• Название:

  XC 90


 • Размер: 8.83 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер • Название: Untitled Document

Предпросмотр документа

I N S T R U K T I O N S B O K V O LV O X C 9 0

Glödlampor

Kontrollera regelbundet
1. Spolarvätska. Se till att behållaren alltid är
välfylld. På vintern med frostskydd! Se sidan 142.
2. Servostyrning. Nivån skall ligga mellan MINoch MAX markeringarna. Se sidan 143.

10

3. Kylvätskan. Nivån skall ligga mellan MINoch MAX markeringarna på expansionstanken.
Se sidan 142.

9
8
7
6

4. Oljenivån. Nivån skall ligga mellan markegarna på mätstickan. Se sidan 141.
5. Bromsvätskenivån. Nivån skall ligga mellan
MIN- och MAX markeringarna. Se sidan 141.

1 2 34 5

3

1. Blinker

H21W (orange)

2. Helljus

55W H7

VOLVO

XC90

WEB EDITION

3. Positions/parkeringsljus W5W
4. Halvljus

55W H7

5. Dimstrålkastare

55W H1

6. Dimljus, bak

21W BA5

7. Backljus

21W BA15

8. Positions/parkeringsljus
och bakljus
P21 4W
PY21W (orange)

10. Bromsljus

21W BA15

TP 6749

TP 6749 (Swedish) AT0346 3.300.10.03 Printed in Sweden, T Elanders Graphic Systems AB, Göteborg 2003

9. Blinker

2004

52930 XC90 Svensk.indd 1

2003-09-12, 07.09.41


9ROYR

 
 

‡ 9ROYR&DU&RUSRUDWLRQ
‡

 
‡
 

‡
 

 
 

 

 

9ROYR
  
  9ROYR

9ROYR

 

 
  
 

 

  

 
   

 


 

  

9ROYR

9ROYR

 

 
‹9ROYR&DU&RUSRUDWLRQ

 


 
 

 
 

 
 
  

3
25
26
27
28
29
2

3

4

5

6

7 8 9 10 11

12

1

24

23


22 21 20

19 18

17

16

15

14

13


 

 32

3330 31
 


25
26
27
28
29
12

11 10 9

8 7

6 5 4

3

2

1

13


14

15 16 17 18 19 20

21 22

23

24
  

32

33

 


 

30 31

 656
6,36


5ROO2YHU3URWHFWLRQ6\VWHP 5236 
 ,&:+,36 "
 


 
 
 
 
‡‡‡
‡

 
 

    


 
 
 
‡ 

‡ 
‡ 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
 


  
 
 


 

 
 
 

 


 
  
 
  
 


 
 
 
 

 
 
 

 


 
  


 
 

!
 
 


 

9ROYR
 

 

 


 


 656

 


 


 656 
 


 

  656
 

 6XSSOHPHQWDO5HVWUDLQW6\VWHP
 
 
 
 
656

 


!

  

 

 
0 

!
 
 656 


 


!

‡

 

 
 ‡


 


‡

 
‡

‡

±

!
 


 656 


656  
9ROYR

656
  
 


 


 

 656 
 

 
‡ 
 

 


‡
 

656
  
 
 

 656  
,,,
,,,


 
656
 

 656 9ROYR