• Название:

  Выдрочки в цвете

 • Размер: 0.46 Мб
 • Формат: PDF
 • или

  Page 1

  Otter
  40

  30

  20

  40

  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x

  30

  x
  x
  x
  x

  x
  x

  x
  x
  x
  x
  x

  x
  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x
  x
  x
  x

  x

  x

  x
  x
  x

  x
  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x
  x
  x

  x
  x
  x
  x

  x

  x
  x

  x
  x

  x
  x

  x

  x

  x

  x
  x

  x
  x

  x

  x

  x
  x

  x
  x

  x
  x

  x

  x

  x

  x
  x

  x
  x

  x
  x

  x
  x

  x

  x
  x

  x
  x

  x
  x

  x
  x

  x

  x
  x

  x

  x
  x

  x

  x
  x

  x
  x

  x
  x

  x

  x
  x

  x
  x

  x
  x

  x

  x

  x
  x

  x
  x

  x

  x

  x
  x

  x
  x

  x
  x

  x
  x

  x
  x

  x
  x

  x
  x

  x
  x

  x

  x
  x

  x
  x

  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  gV
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  gV
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g
  gV
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g gV
  20
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  gVV
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g gVV
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  V
  VV
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  gVVV
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  gVVV
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g gVVV
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g gVVV
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  gVVJV
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  gV gVJ
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g gVJV
  10
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g g gVVJ
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g gV gJV
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  gV g gVJ
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  gV gVJV
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g g gVVJ
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g gVVVV
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g g gVVVJ
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g gVVVVV
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g gVVVVJ
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x

  Jane Eyre

  g
  g
  g
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  J
  V
  J
  V
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  V
  J
  J
  V
  J
  V

  g
  g
  g
  g
  V
  V
  V
  V
  V
  J
  V
  V
  V
  J
  V
  J
  V
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J

  V
  g
  g
  g
  g
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  J
  V
  J
  V
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J

  V
  V
  V
  g
  g
  V
  V
  V
  V
  V
  J
  V
  J
  V
  J
  V
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J

  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  J
  V
  J
  V
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J

  V
  V
  V
  V
  V
  J
  V
  V
  V
  V
  V
  J
  V
  J
  V
  J
  J
  J
  J
  J
  V
  J
  V
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J

  V
  V
  V
  V
  V
  J
  V
  J
  V
  V
  V
  J
  V
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J

  V
  V
  V
  V
  V
  J
  V
  J
  V
  J
  J
  V
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J

  V
  V
  V
  V
  V
  J
  V
  J
  V
  J
  V
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J

  V
  V
  V
  V
  V
  V
  J
  V
  J
  V
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  V
  V
  V
  V
  V
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J
  J

  10

  VVVVV
  VVVVVVVVV
  VVVVVVVVVVJJJJJ
  VVVJJVVVJJVJJJJ
  VVVVJJxVVVVVVJVVJJJ
  VVVVJJxVJJJVVVVJVVJJ
  VVVVVJJJJJJJVVJJVVVJ
  VVVVVVJJJJJJJVVVVVVJ
  VVVVJVJJJJJJVVVVV g gJ
  VVJJVJJJJJJJJVV g gJJJ
  JVJVJJJJJJJJJJJJJVVV
  VJVJVJJJJJJxxxxxV I z I
  JVJVJJJJJJx Z Z Z Z Z x I I I
  VJJJJJJJmmxx Z Z Z Z Z I mJ
  JJJJJJJmmmmJxxxx Z Z JJ
  VJJJJJmmI I I mmmxxxmmJ
  J J J J J m m I I I m m m m mV m m mJ
  J J J J J m I I I m m m m m mV m m m m
  J J J J m I I I m m m m m m mV m m m m
  J J J m I I m m mxxxxxxxxxxxx V V m m m
  J J J m I m m mxxxxxxxxxxxxxxxx V m m m
  J J m I I m mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx V V m
  VV
  J J m I I mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  J m m I m mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  m m I I m mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  m m I I mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  m m I I mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx r
  J m I I m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x r x x rr
  J m m I mxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx r r r r
  J J m I mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx r r r I I
  J J m m m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x r rr r I
  V J J m J m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x rr r
  V V J J J m m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x rr x x
  V V V J J J J mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  V V V V J J J J m mxxxx V V V V xxxxxxxx
  V V V V V J J J J m m m V V V V V xxxxxx
  J V V V V V J J J J J J V V V V V xxxxxx
  J m J V V V V V V V V V V V V V xxxxxxxx
  V V V V V xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Jmmm
  J m m m mxxxxxxxxxxxxxxxxxxVVxxxxxxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  V
  V
  x
  x
  V
  V
  x
  x
  x
  x
  J m m m mx x x x x V V x x V V x x x x
  J m m I mxxxxxxxxVVVVxxxxxxxxVVVVxxxxxx
  J m m I m mxxxxxxVVxxxxxxxxxxVVVVxxxxxx
  J m I I I I xxxxxxVVxxxxxxxxxxxxVVxxxxxx
  J m I I I I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVVxxxxxx

  Page 2

  Otter
  10

  40

  30

  20

  10

  20

  VV
  VVV
  VVV
  Vx
  Vx
  VV
  VV
  V
  J

  Jane Eyre
  30

  40

  mmJJVVJJJ
  Z Z mJVVVVVV
  Z Z Z mJVVVVV mm
  Z Z Z m mV JV V V V m m
  mm
  x Z Z Z mJVJVVV mmm
  Jm
  x
  x
  x
  x Z KKJ I VJVJV mmm
  Jmm
  x
  x
  x
  V V V K KV J I V J J J m m m m
  JJm
  x
  x
  x
  V V J J K KV J J J JV V V V m m
  JJm
  x
  x
  J J m m xxxx xx xx
  mJJJJKKKJJJJ Z Z VV mm
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  J J m mx x x
  mJJJmmI I I I J Z Z Z Z Z Z m
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  JJmm x x x x x x x
  JJJJJmmI I
  I Z Z Z Z Z Z mm
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  J m m mx x x x x x x x x x
  JmmmJJmI I J I J Z Z Z Z xxmm
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  J J m mx x x x x x x
  J I I mJJJJJJJJxxxxxxmm
  x
  x
  x
  J J m m mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx J m m I m m m m m m m m m x x x x m m J
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  J J J m mx x x x x x x x x x J J m m I I I I I I m m m m m m m J J J
  m m K m m mxxxxxxxxxxxxxxxxxx J J J m m I I I I I m J J J J J J J J J
  m m K K m mxxxxxxxxxxxxxxxx J J J J J m I I I I m J J J J J J J J J x x J
  m m K K K Kxxxxxxxxxxxxxxxx J J J J J J m I I m J J J
  JJJ
  m m V K K Kxxxxxxxxxxxxxxxx J J J J J J J m I m J J
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  V V Vx x x x x x x x x x J J J J J J J m m I mJ J x x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  J J J J J J J m I m m Jxxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  J J J J J J J m m I m J Jxxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  J J m J J J J m I I m J Jx x x x x x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  J J J m J J J m m I m m Jx x x x x x x x x x x x x x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  J J J m m m m m I I m J Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  r r xxxxxxxxxxxxxx J J J m m m m m I I m m Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx
  x
  x
  r r r xxxxxxxxxxxxxx g V m m m m m m m m m m Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x
  x
  I r r xxxxxxxxxxxx g V m m m J J J J m m m m V xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  r rx x x x x x gV mV mJ J J J J m m m mV Vx x x x x x x x x x x x x x x x x x x
  x
  x
  x
  x
  x
  r rx x x x x x x x x x x x g V V m m V V V J J m m m m V V V x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  gV V V V V V V J J m m m mJV Vx x x x x x x x x x x x x x x x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g V V V V V V V V J J m m m J J V V xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g g g g g V V V V J J J m m J V V g xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g g g V V J J J J J J J J JV g gx x x x x x x x x x x x x x x x x x x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g g V V m J m J m V J J J V V g g xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g V V m J m m m J m V V V V g g g xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g V m J m m m m m J J g g g g g xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g V V J m m I m mJ mJ J g g gx x x x x x x x x x x x x x x x x x x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g V m J m I m I m m J m J J J Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  V V m m m m I I I I m J m J J J Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  V m J m m I I I I I I I m J J J Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  V J J m m I I I I I I I I m J J J J Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Z
  Z
  x
  x
  V
  V
  J
  J
  J
  x
  J
  x

  50

  Page 3

  Otter
  40

  30
  20
  10
  V J J J J J J J J J J J m I I I I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x
  x
  V V J J J J J J J J J J m m I I I I x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  V J V J J J J J J J J J J m I I I I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  V V J V J J J J J J J J J m I I I I Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  V J V J V J J J J J J J J m I I I I m Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  V V V V J J J J J J J J J m I m m m I Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  V J V J V J J J J J J J J m m m I m m m Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  V V J V J J J J J J J J J J m I m m I I I Jxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  V V V J V J V J J J J J J J m m m I I I I J Jxxxxxxxxxxxxxxxx
  V V J V J V J V J J J J J J m m I I I I I I Jxxxxxxxxxxxxxxxx
  V V V J V V V J J J J J J J J m I I I I I I I Jxxxxxxxxxxxxxx
  V V V V J V J V J J J J J J J m m I I I I I I J Jxxxxxxxxxxxx
  V V V V V J V J V J J J J J J J m m I I I I I I Jxxxxxxxxxxxx
  V V V V V V J V J V J J J J J J J m I I I I I I I Jxxxxxxxxxx
  x
  V V V V V V V J V J J J J J J J J m m I I I I I I Jxxxxxxxxxx
  x
  x
  g V V V V V V V J V J J J J J J J J m m I I I I I I V xxxxxxxx
  x
  x
  x
  g V V V V V V J V J V J J J J J J J J m m I m I I m V xxxxxxxx
  x
  x
  g gVVVVVVJVJVJJJJJJJJmmI mm
  m V xxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g gV V V V gV gV V V V J J J J J J J J m m m I m mVx x x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g g V V V g V g V g V g V V J J J J J J J J m m m m m V xxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g g V V V g V g g g V g V V J J J J J J J J m m m m V x x xx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g g V V V g g g g g g V g V V V J J J J J J m m m m V V xxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g V V g V g g g g g g V V V J J J J J J J J m m V V V xxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g g V V g g g g g g g g V V V V V V J J J J m m V V V xxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g g V g V g g g g g g V g V V V V J J J J J V V V V xxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g J V g g g g g g g g V V V g V V J J J J V V V xxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g J J V V g g g g g g g V g V g V J J J V V V V xxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  JJJV g g g g g g g g gV gVVJJJVVVV
  x
  x
  x
  x
  x
  JJJJVV g g g g g g g g g gVJJJVVV
  JJJJJJVV g gV g g g g gVVJJJVVV
  VJJJJJJJJJVV g g gV g g g g gVJJVVV
  VVVVVVJJJJJJJJJJVVV g gV g g gV gJVVVVVVVV g
  VVVJJJJJJJJJJJVVVVVVVVV g gV gVJJVVVVV gV gV
  VVJJJJJJJJVVVVVVVVVVVVVVVVVVJJ
  g gV gV g
  VVJJJJJJJVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  VVJJJJJJVVVVVg g g g g g VVVVVVVVVVVVV g g g g g
  V V J J J J J V V V V V gggggggggggggg g g g g g g g g g g g g g V V g g g g g g
  V V V V J J J V ggV gggggggg gggggggg g g g ggggggggggg g g g g g g g g g g g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  V V V V J V V V gggggg
  g g g g g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  V g g V V V V V gggg
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  V g g gVVVVVg g
  g g g g g g gVVVVVV
  g g g g g g g g gVVVVVVVVVVVVVVV
  g
  g
  g g g g gVVVVVV g g g g g g g g g g g g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g
  g
  g
  g
  g
  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  V
  V
  g
  g
  g
  g
  V
  V
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x

  V
  g
  g
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x

  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  g
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x

  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  V
  g
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x

  g
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  V
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  g
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x

  x

  x

  x

  x

  10

  20

  30

  40

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  g
  g

  g
  g
  g
  g
  g
  g

  g
  g

  g
  g

  g
  g

  g
  g

  g
  g

  g
  g

  g
  g

  g
  g

  g
  g

  g
  g

  g
  g

  g
  g

  g
  g

  g
  g

  g
  g

  g
  g

  Jane Eyre

  Page 4

  30

  40

  x

  x

  x

  20

  Jane Eyre

  10
  20
  30
  40
  V J m m I I I I I I I I I m m J J J J Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  J m J m I I I I I I I I I I m J J J J Jx x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  J J m m I I I I I I I I I I I m J J J Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  J m m I I I I I I I I I I I I m J J J J Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  J m J m I I I I I I I I I I I I I m J J J Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  J J m I I I I I I I I I I I I I I m J J J J Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  J m J I I I I I I I I I I I I I I m m J J J Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  J J J m I I I I I I I I I I I I I I I m J J J J Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  J J m m I I I I I I I I I I I I I I I m m J J J J Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  J J J m I I I I I I I I I I I I I I I m J m J J J Jxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  V J J m m I I I I I I I I I I I I I I I m m J J J J Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  V J J J m I I I I I I I I I I I I I I I m J m J J J J Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  V J J m m I I I I I I I I I I I I I I I m m J J J J J Jxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  V J J J m I I I I I I I I I I I I I I I m J m J J J J Jxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  V J J J m I I I I I I I I I I I I I I I m m J m J J J J Jxxxx
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  VVJJmI I I I I I I I I I I I I I I mJmJJJJJJ
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  VVJJJmI I I I I I I I I I I I I I mmJmJJJJJ
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  VVJJJJmI I I I I I I I I I I I I mJmJJJJJJ
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  VJJJmmI I I I I I I I I I I I mmmJJJJJJJ
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  VJJJmmmI I I I I I I I I I mmmJmJJJJJJ
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  VVJJmmmI I I I I mI mI I mmJmJmJJJJJ
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  VVJJmmmI I mI mI mI mmmmJmJJJJJJ
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  VVJJJmmmI mmmmmmmmmJmJJJJJJJ
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  VVJJJJmJmmmI mmmmmmmJJJJJJJJ
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  VVJJJJmJmmmmmmmmmJmJJJJJJJ
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  VVVJJJJmJmmmmmmmJmJJJJJJJJ
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  VVVJJJJmJmmmJmJmJJJJJJJJJ
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  VVVVJJJJJJmmmJmJJJJJJJJJV
  x
  x
  x
  x
  VVVVVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJVJJ
  VVVVVVVVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
  VVVVVVVVVVVVVJJJJJJJJJVVVJJJJJ
  VVVVVVVV
  VVJJJJJJJVV g gVVJJJJJ
  g g g
  VVVVVV
  VVVJJJJJVVV g g gVVJJJJJJ
  g g g g
  VVVV g
  VVVJJJJVVVV g g g gVVVJJJJ
  g g g
  VVVVVVVVVVVV g g g g gVVJJJ
  g gVVVV g g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g g g g g g g g g g gg g g g g g ggV V V V V V V V g g g g V V g g g V V J J J
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  VVVVJJJJ
  g g g g g g g gg g g g g g g g g ggggV g g g g g g g g g g g g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g g g g g gg g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g gg g g VVV JJJ
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  VVVJJ
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  VVVJJJ
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  VVVV gJJ
  VVVV g g g
  g g g g g g g g ggggg
  g g g g g g ggggggggggg
  x

  x

  10

  Otter

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  g
  g
  g
  g

  g
  g

  g
  g

  g
  g

  g
  g

  g
  g

  g
  g

  g
  g

  g
  g

  50

  Instructions and Symbol Key for Design "Otter"
  __________________________________________________________________
  Fabric:

  14 count Aida

  Stitches:

  96 x 91

  Colours:

  DMC

  Sym

  No.

  310
  3072
  +
  646
  3072
  +648
  818+
  3072

  Size: 6.86 x 6.50 inches or 17.42 x 16.51 cm

  Colour Name

  Black

  Strands

  Sym

  2

  BLANC
  Platinum grey

  No.

  Colour Name

  Strands

  2

  BLA
  NC
  648

  BLANC

  2

  Pepper grey

  2

  2
  2

  3072
  818

  Pale pearl grey
  Powder pink

  2
  2

  2

  3705

  Pale red

  2

  Half Cross Stitches
  Sym

  No.

  Colour Name

  Strands

  648

  Pepper grey

  2

  818+
  3072

  Sym

  No.

  Colour Name

  3072
  +648

  2

  2

  Backstitch

  1 strand

  DMC 310

  Black

  French Knots

  1 strand

  DMC 310

  http://vk.com/janestitch

  Copyright © Jane Eyre 2015 All rights reserved.

  Strands

  Black