Практическая работа №5 Расчет привода электропушки

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.58 Мб

Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Вихідні дані:

тиск льоточної
маси під
поршнем ��
10 6Н/мм 2
тиск рідин в
гідроциліндрі
р,МПа
1. 6,53 63
2. 6,55 65
3. 6,6 67
4. 6,63 69
5. 6,65 71
6. 6,69 73
7. 6,72 75
8. 6,75 64
9. 6,78 66
10. 6,82 68
11. 6,83 70
12. 6,87 72
13. 6,91 67
14. 6,93 69
15. 6,97 71
16. 7,01 73
17. 7,06 75
18. 7,11 63
19. 7,15 65
20. 7,19 67
21. 7,26 73
22. 7,29 75
23. 7,32 64
24. 7,37 66
25. 7,4 72


Практична робота №5
Тема: Розрахунок механізму пресуZggy
льоточної маси.
Мета: Визначити потужність
електродвигуна, b[jZlbch]hih
каталогу, bagZqblbi_j_^Zlhqg_
число приводу. НаqblbkykdeZ^Zlb
кінематичну схему механізму
пресуZggy_e_dljh]ZjfZlb.
Хід роботи
1. Розрахунок навантажень і
bagZq_ggyихідних даних для
розраху нку
1.1 В изначаємо діаметр
гідроциліндру:
�� = √
�� ∙4
�� ∙р ,м
де р,Па - тиск рідин в гідроциліндрі.
�� - тиск льоточної маси під
поршнем, Н/мм 2
Розрахунковий діаметр округляємо
до найближчого нормального значення по
ГОСТ 355 -
67:3,6,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,1
50,250,300,400,500,600, мм.
Тоді ��ц = …

1.2 Зусилля, льто чної маси що діє на поршень , кН
�� = �� ∙
�� ∙��ц2
4 ,Н
де: ��ц - діаметр робочого циліндру,
�� - тиск льоточної маси під поршнем, Н/мм 2
1.3 Вибираємо діаметр штока з умоb:
�� = (0.5 ÷ 0.6)∙��ц,мм
що ^ih\^Z}klZg^ZjlghfmagZq_ggx по ГОСТ 355 -67: ��ш = …
1.4 Швидкість руху поршня , м/с:

�� =
������
�� ,
м
сек або (…
м
хв )
де ������ = 1,3 ÷ 1,5 м – хід поршня ;
��= 70 ÷ 150 сек - час руху поршня .
1.5 Розрахунок товщини стінки гідроциліндру
�� =
р ∙��ц
4
√3
∙����
�� − ��
∙1000 ,мм
де р, - тиск рідин в гідроциліндрі , Па ;
���� - межа текучості для ст 45Х матеріалу з якого зроблено гідроциліндр ,
���� = 850 МПа ;
�� - коефіцієнт запасу міцності �� = 1,3;
2 Розрахунок продуктиghkl_e_f_gl гідросхеми
Розрахунок продуктиghklgZkhkm:
2.1 Визначаємо мінімально необхідний тиск ihjrg_\cihjh`gbg
гідроциліндра:
р1 =
4�
����ц2��м
,Па
де ��м = 0,9 – механ ічний КПД гідроциліндра;
� – зусилля bkmg_ggyrlhdZ,
� = р ∙
�� ∙��ц2
4 ,Н
2.2 По заданій швидкості �� bagZqZ}fhijh^mdlbності насосу:

�� =
����ц2��
4 ∙1000 ,
л
хв
де ��- шb^dklv]^jhpbeg^jZ.
2.3 Визначаємо діаметр трубопроводі\boh^yqba\bljZl ��:
�� = 4,6√ ��
��
тоді для напірного трубопроh^m^Zf_ljljm[hijh\h^mkdeZ^_:
��1 = 4,6√
��
��1
,мм
а для злиgh]h:
��2 = 4,6√
��
��2
,мм
де �� - шb^dklvj^bgbmljm[hijh\h^ ^eygZijgboljm[hijhоді ��1 =
5 м с⁄ , а для злиgbo ��2 = 2 м с⁄ )
Розраховані діаметри округляємо до найближчого стандартного значення
по ГОСТ 355 -67:3,6,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100 ,125,150,250,300,400,500,600 ,
мм , у зв’язку з цим приймаємо:
��1 = ...мм , ��2 = ...мм .
2.4 Втрати тиску у трубопроh^ijb[ebagh^hjнюють:
∆��т= 0,05 ��1,Па
2.5 Визначаємо втрати тиску на лінії злиm:
∆��с= ∆��т,Па
2.6 Визначаємо робочий тиск на який має бути налагоджений запобіжний
клапан:
��к= ��1+ ∑ ���,Па
де ∑ ��� = ∆��с+ ∆��т,Па – сумарн а ljZl а ljm[hijh\h^ZolZ апаратах
напірної та злиghfZ]kljZe.

Хід роботи
Розрахунок навантажень і визначення bo^gbo^Zgbo^ey
розрахунку
З отриманих даних bagZqZ}fh^Zf_lj]^jhpbeg^jm:
�� = √
�� ∙4
�� ∙р = √ 4 ∙6,87 ∙10 6
3,14 ∙70 ∙10 6 = 0,35 м = 350 мм
де р = 70 ∙10 6Па - тиск рідин в гідроциліндрі.
�� - тиск льоточної маси під поршнем, Н/мм 2
Розрахунковий діаметр округляємо до найближчого нормального значення
по ГОСТ 355 -67:3,6,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,250,300,400,500,600,
мм.
Тоді ��ц = …
Зусилля, льто чної маси що діє на поршень , кН
�� =
�� ∙��ц2
4 ∙��,Н
де: ��ц - діаметр робочого циліндру,
�� - тиск льоточної маси під поршнем, Н/мм 2
Вибираємо діаметр штока з умоb:
�� = (0.5 ÷ 0.6)∙��ц,мм
що відпо^Z}klZg^ZjlghfmagZq_ggxih=HKL5 -67: ��ш = …
Шb^dklvjmomihjrgyfk:

�� =
������
�� =
0,1
2 = 0,05
м
сек або (3
м
хв )

де ������ = 0,1 м - максимальна висота на яку гідроциліндр може підняти
нижній валок;
��= 2 сек - час який заготіdZagZoh^blvky калібрі.
Розрахунок тоsbgbklgdb]^jhpbeg^jm

�� =
р ∙��ц
4
√3
∙����
�� − ��
=
70 ∙10 6∙0,35
2,3 ∙850 ∙10 6
2,3 − 70 ∙10 6
= 0,03149 м = 31 ,5мм
де �� – gmljrgclbkd , р = 70 ∙10 6Па ;
���� - межа текучості для ст 45Х матеріалу з якого зроблено гідроциліндр,
���� = 850 МПа ;
�� - коефіцієнт запасу міцності �� = 2,3;

Розрахунок продуктиghkl_e_f_gl\]^jhko_fb

Розрахунок продуктиghklgZkhkm:
Визначаємо мінімально необхідний тиск ihjrg_ій порожнині
гідроциліндра:
р1 =
4�
����ц2��м
=
4 ∙6,73 ∙10 6
3,14 ∙0,35 2∙0,9 = 77 ,76 ∙10 6Па
де ��м = 0,9 – механ ічний КПД гідроциліндра;
� – зусилля bkmg_ggyrlhdZ,
� = р ∙
�� ∙��ц2
4 = 70 ∙10 63,14 ∙0,35 2
4 = 6,73 ∙10 6Н
По заданій швидкості �� bagZqZ}fhijh^mdlbності насосу:
�� =
����ц2��
4 ∙1000 =
3,14 ∙0,35 2∙3
4 ∙1000 ,
л
хв
де �� = 3 м/хв - шb^dklv]^jhpbeg^jZ.
Визначаємо діаметр трубопроводіиходячи із витрат ��:
�� = 4,6√ ��
��
тоді для напірного трубопроh^m^Zf_ljljm[hijh\h^mkdeZ^_:
��1 = 4,6√
��
��1
,мм
а для злиgh]h:

��2 = 4,6√
��
��2
,мм
де �� - шb^dklvj^bgbmljm[hijh\h^ ^eygZijgboljm[hijhоді ��1 =
5 м с⁄ , а для злиgbo ��2 = 2 м с⁄ )
РозрахоZg^Zf_ljbhdjm]ey}fh^hgZc[eb`qh]hklZg^Zjlgh]hagZq_ggy
по ГОСТ 355 -67:3,6,10,15,20,25,32,40,50,65,80 ,100 ,125,150,250,300,400,500,600 ,
мм , у зв’язку з цим приймаємо: ��1 = 150 мм , ��2 = 250 мм .
Втрати тиску у трубопроh^ijb[ebagh^hj\gxxlv:
∆��т= 0,05 ��1 = 0,05 ∙77 ,76 ∙10 6 = 3,88 ∙10 6 Па
Визначаємо втрати тиску на лінії зл иm:
∆��с= ∆��т= 3,88 ∙10 6 Па
Визначаємо робочий тиск на який має бути налагоджений запобіжний
клапан:
��к= ��1+ ∑ ��� = 77 ,76 ∙10 6+ 7,77 ∙10 6 = 85 ,53 ∙10 6Па
де ∑ ��� = ∆��с+ ∆��т= 3,88 ∙10 6+ 3,88 ∙10 6 = 7,77 ∙10 6 Па – сумарна
ljZlZ\ljm[hijh\h^ZolZ\ZiZjZlZogZijghlZaebної магістралі.