• Название:

    11. Основне та допоміжне обладнання ТЕС


  • Размер: 0.03 Мб
  • Формат: ODT
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузер11. Основне та допоміжне обладнання ТЕС

Основне:

Котли. Всердині парогенератора є пічна камера. Вугільний порох вдувається до пічної камери разом з необхідним для горіння повітрям через пальники. В пічній камері дрібні частини вугілля згорають, утворюючи факел. Стіни пічної камери покриті трубами. По них циркулює вода, яка закипає. Омиваючи труби димові гази передають їм тепло і далі входять в пароперегрівач.Продукти згорання повертають у вертикальний газохід, в якому розташовані труби водяного економайзера. Далі продукти згорання поступають у повітрепідігрівач. Продукти згорання охолоджуються в повітрепідігрівачі і поступають в золоуловлювач. До барабана приєднані багаточисельні труби водяних екранів. В барабані відбувається відділення пари від води за допомогою сепараторів. Живильна вода, що поступає до барабана направляється в труби екрану.

Турбіна — це пристрій, який призначений для перетворення теплової енергії пари в механічну. На роторі турбіни знаходяться робочі лопатки, на які поступає гаряча пара (510-545°С) під певним тиском. Пара подається на лопатки через спеціальний отвір — сопло.

У соплі пара трохи розширюється і її швидкість збільшується. Попадаючи на лопатки турбіни, пара приводить в рух ротор турбіни, віддаючи частину своєї енергії. Лопатки розміщені на дисках різної величини — ступенях. Така конструкція турбін забезпечує повне використання енергії пари

Генератор — це пристрій, який за допомогою явища електромагнітної індукції перетворює кінетичну енергію в електричну. Електричний генератор складається з двох частин: рухомої - ротора й нерухомої - статора. Одна з цих частин, індуктор, використовується для створення магнітного поля, на іншій, якорі, змонтовані обмотки, з яких знімається електричний струм. Для створення магнітного поля використовуються постійні магніти, або електромагніти.

Допоміжне

Паливний тракт.від місця розвантаження палива, що поступає на склад електростанції, включаючи склад, дробильне відділення і систему транспортерів

Порохоприготувальна установка - що включає живильники сирого вугілля, вуглерозмелюючі млини , в яких куски палива підсушується і розмелюються.Розмелювання здійснюється млинами різного типу. Транспортування вугільного пороху по всьому тракті і вдування його до печі здійснюються млинним вентилятором.

Дуттєва установка - забезпечує подачу повітря для підсушування палива і його горіння в печі, в повітрепідігрівач аrрегату і подальшого транспортування в млин та до пороховугільних пічних пальників . Транспортування повітря здійснюється дуттєвим вентилятором.

Тягова та золовловлювальна установка - для видалення з котельного аrрегату продуктів згорання, та подачі їх в золовловлювачі і потім після очищення - в димову трубу, що оснащена вентиляторами додаткової тяги.

Система шлакозоловидалення - Ця система складається з шлакових шахт під печами котельного агрегату, змивних пристроїв і системи каналів, по яких золошлакова суміш поступає до шлакодробарки і в багерний насос. Насос перекачує шлак на золовідвал.

Водоживильна установка -для приготування і подачі в котельні агрегати живильної води та складається з конденсаційних насосів, які відкачують з конденсаторів конденсат турбін і додаткову воду та перекачують їх через фільтри очищення конденсату і регенеративні підігрівачі низького тиску в деаератор високого тиску.

Теплофікаційна установка - для забезпечення гарячою водою на, складається з основних підігрівачів мережної води , деаератора виробництва конденсату , мережних і підживлювальних насосів.

Система технічного водопостачання - для охолодження в конденсаторах відпрацьованої в турбінах пари, складається з джерела водопостачання та насосної станції, циркуляційні насоси якоі подають воду в конденсатори парових турбін.