• Название:

  1.1


 • Размер: 0.03 Мб
 • Формат: ODT
 • Сообщить о нарушении / Abuse

  Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерРозділ І. Символізм як метод креативного мислення :історична ретроспектива

 • Символізм як: напрямок у мистецтві певної історичної епохи

 • Посередником між світом природи та світом духа є мова, яка представляє з себе певну символічну форму, подібну до міфу, мистецтва, релігії і науки.

  Символ - це певне умовне позначення, певного предмета, поняття чи явищя. В основі якого лежить таємна ідея, прихована в глибині. В самому символі приховані ускладнені образи, асосоціації. Символ являе собою щось таємниче і несе з собою щось містичне.

  Одні з перших зображення символів були йще за часів (щонайменше) верхнього палеоліту. Символи зображувалися на скульптурах, декоративних предметах вжитку, живописні наскельні зображення та гравійовані малюнки, які не мають точного датування . Перші знахідки творів первісного мистетства були знайдені в тиридцятих роках ХІХ століття на тереторії Франції. Найбільше відкриття печерного живопису стало відкриття печери — Альтаміри на півночі Іспанії в 1879 році. З поліхромним камьяним живописом епохи верхнього палеоліту. Але однією з останніх знахідок стала знахідка 1994 року печера

  Шове на півдні Франції. Вік зобрадень встановлено між 33 000 та 30 000 років. Печера Шове є найдавнішим прикладом печерного мистецтва в світі. Зображення в даний період сюжетні , знакові, орнаментально-геометричні. З годом створювалися обємні конструкції, створення глиняної скульптури, винекнення барельєфних зображень. З часом зображення стали більш складними, більш детальним, тварини зображувалтся в русі , таким чином роботи ставали більш динамічними, введення кольору та перспективної композиції. Якщо за період палеоліту зображувались тварини, ... то за період мезоліту зображуються люди та їх дії. Композиції стають багатофігурними, зображуються сцени ритуальних дій, військові зіткнення, збір меду, полювання на тварин, умовних знаків або сцен.

  В данній період йде збільшення символічної умовності сприйняття навколишнього світу й ускладнення символічного світобачення людини.

  В період неоліту людина створює перші керамічні вироби, обробляє шкіру та вдосканалює ткатське мистецтво.

  Вже зустрічаються численні солярні, місячні символи у вигляді свастик,

  спіралей, хрестів, кругів, хвилястих меандрів, тощо. З плином часу і розвитком людини, її мистецтво ускладнююється й набуває все

  більш умовного символічного змісту. На керамічних виробах зявляються зображення у вигляді розписів або насічок. Вони були не лише декоротивною прикрасою ай містичним зображенням певних міфологічних сюжетів.

  В епоху бронзи людина о своює кольорові метали; золото, срібло, мідь, з часом людина освоює бронзу. Створюються предмети декоративно прикладного мистецтва, прикраси. В цей період найважлтвішу роль відіграють релігійні вірування того періоду. Зявляються перші архітектурні форми.

  «Залізна доба» стає завершальним етапом первісної

  культури. Використовуэться залізо, що активно використовується як у військовій, так і у декоративно-прикладній сфері.

  Образотворче мистецтво формувалося в лоні міфологічного символізму. Первісне мистецтво можна розглядати як символ релігійного почуття, міфологічних уявлень,