• Название:

    Testovi pitannya OOP NOVI


  • Размер: 0.08 Мб
  • Формат: ODT
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 10 сек.

Установите безопасный браузерТестові питання з дисципліни ООП

?1. Дати визначення «Охорони праці»:

?2. Травма – це:

?3. Які небезпечні і шкідливі виробничі фактори належать до фізичних?

?4. Які небезпечні і шкідливі виробничі фактори належать до психофізіологічних?

?5. Дати визначення коефіцієнта важкості травматизму:

?6. Має право накладати штраф на підприємство за порушення нормативних актів з охорони праці:

?7. Що розуміють під управлінням охороною праці:

?8. Служба охорони праці створюється для:

?9. Служба охорони праці функціонує як самостійний підрозділ при чисельності працюючих на підприємстві виробничої сфери:

?10. Служба охорони праці комплектується спеціалістами, які мають:

?11. Ненормований робочий день – це:

?12. Безпеку праці на підприємстві взагалі забезпечує та несе за це відповідальність:

?13. Безперервний контроль за безпекою праці на підприємстві забезпечує, займається організацією та координацією роботи по охороні праці:

?14. Проводить та реєструє повторний інструктаж:

?15. До складу комісії з розслідування простого нещасного випадку на підприємстві входять:

?16. Повторний інструктаж з питань охорони праці з працівниками звичайних професій проводиться:

?17. Нещасний випадок вважається нещасним випадком на виробництві, коли:

?18. Вид інструктажу, який проводиться інженером з охорони праці на підприємстві, називається:

?19. Кількість днів, які відводяться на проведення спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві:

?20. Спеціальному розслідуванню підлягають НВ, які сталися:

?21. Розмір відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому працівнику при тимчасовій втраті працездатності:

?22. Одноразова допомога сім’ї застрахованого працівника, що загинув на виробництві, складає:

?23. Виробнича санітарія – це:

?24. Сукупністю яких параметрів характеризуються метеорологічні умови:

?25. Для вимірювання температури приміщення при наявності теплових випромінювань використовують:

?26. Відносну вологість повітря визначають в одиницях:

?27. При нормуванні параметрів мікроклімату враховується:

?28. При визначенні відносної вологості стаціонарним психрометром враховується:

?29. З перерахованих параметрів мікроклімату найкращі:

?30. По ступеню дії на організм людини шкідливі речовини (згідно держстандарту) поділяють на кількість класів:

?31. Шкідливі речовини нормують по:

?32. Концентрація шкідливих речовин, яка при щоденній роботі протягом всього трудового стажу не викликає захворювання, називається:

?33. Принцип роботи газоаналізатора УГ-2 базується на:

?34. Концентрація шкідливих речовин в повітрі визначається в одиницях:

?35. Гранично допустима концентрація шкідливих речовин другого класу:

?36. Дія, яку може спричинити пил на організм людини:

?37. За походженням пил не буває:

?38. Формула, за якою можна розрахувати об’єм повітря, протягнутий через фільтр і приведений до нормальних умов:

?39. Засоби захисту, які використовують при роботі з токсичним пилом:

?40. Освітленість – це:

?41. Одиниці, в яких вимірюється освітленість:

?42. Люксметр Ю-116 складається із таких елементів:

?43. Задачі вентиляції:

?44. Для розрахунку повітрообміну без виділення шкідливих речовин потрібно знати:

?45. Санітарно-гігієнічна ефективність вентиляції оцінюється:

?46. Визначити кратність повітрообміну в кормоцеху, у якому концентрація пилу становить 27мг/м куб, а ГДК пилу 3 мг/м куб:

?47. Шум нормується за:

?48. Найменша допустима площа виробничого приміщення на одного робітника (м кв):

?49. До управляючого органу СУОП для підприємства відноситься:

?50. СУОП призначена для:

?51. Порогова доза – це:

?52. Травматизм – це:

?53. Які небезпечні і шкідливі виробничі фактори належать до хімічних?

?54. На які групи поділяються згідно ДСТУ небезпечні та шкідливі виробничі фактори?

?55. За якою формулою визначають показник непрацездатності (Кн):

?56. Накладання штрафу – це яка відповідальність?

?57. Основним завданням охорони праці є:

?58. В якому статусі входить до структури підприємства служба охорони праці?

?59. Функції служби охорони праці може виконувати в порядку сумісництва особа:

?60. Органи державного нагляду діють в залежності від:

?61. Понадурочна робота – це:

?62. Хто забезпечує безпеку праці у галузі підприємства (тваринництві, рослинництві та ін.) та несе за це відповідальність?

?63. За характером і часом проведення інструктажі з охорони праці є:

?64. Позаплановий та цільовий інструктаж проводить:

?65. Первинний інструктаж проводять:

?66. Випадки, при яких працівник не одержує цільовий інструктаж:

?67. Профспілковим комітетом підприємства укладається з роботодавцем:

?68. Нещасні випадки на виробництві підлягають розслідуванню зі складанням акту по формі Н-1 при втраті працездатності на:

?69. Нещасний випадок вважається груповим при кількості потерпілих:

?70. Головою комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку на виробництві є:

?71. Розмір одноразової допомоги застрахованому працівнику при виробничій травмі з інвалідним наслідком становить:

?72. Скорочена тривалість робочого часу для неповнолітніх працівників 16-18 років становить :

?73. Гігієна праці – це:

?74. Норми параметрів мікроклімату встановлюють в залежності від:

?75. Яким приладом визначається відносна вологість, якщо температура повітря від’ємна?

?76. Класифікація за стандартом параметрів мікроклімату:

?77. Прилад, який реєструє зміну температури:

?78. Яку з нижче зазначених операцій не потрібно робити при вимірюванні швидкості руху повітря?

?79. Як називають речовини, які при контакті з організмом людини, у випадку порушення вимог безпеки, можуть призвести до професійних захворювань та відхилень у стані здоров’я?

?80. Як називають речовини, які при контакті з організмом людини, у випадку порушення вимог безпеки, можуть призвести до виробничих травм?

?81. Якими шляхами шкідливі речовини швидше всього можуть проникнути в організм людини?

?82. Який метод використовується при визначенні шкідливих газів у повітрі робочої зони за допомогою газоаналізатора УГ-2?

?83. Концентрацію скількох газів можна визначити за допомогою газоаналізатора УГ-2?

?84. Що характеризують цифри, вказані на гранях штока приладу УГ-2?

?85. Гранично допустима концентрація шкідливих речовин третього класу - це:

?86. Від чого залежить ступінь впливу пилу на організм людини?

?87. Який метод використовують для визначення запиленості повітряного середовища за допомогою електроаспіратора?

?88. Які існують заходи боротьби з запиленістю?

?89. В залежності від яких параметрів проводиться нормування освітленості робочих місць?

?90. Світловий потік – це:

?91. Розрахувати, яка буде забезпечена питома потужність у приміщенні площею 100 м кв. від освітлювальної установки, у котрій є 10 ламп, кожна потужністю 60Вт:

?92. Розрахувати кількість ламп розжарювання потужністю 200 Вт у приміщенні площею 200 м кв, коли норма питомої потужності 10 Вт/м кв:

?93. Як називається регульований повітрообмін, що забезпечує видалення з приміщення забрудненого повітря і подачу свіжого?

?94. Одиниці, у яких вимірюється повітрообмін:

?95. Призначення місцевої вентиляції:

?96. Яка кратність повітрообміну забезпечується у приміщенні, що має об'єм V=50 м куб, якщо повітрообмін становить L=250 м куб/год.?

?97. Шум (звук) характеризується такими параметрами:

?98. Найменше допустиме значення об’єму виробничого приміщення на одного робітника (м куб):

?99. Державне управління охороною праці здійснюють:

?100. Створення для жінок особливих умов праці обумовлено:

?101. Поступове погіршення стану здоров’я людини внаслідок тривалої дії на нього шкідливих виробничих факторів – це:

?102. До якої групи причин виробничого травматизму відносять порушення норм транспортування; недоліки в організації робочих місць; порушення технології; несправність або незастосування засобів індивідуального захисту?

?103. До біологічних небезпечних і шкідливих виробничих факторів належать:

?104. Дати визначення коефіцієнта частоти травматизму:

?105. Основні законодавчі акти з охорони праці:

?106. Державна установа, яка не виконує державного управління охороною праці в Україні:

?107. Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці здійснюють:

?108. Ліквідація служби охорони праці допускається:

?109. Керівник служби охорони праці за своїм посадовим становищем та умовами оплати праці прирівнюється до:

?110. Громадський контроль за охороною праці здійснюють:

?111. Нічним вважається час:

?112. Забезпечує безпеку праці в будь-якому підрозділі підприємства та несе за це відповідальність:

?113. Проводить та реєструє вступний інструктаж:

?114. Нещасний випадок вважається виробничим тобто страховим, якщо він стався:

?115. Акт розслідування по формі Н–1 зберігається на підприємстві:

?116. Роботи, які не проводяться службою охорони праці підприємства:

?117. Причини, з яких є найбільша кількість нещасних випадків на виробництві:

?118. Головою комісії при розслідуванні простого нещасного випадку на виробництві має бути:

?119. За порушення нормативних актів з охорони праці існує відповідальність:

?120. Комісія з розслідування простого нещасного випадку на виробництві складає наступні документи:

?121. Розмір середньомісячного відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому працівнику при виробничий травмі з інвалідним наслідком, складає:

?122. Неповнолітні при роботі на виробництві мають право на:

?123. Особиста гігієна – це:

?124. Прилад, який не застосовують для дослідження мікроклімату:

?125. Прилад, за допомогою якого визначається швидкість руху повітря:

?126. Категорії, на які поділяються роботи за стандартом:

?127. Принцип дії якого приладу базується на залежності інтенсивності випаровування вологи в навколишнє повітря від вологості цього повітря?

?128. Основні причин професійних захворювань:

?129. В санітарно-гігієнічній практиці шкідливі речовини розділяють:

?130. Класи небезпеки, на які поділяють шкідливі речовини за характером дії на організм людини, згідно гігієнічної класифікації:

?131. За характером дії на організм людини шкідливі речовини підрозділяються на підгрупи:

?132. Газоаналізатор УГ-2 включає в себе:

?133. Прилад, яким визначають загазованість повітря робочої зони:

?134. Гранично допустима концентрація шкідливих речовин першого класу:

?135. Гранично допустима концентрація шкідливих речовин четвертого класу:

?136. Профзахворювання, які виникають при тривалій роботі у запиленому приміщенні:

?137. Запиленість повітря визначається такою одиницею:

?138. За розміром більш шкідливим для організму людини є пил:

?139. За нормою встановлено розрядів зорової роботи:

?140. Якою світлотехнічною величиною оцінюють освітлення на робочому місці?

?141. Для вимірювання освітленості використовують:

?142. Визначити кількість вікон для приміщення площею 1000 м кв, коли світловий коефіцієнт даного приміщення – 0,3, а стандарт вікна 1,5 х 2м:

?143. Для розрахунку повітрообміну у приміщеннях з виділенням шкідливих речовин, потрібно знати:

?144. Вхідною величиною для підбору вентилятора є:

?145. Переміщення повітря при застосуванні природної вентиляції відбувається за рахунок:

?146. Класифікація вентиляційної системи є вірною:

?147. Звукові коливання за частотою поділяються на діапазони:

?148. Об’єктом управління охороною праці є:

?149. Держнаглядохоронпраці здійснює:

?150. Неповнолітніми вважаються особи, які:

?151. До протипилових респіраторів типу фільтруючі маски відносяться:

?152. Фільтруючі ЗІЗОД використовуються тоді, коли:

?153. До ізолюючих засобів захисту органів дихання відносяться:

?154. Патрони марки Г до респіраторів захищають від:

?155. Патрони респіраторів позначаються марками:

?156. Як підібрати розмір респіратора?

?157. Як підібрати розмір протигазу?

?158. Пожежна безпека – це:

?159. Способи захисту людини від небезпечних виробничих факторів поділяються на:

?160. Органи аварійного виключення приладів, машин розміщують:

?161. Небезпечна зона – це:

?162. Колір, у який повинні бути пофарбовані огороджуючі пристрої:

?163. Задачі блокуючих пристроїв:

?164. Які елементи машин фарбують червоним кольором?

?165. Синій колір означає:

?166. Зеленим кольором фарбують елементи:

?167. Попереджуючі знаки безпеки мають вигляд:

?168. Вказівні знаки безпеки мають вигляд:

?169. В залежності від режиму роботи нейтралі генераторів чи трансформаторів трифазні мережі бувають:

?170. Систему організаційних та технічних заходів, які забезпечують захист людей від ушкодження та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електричного поля та статичної електробезпеки, називають:

?171. Хімічна дія електричного струму – це:

?172. Важкість ураження людини електричним струмом залежить від:

?173. Пороговий невідпускаючий струм має величину:

?174. Уражаюча дія електричного струму на людину спостерігається в тому випадку, коли:

?175. Захисне заземлення застосовують в мережах:

?176. Заземлювачі по походженню бувають:

?177. Захисним зануленням називається:

?178. Захисна дія заземлення полягає в тому, що:

?179. По величині напруги електроустановки класифікують:

?180. Приміщення без підвищеної небезпеки - це:

?181. Для приміщень з нормальним мікрокліматом без виділення шкідливих речовин потрібний повітрообмін розраховують за формулою:

?182. Для приміщень з виділенням шкідливих речовин потрібний повітрообмін розраховують за формулою:

?183. Пожежовибухова небезпека будівлі характеризується:

?184. Вогнестійкість – це:

?185. Будівлі і споруди 1-го ступеня вогнестійкості мають межу вогнестійкості:

?186. Населені пункти повинні забезпечуватися пожежним автомобілем при чисельності населення:

?187. До тактико-профілактичних заходів по запобіганню пожежам відносять:

?188. Пожежна профілактика - це:

?189. До складу сільської пожежної охорони входять:

?190. Недоліки ламп розжарювання:

?191. В електричних мережах змінного струму фазна напруга дорівнює :

?192. Акти за формою Н-1 після затвердження надсилаються:

?193. В електричних мережах змінного струму лінійна напруга дорівнює:

?194. Перша допомога при розтягнені зв'язок:

?195. Основними вогнегасними речовинами є:

?196. Повітряно-механічна піна використовується для гасіння:

?197. Якщо отрута потрапила на шкіру, потрібно:

?198. Вступний інструктаж з охорони праці проводиться з:

?199. Первинний інструктаж з охорони праці проводиться з:

?200. При термічних і електричних опіках, надаючи допомогу, потрібно:

?201. До клапанних респіраторів відносяться:

?202. Назвіть всі типи фільтруючих ЗІЗОД:

?203. Патрони марки А до респіраторів захищають від:

?204. Патрони марки КД до респіраторів захищають від:

?205. Повторний інструктаж з охорони праці проводиться з такою періодичністю:

?206. Правильність вибраного розміру респіратора перевіряють таким чином:

?207. Фільтруюча коробка до протигазу із білою смугою захищає від:

?208. Безпека праці – це:

?209. Пасивний захист працюючих від дії небезпечних виробничих факторів забезпечується:

?210. З якою метою біля органів аварійного виключення розміщують написи та фарбують їх в червоний колір?

?211. Огороджуючі пристрої - це:

?212. Запобіжні пристрої застосовують для:

?213. Мета сигналізації:

?214. Жовтий колір застосовують для позначення:

?215. Синій колір застосовують для позначення:

?216. Які види сигналізації існують?

?217. Попереджуючий знак безпеки встановлюються:

?218. Роботи особливої небезпеки виконують:

?219. Заземленою нейтраллю називається нейтраль генератора чи трансформатора:

?220. Проходячи через тіло людини електричний струм спричиняє:

?221. Біологічною дією називають:

?222. Опір тіла людини залежить від факторів:

?223. Небезпечним для життя людини є змінний струм величиною:

?224. Напругою кроку називають:

?225. Газорозрядні (люмінесцентні) лампи мають наступні переваги:

?226. Для мереж 380/220 В опір заземлюючого пристрою повинен бути:

?227. Захисне занулення застосовують в мережах:

?228. Вирівнюванням електричних потенціалів називають:

?229. Який потрібно вибрати розмір респіратора, якщо відстань між підборіддям і рівнем очей становить 121 мм?

?230. Приміщення з підвищеною небезпекою - це:

?231. Персонал, що обслуговує діючі електроустановки, повинен пройти виробниче навчання, здати перевірку знань і одержати посвідчення при переривах в роботі більше:

?232. Процесом надзвичайно швидкого горіння, що супроводжується швидким наростанням тиску і має велику руйнівну силу, називається:

?233. Пожежна небезпека виробничих будівель залежить від:

?234. Межа вогнестійкості – це:

?235. На фермах, комплексах, пунктах переробки с/г продукції дороги повинні бути:

?236. Для запобігання пожежам у с/г розробляють заходи:

?237. До заходів режимного характеру по запобіганню пожежам відносять:

?238. До основних заходів пожежної профілактики належать:

?239. Про кожний НВ свідок або сам потерпілий повинен терміново повідомити:

?240. Позаплановий інструктаж проводиться у таких випадках:

?241. До первинних засобів пожежогасіння належать:

?242. Необхідні умови для виникнення горіння:

?243. Пересувні технічні засоби, які застосовують для гасіння пожеж:

?244. Як надати першу допомогу при обмороженнях?

?245. Вуглекислий газ використовується для гасіння:

?246. При ураженні людини електричним струмом у потерпілого може виникнути:

?247. Пожежний щит встановлюється на території об'єкту з розрахунку 1 щит на площу в:

?248. Штучне дихання та непрямий масаж серця потерпілому треба проводити наступним чином:

?249. Цільовий інструктаж проводиться у таких випадках:

?250. Персонал, який обслуговує діючі електроустановки, проходять медичний огляд:

?251. До патронних респіраторів відносяться:

?252. Ізолюючі ЗІЗОД використовуються тоді, коли:

?253. Патрони марки В до респіраторів захищають від:

?254. До протигазових респіраторів відносяться:

?255. Відстань від підборіддя до рівня очей для другого розміру респіратора становить:

?256. Правильність вибраного розміру протигазу перевіряють:

?257. Технічна безпека – це:

?258. Вибрати розмір шолом-маски, якщо окружність голови через підборіддя і вершину голови 64 см, а відстань від вуха до вуха через надбрівні дуги 32 см:

?259. Лампи розжарювання мають наступні переваги:

?260. Технічні засоби безпеки на виробництві застосовують для:

?261. Види огороджуючих пристроїв існують:

?262. Запобіжні пристрої поділяються на групи:

?263. Червоний колір застосовують для позначення:

?264. Елементи, які фарбують жовтим кольором:

?265. Зелений колір означає:

?266. Забороняючі знаки безпеки мають вигляд:

?267. Зобов’язуючі знаки безпеки мають вигляд:

?268. Роботи з підвищеною небезпекою поділяються на:

?269. Ізольованою нейтраллю називається нейтраль генератора чи трансформатора, яка:

?270. Термічною дією називають:

?271. Електричною травмою називають:

?272. Пороговий відчутний струм має величину:

?273. Небезпечною напругою змінного струму для життя людини є напруга величиною:

?274. Захисним заземленням називається:

?275. Заземлювач – це:

?276. Захисна дія занулення полягає в тому, що:

?277. При розрахунках опір тіла людини приймають:

?278. Ізолююча вставка - це:

?279. Згідно правил ПВЕ приміщення по електробезпеці поділяють на класи:

?280. Особливо небезпечні приміщення - це:

?281. Неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розвивається за часом і в просторі - це:

?282. Будівельні матеріали по реакції на дію вогню поділяються на:

?283. Будівлі і споруди по ступеню вогнестійкості поділяється на такі ступені:

?284. Висока вогнегасна спосібність води пояснюється її такими властивостями:

?285. До організаційних заходів по запобіганню пожежам відносять:

?286. План евакуації – це схема:

?287. Основу пожежної охорони с/г господарств становить:

?288. Відстань, на яку забороняється наближатися до місця замикання електродроту на землю:

?289. Отримавши повідомлення про НВ, безпосередній керівник робіт зобов'язаний:

?290. Позитивні властивості вогнегасних порошків:

?291. Роботодавець, отримавши повідомлення про НВ, зобов'язаний:

?292. Як надати першу допомогу при пораненні:

?293. Яка перша допомога при опіках висококонцентрованими кислотами:

?294. Повітряно-механічна піна утворюється при змішуванні:

?295. При потраплянні отрути чи ядохімікатів в шлунок потрібно:

?296. Послідовність надання першої допомоги:

?297. При кровотечі потрібно накладати джгут на термін не більший за:

?298. Світловий потік характеризує:

?299. Як називаються 4 групи знаків безпеки?

?300. Коефіцієнт природного освітлення — це: