿mm444ªíØ¿¿¿tttm4mÒÒÒÒÒÒÒ?Ò????????wwwwwwwww¨¨¨¨¨¨+????wwww¨¨¨¨¨ ¨¨¨+¨++++++WWWW#k¿¿t444ªØ¿¿¿¿ttm44tÒÒÒÒÒÒÒ???Ò???¿¿¿wwwwwww¨w¨¨¨¨¨¨+??wwwwwww¨¨¨ ¨¨¨¨¨¨¨¨++++++W##tktmm4ªíØ¿¿¿tttm4tÒÒÒÒ?ÒÒÒ?ÒÒ??#kkkk¿wwwww¨w¨¨¨¨¨¨+???wwwwww¨¨¨ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+++++WW#k¿¿m44ªíØ¿¿t¿ttm4tÒÒÒÒÒÒÒ??Ò?##k##k#¿wwww¨w¨¨¨¨¨¨+????wwww¨¨¨¨ ¨¨¨¨¨w¨¨¨+++¨+++WWk#ttm44ªØØ¿¿¿tkk4tÒÒÒÒÒÒ?Ò?Ò¨W##W###kwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨¨??w??wwww¨¨ ww¨www¨¨¨¨¨+¨++++W##¿kt444ªØ¿¿tt¿km4tÒÒÒÒÒ?ÒÒ¨WWWW#WW#W¿wwww¨¨¨¨¨¨¨¨¨?????wwww¨¨ wwww¨ww¨¨¨¨¨¨+¨++WWkkktt44ªªØ¿t¿¿kk4ttÒÒÒÒÒÒÒ¨W++WWWWWWt¿wwwwww¨¨¨¨¨¨???w?w?w¨¨w w?wwwww¨¨¨¨¨¨¨+++W+W#kkt444ªØ¿¿¿kkkm4tÒÒÒÒÒÒ¨w¨+¨+WWWWWt¿wwwww¨¨¨¨¨¨¨¨???w?wwwww ??w?wwww¨www¨¨¨++++W#k¿tt44ªªØ¿#kkkk4tÒÒÒÒÒÒw¨¨¨++W+W+WWt¿wwww¨¨¨¨¨¨¨¨Ò?????ww¨¨ ????w?wwwww¨¨¨¨¨+++kk#t¿t44ªªØ#¿##kkk4tÒÒÒÒwww¨w+++W++WWt¿wwwwww¨¨¨¨w¨Ò?????www¨ ?????www?ww¨¨¨¨¨¨+++##kttm4ªªØ#####kk4tÒÒÒÒÒ?w¨+++++++++ítwwwwwww¨w¨www????www¨¨ +????w??www¨w¨¨¨¨+++W#¿kmm4ªªíØW##k#k4tÒÒÒ??wwww+¨+¨++¨¨ítwwwwww¨wwwwwwÒ????www¨ ¨+????w?ww?w¨ww¨¨++++W#tm44ªªíØW####kkttÒÒ?Ò?ww¨¨¨¨¨++¨íªtwwwwwwwwwwwwwÒÒ?w?wwww íí?????????ww¨w¨¨¨+++W#kt444ªííWWW###kttÒÒÒÒ?ww¨w¨¨¨¨¨¨íªtwwwwwwwww¨wwwwÒ??wwww¨ mmí???????wwwww¨¨¨++¨W#ktm44ªíªWW#W##kkttÒÒ???www¨¨¨¨wííª?wwwwwww¨wwwwwwÒ???www¨ 11ªí???????www¨w¨¨¨+++#ktt44ªíªWWWWW#kkttÒÒÒ??wwww¨wwwííª??wwwwwwwwwwwwwÒÒ???www 111¨¨?????w??w?ww¨¨¨¨+ØØWt44ªªªWWWWW##k¿tÒÒÒ?wwwwwwwwíªíª??wwwwwwwwwwwwwÒÒ???ww¨ ?1111¨¨??????w?w¨w¨¨+ØØíWtm4ªªªWWWWWW##¿t¿Ò???w?wwwwwíªª4??wwwwwwwwwwwwwÒÒÒ??www ??1111¨¨¨???????www¨ØíªíWtm4ªª++W++WW###¿¿ÒÒÒ???ww??íªªª4???wwwwwwwwwwwwwÒÒ??www ??ØØ1111¨¨¨?????ww¨ØªíªWWWm4ªª+++W+WWW##¿¿ÒÒ????w??íªªª4m????w?wwwwwwwwwwÒÒ???ww ¨?ÒØØ11111¨¨¨?????íªíªªWWWm4ªª+++W++WWW##¿¿ÒÒ??w???íªªª4m????w?wwwwwwwwwwÒÒ???ww ¨w?ÒØ111111¨¨¨¨?ØØííªtkWWWm4m+++++++++WW#¿¿Ò??????íªíªª4m???????wwwwwwwwwwÒÒ??ww ¨ww?ÒØØ111111¨¨íííªªtkkW+ttmm+++++++++WW##¿ÒÒÒ?Ò?íªííª44m????w?wwwwwwwwwww?Ò???w ¨¨w??ÒØØØ11111ííªªªªtkWW+t4mt¨++¨¨+++++WW#¿kÒÒÒÒííªªíª44m???????wwwwwwwwww?ÒÒ??w ¨¨ww?ÒÒØØØØØØííªªªtªk+W++t4t+¨+¨¨+¨+¨+++W##kÒÒÒííªªªªª4mt??????ww?wwwwwwww?ÒÒ?ww +¨ww?ÒÒÒØØØííªªªª4ttk++W+44t¨¨+¨¨++¨+¨¨++##kÒÒííªíªªª4mm????????w?wwwwwwww?ÒÒ?ww 1+w?ÒÒíííííªªªªªª44k+++++44t¨¨¨¨¨¨+¨+¨++¨¨##íííªíªªªª4mmÒÒ????w???wwwwwww??Ò??ww Ø1+ííí4444ª4ªª4ª4ttk¨++¨4mm¨¨¨¨¨¨¨¨+¨¨¨¨¨ííªªªªªªªªª4mmtÒ???????w?w?wwwww??ÒÒ??? ªªªm4444m444ª44ª4ttk+¨+¨4mm¨¨¨¨w¨¨¨¨¨w¨ªªª4ªªªªªªªª44mmtÒ???????w???wwww???ÒÒ??w 444m4t4m4m444ª4tttk¨+¨¨¨4mt¨¨w¨w¨w¨¨¨ªªª444ª4ª4ªª4ª4ªmmtÒÒ?????????w?w?ww??ÒÒ??w mmm4mtmmtmt4tt44tkk¨+¨¨4mmt¨wwwwwwwªªª444444444ª44444mttÒ?Ò???????w??www???ÒÒÒ?w tmttmt¿ttmtmt4m4t¿¨¨wwmmmm¿wwww¨ªªªª44m4444m444ª4ª444mtÒÒÒ?Ò?????????w?w????ÒÒ?? tttttt¿t¿¿tmtmtmkk¨¨wwmmt¿kwww44ª44m44m44m4mª4444444mmtÒÒÒ?Ò???????w????????ÒÒ?w tt¿tt¿¿t¿¿¿mmttt¿wwwwmmt¿k¨w44ª4444mmmmmtm4m4m44m444mm#ÒÒÒÒ??Ò?????w????????ÒÒw? t¿¿¿t¿¿¿¿¿¿tt¿tkkwwwwmtt¿kw4444m4m4mtmmmtmm44m444m4mmt#ÒÒÒÒ?Ò??Ò????????????ÒÒ?w kk¿¿¿¿k¿k¿kkt¿kkwww?mmt¿kkw4m44mtmmmttmttmmtmm4mm4m4tt#ÒÒÒÒÒÒ?Ò??????????????Ò?? kk¿¿¿¿¿¿¿¿k¿¿kkw?w??mttkkw44mmm4tm¿ttttt¿mtmmmm4mmmmt##ÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?????????????Ò?w k¿¿+++ØØ¿k¿¿k++11??mt¿¿k444tmmmttm¿t¿t¿¿¿ttmmmmmmmmtt#ÒÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒ????????????Ò?? WW+¿#k¿Ø1#kk+W#¨11?mt444444tm¿ttt¿t¿¿t¿¿¿ttmtmtmmmmtt#ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?????????????ÒÒ? W+ttW##¿1##+#w¨ww14444m4tmmt¿¿ktt¿t¿¿k¿¿¿ktttmtttmtt##ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?Ò?????????ÒÒw W4mmkW#¿1WWwwwmm44mmmmmmtmmt¿tk¿k¿tt¿kt¿¿kt¿tttttmt¿#WÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?Ò??????????Ò?? Ø4mWmW¿¿mmmmmmmmmmtt¿mt¿mttk¿kk¿k¿¿k¿kk¿¿kk¿ttkttm¿t#WÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ??ÒÒ???????ÒÒ? ØØ4WWWWmmmmmmtmm¿mtt¿kt¿¿¿kkkkk#kt¿kkkkkkk#¿tkkkttt¿#WÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?Ò?Ò???????ÒÒ? íØØWmmmmmtmmmtmm¿ktt¿kt¿¿¿k#kk##k#kkkk#k#k##kkkkktk#WÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?Ò?Ò?Ò??????Ò? 4ííØØmmmmt¿¿¿ttk¿kk#¿k##¿¿k##k##k#kkk##k####kkk#ktk#WÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?Ò?Ò?????ÒÒ m4ªíØØWWWW¿t¿¿¿k#¿k##k##¿#k#######k##########kk#kk#W+ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?Ò?Ò?????ÒÒ m4ª44ØØWWWWWWWWk###k##############kW##########k#kkkW+ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒ?????ÒÒ tt44444Ø#######WWW##WWWWWWWWW##W##WW#W###########kWW+ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?Ò???ÒÒ tmtmt44íØØ++###¿¿WWWWW#W#WWW#W#W##W##W###W###W###kWW+ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒÒÒ??ÒÒ ¿¿tmt444ííí+++W##¿tttWWWWWWW#W#W#WWW#WW#WW#W#WW##WWW+ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ??????Ò ¿m¿ttmm44ªíí++WW#####¿t44WWWWWWWWWWWWWWWW#WW#WW#WWW++ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ???Ò k¿¿mmtmtm44íí++WW##W##kkt444WWWWWWWWWWWíØ#WWWW#WW+W+ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ111ØØØØ #k¿¿¿ktt¿m44íí++WWWW###kk¿¿mm44++WWW+++ªí#W++WWW++++ÒÒÒÒÒÒÒÒÒ111111111111ØØØØØíØ #kk¿kk¿¿ttmm4ªí++WWWW####kkk¿¿m44+W++WWWªØ+++WW++¨++ÒÒÒÒ11111ííØííØíØíØíØíØØííØØ kkkkk¿kkt¿t4m4ªí++WWW#WW####k¿¿¿m44+W#k++í++++++¨¨+ÒÒÒØØíØØííííííªíØØíØíØíííªªíí ##k#k###k¿tttm4ªí+++WWW##WWkk¿kkkkm4ík#W+¨+++++¨¨¨¨ØØØííííªªíªííªíííííííªíªíªííí ######k##t#tmmt4ªí+++WWWWW####¿¿¿k#ííªW++¨++¨++¨¨ØØØííªíííªíªªíªªíªíííííªíªííííª #####WW###¿tttmm4ªØ++++WW#####¿###ªmmm4+¨+++¨¨¨¨ØØØØíªªíªíªªíªªªííªªíªííªªªªíªªª WW#W#W####¿#tmmt44ªØ+++WWWWWW####mmttt¿m+¨+¨¨¨ØØØííØííªªªªªªíªªªíªªªªªªªª4ªªªªªª
80 90 100 110 120 130 140 150 160
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Page 3 010798 AH International design agency (4)
(7) Odessa (8)
### W## WW# W## ### WW# W## W#W WW# WW# WWW WWW WWW +WW +WW WWW W+W WWW W+W WWW ++W WWW WWW +++ ++W +WW W++ ++W +WW +W+ +++ +++ +++ +++ +++ ¨++ ¨++ ¨¨+ ¨++ +¨+ ¨¨+ +++ +¨+ ¨¨¨ ¨¨+ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ w¨¨ w¨¨ ¨¨w www w¨¨ ww¨ w¨¨ ww¨ www ww¨ ww¨ www ww¨ www www ?ww ?ww ?ww ??w ??w ?ww ?ww ?ww ??? ??w ??w Ò?w Ò?? Ò?w Òw? Ò?w Ò?? Ò?w Ò?? ÒÒ? ÒÒw Ò?? ÒÒ? ÒÒ? ?Ò? ?ÒÒ ?ÒÒ ?ÒÒ ?ÒÒ ?ÒÒ ??Ò ??Ò ØØØ ØíØ íØØ ªíí ííí ííª ªªª ªªª
#kkkkkk¿¿¿tttmmmm4m4ªªªªª44ªªmmmmmm4444444mmm4444444ªªª4ªª44ªªªªªªª44ªª4ªª44ªªªª #kkkkkk¿¿tttttttmmm44ªªªªªm4ªªmmmmmm44444444444mm444m4ª4ª4ªªªªªªªªªª4ªª4ªª4ªª4ªª ###kkkkk¿¿¿¿¿ttttmm44ªªªªªmm4ªªmmttmm444mm4mm4mmm444m444ª44ªª444ªªªª4ªªª444ª4ªª4 #k##kkkk¿¿¿tttmmmm4444ªªªªmm44ªmmttmmm4mmmmm444mm4m4444ªª4ªªªª4ª444ª44ªª44ªª4444 ##kkkkkkk¿¿tttttttmm4ªªªªªªm44ªªmttmmmmmmmmm44mm44m44m4ª44ªªªª4444444mªª44444ª44 ##k#kkkk¿k¿¿ttttmmm44ª4ªªªªmm44ªªmttmmmmm¿mmmmmt4mmm4444m4ªª4ª4m4444mm444444444ª W###kkkkk¿¿¿¿¿tttmm444ªªªªªmm44ªªmmtttt¿ttmmmmttmmmmm4mm4ªª44ª4mm4m4m444m4mm444m #####kkkk¿¿t¿ttmmmm4444ªªªímmm44ªªmt¿ttttmtmtttmmttmm4mm4444ªª4mm4mmm4mmmmmm4ªmm ####kkkkkk¿¿¿¿tmtm4mm44ªªªímm4m44ªªtt¿¿¿tttmttmmtttt4mtm4444ª4mmm4mmm44mmmmmm4mm W#####kkkkktttttttt44444ªííímmm444ªªttt¿tt¿ttt¿tttttmmtm4444ª4mmm4mmm44mmmmmmmmm W#######k¿k¿¿¿¿tttmmm444ªªíímm4mm44ªªttt¿t¿ttt¿t¿tttmttm4mm44mmmm4mm44mmmmmm4mmm ######k#kk¿¿¿¿¿mmmmm444ªªªíímmmm4m44ªªkt¿¿¿¿tt¿¿ttmttttm4m4m4mmmm4mmmm4mmmmmmmmm #W####k##k¿¿¿tttmtmmmm4ª4ªªíímmmm4444ªªkk¿¿¿¿t¿¿t¿t¿ttt4tmmt44mmmmmmm4mmmmmmmmmm WW#####kkkk¿¿¿¿tttmm44ªª4ªªíímmmmm4444ªªkktt¿¿¿¿k¿t¿ttmttm4tmm4mmmtmmmmmmmmmmmmt WWW####kkkk¿¿¿¿ttmm44444ª4ªíímmm4mmm444ªkkttt¿¿¿t¿¿¿mmmttm4tmmmmmmtmmmmmmmmmmmmt W#######kkkk¿tttttm4m4ªªª4ííímmmmmmm444ªª##¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿mttmtt4mmmtmtmmmmtmmmmmmmt WW######kkkk¿¿¿¿mm4m44444ªªªímmmmmm4mm44ªª##¿k¿¿tt¿¿¿tttttttmmmmtmtmmmmtmmmmmmmt W#WW###k#kk¿¿¿ttmmmmmmm4ªªíííØmmm4mm4m444ªª##kk¿tt¿¿¿¿tttttmmmmmtmttttmmmmmmmmmt WWW######kkk¿ttttttmm4ªªªª4ªªØmmmmmmmmm444ªª##¿¿t¿¿t¿¿ttttttmmmttttttmmttmtmmmmt WW######kkk¿¿t¿tmmtmm44ªª4ªªíØmmmmmm4m4mm4ªª####¿¿t¿¿¿¿tt¿ttmmttttttttttmtttttmm WW#######kkk¿¿mmmtmm44444ªªííØmmmmmmmmmmm44ªªWW#k###t¿¿¿t¿t¿ttttt¿¿ttkttmtttttmm W#######kkkk¿¿tttttmm4mmªª4ªíØmmmmmmmmmmmm44ªWW##kk¿k¿¿¿¿¿ttt¿ttt¿¿t¿tttttttt¿mm WWW######kkkk¿¿tttmmmm4444ªªªíØmtmmtmmmmmm4m4ªWW###Wkk¿t¿¿t¿t¿¿t¿¿tt¿ttt¿tt¿t¿tm WW#######kkkk¿¿ttmmtmm44ªªªªªíØmttmtmmttmmm44ªWWWWWWWk¿k¿¿tttt¿tttt¿tt¿¿ttt¿¿¿mm WW#WW###kkkkk¿ttmmtmm4m4444ªªíØttttttmttmmmmm4ª+WWWWWWk¿¿¿t##t¿¿t¿tttt¿¿tkk¿¿¿tt WWW###W####kk¿ttttmmmm44ª4ªªªíØtmttttmttttmm44ªW+W#WWWkkk¿¿#¿t¿¿¿kktttk¿#k¿¿¿ttt WWWW#W###kkk¿¿¿¿tttmmmm44ªªªªíØtmttttttmtmmtm44ª+WWWWWWkk¿k#¿¿#¿¿k¿¿ktkt###k#tkk +WWWW####k#kk¿¿ttmmmm444444íííØttmttttttttttm44ª+++#W#WWW#kkk¿#k¿#k#k#ktk####ktk +WWWWW#####kk¿¿¿ttttttmm44ªíííØtttttttttttttmm444+++WWWW###############t##k##tt# WWWWWW####kk¿¿¿ttttttmm44ªª4ªíØttttttttttttttmm44++++WW#WWkW###WWk#####k#kk####k WWWWWW####kkk¿tt¿tttmmmmm44ªªíØtttttttttttttttmt44++WWWWWWWWWWWWWWW#WWWW#kWW##Wk ++W+W#W###k#¿k¿¿ttttttt444ªªªªíØttttttttttttttttt4W+++#WWWWWWWW++++WWWWW###W#WW# +++WW#W#####kk¿¿t¿¿tmmmmm4ªªªííØttttttttttttttttt44W+++WWWWWWW++++W+++WWWWW##W## +++WWW######kk¿¿¿¿mmmtmm44ªªíííØttt¿ttt¿tttttttttt4WW+++++++++++++++W++++WW#WW## ++WWWW##W##kkk¿¿tttttmmt444ªªªªØt¿t¿tt¿¿t¿¿ttttttt44++++++++++WW++W+++++++WWWW#W +WWWWWWW###kk¿¿tttttttt44ªªªªªíØ¿¿t¿t¿¿¿t¿¿t¿¿¿tttt4+W+++++++++++WWWWW+W++++WWWW ++++WWWWW###kk¿¿¿¿¿ttmmt4444ªªíØ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿t¿t¿¿t¿4++W++++++++++++++++++++++WWW ++WWWWWW##kkk¿¿¿¿tt¿mmtt4444ªííí¿t¿¿¿¿¿¿¿¿¿t¿¿t¿¿t¿4m+++++++++++++++++++++++W+WW ++W+WWWWWWkkkk¿¿t¿¿¿ttmmmmªªªªíí¿¿¿¿¿¿¿¿¿t¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿m++++++++++++++++++++++WW++W ++++W+WWW##kkk¿¿¿¿tttmmmm44ªªªªí¿¿t¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿k¿¿¿¿¿¿m++++++++++tttmmmmm++++++++W +++++W+W###k¿k¿¿kttmmmmm44ªª4ªíí¿¿¿¿¿k¿¿¿¿k¿¿k¿¿¿¿¿¿km+++¿¿¿ttttttttttmmmm++++++ ++++WWW+W##kkk¿¿¿¿tttmt4444ªªííí¿¿¿k¿k¿k¿kk¿¿kkkk¿¿¿kmW¿¿¿kk¿tttttttmmmmmmmmm+++ +++++++WW###kkk¿¿¿¿¿tttmm44ªªªªí¿¿kkk¿k¿kk¿k¿kkkk¿k¿km+W¿kWkk¿¿¿¿¿ttttttttmmmm++ ++++++WWW###kkkk¿tttmmmt444ªªªíí¿¿kkk¿kkkkkk¿kkkk¿k¿kmm+WWWWW#Wkk¿¿t¿¿¿kkkt44mm+ +++++W++WW#kkkk¿¿¿t¿mttt4ªªªªíí¿¿¿kk¿kkkk¿kkkkkkk¿k¿kkmW+WW#WWW#kk¿¿¿kk###km44mm +++++++WWW##kkkkkt¿ttttmm44ªªªí¿kkkk¿kkkk¿kkkkkk¿kk¿kkm+++##WW####¿kk####¿k¿m44m +++++++WW##k#kkk¿¿ttttmm4ªªªªªí¿kkk¿kkkkkkkkkkkkkkkkkkmm++#WWW########WW#¿¿¿tt4m ¨+++++++W###kkk¿¿¿¿¿mmm44ª44ªííkkkkkkkkkkk#kkkkk##kkkkmm+W+W#WW#######WW##¿ttmm4 ¨¨+++++WWW###k¿k¿¿tmmtmmm44ªííík¿kkkk¿k#k##kk#kk##kkk#mm++++++WWWWW#WW#WW#k¿¿tm4 ++¨++WW+WWW##kkk¿¿tmtmmm44ªªªªíkkkkk¿###k#k##kkk#kkk##mm++W++++WW#WW++W#W#kkk¿¿m ¨¨¨¨+++WWW##kkk¿¿¿¿¿ttt44444ªªíkkkkkkkk##k###kkk#k####mm++++W++++W+++WWWW#kkk¿¿¿ ¨¨¨++++WW#####¿k¿¿¿tttmmm4ª4ªííkk¿kkk#kk##kk###k#k#####m+++++W++W++++W#W##kk¿W¿¿ ¨¨¨+++WW###k#kkk¿¿tmmmm44444ªííkkkkkkkk#k#kk#######k###m++++++++WWWWWWWW#k##WW¿¿ ¨¨+++++WWW##kkk¿¿¿¿ttmm444ªªíííkkk#kk#k####k###########mW++++++WWWWWWWW#kkWWWW#m ¨¨¨¨+++WW###kk¿¿tmtmmtmmmmªªíííkkk##k##k###############mW+++++++WWWW#W##k#WW+W#ª ¨¨¨+¨+W+WWW##k¿¿¿mmmttm4444íííkkkkk###############W####mW+++++WW#W#WW####WW++Wªí w¨¨++++WWW##kkk¿kkttmmmm444íªí###k#k##############W####mW+WW#WWWWW#W#####WW+W#ªª w¨¨¨++++W##kkkkkt¿mtmmm44ª4ªªªíííí############WW##W#WW#mWWW#WWWWWW#######W++W##ª ¨¨¨++++WWW##¿kkkk¿tttt44444ªªªªªªííí###########W#WWW#W#mWWWWWWWWWW#####W#W+++W+# ¨¨¨¨¨+W++W##kk¿¿¿¿tt44mm4ªªªªªm4ªªªªííí####W#W#WW#WWWW#mWW#tWWWWW#######WW+++W++ w¨¨¨¨+++WW#k#kkkttmmmm444ª4ªª4mm44ªªªªííí##WWWW#W#WWWW#mW##t#WWWW#######WWW+++++ ¨¨¨¨¨+++WWW#kktkktmmm444ª44ªª4mmm4444ªªªªØØ#WWWWWWWWWWW#W#tttWW##WW####WWWW+++++ w¨¨¨¨¨+WWW##kkkttttmmmm44ªªªª4mm44m4444ªªªíØØ##WWWWWWWW#WW##WWWWWWW###WWWWW+++++ ¨w¨¨¨++WWW##kkkktttmm444444ªª4mm4mm4mm4m44ªííØWWWWWWWWW#WWWWWWWWWW####WWWWW+W+WW ww¨¨+¨++WW###ktkkktttm4444ªª4mmmmmttmm4m4m44ªíØ#WWWWWWW#WWWWWWWW####W#WWWWWWWWWW w¨¨¨¨+++W##W#kkkkttmmm4m4ªªª4tmttttmmttmm44m4ªíØ#WWWWWW#WWWWWWWW######WWWWWW#WWW w¨¨¨¨+++WWWW#kkkttmm4mmm44ªª4mttttttmtmmmmmm4ªªíØØWWWW##WWWWWWWWWWW##WWWWW##WWWW ww¨¨¨¨++WWW##kkkktmmm44444ªª4tttttttttmmttm4m44ªíØØWWW##+WWWWWWWWW#WWW##W#WW#WWW w¨w¨¨¨+WWWWWW#ktttmmmm4m4ª4ª4tt¿tttttttttmmmm4mªªíØØWW##WWWWWWWWWW#WWWW#WWW#W##W www¨++++++WW#kkktttmmmmm4ª44mt¿¿t¿tt¿ttttmmmtmmmmªªªíØ##++WWWWWWW#WWWWW###W##### ww¨¨¨+++WWW##k#kktmtm4m44444m¿¿¿t¿tt¿ttttttttmmm444ªªíØ#++W+WWWWWWWWWW##WW###### w¨¨¨¨¨++WWW#k##ktttt4m44mm44m¿k¿¿¿¿¿ttt¿¿ttttmtt4m444ªªØ+W++WWWWWWWWW#WWWW#W#### ww¨¨¨++++W###kkkkttmmmm4m44mmk¿¿¿¿¿¿¿t¿¿¿ttttttmmmmm444ªØ++++WWWWWWWWWWWW##W#### w¨w¨¨+++W#####kktttmmmmmmm4mmk¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿tttttmmmtm44mmªªí+++WWWWWWWWW#WWWWW##W# www¨¨+WWW#WW##kkkttmtmmmmmmtkkk¿¿¿¿k¿¿¿¿t¿t¿tttmttm4mm44ªí++++WWWWWWWW#W#WW#WWW# ww¨¨W¨+WWWW##kkktktttmmmmmmtkkk¿kk¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿tttttmmmm44mªªí+++WWWWWWWWWWWWWW#W## w¨w¨¨¨+WWW##kkkkkktttmttmmttkkkk¿¿k¿¿¿¿¿¿¿¿¿tt¿tttmmmmm44ªíí+++WWWWWW#WWWW##W### ww¨¨¨+++W####k#kktktttttmmttkkkkkkkkkkk¿¿¿¿¿¿t¿ttttmtm4444ªí+++WWWWWWWWWW##WWW## ?w¨+++++WW####kktttttttttmttk#k#kkkkkk¿¿k¿¿¿¿¿t¿¿ttttmmmm4ªí+++WWWWWWWWWWWW#WW## w¨¨++++WWW####kkkkkttttttttt####k#kkkkkk¿¿k¿¿¿¿¿¿¿¿ttttm44ªªí++W+WWWWWWWWWW##### w¨¨+¨+W++###kkkkkktttkttttt######k#kk#k#kkkkk¿¿¿¿¿¿tttmmm4ªíí++++WWWWWWWWW#W#### w¨¨¨++++WWW###kkkkkktkttttt######k#kk#k#kkkkkk¿¿¿¿ttttmmm4mªí++++WWWWWWWW###WW#¿ ?w¨¨¨¨+WWW#W###kk#kkkkkkttt#############kkkkkkk¿¿¿¿tttmmmm4ªí+++++WWWWWW##WWW### www¨¨++WW#W#W##k##kkktktttt##W#########k#kkkkk¿¿¿k¿t¿ttmm44ªí+++++WWWWWWWWWWW##W ww¨¨+++WWWWWW####W#k#ktkttt##W#W########kk#kkkkkk¿¿¿tttm44mªí++++WWWWWWWWWWW##WW w¨¨¨¨+++W++WWWW#W###k#kkktWWWWW##W######k##kkkkkkk¿¿ttmmmm4ªí++W++WW+WWWWWW###W# ¨w¨¨++++++WWWWWWW####k#kktWWWW#WWW#WW#####k#k#kk¿¿¿ktttm444Ø++++++W++WWWWW##WWWW www¨¨¨++++W+W+WWWW##k#kkktWWWWWWW#WW######k###kkkkkktttmm4Øí++++++W+WWWWWW#WWW#W ??w¨¨+++++++++WWW#W###kkttWWWWWWWWW#########kkkííííítttmmØí+++++++++WWWWWWWWWWW# wwww++¨++¨¨¨+¨++WWW#Wk#ktWWWWWWWWWW#WW######íííªªªªªííííííª+++++++++WWWWWWWWWWWW ??w¨¨ww¨¨¨¨¨¨+¨WW+WWW##ktWWWWWWWWWWWW####íííªªªªªª4ªªªªªªª+++++++++++WW+WWWWWWWW Ò?w¨ww¨¨¨¨wwww¨¨+++WWW#ktWWWWWWWWWWW#íííªªªªªª444ªªª444ªª++++++++++W+++WWWWWWWWW ?w??w?wwwwww???www+ØØØØØØØØØØØØØíííííªª4ªªª444444ª44ª4ªªª+++++++++WW++++WWWWWWWW Ò?w?w?w?w???ØØØØØØØØØªíªªíªíªªªª4ªªªª4ª444444444444444ªª¨¨++++++++++++W+WWWWWªØØ ?ÒÒ??????ØØØØííííííªªªªªªíªíªª4ª4444444444m4m4mm444444ª¨¨¨¨¨¨+++++++++W+WWWWWWªØ ÒÒÒÒÒ?ØØØííííííªªªªªíª4íªªªª4444m4mm4m4m4mm4mmmm444ª4ªª¨¨¨¨¨¨++++++++++++WWWW##ª ÒÒØØØííííííªíªíª4ª4íª4mª4mm4m44mmmmm4mmm4mmmmmmmm4444ª¨¨¨¨¨¨+¨+¨++++++++WWWWW### ØØØííííªªíííªªíª4ª4ªª4ª444m4m44mmmmmmmmmtmmmmtmmm444ª¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+++++WWWWWWWW# ØØíííªíªíííªªªª4mª4ª44444444m44mmmmmmtmmtmtmmtmt444ªª¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+¨¨¨+++++WWWWWWW Øíííªíªªªªíªª4ª4m44mmmm4m44mmmmmmmtmmttmtmttmtmt4m4ªw¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++WWWWWWWW ííªíªªíªªªªª44ªmmm4mm44mm4mmmtmttttmmttmttttttmtmm4www¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++W+m4WWWWW ííªªªªªª4ª4ª44mmmm4m4m4mmmmtmttttttttttttttttttmm4+¨www¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++W+Wm4WWWW íªííª4ªª4mª444mmmmmmmmmmmmttmttt¿ttttttttt#WØttmm4++¨¨ww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++++WWmWW+W ªªªªª44mmmªmm4mmmmmmmmmmmmtttttt¿ttt¿tt¿tWt##ímm4+++¨¨ww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+¨++++W+WW+++W ª4ªª4mª44mm4m4mmmmmtmtmmmttttttt¿tttt¿¿¿4k#tkítm4++++¨¨ww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++++++++W+
160 170 180 190 200 210 220 230 240
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Page 4 010798 AH International design agency
(8) Odessa
ªªª 4ªª ªª4 444 ª44 44ª 44m ªmm 4mm mmm mmm mmm mmm mmt mmt mmt mmt mmt mmt tmm tmm ¿mm ¿tm ¿mm ¿tt ttt tkk ktk tt# ##k #Wk WW# W## W## W#W WWW WWW +WW ++W ++W +++ +++ m++ mm+ 4mm 44m t4m mm4 tm4 ¿¿m ¿¿¿ W¿¿ W¿¿ W#m W#ª Wªí #ªª ##ª W+# W++ +++ +++ +++ +WW WWW WWW WWW WWW ##W ### ### ### ### #W# WW# W## ### W## W## ### ### W#¿ ### ##W #WW #W# WWW W#W WW# WWW WWW WWW WWW ªØØ WªØ ##ª ### WW# WWW WWW WWW WWW W+W ++W +W+
4444ªªªª4ªªªª4ªªª44ªªªªªª4ª44444444mmmmtttííí+++WWWWkkktt444ªªªªªªª 44444ª4ª4ªªªª4ªª4ª444ªªªª4ªª4444m4mmmmmmtttííí+++W####mttt444ªªªªªª 44444mª44ªª4ª4ªª4ªª44ªªª44ª44444m444mmmmttttªíí+WWWWtttmtt444ªªªªªª 444mmmm44ª4444ª44ªª444ª444444444m4m4mªªªªt¿¿¿íííW##kkktm4444444ªªªª 44mm4m4m444ª4ªªª4ªª444ª44444444444m4mªªªªt¿¿¿¿íí###ktkm4ª4444ª4ªªªª ª44m4mm44444ªªØØíª44ªª444444m444mm4mmmªªªtt¿¿¿¿íí###mmm44ª444444ªªª m4mm4m4m4ªª4ªªííØí4444444444m444mm4mmmmtttt¿¿¿¿¿íí#tmm44ªªª44m44ªªª m4mmmmmm444mªªªííí44m44444m4m444m44mtttttt¿¿¿¿¿¿ííímm44ª4ª44mmm4ªªª mmmmm4m44m4m4ªªª4444444m44mm444mm4mmmttt¿¿¿¿¿¿¿¿¿ííím444ªª44mmm4ªªª mmmmmm444mmm44mm4444444m44mmm4mmm4mtttt¿¿##kt¿¿¿¿kííím44ªª44mmm444ª 4mmmmm444mmmm4m4m444m444m44mm4mmm4mmtt¿¿#kkk¿¿¿¿¿kííí44444444m44m4ª mmmmm4mmm4m4m4mmm44m444444mm444mmmtt¿¿###kttk¿¿¿¿¿kííØ4ªªªª44mmm44ª mmmmm44mmmmmm4mmm44mm44444mm444mmtttt¿¿¿kk¿tk¿¿¿¿¿kííØ44ííª4mmtm4ªª tmmmm4mmmm4mmmmmmm4mmmmm4mm444mmmtttíííØttkkt¿tt¿kkkíØØ4ªíª44tmt44ª tmmmmmmmmm4mm4mmmm4mmmmm4m44m4mtttt¿ªíííØtt¿¿tkk¿¿kkííØ4ªíªª4tttt44 tmmmmm4mmmmmmmmmmmmm4mmmm444m4mtttttªªííØ¿¿¿¿kt¿¿kkkkíØتííª44tttt4 mmmmmmmmmmm4mmmmmmmmm4mmm44mmmmtt¿¿ttªªíí###kktk¿¿kkkííتíííª44ttt4 mmmmmmmmmmmmmmmmmtmmm44mm4mm4mmtt¿¿t¿¿ªªí#¿#kktk¿kkkkkíتííªª4¿ttt4 mttmmttmmmmmmtmmmtm4444444mmmmmt¿¿¿¿¿¿¿t###kkttk¿kttkkííØªíªª44¿t¿4 mmtmmmtmmmmmmtmmttm44m44m44mmmt¿¿¿¿¿¿¿####kktttttttkkk#íتíííª44t¿¿ mmmtmtmmmmtmmtmmttmmmmmmmmmmmm¿¿¿¿¿¿k###kk¿tttttttkkkk#íتªííªí4¿¿¿ t¿mtttmmmmtmttmtttmmmmmmtmtmmt¿¿t¿¿k¿¿kkk¿¿tt¿tt¿kkttkk#íØªíªªª44¿¿ tttttmmmmttttmmtmttmmttmtmttt¿¿¿¿¿k¿¿kkktttttttkttttkkk#íتªííªí4¿¿ tttttmmttttttmtttttmmttttmmtt¿¿¿¿kkkkkkkttttttkttttkkkkk#íتííªª444 t¿t¿ttmkttmtttmtttttttttttmt¿¿tttkkkkkt¿t¿¿tktttkttttkkk#íتííííªª4 ktt¿tttttktktttttttttttttt¿¿¿ttt¿kkttttt¿ttt¿¿tttttkkttk#íتªíííªªª kk¿¿ttt¿¿t¿ttttkttttttttt¿¿¿¿¿¿t¿tttttttªíítttkttktkttkkkííتíííííª kk¿ktt¿¿¿t¿tkttktt¿tttttt¿tttt¿tttttttt¿ªªªííkkkttkttk##k#íتªííííí kkkttt¿¿¿¿¿¿ttk¿tt¿t¿ttt¿¿t¿¿t¿¿tttt¿¿t¿ªªªªííkktkttk#####íتªªíííí k#kktk¿¿¿¿¿¿t¿ktttt¿¿tt¿¿¿tt¿t¿¿t¿ttt¿t¿¿ªªªªííkk##kkkkkk#ííتªªííí #kkkk¿k¿¿¿¿¿¿¿kt¿tt¿tttt¿¿¿tt¿¿¿ttttttt¿ttªªªªí###ttttkkk#ííتªªªíí #k#kk#¿¿¿¿¿¿¿¿kt¿ttttt¿t¿¿¿¿¿¿¿¿ttt¿tttttkkªªªí#Wtkttkkk###íØ4ªªªíí #k####kk¿¿¿¿¿k¿¿¿tttt¿¿¿¿¿¿¿¿k¿tt¿t¿¿tttktt#ªªík#ktkkk#####íت4ªªªª #####k##k¿¿#¿ktttt¿¿t¿¿¿¿¿t¿¿kktk¿¿tttttt###WW#kkkkkkk#####íت4ªªªª ###k#k##¿¿#¿¿k¿k¿k¿¿¿¿¿¿¿¿t¿íí¿kk¿¿ttttktWWWWkkkktkk###k###íتª4ªªª kkk##k##¿##¿¿k¿kkkk¿¿¿kk¿tk4ªªíkkkkttkkkWW##kkkkkkkkkkk####íت444ªª W###W#####¿¿k¿¿kk¿k¿¿k¿k¿¿k44ªªíktkkkk#####kktkkkkkkkk#####ªíØ444ªª WW#kW####k#kkk¿kk¿k¿¿¿¿k¿¿k444ªíWWkktt#tkkkkkt#kk#kkk######ªíØ4444ª WWWWWk##kk#k#k¿kkkk¿¿k¿k¿kk#44ªªWWkttt###ttktk#kk#k444#####ªíØ4444ª +WW###kWkk#k#k#kkkkkk¿¿k¿k###4ªWWkttk#kkttttkkk#k##m444####ªíØ44444 +WW###kW##kk#k#kkkk#kk¿kk###WWWW#t#kktkkkkttktttk#kmm444#W#ªíØ44444 +WWWW#W###tttk#kkkk#kk¿###WWWW##kkttk####ttttt#k#k##mmm4WW#tíØ44444 ++WWW#W###tttt#kkkkkkkkk##W#kk##kkkkk###tt#t#tkk#k#kmmm4W##tíØ44444 ++WWWW##W#tmmt#kkk#kkk#kk###k#########W#######k#####WWmm##WtíØ44m44 ++WWWW#W##tmmt#k#k#kk####kk#k#k######WW###########WWWW###WWtíØmm4m4 +++WWWWWWW#mmtkk##k#k#k##kk#k###WW#WWW###########WWWWWWWWWWtíØmmmm4 m++WWWWWW##tt#####k###t44#k#WWWWWWW#####WWW######WWW#WW#WWWtíØm4m4m 4++WWWWW##W#######k##tmm44k#####k####WWWWWW###WWW##WWW###WWtíØmmm4m 44+WWWWWW#W##########tmm44####WWWWWWWWWW#####WW####W######Wtímmmm4m 444++WWW#W########WWWttmm4########WWWWWWW#WWWW###########WWtªmmmmmm m44+WWWWWW##W##WWWW#W#tt44WWWWWWWWWWWWWWWWW#########W###WWWtªmmmmmm m44+W++WWWWWW###W#WWWWWt44WWWWWWWWWW#WW##########W##W###WWW#ªttmmmt mm4++W+WWWWWWW#WWWWWWWW444WWWWWWWWW#WWW#W########W##WW##WWW#ªttttmt m4+++++++WW+++++WWWWWWW44WWWWW++WWWWWWWWW####WWWWWWWWW#WWWW#ªtttttt ªm444mmm++++W+++++WWWWWWWWWWW+WWWW##W#WWWWWWWW#WWW###WWWWW#t4ttmttt íªmmmm444444WWW+++++++++++++++WWWWWWWWWWWW#WWW##WW##WWWW##Wt4tttktt ííªªmt44444444mWW+++++++WWWWWW++W+WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW#W#t4tktktk ªííªªttíí44444ªªmWW++++++++++WWW+WWWWW#WWWWWWWWWWWWWWWWWWW#44tktkkk ªªííª#tttííí444ªªª+++++++++WW+++++WWWWWWWWWWW#WWWWWWWWWWWW#44tkktkk #ªííª#tttíí4tt44ªªªª+++++++++++++W++WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW##44tkkkk4 #ªíªª#WW##ttttt444ªªª+++++++++++WW++WWkmmWWWWWWWWW#WWW#####44kkkk44 W#ªª#WWWW###tt44ªªªªªªª++++++++++++WWkk44ªªWWWWWWWWWW##W##44kkkkk44 W##W#WWWWWW#t4ííª44ªªªªí++++++++++WWWkk##4ªªWWWWWWWWWW#WW#44kkkkk44 ##WWWW##WWWWt#ííítªØªªªªí+++++++++Wkkk#k#W4ªWWWWWWWWWWWWW#44kkkkkk# ##WW####WWWWt#ííít4ØØ44ªªíí++++++WWkkk###WW4ª+WWWWWWWWW+W#44kk#kkk# #W#######WWW####tt4t4444ªíªíí++++W#kk#####W4ª+WWWWWWWWWWW#44kkkkkk# W#######WWWW###tt4k44ªª44ªªªªí+++WWWkWWWW#WWª++WWWWWWWW+#m44#kk#kk# W#######WWWW##ªíkkkt4tªª4ªªíªªíªªWWW#W#WWW++W++W+WWWWWWW#m4k#kW#### ########W#WW#ªííªk#tktt444ªª4ªííªªWWWWWWWW++¨++WWWWWWWWW#m4k#k##W## ##########WW#ªííª###kt44t4444ªªªííªWWWWWW+++¨++WWWWWWWWWmm4kkW#WW## #########WWW##ªª##WWkt4ítttk44ªªíØØíªWWW+++¨¨++WWWWWW+++mm4kkWWWW## ##########W######WWWkkííkttk4444ªªªØíª+++¨¨¨++WWW++WW+W+mmWkWW#W### #########WW##WWWWWW##kkktkííí¿ttª4ªªØª+¨¨¨¨++++WW+++WW++mmWkW#WWW## #############WW##WW#####kkííí¿tªªª4ªªØí++++++++WWW+WW+++mWWkW#W#W## ##########¿#ªªªWWW#WW###kªíØØttttt44ííØت+++++WW+W+WWW++mWWkWW##W## #######¿¿¿##ªªííWW#W#W##kªªmkkttk4tt4ØØííªª+++++W+W++++mmWWW#W#W### ####¿¿¿¿#####ªªí#WWWWW#kkkkkkktk44ttí4ªmmíªª+++W+++W+++mWWWW#W##### ##¿¿##¿#######ªªWWWWW####kkkkkkkk¿tmmmmmØíííª+++++++++mmWW###W####W ###¿¿¿¿########WWWWWWWW####kkkkk¿¿tmmmm44ØØííª++++++++mmWW########W ##¿¿¿¿##¿¿####WWWW##W##WW##kkkkktttkk11í44mmØíª+++++++mWW#W##W##### ¿¿#¿####¿¿###WWW#WWWWWWW######kkkkkkk1114mmØØØíª++++++mW##W#####W## ¿####¿#¿¿###WWWW#W#WWWWWW####kkkkkkØØk111tmmØmØíª++++WmWWWWW##W#W## ##44##¿¿#####W#í4##WWWWW##kkkk##kkØØ1Øk11tmmmØØííª+++WWWWWWWWWW#### ##44##¿¿¿####W#íí4WWWWWW#WWWWWWW#ØØ111ØkkmmmmíØØíª++WWWWWWWWWWWW#W# ###44#¿¿#####¿¿#í4#WW#######WW###Ø1111ØkttmmªmmíØíª+WWWW44mWWWW##WW ###44¿¿¿¿¿¿¿¿¿##íí#W####WWWWWWW##4Ø111Økt¿t¿mmííØíííWWWmm4mmWWW##WW W####¿¿¿¿¿¿####WWWW###WWWWWWWWW#444ØØØ#kk¿tttªªØØ11íí+Wm444mWWW#WWW ####¿¿##¿¿###WWWWWW###WWWWWWW#W###4####k¿ttt4mmííí1Øí+Wmmm4mWWW#WWW ##W¿¿¿¿¿¿#####WW#W###WWWWWWWWWW########kktt4t44mmí11ØØ++44WWWWWWWWW WWW##¿¿¿¿¿¿#¿¿W##ªª###WWWWWW######W#####tttttmmmííí1ØØØ+WWWWWWWWWWW ####¿¿¿¿¿¿#¿¿¿##ªííª#WW##W######WWW#######tktttmªmm1111++W4mmWWWWWW WWW###¿¿¿¿¿¿¿###ªííª##W#W######W########ttkktttmmmØí111Ø+W44mWWWWWW W####¿¿#¿¿¿¿#####ªííª######WWWWW########t###kttmmmmØ11ØØ++mmmWWWW+W ###¿¿¿#¿¿¿¿¿¿¿#¿¿ªííª####WWWWWWWW####WW####kktttmmmíØØØØ+++WWW+WW+W Ø##¿####¿¿¿##¿¿¿###ííWWWWWWWW####WWWWW#####kkkkkkkk444ØØب++WW++W+W ª#####¿¿¿¿¿¿¿¿¿#####WW##WWWWW#####WWWW######kkkkk4mmmííØب¨+++++W+W #WW##¿¿####¿¿#¿¿####W##########11#WW####¿¿######kmm4íªªíØب++++++++ WWW####W##¿¿¿#44###W#########WWWm1####¿¿¿WW###ØØØmmmmªªííب¨+¨¨++++ WW####WW#¿¿#¿#44###W#¿##44##WWWWWm1#¿¿¿###W#í##íØØkkmmmmíØب+¨¨++++ WW##WWW#¿¿¿#¿#######¿¿###4#W#W##Wm1#¿###WWWííªªííØØkkmmªííب¨¨¨+¨++ WWWWWW##¿#¿##¿###¿¿¿##########WWW+####WWWWíªíííªíØØkkkªmmíØب¨¨¨¨++ WWW##W#¿###¿¿¿#¿¿¿¿¿¿¿#######W##W+#####WWWØØíííí4ØØkmmmmªíØب¨¨¨¨¨+ WWW#WW####¿¿##¿¿¿¿¿#¿######WØW+W+¨####WWWØØØíØíí4ª#kk44mííØØب¨¨+¨+ WWW#WW#WW####¿#¿¿##########íØØ++¨###¿¿¿¿#ØØØíØíتªkkk¿mmªííØØt¨¨¨¨+ +WkWWWWW#########¿¿##¿¿####4ííØ#####¿¿¿###ØØííªª###ktttmmmíØ1ttt¨¨¨
240 250 260 270 280 290 300 310 320
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Page 5 010798 AH International design agency (6)
Odessa
ww¨¨++++++++W+WWWWW##kk##kkkktttmmmt444m4mmm4ªí4ªííØØWWWWW+WWWWW+W#####W# www¨+¨+++++++WWWWW#W####k##kk¿¿t¿tttmmm44444ªª4ªªªííØØØ++W+WWWW+++WW#WWW# w¨¨¨¨¨+++++++++WWWWW######kk¿¿¿¿¿¿ttmmmtm4m4mªªmmªªíííØØ+++W+++W+W+WWWW## ww¨w¨++¨++++++WWWWW#W####k##kk¿¿¿ttmtt44mm44mmm4ªªííªííØØ+++W++++++WW+#WW ww¨w¨¨¨+¨++++++WWWWWWWW####k#k¿¿t¿¿¿m44mm44m444ªª4ª444ííØØ++++++++WW+WWWW ¨w¨¨¨¨¨¨¨¨+¨+++++WWWWWW###kkk#¿¿¿¿tttmmmt4mt4mm444ª44íí4ííØØ++++++W+++WWW ww¨¨w¨¨¨+¨++++++W+WWWW####k#kkk¿¿¿ttttttm4ttmm444m4ªí4ªªíííØØ++++++++WW+W ?w¨ww¨¨¨¨¨¨+++++++WWWWWW####ktmmmt¿¿ttt444mmmm4444ªªªªª44ªííØØ+++++++W+++ wwwww¨¨¨¨¨¨+++++++WWWWWWW##k#km44mmttttmmttm4t4m4ª44ª4ªíªªªíííØ+++++++++W ?wwwww¨¨¨¨¨¨¨++++W+WWWWW#####m4ªí4mtttmmttmtmmmm44444ª4ªªª4ªªíØØ+++++++W+ ?wwwwww¨¨¨¨¨+¨¨+++WWWWWWW##k#m4í44mkttttttm4mt4444m4444ª444ªªªªíØØ++++W++ ??wwwww¨w¨¨¨¨¨¨++++++WWWWW###mm44m#ktt¿ttttmtm4ttmt44ªª444ªª44ªªíØØ++++++ ??ww?wwwww¨¨¨¨¨+++++W+WWWW##k#mmm##t¿¿¿ttttmtmtt4t4m44444ªª44ªªªíííØ+++++ ?ww??wwwww¨¨¨¨¨¨¨+++++WWWWW######kk#¿ttttmmtmmtm4t44m4mm4444ªª4ííªííí+++W ????w?wwwww¨¨¨¨¨¨++++W+WWW###kkk####¿¿¿tmtmmmttmmtmmmtm4444m44ªªªªªííí+++ ?????ww??ww¨ww¨¨¨++++W++W##WW###kkk¿¿¿ttttmtttmttttmtt4mm4m4ªª4ª4ªííííí++ ??Ò??w???wwww¨¨¨+¨¨++++WWWWW##k#kk¿#¿¿¿¿¿tt¿¿ttmmtmtmmm4tmm4444444ªªíííí+ ?ÒÒ?????w??w¨¨¨¨¨¨¨+++++WWW##k##k#k¿#¿¿¿tt¿¿¿tmttttm44t4tm4444444ª44íªªíí ?ÒÒ?Ò??wwwwwwww¨¨¨++++++WWW##k##k##¿#¿¿tt¿¿ttttttmtmt4mt444mm44m44ªªªªíªí ?Ò?ÒÒ??????wwwww¨¨¨¨++++WW#####k#k###¿¿#¿¿#tt¿¿tmttttttmmttm44m44mm44ªªªª ÒÒÒÒ?ÒÒÒ??w?www¨¨¨¨¨++++WWW#WWk#k##kkkkk#¿¿¿¿¿ttttt¿tttttmm4m4mtmm4m4ª4ªª ÒÒÒ?ÒÒÒÒ??????w¨w¨¨¨¨+++++WWW#k#####kk¿#k¿¿¿¿¿¿¿ttt¿tt¿¿ttttm4ttm44mª44ªª ÒÒÒÒÒÒÒ??ÒÒ?ww?w¨ww¨¨++++WW########kk##kk#¿¿k¿¿¿t¿¿t¿¿¿tt¿tmmtt44mm4tmm44 ÒÒÒttt#ÒÒÒ??w?www¨¨¨¨+++++W#####k##k##k###¿¿k¿¿tt¿¿¿¿tt¿¿tttttt4t4mttm44m Ò##tmmíØÒÒ?????ww¨w¨+¨¨++WW#WW#####k####k¿kkk#k¿¿¿¿¿¿t¿¿¿kkkttttttt4mmtmm W#kmmmíØ1ÒÒ??Ò?w?ww¨¨¨+++W#WW#WW#####kkk#kk#kk¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿kk#kkkttt¿ttmt44m W¿m¿tm4íØ1ÒÒÒÒ??ww¨¨w¨¨¨+WWWWWWk#k###k#k#kk##k#¿k¿k¿¿¿k¿k¿mm#kk¿¿t¿mt44mt W¿#k¿t44í1ÒÒÒ???wwwww¨+¨++WWWWWW#####k###k##kkk¿¿¿kk¿¿¿¿#m44#¿¿¿ttttt¿¿tt WW¿¿¿¿m4¿#ÒÒÒÒ???wwwww¨++++W+W#W##W#####kk##kkkk¿kk¿¿kkk#m44m#¿ktt¿tt¿tmm WW###¿¿¿##ÒÒ???wwwwwkmm¨¨++++WWWWWW####k##k##kkkkkk¿kkkk¿#mm#kktt¿tt¿¿¿¿¿ ØØW#####WWkkÒÒ???wwWmíØm¨+++W++W#WW#W########k#kkkkkkkk¿¿k##¿¿t¿¿¿¿k¿¿¿kt íØØWWWWWWtttkkkkwwwW¿íím¨¨++++WWWWWWW#W####WW###k#k#k#kkkkkk¿k¿¿k¿kkk¿k¿t ªííØØWWttmmtttttªªíªW¿m¿¨¨¨++++WW+WWW#W#WWWWW#W#####kk#k##kkkkkkkkkkk¿¿t¿ ªªíííª44ííímmmmªªØØíªWW4444¨¨¨++++WW#WWWWWWWW#WW##W#W#####kk#k##kkkkkkktt tªªªª44íØØíímmm4íØ1ت444444444+++++WWWWWWmªWWW#W#WWWW######k#k#kk#kk#k#tk tmm444ííØ1Øítmm4í1Øí44444444ªªª444++++++mªímWWWWWWW#WWW#W##W######k###kk# tmm4ªØíØ11Ø4ttt44íí4ttmmm44444ªªªª4444444mmmmmmWWWWWªªWW##W#W##W#WW###k## ¿tmªªíØØØíª4tttt44ªtttttmm444444ªªªªª4ª4ªª44444mmmmªØتWWWWWWW#WW#WW##W#k ¿ttmªªííí44mtmtttttttttttttmmm444444ªªª4ªªªªªªªªªªªªíííªªªWWWWWWWW#W##### S¿¿ttªªª4mmmtmtmtttttttttttttmmm4444444ª4ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªWWWWWWWW## SS¿ttttttmmmmmmmtmmttttmmtmmmmmmm4444444444ª4ª444ªªªªªªªªííííííªªªªªªªWWW `SSÒ¿¿¿mmmmmmmmmmtmmmmmtmmmm444mmmm444444444444ªªªªªªªªªªªªííííííªªíªªªªª ```ÒÒÒÒ¿¿¿¿ttmmmmmmmmmmmm44m44444444444444444444444444ªªªªªªíííííííªªªªªí Ò```ÒÒÒÒÒÒÒÒ¿¿¿ttmmmmmm444m4mm444m4m4m4444444444kkk¿¿¿444ªªªªªªªªªªªªªªªª ÒÒÒ``ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒtttttttmmmmmmmmmm4mm4mm444444kkk##kk¿¿¿¿44ªªªªªªª4444ªªªª ?ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ??mmmmmmmmmmmmmmmm4mmmkkk######kk¿¿kkk44ªªª4444kkkk4ª ??ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ??Ò?Ò?Ò?????????mmmmmmmmmmmmm#########k#k¿¿k¿¿¿#4444kkkkk¿¿¿¿ ÒÒ??ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?Ò?????????w???wwww¨¨¨¨¨++WWWW#W#WW##k¿¿k¿¿¿¿#####kkk¿¿¿¿¿¿ ÒÒÒ?????ÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒ??????w??wwwwwwww¨¨¨¨¨+++++WWWWWW#kkk#¿########kkkk¿¿¿k ÒÒÒÒÒ?????ÒÒÒÒÒÒ????????????www¨¨¨¨¨w¨¨¨¨++++++WWWWW############kkkkk¿¿kk ÒÒÒÒÒÒ???????????????????????wwwwwww¨ww¨w¨¨¨¨¨+++WWWWWW#W##WW####k##¿kkkk ÒÒÒÒÒÒÒÒ????wwwww???????????????wwwwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨+++WWWWWWWWWWWW#####kkkk# ÒÒÒÒÒÒ``ÒÒÒ??wwwww¨¨¨¨¨¨¨??????wwwwwwwwwwwww¨¨¨¨¨¨+++++++W+WWWWWWW####k## ÒÒÒÒÒS``Ò`ÒÒÒ??wwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+¨+++W+WW#W###### ÒÒÒÒÒÒSS````ÒÒÒ???wwwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+++++¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+++WWWWWW### ÒÒÒÒÒÒÒSSSSÒ`ÒÒÒÒÒÒÒwwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+++++++++++++++++¨¨¨¨¨¨¨+++W+WWWW#W ÒÒÒ??ÒÒÒSSS`Ò`Ò`ÒÒÒÒÒÒwwwwwwwwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨+++++++++++++++++++¨¨¨¨++++WWWW ÒÒÒÒ??Ò?Ò`SS```Ò`Ò`ÒÒÒÒÒÒÒÒÒwwwwwwwwwww¨¨¨¨¨¨++++++++++++++++++++¨¨¨¨++++ ÒÒÒÒ?????ÒÒSS`````Ò`Ò`ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒwwwwwwwwww¨¨¨¨¨¨¨+++++++++++++++++++¨¨¨¨ ÒÒÒÒ??????ÒSS````Ò```Ò`ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒwwwwwwwwwww¨¨¨¨+++++++++++++++++++++ ÒÒÒÒÒ?????ÒÒSS``````Ò`ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒwwwwww¨¨¨¨¨¨¨+++++++++++++++++++ `ÒÒÒ????w?w?ÒSS`````ÒÒÒ`ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒwww¨¨¨¨¨¨+++++++++++++++++ `Ò`ÒÒ?Ò??www???````````Ò``ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒwwww¨¨¨¨¨¨¨+++++++++++++ ``ÒÒÒÒ???wwww???```````````ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨+++++++++ ``ÒÒÒÒÒÒ??wwww???`````Ò```ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ????ÒÒÒÒÒ??wwww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++ ````ÒÒÒ????wwwww??```````````ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?Ò????????????wwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ```ÒÒÒÒÒ???w?wwww???```````````ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ????????????????wwwwwwwwwwwww ``````ÒÒ?Ò???wwwww???```````ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?????????????????????wwwww ````Ò`ÒÒÒ??????wwww???``````````ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ???????????????????????? ```````ÒÒÒ??????www?????`````````Ò`ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ????????????????????? ``````Ò`ÒÒ?Ò??w?wwwww???````````ÒÒÒ`ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ???Ò??????????????????? ```````ÒÒÒÒÒÒ???w?www?????`````````ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ????????????????????? ````````ÒÒÒÒ????w?wwww????Ò````````Ò`Ò`ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?Ò????????????????? `````````ÒÒÒ?ÒÒ???w?www?????``````Ò``ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒ??????Ò???????? ````````ÒÒÒÒÒ????????www?????```````Ò``ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?????????????? ``````````ÒÒÒÒÒÒ??w???www?????Ò``````Ò```ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ????Ò????? ``S````````ÒÒÒÒÒÒ???w??wwww????Ò````````Ò```ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?????????? S`S`````````ÒÒÒÒ???????w?wwww????Ò````````Ò`Ò`Ò`ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒÒÒ????? SS`````````Ò``ÒÒÒ?Ò???w?ww?ww?????ÒÒ```````````ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ????????? SS`S`S````````ÒÒÒÒ?Ò???w??wwwwww???ÒÒ``````````Ò`ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ? SSSSS``````````ÒÒÒÒÒ?????w??www?w?????ÒÒ`````````Ò`ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?ÒÒ?? SSSSS`S`S`````Ò`ÒÒÒÒÒÒ????ww?wwwww?????ÒÒ````````````ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ SSSSSS``S```````ÒÒÒÒÒÒ??????ww??wwww?????ÒÒ``````ÒÒ```ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ SSSSSS`SS````````ÒÒÒÒÒÒÒ???????wwwwwww?w???Ò``````````ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ SSSSSSSS``````````ÒÒÒÒÒÒÒ??????w?wwwwwwww????Ò`````````````ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ SSSSSSSSS``````````ÒÒÒÒÒÒÒÒÒ?????wwwwwwwww????``````````ÒÒ``ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ
10 20 30 40 50 60 70 80
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Page 6 010798 AH International design agency (7)
Odessa
#W# WW# W## #WW WWW WWW W+W +++ ++W +W+ W++ +++ +++ ++W +++ í++ íí+ ªíí íªí ªªª 4ªª 4ªª m44 44m tmm 44m 4mt ¿tt tmm ¿¿¿ ¿kt k¿t ¿t¿ ktt #tk kk# k## W#k ### W## WWW ªªª ªªí ªªª ªªª k4ª ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿k ¿kk kkk kk# k## ### ### W#W WWW +++ ¨¨¨ +++ +++ +++ +++ +++ ¨++ ¨¨¨ www www ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ÒÒ? Ò?? ÒÒÒ ÒÒÒ ÒÒÒ ÒÒÒ ÒÒÒ
######k##t#tmmt4ªí+++WWWWW####¿¿¿k#ííªW++¨++¨++¨¨ØØØííªíííªíªªíªªíªíííííªíªííííª #####WW###¿tttmm4ªØ++++WW#####¿###ªmmm4+¨+++¨¨¨¨ØØØØíªªíªíªªíªªªííªªíªííªªªªíªªª WW#W#W####¿#tmmt44ªØ+++WWWWWW####mmttt¿m+¨+¨¨¨ØØØííØííªªªªªªíªªªíªªªªªªªª4ªªªªªª W#WWWW#W####¿ttmm44ªª+W++WWW#W##ttt###k¿¿¨¨¨ØØØííííªííªªªªª4ªªªªª4ª4ªªªm44ªªªªªª WW#W#WW###kk#mtmtm44ªª++W++WWW#WW¿W¿W###¿¿ØØØííªíííííªªªª4ª4ªªªªª4ª4ª4ªm444ª4mª4 WWWWWWWW#k###t¿ttm444ªª+++WWWWWW#WWWWW#WØØØííííªªíªªííªªªª44ª4ª4m4ª44mª4mm4ª4mª4 WWWWWWW###k#k¿¿tmmm44ªªª++++WWWWWWWW+ØØØØíííªíªªªíªªª44mª44m4mª4mª444444m444mm44 WWWWWWWW#kk##¿ttmmm4444ªª++++W++W++ØØØíííííííªªªíí44ªm444444mm4m444m4mm444m444m4 ++WWWW##k#kkk¿¿ttt4m4444ªª+++++W+WØíííííªªííªªªª4m4mmmm4ªmm4m4m444m4m4ªm4ªímm4mm ++WWWWWW#kkkk¿¿tmmmmm4m44ª4++++++Øíííªªíªªªªª4444mm4m444m4mmmmmmmmm4tt4ØmmªØmm4m WWWWW#W##k##¿k¿tttmtmmm44444++++ííªªííªª44ª4ª444m4m4mmm44m4mmmm4mm4mkttkmmmmmm4m WWWWWW#####kkkktmttttmmm44444++ííªªªªªªª44444444mmm4mmmmmmmmmmm4m44mmkkmmmmmmmmt WWWW##########kktkkmmttttm444ííªªª4ª4ª4ª4444444m4mmmmmmmmmmmmmmmm4mmmmmmmmmmtt¿t WWW#WW#######kkkkktmttttmmm4íªªª4ª444ª44m44m4m4mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtm¿mtt¿t +WWWWW######k#kk¿ttttttmtttíªªª44ª44444mmm4m4mtmmtmmmmmmmtmmmtmmmmmttmtmtt¿¿tt¿¿ WWWWWW##WW####kk¿tttttttªªªª4444ª444m44mmmmttmttmtmtmtmm¿¿mtmtttmmmtt¿¿tt¿t¿¿t¿¿ +WWWWWWWW####Wkk¿k¿tttªª44444444444mmm4mtmttttttttmtmttttt¿t¿t¿ttm¿tt¿ttt¿tt¿¿¿¿ +W++WWWW####W#W#kk¿¿ªª4444mm4m44m4mmmmmmtmttt¿¿kkttttmtttt¿t¿t¿ttm¿tt¿tt¿¿ttt¿¿¿ í+W+mm+WW#W#WWWWWªªª444444mmmmmmm4mmmmttmttt¿tmtkktttttt¿t¿¿¿¿t¿tt¿tt¿tt¿¿t¿¿¿¿¿ íí+m¿1m++WWWWªªªª44444444mmmtmmmmmtmtmttttt¿tm4ªmk#tt¿¿t¿t¿t¿¿t¿¿¿¿tt¿tkk¿¿¿¿¿¿¿ ªíí¿¿¿1++ªªªª44m44m444mmmmtmttttmmmtt¿¿¿¿t¿ttmªtmk1#t¿¿¿¿t¿t¿tt¿¿¿tk¿¿tkk¿¿kkk¿¿ ªªíík##Wmm444m4mmmmmm4mmtmtmkk¿ttmtttt¿ttt¿k¿tt4tk#1tt¿¿¿¿t¿¿kk¿¿¿kk¿¿kkk¿¿kkk¿¿ 4ªªííWW+m4m4mmmmmmmtmmmttmtk#¿¿#tttttt¿ttt#k¿tª44k#1tt¿¿¿¿t¿¿kk¿kkkkk¿kk¿¿¿¿¿¿kk ªªªªíí+mmmmmmmtmmtmmtmmtttk#tm1t#tttt¿¿t¿t#kktm4tkk#tt¿¿¿¿¿k¿kkkkkkkkkkk¿##¿¿¿#k mª4ªªªímmmmtmmtmtmttmttttt¿¿tm4Ø#tttt¿¿t¿t¿#ktmªmkkWtt¿¿¿¿¿kkkkkkkkkkkk¿#¿tª¿ªkk 44ªª44ªímtttmttttttttttttt¿¿ttm4ktt¿t¿¿¿¿t¿##ktm¿kW¿t¿¿kk¿kkkkkkkkkkkkk#¿¿t1¿#kk m444ªª4ªmmttttttttttttttttt¿¿tt#tt¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿##kkkk¿¿¿kkkkkkkkkkªmk#kkkkk¿tªtkkk# mtm4444ªªªmtttttttt¿ttt¿t¿tt¿¿¿ttt¿¿¿¿¿¿¿¿k¿¿¿¿kkk¿¿¿kkk¿¿kkkkm4mkk##¿tk¿kkkkkkk ttm44tª444ªtt¿tttt¿¿ttt¿¿¿t¿¿¿¿t¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿k¿¿k¿kk¿¿¿¿¿k#mí¿kkkkmkk##¿tªkkkk##kk# ttmtt444ª44ªt¿¿t¿t¿¿¿t¿¿¿¿t¿¿¿¿¿¿k¿¿¿¿¿kk¿k¿kk¿kkkk¿k¿k#¿4¿kk#k##k###¿t###k##k## t¿ttmm4m44ªªªt¿t¿¿¿¿¿¿¿¿t¿¿¿¿¿¿¿¿kk¿k¿¿kk¿kkkkkkkkkkkkkk#mkkk#kkk#############W# ¿¿t¿tmmmm4444ªt¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿k¿k¿kkk¿kkkkkkkkkkk#k##kkkkkkkk#k###############WW#W k¿ttmmtmm444ªªª¿¿¿WWW¿¿¿¿¿¿¿kkk¿kk¿k¿kk#k#kkk###k###kk#kk##k#k##¿¿#######W#W#WWW kt¿¿t¿¿tmm4ª4ªªª¿W###WW¿¿k¿¿kkkkkkk#k#k###k##k######kk##k#####k#m1W#W###WW#WWWWW kkk¿t¿tmmmmm44ªªª##k###W¿kkk¿kkk#k###k##############kk#######k41#WW##W#WWWWWWWWW k#kkk¿¿tttmmmm44ªªkkkk##W¿kkkk#k####################k####W#######W#W#WWWWWW#W### kk#k#¿¿t¿mmmmm4444#¿¿¿k#WWk#k#####W#######W####WW#######W#k######WWWWWW+W#WW#### ###k#¿kk¿m##tm4m444kt¿kª#W########WW##WWW#W###Wk1#####¿kW¿ª####WW#WWWWW+WW#+#+¿¿ #W##k#k#kk#t#tm4m444ttkk1##W#WW#W#WW#WW##W#W##t4mk#W#¿kª#Wk#WWWWWW+WW++4++W++4ªt WW####W#kkWWkkmmmmt44ttkª#kWW#W#WWWWW#WW#W#W#W¿tmkWWWmm##WWWWWW+W+W+W+4ª+4+++tí¿ WWWWWWW#k##WWtttt¿m444kk#WkW+WWWWWWWWWWWWWWWWW#ík#W+W##WWWW++W++W+++WW++++++kt4ª ªªªªªªWWWW¿#WtW#tWtmm44#WkWW+WW++WW+WWWWWWW+WWW##WW++++WW++W+++++++W+++++++++k¿¿ ííííííªªWWWWWWWW#WWtttt4#WW+W++++WW+++WW++W++WWWWW+++++W++++++++++++++++++++++++ ííØØííííííííWWWWWWWt¿¿¿4WWW+++WWW++++WWWW++++WW+++++++++++¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ííííØ11+++++ ªííØØííííííííííííWWWWWW¿WW+WW¨ÒÒ1Ø++++++W++++++++++++¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+íííªØí11111+¨¨ ªªªííØíªªªªíííííííªªªªªªªªWW¨Ò¨¨11Ø++++++++++++++¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+Øííªª4íí11111ww ¿44ªªªØíªªªªªªªíííííííííííªªWWWWW11Ø+Wííª++W+++¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨Øí4íØ4í4ªØ11111w ¿¿¿¿¿ªªííªªªªªªªªííííííííííííííªªªØØتíØتWWW¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨íتª44íí4ª4íØ1111 k¿¿¿k¿ªªíªªªªªªªªªª4ªíííííííííííííØØتØØتííííííííííííí¨¨¨¨¨¨¨¨ØØí4ªmª4Øm4ííØ111 ¿¿#kk¿¿ªííªªªªªªªªª44ªªªªªªªªªªííííííííííííííííªíííííííííííííííØØííªªí4ªmíØíØØ11 kk##k¿¿¿ªííííªªªªªª4ª44ª4ª44ªªªªªªííªªíííííªªªªªªªííííªííªí4m4íØØØííímªmª44ªªØ11 k####¿#k#ªíííªíªªªª44ª4ª44mªíØØ11ªªªªªªªªªªªªªªªííªªªíªªª4ª4ª44íØØتª4Ø4míØ4ªíØØ #####W####ªííííªªªªª4444mmªªíØØ111ªªªªªªª44ª4ªªªªªª44ªªªm44m41Ø4ØØØí44ªªmªm4ííØØ ####WW####Wªííííªªªªª44mmmªªªíØØ11ªª44ªª44ª44ª444mm4ªªª4mmttí1Ø4íØØØíííªíªí4ªíØí W#WWWW#W#WW+ªªªííí4444mØØííª4íØØ1Øíªª4ª44444444m4mmmmm4m4mtªØ1ØتØØØØíªíªªííªííí WWW+WW##WWW++ªªªíííí4mØØííííª4íØØØíªª4444mm¿4mmmmØ111mmtmttíØ11ØííííØííííªíííííí +++++WW+++++++ªªªªí44ØØ1ØØííí4ªííªª444mmmtt¿mmªíííØØ11tttªªíØØ1ØØííØØØØíííííí44ª +++++++++¨¨¨¨¨+ªªªª44Ø111Øíííªªªªª444mmm¿¿t¿¿ªíííííØØ114ªííØØØ11ØØØØØ1ØØØØØØ4444 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++++ªªªªØ11ØØííªªªª444m4mt¿¿íí¿ªªít#¨¨Ø1Ø1ªªíØتªª1111111ØØØØØ4444ª +¨¨¨¨¨¨++++++++++¨¨ªªØØ11ØØíªª444444mm#¿ªíØíªítkkW+¨Ø11íííªª¨+Wmª1111ªª444444ªªª +++++++++++++++++¨¨¨¨¨ØØ11ت4tttttttmm#¿ªíªíªª¿k#kW+íØØííªm#WW¨#ªªªªªªªªªªªªªªíí ++++++++++++++++¨¨¨¨¨¨¨ØØØØtttttttttmtt#¿ªØØتt¿¿W¿+ííØíííªm##mí44ªªªªªªªííííííí +++++++++++++¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨wwwwwwwww??tt#####Ø11تªtttm4ííííªªííííªíí44ªªª444444wwww +++++++++¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨wwwwwwwww?????????íØ1111ØØ1m44íííííªªíííØØíª44444¨¨wwwwwwww +++++¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨wwwwwwww?w?????????ªíØØ111Øí111تªíí44ªªíííتí4¨¨¨wwww¨¨+++++ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨wwwwwwwwww??w?????????w4ªíØØØØíØØ11ت4ªªí444ªª4444¨¨www¨++++++++W wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww???????????????w4ªííííííØØت4ªªªªmmm44¨wwwww¨¨+++++++++¿W wwwwwwwwwwwwwwwwwwww?w???????????????????íííwwííªª4íªªªím¨¨¨¨¨w¨¨++++++++++++k4m ?wwwwwwwwwwwww??w???w????????????w??wwwwwwwwwwwwww444íím¨¨¨¨¨www¨+++++++WWWWWk4W ???ww???????w???w????????????????ww?w?wwwwwwwwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨+¨¨+¨¨++++WWWWWW+WWWWW ???????????????????????????????w?wwww¨wwww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+++++++++++WWW+++WWWW+WW ??????????????????????????????wwwwwwwwwwwwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++++++++++WW+WW+++++++W ??????????????????????????w?wwwwwwwwwwwwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨+++¨++++++++++W+++++++++++W+ ???????????????????????wwwwwwwwwwwwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+¨+++++++++++++++++++++++++++ ???????????????????ww?ww?wwwwwwwwww¨www¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+++¨+++++++++++++++++++++++++ ?????????????www??ww?wwwwwwwwww¨w¨www¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++++++++++++++++++++++++¨++++ ?????????????w?wwwwwwwwwwwwwwww¨www¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++++++++++++++++++++++¨+¨¨++ ????????????w?wwwwwwwwwwwwwwwwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++¨+++++++++++++++¨¨¨¨¨¨+++ ????????????????wwwwwwwwwwwww¨ww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++¨+++++++++++¨¨¨¨+¨¨¨++++ ????????????????www??wwwwwwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+++++++++++¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ?ÒÒ?????????????????www??wwwwwwwww¨w¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+¨¨+++++¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ÒÒÒÒÒ?Ò?????????????????wwwww?wwwwwwwwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+¨+¨+¨¨+¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ÒÒÒÒÒÒÒÒÒ????????Ò????????????wwwwwwwwwwwwwwww¨¨¨¨¨wwww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨w¨w ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ???ÒÒÒÒÒÒÒ???????????????????wwwwwwwwwwwwwwwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨???? ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ????????????????????wwwwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨??????? ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ???????????wwwwwwwwwwwww¨¨¨¨¨????????
80 90 100 110 120 130 140 150 160
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Page 7 010798 AH International design agency (8)
Odessa
ííª ªªª ªªª ªªª mª4 mª4 m44 4m4 4mm m4m m4m mmt t¿t t¿t t¿¿ t¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ k¿¿ k¿¿ ¿kk ¿#k ªkk #kk kk# kkk kk# k## #W# W#W WWW WWW WWW ### ### +¿¿ 4ªt tí¿ t4ª k¿¿ +++ +++ +¨¨ 1ww 11w 111 111 Ø11 Ø11 íØØ íØØ íØí ííí ííí 44ª 444 44ª ªªª ªíí ííí www www +++ ++W +¿W k4m k4W WWW +WW ++W +W+ +++ +++ +++ ¨++ +++ +++ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ w¨w ??? ??? ???
íªííª4ªª4mª444mmmmmmmmmmmmttmttt¿ttttttttt#WØttmm4++¨¨ww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++++WWmWW+W ªªªªª44mmmªmm4mmmmmmmmmmmmtttttt¿ttt¿tt¿tWt##ímm4+++¨¨ww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+¨++++W+WW+++W ª4ªª4mª44mm4m4mmmmmtmtmmmttttttt¿tttt¿¿¿4k#tkítm4++++¨¨ww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++++++++W+ ª4ª4m444mmmmmmmmmtm¿mtmtmtttt¿¿¿t¿t¿t¿tt4mtkmtm4w+++++¨ww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++++++++++ 44m4m44mm4mmmmmmmtt¿¿tmttt¿tt¿t¿¿¿¿¿¿ttØí4mmtk4ww++++¨¨ww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+¨++++++++++ 44m4m4mmm44mmmmtm¿tt¿t¿ttt¿tt¿¿¿kk¿¿¿tØØØí4kk44w++++++¨www¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++++++++ 4m4m44m4mm4mttmtm¿tt¿t¿t¿t¿¿¿¿¿¿¿k¿¿¿tttØØt¿mmww++++++¨¨ww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++++++++++ mmmm4mmmmm4mttt¿t¿t¿¿t¿¿¿t¿¿¿¿¿¿¿k¿¿¿¿tttt¿mmww++W+W++¨¨ww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+¨¨+++++++++ m4tmmmmmmmmmtttt¿¿t¿¿¿k¿¿¿¿¿¿¿¿¿k¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿mww+++WW++++¨ww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+++++++ tttmmtmttmtmtttt¿¿¿¿¿¿kkkk¿k¿¿¿kk¿¿kk¿¿¿kkm1ww++WWW+W++¨¨w¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+++++++++ tttmttmttmtttttt¿k¿¿k¿kkk¿kk¿kkkk¿kkk¿kkk¿mWØww++WWW+++¨¨ww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¿t+++++++ tttttttt¿¿¿t¿ttt¿k¿¿kkkkk¿kkkkkkkkkkkkkk¿mW¨ªww+WWWWW++¨¨ww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨Wk¿t++++++ ¿tttttt¿¿###¿¿tt¿kkk¿¿kkk¿#kkkkkkkkk¿kk¿mW+¨ªwwWWWWWW++¨¨¨w¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨Wk¿++++++ ¿t¿ttttt#kkí#¿t¿¿k¿kk¿¿k#¿#kkkk#k#kkkk¿mm++Øww++WWWWW+++¨¨ww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨WWk+++++W t¿¿¿¿t¿kttkkØ¿¿¿¿¿¿kkk¿kkk#kkk##k##k¿¿mm11Øwww++WWWWWW+++¨ww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨WW¨¨++++ ¿¿¿¿¿t¿kmttk¿¿¿¿k¿¿kk#kkkk#k#k#k###k¿¿mmwwwwww+WWW##WWW+++¨w¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨W¨¨¨+++++ ¿¿k¿¿¿¿¿mmttt¿¿kkk#kk#kk#k##kk####kkmmmmwwwww+++WW#W###WW++¨w¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨W¨+++## ¿¿k¿¿¿¿¿¿mmm¿¿¿k¿k#kk#kk#k########k¿¿¿mª?wwww+++W#W######WWWw¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++t ¿¿¿¿k¿k¿¿¿¿¿¿¿¿k¿k#kk##k#k#######kk#14#m??ww++++W###k##k####W¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++WW ¿k¿¿kkk¿¿¿¿kk¿k#kk###k###k######kk#k#1¿ª?ww++++WW#k##kkk¿¿¿k##w¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+++W ¿kk¿kkkk¿k¿kkkk#kk##k#k#kkk####kk14tm4ª???w++++W##kkk¿¿¿¿¿ttkmw¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++ ¿kkk#kkk¿kk¿kkk###k#k###k##k###تª144????w?+++WW#kk¿¿¿¿ttttmmmm¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++++ ¿k#k#kkkkkk¿kkk######kk#kkkk##Øíí###???w??w++WW#kk¿k¿tttmmmm44m¨¨¨+¨¨¨¨¨¨¨¨+++++ k#kk##k¿#kk#k#kk#########k####ØØ###????w??wWWWW#k¿¿¿tttttm44m4m¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++++ kk#####k#k####kk#####k###kk###Ø###????www?wWWW#k¿k¿¿tt111ttm4ªw¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨+t4t+ ####W########k#######k##kW##W####44??w¨¨w??WW##kk¿¿ttmmØ11m4ªww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++m4t++ k##WWW################W####WWW###Ø4??w¨¨w??W##kk¿¿¿tØmª4Ø1ªªwwww¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨++mm+# ###WW#############W###W#W#WWWW##Ø4`Òww¨w???wW#kk¿¿ttØ444تwwwwww¨¨¨¨¨¨¨¨¨++++### #WWW###WWWWWW#####WW#WWWWWWWWW#11Ø`Òw¨¨???wwW#k¿¿tttíØ4ØØííwwwwwwww¨¨¨¨¨¨¨++##+# #WW#k#Wk##WWWWW##WWWWWWW+WWWW##W¨Ø`Ò?¨¨??wwwWkk¿ttt1ªªØØíííííwwwwww¨¨¨¨¨¨++++++# WWW##kkk#WWWWW11 WWWWWW+++WWW#4W¨4`Ò?w¨w?wwWkk¿¿ttm11ª¿íííííííwwww¨¨¨¨¨++++++#m¨ WW###tkm#WWWWWW11WWWW++W++WW#4W¨4``ÒÒw¨w?wwWk¿tttmªí11ííªªíííØwwww¨¨¨¨¨¨¨mm+##¨¨ W###tmm###W#WWW11WW+W+W++WW#ØØ14``ÒÒÒw¨¨wwW#k¿tt¿¿ªªííªªªªªªíØwwwww¨¨¨¨¨mtm+##¨¨ #W##¿mk##W#WWWWW1WWW+++++W#k¿ØØ1m``Ò??w¨w¨W#k¿¿¿mmªªªªªtªªííØØwwwww¨¨¨¨¨t4W#4#¨¨ W##kmkk###WWWWWW1WW+W+++WWªØ#¿ØØ¿``ÒÒ??w¨¨#kk¿¿mkkت¿ttªíííØØ?www¨ww¨¨+WWWWW4ª1¨ ##ktmmk####W#WWWWWW+++++WªØWW##Ø¿m``ÒÒ?w¨Wkk¿¿mkk#WØ¿tªííØØØ?wwwwwww¨¨¨++WW##ª11 k¿tmmkmk####WWWWWW+++++WW¨+WWW#¿¿m```Ò?w¨Wk444mª#W?ÒªªííØØØØØ?wwww¨w¨¨+WW+++#WWW t4ttmmkk#####WWWWW++++WW¨++WWW#¿tm`Ò`Ò??¨k4mt¿ª1m?ÒªªííííØØØØ??wwww¨¨+WW++¿t44íØ 4íkktmmkk###W#WWWب++WW¨¨+WWW##¿tm`ÒÒ???¨4mt¿k?ª11ªíííØØØØíØØ??wwww¨¨+W++¿tmmªªí t44kWWkkkk###WWWWب+WWW¨+WWW##¿¿tm`????wk4t¿km?ÒªªííØØØííííØ``wwww¨w¨+++¿m44mmªª ¿kk++WWkk###WWWWب+WWW¨+1W###¿¿tm`ÒÒ???wkª¿mt?ÒÒªmªªªªííííØØ``?wwww¨¨++m44ª444kW ++++++WWW##WWWW++W#11¨¨íØ111¿¿tm``ÒÒ??wkk1ªtm?ÒªmªªmííííØØØ?`?wwwww¨¨++4ªªíííkW+ +++++++WWWWWWW++W#¨¨11íííØmmmm```Ò`???wkkk1ª?ÒªmmmmíííØØØØØ?`??wwww¨++íªííØ11í#W ¨¨¨+¨++++WWW+¨WW#¨¨++11ííØØØÒÒÒ?``ÒÒ??wk1+Ò11¿ttmmíØØØØØب¨???w?www¨++íªíØØØ11ª¨ ¨¨+¨¨¨+¨+++¨WW#tt¨++++1WÒØØØ11ÒÒ?``Ò??++11Òª¿tt¿ØØØØØØØ1ب+??w?www¨¨W+1íªíªªkW+¨ w¨¨¨¨+¨¨¨¨¨W##k¿¨¨++++WWÒÒØØ111ÒÒ??ÒÒ+11+1ª¿¿ØØØíííØØØ111¨+`???w?w¨wW+1íªªª#W+¨? ww¨¨¨¨¨¨¨+Wkt##¨¨++++W+WÒÒÒ11111Ò??ÒÒ11ªí+¿ØØííííØØØ111111+`?????www+++1íªªkWª?` ww¨¨¨¨¨¨+W¿t#W+¨¨++W++WÒ``ÒÒ1111Ò????1ªØíØíííííØØØØ??ØØ111+`ÒÒ??w?ww+íí11ííªªíªª ¨¨w¨¨¨¨++Wk#WW+¨¨++++WW`````Ò111ÒÒ??ØØ11ííííØØØØØ+¨w???Ø11#``Ò???wwííí1111íííªª# 1ww¨¨¨++W##WW+¨¨++WWWW``S```ÒÒÒÒÒíííííííØØØØØØØÒÒ?¨¨w?¨+Ø###`Òwíííííí11ííªªªªª## Øww¨¨¨+WWWWWW+¨¨+W+WWSSSSSSÒÒíííííªªªííØØØØØ?ÒÒÒÒ?+¨¨¨+W###íííííííªªªííªªªªªª#km Øww¨¨¨++WW+++¨¨WWWWSSSSSííííííííªªªíØØØØØØ?ÒÒÒÒÒ?wW+++WW#ííííªªííªª44ªªªªªkkk¿mm íØØw¨¨¨++++++++ØØØØííííííííííªªªªíØØØØØØØw??????w44WWWWííªªíª44mí44mmm¿¿¿¿¿¿ttmm íííØØب¨¨¨+ØØØØííííííííííªªªªªíØØØØíØØØmmww????w4414#íííª444m44mmmmmmmmttmmmmmtt ííííííØØØØØííííííªªªªªªªªªíííííííí4mt#tm44wwwwwí1ííííªªªªª444mm4mmmmtttmmttmmmtt ªªªªííííííííªªªªªª4ªªªªííííííØØ114mt##144ªm¨¨4411ííªíªª4ªªm4mmmmmtmmmtttmttttmtt ªªªªªªªªªªª4444444ªªííííííØØØWW114mt++m1mm444ííííªííªª44mmmmmmmmmmtttttttt¿ttt¿t 44ªªªªªª4444444ªªªªíØØØØØWW11WW#114mtWm144íííØØØتªªª444mmttmmmttmttt¿tt¿¿tt¿t¿¿ ªªªªªª4444ªªªªªªíØØØØØW+++W11WWW##14mm44ííííØØ11Øت444m44mmtttttt#t¿#¿tt¿¿t¿¿k¿k ªªªªªªííííííííØØØØØ+++++WWWWW###kkkíííííííªªªª111ªªª4mmm4mtttt¿tt##¿##kk#íØ¿¿#¿¿ ííííííííííØØØØØwww++WWWW##WWW#kkkØØíííííí4ØØ44ª1144mª4mmttt¿t¿¿¿t¿#¿¿##kíªíØ¿##k ííííííí+++wwwww+++WWWW##k##WWWkkí11Ø444ª44ØØØmmmmmmmtmmmttt¿¿t¿¿¿k#¿kk##ªª44#### ww+++++wwwwwwww+ªtWWWW##kkk##W#kí11Ø4ªªª4íØ1ØØmmtmmmtttt¿t¿##¿¿kkkk##k#íí44##W## wwwwwwwwwwwww++¿ªª¿WWW####kk###kííØ44k44míØ11Ømmtmmmttt¿¿¿¿¿##k##kk##kkííWW##WW# +++++www+w+w+W++¿¿WWW####kkkkkØØWØí4kk4ªmªíØ1Ømtt¿t¿¿ttt#¿¿k¿#WW######WWWWWW##WW W+++WW+WWw+++WWWWWWWWªm###kkkØ11ØW44km4ªmtªííªmt¿¿¿¿#¿t¿##¿kk¿#WW##k##WWWWWW##WW WWWkªW+++++++W++WWWWm4m#W###íØ11ØW4kkk¿ttttªªt¿t¿t¿¿##¿¿¿##kk###W###W##WWWWWWWWW WWWWtWW+W+++++++W++WWmm#WW##ííØííW#kkk¿tt¿t¿¿t¿¿¿¿kk¿#WW¿W#kk####WW#WW#WWWWWWWWW WkkWWW+WWW+++++++++WWWWW#W##kíííWW#kWk¿¿¿¿¿¿¿t¿¿kkWW¿##WW##WkØØ#WWWWWWWWWWWW#W## WkWkkkkkWW#W+++++++WWWWW#WW###kkk##WWWk¿k¿k¿¿¿¿###kWW#k#W#WWkªíØ#WWWWWWW##WW###k WkkkkkkkWkWW++++++W+WWWW#W++W####WWW#WkW#kk#kWWWWW##WW##WWW###ªØWWWWWWWW###WW#í1 WWWWkkkkkkWkkWW+WW+WØØWWW#WW+W###WWWWWWW##k#W##W#WW##W##WW4ªªWWWWWWWWWWWW###+WWí WWWWkWkkkkkkkkW+++++ªªí1WW#WW+W#WW#W++WWW###WWWWW#WWWW#WWm4ªªWWWWWWWW##WWW#++W#ª W+WWW#WWWkkkkWW+W+w+Wªªí1WWWW++W++WW++W+++##++W#WWWWWWWWWm444WWWWWW#W###W#+WWkWt ++WWWWWW#WWkkWWWíØ+w+Wªª1WW+WW+++++++++WW+#W+++WWíªWWWWWWW4mWW#WW#W###kk#kW#W¿tt ++WWWWWWWkkkkWWWíتww+ªª1WW+W+++++WW++++WW+WWW+WWííªWWWW#WWWWW#WW##W##kkkWWktmt4 ++W++WWWWWWkkkWW1íتwwWªªWW+++++++WW+++++WWW++WWWWíªW4WW###WW###W#k#k#¿¿kWW¿m44í +++W+++WWWWWkWWWW1íª+wmm¿WW++W+++WW#W#+WWW#WW+WWWWWW4ª4W######k##kkkk¿¿tttmm44ªª +++++++W+WWWkkW#WW1ªªmt¿WWWWWWW+WW##W#W+WW#WWWWWW#WW4ªª###t##kt¿kk¿t¿ttmm¨41íª44 +W#¨¨+++++WkkªíW#WWWmt¿WWWWWWWWWWW#####+W#W#Wk#W#####4###tt44ktt¿¿ttmmmwww¨ª1ª4# ¨#+¨¨¨++++Wkkªªí##WWWWWWWW#WWWWW#W##4##WW#W#kkk#k#kk###tªªtt4kkttmmmwwww¨¨¨##W++ ¨¨¨¨¨¨¨¨+++Wkkªª##WWWWWWWW#W###W##k4mm##kkWWktk¿k¿kkkkkk44ªªkkmmm?????ww¨¨¨¨W+++ wwww¨¨www+++W##k#W+++W++WW#####Wk#kt4tk#kktW¿t¿tmmmmmm+kkkkkÒÒÒÒw??ww?www¨¨++++W wwww??wwwww++WWWWwwwwww+++W#k#kWkkkkk¿¿¿t¿ttmmm¨¨¨+++++WW#`Ò``????wwwwww¨++++WWW ????w????wwwwwwwww???wwww+++kkkkkkkkk¿¿¿tttmm¨¨¨+++W+WW##```ÒÒÒÒÒÒw++ww¨¨+++++++ ????????????wwwww???????ww+++++kkkkkkk++++¨¨¨¨¨¨++WWW###```ÒÒ+++++++++++¨¨+++++W
160 170 180 190 200 210 220 230 240
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Page 8 010798 AH International design agency
Odessa
W+W ++W +W+ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++W +++ +++ +## ++t +WW ++W +++ +++ +++ +++ 4t+ t++ m+# ### #+# ++# #m¨ #¨¨ #¨¨ #¨¨ ª1¨ ª11 WWW 4íØ ªªí mªª 4kW kW+ í#W 1ª¨ W+¨ +¨? ª?` íªª ªª# ª## #km ¿mm tmm mtt mtt mtt t¿t t¿¿ k¿k #¿¿ ##k ### W## WW# #WW #WW WWW WWW W## ##k #í1 WWí W#ª kWt ¿tt mt4 44í 4ªª ª44 ª4# W++ +++ ++W WWW +++ ++W
WWW#WW####¿¿##¿¿¿¿¿#¿######WØW+W+¨####WWWØØØíØíí4ª#kk44mííØØب¨¨+¨+ WWW#WW#WW####¿#¿¿##########íØØ++¨###¿¿¿¿#ØØØíØíتªkkk¿mmªííØØt¨¨¨¨+ +WkWWWWW#########¿¿##¿¿####4ííØ#####¿¿¿###ØØííªª###ktttmmmíØ1ttt¨¨¨ +WWWWWW########¿¿#¿¿¿####m4íí4####¿¿¿¿##íííØØØ##kkkk¿k444ªíØ11mttt¨ W+WWWWWWW######¿##¿#####m4444m##ØØ#####íííííí###kkW¿¿¿mmmªííí1mmmtt ++WWkWWW####11#######mmm4444m###ØØ####íí######WWkWW#ttttªªªØØ1mmmmt +++WWW###4mmØØ11###mmmmmmm####Ø###########WWWWWWWW#¿¿¿t4tªªíØØ1ªªmm W+WWW##44mk##íØØ1############ØØ###########WWWWW##W#¿¿¿¿t44ªíØØ1ªªªª ++WW###4m¿kkW#íØØ####¿¿¿¿¿#¿¿¿#####¿¿¿¿¿###W##WWW###ªªªt44ªííØØÒÒªª WWWWWWtm¿#WW##WíØ###¿¿###¿¿¿##########¿¿¿##WWWW####m11ª44ªªªííØ?ÒÒª +++W##t¿kWW##WWíØ###¿¿¿¿¿¿###Ø1##¿¿¿¿¿¿###k#######mت114444ííØØw??ª +WWWW#t¿k###WW+#######¿¿¿¿##Ø11#¿¿#######kk##kkkkktm4ª 14ªªªíØب??Ò WWWWW##t####W+####¿#######¿ØØ1#####411###kk¿##kkmªªt4ª414ª44íØب¨wÒ WWWW####t#WW######¿¿¿¿##¿¿#11#####4m##1##kk¿¿kk1تØíØت144ííØØب¨w? WWW###4####W##¿#¿¿#####¿¿#####¿¿##1mm####kk¿kkk11ØíííØí44ªªíØØØ+¨¨w WWWWW#44#####¿#######¿¿¿#####¿¿###1#######kkkkªª1111íí44ØíííØØW++¨w tWWWWW#44#########¿¿¿¿#######¿¿####1¿11#####kíííªªª4444ííØØØØØW+++¨ 4WWWW############¿¿##¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿#####ªª11##k##WWWíík¿¿444ØØØØØkkW++¨ WWWWWmm111#######¿¿¿¿¿#####¿#######ªmªí1k##WW###¿¿¿¿mmííØØ11kkk#### W+Wtt444Ø11######¿######¿¿¿¿¿¿¿¿¿##mííí##WWWWkkkkkmmmØØØ11Wkkk#W##W ++ktm##44Ø11####¿##¿¿¿¿¿¿###¿##¿¿¿míí1í#######kktkk44í111W#k##WWW+¨ +ktm#mm4ªØØ1#############¿¿¿###¿##Ø11####¿¿¿¿ktttmmmØ11W#kk#WWW++¨¨ +km#kk4mªªíب####¿##¿####¿¿¿¿¿¿¿ØØØØ##kkkkk¿ttttmm4Ø1WW##k###WW+¨¨¨ ktm#km444ªíب¨#####¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿###ØØØ####¿¿¿k¿¿mmmmmØ1####k##WWW+++¨¨ ktm#kk44ªííW+¨k##¿##¿#¿¿¿¿¿####ØØ####¿¿¿k¿¿¿tttt4441WW##W#WWW++++++ ktm#k44ªíí#+Wk#¿¿####¿¿#¿¿¿¿¿#####kkkkkkkk¿ttttííØØWW##W##WW+W++++W kªmm#kªªí#W¨###¿¿####íí#¿¿¿¿¿¿###kkk¿¿kkkkkkkmmíØØWWW#WWWWWWW++WWW# #1ªm4ªªí++¨Wkk¿¿####ttíí#¿¿¿#k¿¿kkk#¿¿kkkkíí¿¿ªªØW++WWW#WWW++WW#### ##1تªØØ+##kkk¿¿¿¿¿#k¿tí##¿#kk¿¿¿¿¿¿#kkkkkkííªªØØ+++++++W++WW###k¿# ¨¨¨11ØØ#######kkkkk#ík#¿¿¿¿¿¿#kk#m#1#kkkkkkkííªØ++++++WWªªW###k¿¿¿k ¨¨+¨Ò11########kkk¿íí##¿¿#¿¿¿k##1#tØ###kkkkíííª++++++WWmmª##k¿¿¿kk# ¨+W¨Ò##í#####k#k¿¿ííííí#¿¿¿##¿¿k1ØØ##í#kkkkkííí+++++++WWmm##Wkkk### +WWÒÒ###í#######¿ííªªªªª######¿kk11íííííkØØ11í+++WWWWWWWWWW######## +WÒÒ#++1####kkkk¿###111444######kkkkkíííØííØ11+++WW##WªªWW##WWWWWWW ¨¨¨k+WW#1#####¿¿#WWW#111ª4m44##ttkkkkkkíØíªí11++WW###mmªªWWªªWWWWWW 1¨#+WWW#+#kkk###W#W#WW111ª4mmm##tttmmmí44Øíª41+++WW##mmWªWWmªWWWWª+ 11#+WW#++kk###mmí#ªk#WW11ª444¿##¿¿tttmmt44ت4Ø++WWWWWW#mmWWWmWWW¨++ ####1++1#kkkmWWW#íªíªkWW11########¿mm4mmt444Ø+++++WWªª###WWWWWWªª¨W Ø1##Ø11ØmmmmWWWªW##ªªª#W11#####ttm#tmm44ªØí1++++++WWWªªWWWW##WWmªªW í11##ØØmm44ííW1ªíªª4ªªWWW1#######tmmtªª4íªØ11++W++WWWWª####WWWWWmmW +Ø1Ø1mm44ííªª11í4ªíª#W++¨#WWWW##m¿##mmªªØ1111++WW++WWW###WWWWWWW+++ ¨w1íØ1íííªª4¿111تí4íWW+¨WW#WWW##mm¿#mm4ØØ11++WW#######WW+++W++++++ w?w4íííªªª4¿¿Ø111ØØíª++¨W#########m¿¿m4ííØ1++WW######WWWW+++++++++W ?`?44ªªªª44ííØ11111í##¨WWWW#######tm444ªØ1+WW####¿¿¿¿WWWWWW++++###W Ò`ÒWkª44mª4ªííØ1111ب¨WWWWWW##kk###t444ªª+WW##WWWW¿¿¿¿###¿¿¿¿¿¿¿¿## ``Òk44444mªªªííØØØتW##WW##WW##k##ktt4ªí+++WW++WWWW#¿#####¿¿¿###### `Òk444mm4mmmªªªíííªWWW##WW#####kk#kkt4í++++++WW###Wªª#########WWWW# ª#4mm4mmmtmmtttªªªWW#WWk##kk####kkkt4ªí+++WWWW##+++ªª####WWWWWWWWWW #k44mmmmkkktttkkWW#W#######¿¿tkkkktt4í++WWW#WªW++ªWW###WWWWWW##WWWW ¿¿¿mmttmmkkkktkkkWW#####kk##¿ttmmí14ªí+WWW##WWWWWªª#####WWW######WW mm¿ttttkttk#k#k##kW####kkk¿ktWt14mí1ªWW###WWªWW########WWWW######## mmmtkkkkktkW#WW#########k¿tkkW1Ø4mªíØWW####ªªW####¿¿¿¿WWWWWWWWWW### mttttkk¿kWkWW#WWk####k###¿ttkW1íª4ªØØWWWªªWWWW###ª¿¿###WWWWWWWW#### ttt¿¿¿¿kkWW#W##W##k##¿¿¿#¿¿tkWW1íªíØWWWWªª####¿¿¿¿#####WWWWW####### ttk¿¿¿##k#W##¿###kk¿¿¿¿¿¿ttttmWØØØØWªWWWWWWW#¿¿¿¿#WWWWWªªWW####WWWW tktk¿¿k##W#¿#¿111kkk¿tt¿tmttmm44++WWªªWWWW##¿¿¿¿WWªªWWWWWWWWWWWWWW+ t¿kkk##WWWk¿1íí4m1kkt¿tttmmm444WW++WWWWW########WWWªWW###WWWW++++++ ¿¿k#k###WW#1íØØíªm1kttmmm4444W++++++WWWWWWW####WWWWªWWWWW##WWWW++++ #kk##k#¿¿##Ø1Øíªª4í4m4444+++++WWªWW++++++WWªWWWWWW##WWWWWWWW+++++++ ##kk###W#¿¿Ø11ØíªØí444+++++++WWW###WW++WWWWW###WªªW##WWWW+++++++++W ###W###WW#¿ØØ11íØí44++++WWW++W####ªªW+++++WWWWWªªWWWWWW++++++WWWWWW WW#WWW##W#¿#íØØØ444++++WWWWWWWªªW##ªª++++WWWWWW+#+++++WWWWWWWWWWWWW #WWWWWWW###¿##íª++WWWWWWWWW+++WWWWW###WWWWWWWW++++##W+++#WWWWWWW++w #WWWWWWW###¿kªª++WWWWWWWW++WWWWWWWWWW#######WW###++ª##+++WWWWWW+www WWWWWWW####4ª++WWWW+WW++++++++++WWWWWWW#######WWWW#ªªW##+WW#WW++Www WWWWkk##kt4ª+++WWWWWWWWW+++++++++WWWWWWWW###########ªW#####W#++ØØww W##W#kkt44ª+++WWWWW+++++++++W++¨ªíWWWWW#W######ª#############W+ªªØ+ WW###kt4ªª++##WWWWWWWWW++++#¨¨¨##ííWWWWWW####W#ªªª############+Wªªª ###ktt4ª+++#WWWWWWWWªWWWWWW¨#++#WWªí#WWWWW+++++W###WWWWW#####WWWª+ª k#kkt4ª+++W+++WWWW###ª####¨#W+++WWWªWWW++WW##+++++++++WWW#####WWWªª ktkt44+++WWWWkkkkkkk######¨#+WWWW++ªWWWW++W#WW##WW++++++WWWWW###WWW 1tt4++WWWWWkkk#######WWWWWªWW++++¨m####WWW+W#W++WWW++++++WWWWWW#### í14++WWWW##WWWW++#ªªWWWWWWªW+¨¨¨mmm###WW++++WWW+++WWWW++++++WWW#### ª11+W+++WWWW+WW+++ªªWW++++#ª¨¨¨mmmmWWW#W+++++WWWW++WWW+++++++WWWW## ªí1++++++++WWWWWWWWW++++++++mmmmm####ªª###++++W+++++++++++++++++WWW ªíí+++WWWWWWWWWWW++++++++++++ªªª###WWWªª##W+++++++++++WWWW++++++++W ª4+++W#####+++WWWªí##++++++++WWWWWWW+++ª#WWWW++++++WWWWW+W+++++++WW 4mWWWW#W++++++WWWªªí#WWWWWWWWW++++++++++WWWWWWWW+++++WWmmªí##W++++W mWW++WWWW+++WWWkk##ª###WWWWWW¨ªª++++++++++++WW++WWWWWWmk#kªííWW+++W WW+WWW++++WWWWk#WW##í##WWWWW¨¨#ªªWWW+++++++++++WWWWWWmm#k+#ªªíWWW++ +WWW++##WWW##W##+++¨ª#+WWWWW###WªªWWW+++++W++++++WWWW#¨¨+¨+kWmWWWW+ WW+++++WWWª##W+++¨¨¨k++WWWWW##WW¨ªWWWWWWW++++++WWWWWWªWwwk¨+Wm###WW +++#+WWW####+ª+¨¨++¨¨+++W#######¨WWWWW+++++++WWWWWW##ªíWww+kWm###WW +++++Wª####W+ªW¨++¨¨+++++#####¨¨WWW++++++++WWWWW####kªªíWw¨¨mmWW### ++WWWªª#WWWWWWªªkkWWWW#####+++WWWWWWWWWWWWWWW#####kkkkªªíW¨mmWWWW## WWWª###WWWWWWWWWWWWWWWWWWW+++++++WWWWWWWWWW###kkkkkkkkkWWWWWWWWWWWW
240 250 260 270 280 290 300 310 320
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Page 9 010798 AH International design agency
Pattern Name: 010798
Designed By: AH International design agency
Company: AH Cross Stitch, China
Copyright: Odessa
Fabric: Aida 14, White
300w X 188h Stitches
Size: 14 Count, 54.43w X 34.11h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
` 2 DMC 154 Grape-VY DK ¨ 2 DMC 304 Christmas Red-MD S 2 DMC 310 Black + 2 DMC 321 Christmas Red W 2 DMC 666 Christmas Red-BRT Ò 2 DMC 814 Garnet-DK ? 2 DMC 815 Garnet-MD w 2 DMC 816 Garnet Ø 2 DMC 818 Baby Pink k 2 DMC 891 Carnation-DK ¿ 2 DMC 892 Carnation-MD t 2 DMC 893 Carnation-LT 4 2 DMC 957 Geranium-Pale í 2 DMC 963 Dusty Rose-UL VY LT m 2 DMC 3706 Melon-MD ª 2 DMC 3716 Dusty Rose-VY LT # 2 DMC 3801 Christmas Red-LT 1 2 DMC 5200 White
Odessa