• Название:

    ДОПОВІДНА В ЦБПД. Запер. на дії гол щодо залуч. П..


  • Размер: 0.03 Мб
  • Формат: ODT
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерДо Центру БВПД м. Києва

Директору Василяка О.М.

Копія: Святошинський районний суд м. Києва

Суддя Новик В.П.

адвоката Шалімова Л.О,

адвокатське посвідчення № 4924 від 27.03.2012

Київ, вул. Руденко 10-Г/офіс 119

ДОПОВІДНА

щодо дій головуючого судді

У провадженні Святошинського районного суду знаходиться кримінальна справа по обвинуваченню гр. Васьківського І.В. Розгляд справи здійснюється суддею Новик В.П. одноособово.

Суддя Новик В.П. допустила до участі в судовому засіданні щодо Васьківського І. В. гр. Паламарчук Я. А. ( зі слів прокурор).

Всупереч вимогам Наказу Генерального прокурора № 4гн від 19.12.2012 року (із змінами від від 26.07.2013 № 4гн-1) , п. 14.2 прокурор прийшов без форми. Але саме пункт 14.2 Наказу вимагає, що наступне: «участь у судових засіданнях брати у форменому одязі, дотримуватися прокурорської етики, сприяти підвищенню авторитету та позитивного іміджу органів прокуратури.»

НАКАЗ № 6гн від 28 листопада 2012 року теж встановлює необхідність “працівникам прокуратур усіх рівнів участь у судових засіданнях обов’язково брати у форменому одязі. “

КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ТА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ, затверджений Наказом № 123 від 28 листопада 2012 р. у Статті 17. (Вимоги до зовнішнього вигляду прокурора) встановив, що “публічний характер діяльності працівника прокуратури та перебування під постійною увагою з боку суспільства покладає на нього особливі вимоги щодо відповідного зовнішнього вигляду.

Працівник прокуратури під час виконання службових обов’язків має дотримуватися ділового стилю одягу, який відрізняється офіційністю, стриманістю та акуратністю, а також встановленого порядку носіння форменого одягу.

Використання невідповідної форменої атрибутики та носіння під час служби неохайного одягу є неприпустимим.”

Формений одяг не видається стажистам прокуратури, які, крім того, відповідно до Наказу № 80 від 12 грудня 2009 р. (Положення про порядок стажування в органах прокуратури України), мають право лише: спільно з досвідченими працівниками прокуратури бути присутнім у судових засіданнях при розгляді кримінальних справ, готувати проекти планів участі у судовому слідстві, обвинувальних промов, заяв, позовів, адміністративних позовів до суду, апеляцій на вироки, рішення та ухвали суду.

Заувавжую, що такі вимоги знаходяться у прямому взаємозвязку з Пунктом. 4. Наказу Генерального прокурора № 4гн від 19.12.2012 року із змінами від від 26.07.2013 № 4гн-1, в якому вказано: “під час кримінального провадження прокурорам забезпечувати виконання вимог закону щодо додержання розумних строків, а також строків, прямо визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, з огляду на складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних і кримінальних правопорушень, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування. Принципово реагувати на факти порушення розумних строків.” , а у Пункті 20. -“Сприяти суду в забезпеченні розумних строків судового провадження. Виключити випадки неявки у судові засідання прокурора без поважних причин. У разі неможливості участі в судовому засіданні заздалегідь письмово повідомляти суд про причину з пропозицією про відкладення засідання”.

Крім того, Пункт 37 вимагає: “Взаємовідносини із судами будувати в межах визначених повноважень згідно з чинним законодавством, пріоритету поваги до незалежності суду при здійсненні правосуддя”.

Особливу увагу звертаю на вимоги § 2. (Сторона обвинувачення) КПК України.

Стаття 37. (Призначення та заміна прокурора) імперативно встановлює: 1. Прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів, 2. Прокурор здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні з його початку до завершення.

Здійснення повноважень прокурора в цьому самому кримінальному провадженні іншим прокурором можливе лише у випадках, передбачених частинами четвертою та п'ятою статті 36, частиною третьою статті 313, частиною другою статті 341 цього Кодексу та частиною третьою цієї статті, 3. Якщо прокурор, який у відповідному кримінальному провадженні здійснює повноваження прокурора, не може їх здійснювати через задоволення заяви про його відвід, тяжку хворобу, звільнення з органу прокуратури або з іншої поважної причини, що унеможливлює його участь у кримінальному провадженні, повноваження прокурора покладаються на іншого прокурора керівником відповідного органу прокуратури. У виняткових випадках повноваження прокурора можуть бути покладені керівником органу прокуратури на іншого прокурора цього органу прокуратури через неефективне здійснення прокурором нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування.

Стаття 36. (Прокурор) у частині 3. прописує, що “Участь прокурора в суді є обов'язковою, крім випадків, передбачених цим Кодексом”, а у частині 4. чітко вказує, що” Право на подання апеляційної чи касаційної скарги, ... мають також незалежно від їх участі в судовому провадженні службові особи органів прокуратури вищого рівня: прокурор ... областей, міст Києва .. і прирівняні до них прокурори, їх заступники. ... прокурори .. областей, міст Києва .. і прирівняні до них прокурори, їх заступники мають право доповнити, змінити або відмовитися від апеляційної чи касаційної скарги, .. внесених ними або прокурорами нижчого рівня.

Підтверджуються повноваження прокурора постановою. На необхідність дотриання таких вимог вказує також НАКАЗ № 6гн від 28 листопада 2012 року у Пункті № 6 :“При підготовці процесуальних документів забезпечувати їх повноту та обґрунтованість, додержуватися вимог закону щодо форми і змісту, підвідомчості та підсудності спорів. Посилатися на норми матеріального і процесуального права, якими регулюються відповідні правовідносини, а також долучати до позовів (заяв, подань) належні та допустимі докази. Дотримуватися визначеної законом процедури направлення позовів (заяв, подань) до суду.”

З метою запобігання участі у судовому розгляді осіб, що не наділені повноваженнями, захисник системи БВПД адвокат Шалімов Л. О. заперечую проти допуску до розгляду справи громадянки, яка прийшла до зали судового засідання без форменого одягу.

Захисник адвокат Шалімов Л.О. просив перенести судове засідання на іншу дату в зв'язку з тим, щоб надати можливість гр. Паламарчук Я. А. ( зі слів прокурор) прийти на засідання відповідно вимогам нормативно-правових актів України. Суддя Новик В.П. жодним законним рішенням не відреагували.

Отже сторона захисту приходить до висновку про те, що Суддя Новик В.П., намагаючись любими способами провести (“врятувати”) судове розгляд, умисно не відреагувала на клопотання захисника та вдалася до незаконного умовчування цього факту. Це викликає підозру в її неупередженості.

Виходячи із вищенаведених фактів, вважаю засідання в присутності гр. Паламарчук Я.А. ( зі слів прокурор) незаконними.

Поведінку Суддя Новик В.П. розцінюю, як намагання упереджено вплинути на процес судового розгляду.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами КПК України, та закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” з метою унеможливлення в подальшому порушення вимог КПК України:

ПРОШУ:

  • Прийняти до уваги звернення захисника адвоката Шалімова Л.О.

  • Докладну приєднати до матеріалів особової справи адвоката.

  • 23.02.2015 р. захисник адвокат Шалімов Л.О.