• Название:

    Вопросы к экзамену История мировой культуры 3 к..

  • Размер: 0.03 Мб
  • Формат: DOCX
  • или


Питання до екзамену з «Історії світової культури» (3 курс)

1. Поняття культури та його сутність. Структура культури.

2. Особливості духовної культури первісного суспільства (форми релігійних вірувань, походження мистецтва та його особливості).

3. Типологія культури (авторські типології, історична типологія, регіональна типологія).

4. Міфи як джерело вивчення давньої культури людства.

5. Унікальність та значення культури Стародавнього Єгипту. Піраміди – шедеври єгипетської культової архітектури.

6. Особливості духовної культури Індії.

7. Проблеми унікальності та типовості первісних образотворчих форм Європи. Винайдення писемності.

8. Криза античної культури. Формування нового світосприйняття на основі християнства.

9. Характер та принципи культурних запозичень давніх римлян у греків.

10. Антропоморфізм релігійно-міфологічних уявлень стародавніх греків та римлян. Калокагатійний ідеал давньогрецької культури.

11. Культурні здобутки Китаю.

12. Культурна спадщина стародавніх цивілізацій Месопотамії.

13. Художня культура Візантії.

14. Особливості культури Візантії (освіта, наукові центри, іконоборство).

15. Традиції духовної культури Японії.

16. Періодизація давньогрецької культури.

17. Гедоністично-розважальне начало культури Стародавнього Риму.

18. Особливості та досягнення культури Стародавнього Риму.

19. Місце античності в історії світової культури. Особливості античної культури.

20. Античний театр і драматургія.

21. Розвиток античної науки та філософії.

22. Інтерактивний характер античної культури: відкритість, комунікація, запозичення.

23. Внесок цивілізацій Стародавнього Сходу у світову культуру.

24. Світова культура як регіональна макросистема. Планетарна єдність та територіальна багатоманітність.

25. Наука, література та мистецтво Стародавньої Греції.

26. Релігія і мораль як визначальні основи середньовічної системи культури. Принцип теоцентризму.

27. Європейський культурний регіон. Його особливості та історичні етапи розвитку.

28. Людина в системі художньо-мистецьких практик Античності та Відродження.

29. Форми культури: елітарна, народна та масова.

30. Історико-культурне значення Середніх віків та Ренесансу для Європи.

31. Субкультури Середньовіччя: релігійна, бюргерська, рицарська, народна.

32. Романський і готичний художні стилі європейського середньовіччя та їх національні різновиди.

33. Особливості розвитку середньовічного мистецтва та літератури.

34. Розвиток освіти та науки в середньовічній Європі.

35. Періодизація культури Відродження. Особливості епохи.

36. Цілісний характер етнічно строкатої культури народів арабського Сходу.

37. Особливості художньої культури арабо-мусульманського світу: характерні риси, провідні жанри.

38. Етнічні релігії Сходу та їх вплив на культуру.

39. Реформація та її культурно-історичне значення.

40. Світові релігії та їх вплив на культуру.

41. Місце театру в культурному житті Англії епохи Відродження. Творчість В. Шекспіра

42. Титанізм ренесансної культури.

43. Розквіт образотворчого мистецтва як феномен культури Ренесансу.

44. Ренесансна література та її життєстверджуючий характер.

45. Гуманізм та гуманісти епохи Відродження.

46. Видо-жанрове розмаїття середньовічного театру.

47. Феномен карнавальної культури епохи Середньовіччя.

48. Філософія та розквіт наукового генія в добу Відродження.

49. Культурні цінності арабо-мусульманських народів.

50. Творчість як духовна сутність епохи Відродження.