• Название:

  Давня історія України


 • Размер: 0.05 Мб
 • Формат: ODT
 • Сообщить о нарушении / Abuse

  Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузер • Слов’янські племінні об’єднання VIIІ-Х ст. на території України за писемними та археологічними джерелами: поляни, сіверяни, древляни, уличі, тиверці, бужани, волиняни, білі хорвати.

 • Поляни

  Саме походження полян залишається нвідомим , так як територія їх розселення перебувала на стику декількох археологічних культур. У VI -VII століттях корчацького і пеньківська культура , асоційовані відповідно з дулібами і антами , межували тут з колочинскою культурою , поширеною на лівому березі Дніпра. У VII столітті племінні союзи дулібів і антів розпалися під ударами аварів. Мабуть , це сприяло зближенню антів і дулібів , які проживали на правому березі Дніпра , при одночасному відокремленні як від древлян і дреговичів , що раніше входили в союз дулібів , так і від уличів і тиверців , що входили в союз антів . Такий хід подій підтверджується як згадкою в ПВЛ про утиск дулібів обрами ( аварами ) , так і легендою про братів Кия , Щека і Хорива , з яких Щек або Чех асоціюється з легендарним прабатьком чехів (на заході володіння дулібів тягнулися до сучасної Чехії ) , а ім'я Хорива , як і найменування хорватів , вказує на культ Хорса , бога антів .

  Спочатку , близько половини VIII століття ,поляни які платили данину хозарам завдяки культурній та економічній перевазі з оборонного положення по відношенню до сусідів скоро перейшли в наступальне ; древляни , дреговичі , сіверяни та інші до кінця IX століття були вже підвладні полянам . У них раніше інших запанувала і християнство. Центром полянською землі був Київ ; інші її населені пункти - Вишгород , Білгород на річці Ірпінь (нині село Білогородка ) , Звенигород , Треполь (нині село Трипілля ) , Василів (нині Васильків ) та інші .

  Сіверяни

  Сіверяни (давньорус. сѣверо, сѣверъ, сѣверы) — східнослов'янське плем'я, що жило в басейні річки Десни та над течіями рік Сейму, Сули, Псла і Ворскли. По лівому березі Дніпра в нинішній Чернігівщині, Сумщині й Полтавщині. На правому березі Десни вони мешкали до річки Снов, а далі вже були землі радимичів.

  За літописом Нестора «…сѣдоша по Десні, и по Семи, по Сулі, и нарекошася сіверъ». Сівер означає північ, може і звідси пішла назва сіверян, що в перші часи словянського розселення зайшли далеко на північ. Про культуру сіверян літописець висловлюється дуже неприхильно. «Родимичі, вятичі і сіверяни мали такі самі обичаї: жили в лісі, немов які звірі, їли все нечисте, не знали сорому перед батьками й невістками. І шлюбів у них не було, а ігрища між селами; сходилися на ці ігрища, на танки і на всякі бісові пісні, і тут викрадали собі жінки, хто з ким змовився; мали по дві й по три жінки». Це наївне оповідання літописця-черця відкриває нам цікаву картину старовинного словянського побуту, коли ще не існували приняті основи громадянського життя. Сіверяни жили в глибоких пущах, далеко від шляхів культури й обичаї їх залишилися суворі й примітивні, незрозумілі для культурніших племен. Літописець закидає їм, що їли все нечисте; нечистим уважали тоді мясо деяких звірят, напр. бобрів, вивірок, хомяків; сіверяни мабуть не перебирали в їжі, споживали, що попало, — але сьогодні ми не рахувалиб їм цього за великий гріх. Таке саме було і з сіверянським подружжям. Звичай викрадати («умикання») дівчат був у багатьох старовинних народів, — знаємо його хочби з загально відомого оповідання про заграблення сабінок у давнім Римі; кожна доба мала свої окремі обичаї. Сьогодні шкодуємо тільки, що нічого ближче не знаємо про сіверянські ігрища і танки і «бісовські пісні» — це найдавніша згадка про пісню на Україні.

  Волинцівська, Ровнинська культури.

  Археологи вирізняють їхні кургани за спіралевидними скроневими кільцями. Разом з тим, вони багато в чому нагадують поховання Правобережжя (простота костюму, півтораобертові перстеневі кільця). Археологічним відповідником сіверян є волинцівська та особливо роменська культури лісостепового Лівобережжя VIII-ХІІ ст. Певний вплив на сіверян справила алано-болгарська салтово-маяцька культура басейну Сіверського Дінця (історичні хозари).

  Ці культурні групи генетично пов'язані між собою, тому О. В. Сухобоков пропонує розглядати їх як два послідовні етапи розвитку однієї, волинцевсько-роменської, культури. Ареали обох культур доволі схожі — вони поширені у Лісостепу і південних районах Полісся Дніпровського Лівобережжя. Однак територія волинцевських пам'яток на заході сягає Київського Правобережжя, тоді як роменські старожитності за Дніпро не переходять. Пам'ятки обох культур займають також суміжні з Україною південні райони Росії та Білорусі (рис. 19).

  Слід зазначити, що протягом 1950— 1970-х років набув поширення термін "роменсько-боршівська культура". Він об'єднував дві групи синхронних слов'янських пам'яток Лівобережжя, з одного боку, і Полоння — з іншого. Проте зрештою фахівці дійшли висновку про суттєві відмінності у матеріальній культурі та поховальному обряді цих груп, що не дає достатніх підстав для їх об'єднання. Тому роменська і боршівська культури нині розглядаються окремо.

  Поселення волинцевського типу розташовані у відносно низьких місцях поблизу води (на краю першої тераси чи на підвищеннях у заплаві). Поселення Обухів та Ходосівка поблизу Києва займають ділянки високого корінного берега. На широко розкопаному Волинцевському поселенні досліджено близько 50 житлових споруд. Розміри інших селищ, очевидно, були меншими, в них налічувалося не більш як 10—20 будівель.

  Єдиним волинцевським городищем (площа 7 га, досліджено більш як 60 жител) є Битиця, хоча її укріплення належать переважно до скіфо-сарматського часу. На думку дослідників, це був великий торговельно-ремісничий та адміністративний центр. У Битиці простежується співіснування слов'янського і тюркського населення, що дає підстави вважати її форпостом Хозарського каганату на слов'янській території.

  Топографія роменських поселень значною мірою відрізняється від волинцевських. Серед місцевих пам'яток переважають городища, які часто супроводжуються відкритими селищами. Городища займають підвищення, що панують над місцевістю, іноді дюни у заплавах річок та серед боліт. Нерідко для своїх поселень роменські племена використовували невеликі городища раннього залізного віку, оточені системою валів і ровів. Власне роменські городища були не стільки штучними, скільки природними укріпленнями. З напольного боку мису чи останця, інколи по всьому периметру, будували вали і рови, ескарпували схили. "Болотяні" городища оточували кільцевими валами. На валах інколи встановлювали дерев'яні укріплення типу палісаду чи частоколу. На кількох городищах зафіксовано застосування каменю при будівництві фортифікаційних споруд.

  Основним типом волинцевського житла була прямокутна напівземлянка з довжиною стіни 4—5 м, долівка якої заглиблена на 0,2—0,4 м у материк. Стіни здебільшого мали стовпову конструкцію. Опорні стовпи встановлювалися у кутках, а також посередині кожної стіни. Масово використовувалися зруби, менш поширеними були стіни з плоту, обмащеного глиною. Покрівля, мабуть, була двосхилою, гребінь даху іноді спирався не на стіни, а на два стовпи, вкопані за межами котловану. Дерев'яну основу покрівлі часто засипали зверху шаром землі чи глини.

  Древляни

  Древляни (деревляни) (тепер поліщуки), східнослов'янське плем'я (союз племен), у VI-X ст. жили на українському Поліссі. На півночі землі Древлян доходили до р.Прип'яті, на півдні — до річок Здвижу і Тетерева, на сході — до Дніпра, на заході — до межиріччя Случ й Горині. За повідомленнями Констянтина VII Багрянородного на півдні їх землі межували з половцями.

  На жаль, жодних письмових пам'яток древлянська культура по собі не лишила, тому вся хронологія останніх століть існування Древляні ґрунтується на сторонніх і пізніших літописних свідченнях.

  У пізнішій київській "Повісті врем'яних літ" Нестора, древляни згадуються окремо та зі спеціальними характеристиками, відомий, зокрема, пасаж про те, що "в древлях" "весіль у них не було, а умикали вони дівчат коло води".

  Згідно з літописами, у 883-884 році Древлянь зазнала поразки від полян-русин Києва на чолі з князем Олегом та змушена була сплачувати йому данину чорними куницями. 907 року древлянські війська згадуються серед учасників міфічного походу руських військ на Візантію.

  Ареал проживання древлян відповідає ареалу лука-райковецької культури.

  Лука-Райковецька культура — східнослов'янська археологічна культура VIII–IX ст., пам’ятки якої поширені у лісовій та лісостеповій зонах України від Дніпра до Закарпаття. Стала підґрунтям Київської Русі.

  Пам'ятники лука- райковецької культури мають такі ознаки:

  - Домінуючий тип поселень - неукріплені селища, населення яких займалося сільським господарством , для IX століття характерна поява городищ , що мали ремісничо - торговельний і адміністративний характер.

  - Кераміка відповідає Празькому- корчацького за складом матеріалу , випалу , способу формування і асортименту форм . Від зазначеної культури відрізняється наявністю орнаментації - защипов або насічок по краю віночка , ямковим , нерівним хвилястим або лінійним орнаментом. У ході розвитку культури відбувається зміна посудин від слабопрофілірованних до великого профілювання, від високих судин більш низьким і широким. Спочатку кераміка носить ліпний характер. З IX століття з'являються спочатку ліпні посудини з обточеним на гончарному крузі верхи , а потім і посудини , цілком виготовлені на колі.

  - Основний тип поховань - грунтові могильники . З VIII століття збільшується частка курганних поховань , в IX -X століттях витіснили грунтові поховання. Кургани містять одиночні поховання.

  - Прикраси , характерні для пам'ятників луки- райковецької культури , включають в себе дротові скроневі кільця , мініатюрні антропоморфні фібули , подковообразні фібули , литі трехрогой підвіски - лунниці , сережки- лунніци з гроздевідной підвіскою , прикрашені псевдозернью і мають , як вважається , западнославянское походження , підвіски - бубонці , пластинчаті , литі браслети і браслети , виконані з гранованою дроту , персні , залізні пряжки , скляні намиста і пронизки.

  Уличі

  (оуличи, угличі, улучі, тексті Константина Порфирородного Ο'υλτίνοις), Східнослов'янське плем'я (чи племінний союз), що заселювало у 6-9 ст. пониззя Дніпра від р. Росі до Чорного моря у межах розселення антів, нащадками яких вони (як і тиверці) були.

  Межували на сході з тюрками, на заході — з тиверцями, на північному заході — з полянами.

  Василь Татищев зіставляв назву “уличі” із давньоруською назвою річки Оріль, яку в ХІІ столітті називали Угол. Останні дослідження доводять походження етноніма “уличі” від “угличі”, що прив'язує до географічного поняття “угол” (кут). Ще одну версію виводять від зафіксаваних у “Повісті верм'яних літ” термінів “суличі”, “посуличі”, що доводить зв'язок племен із Наддніпрянщиною: “и бѣша сѣдяще Улицѣ по Днѣпру вънизъ, и по сем преидоша межи Богъ и Днѣстръ й сѣдоша тамо”. За 922 рік читаємо: “Игорь же седяще в Києве княже и воюя на Древляни и на Угличе”.

  Відоме джерело початку IX ст., Анонімний Баварський географ, згадує, що уличі мали 318 міст.

  Центром племінного союзу було м. Пересічен . За припущенням історика 18 ст . В.Н. Татіщева , етнонім " уличі " походить від давньоруського слова " кут " . Сучасний історик Б.А. Рибаков звернув увагу на свідчення Новгородського першого літопису : "Раніше уличі сиділи в пониззі Дніпра , але потім переселилися на Буг і Дністер " - і зробив висновок , що Пересічен знаходився на Дніпрі південніше Києва. Місто на Дніпрі під такою назвою згадується в Лавреітьевской літописі під 1154 і в "Переліку російських міст " (14 ст.) . У 1960 - х рр. . археологи відкрили поселення уличів в районі р. . Тясмин (притока Дніпра) , що підтверджує висновок Рибакова.

  Археологічні розкопки 60-х рр.. прив'язали уличів до правобережного Подніпров'я від гирла р.. Росі до дніпровських порогів і в басейн Тясмину, а також у Дніпровському кутку. Пам'ятки ці - поселення і могильники - належать до старожитностей Празько-пеньківської і наступної за нею Луки-Райковецької культур. Ніяких особливих відмінностей в інвентарі поховань і поселень відзначено не було порівняно зі слідами цих же культур на інших територіях. "

  Ти́верці

  Східнослов'янське плем'я, що жило між Дністром, Прутом і Дунаєм — майже до берегів Чорного моря. Вперше згадуються в недатованій частині «Повісті минулих літ» поряд з іншими східнослов'янськими племенами середини IX століття. Тиверці вперше згадуються в Повісті временних літ в ряду з іншими східнослов'янськими племенами IX століття : "... знайшовши і тіверьци седяху бо по Дністру, пріседяху до Дунаеви. Бе множьство їх; седяху по Дністру оли до моря, і суть гради їх і до цього дні ... "

  Відоме джерело початку IX ст., Анонімний Баварський географ, згадує, що уличі мали 318 міст, а «лютих народ» тиверці - 148 міст.

  Крім археологічних є й деякі письмові дані, що дозволяють стверджувати, що тиверці також входили до складу Русі в її додержавні період. Так, грецький патріарх Фотій, кажучи про похід Русі на Константинополь у 866р., Писав, що цей народ зважився підняти зброю на Римську державу після того, як він підкорив навколишні народи, тобто народи, що жили біля кордонів Візантії. Тут безсумнівно може йти мова про тиверців, поселення яких, за свідченням Повісті временних літ, доходили до нижнього Дунаю.

  Тиверцям відпоівдає Лука-Райковецька культура.

  Бужа́ни

  Одне із східнослов'янських племен (можливо, союз племен), яке впродовж 8-10 століття проживало на території західноукраїнських земель у басейні річки Західний Буг, від якої і походить його назва.

  Згадки про бужан містяться у давньоруських літописах («Повість минулих літ» "Бужане, зане седяше по Бугу") та іноземних хроніках («Баварський анонім» 10 століття). За даними Баварського аноніма, на землях, заселених бужанами, було близько 230 укріплених городищ (типу замків). Деякі дослідники вважають, що бужани і волиняни раніше називалися дулібами. Після того, як у 9-10 століттях бужани увійшли до складу Київської Русі, в давніх писемних джерелах вони більше не згадуються. Головними центрами бужан були Буськ (літописний Бужеськ), Белз та інші.

  Лука-Райковецька культура.

  Частина східнослов'янських племен — носіїв празько-корчацької культури, що в VI—VII ст. н. є. входила в дулібський племінний союз, за свідченням літопису, спочатку називалася бужанами: «Се бо токмо слов-Ьнескь язьїкьв руси: ...бужане, зане сЬдоша по Бугу, посл^же же вельшяне» (ПВЛ28); «Дуліби живяху по Бугу, гдЬ ньше вельшяне» (ПВЛ ЗО). Нова назва волиняни остаточно закріпилася пізніше, очевидно, аж після IX ст., оскільки в записах т. зв. Баварського географа у 873 р. ще зустрічається етнонім Ьизапі (бужани) [Седов 1982 : 94].

  Водночас вчені зазначають, що пам'ятки празької культури на Подніпров'ї нав'язують до пам'яток попередньої на Подніпров'ї київської культури, зокрема це стосується деяких керамічних форм обох культур [9, с. 116].

  Наведемо окремі характеристичні риси пам'яток празької культури [1, с. 53—59]. Поселення були на перших надзаплавних терасах річок, рідко — на високих плато і розташовувались групами по 15—20 жител у кожному, одне від одного на відстані 0,5—3,0 км. В окремих поселеннях групами розташовані житла, можливо, як відображення існування великих патріархальних сімей. Між житлами — господарські ями. Житла — напівземлянки зі заглибленням у материк на 0,5—1,0 м, площа житла — від 4 до 20 м2, конструкція — стовпова і зрубна. Материкова долівка іноді змазана глиною. Всередині житла — приступи з материкової землі-глини, які слугували за лежанки. Печі — кам'яні та глиняні (на Волині) — з останку висотою близько 0,5 м. У деяких житлах під долівкою влаштовані камери для зберігання продуктів.

  На місцях поховань трупи спалювали. Могильники були плоскі та курганні. Урни і безурнові поховання — на рівні природного ґрунту з курганом до 1 м, діаметром 4—10 м.

  Висота жител — від долівки до стелі чи даху — 3,0—3,5 м, у тому числі наземна частина зрубу — 2 м. Челюсті печі повернуті до входу в житла. Піч — у куті. На діагоналі — стіл ("красний кут").

  Волиняни

  Східнослов'янське населення, що жило на території Волині. Згадки про Волинян містяться у давньоруських літописах (Повість минулих літ) та іноземних хроніках (Баварський анонім 10 ст.). Є припущення, що волиняни творили племінний союз і у більш ранніх джерелах згадуються під назвою дуліби.

  У другій половині Х століття Баварський анонім повідомляє, що у волинян було 70 міст. Арабські історики Аль Масуді та Ібрагім ібн Якуб писали, що волиняни (валінана) були могутнім племенем, якому підкорялись інші племена. Головними містами називають Волинь, Червен, Бужськ. На початку 9 століття у волинян панували феодальні відносини.

  У 918 році князь Володимир Святославич підкорив населені волинянами Червенську і Перемишльську землі: “Пішов Володимир на ляхів і зайняв їх городи — Перемишль, Червен та інші городи, які і до цього дня є під Руссю”. Володимир пішов далі, у землі Польщі. У Галицько-волинському літописі згадуються похід Володимира у польські землі: “інший князь не входив у землю лядську так глибоко, окрім Володимира Великого, який охрестив землю”. Після вдалого походу Володимир Святославич переніс столицю Волинської Русі з Волині до міста Володимир. Із створенням нової столиці була пов'язана нова форма правління. Волинська земля отримала назву Волинське князівство, владу в якому тримали сини Володимира — спочатку Борис, потім Всеволод.

  також білого або чорного, обшиті біля коміра, на рукавах та біля кишень червоними нитками. Носили також червоні пояси та суконні або баранячі шапки, обшиті також шнурами. Сермяги мали також каптурі, які в дощову погоду одягали на голову. З взуття носили чоботи. Жінки носили чоботи на високих каблуках червононо або як подолянки жовтого кольору. Спідниці носили кольорові, в клітинку, клітинка була зелених, жовтих або червоних кольорів. Інколи замість цілої спідниці носили дві плахти: одну ззаду і одну спереду. Дівчата на голові носили квіти, а жінки кольорову хустку або намітку, вишиту на кінцях. Сорочки біля коміра та на рукавах вишивали білими, небесними або червоними кольорами. В свята поверх строю одягали бекешу з блакитного сукна.

  Хати на Волині були переважно з дерева,поліплені глиною та побілені в білий колір.Хати мали призьбу та були оточені земляним плотом (там де було мало лісу) чи дубовим тином. Церкви на Волині були трьохкупольні. Вози на Волині запрягали трьома або чотирма кіньми.

  У курганних похованнях цього району обряд інгумаціі став панівним вже до кінця 10 в. Ітумірованні поховання мають звичайне для слов'ян західне орієнтування, розташовуються як на горизонтах насипів, так і в підкурганних ямах; в останніх іноді зустрічаються зрубні конструкції. У 12 ст. затверджується християнська похоронна обрядовість. Найбільш часто зустрічається типом жіночих скроневих прикрас у курганах В. є невеликі перстнеобразні кільця з заходячим кінцями.

  Білі хорвати

  Слов'янське плем'я, що жило в VI-X століттях на території заходу України, півдня Польщі, півночі Словаччини, півночі Чехії та частково на сході Німеччини.

  Карпатські хорвати вважаються безпосередніми предками жителів Галичини.

  У першій половині I тисячоліття хорвати утворили союз племен, після розпаду якого частина з них переселилася на захід та південь. Ключовим джерелом відомостей про білих хорватів є твір Констянтина VII Багрянородного «De Administrando Imperio». Тут вони згадуються як мешканці Великої («Білої») нехрещеної Хорватії (їхнє державне утворення)[4]. Константин VII виводить від них південнослов'янських хорватів, які переселилися на Балканський півострів за правління візантійського імператора Іраклія (610—641). В «De Administrando Imperio» також зазначено, що серби, які не прийняли християнства, є білими сербами, і землю, де вони мешкали, звали Бойки[5]. Аналогічно, хорвати, що не прийняли християнства, є Білими хорватами[6], а етнонім "хорвати" означає "мешканці великої країни".:

  .хорвати, що нині живуть в краях Далмації, походять від нехрещених хорватів, що називалися «білими», які мешкають по той бік Туркії [угрів], поблизу Франкії [германців], і межують зі слов'янами - нехрещеними сербами... Велика Хорватія, звана «Білою» залишається нехрещеною до цього дня, як і сусідні з нею серби.

  Білі хорвати були також відомі на Русі. Зокрема, Нестор називає їх серед слов'янських племен:По довгих же часах сіли слов'яни по Дунаєві, де єсть нині Угорська земля і Болгарська. Од тих слов'ян розійшлися вони по Землі і прозвалися іменами своїми,— [од того], де сіли, на котрому місці. Ті, що, прийшовши, сіли по ріці на ймення Морава, і прозвалися моравами, а другі чехами назвалися. А се — ті самі слов'яни: білі хорвати, серби і хорутани. Коли ж волохи найшли на слов'ян на дунайських, і осіли між них, і чинили їм насильство, то слов'яни ті, прийшовши, сіли на Віслі і прозвалися ляхами. А від тих ляхів [пішли одні, що] прозвалися полянами, другі ляхи [прозвалися] лютичами, інші — мазовшанами, ще інші — поморянами.

  У 907 році карпатські хорвати згадуютсья як руське плем'я що бере участь у поході Олега на КонстантинопольВ лѣто 6415 (907) Іде Ѡлегъ на Грѣкы. Игорѧ ѡставивъ Кыєвѣ̑ . поӕ же множьство Варѧгъ и Словѣнъ и Чюди и Кривичи и Мерю и Полѧны и Сѣверо и Деревлѧны и Радимичи и Хорваты и Дулѣбы и Тиверци ӕже суть толковины. си вси звахутьс̑ Великаӕ Скуфь.

  Остання згадка Нестора про хорватів стосується походу Володимира І Великого у 993 році:У рік 6501 [993]. Пішов Володимир на Хорватів. А коли вернувся він із війни хорватської, то тут печеніги прийшли по тій стороні [Дніпра] од Сули. Володимир тоді пішов супроти них і встрів їх на Трубежі коло броду, де нині Переяславль.

  Незважаючи на значну кількість проведених розкопок, археологічні матеріали, пов'язані з хорватами недостатньо виразні і визначені. Вони представлені перш за все похованнями, що містять в основному трупоположення із західним орієнтуванням. Поховання майже завжди є поодинокими та як правило зі скромним інвентарем. Для хорватів були характерні перстнеподібні кільця із загорнутими у зворотному напрямку кінцями. Іноді в могилах зустрічаються вироби ремесла.

  Райковецька культура.

  Могильники і хорвацькі поховання.

  2. Економічний розвиток слов’янського суспільства у І тис. н.е.

  Економічною основою східнослов’янського суспільства виступала родова власність на землю, а кожна група населення входила до складу племені. Водночас життя на окремих поселеннях уже організовувалось за новими нормами «первісної сусідської общини». В ній господарськими осередками ставали групи родичів із спільною власністю (на відміну від більш ранніх часів, коли всією власністю розпоряджався рід). Мала сім’я найближчих родичів (батьки і діти) почала відігравати провідну роль тільки за часів державотворення, хоча протягом другої половини І тис. н. е. фіксується тенденція розвитку процесу саме у цьому напрямі.

  Поступовий і неухильний розвиток східних слов’ян на шляху до цивілізації зумовлював розклад первісних відносин. Як і в інших народів, початок непримиренних суперечностей із традиціями первіснообщинного ладу був пов’язаний з появою рабства – експлуатації людини людиною. Прокопій Кесарійський з цього приводу повідомляв: «Склавини завжди вбивали всіх, хто (їм) зустрічався. Але тепер… вони… вирішили взяти в полон деяких із тих, хто потрапив їм до рук, і тому всі вони повертались додому, женучи з собою тисячі полонених».

  На першому етапі рабство у слов’ян було тимчасовим – через певний час полонені за викуп могли повернутися додому або ж залишитись уже на становищі вільних. Таке ставлення переможців до переможених зумовлювалося натуральним господарством і низьким рівнем виробничих відносин. Праця залежних давала ще мало економічної вигоди. Але це були вже нові відносини, зовсім не характерні для класичного родового устрою.

  Воєнні походи попервах були справою добровільною, в них брали участь усі бажаючі. Пізніше починає виділятися дружина, для якої війна стає професійним заняттям. У третій чверті І тис. н. е. формуються союзи племен, що мали свої центри, котрі виконували політико-адміністративні й торговельно-ремісничі функцій, відігравали роль культових осередків. Часті сутички з сусідами змушували дбати про створення укріплених поселень – градів.

  Археологічні розкопки дають досить повне уявлення про рівень економічного розвитку східних слов'ян у VII—VIII ст. Основу їхнього господарства становило орне землеробство, в якому тепер застосовувалися більш досконалі знаряддя праці, зокрема рало з широким лезом і залізним наконечником. На землеробській основі розвивалося скотарство, яке давало тяглову силу і продукти харчування. Промисли — полювання, рибальство, бортництво — почали відігравати у господарському житті слов'ян допоміжну роль. Ці зміни у господарському житті свідчили про величезний прогрес. Продуктивність праці значно зросла, цілком можливою стала індивідуалізація виробництва, створювались умови для переходу від ранньокласових відносин до феодальних. Дедалі більше розвиваються ремесла: ковальська та ювелірна справа, оброблення каміння, дерева та кості, ткацтво, теслярська та гончарна справа.

  На новій, більш високій, ніж у попередній період, виробничій основі відбувався процес відокремлення ремісництва від землеробства. Розвиток ремісництва був однією з передумов виникнення і зростання міст наприкінці VI—VIII ст.. Результатом відокремлення ремісництва від землеробства було зародження товарного виробництва. Регулярний товарний обмін свідчив про появу постійних надлишків продукції у землеробстві, скотарстві, ремісництві.

  У VII—VIII ст. починають інтенсивно розвиватися зовнішні економічні зв'язки східних слов'ян. Волзький шлях зв'язував землі східних слов'ян з племенами Середнього Поволжя і далі через Хва-линське (Каспійське) море — з країнами Сходу, Дніпровський шлях — з Візантією. Волзький і Дніпровський шляхи набули за­гальноєвропейського значення, з'єднуючи країни Причорномор'я і Сходу з Прибалтикою.

  Економічний прогрес у східних слов'ян був рушійною силою їхнього суспільного розвитку. За умови існування індивідуальних господарств додатковий продукт, що отримувався в них і досягав значних розмірів, ставав власністю виробника і міг бути джерелом збагачення. Так виникла спочатку майнова, а потім і соціальна не­рівність.

  Суттєвою рисою суспільного ладу східних слов'ян VII—VIII ст. була наявність сільської (територіальної) общини — «миру», «верві» як союзу індивідуальних господарств. У їхній власності перебували житло, знаряддя і продукти праці. Невеличке житло на чоти-ри-п'ять осіб, розміщення та розмір господарських будівель, малий запас продуктів свідчать про індивідуальний характер господарства слов'ян. Про це ж свідчить і факт збирання данини у слов'ян з «диму» (дому), про який згадується у давньоруському літописі. Водночас у межах територіальної общини продовжувала існувати колективна власність на землю, яка періодично перерозподілялася між окремими сім'ями. Різні за складом сім'ї, що входили в територіальну общину, різний характер і рівень їхнього добробуту і накопичених багатств, захоплення багатими сім'ями прилеглих до общини земель призводили до подальшого соціального розшарування общини.

  Майнова нерівність її членів дедалі більше поглиблювалася. Формувалася соціальна верхівка суспільства, яка поступово присвоювала собі право збирати серед членів общини частину продуктів на загальні потреби общини й розпоряджатися ними. У процесі становлення феодального суспільства цей звичай перетворився на регулярне збирання данини на користь феодалів, що стало початковою формою феодальної експлуатації, найбільш ранньою формою продуктової ренти. Місцем проживання феодалізуючої знаті вже у VIII—IX ст. були укріплені «гради».

  Така форма експлуатації, як патріархальне рабство, що існувала у східних слов'ян, не переросла у рабовласницьку формацію. У процесі формування класів суспільства перейшли від первіснообщинного ладу до феодального. Цей своєрідний розвиток пояснюється низкою обставин. Масовому застосуванню праці рабів у землеробстві перешкоджали суворі кліматичні умови, в яких утримання раба обходилося надто дорого і тому було невигідним. Треба враховувати і роль сільської общини як чинника, що затримував розви­ток рабовласництва у східнослов'янському суспільстві. Не менш важливе значення мала й відсутність широкої варварської периферії, яка б постачала східним слов'янам рабів-полонених у великій кількості.

  У період становлення у східних слов'ян класового суспільства рабовласницька формація в глобальному масштабі вже віджила себе. І це, звичайно, вплинуло на розвиток східних слов'ян. Велику роль у переході їх до феодальної формації відіграв і досягнутий ними у VIII—IX ст. рівень розвитку продуктивних сил. Він вимагав, щоб працівник був заінтересований у продуктивному застосуванні знарядь праці, що було несумісним з широким використанням безініціативних рабів.

  Академік Б. О. Рибаков на підставі аналізу документальних даних вивів таку соціально-політичну структуру Русі: великий князь — світлі князі — великі бояри — бояри — гості — купці — люди — челядь.

  3. Суспільний лад та соціальні відносини

  Слов'янські племена займали в перші століття нової ери величезну територію від Вісли до Верхньої Волги і Оки і від Балтійського узбережжя до Чорного моря, Нижнього і Середнього Дунаю. В античних джерелах вони відомі під іменем венедів (венетів). За характером їх економіки і рівню суспільного розвитку слов'яни не відрізнялися особливо від германців, і Тацит, мало знав слов'ян, зараховував їх до германцям.

  Відомі й інші ранні звістки письмових джерел про слов'янські племена, які відносяться до I - II століттям н. е.. (Тацит, Пліній, Птолемей). Під ім'ям "венедів" (до цих пір "venalainen" - по-фінськи означає "русские") слов'яни населяли тоді території в басейні річки Вісли і узбережжя Балтійського моря. Перші східні слов'яни (анти) в II - V століттях стали селитися на великій території від Західного Бугу до Дніпра. Вони жили общинно-родовим ладом, займалися переважно землеробством, а також розведенням худоби, полюванням, збиранням дикого меду, грибів та ягід.

  Про суспільний устрій слов'ян повідомляють джерела більш пізнього часу (візантійські автори VI ст). "Ці племена, склавини й анти, не управляються однією людиною, але здавна живуть у народоправстві, і тому у них щастя і нещастя в житті вважається справою загальним", - писав візантійський письменник та історик Прокопій Кесарійський. Особливо вразило візантійця волелюбність слов'ян. "Племена антів подібні за своїм образом життя, - зазначав він, - за своїми звичаїв, по своїй любові до свободи; їх жодним чином не можна схилити до рабства або підпорядкування у своїй країні".

  У слов'ян панував ще первіснообщинний лад. Але вже почався процес його розкладання. Основною господарською одиницею була велика сім'я, що включала до свого складу значне коло родичів. Сім'ї об'єднувалися в роди, роди складали племена, що мали вже в ті часи територіальну організацію. Коли насувалася військова загроза, що вимагала об'єднання сил, то у склавинів і антів виникали общинні племінні союзи під владою одного вождя. Такими вождями були Ардагаст, Добрий, Пирогов та ін

  Найважливіші суспільні справи вирішувалися на народних зборах (віче). У 3-ій книзі свого твору «Про готської війні» Прокопій Кесарійський пише: «Слов'яни і анти не мали єдинодержавної влади, вони мали загальнонародне правління, народні збори, сходи, на яких радилися з усіх військових питань».

  Але поступово на віче тон задавати стала все більше родоплемінна знать. У її освіті позначилася роль як появи певних надлишків у виробництві сільськогосподарської продукції, так і розподіл багатою військової здобичі, яка не раз діставалася слов'янам - так, за свідченням джерела, захопивши Балканський півострів, слов'яни і тут «розбагатіли, мають золото і срібло». Табуни коней і зброю посилювали їх бойову міць. Завдяки захопленням золота, коштовностей, коней, худоби з'являлися багаті члени племені, як правило, прославлені воїни і військові вожді. Великим впливом користувалися князі, що мали свої дружини. Йшов процес утворення княжої військової влади.

  Соціальний лад древніх слов'ян у VI ст. представляв собою військову демократію. Слов'янські князі, їхні вожді і воєначальники названі поруч візантійських джерел. Відомі імена вождів Ардагаст, Пірагоста, князя Давріта, князя лаврити, посла Мезамір і брата його Калагаста, князя Акаміра. До моменту, коли Візантія увійшла в тісне зіткнення зі слов'янами, їх пристрій було того типу, яке Енгельс називав військовою демократією, те саме, що спостерігав Прокопій Кесарійський у склавен і антів. Військові походи слов'ян супроводжувалися грабежами і полоном великих мас населення.

  На думку Н. В. Пігулевська, масове полонення населення в завойованих слов'янами областях було пов'язано з потребою в робочих руках. Рабство, безсумнівно, мало місце, але не отримало широкого розповсюдження, що наклало відому печатку на суспільний лад стародавніх слов'ян. Для Візантії рабовласництво було вже пройденим етапом, колонат мав ще широке поширення, але тим не менше вона перетворювалася на феодальну державу. Слов'янські народи йшли шляхом феодального розвитку, минаючи рабовласницький лад.

  Коли на Русі розвинулася торгівля і виросли міста, на міські ринки став вимагатися товар, всього понад мед, віск і хутра, колишні головними предметами російського вивезення. Ці предмети здобувалися у лісах сільським людом. Під впливом попиту з міст їх стали видобувати вже не тільки для себе, а й на продаж: з предмета домашнього споживання їх перетворили на товар і міняли на інші цінності або продавали на гроші, яких раніше не знали. Там, де насамперед виробляли самі для себе і самі ж всі споживали, потроху почали багато купувати з боку і запасати товари для продажу, або збирати доходи за продані товари, інакше кажучи, утворювали капітали.

  Втім, це вже відноситься швидше до другої половини I тисячоліття, хоча є свідоцтва про освіту слов'янських міст (або, принаймні, протоміст) і в V ст. - Того ж Києва, наприклад.

  Як можна оцінити суспільний устрій слов'ян в порівнянні з іншими племенами, що стоять на додержавної або протодержавне ступеня розвитку? Однозначно відповісти на це питання важко, тому що треба порівнювати окремі слов'янські народи з окремими неслов'янськими. Прикладом може служити ситуація з тюркськими кочівниками - угорцями і болгарами [17] (цей приклад, звичайно, дещо виходить за прийняті у введенні хронологічні рамки). С. А. Плетньова пише, що, як і болгари в Дунайській Болгарії, угорці злилися тут зі слов'янами, але при цьому зберегли свою мову. Дослідник бачить причину цієї відмінності в особливостях конкретної історичної обстановки: по-перше, в Болгарії слов'янське населення було в багато разів більшим, ніж протоболгарское, а в Угорщині - навпаки, чисельно переважали завойовники, по-друге, рівень розвитку угорців у Х ст. був значно вище, ніж у протоболгар в VII ст., що відставали, мабуть, в суспільному розвитку від місцевих слов'ян.


  4. Світоглядна система та релігійні уявлення східних слов’ян

  Серцевиною культури стародавніх слов'ян, як і культури будь-якого народу є світогляд. Уяву про світогляд стародавніх слов'ян дають їхні релігійні вірування та міфологія. Їх вивчення вимагає екскурсу в глибини стародавніх епох, оскільки вони почали формуватися ще на світанку людської цивілізації. Крім того, етнографія слов'янських народів дає нам багатий і дорогоцінний матеріал для вивчення релігійних вірувань стародавніх слов'ян та їх залишків у сучасній релігійній культурі.

  Дослідники стародавньої культури відзначають, що первісні релігійні вірування мали характер практичний, домашній і господарський, необхідний людині на кожному кроці життя. За характером ці вірування були натуралістичного спрямування, тісно пов'язані з навколишнім світом. Людина прагнула бути в єдності і найкращих стосунках з природою, оскільки вона на кожному кроці переконувалась у своїй залежності від неї. Тому в первісних релігіях відображено шанобливе ставлення людини до навколишнього середовища — перш за все до сонця, води, землі, дерев і т. д., а особливо до тварин і птахів.

  Ранні релігії стародавніх слов'ян були анімістичними (лат. anima, animus — душа, живе). Людина вірила, що все навколо неї живе: почуває, розуміє, має свої бажання, бореться за існування. Тому до природи стародавні слов'яни ставились як до живої істоти. Культ природи лежав в основі первісного релігійного світогляду. Основу анімістичного світогляду складають три елементи: аніматизм — оживлення, анімізм — одухотворення і антропоморфізм — уособлення (олюднення). Анімістичний світогляд був основою всіх стародавніх вірувань, він глибоко проник в художню культуру, навіть нашу мову. Ми й тепер говоримо: сонце сходить і заходить, ударив грім, буря виє, вітер свище — усе це вирази анімістичного світогляду, хоч ніхто тепер не вірить в їхній реальний зміст, а сприймаємо це як фразеологічні трафарети. Але для стародавньої людини це була реальна правда.

  Ранні релігійні вірування майже всіх народів Землі у своєму розвитку, крім анімізму, пройшли такі стадії: фетишизм, магія, тотемізм, землеробські культи, шаманство.

  Фетишизм — віра в надприродні властивості різних предметів або об'єктів. Фетиші — це, як правило, матеріальні предмети, яким приписуються надприродні властивості. У східних слов'ян це — стріла, плуг, чаша, пізніше — меч.

  Магія (буквально — чаклунство) — віра в існування надприродних засобів впливу на природу і людину. Існує багато різновидів магії: виробнича, лікувальна, землеробська, рибальська, військова тощо. У стародавніх слов'ян — це ворожбитство, замовляння, заклинання та ін.

  Тотемізм — віра в те, що людина має родинні зв'язки з певним видом тварин. Тотем вважався покровителем роду, його шанували і забороняли вбивати. Пізніше родинних зв'язків стали шукати з рослинами, явищами природи (вітром, снігом, дощем, сонцем, зорями і т. д.).

  Землеробські культи — це поклоніння богам-покровителям землеробства, тваринництва та інших господарських занять. Особливо шанувалися богині, що впливали на родючість полів, розвиток рослинного і тваринного світу.

  Шаманство — це віра в методи екстатичного спілкування з надприродними силами спеціально визначених для цього осіб. Вірили, що дух (злий чи добрий) може вселитися в шамана і чинити певні дії. Шаманам приписувалась здатність передбачення, узнавання, супроводжувати померлого у підземному світі, впливу на довкілля, забезпечення успіху для роду, його захист від різних негод. Шамани — прообраз штатних служителів культу в розвинених релігіях.

  Всі ці форми ранніх релігійних вірувань були властиві релігії і міфологічному світогляду стародавніх слов'ян. З допомогою ранніх форм релігійних вірувань люди вчились узагальнювати свій життєвий досвід, розвивати уяву про навколишній світ, шукати першопричину буття. Так у стародавніх слов'ян складалась уява про богів і першооснову світу, про походження життя (з'єднання небесного вогню і води, за стародавніми віруваннями, творить життя).

  З давніх часів кожне плем'я стародавніх слов'ян поклонялося своєму богові, але з часом склався пантеон слов'янських богів. У літописі Нестора під 980 р. зазначається, що Володимир Великий після вокняжіння в Києві звів пантеон язичницьких богів: "І поставив князь кумирів на пагорбі за теремним двором: дерев'яного Перуна із срібною головою та золотими вусами, далі Хорса, Дажбога, Стрибога, Симаргла і богиню Мокош. І приносили їм жертви, називаючи їх богами". Довгий час вчені вважали, що в цьому пантеоні князь об'єднав богів з метою створення уніфікованої державної релігії, яка б задовольняла потреби феодального суспільства в централізації державної влади. На перше місце було поставлено Перуна — бога-громовержця. Далі йшли боги місяця (Хорс), сонця (Дажбог), вітру, а можливо, і війни (Стрибог), охорони посівів (Симаргл) і єдине божество жіночої статі (Мокош) — покровителька домашнього вогнища, любові і розмноження. Двоє з названих Нестором богів, Хорс і Симаргл, вважаються за походженням іранськими богами. Це підтверджує думку про те, що населення Давньої Русі мало поліетнічний характер, тому в пантеоні слов'янських богів були й неслов'янські, в даному випадку іранські.

  Однак на початку XX ст. з'явилася версія, згідно з якою Володимир не лаштував пантеону слов'янських богів, а встановив культ єдиного верховного бога Перуна, виявивши тим самим прагнення до монотеїстичної релігії. Деякі документальні свідчення дають підставу вважати, що у 980 р. в Києві, а потім у Новгороді та інших великих містах Стародавньої Русі було поставлено дерев'яні скульптури самого Перуна. Пантеон же, ймовірно, народився в уяві християнських книжників кінця XI і початку XII століття, які вважали, що язичництво мало політеїстичний характер і цим воно відрізняється від християнства.

  Особливу шану в стародавніх слов'ян мали жіночі божества. Богинею — матір'ю світу була Лада, ім'я якої часто зустрічається в українському фольклорі. Поряд з чоловічим богом Ладом-Живом завжди стояло жіноче божество Лада-Живо. Символічним зображенням цих божеств було немовля, повний колос, виноград або яблуко, що виступали як символ продовження життя.

  Перехід до землеробства утвердив у стародавніх слов'ян культ Матері-Землі і Золотого Плуга. Іпатіївський літопис повідомляє, що бог Сварог дав людям плуг і навчив їх обробляти землю. Матір-Землю символізувала у слов'ян богиня Берегиня. Земля вважалася центром Всесвіту, уособленням його було Прадерево Світу, яке й досі вишивають на рушниках у вигляді дивовижної квітки, дерева життя.

  Особливу шану стародавні слов'яни віддавали деревам і птахам, що вважалися основоположниками або покровителями якогось роду, племені (прояв тотемізму). Перше місце у вшануванні займав дуб, особливо старий, — символ міцності; ясень — символ Перуна; клен і липа — символи подружжя; береза — символ чистої матері-природи.

  Священними вважалися птахи й тварини. Зокрема, зозуля — провісниця майбутнього; голуб — символ кохання; ластівка — доля людини; ворони — священні птахи; сова — символ смерті та пітьми. Багатьом птахам приписувався дар пророцтва.

  З тварин священними вважалися коні та воли, а з комах — бджола й сонечко.

  Міфологізація історичної традиції приводить до появи міфологічного епосу. Героями слов'янського епосу виступають Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь, які вважаються засновниками м. Києва. Для праслов'янської міфології взагалі характерна реконструкція рівня генеалогії героїв. Противниками цих героїв виступають персонажі змієподібної форми та різні чудовиська. Пізнішими варіантами образів цих персонажів слід вважати Солов'я-Розбійника, Змія Горинича, а також казкові персонажі: баба-яга, кощій, чудо-юдо, лісовий цар, водяний цар, морський цар тощо. Казкові персонажі належали до класу шкідливих, від яких людина відмежовувалась.

  До нижчого рівня слов'янської міфології відносяться різні групи неантропоморфної нечистої сили, духів, тварин, що пов'язані з усім міфологічним простором від дому до лісу, від чистого озера до болота. Це домовики, мавки, водяники, мара, кикимора, болотяники, криничники, очеретяники, польовики, гайовики, перелесники, чорти, дияволи тощо. Всі ці персонажі пов'язані з негативними явищами в житті людини, і вона різними способами їх позбавлялася, уникаючи зла.

  У цілому в культурі стародавніх слов'ян можна виділити дві групи релігійних вірувань: обожнення природи і культ роду. По-перше, для стародавньої людини вся природа була живою, населеною безліччю різних божеств. У відповідності з такими поглядами у людей з'являлися своєрідні свята і обряди, пов'язані з порами року та збиранням врожаю, в них був відображений хліборобський і скотарський побут наших предків. По-друге, стародавні слов'яни вважали, що всі дії і вчинки в їх житті супроводжують предки, особливо під час весілля, похорону та народження. Тому в них було багато свят і обрядів на честь предків, їм приносили жертви, вшановували пам'ять померлих. У ранній період історії слов'ян, як стверджують деякі вчені, постійних храмів і професійних жерців ще не було. Вони молились і приносили жертви богам та на честь предків на лоні природи. Лише напередодні запровадження християнства у слов'ян з'явилися місця для моління (капища) і професійні служителі культу (волхви). Релігійні вірування і міфологія стародавніх слов'ян стали культурним полем, на грунті якого поширювалось християнство, запроваджене в Київській Русі.