• Название:

  РИБА. Запер. проти дій голов. ПОВЕДІНКА колегія су..


 • Размер: 0.03 Мб
 • Формат: ODT
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

  Осталось ждать: 10 сек.

Установите безопасный браузерДо Апеляційного суду м. Києва

Суддя ________________

адвоката Шалімова Л.О,

адвокатське посвдчення № 4924 від 27.03.2012

Київ, вул. Руденко 10-Г/офіс 119

ЗАПЕРЕЧЕННЯ

проти дій колегії суддів та головуючого судді

(в порядку п. 10, ч. 3, ст. 42 і ч. 4, ст. 46 КПК України)

У провадженні Апеляційного суду знаходиться кримінальна справа по обвинуваченню гр. _______________ Розгляд справи здійснюється колегією суддів (головуючий суддя ___________________ )

Під час судового засідання члени суддівської колегії дозволили собі грубо поводиться щодо захисника адвоката Шалімова Л. О., підвищували голос, закидали захиснику необґрунтоване звинувачення щодо його не професійності та здійснювали психологічний тиск.

Не зважаючи на те, що захисник має вищу юридичну освіту, склав кваліфікаційний іспит на право заняття адвокатською діяльністю, має досвід практичної, наукової та викладацької діяльності у сфері кримінально-првових дисциплін у Вищій школі України, суддя ___________. намагалася повчати захисника про порядок застосування КПК України. Крім того суддя ___________. позбавляла захисник адвоката Шалімова Л. О. права висловлювати думку щодо питань судового розгляду. Умисно перекручуючи висловлювання захисника щодо поданого ним клопотання про перенесення судового засідання в зв'язку з неявкою повноважного прокурора Левошко І. В., що подав апеляційну скаргу, домагалося від захисника заявити відвід присутньому в залі судового засідання невідомому йому громадянину, який був без форменого одягу прокурора та посвідчення не пред'являв (на думку судді ___________. це був прокурор м. Києва). Нехтуючи правилами та вимогами КПК щодо порядку заявляння клопотань, суддя ___________. примушувала захисника до дій, що не передбачені процесуальним законодавством, а саме: оформити відвід письмово”. Захисник адвокат Шалімов розцінює це як психологічний тиск та втручання в діяльність адвоката, порушенням його права на диспозитивність (ч. 1, ч.ч. 3, ст. 26 КПК України) з метою ввести захисника в оману щодо його власних дій і використати це для “врятування” засідання, яке і так розпочалося з запізненням на дві години.

Клопотання в судовому засіданні заявляються суду усно. Клопотання про відвід заявляються також усно. Заявляти клопотання або відводи письмово є правом, а не обов'язком сторони судового розгляду. Клопотання може бути висловлено у вільній формі і мусить бути лише вмотивованим (ч. 5, ст. 80 КПК України). Колегія суддів відмовлялася від процесуального задоволення (чи його відмові) у формі ухвали і здійснювала психологічний тиск казуїстичного характеру на захисника з метою примусити його до заявлення відводу невідомому громадянину, який був без форменого одягу прокурора та посвідчення не пред'являв (ст. 350 КПК України).

Така поведінка судді не узгоджується з вимогами ч. 4, ст. 54 Закона України “Про судоустрій і статус суддів», яка зобов'язує Суддю: 2) дотримуватися правил суддівської етики; 3) виявляти повагу до учасників процесу; 4) додержуватися присяги судді.

 • В свою чергу присяга Судді зобов'язує суддю "...вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю об'єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов'язки судді, дотримуватися морально-етичних принципів поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді та принижують авторитет судової влади" ( ст. 55 Закон України “Про судоустрій і статус суддів”).

  Ст. 56 Закона України “Про судоустрій і статус суддів” встановлює, що “питання етики суддів визначаються Кодексом суддівської етики, що затверджується з'їздом суддів України”. Він в свою чергу, встановлює:

  “Стаття 7. Суддя повинен старанно й неупереджено виконувати покладені на нього обов’язки та вживати заходів для поглиблення своїх знань та вдосконалення практичних навичок ,

  Стаття 8. Суддя повинен ... виявляти при цьому тактовність, ввічливість, витримку й повагу до учасників судового процесу та інших осіб,

 • Стаття 15. Неупереджений розгляд справ є основним обов’язком судді. Суддя має право заявити самовідвід у випадках, передбачених процесуальним законодавством, у разі наявності упередженості щодо одного з учасників процесу, а також у випадку, якщо судді з його власних джерел стали відомі докази чи факти, які можуть вплинути на результат розгляду справи”.

  Такі самі вимоги до поведінки Судді знайшли своє відображення в міжнародному документі, затвердженому РЕЗОЛЮЦІЄЮ 2006/23 Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року (Бангалорські принципи діяльності судді ).Вони мають на меті встановлення стандартів етичної поведінки суддів. Вони мають використовуватися суддями як керівництво, а судовою системою – як основа для регламентації поведінки суддів. Вони також покликані сприяти кращому розумінню й підтримці судової гілки влади з боку представників виконавчої та законодавчої влади, а також адвокатів і суспільства в цілому. Ці принципи передбачають відповідальність суддів за свою поведінку перед певними інституціями, заснованими з метою забезпечення дотримання судових стандартів, які самі є незалежними й неупередженими і покликані посилювати, а не применшувати значимість існуючих правових норм і правил поведінки, що зобов’язують суддів.

  Цінність 2 Неупередженість встановлює, що “принцип Неупередженість є необхідною умовою належного виконання суддею своїх обов’язків. Вона знаходить вияв не лише у змісті рішення, але й у ході судового процесу, що передує винесенню рішення. Застосування 2.1. При виконанні своїх професійних обов’язків суддя не повинен виявляти особистої прихильності, небезсторонності або упередженості. 2.2. Суддя повинен дбати про те, щоб його поведінка – як у залі суду, так і поза ним – сприяла збереженню і поглибленню переконання суспільства, адвокатів і сторін судового процесу у неупередженості судді й судових органів.

  Цінність 4 встановлю вимогу “дотримання етичних норм . Принцип Дотримання етичних норм і очевидність їх дотримання необхідні в будь-якій сфері діяльності судді.

  Застосування:

  4.1. Суддя повинен не допускати порушень етичних норм і уникати поведінки, яка може видатись неетичною, в будь-якій сфері своєї діяльності.

  4.2. Перебуваючи під постійною прискіпливою увагою громадськості, суддя повинен добровільно й охоче погоджуватися з обмеженнями щодо своєї поведінки, які пересічному громадянинові можуть видатись обтяжливими. Зокрема, поведінка судді повинна узгоджуватися з високим статусом його посади.

  4.3. В особистих стосунках з адвокатами, які мають постійну практику в суді, суддя повинен уникати ситуацій, які могли б дати вагомі підстави для підозри або створити видимість того, що він виявляє прихильність чи небезсторонність.

  4.8. Суддя не повинен дозволяти, щоб його сімейні, соціальні або інші зв’язки неналежним чином впливали на його професійну поведінку, а також на винесення ним судових рішень.

  Цінність 5 встановлює вимогу про Рівність. Принцип Забезпечення рівності у ставленні до всіх осіб, чиї справи розглядаються в суді, є необхідною умовою належного виконання суддею своїх обов’язків. Застосування :

  5.3. Суддя повинен виконувати свої професійні обов’язки, виявляючи належну повагу до всіх осіб, зокрема до сторін судового процесу, свідків, адвокатів, працівників суду та колег-суддів, і уникаючи відмінностей у ставленні до них з огляду на будь-які не пов’язані з суттю справи підстави, які не є суттєвими для належного виконання ним цих обов’язків.

  Цінність 6 встановлює, вимогу про Компетентність і старанність. Принцип Компетентність і старанність є передумовами належного виконання суддею своїх обов’язків.

  Застосування :

  6.6. Суддя повинен дбати про підтримку порядку та додержання правил пристойності під час усіх судових розглядів і вести себе терпляче, гідно і ввічливо щодо сторін судового процесу, присяжних, свідків, адвокатів та інших осіб, з якими суддя спілкується в рамках своїх офіційних повноважень.

  Крім того Цінність 2 встановлює принцип Неупередженості. Принцип Неупередженість є необхідною умовою належного виконання суддею своїх обов’язків. Вона знаходить вияв не лише у змісті рішення, але й у ході судового процесу, що передує винесенню рішення.

  Пункт 2.5. цього принципу вимагає, що “Суддя повинен взяти самовідвід від участі в будь-якому процесі, коли для нього неможливе винесення неупередженого рішення у справі або коли сторонньому спостерігачеві може видатись, що суддя не здатен винести неупередженого рішення. До числа таких справ належать, серед інших, випадки, коли: (a) Суддя насправді відчуває прихильність або упередженість щодо однієї зі сторін або має особисту інформацію щодо спірних доказових фактів, пов’язаних зі справою; (b) Раніше при розгляді того ж самого спору суддя виступав як юрист або залучався як важливий свідок; або (c) Суддя або хтось із членів сім’ї судді матеріально зацікавлений у певному результаті розгляду справи; якщо тільки відсторонення судді не є неможливим, оскільки жоден інший суд не може бути призначений для розгляду справи або оскільки, з огляду на терміновість справи, відкладення її вирішення може призвести до серйозної судової помилки.

  За таких обставин, сторона захисту вважає, що судовий розгляд судом здійснюється упереджено, з порушенням норм КПК, порушенням принципу рівності сторін учасників судового процесу, і у захисту є всі підстави сумніватися у неупередженості колегії суддів Апеляційного суду м. Києва під головуванням судді _________________

  Вважаю, що колегія суддів Апеляційного суду м. Києва під головуванням судді ______________ порушила вимогу Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Присягу судді, Кодекс суддівської етики та Бангалорські принципи діяльності судді.

  Вважаю дії колегії суддів під головуванням судді ______________ порушенням вимог законодавства України щодо рівності і змагальності сторін та неупередженої участі в судовому розгляді колегії суддів.

  Згідно статті 19 Конституції України, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

  Тобто суддя повинен діяти у межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України, зокрема КПК України.

  На підставі вищевикладеного та керуючись ч. 1, ст. 350 , ст. 405 Кримінально-процесуального кодексу України,

  Прошу:

 • колегію суддів скористатися з їх правом взяти самовідвід у зв'язку з упередженістю,

 • апеляційному суду м. Києва забезпечити стороні захисту необхідні етичні умови та процесуальний порядок для нормальної участі у судових засіданнях.

 • заяву оголосити в залі судового засідання.

 • заяву сторони захисту приєднати до матеріалів справи.

 • У разі порушення вимог Законодавства України лишаю за собою право звертатися до ВККС України з метою притягнення членів колегії та головуючого до дисциплінарної відповідальності та інформувати про це ЦБПВД м. Києва

  __._______________.201__ захисник адвокат Л.А.Шалімов