• Название:

  2222 Запер. проти дій голов. ФОРМА ПРОКУР РИБА.


 • Размер: 0.03 Мб
 • Формат: ODT
 • Сообщить о нарушении / Abuse

  Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерДо __________________________ суду м. Києва

Суддя____________________________________

адвоката Шалімова Л.О,

адвокатське посвдчення № 4924 від 27.03.2012

Київ, вул. Руденко 10-Г/офіс 119

ЗАПЕРЕЧЕННЯ

проти дій головуючого судді

(в порядку п. 10, ч. 3, ст. 42 і ч. 4, ст. 46 КПК України)

У провадженні ____________________ районного суду (найменування суду) знаходиться кримінальна справа по обвинуваченню гр._______________________________________________________________ Розгляд справи здійснюється : ____________________________________________________________________

В судове засідання ____._______________.201_____ року прийшов гр.____________________________ ( зі слів прокурор) .

Всупереч вимогам Наказу Генерального прокурора № 4гн від 19.12.2012 року (із змінами від від 26.07.2013 № 4гн-1) , п. 14.2 прокурор прийшов без форми. Але саме пункт 14.2 Наказу вимагає, що наступне: «участь у судових засіданнях брати у форменому одязі, дотримуватися прокурорської етики, сприяти підвищенню авторитету та позитивного іміджу органів прокуратури.»

НАКАЗ № 6гн від 28 листопада 2012 року теж встановлює необхідність “працівникам прокуратур усіх рівнів участь у судових засіданнях обов’язково брати у форменому одязі. “

КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ТА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ, затверджений Наказом № 123 від 28 листопада 2012 р. у Статті 17. (Вимоги до зовнішнього вигляду прокурора) встановив, що “публічний характер діяльності працівника прокуратури та перебування під постійною увагою з боку суспільства покладає на нього особливі вимоги щодо відповідного зовнішнього вигляду.

Працівник прокуратури під час виконання службових обов’язків має дотримуватися ділового стилю одягу, який відрізняється офіційністю, стриманістю та акуратністю, а також встановленого порядку носіння форменого одягу.

Використання невідповідної форменої атрибутики та носіння під час служби неохайного одягу є неприпустимим.”

Формений одяг не видається стажистам прокуратури, які, крім того, відповідно до Наказу № 80 від 12 грудня 2009 р. (Положення про порядок стажування в органах прокуратури України), мають право лише: спільно з досвідченими працівниками прокуратури бути присутнім у судових засіданнях при розгляді кримінальних справ, готувати проекти планів участі у судовому слідстві, обвинувальних промов, заяв, позовів, адміністративних позовів до суду, апеляцій на вироки, рішення та ухвали суду.

Заувавжую, що такі вимоги знаходяться у прямому взаємозвязку з Пунктом. 4. Наказу Генерального прокурора № 4гн від 19.12.2012 року із змінами від від 26.07.2013 № 4гн-1, в якому вказано: “під час кримінального провадження прокурорам забезпечувати виконання вимог закону щодо додержання розумних строків, а також строків, прямо визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, з огляду на складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних і кримінальних правопорушень, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування. Принципово реагувати на факти порушення розумних строків.” , а у Пункті 20. -“Сприяти суду в забезпеченні розумних строків судового провадження. Виключити випадки неявки у судові засідання прокурора без поважних причин. У разі неможливості участі в судовому засіданні заздалегідь письмово повідомляти суд про причину з пропозицією про відкладення засідання”.

Крім того, Пункт 37 вимагає: “Взаємовідносини із судами будувати в межах визначених повноважень згідно з чинним законодавством, пріоритету поваги до незалежності суду при здійсненні правосуддя”.

Особливу увагу звертаю на вимоги § 2. (Сторона обвинувачення) КПК України.

Стаття 37. (Призначення та заміна прокурора) імперативно встановлює: 1. Прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів, 2. Прокурор здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні з його початку до завершення.

Здійснення повноважень прокурора в цьому самому кримінальному провадженні іншим прокурором можливе лише у випадках, передбачених частинами четвертою та п'ятою статті 36, частиною третьою статті 313, частиною другою статті 341 цього Кодексу та частиною третьою цієї статті, 3. Якщо прокурор, який у відповідному кримінальному провадженні здійснює повноваження прокурора, не може їх здійснювати через задоволення заяви про його відвід, тяжку хворобу, звільнення з органу прокуратури або з іншої поважної причини, що унеможливлює його участь у кримінальному провадженні, повноваження прокурора покладаються на іншого прокурора керівником відповідного органу прокуратури. У виняткових випадках повноваження прокурора можуть бути покладені керівником органу прокуратури на іншого прокурора цього органу прокуратури через неефективне здійснення прокурором нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування.

Стаття 36. (Прокурор) у частині 3. прописує, що “Участь прокурора в суді є обов'язковою, крім випадків, передбачених цим Кодексом”, а у частині 4. чітко вказує, що” Право на подання апеляційної чи касаційної скарги, ... мають також незалежно від їх участі в судовому провадженні службові особи органів прокуратури вищого рівня: прокурор ... областей, міст Києва .. і прирівняні до них прокурори, їх заступники. ... прокурори .. областей, міст Києва .. і прирівняні до них прокурори, їх заступники мають право доповнити, змінити або відмовитися від апеляційної чи касаційної скарги, .. внесених ними або прокурорами нижчого рівня.

Підтверджуються повноваження прокурора постановою. На необхідність дотриання таких вимог вказує також НАКАЗ № 6гн від 28 листопада 2012 року у Пункті № 6 :“При підготовці процесуальних документів забезпечувати їх повноту та обґрунтованість, додержуватися вимог закону щодо форми і змісту, підвідомчості та підсудності спорів. Посилатися на норми матеріального і процесуального права, якими регулюються відповідні правовідносини, а також долучати до позовів (заяв, подань) належні та допустимі докази. Дотримуватися визначеної законом процедури направлення позовів (заяв, подань) до суду.”

Суд не перевірив повноваження сторони обвинувачення та допустив до участі в справу прокурорів, які не надали суду жодних документів, які підтверджують їх повноваження.

З метою запобігання участі у судовому розгляді осіб, що не наділені повноваженнями, заперечую проти допуску до розгляду справи громадянина, який прийшов до зали судового засідання без форменого одягу.

Прошу:

 • ______________________________ суду забезпечити виконання необхідних умов та процесуальний порядок для законної участі сторони захисту у судових засіданнях.

 • У разі порушення вимог КПК України лишаю за собою право звертатися до ВККС України з метою притягнення головуючого до дисциплінарної відповідальності та інформувати про це ЦБПВД м. Києва

  17.02.2014 захисник адвокат Л.А.Шалімов