• Название:

  32. Яким чином філософські ідеї розповсюджуютьс..


 • Размер: 0.03 Мб
 • Формат: ODT
 • Сообщить о нарушении / Abuse

  Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузер • Яким чином філософські ідеї розповсюджуються в культурі і впливають на неї.

 • Культура - особливий, діяльнісний спосіб освоєння людиною світу, включаючи як зовнішній світ, природу і суспільство, так і внутрішній світ самої людини у значенні формування і розвитку її. Неможливо не помітити тісний зв'язок між поняттями філософії і культури.

  Через предмети культури здійснюється діалог між людьми різних історичних епох і різних культур. Діалог, в процесі якого людство ось уже на протязі тисячоліть намагається з'ясувати найактуальніше для себе питання - у чому ж полягає сенс життя, яким є істинне призначення людини.

  Взаємозв'язок філософії і культури існує не тільки у значенні філософії як формуючої образів ідеального буття, світоглядних орієнтирів на шляху до Істини, а й культури, в свою чергу, як засобу втілення їх (світо-глядних орієнтирів) в реальне життя людини у формах суспільно-історичних типів культури. Адже існування філософії поза межами культури не має сенсу і взагалі не можливе. Філософія - це активність, діяльність людської думки, а людська діяльність є сферою культури.

  Отже, і філософія, і культура є полем діяльності людського духу (че-рез культуру духовне опредмечується). І філософія, і культура у їх діалектичному взаємозв'язку послуговують людині, допомагають пізнати світ і пристосувати його до своїх потреб. Пристосовуючи світ, людина і сама підлаштовується до його явищ, законів світобудови. Як свідчить історія суспільно-історичного розвитку на цьому шляху уживання людини з світом є чимало помилок, але є й позитивний досвід.

  Історичний розвиток Ф. постійно вносить мутації в культуру, формуючи нові варіанти, нові потенційно можливі лінії її динаміки. Створюються релігійні, етичні, політичні вчення, публіцистика та есеїстика, які наповнюють емоційним змістом понятійні філософські конструкції, вносять до них конкретні життєві смисли, поступово перетворюючи їх на нові світоглядні підстави культури.

  Проблематика людини і світу, суб'єкта і об'єкта, свідомості та буття є центральною у філософських навчаннях. Але кожна епоха і кожна культура вкладає в ці категорії свої смисли, по-своєму проводить кордон між суб'єктом і об'єктом, свідомістю і буттям.