• Название:

  Xrist rod


 • Размер: 1.75 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  Предпросмотр документа

  Е.Уайт

  Християнська
  родина

  THE ADVENTIST HOME
  Counsels to Sevent day Adventist
  Families As Set Forth in the Writings
  of
  ELLEN G.WHITE
  Review and Herald Publishing Associanion
  Washington, DC 20039 0555
  Hagerstown, MD 21740

  ХРИСТИЯНСЬКА РОДИНА

  Е.Уайт

  Поради християнським сiм’ям, якi бажають
  Божого керiвництва у своєму життi

  Київ

  1998

  ББК 86.376
  У 13

  Переклад з англійської

  Е.Уайт
  У 13 Християнська родина: Пер. з англ. — Київ, «Джерело життя»,
  1998. — 448 стр.
  У книзі висвітлено практично всі аспекти, що стосуються
  сімейного життя, а також ті особливі проблеми, які хвилюють нині
  батьків. Ви знайдете відповіді на багато своїх питань, що виникли у
  результаті складного сьогодення.
  Розрахована на широке коло читачів.

  ББК 86.376

  © Видавництво «Джерело життя», 1998.

  ЗМІСТ
  Передмова ............................................................................. 8
  ЧАСТИНА I. ПРЕКРАСНА СІМ'Я

  Розділ 1. Атмосфера в сім'ї ................................................... 12
  Розділ 2. Підвалини для заснування сімейного вогнища ........17
  Розділ 3. Зразкова сім'я в Едемі ............................................ 21
  ЧАСТИНА II. СВІТЛО ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА

  Розділ 4. Вплив сім'ї виходить далеко за її межі .................... 26
  Розділ 5. Могутнє християнське свідоцтво ........................... 29
  ЧАСТИНА III. ВИБІР ДРУГА ЖИТТЯ

  Розділ 6. Велике рішення .....................................................
  Розділ 7. Справжня любов чи захоплення .............................
  Розділ 8. Як переважно проходять залицяння .......................
  Розділ 9. Шлюби, в які заборонено вступати ........................
  Розділ 10. Необхідна порада .................................................

  34
  40
  44
  49
  56

  ЧАСТИНА IV. ЧИННИКИ, ЩО ВЕДУТЬ ДО УСПІХУ АБО НЕВДАЧІ

  Розділ 11. Необдумані, незрілі шлюби ..................................
  Розділ 12. Сумлінність .........................................................
  Розділ 13. Домашнє виховання ............................................
  Розділ 14. Необхідність правдивого навернення ...................

  62
  65
  68
  74

  ЧАСТИНА V. ВІД ШЛЮБНОГО ВІВТАРЯ

  Розділ
  Розділ
  Розділ
  Розділ

  15. Урочисті обіцянки ............................................... 78
  16. Щасливий і успішний союз .................................. 83
  17. Взаємні зобов'язання ........................................... 90
  18. Шлюбні обов'язки і переваги .............................. 96

  ЧАСТИНА VI. НОВИЙ ДІМ

  Розділ
  Розділ
  Розділ
  Розділ

  19. Де повинен знаходитися дім? ............................. 104
  20. Сім'я й місто ...................................................... 108
  21. Переваги сільської місцевості ............................ 113
  22. Будівництво та обладнання житла ...................... 118

  ЧАСТИНА VII. СПАДОК ГОСПОДА

  Розділ 23. Діти — благословення ........................................ 126
  Розділ 24. Кількісний склад сім'ї ........................................ 128
  Розділ 25. Турбота про дітей, які перебувають у злиднях ..... 132
  Розділ 26. Спадщина дітям від батьків ................................ 136

  ЧАСТИНА VIII. СІМ'Я, ЩО МАЄ УСПІХ

  Розділ 27. Священне коло сім'ї ........................................... 140
  Розділ 28. Перша школа дитини ......................................... 143
  Розділ 29. Справа, яку не можна перепоручити ................... 148
  Розділ 30. Товариські стосунки у сім'ї ................................ 151
  Розділ 31. Безпека можлива завдяки любові ....................... 155
  Розділ 32. Дбайте про сад людського серця ......................... 159
  Розділ 33. Обітниці Божественного керівництва ................ 162
  ЧАСТИНА IХ. БАТЬКО — СПОЛУЧНА ЛАНКА СІМ'Ї

  Розділ 34. Становище батька і його обов'язки ..................... 168
  Розділ 35. Носіть тягарі один одного .................................. 172
  Розділ 36. Товариські стосунки між батьком і дітьми .......... 175
  Розділ 37. Яким не повинен бути чоловік ........................... 178
  ЧАСТИНА Х. МАТІР — КОРОЛЕВА СІМ'Ї

  Розділ 38. Становище та обов'язки матері ........................... 184
  Розділ 39. Вплив матері ...................................................... 191
  Розділ 40. Хибне уявлення про материнську працю ............. 194
  Розділ 41. Недосконалі приклади материнства .................... 198
  Розділ 42. Здоров'я матері й зовнішній вигляд .................... 201
  Розділ 43. Вплив матері на дитину у передпологовий період . 204
  Розділ 44. Турбота про малих дітей ..................................... 208
  Розділ 45. Головний обов'язок матері — виховання дітей .... 211
  Розділ 46. Мачуха ............................................................. 216
  Розділ 47. Христос підбадьорює матерів ............................ 219
  ЧАСТИНА ХI. ДІТИ — МОЛОДШІ, АЛЕ РІВНОПРАВНІ ЧЛЕНИ
  СІМ'Ї

  Розділ
  Розділ
  Розділ
  Розділ

  48.
  49.
  50.
  51.

  Як небо дивиться на дітей ..................................
  Мамині помічники .............................................
  Належна пошана до батьків ................................
  Поради для дітей ................................................

  224
  227
  235
  239

  ЧАСТИНА ХII. ЗРАЗОК СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ

  Розділ 52. Управління домом .............................................. 246
  Розділ 53. Єдиний форонт .................................................. 252
  Розділ 54. Релігія в сім'ї ...................................................... 256
  Розділ 55. Моральні норми ................................................. 263
  Розділ 56. Розлучення ........................................................ 274
  Розділ 57. Ставлення до невіруючого супутника життя ........ 280

  Розділ 58. Сім'я служителя ................................................. 284
  Розділ 59. Батьки, які досягли похилого віку ..................... 290
  ЧАСТИНА ХIII. ВИКОРИСТАННЯ ГРОШЕЙ

  Розділ 60. Божі управителі ................................................. 296
  Розділ 61. Принципи використання сімейних фінансів ......... 300
  Розділ 62. Привчайте себе до ощадливості ........................... 307
  Розділ 63. Вчіть дітей заробляти і витрачати гроші .............. 311
  Розділ 64. Чесність у веденні ділових справ ........................ 315
  Розділ 65. Дбайте про майбутнє .......................................... 318
  ЧАСТИНА ХIV. ПИЛЬНУЙТЕ ДОРОГИ, ЩО ПРОВАДЯТЬ ДО ДУШІ

  Розділ 66. Вхід, який ми охороняємо .................................. 322
  Розділ 67. Принада для очей та слуху .................................. 326
  Розділ 68. Вплив читання ................................................... 329
  ЧАСТИНА ХV. ЧЕСНОТИ, ЩО Є ОКРАСОЮ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ

  Розділ
  Розділ
  Розділ
  Розділ

  69. Ввічливість і доброта ..........................................
  70. Життєрадісність .................................................
  71. Мова ..................................................................
  72. Гостинність ........................................................

  338
  346
  349
  358

  ЧАСТИНА ХVI. РОДИНА ТА ЇЇ САЦІАЛЬНІ ЗВ'ЯЗКИ

  Розділ 73. Наші соціальні потреби ...................................... 366
  Розділ 74. Безпечне і небезпечне спілкування ..................... 369
  Розділ 75. Батьківське керівництво у справах суспільного
  життя ............................................................................... 375
  Розділ 76. Свята і річниці ................................................... 380
  Розділ 77. Різдво ................................................................ 384
  Розділ 78. Сім'я — місіонерський центр .............................. 390
  ЧАСТИНА ХVII. ВІДПОЧИНОК І ВІДНОВЛЕННЯ СИЛ

  Розділ 79. Необхідність у відпочинку ................................. 398
  Розділ 80. Як розважатися? ................................................ 402
  Розділ 81. Відпочинок, який постійно приносить задоволення .. 408
  Розділ 82. Як повинні відпочивати християни? .................. 413
  Розділ 83. Приваблююча сила задоволень ........................... 420
  Розділ 84. Настанови для юнацтва щодо розваг ................... 424
  ЧАСТИНА ХVIII. І БУДЕ ВАМ НАГОРОДА

  Розділ 85. Нагорода у земному житті та у вічності ............... 430
  Розділ 86. Життя в Едемському домі ................................... 435
  Розділ 87. Нова Земля ........................................................ 441

  ПЕРЕДМОВА
  Християнська родина — це те місце, де люди вчаться втілювати
  у життя правила і норми Церкви; де батьки уповноважені ХрисM
  том приводити у християнство членів своїх родин. І для того,
  щоб гідно вирішити цю задачу, батьки не повинні нехтувати
  жодною допомогою, яку лише можна знайти.
  Багато корисних порад є у працях Е.Уайт. Вони торкаються,
  практично, усіх сторін родинного життя і особливо тих проблем,
  які так хвилюють сьогодні батьків. Незадовго до своєї смерті
  письменниця планувала видати «Книгу для батьківMхристиян»,
  що допомогла б кожній матері й кожному батькові зрозуміти
  свій обов’язок та найкраще впливати на дітей. Наша Книга присM
  вячена саме цій темі.
  Книга «Християнська родина» разом з тим є посібником для
  зайнятих батьків, стосовно того, якою може і повинна стати хрисM
  тиянська сім’я. У ній ви знайдете відповіді на багато своїх пиM
  тань, підкріплені мудрими настановами Небесного Отця.
  До книги увійшло чимало цитат з творів Е.Уайт, написаних
  упродовж 70 років, і особливо зі статей, підготованих для церM
  ковних журналів, а також її поради, видані у вигляді брошур,
  невідомі раніше рукописи. В кінці кожного розділу приводитьM
  ся список використаної літератури. Оскільки багато цитат взято
  із джерел, надрукованих у різні часи, то поєднуючи їх у єдиний
  текст, часом неможливо було уникнути повторів, дотримуватись
  єдиного стилю у викладі матеріалу.
  Книга підготовлена у канцелярії літературної спадщини
  Е.Уайт. Упорядники старались врахувати усі поради, які письM
  менниця давала видавцям, а саме: про необхідність видання
  компіляцій, зроблених на основі її рукописів, оскільки, за її
  словами, вони містять у собі «настанови, які дав Господь для
  Свого народу».
  Напевно, за всю історію світу не виникало більшої потреби у
  подібній книзі, ніж сьогодні. Ніколи ще батькам та дітям не буM

  Передмова
  9
  ли так потрібні правильні відповіді на питання, що їх хвилюM
  ють. Ніколи ще сім’я не була у такій небезпеці, як зараз.
  Кожен із нас знає, що стан, у якому знаходиться суспільство
  або нація, відображає стан сімей і навпаки. Книга «ХристиянсьM
  ка родина» виходить у світ, щоб звершити важливе служіння в
  родинах, зайнявши почесне місце у вашій домашній християнM
  ській бібліотеці.
  Вашингтон, 8 травня 1952 р.

  Частина I

  Прекрасна сiм’я

  Розділ 1

  АТМОСФЕРА В СІМ’Ї

  Сім’я — осереддя усякої діяльності. Суспільство складається
  з сімей і є таким, яким його роблять глави сімей. З серця «поM
  ходить життя», а серцем суспільства, Церкви і нації є родина.
  Добробут суспільства, успіх Церкви, процвітання нації залеM
  жать від впливу сім’ї1.
  Майбутнє суспільства, його прогрес або занепад зумовлені
  звичаями та станом моральності молоді, яка зростає навколо
  нас. Наскільки вихованою є молодь, якою мірою їй з дитинства
  були прищеплені чесноти характеру, самовладання та стримаM
  ність, таким буде її вплив на суспільство. Якщо залишити моM
  лодь без просвіти і контролю, внаслідок чого вона зробиться
  свавільною, нестриманою в апетиті та пристрастях, то й відпоM
  відним буде її вплив на формування суспільства. Товариство, в
  якому бувають юнаки й дівчата, звички, що формуються у них
  сьогодні, та принципи, котрі вони зараз засвоюють, є показниM
  ками стану суспільства в майбутньому2.
  Солодкий прообраз небес. Домівка повинна стати сімейним
  вогнищем у повному значенні цього слова, місцем, де любов плеM
  кають, а не старанно її гасять. Наше щастя залежить від того,
  наскільки ми виявлятимемо любов, співчуття й щиру люб’язM
  ність один до одного3.
  Солодким прообразом небес є домівка, в котрій головне місце
  посідає Святий Дух. Виконуючи волю Божу, чоловік і дружина
  поважатимуть один одного, виявляючи взаємну любов і довір’я4.
  Атмосфера в сім’ї має велике значення. Атмосфера, в якій переM
  бувають батько й мати, наповнює усю домівку і дається взнаки
  у кожній галузі сімейного життя5.
  Значною мірою атмосферу в сімейному колі створюють батьM
  ки, і якщо між ними є незгода, то цей самий дух передається і
  дітям. Створюйте в сім’ї затишну атмосферу ніжної турботи.
  Якщо між вами з’явилась відчуженість і ви розумієте, що далеM

  [16M17]

  Розділ 1. Атмосфера в сім' ї

  13

  кі від того, аби бути біблійними християнами, наверніться до
  Бога, бо характер, який ви розвиваєте в час випробування, моM
  же залишитися таким самим і в час приходу Христа. Якщо ви
  бажаєте бути святими, щоб перебувати на небі, то спочатку поM
  винні стати такими на землі. Риси характеру, які маєте при житті,
  не зміняться й після смерті, тобто під час воскресіння. Ви вийM
  дете з могили з тим самим характером, який був у той час, коли
  жили в сім’ї та суспільстві. Ісус не змінить вашого характеру в
  час Свого приходу. Робота щодо перетворення має виконуваM
  тись нині. Наша доля в майбутньому залежить від нашого тепеM
  рішнього повсякденного життя6.
  Створюйте атмосферу духовної чистоти. Кожна християнська
  сім’я зобов'язана мати свої правила, а батьки своїми словами і
  ставленням один до одного повинні показувати дітям дорогоM
  цінний, живий приклад того, якими вони бажають їх бачити.
  Слід постійно дбати про чистоту мови та правдиву християнсьM
  ку люб’язність. Навчайте дітей і молодь поважати себе і один
  одного, бути вірними Богові і його принципам; виховуйте в них
  пошану і послух до Закону Божого. Ці засади керуватимуть їхM
  нім життям і знайдуть втілення у спілкуванні з іншими людьM
  ми. Вони створюватимуть атмосферу чистоти, котра буде заоM
  хочувати слабкі душі прагнути йти шляхом, що провадить доM
  гори, — до святості й небес. Нехай кожний урок сприятиме дуM
  ховному піднесенню та облагородженню характеру, а записи в
  небесних книгах будуть такими, щоб ви не були посоромлениM
  ми за них на праведному суді.
  Діти, котрі приймають ці настанови,... будуть приготовлені
  зайняти відповідальне становище; словом і прикладом вони завM
  жди спонукуватимуть інших чинити добро. Люди, моральна чутM
  ливість котрих не притупилась, цінуватимуть принципи добра
  й справедливості. Вони дадуть правильну оцінку своїм вроджеM
  ним здібностям і зможуть якнайкраще застосувати власні фіM
  зичні, розумові й моральні сили. Такі душі надійно захищені від
  спокус; їх оточує мур, який нелегко зруйнувати7.
  Бог воліє, щоб наші родини стали символом небесної сім’ї.
  Нехай батьки і діти щодня пам’ятають про це, ставлячись один
  до одного як до членів Божої сім’ї. Тоді їхнє життя стане для
  світу наочним уроком того, якими можуть бути сім’ї, котрі любM

  14

  Частина I. Прекрасна сім'я

  [17M18]

  лять Бога і дотримуються Його заповідей. Христос буде просM
  лавлений; Його мир, любов і милосердя, як чудові пахощі, сповM
  нять родинне коло8.
  Від батька й матері залежить дуже багато. Підтримуючи дисM
  ципліну в сім’ї, вони повинні поєднувати рішучість і доброту,
  наполегливо працюючи над тим, щоб мати упорядковану сім’ю,
  котра приваблювала б до себе небесних ангелів, які приносять
  мир і запашний вплив небес9.
  Зробіть свою домівку світлою і щасливою. Ніколи не забуM
  вайте, що ви повинні зробити її світлою і щасливою для себе,
  виховуючи в собі чесноти, притаманні Спасителеві. Якщо
  запросите Христа у власну домівку, то зможете розрізняти добро
  і зло. Ви допоможете своїм дітям зростати деревами праведності,
  що приносять плід Святого Духа10.
  Лихо може спіткати кожного, бо така доля всіх людей. Нехай
  терпіння, дух вдячності та любов яскраво світять у ваших серM
  цях, яким би похмурим не видався день11.
  Хоча ваша оселя може бути скромною, однак у ній завжди
  повинні звучати слова підтримки і здійснюватися добрі вчинки,
  нехай любов і ввічливість завжди панують у ній12.
  Провадьте справи сім’ї мудро й з любов’ю, а не пануйте в ній
  «залізною рукою». Діти охоче підкорятимуться правлінню люM
  бові. Хваліть своїх дітей, коли є така нагода. Робіть, наскільки
  це можливо, їхнє життя щасливим... Любов’ю та ніжністю підтM
  римуйте грунт серця пухким, готуючи його таким чином для
  насіння Правди. Пам’ятайте, що Господь посилає на землю не
  лише хмари і дощ, а й прекрасну усмішку сонця, щоб насіння
  пустило паросток і рослина розквітла. Пам’ятайте, що діти маM
  ють потребу не тільки в осудженні та виправленні, а й у підбаM
  дьоренні й похвалі, в теплих і приємних словах доброти13.
  У наших родинах не повинно бути місця чварам і суперечM
  кам. «А мудрість, що згори, по&перше, чиста, потім — мирна,
  лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих діл, неупереджена
  та нелицемірна. Плід же правди сіється у світі тими, котрі тво&
  рять мир» (Яків 3:17&18). Ми бажаємо, щоб доброта й мир пануM
  вали у наших родинах14.
  Ніжні узи єднають. Сімейні узи — найтісніші, найніжніші та
  найсвятіші з усіх, що існують на землі. Вони призначені бути

  [18M19]

  Розділ 1. Атмосфера в сім' ї

  15

  благословенням для людства і стають ним тоді, коли питання
  шлюбу вирішується мудро, у страхові Божому, з належним роM
  зумінням відповідальності, покладеної на нього15.
  Кожна домівка повинна стати оплотом любові, де перебуваM
  ють ангели Божі,справляючи вплив на серця батьків і дітей,
  пом’якшуючи та підкорюючи їх16.
  Наші оселі мають стати БетMЕлем, наші серця — храмом. ЯкM
  що у