• Название:

    Гормони, що секретуються поза головним мозком (...


  • Размер: 0.03 Мб
  • Формат: DOCX
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Гормони, що секретуються поза головним мозком

Залоза

Гормон

Структура

Місце виділення

Умови секреції

Функції

Нирки та надниркові залози (також синтезуються субстанція P, соматостатин, β-енкефалін, вазоактивний інвестінальний пептид, статеві гормони, що відповідають за вторинні статеві ознаки)

1) Альдостерон

(C21H28O5);

Стероїдна

1) Кіркова зона надниркових залоз (клубкова зона);

1) Зниження ниркового кровотоку та зменшення поступання Na (активація системи ринін-ангіотензин-альдостерон);

1) Посилення реабсорбції Na+, Cl-, калійурез, збільшення гідрофільності тканин (утримання тканинами води), збільшення об’єму циркулюючої крові;

2) Кортикостерон

(C21H30O4);

2) Кіркова зона надниркових залоз (клубкова зона);

2) Адренокортикотропний гормон (посилення секреції);

2) Посилення реабсорбції Na+, Cl-, калійурез, збільшення гідрофільності тканин (утримання тканинами води), збільшення об’єму циркулюючої крові (менший ефект);

3) Дезоксикортон

(C21H28O4);

3) Кіркова зона надниркових залоз (клубкова зона);

3) Адренокортикотропний гормон (посилення секреції);

3) Посилення реабсорбції Na+, Cl-, екскреція K+ з сечею, збільшення гідрофільності тканин (утримання тканинами води), збільшення об’єму циркулюючої крові (у тварин), посилення сили та витривалості м’язів;

4) Кортизол

(C21H30O5);

4) Кіркова зона надниркових залоз (пучкова зона);

4) Адренокортикотропний гормон (посилення секреції), циркадний ритм (найбільше у 6-8 год);

4) Стресові реакції (транспорт через кров), посилення синтезу глюкози в гепатоцитах (дія на кортизолові рецептори), зниження секреції гормону кортиколіберину (обернений зв’язок) та тестостерону;

5) Адреналін

(C9H13NO3);

Непептидні похідні амінокислот

5) Мозкова зона надниркових залоз;

5) Інсулін (збільшення секреції інсуліну – зменшення секреції адреналіну), надмірна діяльність організму, посилення обміну речовин Тирозин→дофамін→норадреналін→адреналін;

5) Стимуляція секреції кортиколіберину, стимуляція симпатичної активності, збільшена кількість глюкози у крові, зменшення синтезу глікогену, посилення тканинного обміну (дія на - та β-адренорецептори);

6) Норадреналін

(C8H11NO3);

6) Мозкова зона надниркових залоз;

6) Інсулін (збільшення секреції інсуліну – зменшення секреції норадреналіну), надмірна діяльність організму, посилення обміну речовин, збільшення кількості при певних фізичних діях;

6) Стимуляція секреції кортиколіберину, стимуляція симпатичної активності, збільшена кількість глюкози у крові, зменшення синтезу гормонів глікогену та серотоніну, посилення тканинного обміну (дія на - та β-адренорецептори);

7) Еритропоетин;

Пептидна

7) Нирки;

7) Кортизол (посилення секреції), крововтрати, стресові стани, анемічні стани;

7) Посилене вживання кістковим мозком Cu, Fe, вітаміну В12 (транспорт через кров), посилення створення еритроцитів (через збільшення гемоглобіну), посилення артеріального тиску, збільшення в’язкості крові;

8) Дофамін

(C8H11NO2)

Непептидна похідна амінокислот

8) Мозкова зона надниркових залоз, нирки

8) Задоволення (як нейромедіатор), зменшення кровопостачання нирок, при стресових станах, при крововтратах, при надмірній кількості Na+, ангіотензину, альдостерону у плазмі крові

8) Збільшення систолічного артеріального тиску (стимуляція α-адренорецепторів), збільшення опірності ниркових судин, посилення серцевих скорочень (дія на β-адренорецептори), натрійурез

Печінка

1) Інсуліноподібний фактор зросту-1 (C331H512N94O101S7);

Пептидна

1) Гепатоцити;

1) Соматотропин (стимуляція соматотропинових рецепторів – посилення секреції), інсулін, андрогени, естрогени (посилення секреції), кортизол, кортикостерон (послаблення секреції);

1) Регуляція процесів росту, розвитку та диференціації клітин та тканин організму, регуляція секреції соматостатину (транспорт через кров);

2) Ангіотензин (також у нирках) (C62H89N17O14 – I, C50H71N13O12 - II)

2) Гепатоцити

2) Печінка→ангіотезиноген (під дією реніну)→ангіотензин I→ангіотензин II; недостатня кількість Na+ та Cl-

2) Посилення кров’яного тиску, звуження судин, посилення секреції гормонів альдостерону та натрійуретичного пептиду, регуляція адгезії та агрегації тромбоцитів;

Серце

Предсерцевий натрійуретичний пептид (C21H28O5)

Пептидна

Кардіоміоцити

Розтягування передсердь, стимуляція β-адренорецепторів, ангіотензин II, гіпернатріємія

Пониження секреції гормонів альдостерону, реніну, ліполіз, посилення реабсорбції Na;

Статеві залози та плацента

1) Плацентарний лактоген;

Стероїдна

1) Плацента;

1) Вагітність;

1) Розвиток молочних залоз та їх підготовка до лактації, посилення секреції гормону прогестерону;

2) Релаксин;

2) Яєчники, плацента;

2) Вагітність, закінчення менструального циклу→послаблення ендометрію (дегенеративні зміни)→виділення гранул, що містять релаксин з зернистих клітин стронів ендометрію;

2) Послаблення зв’язок тазових кісток (розширення таза), розплавлення агринофільних волокон→менструальне відторгнення слизових оболонок;

3) Тестостерон (C19H28O2);

3) Клітини Лейдига яєчок та яєчники (невелика кількість);

3) Лютеїнізуючий та фолікулостимулюючий гормони (посилення секреції), катехоламіни, серотонін (послаблення секреції);

3) Розвиток чоловічих статевих органів, формування вторинних статевих ознак, процес розвитку фолікула у жінок, пригнічення секреції лютеїнізуючого гормону, сперматогенез, робота сальних залоз;

4) Андростендіол (C19H30O2);

4) Яєчка, яєчники;

4) Лютеїнізуючий та фолікулостимулюючий гормони (посилення секреції);

4) Формування естрогенів та вторинних статевих ознак;

5) Дигідротестостерон (C19H30O2);

5) Тканини-мішені тестостерону;

5) Тестостерон+фермент 5-редуктаза→дигідротестостерон;

5) Розвиток чоловічих статевих органів, формування вторинних статевих ознак, процес розвитку фолікула у жінок, пригнічення секреції лютеїнізуючого гормону (покращене зв’язування з тканинами-мішенями у порівнянні з тестостероном);

6) Естрадіол (C18H24O2);

6) Фолікулярний апарат яєчників (кіркова кора надниркових залоз), розпад тестостерону;

6) Менструальний цикл→фолікул→жовте тіло→естрадіол;

6) Формування вторинних статевих ознак, підготовка до вагітності, посилення росту фолікулу, посилення секреції гонадотропного гормону, регуляція секреції тестостерону та лютеїнізуючого гормону (надмірна секреція – послаблення синтезу і навпаки);

7) Прогестерон (C21H30O2)

7) Фолікулярний апарат яєчників, плацента

7) Менструальний цикл→фолікул→жовте тіло→прогестерон

7) Секреція кортизолу, кортикостерон (прогестерон→глюкокортикоїди), послаблення експресії естрогенних рецепторів, секреція кінцевих продуктів молочної кислоти, формування вторинних статевих залоз;

Жирова тканина

Лептин

Пептидна

Адипоцити

Наявність великої кількості жирових клітин, потрапляння їжі

Пригнічення секреції нейропептиду Y (у гіпоталамусі, дія через кров) та інсуліну