• Название:

  РУКОВ ПО НАДЗОРУ


 • Размер: 3.63 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  Предпросмотр документа

  QORRIJRKIJ MOQRKOJ QFDIRSQ RTEOVOERSCA

  rukowodstwo

  po tehni~eskomu
  nadzoru
  za sudami
  w |kspluatacii

  sANKT-pETERBURG

  2000

  rUKOWODSTWO PO TEHNI^ESKOMU NADZORU ZA SUDAMI W \KSPLUATACII rOSSIJSKOGO mORSKOGO rEGISTRA
  sUDOHODSTWA UTWERVDENO W SOOTWETSTWII S DEJSTWU@]IM POLOVENIEM I WSTUPAET W SILU S MOMENTA
  OPUBLIKOWANIQ.
  tEKST rUKOWODSTWA RAZRABOTAN NA OSNOWE pRAWIL KLASSIFIKACIONNYH OSWIDETELXSTWOWANIJ SUDOW
  IZDANIQ 1998 GODA I rUKOWODSTWA PO TEHNI^ESKOMU NADZORU ZA SUDAMI W \KSPLUATACII IZDANIQ 1986 GODA
  S U^ETOM B@LLETENEJ IZMENENIJ I DOPOLNENIJ 1 _ 4 K NEMU I CIRKULQRNYH UKAZANIJ.
  w rUKOWODSTWE U^TENY UNIFICIROWANNYE TREBOWANIQ, INTERPRETACII I REKOMENDACII mEVDUNARODNOJ ASSOCIACII KLASSIFIKACIONNYH OB]ESTW I SOOTWETSTWU@]IE REZOL@CII mEVDUNARODNOJ
  MORSKOJ ORGANIZACII.
  rUKOWODSTWO PREDNAZNA^ENO DLQ INSPEKTORSKOGO SOSTAWA, \KIPAVEJ SUDOW I SUDOWLADELXCEW.
  pRILOVENIQ K NASTOQ]EMU rUKOWODSTWU PUBLIKU@TSQ OTDELXNOJ KNIGOJ.

  # rOSSIJSKIJ mORSKOJ rEGISTR sUDOHODSTWA, 2000

  ISBN 5-89331-040-3

  rossijskij morskoj registr sudohodstwa
  rukowodstwo po tehni~eskomu nadzoru za sudami w |kspluatacii

  rEDAKCIONNAQ KOLLEGIQ rOSSIJSKOGO mORSKOGO rEGISTRA sUDOHODSTWA
  oTWETSTWENNYJ ZA WYPUSK e.b. m@LLER
  gLAWNYJ REDAKTOR g.w. {ELKOWA
  rEDAKTOR e.n. sAPOVNIKOWA
  pODPISANO W PE^ATX 28.03.2000 fORMAT 60684/8 gARNITURA tAJMS.
  pE^ATX OFS. u^.-IZD. L. 30,8. uSL. PE^. L. 30,2. tIRAV 3000. zAKAZ. 94-i.
  rOSSIJSKIJ mORSKOJ rEGISTR sUDOHODSTWA
  191186, sANKT-pETERBURG, dWORCOWAQ NABEREVNAQ, 8
  lr " 021056 OT 03.06.99

  oglawlenie
  ~astx I. ob}ie poloveniq po tehni~eskomu nadzoru za sudami w
  |kspluatacii
  1.
  oBLASTX RASPROSTRANENIQ . . . . . . . . 5
  2.
  oPREDELENIQ I POQSNENIQ. . . . . . . . . 5
  3.
  nADZORNAQ DEQTELXNOSTX . . . . . . . . . 5
  4.
  oB%EM NADZORA . . . . . . . . . . . . . . 8
  5.
  oSWIDETELXSTWOWANIQ . . . . . . . . . . 10
  6.
  wYDAWAEMYE DOKUMENTY . . . . . . . . 13
  7.
  oBESPE^ENIE PROWEDENIQ
  OSWIDETELXSTWOWANIJ . . . . . . . . . . 14
  ~astx II. tehni~eskij nadzor za
  sudami w |kspluatacii w sootwetstwii s prawilami registra
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.

  oB]IE POLOVENIQ . . . . . . . . . . . 15
  nAZNA^ENIE I KONTROLX NADWODNOGO
  BORTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  pROWERKA I KONTROLX OSTOJ^IWOSTI
  SUDOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  pROWERKA I KONTROLX AWARIJNOJ
  OSTOJ^IWOSTI . . . . . . . . . . . . . . 21
  oPREDELENIE PASSAVIROWMESTIMOSTI. . 21
  oPREDELENIE USLOWIJ \KSPLUATACII
  PRI PLAWANII WO LXDAH . . . . . . . . . 22
  oSWIDETELXSTWOWANIQ SUDOW W SWQZI
  S AWARIJNYMI SLU^AQMI . . . . . . . . 22
  oSWIDETELXSTWOWANIQ SUDOW W SWQZI
  S PEREGONAMI WNE USTANOWLENNOGO
  RAJONA PLAWANIQ . . . . . . . . . . . . 26
  oSWIDETELXSTWOWANIQ SUDOW S KLASSOM
  INOGO KLASSIFIKACIONNOGO OB]ESTWA . 33
  pEREKLASSIFIKACIQ SUDOW W KLASS
  rEGISTRA. . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  oSWIDETELXSTWOWANIQ, SWQZANNYE
  S PODTWERVDENIEM REKLAMACIONNYH
  AKTOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  nADZOR ZA SUDAMI, PREDNAZNA^ENNYMI
  K SPISANI@ IZ SOSTAWA DEJSTWU@]EGO
  FLOTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  oSWIDETELXSTWOWANIE KORPUSA SUDNA . . . 43
  oSWIDETELXSTWOWANIE SUDOWYH USTROJSTW,
  OBORUDOWANIQ I SNABVENIQ . . . . . . . 52
  oSWIDETELXSTWOWANIE PROTIWOPOVARNOJ
  ZA]ITY . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  oSWIDETELXSTWOWANIE MEHANI^ESKIH
  USTANOWOK . . . . . . . . . . . . . . . . 66
  oSWIDETELXSTWOWANIE HOLODILXNYH
  USTANOWOK . . . . . . . . . . . . . . . . 104
  oSWIDETELXSTWOWANIE \LEKTROOBORUDOWANIQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
  oSWIDETELXSTWOWANIE OBORUDOWANIQ
  I USTROJSTW AWTOMATIZACII . . . . . . 118
  oSWIDETELXSTWOWANIE SPASATELXNYH
  SREDSTW . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

  21.
  22.
  23.
  24.
  25.
  26.
  27.

  oSWIDETELXSTWOWANIE SIGNALXNYH
  SREDSTW . . . . . . . . . . . . . . . . .
  oSWIDETELXSTWOWANIE RADIOOBORUDOWANIQ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  oSWIDETELXSTWOWANIE NAWIGACIONNOGO
  OBORUDOWANIQ . . . . . . . . . . . . .
  oSWIDETELXSTWOWANIE OBORUDOWANIQ
  PO PREDOTWRA]ENI@ ZAGRQZNENIQ
  S SUDOW . . . . . . . . . . . . . . . . .
  oSWIDETELXSTWOWANIE GRUZOPOD%EMNYH
  USTROJSTW . . . . . . . . . . . . . . . .
  oSWIDETELXSTWOWANIE PODWODNOJ ^ASTI
  SUDOW I DRUGIH PLAWU^IH SOORUVENIJ
  NA PLAWU . . . . . . . . . . . . . . . .
  tEHNI^ESKIJ NADZOR ZA REMONTOM
  I PEREOBORUDOWANIEM SUDOW . . . . . .

  134
  135
  144
  147
  186
  190
  193

  ~astx III. tehni~eskij nadzor za sudami w |kspluatacii w sootwetstwii s mevdunarodnymi
  konwenciqmi, sogla{eniqmi,
  kodeksami imo
  1.
  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  oB]IE POLOVENIQ . . . . . . . . . . . 196
  oSWIDETELXSTWOWANIE DLQ OFORMLENIQ
  sWIDETELXSTWA O BEZOPASNOSTI GRUZOWOGO
  SUDNA PO OBORUDOWANI@ I SNABVENI@
  W SOOTWETSTWII S mEVDUNARODNOJ
  KONWENCIEJ PO OHRANE ^ELOWE^ESKOJ
  VIZNI NA MORE 1974 G. . . . . . . . . . 200
  oSWIDETELXSTWOWANIE DLQ OFORMLENIQ
  CWIDETELXSTWA O BEZOPASNOSTI GRUZOWOGO
  SUDNA PO KONSTRUKCII W SOOTWETSTWII
  S mEVDUNARODNOJ KONWENCIEJ
  PO OHRANE ^ELOWE^ESKOJ
  VIZNI NA MORE 1974 G. . . . . . . . . . 205
  oSWIDETELXSTWOWANIE DLQ OFORMLENIQ
  sWIDETELXSTWA O BEZOPASNOSTI GRUZOWOGO
  SUDNA PO RADIOOBORUDOWANI@
  W SOOTWETSTWII S mEVDUNARODNOJ
  KONWENCIEJ PO OHRANE ^ELOWE^ESKOJ
  VIZNI NA MORE 1974 G. . . . . . . . . . 209
  oSWIDETELXSTWOWANIE DLQ OFORMLENIQ
  sWIDETELXSTWA O BEZOPASNOSTI
  PASSAVIRSKOGO SUDNA W SOOTWETSTWII
  S mEVDUNARODNOJ KONWENCIEJ
  PO OHRANE ^ELOWE^ESKOJ
  VIZNI NA MORE 1974 G. . . . . . . . . . 212
  oSWIDETELXSTWOWANIE DLQ OFORMLENIQ
  mEVDUNARODNOGO cWIDETELXSTWA
  O GRUZOWOJ MARKE ILI mEVDUNARODNOGO
  cWIDETELXSTWA OB IZ%QTII
  DLQ GRUZOWOJ MARKI W SOOTWETSTWII
  S mEVDUNARODNOJ KONWENCIEJ
  O GRUZOWOJ MARKE 1966 G. . . . . . . . . 220

  4

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  rUKOWODSTWO PO TEHNI^ESKOMU NADZORU ZA SUDAMI W \KSPLUATACII

  oSWIDETELXSTWOWANIE DLQ OFORMLENIQ
  sWIDETELXSTWA O SOOTWETSTWII SUDNA,
  PEREWOZQ]EGO OPASNYE GRUZY, SPECIALXNYM
  TREBOWANIQM PRAWILA 54 GLAWY II-2
  mEVDUNARODNOJ KONWENCII
  PO OHRANE ^ELOWE^ESKOJ
  VIZNI NA MORE 1974 G.. . . . . . . . . . 225
  oSWIDETELXSTWOWANIE DLQ OFORMLENIQ
  mEVDUNARODNOGO SWIDETELXSTWA
  O PREDOTWRA]ENII ZAGRQZNENIQ NEFTX@
  S DOPOLNENIEM a ILI w W SOOTWETSTWII
  S mEVDUNARODNOJ KONWENCIEJ
  PO PREDOTWRA]ENI@ ZAGRQZNENIQ S
  SUDOW 1973 G. . . . . . . . . . . . . . . 226
  oSWIDETELXSTWOWANIE DLQ OFORMLENIQ
  mEVDUNARODNOGO SWIDETELXSTWA
  O PREDOTWRA]ENII ZAGRQZNENIQ STO^NYMI
  WODAMI W SOOTWETSTWII S mEVDUNARODNOJ
  KONWENCIEJ PO PREDOTWRA]ENI@
  ZAGRQZNENIQ S SUDOW 1973 G. . . . . . . . 235
  oSWIDETELXSTWOWANIE DLQ OFORMLENIQ
  sWIDETELXSTWA O PREDOTWRA]ENII
  ZAGRQZNENIQ MUSOROM W SOOTWETSTWII
  S mEVDUNARODNOJ KONWENCIEJ
  PO PREDOTWRA]ENI@ ZAGRQZNENIQ S
  SUDOW 1973 G. . . . . . . . . . . . . . . 239
  oSWIDETELXSTWOWANIE DLQ OFORMLENIQ
  mEVDUNARODNOGO cWIDETELXSTWA
  O PREDOTWRA]ENII ZAGRQZNENIQ PRI
  PEREWOZKE WREDNYH WE]ESTW
  NALIWOM W SOOTWETSTWII
  S mEVDUNARODNOJ KONWENCIEJ
  PO PREDOTWRA]ENI@ ZAGRQZNENIQ S
  SUDOW 1973 G. . . . . . . . . . . . . . . 241
  oSWIDETELXSTWOWANIE DLQ OFORMLENIQ
  mEVDUNARODNOGO cWIDETELXSTWA
  O GODNOSTI SUDNA K PEREWOZKE OPASNYH
  HIMI^ESKIH GRUZOW NALIWOM
  W SOOTWETSTWII S mEVDUNARODNYM
  KODEKSOM PO KONSTRUKCII
  I OBORUDOWANI@ SUDOW, PEREWOZQ]IH
  OPASNYE HIMI^ESKIE GRUZY
  NALIWOM 1983 G. . . . . . . . . . . . . . 245

  13.

  14.

  15.
  16.
  17.

  18.
  19.
  20.

  oSWIDETELXSTWOWANIE DLQ OFORMLENIQ
  mEVDUNARODNOGO SWIDETELXSTWA O GODNOSTI
  SUDNA K PEREWOZKE SVIVENNYH GAZOW
  NALIWOM W SOOTWETSTWII S mEVDUNARODNYM
  KODEKSOM PO KONSTRUKCII I OBORUDOWANI@
  SUDOW, PEREWOZQ]IH SVIVENNYE GAZY
  NALIWOM 1983 G. . . . . . . . . . . . . 247
  oSWIDETELXSTWOWANIE DLQ OFORMLENIQ
  sWIDETELXSTWA O BEZOPASNOSTI SUDNA
  SPECIALXNOGO NAZNA^ENIQ W SOOTWETSTWII
  S kODEKSOM PO BEZOPASNOSTI SUDOW
  SPECIALXNOGO NAZNA^ENIQ 1983 G. . . . 250
  oSWIDETELXSTWOWANIE DLQ OFORMLENIQ
  sWIDETELXSTWA O PRIGODNOSTI SUDNA
  DLQ PEREWOZKI ZERNA NASYPX@ . . . . . 251
  oSWIDETELXSTWOWANIE DLQ OFORMLENIQ
  sWIDETELXSTWA O BEZOPASNOSTI
  WYSOKOSKOROSTNOGO SUDNA . . . . . . . 252
  oSWIDETELXSTWOWANIE DLQ OFORMLENIQ
  sWIDETELXSTWA, PODTWERVDA@]EGO
  WYPOLNENIE TREBOWANIJ kONWENCIJ
  O POME]ENIQH DLQ \KIPAVA NA BORTU
  SUDOW " 92 I 133, rEKOMENDACII " 140
  O KONDICIONIROWANII WOZDUHA
  W POME]ENIQH DLQ \KIPAVA I NEKOTORYH
  DRUGIH POME]ENIQH NA BORTU SUDOW
  I rEKOMENDACII " 141 O BORXBE
  S WREDNYMI [UMAMI W POME]ENIQH DLQ
  \KIPAVA I NA RABO^IH MESTAH
  NA BORTU SUDOW . . . . . . . . . . . . . 255
  oSWIDETELXSTWOWANIE DLQ OFORMLENIQ
  rEGISTROWOJ KNIGI SUDOWYH
  GRUZOPOD%EMNYH USTROJSTW . . . . . . 256
  nADZOR ZA WYPOLNENIEM TREBOWANIJ
  kODEKSA PO BEZOPASNOJ PEREWOZKE
  NEZERNOWYH NAWALO^NYH GRUZOW . . . . 256
  pREDOSTAWLENIE IZ%QTIJ W SOOTWETSTWII
  S mEVDUNARODNOJ KONWENCIEJ
  PO OHRANE ^ELOWE^ESKOJ
  VIZNI NA MORE 1974 G. . . . . . . . . . 257

  ~astx I. ob}ie poloveniq po tehni~eskomu nadzoru
  za sudami w |kspluatacii
  rAZDEL 1. oblastx rasprostraneniq

  rAZDEL 2. opredeleniq i poqsneniq

  1.1. rUKOWODSTWO PO TEHNI^ESKOMU NADZORU ZA
  SUDAMI W \KSPLUATACII1 REGLAMENTIRUET PORQDOK,
  METODY I OB%EM OSWIDETELXSTWOWANIJ SUDOW I IH
  OB%EKTOW DLQ PODTWERVDENIQ I WOZOBNOWLENIQ
  KLASSA SUDOW W SOOTWETSTWII S pRAWILAMI KLASSIFIKACII I POSTROJKI MORSKIH SUDOW, A TAKVE
  SOOTWETSTWIQ SUDOW TREBOWANIQM pRAWIL PO
  OBORUDOWANI@ MORSKIH SUDOW, pRAWIL PO GRUZOPOD%EMNYM USTROJSTWAM MORSKIH SUDOW, pRAWIL
  O GRUZOWOJ MARKE MORSKIH SUDOW2 I TREBOWANIQM
  DEJSTWU@]IH KODEKSOW mEVDUNARODNOJ MORSKOJ
  ORGANIZACII (imo).
  1.2. rUKOWODSTWO PRIMENQETSQ rOSSIJSKIM
  mORSKIM rEGISTROM sUDOHODSTWA3 PRI OSU]ESTWLENII TEHNI^ESKOGO NADZORA ZA SUDAMI W \KSPLUATACII, A TAKVE W STADII REMONTA ILI
  PEREOBORUDOWANIQ.
  1.3. ~ASTX II rUKOWODSTWA QWLQETSQ RUKOWODQ]IM DOKUMENTOM rEGISTRA, IME@]IM CELX@, W
  SOOTWETSTWII S pRAWILAMI rEGISTRA, OBESPE^ITX
  TEHNI^ESKIE USLOWIQ BEZOPASNOGO PLAWANIQ SUDOW
  SOGLASNO IH NAZNA^ENI@, OHRANY ^ELOWE^ESKOJ
  VIZNI NA MORE I NADEVNOJ PEREWOZKI GRUZOW, A
  TAKVE PREDNAZNA^ENNYM DLQ WYPOLNENIQ DRUGIH
  ZADA^, NADZOR ZA KOTORYMI PORU^EN rEGISTRU.
  1.4. wIDY, OB%EMY I PERIODI^NOSTX OSWIDETELXSTWOWANIQ OB%EKTOW NADZORA SUDOW S CELX@
  PROWERKI SOOTWETSTWIQ SUDOW pRAWILAM I DRUGIM
  NORMATIWNYM TREBOWANIQM rEGISTRA REGLAMENTIROWANY SOOTWETSTWU@]IMI RAZDELAMI pRAWIL
  KLASSIFIKACIONNYH OSWIDETELXSTWOWANIJ SUDOW.
  1.5. w ^ASTI III rUKOWODSTWA PRIWEDENY TREBOWANIQ, WYPOLNENIE KOTORYH NEOBHODIMO DLQ
  WYDA^I ILI PODTWERVDENIQ SWIDETELXSTW W SOOTWETSTWII S MEVDUNARODNYMI KONWENCIQMI, SOGLA[ENIQMI I KODEKSAMI imo.
  1.6. uKAZANIQ OB OSWIDETELXSTWOWANIQH I
  ISPYTANIQH, SWQZANNYH S NADZOROM ZA PRIMENQEMYMI PRI REMONTAH I ZAMENAH MATERIALAMI I
  IZDELIQMI, PROIZWODSTWOM SWARKI I TERMI^ESKOJ
  OBRABOTKI, PRIWEDENY W rUKOWODSTWE PO TEHNI^ESKOMU NADZORU ZA POSTROJKOJ SUDOW I IZGOTOWLENIEM MATERIALOW I IZDELIJ.

  2.1. oPREDELENIQ I POQSNENIQ, OTNOSQ]IESQ K
  OB]EJ TERMINOLOGII pRAWIL I rUKOWODSTW, UKAZANY W oB]IH POLOVENIQH O NADZORNOJ DEQTELXNOSTI I W RAZD. 2 ^ASTI I pRAWIL
  KLASSIFIKACIONNYH OSWIDETELXSTWOWANIJ SUDOW.
  dOPOLNITELXNO W NASTOQ]EM rUKOWODSTWE
  PRINQTY SLEDU@]IE OPREDELENIQ:
  PABO^AQ NAGRUZKA PRI ISPYTANII
  SPASATELXNYH [L@POK I IH SPUSKOW Y H U S T R O J S T W _ OB]AQ MASSA [L@PKI S
  POLNYM ^ISLOM L@DEJ, NA KOTOROE ONA RASS^ITANA, I [TATNYM SNABVENIEM.
  C U D N O W P O S T R O J K E _ STROQ]EESQ SUDNO
  S MOMENTA ZAKLADKI KILQ ILI PODOBNOJ STADII
  POSTROJKI DO POLU^ENIQ OSNOWNYH DOKUMENTOW,
  WYDAWAEMYH NA SUDNO.
  TIPOWOJ TEHNOLOGI^ESKIJ PROC E S S _ TEHNOLOGI^ESKIJ PROCESS, PREDNAZNA^ENNYJ DLQ USTANOWLENNOJ OBLASTI I USLOWIJ
  PRIMENENIQ BEZ OTNESENIQ K KONKRETNOMU SUDNU
  ILI OB%EKTU NADZORA.
  2.2. w rUKOWODSTWE PRINQTY SLEDU@]IE USLOWNYE OBOZNA^ENIQ HARAKTERA OSWIDETELXSTWOWANIQ:
  o _ OSMOTR S OBESPE^ENIEM, PRI NEOBHODIMOSTI, DOSTUPA, WSKRYTIQ ILI DEMONTAVA;
  s _ NARUVNYJ OSMOTR;
  m _ ZAMERY IZNOSOW, ZAZOROW, SOPROTIWLENIQ
  IZOLQCII I T.P.;
  n _ ISPYTANIQ DAWLENIEM (GIDRAWLI^ESKIE,
  PNEWMATI^ESKIE);
  r _ PROWERKA W DEJSTWII MEHANIZMOW, OBORUDOWANIQ I USTROJSTW I IH NARUVNYJ OSMOTR;
  e _ PROWERKA NALI^IQ DEJSTWU@]IH DOKUMENTOW I/ILI KLEJM O POWERKE KONTROLXNYH
  PRIBOROW SOOTWETSTWU@]IMI KOMPETENTNYMI ORGANAMI, ESLI ONI PODLEVAT TAKOWOJ.

  1
  2
  3

  w DALXNEJ[EM _ rUKOWODSTWO.
  w DALXNEJ[EM _ pRAWILA.
  w DALXNEJ[EM _ rEGISTR ILI rs.

  rAZDEL 3. nadzornaq deqtelxnostx

  3.1. rEGISTR ZANIMAETSQ TEHNI^ESKIM NADZOROM I KLASSIFIKACIEJ GRAVDANSKIH SUDOW. pO
  PORU^ENI@ I OT IMENI PRAWITELXSTWA rOSSIJSKOJ
  fEDERACII I PO PORU^ENI@ PRAWITELXSTW DRUGIH
  STRAN rEGISTR OSU]ESTWLQET W PREDELAH SWOEJ
  KOMPETENCII TEHNI^ESKIJ NADZOR ZA WYPOLNENIEM
  TREBOWANIJ MEVDUNARODNYH KONWENCIJ, KODEKSOW
  imo I SOGLA[ENIJ, W KOTORYH U^ASTWU@T \TI
  STRANY.

  6

  rUKOWODSTWO PO TEHNI^ESKOMU NADZORU ZA SUDAMI W \KSPLUATACII

  3.2. nADZORNAQ DEQTELXNOSTX rEGISTRA KAK
  KLASSIFIKACIONNOJ ORGANIZACII OSU]ESTWLQETSQ
  W SOOTWETSTWII S oB]IMI POLOVENIQMI O NADZORNOJ DEQTELXNOSTI.
  3.3. sOOTWETSTWIE SUDNA I EGO HOLODILXNOJ
  USTANOWKI pRAWILAM rEGISTRA I TREBOWANIQM
  MEVDUNARODNYH KONWENCIJ, KODEKSOW imo, SOGLA[ENIJ I DOGOWOROW I EGO GODNOSTX K \KSPLUATACII PO TEHNI^ESKOMU SOSTOQNI@ PODTWERVDAETSQ NALI^IEM IME@]EGO SILU kLASSIFIKACIONNOGO SWIDETELXSTWA I sWIDETELXSTWA NA HOLODILXNU@ USTANOWKU, KONWENCIONNYH
  SWIDETELXSTW I DOKUMENTOW SOGLASNO MEVPRAWITELXSTWENNYM SOGLA[ENIQM I DOGOWORAM.
  3.4. bEZOPASNOSTX PLAWANIQ SUDNA, OHRANA
  ^ELOWE^ESKOJ VIZNI I BEZOPASNAQ PEREWOZKA GRUZOW I PASSAVIROW, PREDOTWRA]ENIE ZAGRQZNENIQ
  MORQ REGLAMENTIRU@TSQ TREBOWANIQMI, PRED%QWLQEMYMI DLQ RAJONA PLAWANIQ, NAZNA^ENIQ
  SUDNA, LEDOWYH USLOWIJ, OPREDELENNOJ STEPENI
  NEPOTOPLQEMOSTI, AWTOMATIZACII, SPOSOBNOSTI
  OHLAVDATX GRUZ I PR., KOTORYE UKAZANY W kLASSIFIKACIONNOM SWIDETELXSTWE, WYDAWAEMOM NA SUDNO I EGO HOLODILXNU@ USTANOWKU (FORMY 3.1.2 I
  3.1.4).
  3.5. |KSPLUATACIQ SUDNA PREDUSMATRIWAETSQ
  PRI PLAWANII S NADWODNYM BORTOM, USTANOWLENNYM DLQ SUDNA W SOOTWETSTWII S mEVDUNARODNOJ
  KONWENCIEJ O GRUZOWOJ MARKE 1966 G. ILI pRAWILAMI O GRUZOWOJ MARKE MORSKIH SUDOW.
  3.6. ~ASTX II rUKOWODSTWA USTANAWLIWAET
  PORQDOK OSWIDETELXSTWOWANIQ SUDNA DLQ PROWERKI
  SOOTWETSTWIQ EGO pRAWILAM KLASSIFIKACII I
  POSTROJKI MORSKIH SUDOW, pRAWILAM PO OBORUDOWANI@ MORSKIH SUDOW I DRUGIM PRAWILAM
  rEGISTRA, KOTORYE K NEMU OTNOSQTSQ, A TAKVE EGO
  TEHNI^ESKOGO SOSTOQNIQ.
  3.7. rEMONTNOE OBSLUVIWANIE WO WREMQ REJSA
  3.7.1. eSLI REMONT KORPUSA, MEHANIZMOW ILI
  OBORUDOWANIQ, KOTORYJ MOVET PRIWESTI K IZMENENI@ KLASSA SUDNA NAME^EN K PROIZWODSTWU ^LENAMI
  \KIPAVA WO WREMQ REJSA SUDNA, ON DOLVEN PLANIROWATXSQ ZARANEE. pOLNAQ PROCEDURA REMONTA,
  WKL@^AQ OB%EM PREDLOVENNOGO REMONTA I NEOBHODIMOSTX PRISUTSTWIQ INSPEKTORA WO WREMQ REJSA,
  DOLVNA BYTX PREDSTAWLENA DLQ RASSMOTRENIQ I
  SOGLASOWANA S INSPEKCIEJ rEGISTRA ZARANEE. nE
  OPOWE]ENIE ZARANEE INSPEKCII TEHNADZORA MOVET
  PRIWESTI K PRIOSTANOWKE KLASSA SUDNA.
  3.7.2. wY[ESKAZANNOE NE WKL@^AET OBSLUVIWANIE I KAPITALXNYJ REMONT KORPUSA, MEHANIZMOW I OBORUDOWANIQ W SOOTWETSTWII S
  PROCEDURAMI, REKOMENDOWANNYMI IZGOTOWITELEM,
  I USTANOWIW[EJSQ MORSKOJ PRAKTIKOJ, KOTORAQ NE
  TREBUET ODOBRENIQ KLASSIFIKACIONNOGO OB]ESTWA; ODNAKO L@BOJ REMONT, KAK REZULXTAT TAKOGO

  OBSLUVIWANIQ I PEREBOROK, KOTORYJ WLIQET ILI
  MOVET POWLIQTX NA IZMENENIE KLASSA SUDNA,
  DOLVEN BYTX OTME^EN W SUDOWOM VURNALE I
  SOOB]EN NABL@DA@]EMU INSPEKTORU DLQ ISPOLXZOWANIQ PRI OPREDELENII DALXNEJ[IH TREBOWANIJ
  K OSWIDETELXSTWOWANIQM.
  3.7.3. iNSPEKTORY, WYPOLNQ@]IE WO WREMQ
  REJSA OSWIDETELXSTWOWANIE KORPUSA SUDNA POSLE
  REMONTA, DOLVNY RUKOWODSTWOWATXSQ TREBOWANIQMI, UKAZANNYMI W 3.7.3 _ 3.7.7.
  3.7.4. dO NA^ALA PROWEDENIQ REMONTA KORPUSA
  WO WREMQ REJSA SUDNA S SUDOWLADELXCEM DOLVNY
  BYTX OBSUVDENY SLEDU@]IE WOPROSY:
  SPOSOBNOSTX SUDOWLADELXCA OBESPE^ITX
  KA^ESTWO REMONTA, WKL@^AQ OBESPE^ENIE PRODOLXNOJ PRO^NOSTI I WODONEPRONICAEMOSTI/NEPRONICAEMOSTI W USLOWIQH \KSPLUATACII;
  OB%EM NAME^ENNOGO REMONTA, PREDSTAWLQEMOGO
  SUDOWLADELXCEM W WIDE REMONTNYH WEDOMOSTEJ,
  SOGLASOWANNYH S rEGISTROM. wSE REMONTNYE RABOTY
  DOLVNY BYTX OSNOWANY NA REKOMENDACIQH KLASSIFIKACIONNOGO OB]ESTWA I/ILI NA EGO SOGLASII;
  NALI^IE NEOBHODIMYH ^ERTEVEJ;
  PROWERKA MATERIALOW, ISPOLXZUEMYH PRI REMONTE, IH SERTIFIKATY, SORTA I RAZMERY (SOGLASOWANNYE rEGISTROM REMONTNYE WEDOMOSTI
  DOLVNY OSTAWATXSQ NA BORTU SUDNA I PRED%QWLQTXSQ INSPEKTORU, PROIZWODQ]EMU KONTROLX
  WYPOLNENNOGO REMONTA);
  PROWERKA MATERIALOW, ISPOLXZUEMYH PRI
  SWARKE: IH SERTIFIKATY I PRIGODNOSTX K ISPOLXZUEMYM MATERIALAM;
  PROWERKA ISPOLXZOWANIQ SU[ILXNYH PE^EJ,
  KONTEJNEROW DLQ HRANENIQ I T.D;
  PROWERKA KWALIFIKACII SWAR]IKOW I KONTROLIRU@]EGO PERSONALA (ZAPISI O KWALIFIKACII
  DOLVNY OSTAWATXSQ NA BORTU SUDNA I PRED%QWLQTXSQ INSPEKTORU rEGISTRA, PROWODQ]EMU KONTROLX WYPOLNENNOGO REMONTA);
  OCENKA OB%EMA NAME^ENNYH PRED%QWLENIJ rEGISTRU;
  ODOBRENIE NAME^ENNYH SPOSOBOW OBESPE^ENIQ
  PRO^NOSTI SWARNYH KONSTRUKCIJ, W ^ASTNOSTI,
  O^ISTKI, PREDWARITELXNOGO NAGREWA (ESLI ON
  NEOBHODIM), STROGOE SOBL@DENIE PRINCIPOW POSLEDOWATELXNOSTI SWARKI;
  OGRANI^ENIE SWARKI, PRI NEOBHODIMOSTI,
  OPREDELENNYMI USLOWIQMI I ZAPRE]ENIE SWARKI
  W NAIBOLEE SLOVNYH POZICIQH, KOGDA KA^KA SUDNA
  MOVET WLIQTX NA KA^ESTWO SWARKI;
  OCENKA OBESPE^ENIQ NEOBHODIMYH RABO^IH
  USLOWIJ (NAPRIMER, LESAMI, OSWE]ENIEM, WENTILQCIEJ I T.D);
  OCENKA METODOW KONTROLQ KA^ESTWA.
  zAKON^ENNYJ REMONT DOLVEN BYTX PROWEREN S
  PROWEDENIEM, PRI NEOBHODIMOSTI, ISPYTANIJ DLQ

  ~ASTX I. oB]IE POLOVENIQ PO TEHNI^ESKOMU NADZORU ZA SUDAMI W \KSPLUATACII

  UDOWLETWORENIQ TREBOWANIJ INSPEKTORA, PROWODQ]EGO OSWIDETELXSTWOWANIE.
  p R I M E ^ A N I E . pO REZULXTATAM ANALIZA WY[EUPOMQNUTYH WOPROSOW DOLVEN BYTX SOSTAWLEN AKT. kOPIQ AKTA